Chứng khoán ColombiaCổ phiếu có giá cao nhất

Khi tìm kiếm thứ gì đó để đầu tư, giá cổ phiếu thường không phải là số liệu mà mọi người dễ dàng cân nhắc. Và vì lý do: không giống như các thước đo cơ bản hơn như doanh thu hoặc thu nhập ròng, giá cổ phiếu có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi nguồn cung của tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Chia tách cổ phiếu là một ví dụ rất phổ biến về điều này, trong đó một cổ phiếu được chia thành hai hoặc ba cổ phiếu hoặc nhiều hơn để giá chia tách được xem là dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích ý tưởng có một cổ phiếu đắt đỏ trong danh mục đầu tư của mình, thì tốt hơn bạn nên xem danh sách sau - Chứng khoán Colombia chính là những gì bạn cần.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
60980COP−0.03%−20COP
Theo dõi
73444.759M4.824TCOP3.7416310.69COP23.988KTài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
41000COP−1.11%−460COP
Bán
11.36K465.76M18.989TCOP21.941889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
40700COP−0.44%−180COP
Mua
199.42K8.116B34.636TCOP11.173660.20COP29.955KTài chính
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
37530COP−4.46%−1750COP
Bán
3.456K129.704M19.818TCOP17.112295.38COPTài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
33000COP−2.51%−850COP
Theo dõi
2.605K85.965M12.025TCOP2.7312392.22COP36.449KTài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
19080COP3.14%580COP
Mua
318.059K6.069B20.492TCOP2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
16380COP−0.18%−30COP
Bán
47.631K780.196M5.953TCOP3.075350.38COP15.242KTài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
10000COP−0.10%−10COP
Bán
175.945K1.759B7.875TCOP12.52799.65COPTài chính
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
7960COP0.63%50COP
Bán
7.62K60.655M1.435TCOP3.932010.55COPDịch vụ Phân phối
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
7770COP0.00%0COP
Theo dõi
1.755K13.636M470.19BCOP10.74723.45COP472Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
4990COP0.85%42COP
Sức mua mạnh
46.172K230.398M2.861TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4380COP1.39%60COP
Mua
26.289K115.146M4.903TCOP4.021074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3797COP−0.08%−3COP
Mua
579.141K2.199B4.448TCOPKhoáng sản phi năng lượng
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3600COP−1.23%−45COP
Bán Mạnh
8.993K32.375M4.731TCOP12.48292.12COPBán Lẻ
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3200COP0.00%0COP
Bán
00713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2905COP−3.20%−96COP
Bán
86.422K251.056M3.211TCOP7.98375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227Tài chính
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2475COP3.08%74COP
Mua
22.193M54.927B98.721TCOP3.03793.66COPNăng lượng Mỏ
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
MINEROSMINEROS S.A.
1900COP5.56%100COP
Mua
208.397K395.954M539.527BCOP3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1818COP−1.20%−22COP
Theo dõi
3.036M5.52B16.893TCOP6.16298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1600COP0.00%0COP
Mua
00918.985BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
580.0COP5.45%30.0COP
Mua
134.287K77.886M13.074TCOPTài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
315.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.549TCOP89.98COP119Tài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
275.8COP−0.90%−2.5COP
Mua
2.034M561.031M12.028TCOP0.055744.98COPTài chính
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
235.0COP−0.84%−2.0COP
Bán
134.25K31.549M268.818BCOP5.2744.99COPDịch vụ Công nghiệp
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
110.3COP0.00%0.0COP
Bán
15.174K1.674M391.626BCOP5.5619.83COPTruyền thông
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
133.926K4.018M353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
FABRICATOFABRICATO S.A.
6.40COP0.00%0.00COP
Bán
0058.892BCOPCông nghiệp Chế biến