Các công ty của Colombia có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Colombia có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
34.756 K34760 COP−4.24%435.433 K0.7632.8 T COP10.223402.01 COP10.17%Tài chính
Theo dõi
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
26.269 K70000 COP+0.72%17.25 K1.035.537 T COP18.973689.85 COP3.55%Tài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
13.361 K16060 COP+0.63%300.283 K2.145.871 T COP6.652415.87 COP8.52%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
12.281 K29000 COP−2.03%22.899 K0.3910.302 T COP10.752696.46 COP10.32%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
6.984 K13520 COP0.00%00.002.108 T COP4.453037.51 COP11.92%Tài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3.882 K1835 COP0.00%00.00409.159 B COP−1075.10 COP21.25%Tài chính
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
2.941 K7.00 COP0.00%00.00174.095 B COP−0.60 COP−170.40%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
1.467 K80000 COP0.00%02.033 T COP7.3310919.64 COP+24.67%0.00%Tài chính
FABRICATOFABRICATO S.A.
1.261 K3.05 COP0.00%1.949 M1.7228.066 B COP−13.31 COP−48.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
1.075 K18.5 COP0.00%859.844 K0.16217.814 B COP10.841.71 COP−18.34%2.16%Công nghiệp Chế biến
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2122500 COP0.00%090.153 B COP13.84%Tài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
142202 COP0.00%00.002.977 T COP9.5221.22 COP23.73%Tài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
18506 COP0.00%030.36 B COP5.1198.96 COP−19.54%14.49%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
9506 COP0.00%031.625 B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
EXITOALMACENES EXITO S.A.
2450 COP−0.81%135.599 K1.043.18 T COP25.2497.08 COP+31.36%6.84%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371 B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
4280 COP−0.47%225.625 K0.294.579 T COP23.67180.83 COP−30.01%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
470 COP0.00%54.639 K0.8011.172 T COP15.1031.12 COP9.19%Tài chính
Bán
MINEROSMINEROS S.A.
3260 COP−1.81%213.032 K0.73977.144 B COP4.85672.39 COP+956.19%8.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965 B COP0.75%Công nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
100.0 COP0.00%114.285 K0.42355.055 B COP−10.48 COP−175.79%0.00%Truyền thông
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14700 COP0.00%0181.637 B COP11.381291.46 COP−29.06%4.73%Công nghiệp Chế biến
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321 B COP356.3727.25 COP−96.06%4.65%Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639 B COP5.812513.71 COP−43.62%3.79%Công nghiệp Chế biến
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
41980 COP+3.04%2.452 K0.8019.227 T COP26.671573.95 COP−18.40%3.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.551 B COP0.37%Công nghiệp Chế biến
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1500 COP0.00%00.00105 B COP−14.06 COP+99.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
20000 COP0.00%027.969 B COP1.7511442.09 COP+738.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
8100 COP−1.10%28.572 K0.761.47 T COP5.151572.41 COP−14.44%9.71%Dịch vụ Phân phối
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
36000 COP0.00%17.786 K0.4819.259 T COP18.581937.14 COP−1.87%3.56%Tài chính
Bán
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
2650 COP0.00%98973.48 B COP2.251177.81 COP3.90%Tài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2560 COP−1.92%2.475 M1.2023.504 T COP9.06282.41 COP−9.11%6.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
19000 COP−3.55%242.744 K0.4021.046 T COP8.532226.69 COP+11.98%4.69%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803 B COPDịch vụ Khách hàng
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%087.391 B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161 B COP10.68%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
311 COP+0.97%887.47 K3.25352.753 B COP345.250.90 COP−97.88%4.25%Dịch vụ Công nghiệp
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076 T COP−202.24 COP−771.53%1.44%Truyền thông
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019 B COP10.581058.56 COP3.74%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
200 COP0.00%01.545 T COP8.69%Tài chính
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2240 COP−0.88%11.416 M1.0292.101 T COP4.83463.60 COP−42.97%15.79%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%084.533 B COP1.82277.64 COP+175.12%3.87%Dịch vụ Thương mại
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
5800 COP0.00%20.907 K0.436.582 T COP6.52889.33 COP+1.10%7.14%Công ty dịch vụ công cộng
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27 B COP19.70%Tài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
510 COP−13.56%58.28 K39.84292.927 B COP−452.18 COP−272.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BHIBAC HOLDING INTERN
252 COP0.00%159.425 K0.2310.892 T COP6.7137.57 COP+52.06%14.23%Tài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
8750 COP+1.16%428.935 K0.3710.242 T COP32.05273.00 COP+124.57%3.69%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106 B COP2.48536.93 COP+22.48%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
10100 COP0.00%1.549 K0.31611.186 B COP10.65948.74 COP+136.73%11.55%Tài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
16340 COP−0.37%2.422 M3.7413.319 T COP15.501054.27 COP+4.00%4.28%Khoáng sản phi năng lượng
Mua