Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Colombia có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Colombia sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECOPETROLECOPETROL S.A.
31.605T COP2360 COP+0.64%606.642K0.2196.419T COP4.47527.85 COP−31.29%16.86%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
6.117T COP33600 COP+0.30%50.456K0.1131.86T COP10.56%Tài chính
Theo dõi
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2.853T COP2185 COP−0.68%61.907K0.1220.199T COP6.55333.71 COP+11.65%8.14%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
2.805T COP31900 COP−0.31%2.352K0.2311.368T COP31.521012.08 COP8.16%Tài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
2.483T COP495 COP0.00%27.461K1.1511.675T COP36.0913.72 COP6.55%Tài chính
Bán
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
2.203T COP17260 COP+0.35%27.689K0.0919.052T COP7.752227.37 COP+11.13%5.18%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
2.075T COP30400 COP−1.94%17.964K1.7816.078T COP13.052329.19 COP+75.72%4.21%Tài chính
Theo dõi
BHIBAC HOLDING INTERN
1.854T COP242 COP+0.83%104.533K0.1010.373T COP6.6436.47 COP−99.36%14.94%Tài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
1.728T COP14580 COP+0.55%10.928K0.505.27T COP7.252010.08 COP9.43%Tài chính
Theo dõi
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
1.608T COP59500 COP−0.83%2270.324.746T COP4.00%Tài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
1.46T COP13560 COP+0.30%28.655K0.1710.958T COP5.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
998.29B COP5000 COP0.00%4.699K0.415.674T COP7.11702.84 COP−34.57%8.28%Công ty dịch vụ công cộng
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
720.483B COP46700 COP0.00%00.0021.388T COP2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
452.509B COP12380 COP0.00%00.001.93T COP3.803261.90 COP11.71%Tài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
333.412B COP8150 COP+1.88%24.653K3.611.479T COP5.801405.48 COP−30.09%11.27%Dịch vụ Phân phối
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
319.945B COP6760 COP−0.44%13.365K0.047.948T COP24.76273.00 COP+124.57%4.75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
227.512B COP80000 COP0.00%00.002.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
219.749B COP14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
194.688B COP235 COP0.00%00.003.436T COP20.40%Tài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
193.481B COP3700 COP−3.39%224.639K0.494.098T COP7.39%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EXITOALMACENES EXITO S.A.
99.072B COP2560 COP−0.97%109.346K0.553.355T COP−54.26 COP−118.57%6.48%Bán Lẻ
Theo dõi
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
64.681B COP8500 COP0.00%064.161B COP7.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
63.232B COP11200 COP0.00%0669.019B COP2.34%Công nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
53.762B COP1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
49.093B COP95.0 COP−10.38%806.48K20.11337.303B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
42.639B COP7.00 COP0.00%00.00174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
39.967B COP25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
39.175B COP9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
24.606B COP16.0 COP0.00%2.563M0.19188.38B COP7.622.10 COP−27.17%2.50%Công nghiệp Chế biến
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
24.252B COP9920 COP0.00%640.14600.294B COP17.47567.96 COP−21.49%11.76%Tài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
22.337B COP14700 COP0.00%0181.637B COP8.041829.17 COP−17.47%4.50%Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
20.271B COP21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
MINEROSMINEROS S.A.
19.082B COP2265 COP+0.67%392.555K0.88674.409B COP19.20117.97 COP−75.33%12.96%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
17.052B COP2500 COP0.00%090.153B COP13.84%Tài chính
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
16.883B COP505 COP0.00%00.0084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
8.946B COP506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
8.696B COP20000 COP0.00%00.0027.969B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
7.38B COP506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%Công nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
121.3M COP171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
−531.12M COP5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
−69.762B COP590 COP0.00%00.00338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
−79.132B COP2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
−137.187B COP1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
−241.609B COP2520 COP0.00%490.16561.896B COP−1075.10 COP15.48%Tài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
CBU0ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC
554420 COP+1.30%0Hỗn hợp
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1203960 COP+2.20%00.00Hỗn hợp
IBTAISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)
21300 COP+0.85%0Hỗn hợp
NUAMCOHBR S.A. - HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A.
15000 COP−6.72%2.955K19.34Hỗn hợp
CEMAISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
633680 COP+2.10%0Hỗn hợp
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
32620 COP+2.71%0Hỗn hợp
FLOAISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
23040 COP+1.05%0Hỗn hợp
IAUPISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
47140 COP−1.34%0Hỗn hợp
MVOLISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
244700 COP+2.41%0Hỗn hợp
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
300 COP+0.67%157.029K0.68340.277B COP4.41%Dịch vụ Công nghiệp
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
774200 COP+1.60%00.00Hỗn hợp
SPMVISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
345840 COP+2.65%0Hỗn hợp
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
VOOVANGUARD SP 500
1863980 COP+1.11%141.04Hỗn hợp
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COPDịch vụ Khách hàng
PORTSOCIEDAD PORTAFOLI
6500 COP0.00%4900.01Tài chính
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
IDTPISHARES USD TIPS UCITS ETF
915100 COP+0.96%0Hỗn hợp
IHYAISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
24860 COP+1.39%0Hỗn hợp
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
FABRICATOFABRICATO S.A.
3.00 COP0.00%3.37M1.3427.606B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3918980 COP+2.48%0Hỗn hợp