Cổ phiếu có giá cao nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó để đầu tư, giá cổ phiếu có thể không phải là một thông số xác định giá trị của công ty, nhưng nó vẫn quan trọng. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người phải suy nghĩ kỹ trước khi mua một cổ phiếu vì giá cổ phiếu quá cao có thể gây khó khăn trong giao dịch. Danh sách bên dưới hiển thị các công ty có giá cổ phiếu cao nhất cũng như các chỉ số hữu ích khác.

           
AMZN AMAZON COM INC
13000000.000.00%0.00Mua06589500.984B60.68218478.211298000.00Bán Lẻ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
628310.000.00%0.00Mua01918531.511B10.4160436.26255351.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
616980.000.00%0.00Mua01629346.712B24.16134500.00Công nghệ Sức khỏe
AAPL Apple Inc
556770.000.00%0.00Mua09359580.096B29.2019263.33147000.00Công nghệ Điện tử
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
GE GEN ELEC CO
392790.000.00%0.00Bán0428878.499B-3958.04174000.00Sản xuất Chế tạo
C CITIGROUP INC
270150.000.00%0.00Mua0541320.552B6.6241009.92210000.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
174590.000.00%0.00Mua01492689.332B13.7012850.38213000.00Tài chính
PFE PFIZER INC
155880.000.00%0.00Bán0910237.392B17.878845.1078500.00Công nghệ Sức khỏe
PROTECCION PROTECCION
120000.000.00%0.00Mua03048.894BTài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
73490.00-0.41%-300.00Mua3.033K24445.189B9.247982.8242396.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
67700.000.00%0.00Bán05350.822B7.519012.5124303.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245BCông nghiệp Chế biến
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán0780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
33460.00-1.70%-580.00Mua52.734K32776.762B40.66837.2830633.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
29430.00-0.20%-60.00Mua36.385K9963.352B4.666329.7611394.00Tài chính
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
28000.00-3.45%-1000.00Sức bán mạnh7004521.093B12.892249.048592.00Tài chính
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
23290.000.00%0.00Mua0287.777B10.302261.56Công nghiệp Chế biến
ISA INTERCONEXION ELEC
22500.00-0.09%-20.00Bán151.320K24944.908B11.222007.894352.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
22280.00-0.85%-190.00Mua85.306K12687.392B23.81943.69Tài chính
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
21900.00-1.13%-250.00Mua37.822K10191.735B16.611333.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11890.00-0.08%-10.00Mua3.405K2107.579B189.7363.02373.00Năng lượng Mỏ
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
11800.00-0.42%-50.00Mua58.230K9486.650B49.38239.98Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
11590.000.00%0.00Bán2575187.734B15.64741.28Bán Lẻ
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
FALABELLCO FALABELLA SA
10800.000.00%0.00Bán026872.774B96111.00Bán Lẻ
BVC BOLSA DE VALOR COL
9930.00-1.39%-140.00Bán10.419K609.371B2505.51Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
8450.00-2.31%-200.00Mua1.654K1569.322B4.711836.97Dịch vụ Phân phối
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010BDịch vụ Thương mại
PROMIGAS PROMIGAS SA
7200.000.00%0.00Bán8.854K8170.906B6.221157.45Công ty dịch vụ công cộng
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6200.000.32%20.00Mua172.959K7117.335B25.48242.573733.00Khoáng sản phi năng lượng
CENCOSUDCO CENCOSUD SA
5430.000.00%0.00Bán015422.556B9.33582.48117638.00Bán Lẻ
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00Công nghiệp Chế biến
VALSIMESA VALORES SIMESA
5000.000.00%0.00Bán0145.040B-406.76Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
4557.000.00%0.00Bán9841016.096B4.58994.614357.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4312.00-0.39%-17.00Mua76.798K4631.911B18.38235.52Công ty dịch vụ công cộng
MINEROS MINEROS S.A.
3954.001.78%69.00Mua152.587K1016.656BKhoáng sản phi năng lượng
CLH CEMEX LATAM HLDGS
3580.000.56%20.00Bán6.171K2058.671B-578.733940.00Dịch vụ Thương mại
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2901.00-0.14%-4.00Mua1.351M26671.318BCông ty dịch vụ công cộng
ECOPETROL ECOPETROL SA
2890.00-0.69%-20.00Mua5.457M119649.583B14.35202.8415000.00Năng lượng Mỏ
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1610.000.00%0.00Mua095.310BTài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1130.000.53%6.00Sức mua mạnh82.129K25158.261B8.17137.66Tài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-1203.51Công nghiệp Chế biến
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
901.500.00%0.00Bán6.438K517.791B65.0213.86Dịch vụ Công nghiệp
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
505.000.00%0.00Bán084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
ENELAMCO ENEL AMERICAS SA
454.500.00%0.00Bán048085.241B10.7542.3016731.00Công ty dịch vụ công cộng
CHILECO BANCO DE CHILE
316.900.00%0.00Bán032530.715B11.5727.38Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
315.100.00%0.00Theo dõi04567.096B8.1238.79121.00Tài chính
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
305.00-2.24%-7.00Bán1.004M353.888BDịch vụ Công nghiệp
POPULAR BCO POPULAR SA
280.000.00%0.00Bán02163.091B6860.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
198.90-0.40%-0.80Bán411.396K709.045BTruyền thông
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
22.500.00%0.00Mua0264.909BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.250.00%0.00Mua1.117M57.512B-6.58Công nghiệp Chế biến
Tải thêm