Cổ phiếu Colombia có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Colombia có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
80000 COP0.00%02.033 T COP7.3310919.64 COP+24.67%0.00%Tài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
70000 COP+0.72%17.25 K1.035.537 T COP18.973689.85 COP3.55%Tài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371 B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
41980 COP+3.04%2.452 K0.8019.227 T COP26.671573.95 COP−18.40%3.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
36000 COP0.00%17.786 K0.4819.259 T COP18.581937.14 COP−1.87%3.56%Tài chính
Bán
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
34760 COP−4.24%435.433 K0.7632.8 T COP10.223402.01 COP10.17%Tài chính
Theo dõi
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
29000 COP−2.03%22.899 K0.3910.302 T COP10.752696.46 COP10.32%Tài chính
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.551 B COP0.37%Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
20000 COP0.00%027.969 B COP1.7511442.09 COP+738.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
19000 COP−3.55%242.744 K0.4021.046 T COP8.532226.69 COP+11.98%4.69%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
16340 COP−0.37%2.422 M3.7413.319 T COP15.501054.27 COP+4.00%4.28%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
16060 COP+0.63%300.283 K2.145.871 T COP6.652415.87 COP8.52%Tài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14700 COP0.00%0181.637 B COP11.381291.46 COP−29.06%4.73%Công nghiệp Chế biến
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639 B COP5.812513.71 COP−43.62%3.79%Công nghiệp Chế biến
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
13520 COP0.00%00.002.108 T COP4.453037.51 COP11.92%Tài chính
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965 B COP0.75%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019 B COP10.581058.56 COP3.74%Công nghiệp Chế biến
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
10100 COP0.00%1.549 K0.31611.186 B COP10.65948.74 COP+136.73%11.55%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321 B COP356.3727.25 COP−96.06%4.65%Tài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
8750 COP+1.16%428.935 K0.3710.242 T COP32.05273.00 COP+124.57%3.69%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161 B COP10.68%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
8100 COP−1.10%28.572 K0.761.47 T COP5.151572.41 COP−14.44%9.71%Dịch vụ Phân phối
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
5800 COP0.00%20.907 K0.436.582 T COP6.52889.33 COP+1.10%7.14%Công ty dịch vụ công cộng
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%087.391 B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
CELSIACELSIA S.A E.S.P
4280 COP−0.47%225.625 K0.294.579 T COP23.67180.83 COP−30.01%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MINEROSMINEROS S.A.
3260 COP−1.81%213.032 K0.73977.144 B COP4.85672.39 COP+956.19%8.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
2650 COP0.00%98973.48 B COP2.251177.81 COP3.90%Tài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2560 COP−1.92%2.475 M1.2023.504 T COP9.06282.41 COP−9.11%6.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153 B COP13.84%Tài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
2450 COP−0.81%135.599 K1.043.18 T COP25.2497.08 COP+31.36%6.84%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2240 COP−0.88%11.416 M1.0292.101 T COP4.83463.60 COP−42.97%15.79%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076 T COP−202.24 COP−771.53%1.44%Truyền thông
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
1835 COP0.00%00.00409.159 B COP−1075.10 COP21.25%Tài chính
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27 B COP19.70%Tài chính
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1500 COP0.00%00.00105 B COP−14.06 COP+99.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106 B COP2.48536.93 COP+22.48%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803 B COPDịch vụ Khách hàng
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
510 COP−13.56%58.28 K39.84292.927 B COP−452.18 COP−272.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625 B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36 B COP5.1198.96 COP−19.54%14.49%Công nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%084.533 B COP1.82277.64 COP+175.12%3.87%Dịch vụ Thương mại
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
470 COP0.00%54.639 K0.8011.172 T COP15.1031.12 COP9.19%Tài chính
Bán
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
311 COP+0.97%887.47 K3.25352.753 B COP345.250.90 COP−97.88%4.25%Dịch vụ Công nghiệp
BHIBAC HOLDING INTERN
252 COP0.00%159.425 K0.2310.892 T COP6.7137.57 COP+52.06%14.23%Tài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
202 COP0.00%00.002.977 T COP9.5221.22 COP23.73%Tài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
200 COP0.00%01.545 T COP8.69%Tài chính
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
100.0 COP0.00%114.285 K0.42355.055 B COP−10.48 COP−175.79%0.00%Truyền thông
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
18.5 COP0.00%859.844 K0.16217.814 B COP10.841.71 COP−18.34%2.16%Công nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.00 COP0.00%00.00174.095 B COP−0.60 COP−170.40%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
FABRICATOFABRICATO S.A.
3.05 COP0.00%1.949 M1.7228.066 B COP−13.31 COP−48.48%0.00%Công nghiệp Chế biến