Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

            
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
1.80-0.44%-0.01Bán869.806M1564780130.481751.359B-0.08Tài chính
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
58.00-1.36%-0.80Mua180.317M10458362162.002976.553B3.6116.2715.00Vận chuyển
CHILE BANCO DE CHILE
82.500.24%0.20Mua106.103M8753466727.508333.909B13.086.29Tài chính
ENELAM ENEL AMERICAS SA
108.30-0.55%-0.60Mua94.068M10187587251.3011618.608B13.208.2516731.00Công ty dịch vụ công cộng
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
39.00-1.52%-0.60Mua79.276M3091754757.007349.399B10.273.8610470.00Tài chính
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.870.52%0.02Mua76.636M296582806.08822.573B6.480.593.00Hỗn hợp
ENELCHILE ENEL CHILE SA
37.872.68%0.99Mua51.693M1957598293.742619.338B11.413.232202.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJOY ENJOY SA
2.79-3.39%-0.10Bán38.096M106288956.00111.605B-10.07Dịch vụ Khách hàng
COLBUN COLBUN S.A.
55.58-1.66%-0.94Bán28.220M1568473713.80974.660B2.1426.471146.00Công ty dịch vụ công cộng
RIPLEY RIPLEY CORP SA
157.002.13%3.28Mua9.015M1415290787.00303.960B-9.8921714.00Bán Lẻ
SMU SMU SA
89.62-3.51%-3.26Mua6.664M597227610.37517.338B8.0411.5528336.00Bán Lẻ
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
11.407.45%0.79Mua6.595M75178269.0048.224B2.564.144813.00Bán Lẻ
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
179.603.22%5.60Mua5.345M959994328.001069.924B12.1914.271729.00Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLA FALABELLA SA
2830.00-2.38%-69.00Mua5.306M15017083700.007086.730B96111.00Bán Lẻ
SECURITY GRUPO SECURITY SA
127.60-1.09%-1.40Mua4.965M633545101.20515.802B5.8921.913256.00Tài chính
MASISA MASISA S.A.
10.71-2.90%-0.32Sức bán mạnh4.769M51072541.3883.957B-6.99Khoáng sản phi năng lượng
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
891.00-3.15%-29.00Mua3.746M3337646796.001519.896B7.28126.44382.00Tài chính
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
3252.100.06%2.10Mua3.408M11083403959.60208.134B12.33263.601870.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AESANDES AES ANDES S.A
98.47-2.79%-2.83Mua2.761M271905112.531021.788B20.674.90Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.400.00%0.00Mua2.305M3229254.56211.047B4.300.333.00Hỗn hợp
LTM LATAM AIRLINES GP
937.673.29%29.84Bán2.268M2126812779.63568.610B-3512.8329115.00Vận chuyển
CENCOSUD CENCOSUD SA
1300.00-1.66%-22.00Bán1.905M2475995600.003676.536B11.65113.58117638.00Bán Lẻ
SCHWAGER SCHWAGER SA
0.520.00%0.00Mua1.801M938108.4310.294BCông ty dịch vụ công cộng
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1440.90-1.31%-19.10Bán1.546M2227667422.503602.250B9.30157.0319716.00Khoáng sản phi năng lượng
MELON MELON SA
0.360.00%0.00Bán1.500M540000.00100.603B14.060.03Khoáng sản phi năng lượng
SONDA SONDA S.A.
295.30-2.70%-8.18Sức bán mạnh1.181M348857970.40257.223B12.8123.7013252.00Dịch vụ Công nghệ
MALLPLAZA PLAZA SA
960.00-0.72%-7.00Mua1.074M1031269440.001881.600B46.0321.01606.00Tài chính
SOCOVESA SOCOVESA SA
121.69-1.07%-1.31Bán744.867K90642865.23148.941B11.0111.17Khách hàng Lâu năm
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
56.02-1.72%-0.98Mua733.907K41113470.14545.455B10.915.23Vận chuyển
IAM INVERSIONES AGUAS
445.281.22%5.38Mua688.946K306773874.88445.280B9.5146.251106.00Công ty dịch vụ công cộng
COPEC EMPRESAS COPEC SA
6450.003.81%237.00Mua672.283K4336225350.008384.058B7.57820.81Năng lượng Mỏ
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
875.00-0.67%-5.90Mua597.366K522695250.00792.501B62.0014.21Dịch vụ Công nghiệp
SALFACORP SALFACORP SA
331.39-3.12%-10.69Mua591.977K196175258.03149.093B5.0767.4711900.00Dịch vụ Công nghiệp
CCU COMPANIA CERVECERI
7080.002.91%200.00Bán554.010K3922390800.002616.080B14.08488.669051.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
INGEVEC INGEVEC SA
62.001.52%0.93Mua516.129K31999998.0066.960B6.838.95Dịch vụ Công nghiệp
ECL ENGIE ENERGIA
529.05-0.94%-5.01Mua465.123K246073323.15557.253B9.5855.73846.00Công ty dịch vụ công cộng
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1316.20-0.66%-8.80Sức mua mạnh411.037K541006899.40979.508B10.90121.613215.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
21.84-2.93%-0.66Bán402.844K8798112.96393.504B6.493.4712073.00Truyền thông
MULTI_X MULTIEXPORT FOODS
287.40-2.23%-6.57Bán365.478K105038377.20405.425B-10.482694.00Dịch vụ Phân phối
HF HORTIFRUT S.A.
