Cổ phiếu Chileđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Chile nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
7.842B9.500CLP−0.76%−0.073CLP
Mua
74.498B1.684TCLP3.652.61CLP15Tài chính
ITAUCORPITAU CORPBANCA
94.355M1.820CLP1.11%0.020CLP
Bán
171.726M1.752TCLP4.200.43CLPTài chính
ENELCHILEENEL CHILE SA
19.373M40.550CLP0.12%0.050CLP
Mua
785.57M2.801TCLP2.69CLP2.215KCông ty dịch vụ công cộng
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
12.013M72.000CLP2.86%2.000CLP
Mua
864.915M3.592TCLP0.7492.56CLP13Vận chuyển
LTMLATAM AIRLINES GP
6.623M5.399CLP1.87%0.099CLP
Bán
35.756M394.406BCLP−727.90CLP29.114KVận chuyển
ENJOYENJOY SA
5.69M1.320CLP−0.75%−0.010CLP
Bán Mạnh
7.511M53.202BCLP−1.22CLPDịch vụ Khách hàng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
2.728M3.290CLP−0.39%−0.013CLP
Mua
8.973M497.565BCLP2.311.36CLP2Tài chính
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
1.163M34.490CLP0.70%0.240CLP
Mua
40.114M6.454TCLP4.98CLP9.988KTài chính
SECURITYGRUPO SECURITY SA
914.796K166.400CLP0.25%0.410CLP
Mua
152.222M670.987BCLP3.184KTài chính
CHILEBANCO DE CHILE
499.749K83.250CLP−0.48%−0.400CLP
Bán Mạnh
41.604M8.45TCLP6.3013.33CLPTài chính
FALABELLAFALABELLA SA
463.746K1574.900CLP1.28%19.900CLP
Bán
730.354M3.901TCLP12.33123.18CLP98.43KBán Lẻ
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
430.486K94.700CLP−0.32%−0.300CLP
Mua
40.767M924.995BCLPVận chuyển
ENELAMENEL AMERICAS SA
377.764K118.410CLP−0.50%−0.590CLP
Mua
44.731M12.767TCLP−0.54CLP16.461KCông ty dịch vụ công cộng
RIPLEYRIPLEY CORP SA
292.24K133.890CLP0.26%0.350CLP
Bán
39.128M258.54BCLP5.2025.71CLP20.299KBán Lẻ
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
278.713K950.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
264.777M860.43BCLP10.1293.88CLPTài chính
MALLPLAZAPLAZA SA
203.525K975.000CLP2.42%23.000CLP
Sức mua mạnh
198.437M1.866TCLP27.9634.30CLP650Tài chính
QUINENCOQUINENCO SA
184.726K2680.100CLP1.04%27.500CLP
Mua
495.084M4.411TCLP21.749KBán Lẻ
COPECEMPRESAS COPEC SA
144.233K6005.100CLP−0.50%−29.900CLP
Bán Mạnh
866.134M7.845TCLP4.791274.29CLPNăng lượng Mỏ
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
133.1K207.040CLP−1.48%−3.100CLP
Theo dõi
27.557M296.437BCLP5.4538.66CLP2.566KDịch vụ Phân phối
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
113.867K206.000CLP−0.15%−0.300CLP
Mua
23.457M1.223TCLP16.8112.31CLP1.725KCông ty dịch vụ công cộng
ENELGXCHENEL GENERACION CH
85.208K185.000CLP3.53%6.310CLP
Mua
15.763M1.466TCLP16.2511.25CLP658Công ty dịch vụ công cộng
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
80K7.680CLP0.41%0.031CLP
Bán
614.4K1.626TCLP3.901.88CLP2Tài chính
CAPCAP SA
72.624K6520.000CLP1.88%120.000CLP
Mua
473.508M956.468BCLP3.161917.20CLPKhoáng sản phi năng lượng
IAMINVERSIONES AGUAS
61.28K486.210CLP−0.15%−0.720CLP
Mua
29.795M486.93BCLP13.4036.31CLP1.083KCông ty dịch vụ công cộng
CMPCEMPRESAS CMPC SA
58.567K1451.000CLP−1.55%−22.900CLP
Bán Mạnh
84.981M3.685TCLP4.81301.70CLP20.01KCông nghiệp Chế biến
CCUCOMPANIA CERVECERI
52.968K5457.000CLP−0.78%−43.000CLP
Mua
289.046M2.032TCLP14.02392.31CLP9.346KHàng tiêu dùng không lâu bền
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
40.033K1063.700CLP1.03%10.800CLP
Theo dõi
42.583M783.561BCLP8.09130.97CLP3.297KHàng tiêu dùng không lâu bền
CENCOSUDCENCOSUD SA
36.111K1310.200CLP0.01%0.100CLP
Mua
47.313M3.705TCLP8.74150.82CLP116.214KBán Lẻ
COLBUNCOLBUN S.A.
