Chứng khoán Colombia hiện đang ở đỉnh cao

Mức cao nhất mọi thời đại là mức đỉnh, mức giá đỉnh thể hiện giá trị cao nhất mà cổ phiếu của một công ty từng đạt được. Có hai cách để tiếp nhận thông tin này: cách thứ nhất là công ty này đang hoạt động đặc biệt tốt và do đó sẽ tiếp tục hoạt động đặc biệt tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, đó là doanh nghiệp đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đi xuống từ đây. Dù bằng cách nào thì Các công ty của Colombia - một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc để đầu tư, đây là danh sách. Như mọi khi - sai một li đi một dặm - vì vậy hãy nghiên cứu trước khi quyết định xem nó là trường hợp nào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP7.3568061.90COPCông ty dịch vụ công cộng
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25840COP0.00%0COP00Hỗn hợp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498060COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
208620COP0.00%0COP00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143280COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
43320COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51340COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
167720COP0.00%0COP00Hỗn hợp
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26610COP0.00%0COP00Hỗn hợp