818.19-1.72%-14.32Bán333.892K273187095.48472.360B8.9692.9427277.00Hỗn hợp
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
462.500.13%0.61Bán332.874K153954225.00198.278B19.2723.963277.00Bán Lẻ
CAP CAP SA
7301.00-2.78%-209.00Bán328.584K2398991784.001091.121B2.043685.78Khoáng sản phi năng lượng
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
159.870.75%1.19Bán255.980K40923522.601311.215B6.2325.46670.00Công ty dịch vụ công cộng
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
237.02-4.14%-10.24Mua249.051K59030068.0264.497B7.1834.4485.00Công nghiệp Chế biến
HITES EMPRESAS HITES S A
163.43-1.60%-2.65Mua217.038K35470520.3461.633B2.1676.71Bán Lẻ
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
3080.60-0.95%-29.60Bán203.477K626831246.20930.394B6.42484.7712070.00Truyền thông
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
4.960.00%0.00Mua177.094K878209.15872.234B6.700.7419.00Hỗn hợp
BESALCO BESALCO SA
251.92-3.35%-8.72Mua122.084K30755401.28145.149B9.4027.7312988.00Dịch vụ Công nghiệp
PAZ PAZ CORP SA
282.64-3.86%-11.36Bán121.671K34389092.6680.091B6.1847.561298.00Tài chính
ILC INV LA CONSTRUCCIO
2957.001.26%36.80Bán119.721K354014997.00295.700B2.441194.88Tài chính
INDISA INST DIAGNOSTICO
1600.00-1.16%-18.70Mua94.364K150982400.00225.488B33.5348.282835.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SK SIGDO KOPPERS S.A.
749.99-2.29%-17.55Bán67.152K50363328.48806.239B8.7987.3619669.00Dịch vụ Công nghiệp
BCI BCO CREDITO INVERS
29500.00-0.84%-250.00Mua65.838K1942221000.004598.651B9.603099.22Tài chính
SQM_A QUIMICA Y MINERA
45796.00-0.01%-4.00Mua65.507K2999958572.0014090.799B892.965507.00Công nghiệp Chế biến
QUINENCO QUINENCO SA
1686.10-0.24%-4.00Mua55.029K92784396.902803.579B20284.00Sản xuất Chế tạo
FORUS FORUS S.A.
1165.20-0.59%-6.90Bán52.415K61073958.00301.168B15.1477.39Hàng tiêu dùng không lâu bền
BLUMAR BLUMAR SA
211.41-1.45%-3.10Mua41.686K8812837.26342.058B3356.960.06Công nghiệp Chế biến
HABITAT AFP HABITAT SA
419.23-0.01%-0.05Mua32.581K13658932.96419.230B3.01139.192820.00Tài chính
BANVIDA BANVIDA SA
251.750.00%0.00Mua23.727K5973272.25402.817B2.9485.76Hỗn hợp
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
211.940.00%0.00Mua10.607K2248047.5843.847B13.3215.911848.00Dịch vụ Công nghiệp
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
203.250.00%0.00Bán7.783K1581894.7520.325BDịch vụ Khách hàng
GASCO EMPRESAS GASCO SA
1385.30-1.75%-24.70Bán4.900K6787970.00232.730B8.48166.942022.00Năng lượng Mỏ
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
4452.10-4.46%-207.90Sức bán mạnh4.179K18605325.90555.036B8.86526.021142.00Khoáng sản phi năng lượng
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
6544.900.69%44.90Bán4.086K26742460.992986.938B8.10802.82Tài chính
INVERCAP INVERCAP SA
2200.00-4.31%-99.00Bán3.353K7376600.00328.786B1.281791.67Công ty dịch vụ công cộng
CIC COMPANIAS CIC SA
39.900.00%0.00Mua2.495K99550.5047.139B2.7314.61Khách hàng Lâu năm
PROVIDA AFP PROVIDA
720.000.00%0.00Bán2.453K1766160.00236.171B2119.00Tài chính
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
2439.100.00%0.00Bán2.401K5856279.34277.020B6.56371.852204.00Công ty dịch vụ công cộng
MINERA MINERA VALPARAISO
11800.000.36%42.00Mua2.146K25322800.001475.000B1148.00Công ty dịch vụ công cộng
GRPARGOSCL GRUPO ARGOS S.A.
