Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
CHILE BANCO DE CHILE
100.690.83%0.83Mua81.251M10171.410B18.355.4914803.00Tài chính
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
50.80-0.90%-0.46Mua39.642M9573.063B16.903.0111068.00Tài chính
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
5.570.54%0.03Bán31.825M2854.106B18.120.313811.00Tài chính
ENELAM ENEL AMERICAS SA
115.700.41%0.47Mua27.628M8814.307B8.4013.8317818.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELAM_OSA ENEL AMERICAS SA
5.00-4.05%-0.21Sức bán mạnh26.528M8814.307B8.4013.8317818.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
64.220.11%0.07Bán15.335M4441.876B9.536.742068.00Công ty dịch vụ công cộng
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
3.70-0.11%-0.00Sức bán mạnh8.938M392.058B10.900.34Tài chính
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
26.441.46%0.38Mua6.583M95.453B-4.634910.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
23.61-1.21%-0.29Mua5.320M868.774B17.661.3442.00Công nghiệp
CENCOSUD CENCOSUD SA
1408.00-0.91%-13.00Mua2.524M4031.286B13.85101.64131609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLBUN COLBUN S.A.
132.580.58%0.76Bán2.050M2324.945B14.599.121061.00Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
407.000.25%1.00Sức mua mạnh2.050M2490.419B17.9722.652120.00Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLA S A C I FALABELLA
4499.00-0.02%-1.00Mua1.457M11287.292B26.33170.85100576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
63.560.00%0.00Bán1.329M618.870B15.354.16Công nghiệp
AESGENER AES GENER SA
181.000.47%0.85Bán1.191M1520.458B8.2721.971338.00Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
1600.00-0.38%-6.10Theo dõi818.088K
ENJOY ENJOY SA
41.91-2.42%-1.04Sức bán mạnh685.360K196.766B-3.314676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IAM INVERSIONES AGUAS
1038.00-0.39%-4.10Bán557.674K1038.000B15.1768.422124.00Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.250.00%0.00Bán520.329K130.802B10.230.12Tài chính
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
3.602.86%0.10Mua366.321K4.543B30.070.1237.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1829.900.82%14.90Bán320.464K4574.750B16.22113.2317612.00Vật liệu cơ bản
SMU SMU SA
182.970.04%0.07Mua203.039K1056.208B25.727.1130147.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.570.00%0.00Sức bán mạnh188.441K488.148B12.510.29Tài chính
SONDA SONDA S.A.
993.281.97%19.21Mua158.090K865.204B81.7112.16Công nghệ
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2465.00-0.08%-2.00Mua152.138K2333.297B23.17106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SECURITY GRUPO SECURITY SA
270.30-0.52%-1.42Sức bán mạnh146.256K998.759B12.7921.133919.00Tài chính
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
66.00-0.81%-0.54Bán141.092K273.944B13.125.052917.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LTM LATAM AIRLINES GP
6773.90-0.53%-36.10Mua135.897K4107.745B216.3831.4240746.00Công nghiệp
HABITAT AFP HABITAT SA
942.90-0.22%-2.08Sức mua mạnh131.463K942.900B8.89106.081978.00Tài chính
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1410.20-0.94%-13.40Bán129.650K1053.428B21.9664.233209.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIPLEY RIPLEY CORP SA
527.830.36%1.87Sức bán mạnh129.185K1021.906B15.3334.4323672.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECL ENGIE ENERGIA
1220.00-1.53%-19.00Sức bán mạnh126.593K1285.038B17.8268.74842.00Công ty dịch vụ công cộng
MASISA MASISA S.A.
44.000.00%0.00Bán122.294K344.921B-22.07Vật liệu cơ bản
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7049.000.48%34.00Bán120.619K9162.670B13.34530.25Năng lượng
SALFACORP SALFACORP SA
824.62-0.40%-3.28Bán98.942K370.997B14.1258.3819005.00Công nghiệp
SQM_B QUIMICA Y MINERA
20781.000.93%191.00Bán83.769K5469.487B19.821052.465365.00Vật liệu cơ bản
CAP CAP SA
7823.70-0.21%-16.30Mua73.714K1169.237B25.25311.024801.00Vật liệu cơ bản
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1934.900.00%0.00Mua70.582K1745.584B17.22113.54336.00Tài chính
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
6820.000.00%0.00Bán69.162K2059.757B-44.7011996.00Dịch vụ Viễn thông
BANVIDA BANVIDA SA
371.280.45%1.65Mua68.132K530.930B15.9323.311.00Tài chính
HF HORTIFRUT S.A.
