Chứng khoán ChileCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Chile hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
KL g.dịch tương đối
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AESANDESAES ANDES S.A
2.64122.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
216.635K26.429M1.266TCLP−60.51CLPCông ty dịch vụ công cộng
ILCINV LA CONSTRUCCIO
2.382700.000CLP−3.05%−85.000CLP
Bán Mạnh
134.449K363.012M278.5BCLPTài chính
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
1.4212070.000CLP0.42%50.000CLP
Bán
94511.406M100.678BCLP11.271064.54CLP3.26KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INVERCAPINVERCAP SA
0.852260.000CLP2.48%54.600CLP
Theo dõi
9.916K22.41M329.593BCLP1.072044.16CLPCông ty dịch vụ công cộng
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
0.761190.000CLP4.57%52.000CLP
Mua
2.56K3.046M697.168BCLP5.96191.03CLP2Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAAFP PROVIDA
0.461250.000CLP2.46%30.000CLP
Sức mua mạnh
1.84K2.3M400.179BCLP3.03402.70CLP1.866KTài chính
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
0.332533.600CLP0.14%3.600CLP
Bán
83.444K211.414M764.103BCLP1.911372.57CLP12.246KTruyền thông
FALABELLAFALABELLA SA
0.331560.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
806.7K1.258B3.914TCLP12.91123.18CLP98.43KBán Lẻ
CAPCAP SA
0.337050.000CLP2.99%205.000CLP
Mua
68.868K485.519M1.023TCLP3.411917.20CLPKhoáng sản phi năng lượng
COLBUNCOLBUN S.A.
0.2482.500CLP0.49%0.400CLP
Bán
10.72M884.373M1.44TCLP2.8128.09CLP1.193KCông ty dịch vụ công cộng
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
0.231065.000CLP0.47%5.000CLP
Mua
132.391K140.996M788.845BCLP8.06130.97CLP3.297KHàng tiêu dùng không lâu bền
CAROZZICAROZZI SA
0.191400.000CLP−6.67%−100.000CLP
Bán Mạnh
105147K334.594BCLP6.59227.71CLP10.471KHàng tiêu dùng không lâu bền
ENELCHILEENEL CHILE SA
0.1738.000CLP−0.26%−0.100CLP
Mua
25.978M987.152M2.635TCLP2.69CLP2.215KCông ty dịch vụ công cộng
QUINENCOQUINENCO SA
0.132765.000CLP−0.90%−25.000CLP
Mua
71.311K197.175M4.639TCLP21.749KBán Lẻ
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
0.123.440CLP4.53%0.149CLP
Sức mua mạnh
400K1.376M495.758BCLP2.421.36CLP2Tài chính
BCIBCO CREDITO INVERS
0.1224200.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
8.894K215.235M4.086TCLP5.754191.29CLPTài chính
COPECEMPRESAS COPEC SA
0.106141.200CLP0.02%1.200CLP
Bán Mạnh
80.22K492.647M7.981TCLP4.881274.29CLPNăng lượng Mỏ
CMPCEMPRESAS CMPC SA
0.091450.200CLP−0.75%−10.900CLP
Bán Mạnh
292.198K423.746M3.653TCLP4.89301.70CLP20.01KCông nghiệp Chế biến
CENCOSUDCENCOSUD SA
0.081325.100CLP0.01%0.100CLP
Mua
286.68K379.88M3.747TCLP8.79150.82CLP116.214KBán Lẻ
SMUSMU SA
0.08109.490CLP−3.79%−4.310CLP
Mua
373.922K40.941M656.919BCLP4.9022.50CLP25.046KBán Lẻ
ECLENGIE ENERGIA
0.07470.000CLP0.29%1.360CLP
Bán
63.763K29.969M493.623BCLP−41.34CLP866Công ty dịch vụ công cộng
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
0.0796.500CLP1.58%1.500CLP
Sức mua mạnh
550K53.075M924.995BCLPVận chuyển
BESALCOBESALCO SA
0.06312.140CLP−2.35%−7.500CLP
Bán
10.92K3.409M184.168BCLP8.5137.60CLP19.665KDịch vụ Công nghiệp
ITAUCORPITAU CORPBANCA
0.051.830CLP1.10%0.020CLP
Bán
24.653M45.115M1.762TCLP4.110.43CLPTài chính
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
0.04975.010CLP0.83%8.010CLP
Mua
74.912K73.04M875.827BCLP10.0593.88CLPTài chính
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
0.0470.210CLP−1.11%−0.790CLP
Bán
1.711M120.126M3.644TCLP0.7892.56CLP13Vận chuyển
GASCOEMPRESAS GASCO SA
0.04772.120CLP0.00%0.000CLP
Bán
734566.736K129.716BCLP10.4374.02CLP1.911KDịch vụ Phân phối
HFHORTIFRUT S.A.