2568.000.00%0.001.482K3805776.001965.452B25.35101.28Tài chính
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
379.990.00%0.00Mua1.400K531986.0084.465B6.1462.36263.00Tài chính
CEMARGOSCL CEMENTOS ARGOS SA
1374.000.00%0.001.372K1885128.001433.443B23.0759.573733.00Khoáng sản phi năng lượng
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1139.000.00%0.00Bán1.068K1216452.00697.781B6.96163.542.00Công ty dịch vụ công cộng
MSFT Tập đoàn Microsoft
331.00-1.74%-5.86Mua940311140.002038905.227B37.667333.44181000.00Dịch vụ Công nghệ
CAROZZI CAROZZI SA
1558.300.00%0.00Bán7571179633.10347.599B7.53207.0810349.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
UPS UTD PARCEL SERV
208.07-2.96%-6.35Mua660137326.20146980.966B28.896077.38543000.00Vận chuyển
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
238.170.00%0.00Theo dõi454108129.18500.431B11.4220.85714.00Công ty dịch vụ công cộng
MRK MERCK & CO INC
78.89-2.42%-1.96Bán41332581.57164706.543B28.542313.6774000.00Công nghệ Sức khỏe
SURACL GPO DE INVERSIONES
4729.000.00%0.004071924703.002751.329B16.74282.58Tài chính
NUTRESACL GRUPO NUTRESA SA
4788.000.00%0.003771805076.002687.496B16.11297.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
DAVIVIENCL BANCO DAVIVIENDA S
7308.000.00%0.003042221632.002829.563B16.69437.76Tài chính
WATTS WATTS SA
627.270.00%0.00Mua300188181.01197.694B8.6272.783441.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BANCOLOMCL BANCOLOMBIA SA
7249.000.00%0.002822044218.005999.176B28.28256.3630633.00Tài chính
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
708.750.00%0.00Bán266188527.50187.267B11.2563.001165.00Khoáng sản phi năng lượng
XOMCL EXXON MOBIL CORP
49894.00-1.98%-1008.00Mua20610278164.00213596.353B-1125.7972000.00Năng lượng Mỏ
XOM EXXON MOBIL CORP
60.39-4.29%-2.71Bán19011474.10213596.353B-1125.7972000.00Năng lượng Mỏ
MS MORGAN STANLEY
97.28-4.02%-4.07Mua16215759.36144750.219B12.946469.0868000.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
47.390.00%0.00Sức mua mạnh1587487.62308487.372B14.172739.46213000.00Tài chính
PFE PFIZER INC
53.7012.46%5.95Sức mua mạnh1487947.60249666.229B14.172787.8878500.00Công nghệ Sức khỏe
PFECL PFIZER INC
38632.000.00%0.00Mua1064094992.00249666.229B14.092787.8878500.00Công nghệ Sức khỏe
AAPL Apple Inc
158.26-1.60%-2.58Mua10316300.782119182.037B28.694607.40154000.00Công nghệ Điện tử
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
133.60-0.10%-0.14Sức bán mạnh10013360.0010.332B-34.57Dịch vụ Khách hàng
AAPLCL APPLE INC
131911.00-1.46%-1949.00Mua729497592.002119182.037B29.344607.40154000.00Công nghệ Điện tử
BIIB BIOGEN INC
245.00-23.15%-73.80Sức bán mạnh5012250.0029390.642B31.198339.549100.00Công nghệ Sức khỏe
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
3800.000.00%0.00Bán48182400.00505.397B7.79487.841413.00Sản xuất Chế tạo
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A.
583.000.00%0.00Theo dõi4123903.0026.450B-20.27158.00Dịch vụ Khách hàng
AXPCL AMER EXPRESS CO
127900.000.00%0.00Theo dõi394988100.00100054.229B16.437792.1163700.00Tài chính
KOCL COCA-COLA CO
40122.000.00%0.00Mua391564758.00191197.362B24.261663.4780300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
2863.70-4.12%-123.10Mua38108820.601558158.696B28.7785685.44135301.00Dịch vụ Công nghệ
V VISA INC
201.700.00%0.00Bán367261.20343089.897B36.754586.4121500.00Tài chính
Tải thêm