All-Star Chứng khoán Colombia (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Colombia này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
+53.13%5620 COP+1.63%333.411K0.356.578T COP14.80379.84 COP+126.76%5.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
+47.38%11400 COP0.00%7.876K0.85689.854B COP20.07567.96 COP−21.49%10.23%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
+28.78%9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
ECOPETROLECOPETROL S.A.
+10.24%2465 COP+0.41%3.091M1.05101.353T COP4.67527.85 COP−31.29%22.62%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
+8.89%49980 COP−2.95%1.575K0.0922.891T COP30.401644.29 COP−12.98%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
+5.05%10400 COP+2.16%279.409K0.868.406T COP7.491389.33 COP+78.73%5.17%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
+3.11%1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
+1.64%18600 COP0.00%00.0026.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
+0.04%23300 COP0.00%0287.9B COP12.741829.17 COP−17.47%2.70%Công nghiệp Chế biến
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
+0.04%2500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
0.00%2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
0.00%11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
0.00%506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%25.08%Công nghiệp Chế biến
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
0.00%14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0.00%505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
0.00%506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
0.00%171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
0.00%21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0.00%220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
0.00%5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
0.00%1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
0.00%49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
0.00%804 COP0.00%0369.803B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
0.00%11200 COP0.00%0669.019B COP8.141375.23 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
EXITOALMACENES EXITO S.A.
−0.71%3520 COP0.00%04.568T COP−54.26 COP−118.57%4.76%Bán Lẻ
Mua
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
−2.92%1795 COP−3.23%559.692K1.0416.48T COP5.38333.71 COP+11.65%9.39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MINEROSMINEROS S.A.
−3.37%1720 COP+1.18%334.598K2.05515.548B COP14.58117.97 COP−75.33%17.38%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
−3.72%80000 COP0.00%00.002.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
−5.66%500 COP0.00%610.0011.41T COP36.4513.72 COP6.48%Tài chính
Bán
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
−5.96%221 COP0.00%2.1K0.02250.67B COP5.98%Dịch vụ Công nghiệp
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
−6.67%7.00 COP0.00%00.00174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
−9.38%2900 COP0.00%00.00646.627B COP−931.01 COP13.45%Tài chính
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
−9.50%1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
−10.71%6920 COP−1.56%8.58K1.501.255T COP4.921405.48 COP−30.09%13.28%Dịch vụ Phân phối
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
−11.90%4140 COP0.00%10.419K0.764.698T COP5.89702.84 COP−34.57%10.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
−17.71%15800 COP+3.27%279.73K0.5717.501T COP7.092227.37 COP+11.13%5.19%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CELSIACELSIA S.A E.S.P
−18.06%2445 COP0.00%59.847K0.182.616T COP16.36149.49 COP−61.24%11.27%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
−19.97%49700 COP+2.22%0.995K0.673.932T COP24.002071.10 COP4.65%Tài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
−20.92%31980 COP+4.78%121.516K1.0928.915T COP9.113509.33 COP10.73%Tài chính
Theo dõi
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
−23.75%30500 COP+1.67%2.297K0.2115.632T COP13.092329.19 COP+75.72%3.79%Tài chính
Bán
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
−26.37%11700 COP+3.54%21.192K1.274.25T COP5.822010.08 COP11.69%Tài chính
Theo dõi
BHIBAC HOLDING INTERN
−27.48%209 COP+0.48%307.02K0.239.033T COP5.7336.47 COP−99.36%17.15%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
−29.41%24000 COP0.00%3300.118.526T COP23.711012.08 COP7.61%Tài chính
FABRICATOFABRICATO S.A.
−31.36%4.53 COP0.00%00.0041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
−34.58%78.5 COP0.00%215.142K14.21278.718B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
−34.88%18.3 COP+0.55%1.249M3.77215.459B COP8.712.10 COP−27.17%2.19%Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
−37.37%238 COP0.00%00.003.478T COP11.2121.22 COP20.14%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
−50.00%12000 COP0.00%00.001.871T COP3.683261.90 COP12.08%Tài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
−57.86%590 COP0.00%0338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp