Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
AMZN AMAZON COM INC
13000000.000.00%0.00Mua06398703.429B60.68218478.211298000.00Bán Lẻ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
628310.000.00%0.00Mua01944338.293B10.4160436.26255351.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
174590.000.00%0.00Mua01516276.496B13.7012850.38213000.00Tài chính
C CITIGROUP INC
270150.000.00%0.00Mua0547922.963B6.6241009.92210000.00Tài chính
GE GEN ELEC CO
392790.000.00%0.00Bán0432620.538B-3958.04174000.00Sản xuất Chế tạo
AAPL Apple Inc
556770.000.00%0.00Mua09310115.247B29.2019263.33147000.00Công nghệ Điện tử
JNJ JOHNSON & JOHNSON
616980.000.00%0.00Mua01632537.672B24.16134500.00Công nghệ Sức khỏe
CENCOSUDCO CENCOSUD SA
5430.000.00%0.00Bán015487.796B9.33582.48117638.00Bán Lẻ
FALABELLCO FALABELLA SA
10800.000.00%0.00Bán027265.584B96111.00Bán Lẻ
PFE PFIZER INC
155880.000.00%0.00Bán0916608.613B17.878845.1078500.00Công nghệ Sức khỏe
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
73490.00-0.41%-300.00Mua3.033K24345.805B9.247982.8242396.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
33460.00-1.70%-580.00Mua52.734K32246.029B40.66837.2830633.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
67700.000.00%0.00Bán05350.822B7.519012.5124303.00Tài chính
ENELAMCO ENEL AMERICAS SA
454.500.00%0.00Bán048268.374B10.7542.3016731.00Công ty dịch vụ công cộng
ECOPETROL ECOPETROL SA
2890.00-0.69%-20.00Mua5.457M118827.249B14.35202.8415000.00Năng lượng Mỏ
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
29430.00-0.20%-60.00Mua36.385K9943.224B4.666329.7611394.00Tài chính
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
28000.00-3.45%-1000.00Sức bán mạnh7004365.193B12.892249.048592.00Tài chính
POPULAR BCO POPULAR SA
280.000.00%0.00Bán02163.091B6860.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
4557.000.00%0.00Bán9841016.096B4.58994.614357.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELEC
22500.00-0.09%-20.00Bán151.320K24922.755B11.222007.894352.00Công ty dịch vụ công cộng
CLH CEMEX LATAM HLDGS
3580.000.56%20.00Bán6.171K2070.236B-578.733940.00Dịch vụ Thương mại
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6200.000.32%20.00Mua172.959K7140.369B25.48242.573733.00Khoáng sản phi năng lượng
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00Công nghiệp Chế biến
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11890.00-0.08%-10.00Mua3.405K2113.010B189.7363.02373.00Năng lượng Mỏ
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
315.100.00%0.00Theo dõi04567.096B8.1238.79121.00Tài chính
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm