Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Colombia với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Colombia tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ECOPETROLECOPETROL S.A.
16.695TCOP2457COP0.29%7COP
Theo dõi
11.709M28.768B101.024TCOP3.09793.66COPNăng lượng Mỏ
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
4.356TCOP33980COP0.24%80COP
Mua
7.693K261.408M12.071TCOP2.7412392.22COP36.449KTài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
4.087TCOP41900COP1.21%500COP
Sức mua mạnh
205.469K8.609B35.825TCOP11.313660.20COP29.955KTài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
3.298TCOP537.3COP0.24%1.3COP
Bán
33.289K17.886M13.155TCOPTài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2.526TCOP1879COP2.23%41COP
Mua
405.139K761.256M17.251TCOP6.15298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
BHIBAC HOLDING INTERN
1.68TCOP279.0COP−0.36%−1.0COP
Mua
196.24K54.751M12.058TCOP0.055744.98COPTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
1.666TCOP18450COP−0.38%−70COP
Theo dõi
169.128K3.12B20.437TCOP2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
1.409TCOP39500COP−2.45%−990COP
Bán
1.187K46.887M19.977TCOP17.642295.38COPTài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
1.278TCOP16470COP1.54%250COP
Bán
4.405K72.55M5.974TCOP3.035350.38COP15.242KTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
1.099TCOP4330COP0.00%0COP
Theo dõi
3861.671M4.914TCOP4.031074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
925.434BCOP61000COP−1.60%−990COP
Theo dõi
51.845K3.163B4.824TCOP3.8016310.69COP23.988KTài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
890.24BCOP320.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.618TCOP3.8283.67COP119Tài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
676.879BCOP40690COP0.00%0COP
Bán
51620.996M18.636TCOP21.531889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
589.799BCOP10000COP−2.91%−300COP
Bán Mạnh
197.581K1.976B7.875TCOP12.88799.65COPTài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
580.222BCOP24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
474.681BCOP3789COP0.05%2COP
Mua
11.118K42.126M4.918TCOP12.96292.12COPBán Lẻ
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
431.132BCOP3769COP−0.82%−31COP
Mua
73.438K276.788M4.412TCOPKhoáng sản phi năng lượng
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
375.722BCOP7900COP−1.25%−100COP
Bán Mạnh
11.813K93.323M1.433TCOP3.982010.55COPDịch vụ Phân phối
CELSIACELSIA S.A E.S.P
334.547BCOP3040COP0.00%0COP
Mua
47.745K145.145M3.253TCOP8.09375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
POPULARBANCO POPULAR S.A.
313.289BCOP220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
191.82BCOP3200COP0.00%0COP
Bán
00713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
MINEROSMINEROS S.A.
161.396BCOP1950COP−1.02%−20COP
Mua
13.473K26.272M584.488BCOP4.12478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
138.704BCOP110.3COP−11.05%−13.7COP
Bán
1.017M112.201M391.626BCOP6.2519.83COPTruyền thông
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
118.18BCOP7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
97.193BCOP2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
75.801BCOP14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
71.715BCOP804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
65.526BCOP7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
57.747BCOP30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
8.926K267.78K353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
48.974BCOP8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
48.281BCOP240.0COP−2.04%−5.0COP
Bán
90.591K21.742M272.221BCOP5.1247.84COPDịch vụ Công nghiệp
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
41.105BCOP11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
39.795BCOP7600COP0.00%0COP
Bán
1.159K8.808M459.902BCOP10.51723.45COP472Tài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
31.835BCOP23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
24.249BCOP1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
21.099BCOP11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
18.906BCOP500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP7.3568061.90COPCông ty dịch vụ công cộng
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
8.875BCOP1640COP0.00%0COP
Mua
00941.96BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
6.079BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
6.058BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
1.313BCOP18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
−331.395MCOP5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
−3.321BCOP505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
−4.561BCOP3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
−24.216BCOP49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP139.85351.08COPDịch vụ Khách hàng
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
−86.939BCOP4680COP0.11%5COP
Sức mua mạnh
18.148K84.933M2.706TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
−120.941BCOP1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498060COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
208620COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
43320COP0.00%0COP00Hỗn hợp
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25840COP0.00%0COP00Hỗn hợp
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
47440COP0.00%0COP00Hỗn hợp
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26610COP0.00%0COP00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143280COP0.00%0COP00Hỗn hợp
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
167720COP0.00%0COP00Hỗn hợp
FABRICATOFABRICATO S.A.
6.40COP0.00%0.00COP
Bán
0058.892BCOPCông nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
19870COP0.00%0COP00Hỗn hợp
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51340COP0.00%0COP00Hỗn hợp