Các công ty của Colombia với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Colombia. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Colombia này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

Ticker
NHÂN VIÊN
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
36.449K33980COP0.24%80COP
Mua
7.693K261.408M12.043TCOP2.7412392.22COPTài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
29.955K41900COP1.21%500COP
Sức mua mạnh
205.469K8.609B35.796TCOP11.313660.20COPTài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
23.988K61000COP−1.60%−990COP
Theo dõi
51.845K3.163B4.902TCOP3.8016310.69COPTài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
15.242K16470COP1.54%250COP
Bán
4.405K72.55M5.871TCOP3.035350.38COPTài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
7.151K24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COPTài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
6.86K220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COPTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
4.452K18450COP−0.38%−70COP
Theo dõi
169.128K3.12B20.514TCOP2004.34COPCông ty dịch vụ công cộng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4.177K3200COP0.00%0COP
Bán
00713.519BCOP3.95809.82COPTài chính
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
3.831K11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOPCông nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
3.277K7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COPKhoáng sản phi năng lượng
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8318500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
4727600COP0.00%0COP
Bán
1.159K8.808M459.902BCOP10.51723.45COPTài chính
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1571105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COPCông nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
119320.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.618TCOP3.8283.67COPTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
704330COP0.00%0COP
Theo dõi
3861.671M4.914TCOP4.031074.21COPCông ty dịch vụ công cộng
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
18506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COPCông nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
9506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COPCông nghiệp Chế biến
FABRICATOFABRICATO S.A.
6.40COP0.00%0.00COP
Bán
0058.892BCOPCông nghiệp Chế biến
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
4680COP0.11%5COP
Sức mua mạnh
18.148K84.933M2.703TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
40690COP0.00%0COP
Bán
51620.996M18.636TCOP21.531889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
240.0COP−2.04%−5.0COP
Bán
90.591K21.742M277.892BCOP5.1247.84COPDịch vụ Công nghiệp
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
39500COP−2.45%−990COP
Bán
1.187K46.887M20.465TCOP17.642295.38COPTài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3769COP−0.82%−31COP
Mua
73.438K276.788M4.448TCOPKhoáng sản phi năng lượng
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
537.3COP0.24%1.3COP
Bán
33.289K17.886M12.983TCOPTài chính
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3040COP0.00%0COP
Mua
47.745K145.145M3.253TCOP8.09375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
BHIBAC HOLDING INTERN
279.0COP−0.36%−1.0COP
Mua
196.24K54.751M12.102TCOP0.055744.98COPTài chính
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
8.926K267.78K353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1640COP0.00%0COP
Mua
00941.96BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
7900COP−1.25%−100COP
Bán Mạnh
11.813K93.323M1.451TCOP3.982010.55COPDịch vụ Phân phối
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3789COP0.05%2COP
Mua
11.118K42.126M4.915TCOP12.96292.12COPBán Lẻ
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
10000COP−2.91%−300COP
Bán Mạnh
197.581K1.976B8.076TCOP12.88799.65COPTài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1879COP2.23%41COP
Mua
405.139K761.256M16.875TCOP6.15298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP7.3568061.90COPCông ty dịch vụ công cộng
MINEROSMINEROS S.A.
1950COP−1.02%−20COP
Mua
13.473K26.272M590.483BCOP4.12478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP139.85351.08COPDịch vụ Khách hàng
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2457COP0.29%7COP
Theo dõi
11.709M28.768B100.736TCOP3.09793.66COPNăng lượng Mỏ
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
110.3COP−11.05%−13.7COP
Bán
1.017M112.201M440.269BCOP6.2519.83COPTruyền thông
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến