Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Chile

Cổ phiếu Chile có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MELONMELON SA
0.360 CLP0.00%371.276K0.60100.603B CLP211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ENJOYENJOY SA
0.514 CLP+8.67%196.162M3.6920.561B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.682 CLP+1.49%16.922M1.4813.58B CLP2.05%Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
3.095 CLP+2.18%8.688M0.72466.232B CLP2.221.39 CLP+2.15%27.97%Hỗn hợp
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
3.400 CLP0.00%125.95K4.004.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%Bán Lẻ
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
3.800 CLP0.00%5K0.0421.608B CLP1.991.91 CLP+45.96%3.56%Tài chính
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
5.528 CLP0.00%4K0.03220.952B CLP15.490.36 CLP−52.38%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
6.996 CLP+1.83%29.365M1.111.487T CLP3.382.07 CLP+10.30%2.93%Tài chính
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
7.600 CLP+0.97%3.063M0.8931.41B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%Bán Lẻ
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
9.291 CLP−1.16%32.745M0.811.634T CLP3.102.99 CLP+14.92%17.12%Tài chính
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
12.290 CLP+1.15%623.386M0.847.429T CLP15.290.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MASISAMASISA S.A.
19.390 CLP−0.72%4.192M0.71145.054B CLP−30.18 CLP−556.44%54.34%Khoáng sản phi năng lượng
ALMENDRALALMENDRAL SA
22.500 CLP0.00%1.84M4.47405.396B CLP8.372.69 CLP−80.08%45.78%Truyền thông
IANSAEMPRESAS IANSA SA
34.760 CLP−3.95%935.783K1.65138.48B CLP14.552.39 CLP+1793.19%0.09%Công nghiệp Chế biến
CAMANCHACACAMANCHACA SA
44.320 CLP0.00%5000.00183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%Công nghiệp Chế biến
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
47.930 CLP+2.02%109.87M0.899.032T CLP15.593.07 CLP5.37%Tài chính
Theo dõi
CUPRUMAFP CUPRUM SA
49.670 CLP0.00%45.75K0.53634.299B CLP9.285.35 CLP+7.58%13.09%Tài chính
INGEVECINGEVEC SA
53.350 CLP−0.52%1.5K0.0057.92B CLP5.719.35 CLP−2.41%5.21%Dịch vụ Công nghiệp
ENELCHILEENEL CHILE SA
57.500 CLP−0.91%50.873M0.853.977T CLP6.289.16 CLP−49.41%9.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
66.780 CLP−0.99%46.222M1.473.427T CLP2.5825.86 CLP−72.06%38.77%Vận chuyển
Theo dõi
CINTACCINTAC SA
80.200 CLP+0.00%18.079K1.0335.273B CLP−125.76 CLP−1342.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HITESEMPRESAS HITES S A