34.181K80.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
2.734M1.403TCLP2.8828.09CLP1.193KCông ty dịch vụ công cộng
ECLENGIE ENERGIA
31.301K481.190CLP0.00%0.020CLP
Bán
15.062M506.821BCLP−41.34CLP866Công ty dịch vụ công cộng
SKSIGDO KOPPERS S.A.
30.629K1040.400CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
31.866M1.116TCLP6.54159.01CLP22.731KDịch vụ Công nghiệp
AESANDESAES ANDES S.A
30.39K122.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
3.708M1.266TCLP−60.51CLPCông ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
28.641K1151.200CLP−1.35%−15.800CLP
Mua
32.972M1.991TCLP13.0490.46CLP409Tài chính
ANTARCHILEANTARCHILE SA
18.431K7100.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
130.86M3.24TCLP2.932423.89CLPTài chính
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
11.82K2657.100CLP−1.37%−36.800CLP
Bán Mạnh
31.407M813.604BCLP1.981372.57CLP12.246KTruyền thông
HABITATAFP HABITAT SA
11.124K438.000CLP5.38%22.360CLP
Mua
4.872M415.64BCLP3.84109.43CLP1.542KTài chính
INVERCAPINVERCAP SA
10.244K2180.000CLP2.33%49.700CLP
Bán
22.332M318.369BCLP1.102044.16CLPCông ty dịch vụ công cộng
AAISAADM AMERICANA DE I
9.571K135.000CLP−6.90%−10.010CLP
Bán Mạnh
1.292MTài chính
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
6.855K272.370CLP2.78%7.370CLP
Mua
1.867M72.111BCLP5.2749.46CLP83Công nghiệp Chế biến
VSPTVINA SAN PEDRO TAR
4.045K5.900CLP0.00%0.000CLP
Bán
23.866K235.821BCLP8.290.71CLP1.162KHàng tiêu dùng không lâu bền
MOLLEREMP CONSTR MOLLER
2.526K119.000CLP−0.02%−0.020CLP
Bán
300.594K24.623BCLP1.615KDịch vụ Công nghiệp
CINTACCINTAC SA
724127.750CLP−7.35%−10.130CLP
Bán Mạnh
92.491K60.642BCLP−8.72CLPKhoáng sản phi năng lượng
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
1401138.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
159.32K697.168BCLP5.96191.03CLP2Công ty dịch vụ công cộng
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
1203960.000CLP−0.90%−36.100CLP
Bán Mạnh
475.2K498.187BCLP6.66599.98CLP1.17KKhoáng sản phi năng lượng
SALMOCAMSALMONES CAMANCHAC
843340.000CLP0.03%1.000CLP
Mua
280.56K247.738BCLP6.08548.81CLPCông nghiệp Chế biến
CRISTALESCRISTALERIAS CHILE
143014.100CLP−2.89%−89.600CLP
Bán Mạnh
42.197K198.637BCLP7.92392.04CLP1.869KHàng tiêu dùng không lâu bền