0.04739.890CLP−0.00%−0.000CLP
Bán
1K739.89K427.156BCLP8.2789.43CLP26.157KCông nghiệp Chế biến
RIPLEYRIPLEY CORP SA
0.03135.000CLP−0.52%−0.700CLP
Bán
71.721K9.682M262.722BCLP5.2325.71CLP20.299KBán Lẻ
ZOFRIZONA FRANCA IQUIQU
0.02410.000CLP−0.00%−0.020CLP
Bán
1.249K512.09K90.438BCLP5.1485.81CLP304Tài chính
CAMANCHACACAMANCHACA SA
0.0259.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
25.182K1.486M244.89BCLP6.229.45CLP3.8KCông nghiệp Chế biến
LTMLATAM AIRLINES GP
0.025.650CLP2.60%0.143CLP
Bán
6.108M34.51M409.81BCLP−727.90CLP29.114KVận chuyển
ENELAMENEL AMERICAS SA
0.02118.020CLP0.44%0.520CLP
Mua
3.139M370.516M12.606TCLP−0.54CLP16.461KCông ty dịch vụ công cộng
ENJOYENJOY SA
0.011.391CLP−1.00%−0.014CLP
Theo dõi
535.307K744.612K56.202BCLP−1.22CLPDịch vụ Khách hàng
CINTACCINTAC SA
0.01129.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
1K129K56.736BCLP−8.72CLPKhoáng sản phi năng lượng
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS
0.012255.000CLP0.04%1.000CLP
Mua
65146.575K255.997BCLP6.27359.48CLP2.28KCông ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
0.01205.000CLP−0.49%−1.000CLP
Mua
57.103K11.706M1.221TCLP16.7312.31CLP1.725KCông ty dịch vụ công cộng
SECURITYGRUPO SECURITY SA
0.01163.380CLP−0.61%−1.010CLP
Mua
54.546K8.912M664.52BCLP3.184KTài chính
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
0.017.720CLP−2.12%−0.167CLP
Bán
210.891K1.628M1.676TCLP4.071.88CLP2Tài chính
CCUCOMPANIA CERVECERI
0.015544.900CLP1.70%92.900CLP
Sức mua mạnh
1.266K7.02M2.015TCLP13.75392.31CLP9.346KHàng tiêu dùng không lâu bền
HABITATAFP HABITAT SA
0.00438.000CLP5.38%22.360CLP
Mua
235102.93K415.64BCLP3.80109.43CLP1.542KTài chính
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
0.001180.000CLP0.17%2.000CLP
Mua
3.259K3.846M2.009TCLP12.5990.46CLP409Tài chính
MASISAMASISA S.A.
0.0028.400CLP0.00%0.000CLP
Mua
10.1K286.84K212.457BCLP4.256.61CLPKhoáng sản phi năng lượng
CHILEBANCO DE CHILE
0.0084.170CLP−0.91%−0.770CLP
Bán
268.029K22.56M8.58TCLP6.3213.33CLPTài chính
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
0.004.900CLP−2.87%−0.145CLP
Bán
10K49K20.85BCLP−1.20CLP4.959KBán Lẻ
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
0.0034.200CLP−1.24%−0.430CLP
Theo dõi
289.278K9.893M6.526TCLP4.98CLP9.988KTài chính
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
0.009.600CLP0.68%0.065CLP
Mua
1.29M12.384M1.677TCLP3.692.61CLP15Tài chính
MALLPLAZAPLAZA SA
0.00995.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
735731.325K1.95TCLP29.1534.30CLP650Tài chính
IAMINVERSIONES AGUAS
0.00490.000CLP0.00%0.000CLP
Sức mua mạnh
1K490K490BCLP12.8136.31CLP1.083KCông ty dịch vụ công cộng
BLUMARBLUMAR SA
0.00211.900CLP0.00%0.000CLP
Mua
1K211.9K342.851BCLP6.0335.02CLPCông nghiệp Chế biến
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
0.00272.870CLP0.00%0.000CLP
Mua
174.639K74.252BCLP5.5249.46CLP83Công nghiệp Chế biến