81.710 CLP+2.14%895.298K6.4230.815B CLP−52.66 CLP−184.67%8.64%Bán Lẻ
SOCOVESASOCOVESA SA
90.500 CLP0.00%218.002K0.38110.766B CLP−19.96 CLP−206.16%1.73%Tài chính
ENELAMENEL AMERICAS SA
98.650 CLP+0.15%18.122M0.3610.583T CLP14.736.70 CLP1.02%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
110.830 CLP+1.76%116.986K0.4165.562B CLP13.868.00 CLP−72.25%4.06%Tài chính
CHILEBANCO DE CHILE
110.910 CLP−0.97%32.867M0.1611.204T CLP9.0112.31 CLP7.74%Tài chính
Theo dõi
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
113.030 CLP+2.01%2.172M3.231.101T CLP2.5743.92 CLP+850.61%13.58%Vận chuyển
Theo dõi
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
115.000 CLP−8.00%5000.4920.252B CLP−16.02 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
125.000 CLP0.00%10.14K5.4512.5B CLP40.723.07 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLBUNCOLBUN S.A.
132.000 CLP−0.56%14.721M1.632.315T CLP7.0818.65 CLP+24.12%11.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
140.470 CLP+4.05%109.931K1.06286.094B CLP6.7520.80 CLP+88.06%4.38%Tài chính
SMUSMU SA
161.990 CLP−0.64%5.485M0.56935.1B CLP11.1814.49 CLP−35.61%6.71%Bán Lẻ
Mua
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
183.000 CLP0.00%4.058K0.16110.782B CLP5.7831.68 CLP+125.11%5.18%Dịch vụ Công nghiệp
AAISAADM AMERICANA DE I
198.930 CLP+0.50%153.092K1.22Tài chính
RIPLEYRIPLEY CORP SA
202.000 CLP+2.02%7.133M2.69391.083B CLP−22.87 CLP−188.94%9.90%Bán Lẻ
Mua
BLUMARBLUMAR SA
209.990 CLP−0.00%6.063K0.06339.76B CLP16.4112.80 CLP−71.92%2.91%Công nghiệp Chế biến
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
239.000 CLP+2.09%296.903K2.86337.149B CLP33.817.07 CLP−71.89%2.59%Dịch vụ Phân phối
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
243.500 CLP−0.09%6880.01492.269B CLP8.4528.82 CLP2.34%Công ty dịch vụ công cộng
SECURITYGROUP SECURITY SA
272.910 CLP+0.70%578.724K0.401.103T CLP5.5349.31 CLP+51.19%6.96%Tài chính
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
286.000 CLP+0.70%2.521M0.951.686T CLP13.7520.80 CLP+68.99%5.16%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
292.640 CLP−0.00%15.031K0.5179.632B CLP9.4630.92 CLP−31.61%14.10%Công nghiệp Chế biến
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
330.000 CLP0.00%3.612K0.80141.474B CLP13.2424.92 CLP−9.65%2.96%Bán Lẻ
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
342.950 CLP+1.16%135.18K0.822.813T CLP5.5661.66 CLP−15.36%6.95%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SONDASONDA S.A.
403.640 CLP+1.93%556.601K0.42351.594B CLP9.8041.17 CLP+20.48%5.63%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BANVIDABANVIDA SA
412.000 CLP−0.71%215K3.60659.227B CLP6.7960.70 CLP−14.93%8.87%Tài chính
SALFACORPSALFACORP SA
532.000 CLP+3.10%1.283M1.16292.547B CLP6.8277.96 CLP−1.00%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
PAZPAZ CORP SA
561.500 CLP0.00%5.322K0.04159.112B CLP8.1469.01 CLP−54.54%7.48%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
650.760 CLP0.00%2.764K1.151.671T CLP3.33195.16 CLP+2.85%22.04%Tài chính
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
660.000 CLP0.00%250.04174.386B CLP10.1265.23 CLP−0.31%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
686.000 CLP+2.05%16.949K0.58151.311B CLP10.5265.21 CLP−20.45%8.76%Tài chính
WATTSWATTS SA
720.950 CLP+2.26%69.619K0.53227.219B CLP13.7352.50 CLP+21.36%2.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
740.000 CLP+2.07%301.789K0.62740B CLP11.9262.06 CLP+70.95%5.85%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
819.520 CLP+2.19%188.458K3.69819.52B CLP6.23131.60 CLP+20.90%13.18%Tài chính
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
821.000 CLP−0.48%845.2K0.95864.767B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1002.200 CLP−0.04%161.666K0.41745.831B CLP15.6564.04 CLP−51.11%4.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
