Chứng khoán Colombia bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Colombia quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
0,002.650 COP0,00%00,0073,48 B COP2,441.084,84 COP0,00%Tài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
0,0214.700 COP0,00%0181,637 B COP23,93614,36 COP−58,79%5,08%Công nghiệp Chế biến
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
7,44420 COP−2,55%215,072 K8,329,985 T COP23,3218,01 COP9,14%Tài chính
Bán
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
26,21190 COP0,00%00,002,81 T COP250,830,76 COP25,23%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
26,4725.200 COP+0,48%48,357 K6,078,952 T COP13,321.891,34 COP10,21%Tài chính
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
29,127,00 COP0,00%0174,095 B COP−0,47 COP−149,97%23,00%Khoáng sản phi năng lượng