Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Colombia

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
CENCOSUDCO CENCOSUD SA
5430.000.00%0.00Bán015487.796B9.33582.48117638.00Bán Lẻ
CHILECO BANCO DE CHILE
316.900.00%0.00Bán033323.009B11.5727.38Tài chính
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
505.000.00%0.00Bán084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
FALABELLCO FALABELLA SA
10800.000.00%0.00Bán027265.584B96111.00Bán Lẻ
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
28000.00-3.45%-1000.00Sức bán mạnh7004365.193B12.892249.048592.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
POPULAR BCO POPULAR SA
280.000.00%0.00Bán02163.091B6860.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán0780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010BDịch vụ Thương mại
Tải thêm