Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A
6500.002.69%170.00Bán15.036K8856.360B231.3833.244500.00Vật liệu cơ bản
ECOPETROL ECOPETROL S.A.
3900.005.98%220.00Mua14.601M151309.430B14.32256.939150.00Năng lượng
PFAVH AVIANCA HOLDINGS S.A
2180.00-4.60%-105.00Mua1.027M778.061B-12.9425306.00Công nghiệp
FABRICATO FABRICATO S.A.
7.005.11%0.34Bán2.416M64.413B-3.434883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A
15900.000.00%0.00Bán549.469K13629.912B22.24714.7911250.00Vật liệu cơ bản
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
22240.00-3.56%-820.00Bán26.017K6468.115B13.691684.84382.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
5750.003.05%170.00Bán35.367K3107.294B32.91170.594298.00Vật liệu cơ bản
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1140.00-3.39%-40.00Sức bán mạnh2.358M25288.954B11.28100.6668892.00Tài chính
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
13260.00-2.50%-340.00Bán456.868K30704.830B11.041232.044221.00Công ty dịch vụ công cộng
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A.
68000.003.03%2000.00Bán13.852K21864.517B10.456317.9636320.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S.A.
35240.00-2.11%-760.00Mua12.019K3887.766B11.893028.8017353.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO S.A.
15000.00-2.60%-400.00Bán47.859K6893.106B-296.6741090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
24540.000.16%40.00Bán38.118K11273.025B26.18935.71154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CNEC CANACOL ENERGY LTD
9310.00-2.10%-200.00Bán27.057K1666.609B-2893.04270.00Năng lượng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4460.00-2.19%-100.00Bán40.829K4879.075B17.99253.471429.00Công ty dịch vụ công cộng
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
327.00-1.80%-6.00Sức bán mạnh157.968K1182.334B-4.832807.00Dịch vụ Viễn thông
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
31700.00-1.49%-480.00Bán22.392K30951.594B12.552564.0631000.00Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA S.A.
31500.000.96%300.00Bán266.954K30951.594B12.552564.0631000.00Tài chính
PFGRUPSURA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A
31980.00-0.06%-20.00Bán22.043K19542.806B12.592667.0920690.00Tài chính
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
33500.00-0.24%-80.00Sức bán mạnh68.915K19542.806B12.592667.0920690.00Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
2070.00-0.48%-10.00Sức bán mạnh27.672K544.310B6.10341.033241.00Vật liệu cơ bản
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A
381.000.26%1.00Bán68.147K431.017B4.8678.143613.00Công nghiệp
EEB EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
2015.000.75%15.00Bán919.259K18362.355B11.91167.89342.00Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A.
7680.00-0.13%-10.00Bán84.595K8856.360B231.3833.244500.00Vật liệu cơ bản
PFCORFICOL CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
19000.000.53%100.00Bán7.191K6468.115B13.691684.84382.00Tài chính
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A.
9300.00-0.53%-50.00Bán2.390K1696.319B10.97851.952405.00Năng lượng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A
14180.00-0.14%-20.00Sức bán mạnh5.850K13629.912B22.24714.7911250.00Vật liệu cơ bản
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
0.080.00%0.00Bán026.071B-0.025861.00Chăm sóc sức khỏe
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4950.000.00%0.00Bán01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4880.000.00%0.00Bán01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA S.A.
6000.000.00%0.00Bán0646.296B6.56914.231610.00Vật liệu cơ bản
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075.310.00%0.00Theo dõi0
JPM JP MORGAN CHASE & CO
343460.000.00%0.00Mua01190221.000B14.6624301.68252942.00Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0456.294B1196.761929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1015.000.00%0.00Bán071.050B-240.211858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFVILLASCA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5358.990.00%0.00Mua241112.420B6.32782.614468.00Tài chính
INESA INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
522.850.00%0.00Mua066.668B5.3115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
113000.000.00%0.00Mua02871.041B8.3613513.651930.00Tài chính
C CITIGROUP INC
213460.000.00%0.00Mua0560751.900B12.1018425.04205000.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.94193.203038.00Vật liệu cơ bản
PG PROCTER & GAMBLE
253000.000.00%0.00Mua0641631.000B22.0611971.2392000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FGNTOLIMA FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.380.00%0.00Bán07.120B0.9882.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1135.000.00%0.00Bán11.114K25288.954B11.28100.6668892.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
422100.000.00%0.00Mua01151853.200B26.0816699.39134000.00Chăm sóc sức khỏe
AMZN AMAZON
5880000.000.00%0.00Mua02806758.000B173.9334025.89566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES S.A
5300.000.00%0.00Mua0195.752B15.98331.584434.00Vật liệu cơ bản
MCD MCDONALDS CORPORATION
486700.000.00%0.00Mua0385360.640B21.3523509.26235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
9000.000.00%0.00Bán03233.663B734.38732.00Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A.
39000.000.00%0.00Bán4.507K6080.089B13.072982.983353.00Tài chính
MARLY CLINICA DE MARLY S.A.
5300.000.00%0.00Bán059.743B1686.52696.00Chăm sóc sức khỏe
COLOMBINA COLOMBINA S.A.
1452.060.00%0.00Mua0089.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.31764.701180.00Vật liệu cơ bản
T AT&T INC
101680.000.00%0.00Mua0737157.650B18.245577.67273210.00Dịch vụ Viễn thông
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
13.200.00%0.00Theo dõi0328.293B-1.432264.00Vật liệu cơ bản
GASNATURAL GAS NATURAL S.A. E.S.P.
73800.000.00%0.00Bán02724.518B11.516409.35529.00Công ty dịch vụ công cộng
PFVILLA053 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A.
7.400.00%0.00Bán635.500K87.126B-0.111018.00Vật liệu cơ bản
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA S.A.
245.000.00%0.00Mua013.885B5.19605.00Vật liệu cơ bản
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A.
7540.980.00%0.00Mua0354.733B1047.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.
2300.000.00%0.00Bán0545.587B10.00230.04204.00Năng lượng
FB FACEBOOK
491180.000.00%0.00Sức bán mạnh01413595.700B22.5122079.0330275.00Công nghệ
GS THE GOLDMAN SACHS
693700.000.00%0.00Bán0267006.520B9.9172126.0438000.00Tài chính
XOM EXXON MOBIL
250920.000.00%0.00Mua01083632.400B24.2310561.3169600.00Năng lượng
PFVILLA051 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11253.730.00%0.00Mua0
AAPL APPLE INC
666700.000.00%0.00Mua03159101.500B18.8834929.07123000.00Công nghệ
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Mua0165.997B10.4048058.0758.00Công ty dịch vụ công cộng
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1065.000.00%0.00Mua88.150K611.700B10.8698.071471.00Công nghiệp
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A.
49104.770.00%0.00Theo dõi00-11492.381331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3548140.000.00%0.00Bán02450330.700B31.48113084.1389058.00Công nghệ
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
49157.640.00%0.00Bán0429.758B1139.514640.00Vật liệu cơ bản
MSFT Tập đoàn Microsoft
343060.000.00%0.00Mua0
WMT WAL-MART STORES
286240.000.00%0.00Mua0844001.300B57.495047.172300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAC BANK OF AMERICA
94500.000.00%0.00Mua0931355.900B14.636508.41208000.00Tài chính
SANFELIPE COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A.
565.770.00%0.00Mua045.833B-13.7815.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5406.220.00%0.00Mua016.075B-225.206.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER
130080.000.00%0.00Mua0
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
740.000.00%0.00Bán043.807B5.56133.07110.00Tài chính
INFABRI FABRICATO S.A
10.100.00%0.00Bán064.413B-3.434883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.280.00%0.00Bán075.253B173.17693.00Công nghiệp
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
270.000.00%0.00Bán260.850K3884.676B6.8139.645309.00Tài chính
CAT CATERPILLAR
438480.000.00%0.00Sức mua mạnh0
INTC INTEL CORPORATION
137800.000.00%0.00Sức bán mạnh0646523.500B12.0011901.33102700.00Công nghệ
PFVILLAS00 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFBBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA
275.000.00%0.00Mua03884.676B6.8139.645309.00Tài chính
SDEPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
9000.000.00%0.00Theo dõi03233.663B734.38732.00Công ty dịch vụ công cộng
TITAN MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
29900.000.00%0.00Bán041.814B-16202.85204.00Vật liệu cơ bản
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
1150.000.00%0.00Mua0192.381B8.55134.57Công nghiệp
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A.
52400.000.00%0.00Bán04137.886B2.7319209.3425177.00Tài chính
GASORIENTE GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330.990.00%0.00Bán0110.552B255.2196.00Công ty dịch vụ công cộng
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A
21170.800.00%0.00Mua0320.671B670.6048.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLAS01 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
803.720.00%0.00Mua0
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P.
6890.000.00%0.00Bán2.981K7819.103B11.97575.772468.00Công ty dịch vụ công cộng
GE GENERAL ELECTRIC
38380.000.00%0.00Mua0
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A.
643.280.00%0.00Mua050.329B71.2210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11204.550.00%0.00Mua00-1546.062095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A.
4400.000.00%0.00Bán0141.832B13.13335.033.00Tài chính
TGLSC TECNOGLASS INC
24980.000.00%0.00Bán01042.977B22.061298.945326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất