Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Colombia với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Colombia này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Biến động 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
10.71%1400COP−9.68%−150COP
Bán
17.668K24.735M804.112BCOP−111.90COPDịch vụ Công nghiệp
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
6.76%30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
1.823M54.694M353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
4.90%46460COP1.89%860COP
Mua
8.694K403.923M21.278TCOP24.131889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
ECOPETROLECOPETROL S.A.
3.82%2240COP−0.44%−10COP
Bán
11.887M26.627B92.101TCOP2.83793.66COPNăng lượng Mỏ
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3.42%3667COP−2.08%−78COP
Bán
314.018K1.152B4.292TCOPKhoáng sản phi năng lượng
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
3.17%19200COP3.23%600COP
Mua
294.381K5.652B21.267TCOP9.282004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
3.16%39200COP−2.39%−960COP
Theo dõi
131.715K5.163B34.041TCOP10.973660.20COP29.955KTài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
2.50%62100COP2.56%1550COP
Mua
38123.66M4.911TCOP3.7116310.69COP23.988KTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2.46%2801COP−1.82%−52COP
Bán Mạnh
66.55K186.407M2.997TCOP7.59375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2.21%1810COP−1.58%−29COP
Bán
124.013K224.464M16.618TCOP6.15298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
2.13%235.0COP−2.08%−5.0COP
Bán
280.497K65.917M266.55BCOP5.3344.99COPDịch vụ Công nghiệp
MINEROSMINEROS S.A.
2.07%1838COP2.11%38COP
Mua
72.625K133.485M550.917BCOP3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
2.06%9750COP−1.12%−110COP
Bán Mạnh
94.3K919.425M7.642TCOP12.68777.33COPTài chính
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
1.95%40780COP0.00%0COP
Mua
7.18K292.8M20.462TCOP17.772295.38COPTài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1.91%532.9COP−1.33%−7.2COP
Bán
63.978K34.094M12.767TCOPTài chính
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
1.85%5775COP1.76%100COP
Sức mua mạnh
14.788K85.401M3.34TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
EXITOALMACENES EXITO S.A.
1.27%3545COP1.29%45COP
Bán
8.171K28.966M4.601TCOP11.98292.12COPBán Lẻ
BHIBAC HOLDING INTERN
1.12%287.5COP0.88%2.5COP
Sức mua mạnh
2.077M597.026M12.426TCOP0.055744.98COPTài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
0.69%15910COP0.70%110COP
Bán
8.758K139.34M5.752TCOP2.955350.38COP15.242KTài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
0.39%7750COP−0.39%−30COP
Bán Mạnh
7.124K55.211M1.406TCOP3.872010.55COPDịch vụ Phân phối
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
0.32%7735COP−0.32%−25COP
Bán Mạnh
2.501K19.345M468.072BCOP10.73723.45COP472Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
0.29%34000COP0.29%100COP
Mua
1.188K40.392M12.079TCOP2.7412392.22COP36.449KTài chính
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
0.00%50920COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
0.00%7.50COP0.00%0.00COP
Bán
140K1.05M186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
0.00%49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
0.00%3200COP0.00%0COP
Bán
4111.315M713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0.00%505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
0.00%21220COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
0.00%2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP37.6755.08COPTruyền thông
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
0.00%120.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
36.925K4.431M426.066BCOP6.0519.83COPTruyền thông
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
0.00%165990COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
0.00%143890COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
0.00%83090COP0.00%0COP
Bán Mạnh
002.111TCOPTài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0.00%220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
0.00%804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
0.00%7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
0.00%25690COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
0.00%2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227Tài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
0.00%506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.13122.43COP18Công nghiệp Chế biến
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
0.00%3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP83.9739.42COPTài chính
FABRICATOFABRICATO S.A.
0.00%7.00COP0.00%0.00COP
Mua
150K1.05M64.413BCOPCông nghiệp Chế biến
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
0.00%23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP10.512216.31COPCông nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
0.00%171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
0.00%11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.29651.08COPCông nghiệp Chế biến
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
0.00%47810COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
0.00%500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP6.5176817.34COPCông ty dịch vụ công cộng
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
0.00%1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0.00%350.0COP0.00%0.0COP
Mua
1.688K590.8K5.036TCOP89.98COP119Tài chính
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
0.00%17178000COP0.00%0COP
Mua
00
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
0.00%41200COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
0.00%14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
0.00%205800COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
0.00%8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
0.00%5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
0.00%498740COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
0.00%1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
0.00%26050COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
0.00%4699COP0.00%0COP
Mua
1.003K4.713M5.333TCOP4.371074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
0.00%21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
0.00%24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
0.00%11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
0.00%506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP3.81132.67COP9Công nghiệp Chế biến