1154.800 CLP0.00%2650.6438.561B CLP7.18160.83 CLP+58.57%12.13%Tài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1255.000 CLP+0.49%30K0.221.346T CLP9.70129.43 CLP−23.35%5.46%Công nghiệp Chế biến
GASCOEMPRESAS GASCO SA
1300.000 CLP+3.10%62.648K2.97218.4B CLP12.64102.83 CLP+38.92%1.92%Dịch vụ Phân phối
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
1364.800 CLP+1.90%14.749K0.72192.342B CLP−12.44 CLP−109.29%2.04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MALLPLAZAPLAZA SA
1424.800 CLP−0.36%94.052K0.162.793T CLP8.21173.52 CLP+411.85%1.61%Tài chính
Mua
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1537.400 CLP−0.23%904.651K0.871.392T CLP12.39124.04 CLP+11.20%2.28%Tài chính
Mua
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
1558.000 CLP−1.39%333.83K1.212.658T CLP12.28126.89 CLP+40.26%6.10%Tài chính
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
1707.000 CLP−1.61%1.557M0.614.828T CLP17.2598.93 CLP−21.79%3.63%Bán Lẻ
Theo dõi
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1707.000 CLP−0.47%788.88K0.364.268T CLP11.04154.63 CLP−56.10%6.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
INVERCAPINVERCAP SA
2005.000 CLP+0.16%9.425K0.67299.643B CLP−460.71 CLP−124.51%13.03%Công ty dịch vụ công cộng
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
2407.400 CLP−0.70%4.172K0.741.475T CLP8.20293.71 CLP−3.44%11.01%Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLAFALABELLA SA
2527.000 CLP+3.14%2.303M1.286.34T CLP116.4821.70 CLP−39.65%3.44%Bán Lẻ
Theo dõi
PROVIDAA.F.P PROVIDA
2655.200 CLP−0.48%4.686K0.86870.947B CLP14.31%Tài chính
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
2750.000 CLP−1.00%877.113K3020.36204.037B CLP−75.80 CLP−114.15%4.79%Công nghiệp Chế biến
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
3111.300 CLP−1.11%155.701K0.99939.666B CLP10.57294.30 CLP−80.54%6.24%Truyền thông
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
3248.900 CLP−1.55%346.87K0.785.402T CLP3.50929.02 CLP+22.42%19.63%Bán Lẻ
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
3590.900 CLP−0.02%3.983K2.85407.835B CLP10.99326.85 CLP−9.08%6.29%Công ty dịch vụ công cộng
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
3700.000 CLP+3.50%19.503K21.07492.097B CLP26.03142.13 CLP−76.08%6.65%Sản xuất Chế tạo
NUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
3896.300 CLP−1.16%12.509K4.83Hỗn hợp
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
5650.000 CLP0.00%420.13706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
5700.000 CLP+1.77%368.239K1.142.106T CLP19.93285.93 CLP−10.59%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COPECEMPRESAS COPEC SA
6190.000 CLP−0.16%168.757K0.258.046T CLP27.26227.07 CLP−76.46%4.27%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
OXIQUIMOXIQUIM SA
6510.500 CLP0.00%670.22162.025B CLP6.491002.69 CLP−12.16%10.18%Dịch vụ Phân phối
CAPCAP SA
6599.800 CLP−0.44%202.942K0.87986.328B CLP−794.70 CLP−141.45%10.20%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ANTARCHILEANTARCHILE SA
7250.000 CLP0.00%7.546K0.703.309T CLP30.95234.28 CLP−90.33%10.31%Tài chính
Mua
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
8148.700 CLP−2.18%32.042K0.24814.87B CLP4.331883.76 CLP+80.82%7.98%Tài chính
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
9408.500 CLP−0.96%171.075K0.542.035T CLP4.871932.72 CLP6.39%Tài chính
Sức mua mạnh
ENAEXENAEX SA
12054.000 CLP0.00%3000.071.483T CLP11.881014.83 CLP−2.04%5.10%Công nghiệp Chế biến
MINERAMINERA VALPARAISO
14300.000 CLP0.00%3740.481.788T CLP5.132789.74 CLP+5.94%11.85%Công ty dịch vụ công cộng
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
18866.000 CLP−2.03%7.518K1.20158.019B CLP−431.49 CLP−484.84%0.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
26747.000 CLP−0.20%170.929K1.075.847T CLP7.793432.35 CLP4.90%Tài chính
Theo dõi
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
47016.000 CLP+4.40%4.3K0.6813.779T CLP8.075824.39 CLP−51.63%8.83%Công nghiệp Chế biến
Mua