Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Chile với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Chile tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
2.442TCLP69.300CLP1.17%0.800CLP
Bán
19.612M1.359B3.515TCLP0.7492.56CLP13Vận chuyển
QUINENCOQUINENCO SA
1.893TCLP2828.800CLP−0.74%−21.200CLP
Mua
98.404K278.365M4.739TCLP21.749KBán Lẻ
COPECEMPRESAS COPEC SA
1.355TCLP6148.000CLP1.87%113.000CLP
Bán
557.934K3.43B7.845TCLP4.741274.29CLPNăng lượng Mỏ
ANTARCHILEANTARCHILE SA
907.048BCLP7107.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
5774.101M3.243TCLP2.932423.89CLPTài chính
CHILEBANCO DE CHILE
792.922BCLP83.350CLP−0.79%−0.660CLP
Bán Mạnh
77.968M6.499B8.486TCLP6.3013.33CLPTài chính
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
774.959BCLP33.300CLP−1.77%−0.600CLP
Bán Mạnh
81.683M2.72B6.388TCLP4.98CLP9.988KTài chính
FALABELLAFALABELLA SA
652.031BCLP1580.000CLP0.70%11.000CLP
Bán
2.512M3.968B3.936TCLP12.74123.18CLP98.43KBán Lẻ
CAPCAP SA
564.036BCLP7269.900CLP4.60%319.900CLP
Mua
325.406K2.366B1.039TCLP3.631917.20CLPKhoáng sản phi năng lượng
ENELAMENEL AMERICAS SA
563.64BCLP114.390CLP−0.52%−0.600CLP
Mua
35.534M4.065B12.336TCLP−0.54CLP16.461KCông ty dịch vụ công cộng
BCIBCO CREDITO INVERS
520.391BCLP24000.000CLP0.84%200.000CLP
Bán
47.945K1.151B4.018TCLP5.064706.93CLPTài chính
CENCOSUDCENCOSUD SA
471.91BCLP1320.100CLP−0.74%−9.900CLP
Mua
2.484M3.279B3.761TCLP8.83150.82CLP116.214KBán Lẻ
SQM_AQUIMICA Y MINERA
445.409BCLP72162.000CLP−1.39%−1014.000CLP
Bán
3.114K224.712M22.205TCLP7.889289.92CLP6.081KCông nghiệp Chế biến
INVERCAPINVERCAP SA
426.631BCLP2311.400CLP0.33%7.500CLP
Mua
3.937K9.1M344.313BCLP1.231879.91CLPCông ty dịch vụ công cộng
COLBUNCOLBUN S.A.
414.858BCLP81.000CLP−0.23%−0.190CLP
Bán
10.092M817.459M1.424TCLP14.205.72CLP1.193KCông ty dịch vụ công cộng
CMPCEMPRESAS CMPC SA
409.923BCLP1449.900CLP2.32%32.900CLP
Bán
1.252M1.816B3.543TCLP4.70301.70CLP20.01KCông nghiệp Chế biến
MINERAMINERA VALPARAISO
332.202BCLP11198.000CLP−1.62%−184.000CLP
Theo dõi
3.194K35.766M1.423TCLP4.322633.25CLP1.195KCông ty dịch vụ công cộng
ITAUCORPITAU CORPBANCA
277.806BCLP1.866CLP−0.53%−0.010CLP
Mua
226.64M422.909M1.826TCLP4.340.43CLPTài chính
CCUCOMPANIA CERVECERI
199.163BCLP5156.000CLP−2.45%−129.400CLP
Bán
119.602K616.668M1.953TCLP13.47392.31CLP9.346KHàng tiêu dùng không lâu bền
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
183.406BCLP9.442CLP−0.05%−0.005CLP
Theo dõi
1.316M12.427M1.662TCLP3.632.61CLP15Tài chính
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
164.434BCLP7.655CLP−0.40%−0.031CLP
Bán
15.723M120.356M1.634TCLP4.091.88CLP2Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA
129.863BCLP415.940CLP0.11%0.450CLP
Bán
28.699K11.937M415.49BCLP3.80109.43CLP1.542KTài chính
PASURFORESTAL PACIFICO
125.926BCLP5000.000CLP5.26%250.000CLP
Mua
627.785K3.139B593.75BCLP2.941613.64CLPKhoáng sản phi năng lượng
SKSIGDO KOPPERS S.A.
