Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Colombia có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Colombia ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COPDịch vụ Khách hàng
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1000 COP0.00%1.737K5790.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%00.0084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
590 COP0.00%00.00338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14700 COP0.00%0181.637B COP8.041829.17 COP−17.47%4.50%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
16.0 COP0.00%00.00188.38B COP7.622.10 COP−27.17%2.50%Công nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%Tài chính
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161B COP7.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%01.7T COP8.22%Tài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP8.141375.23 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2520 COP0.00%00.00561.896B COP−931.01 COP4.16%Tài chính