Cổ phiếu Colombia tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Colombia sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
+6.32%7070 COP46.166 K0.967.547 T COP7.46947.91 COP+22.40%6.23%Công ty dịch vụ công cộng
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
+3.08%26800 COP9.897 K0.609.237 T COP14.171891.34 COP11.51%Tài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
+2.08%2210 COP84.485 K1.222.81 T COP66.6833.14 COP−45.31%7.74%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ECOPETROLECOPETROL S.A.
+1.96%2340 COP6.94 M0.9994.363 T COP5.53423.52 COP−46.44%15.41%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
+1.50%61000 COP1.112 K0.424.754 T COP−461.01 COP4.13%Tài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
+1.14%14200 COP23.641 K0.595.113 T COP10.581342.38 COP9.74%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
+1.10%11020 COP11.511 K1.71659.597 B COP10.061095.25 COP+150.57%10.70%Tài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
+1.01%17920 COP156.507 K0.5219.65 T COP8.732051.87 COP−12.56%5.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
+0.57%35180 COP101.469 K0.6933.129 T COP10.433372.65 COP10.11%Tài chính
Theo dõi
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
+0.37%8130 COP284.463 K0.749.481 T COP42.30192.20 COP+13.11%4.29%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
+0.20%50100 COP4190.0322.9 T COP39.421271.07 COP−37.50%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
+0.12%16280 COP5.692 K0.0213.147 T COP−1208.53 COP−193.30%3.63%Khoáng sản phi năng lượng
Mua