121.949BCLP1022.400CLP0.00%0.000CLP
Bán
55.112K1.096TCLP6.05168.85CLP22.731KCông nghiệp Chế biến
ENELGXCHENEL GENERACION CH
115.941BCLP171.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
6.56K1.122M1.403TCLP15.1911.25CLP658Công ty dịch vụ công cộng
GASCOEMPRESAS GASCO SA
115.001BCLP780.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
149116.22K131.04BCLP10.5474.02CLP1.911KDịch vụ Phân phối
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
104.966BCLP1138.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
262298.156K697.168BCLP5.96191.03CLP2Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
100.645BCLP208.110CLP0.54%1.110CLP
Sức mua mạnh
1.604M333.869M1.227TCLP16.8112.31CLP1.725KCông ty dịch vụ công cộng
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
98.81BCLP1034.800CLP−1.42%−14.900CLP
Bán Mạnh
591.622K612.21M781.18BCLP8.01130.97CLP3.297KHàng tiêu dùng không lâu bền
SECURITYGRUPO SECURITY SA
88.603BCLP165.400CLP−0.36%−0.590CLP
Mua
702.419K116.18M670.987BCLP3.184KTài chính
ILCINV LA CONSTRUCCIO
88.419BCLP2900.600CLP1.42%40.600CLP
Bán
16.279K47.219M286BCLPTài chính
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
85.763BCLP3.480CLP0.00%0.000CLP
Mua
553.725K1.927M524.229BCLP2.551.36CLP2Tài chính
ENELCHILEENEL CHILE SA
85.154BCLP37.100CLP−1.07%−0.400CLP
Mua
59.087M2.192B2.594TCLP2.69CLP2.215KCông ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
81.056BCLP1170.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
213.4K249.678M1.996TCLP12.9390.46CLP409Tài chính
RIPLEYRIPLEY CORP SA
78.567BCLP139.160CLP−1.93%−2.740CLP
Bán
1.395M194.094M274.726BCLP5.5225.71CLP20.299KBán Lẻ
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
77.926BCLP4100.000CLP2.60%103.900CLP
Mua
3.3K13.53M498.187BCLP6.66599.98CLP1.17KKhoáng sản phi năng lượng
SMUSMU SA
75.707BCLP106.490CLP0.16%0.170CLP
Mua
385.305K41.031M613.74BCLP4.7322.50CLP25.046KBán Lẻ
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
74.975BCLP2615.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
151.517K396.217M789.775BCLP1.911372.57CLP12.246KTruyền thông
MOLYMETMOLIBDENOS Y METAL
73.944BCLP3698.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
1036.98K491.831BCLP10.58349.63CLP1.372KKhoáng sản phi năng lượng
ENAEXENAEX SA
70.984BCLP9085.100CLP0.00%0.000CLP
Mua
1090.851K1.117TCLP8.771035.99CLPCông nghiệp Chế biến
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
59.801BCLP95.920CLP−0.65%−0.630CLP
Mua
3.014M289.067M940.087BCLP20.904.62CLPVận chuyển
CUPRUMAFP CUPRUM SA
54.567BCLP40.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
42.29K1.692M510.81BCLP7.965.03CLP1.281KTài chính
IAMINVERSIONES AGUAS
48.99BCLP484.970CLP1.11%5.340CLP
Mua
653.346K316.853M479.63BCLP13.2136.31CLP1.083KCông ty dịch vụ công cộng
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
47.822BCLP127.460CLP0.00%0.000CLP
Bán
1.666K212.348K267.813BCLP−31.79CLP631Công ty dịch vụ công cộng
HFHORTIFRUT S.A.
46.923BCLP739.140CLP−0.10%−0.750CLP
Bán
10.838K8.011M427.156BCLP8.2789.43CLP26.157KCông nghiệp Chế biến
MALLPLAZAPLAZA SA
46.556BCLP957.900CLP1.59%14.980CLP
Mua
174.677K167.323M1.848TCLP27.4934.30CLP650Tài chính
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS
45.487BCLP2228.200CLP−1.42%−32.000CLP
Mua
7.848K17.487M256.701BCLP6.29359.48CLP2.28KCông ty dịch vụ công cộng
HITESEMPRESAS HITES S A
41.691BCLP88.740CLP−0.12%−0.110CLP
Theo dõi
168.645K14.966M33.508BCLP1.4362.20CLPBán Lẻ
FORUSFORUS S.A.
39.35BCLP998.360CLP1.88%18.470CLP
Bán
48.26K48.181M253.271BCLP7.21135.98CLPHàng tiêu dùng không lâu bền
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
38.409BCLP218.990CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
20.445K4.477M308.922BCLP8.7125.15CLP2.566KDịch vụ Phân phối
ALMENDRALALMENDRAL SA
36.508BCLP19.910CLP0.00%0.000CLP
Bán
243.948K4.857M358.73BCLP1.6212.30CLP12.249KTruyền thông
ECLENGIE ENERGIA
36.042BCLP479.530CLP−1.79%−8.730CLP
Bán
83.681K40.128M514.289BCLP−41.34CLP866Công ty dịch vụ công cộng
SONDASONDA S.A.
34.864BCLP318.160CLP0.00%0.000CLP
Bán
10.57K3.363M277.136BCLP9.3134.17CLP13.522KDịch vụ Phân phối
CINTACCINTAC SA
34.326BCLP116.020CLP−3.41%−4.100CLP
Bán Mạnh
246.281K28.574M52.831BCLP−8.72CLPKhoáng sản phi năng lượng
SALFACORPSALFACORP SA
30.813BCLP255.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
20.523K5.233M114.725BCLP3.4673.70CLP16.467KTài chính
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
27.533BCLP4.900CLP0.00%0.000CLP
Bán
35.695K174.906K20.251BCLP−1.20CLP4.959KBán Lẻ
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
25.686BCLP32.500CLP−12.16%−4.500CLP
Bán Mạnh
476.211K15.477M75.358BCLP892Tài chính
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
23.719BCLP238.860CLP−1.60%−3.880CLP
Bán Mạnh
101.416K24.224M104.065BCLP5.8241.71CLP3.26KBán Lẻ
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
23.438BCLP950.000CLP−1.45%−14.000CLP
Theo dõi
265.775K252.486M873.11BCLP10.2793.88CLPTài chính
PAZPAZ CORP SA
23.041BCLP316.900CLP0.00%0.000CLP
Bán
21.75K6.893M89.8BCLP2.09151.80CLP1.307KTài chính
VSPTVINA SAN PEDRO TAR
22.408BCLP5.900CLP0.00%0.000CLP
Bán
10K59K235.821BCLP8.290.71CLP1.162KHàng tiêu dùng không lâu bền
CRISTALESCRISTALERIAS CHILE
22.171BCLP3003.100CLP0.01%0.300CLP
Bán
13.268K39.845M192.179BCLP7.66392.04CLP1.869KHàng tiêu dùng không lâu bền
BESALCOBESALCO SA
18.562BCLP311.000CLP−0.54%−1.700CLP
Bán
36.697K11.413M180.169BCLP8.3237.60CLP19.665KDịch vụ Công nghiệp
MASISAMASISA S.A.
17.666BCLP29.650CLP0.78%0.230CLP
Mua
826.655K24.51M220.088BCLP4.456.61CLPKhoáng sản phi năng lượng
ENELDXCHENEL DISTRIB CHILE
16.667BCLP421.000CLP−3.44%−15.000CLP
Bán
53.189K22.393M501.724BCLP16.8025.94CLP556Công ty dịch vụ công cộng
ZOFRIZONA FRANCA IQUIQU
16.05BCLP410.020CLP0.00%0.000CLP
Bán
8.298K3.402M90.438BCLP5.0081.97CLP304Tài chính
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
11.454BCLP272.870CLP0.00%0.000CLP
Mua
394107.511K74.252BCLP5.5249.46CLP83Công nghiệp Chế biến
INGEVECINGEVEC SA
9.294BCLP45.850CLP0.64%0.290CLP
Mua
760.325K34.861M49.205BCLP4.769.58CLPDịch vụ Công nghiệp
MANQUEHUEINMOBIL MANQUEHUE
9.036BCLP48.930CLP0.00%0.000CLP
Bán
59.219K2.898M28.945BCLP1.7028.82CLP539Tài chính
EDELMAGELEC MAGALLANES SA
7.5BCLP5850.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
1.55K9.068M76.526BCLP8.60680.02CLP133Công ty dịch vụ công cộng
CAMANCHACACAMANCHACA SA
6.498BCLP58.500CLP0.00%0.000CLP
Mua
5K292.5K242.814BCLP5.2511.14CLP3.8KCông nghiệp Chế biến
IPALIND PROD ALIMENTIC
2.003BCLP1210.500CLP0.00%0.000CLP
Mua
250302.625K13.307BCLP−285.80CLP2.095KHàng tiêu dùng không lâu bền
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
−2.509BCLP162.740CLP0.00%0.000CLP
Bán
447.161K16.274BCLP−5.32CLP205Dịch vụ Khách hàng
ENJOYENJOY SA
−76.345BCLP1.335CLP0.00%0.000CLP
Bán
3.303M4.409M53.402BCLP−1.22CLPDịch vụ Khách hàng
AESANDESAES ANDES S.A
−829.648BCLP124.000CLP1.64%2.000CLP
Theo dõi
59.967K7.436M1.266TCLP−60.51CLPCông ty dịch vụ công cộng
LTMLATAM AIRLINES GP
−3.536TCLP5.643CLP−0.12%−0.007CLP
Bán
46.34M261.496M420.452BCLP−727.90CLP29.114KVận chuyển
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.603CLP−1.15%−0.007CLP
Mua
16.95M10.221M12.146BCLPCông ty dịch vụ công cộng
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE
250.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
38596.25K780.942BCLPTài chính
AAISAADM AMERICANA DE I
125.000CLP−7.41%−10.010CLP
Bán Mạnh
102K12.75MTài chính