Cổ phiếu Colombia đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Colombia này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
−3.47%1641 COP112.312K0.2715.608T COP4.93332.60 COP13.09%9.91%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EXITOALMACENES EXITO S.A.
−3.28%2805 COP425.731K0.473.764T COP46.2860.61 COP−82.08%5.78%Bán Lẻ
Mua
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
−2.18%4799 COP704.63K0.695.742T COP19.10251.31 COP3.60%6.32%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MINEROSMINEROS S.A.
−2.17%1760 COP157.897K3.52539.228B COP10.26171.60 COP−69.30%16.66%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
−2.06%12850 COP21.23K1.084.766T COP4.292992.26 COP−30.00%6.95%Tài chính
Theo dõi
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
−1.44%14390 COP217.372K0.7316.172T COP5.62%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
−1.43%6900 COP2.009K0.231.27T COP13.03529.47 COP−77.99%13.13%Dịch vụ Phân phối
CELSIACELSIA S.A E.S.P
−0.76%2481 COP54.279K0.332.675T COP10.72%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
−0.43%9230 COP611.068K2.467.528T COP6.631391.30 COP73.99%5.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
−0.04%25190 COP7.065K0.988.952T COP13.801825.63 COP−89.41%7.25%Tài chính
Sức mua mạnh