1837.10-0.16%-2.90Bán66.574K1077.544B19.3795.221146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FORUS FORUS S.A.
1647.900.65%10.60Bán56.693K425.931B13.60121.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
434.000.00%0.00Mua51.160K3559.561B8.8848.87749.00Công ty dịch vụ công cộng
HITES EMPRESAS HITES S A
469.00-0.19%-0.87Mua40.000K176.871B21.7221.60Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCU COMPANIA CERVECERI
9925.001.22%119.90Mua35.787K3667.316B12.28808.288748.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALLPLAZA PLAZA SA
1645.50-1.70%-28.50Mua35.082K3225.180B26.7161.60601.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CINTAC CINTAC SA
418.00-1.65%-7.00Bán24.538K183.844B20.2820.69394.00Vật liệu cơ bản
BESALCO BESALCO SA
618.581.59%9.68Bán20.526K356.409B22.0027.6810720.00Công nghiệp
QUINENCO QUINENCO SA
1893.301.79%33.30Mua16.620K3148.103B14.52130.3821023.00Năng lượng
ILC INV LA CONSTRUCCIO
11360.00-0.56%-64.00Sức bán mạnh14.477K1136.000B11.091024.61Tài chính
BCI BCO CREDITO INVERS
47000.000.43%201.00Mua7.773K6386.970B15.083117.2110560.00Tài chính
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
5159.000.00%0.00Bán5.790K585.931B13.92370.611883.00Năng lượng
TRICAHUE INV TRICAHUE
839.99-0.00%-0.01Bán5.500K28.049B11.3873.822.00Công ty dịch vụ công cộng
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1457.500.00%0.00Mua1.559K335.225B128.1211.421138.00Công nghiệp
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
8000.001.11%87.70Bán9003651.012B8.48947.0414960.00Năng lượng
EMBONOR_B COCA COLA EMBONOR
1490.000.00%0.00Sức bán mạnh268761.171B16.8588.412817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1240.900.00%0.00Bán1001333.967B21.3358.3921328.00Công nghiệp
AMZN AMAZON COM INC
2005.60-0.08%-1.70Mua70699781.246B84.9617136.01647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BICECORP BICECORP SA
14901.000.00%0.00Mua01267.882B13.281121.795.00Tài chính
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
5900.000.00%0.00Bán0390.892B18.00328.961440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
364.290.00%0.00Bán0513.891B10.8233.802376.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.530.00%0.00Bán06.376B39.600.01273.00Năng lượng
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
2000.000.00%0.00Mua01225.251B12.78156.522.00Công ty dịch vụ công cộng
WFC WELLS FARGO & CO
47.550.00%0.00Mua0143977.420B9.943248.25262100.00Tài chính
X UNITED STATES STEE
11.860.00%0.00Bán01844.527B2.344613.8429000.00Vật liệu cơ bản
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
135.890.00%0.00Theo dõi036.978B11.0912.31130.00Vật liệu cơ bản
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
38373.000.00%0.00Bán0321.407B67.27570.473664.00Chăm sóc sức khỏe
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
90.500.00%0.00Bán0617.725B21.574.211580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
5450.000.00%0.00Mua0348.800B14.30380.991822.00Vật liệu cơ bản
CAT CATERPILLAR INC
136.180.00%0.00Mua056250.632B13.557346.93104000.00Công nghiệp
CVS CVS HEALTH CORP
55.380.00%0.00Mua052714.546B-372.03295000.00Chăm sóc sức khỏe
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
49.040.00%0.00Mua0883.582B-0.6012001.00Dịch vụ Viễn thông
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
216.110.00%0.00Mua0454.080B6.7532.01810.00Công ty dịch vụ công cộng
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
3204.000.00%0.00Bán0400.967B12.19263.81990.00Vật liệu cơ bản
IANSA EMPRESAS IANSA SA
12.980.00%0.00Bán051.711B-1.9170.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
V VISA INC
179.720.00%0.00Mua0277116.679B38.743431.0417000.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất