Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Chile có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Chile sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
4.86T CLP61.500 CLP−0.10%27.22K0.003.159T CLP2.3825.86 CLP−72.06%42.05%Vận chuyển
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
3.535T CLP3100.000 CLP+0.36%1.385K0.005.136T CLP3.34929.02 CLP+22.42%20.65%Bán Lẻ
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
3.413T CLP40800.000 CLP+0.13%10.0011.989T CLP4.608868.72 CLP−4.53%10.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
COPECEMPRESAS COPEC SA
1.281T CLP6040.000 CLP+0.52%16.543K0.037.811T CLP56.73106.47 CLP−91.64%4.40%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
1.252T CLP57.900 CLP0.00%2910.004.005T CLP2.9119.93 CLP+640.24%9.85%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CHILEBANCO DE CHILE
1.244T CLP107.990 CLP+0.08%854.598K0.0110.9T CLP8.7712.31 CLP7.95%Tài chính
Theo dõi
ANTARCHILEANTARCHILE SA
807.814B CLP7049.100 CLP0.00%5360.083.217T CLP30.09234.28 CLP−90.33%10.60%Tài chính
Mua
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
682.571B CLP26642.000 CLP+0.71%7600.015.783T CLP7.763432.35 CLP4.95%Tài chính
Theo dõi
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
656.834B CLP8.589 CLP−0.13%7.789M0.271.511T CLP2.872.99 CLP+14.92%18.52%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
640.373B CLP650.000 CLP−4.96%1430.201.751T CLP3.33195.16 CLP+2.85%20.98%Tài chính
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
597.565B CLP320.000 CLP0.00%50.002.625T CLP3.7285.99 CLP+235.32%7.45%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
579.427B CLP46.800 CLP+0.43%1.009M0.018.782T CLP15.223.07 CLP5.53%Tài chính
Theo dõi
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
560.256B CLP6.500 CLP+1.03%5.557M0.311.368T CLP3.142.07 CLP+10.30%3.19%Tài chính
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
488.839B CLP11.850 CLP+1.37%22.274M0.047.066T CLP14.740.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
443.288B CLP9474.900 CLP+0.79%5.668K0.022.034T CLP4.901932.72 CLP6.40%Tài chính
Sức mua mạnh
CMPCEMPRESAS CMPC SA
395.084B CLP1629.600 CLP+0.04%22.832K0.014.073T CLP10.54154.63 CLP−56.10%6.82%Công nghiệp Chế biến
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
361.587B CLP13949.000 CLP0.00%1850.311.744T CLP5.002789.74 CLP+5.94%12.15%Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSUDCENCOSUD SA
338.929B CLP1710.000 CLP+0.29%51.642K0.024.822T CLP17.2898.93 CLP−21.79%3.64%Bán Lẻ
Theo dõi
COLBUNCOLBUN S.A.
330.599B CLP135.000 CLP0.00%1.847K0.002.367T CLP7.2418.65 CLP+24.12%10.90%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
278.452B CLP285.000 CLP0.00%6000.01634.177B CLP3.1291.32 CLP+0.42%19.87%Tài chính
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
273.497B CLP2.910 CLP−2.97%7.917M1.33438.364B CLP2.091.39 CLP+2.15%29.75%Hỗn hợp
AESANDESAES ANDES S.A
241.689B CLP80.000 CLP−1.31%140.00841.131B CLP−1.58 CLP+97.39%26.32%Công ty dịch vụ công cộng
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
221.953B CLP5650.000 CLP0.00%4101.47706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
BICECORPBICECORP SA
221.665B CLP13444.000 CLP0.00%400.061.144T CLP6.79%Tài chính
CAPCAP SA
197.406B CLP6659.000 CLP+3.08%15.25K0.09965.45B CLP−794.70 CLP−141.45%10.42%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SECURITYGROUP SECURITY SA
196.562B CLP275.230 CLP+0.61%21.201K0.021.106T CLP5.5849.31 CLP+51.19%6.95%Tài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
189.884B CLP1220.000 CLP0.00%180.001.308T CLP9.43129.43 CLP−23.35%5.61%Công nghiệp Chế biến
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
186.909B CLP2450.000 CLP0.00%260.011.501T CLP7.08346.13 CLP+42.46%10.82%Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
181.876B CLP1560.000 CLP0.00%770.601K2.562.661T CLP12.29126.89 CLP+40.26%6.09%Tài chính
Mua
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
146.534B CLP8500.000 CLP+1.59%7.325K0.09836.73B CLP4.511883.76 CLP+80.82%7.77%Tài chính
ENAEXENAEX SA
139.036B CLP11850.000 CLP0.00%450.151.458T CLP11.681014.83 CLP−2.04%5.18%Công nghiệp Chế biến
SMUSMU SA
132.088B CLP154.000 CLP+0.65%2.244M0.58888.977B CLP10.6314.49 CLP−35.61%7.05%Bán Lẻ
Mua
PROVIDAA.F.P PROVIDA
124.478B CLP2620.000 CLP−1.26%350.01870.357B CLP14.32%Tài chính
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
118.168B CLP5652.000 CLP0.00%1430.002.088T CLP18.85299.80 CLP−23.58%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
112.345B CLP1513.000 CLP0.00%249.359K0.431.37T CLP12.20124.04 CLP+11.20%2.31%Tài chính
Mua
BANVIDABANVIDA SA
110.107B CLP414.950 CLP0.00%40.00663.947B CLP6.8460.70 CLP−14.93%8.80%Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
108.847B CLP804.000 CLP+0.28%1330.00801.72B CLP6.72119.65 CLP+9.34%13.47%Tài chính
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
94.451B CLP257.050 CLP0.00%11.448K0.50540.101B CLP5.7244.95 CLP5.84%Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLAFALABELLA SA
90.189B CLP2244.400 CLP+0.78%1.88K0.005.587T CLP−15.39 CLP−112.49%3.91%Bán Lẻ
Theo dõi
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
88.884B CLP3086.100 CLP−0.00%2190.00932.055B CLP10.49294.30 CLP−80.54%6.29%Truyền thông
Theo dõi
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
87.213B CLP1000.000 CLP0.00%50.00744.194B CLP15.6264.04 CLP−51.11%4.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
85.249B CLP284.950 CLP+0.69%9.465K0.001.669T CLP13.7020.80 CLP+68.99%5.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
INVERCAPINVERCAP SA
75.793B CLP1980.000 CLP−1.11%12.487K1.14295.907B CLP−460.71 CLP−124.51%13.20%Công ty dịch vụ công cộng
CUPRUMAFP CUPRUM SA
67.172B CLP49.670 CLP0.00%9.288K0.08634.299B CLP9.285.35 CLP+7.58%13.09%Tài chính
MALLPLAZAPLAZA SA
66.445B CLP1357.800 CLP−0.83%150.813K0.222.661T CLP9.82138.23 CLP+302.94%1.69%Tài chính
Mua
CAROZZICAROZZI SA
65.678B CLP1650.100 CLP0.00%1010.25368.076B CLP4.63356.20 CLP+39.27%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BLUMARBLUMAR SA
55.491B CLP212.530 CLP0.00%16.587K0.98343.87B CLP16.6112.80 CLP−71.92%2.88%Công nghiệp Chế biến
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
49.571B CLP64.000 CLP−4.48%760.01188.605B CLP3.9916.04 CLP−58.91%24.39%Tài chính
ALMENDRALALMENDRAL SA
48.422B CLP22.500 CLP0.00%20.326K0.04404.315B CLP8.372.69 CLP−80.08%45.90%Truyền thông
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
48.013B CLP34.960 CLP+0.00%4.285K0.79241.568B CLP16.192.16 CLP−76.38%5.73%Vận chuyển
BESALCOBESALCO SA
44.137B CLP529.500 CLP−1.03%13.558K0.07308.252B CLP6.9176.60 CLP+8.94%4.13%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SALFACORPSALFACORP SA
42.87B CLP539.500 CLP+1.23%5.056K0.00293.075B CLP6.9277.96 CLP−1.00%3.65%Tài chính
Sức mua mạnh
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
42.086B CLP107.990 CLP−0.86%140.397K0.191.051T CLP2.4643.92 CLP+850.61%14.21%Vận chuyển
Theo dõi
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
41.32B CLP733.000 CLP0.00%9.6K0.02733B CLP11.8162.06 CLP+70.95%5.90%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
41.255B CLP9999.000 CLP0.00%710.31437.956B CLP10.86920.80 CLP−17.53%4.71%Công nghiệp Chế biến
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
39.217B CLP3698.200 CLP0.00%10.00420.021B CLP11.31326.85 CLP−9.08%6.11%Công ty dịch vụ công cộng
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
38.433B CLP235.000 CLP+2.17%8000.02464.576B CLP8.1528.82 CLP2.48%Công ty dịch vụ công cộng
PAZPAZ CORP SA
38.048B CLP561.500 CLP0.00%7.643K0.05159.112B CLP8.1469.01 CLP−54.54%7.48%Tài chính
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
37.881B CLP230.550 CLP−0.55%93.206K1.19325.229B CLP32.617.07 CLP−71.89%2.68%Dịch vụ Phân phối
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
36.924B CLP135.000 CLP+2.27%81.015K0.74274.953B CLP6.4920.80 CLP+88.06%4.56%Tài chính
SONDASONDA S.A.
35.502B CLP400.000 CLP−0.26%3.769K0.00349.337B CLP9.7241.17 CLP+20.48%5.66%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
34.895B CLP120.000 CLP0.00%1.4K0.1037.309B CLP−18.85 CLP−116.12%25.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAMANCHACACAMANCHACA SA
33.387B CLP44.320 CLP0.00%115.484K0.12183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%Công nghiệp Chế biến
FORUSFORUS S.A.
