Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Colombia

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
DPCSACOL CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
18900.000.00%0.00Theo dõi0Công ty dịch vụ công cộng
DPELECTULU COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Theo dõi0Công ty dịch vụ công cộng
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290.000.00%0.00Mua0287.777B10.302261.56Công nghiệp Chế biến
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00Công nghiệp Chế biến
JPM JP MORGAN CHASE & CO
641010.000.00%0.00Sức mua mạnh01878703.970B10.6260436.26255351.00Tài chính
LLP LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A.
3827.000.00%0.00Theo dõi0
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
Tải thêm