Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Chile mất giá nhiều nhất

Các công ty của Chile sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
−4.96%650.000 CLP4430.611.751T CLP3.33195.16 CLP+2.85%20.98%Tài chính
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
−3.95%560.000 CLP1.336K5.8826.45B CLP6.3388.49 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
BLUMARBLUMAR SA
−3.44%205.210 CLP98.934K5.67343.87B CLP16.0312.80 CLP−71.92%2.88%Công nghiệp Chế biến
INGEVECINGEVEC SA
−1.69%53.630 CLP301.276K0.8858.914B CLP5.749.35 CLP−2.41%5.12%Dịch vụ Công nghiệp
BESALCOBESALCO SA
−1.50%527.000 CLP29.722K0.15308.252B CLP6.8876.60 CLP+8.94%4.13%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
AAISAADM AMERICANA DE I
−1.43%196.000 CLP96.965K0.84Tài chính
SALFACORPSALFACORP SA
−1.31%526.000 CLP137.679K0.13293.075B CLP6.7577.96 CLP−1.00%3.65%Tài chính
Sức mua mạnh
PROVIDAA.F.P PROVIDA
−1.26%2620.000 CLP350.01870.357B CLP14.32%Tài chính
IANSAEMPRESAS IANSA SA
−1.24%31.000 CLP76.315K0.19125.054B CLP11.832.62 CLP0.10%Công nghiệp Chế biến
SOCOVESASOCOVESA SA
−1.17%89.000 CLP787.743K1.70110.215B CLP−19.96 CLP−206.16%1.74%Tài chính
COLBUNCOLBUN S.A.
−1.04%133.600 CLP2.558M0.362.367T CLP7.1618.65 CLP+24.12%10.90%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELCHILEENEL CHILE SA
−1.02%57.310 CLP9.864M0.164.005T CLP2.8819.93 CLP+640.24%9.85%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
−1.00%254.480 CLP4.396K0.19540.101B CLP5.6644.95 CLP5.84%Công ty dịch vụ công cộng
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
−0.80%8300.000 CLP50.187K0.59836.73B CLP4.411883.76 CLP+80.82%7.77%Tài chính
WATTSWATTS SA
−0.77%705.000 CLP770.025K30.07223.922B CLP13.4352.50 CLP+21.36%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
−0.52%107.430 CLP112.905K0.151.051T CLP2.4543.92 CLP+850.61%14.21%Vận chuyển
Theo dõi
SONDASONDA S.A.
−0.26%400.000 CLP141.998K0.05349.337B CLP9.7241.17 CLP+20.48%5.66%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
−0.21%800.000 CLP19.65K0.42801.72B CLP6.69119.65 CLP+9.34%13.47%Tài chính
NUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
−0.13%3980.000 CLP2.012K0.97Hỗn hợp
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
−0.01%8.588 CLP25K0.001.511T CLP2.872.99 CLP+14.92%18.52%Tài chính
RIPLEYRIPLEY CORP SA
−0.01%188.500 CLP685.374K0.40364.985B CLP−22.87 CLP−188.94%10.61%Bán Lẻ
Mua