Các công ty của Colombia với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Colombia này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
25.592BCOP18300COP0.00%0COP
Bán
00Khoáng sản phi năng lượng
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
30.36BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Mua
004.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
31.625BCOP506.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
FABRICATOFABRICATO S.A.
58.892BCOP6.40COP0.00%0.00COP
Bán
00Công nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
64.161BCOP8500COP0.00%0COP
Mua
001.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
77.35BCOP1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
84.533BCOP505.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.27118.19COPDịch vụ Thương mại
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
84.884BCOP3310COP0.00%0COP
Bán
00−2.45COPTài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
88.421BCOP5410COP0.00%0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Thương mại
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
90.117BCOP2499COP0.00%0COP
Theo dõi
00227Tài chính
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
163.106BCOP1330COP0.00%0COP
Theo dõi
003.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
186.53BCOP7.50COP0.00%0.00COP
Bán
003.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
266.55BCOP235.0COP−0.84%−2.0COP
Bán
134.25K31.549M5.2744.99COPDịch vụ Công nghiệp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
287.777BCOP23290COP0.00%0COP
Mua
008.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
353.212BCOP30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
133.926K4.018M10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
379.965BCOP11260COP0.00%0COP
Theo dõi
0017.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
391.626BCOP110.3COP0.00%0.0COP
Bán
15.174K1.674M5.5619.83COPTruyền thông
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
415.55BCOP21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00Công nghiệp Chế biến
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
419.01BCOP7540COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.6585.05COPTài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
470.19BCOP7770COP0.00%0COP
Theo dõi
1.755K13.636M10.74723.45COP472Tài chính
MINEROSMINEROS S.A.
569.501BCOP1900COP5.56%100COP
Mua
208.397K395.954M3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
659.639BCOP14600COP0.00%0COP
Theo dõi
005.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
669.019BCOP11200COP0.00%0COP
Theo dõi
003.831KCông nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
704.728BCOP804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Khách hàng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
713.519BCOP3200COP0.00%0COP
Bán
003.95809.82COP4.177KTài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
780.371BCOP49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
918.985BCOP1600COP0.00%0COP
Mua
00−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
1.444TCOP7960COP0.63%50COP
Bán
7.62K60.655M3.932010.55COPDịch vụ Phân phối
POPULARBANCO POPULAR S.A.
1.7TCOP220.0COP0.00%0.0COP
Bán
006.2635.12COP6.86KTài chính
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
2.886TCOP4990COP0.85%42COP
Sức mua mạnh
46.172K230.398M−184.92COPDịch vụ Thương mại
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3.108TCOP2905COP−3.20%−96COP
Bán
86.422K251.056M7.98375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
3.742TCOP24000COP0.00%0COP
Bán
006.923466.65COP7.151KTài chính
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
4.444TCOP3797COP−0.08%−3COP
Mua
579.141K2.199BKhoáng sản phi năng lượng
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
4.549TCOP315.0COP0.00%0.0COP
Bán
0089.98COP119Tài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
4.672TCOP3600COP−1.23%−45COP
Bán Mạnh
8.993K32.375M12.48292.12COPBán Lẻ
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
4.822TCOP60980COP−0.03%−20COP
Theo dõi
73444.759M3.7416310.69COP23.988KTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4.971TCOP4380COP1.39%60COP
Mua
26.289K115.146M4.021074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
5.941TCOP16380COP−0.18%−30COP
Bán
47.631K780.196M3.075350.38COP15.242KTài chính
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
7.076TCOP2075COP0.00%0COP
Theo dõi
0018.70110.93COPTruyền thông
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
7.873TCOP10000COP−0.10%−10COP
Bán
175.945K1.759B12.52799.65COPTài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
11.723TCOP33000COP−2.51%−850COP
Theo dõi
2.605K85.965M2.7312392.22COP36.449KTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
11.92TCOP275.8COP−0.90%−2.5COP
Mua
2.034M561.031M0.055744.98COPTài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
13.619TCOP580.0COP5.45%30.0COP
Mua
134.287K77.886MTài chính
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
16.691TCOP1818COP−1.20%−22COP
Theo dõi
3.036M5.52B6.16298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
18.778TCOP41000COP−1.11%−460COP
Bán
11.36K465.76M21.941889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
18.96TCOP37530COP−4.46%−1750COP
Bán
3.456K129.704M17.112295.38COPTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
21.134TCOP19080COP3.14%580COP
Mua
318.059K6.069B2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
34.756TCOP40700COP−0.44%−180COP
Mua
199.42K8.116B11.173660.20COP29.955KTài chính
ECOPETROLECOPETROL S.A.
101.764TCOP2475COP3.08%74COP
Mua
22.193M54.927B3.03793.66COPNăng lượng Mỏ
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
212930COP0.00%0COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
19990COP5.49%1040COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
168410COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51080COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
47390COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
41650COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143210COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498200COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26090COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25580COP−0.58%−150COP
Mua
46711.946MHỗn hợp