31.543B CLP1630.000 CLP+0.67%61.251K0.94421.304B CLP13.78118.30 CLP−13.00%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
29.95B CLP5.528 CLP0.00%144.309K1.16220.952B CLP15.450.36 CLP−49.75%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OXIQUIMOXIQUIM SA
29.252B CLP6510.500 CLP0.00%980.26162.025B CLP6.491002.69 CLP−12.16%9.26%Dịch vụ Phân phối
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
25.412B CLP4201.000 CLP0.00%100.01523.732B CLP20.34206.53 CLP−57.77%5.52%Khoáng sản phi năng lượng
RIPLEYRIPLEY CORP SA
20.826B CLP187.000 CLP−0.81%57.965K0.03364.985B CLP−22.87 CLP−188.94%10.61%Bán Lẻ
Mua
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
19.944B CLP3574.800 CLP0.00%1.671K3.11475.446B CLP25.15142.13 CLP−76.08%6.88%Sản xuất Chế tạo
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
18.009B CLP2896.700 CLP0.00%1K0.43185.389B CLP−91.97 CLP−123.46%4.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
16.573B CLP678.000 CLP+1.00%660.00148.059B CLP10.4065.21 CLP−20.45%8.95%Tài chính
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
14.522B CLP139.000 CLP0.00%12K0.09167.2B CLP16.188.59 CLP−36.57%4.77%Vận chuyển
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
13.05B CLP1297.200 CLP+2.05%430.00179.151B CLP−12.44 CLP−109.29%2.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GASCOEMPRESAS GASCO SA
12.985B CLP1236.400 CLP+1.78%10.226K0.43207.715B CLP12.02102.83 CLP+38.92%1.62%Dịch vụ Phân phối
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
12.335B CLP293.380 CLP0.00%3K0.1379.834B CLP11.7524.97 CLP−49.51%14.07%Công nghiệp Chế biến
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
11.825B CLP301.030 CLP0.00%2.196K0.63129.054B CLP16.8017.92 CLP−57.04%3.24%Bán Lẻ
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
11.352B CLP184.250 CLP+1.12%4940.02110.304B CLP5.8231.68 CLP+125.11%5.20%Dịch vụ Công nghiệp
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
10.859B CLP3.800 CLP0.00%2.18K0.0221.608B CLP1.991.91 CLP+45.96%3.56%Tài chính
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
10.56B CLP660.000 CLP0.00%3.899K11.96174.386B CLP10.1265.23 CLP−0.31%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
WATTSWATTS SA
10.426B CLP710.490 CLP+0.00%5.835K0.23223.922B CLP13.5352.50 CLP+21.36%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INGEVECINGEVEC SA
10.062B CLP54.550 CLP0.00%21.966K0.0558.914B CLP5.849.35 CLP−2.41%5.12%Dịch vụ Công nghiệp
HITESEMPRESAS HITES S A
8.871B CLP81.000 CLP0.00%15.003K0.0830.547B CLP−52.66 CLP−184.67%8.71%Bán Lẻ
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
8.835B CLP107.710 CLP+1.86%789.956K1.8163.716B CLP13.478.00 CLP−72.25%4.18%Tài chính
ESVAL_CESVAL S.A.
8.752B CLP0.037 CLP0.00%8.723M2.31553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
7.154B CLP5000.000 CLP0.00%600.0565.406B CLP9.43530.41 CLP−22.00%5.96%Công ty dịch vụ công cộng
SOCOVESASOCOVESA SA
6.389B CLP91.000 CLP+1.05%23.1K0.05110.215B CLP−19.96 CLP−206.16%1.74%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
5.767B CLP3.400 CLP0.00%10K0.174.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%Bán Lẻ
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
4.354B CLP1150.000 CLP0.00%430.0338.561B CLP7.15160.83 CLP+58.57%12.13%Tài chính
CICCOMPANIAS CIC SA
4.135B CLP29.000 CLP0.00%5000.0134.261B CLP−0.14 CLP−101.60%2.24%Khách hàng Lâu năm
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
4.047B CLP19447.000 CLP+1.98%500.01159.719B CLP−431.49 CLP−484.84%0.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
QUILICURAQUILICURA SA
3.324B CLP1108.700 CLP0.00%0.995K1.9922.174B CLP9.33118.85 CLP−15.98%15.00%Tài chính
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
1.251B CLP125.000 CLP0.00%160.0220.252B CLP−16.02 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
1.197B CLP2.000 CLP0.00%5K0.2781.892B CLP77.220.03 CLP−46.15%0.00%Tài chính
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
539.692M CLP120.000 CLP−4.00%1.157K1.1612.5B CLP39.093.07 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
535.646M CLP580.000 CLP0.00%4.906K2.3635.67B CLP66.598.71 CLP−73.35%1.69%Công nghiệp Chế biến
MELONMELON SA
485.815M CLP0.360 CLP0.00%10K0.02100.603B CLP211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IANSAEMPRESAS IANSA SA
439.415M CLP31.000 CLP−1.24%32.315K0.08125.054B CLP11.832.62 CLP0.10%Công nghiệp Chế biến
SPORTFRANINMOBILIARIA SPORT FRANCALS
−174.683M CLP1969500.000 CLP0.00%31.8812.999B CLP0.00%Khách hàng Lâu năm
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
−1.696B CLP583.000 CLP0.00%100.0226.45B CLP6.5988.49 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
−2.045B CLP159.070 CLP0.00%14.456K1.2540.4B CLP8.2419.30 CLP+11.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp