Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
C CITIGROUP INC
170400.008.34%13120.00Bán0330006.000B5.9526530.90200000.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
89240.008.20%6760.00Mua0719929.000B9.149076.67208000.00Tài chính
ECOPETROL ECOPETROL SA
2360.005.83%130.00Theo dõi10.307M91690.200B6.92322.2915157.00Năng lượng Mỏ
ISA INTERCONEXION ELEC
17200.003.12%520.00Mua149.575K18476.100B11.271479.433982.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
11580.001.94%220.00Bán124.016K9738.100B14.12804.41Khoáng sản phi năng lượng
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
17460.002.59%440.00Bán72.314K9905.250B6.472632.53Tài chính
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
490.001.03%5.00Bán1.280M480.628B-3023.59Vận chuyển
ETB EMPRESA DE TELECOM
195.002.63%5.00Mua1.063M674.605BTruyền thông
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
26100.000.38%100.00Bán239.189K25007.500B8.023241.0731075.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
23000.000.88%200.00Mua245.965K13269.100B8.662632.53Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
1490.004.20%60.00Bán482.504K826.938B67.2221.434260.00Khoáng sản phi năng lượng
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
936.000.43%4.00Bán3.672M20765.900B136.19Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
28400.001.57%440.00Bán67.874K12466.100B8.483255.98Tài chính
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
20700.003.40%680.00Mua88.739K9211.660B18.191100.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
74000.00-2.63%-2000.00Bán12.638K25177.300B9.108350.7040007.00Tài chính
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2280.002.47%55.00Mua704.549K20428.100B201.05Công ty dịch vụ công cộng
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
26980.00-0.07%-20.00Bán9.042K8008.530B4.106582.0612696.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10520.003.14%320.00Mua359.946K1847.380B16.11640.75Năng lượng Mỏ
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
335.00-1.47%-5.00Bán478.171K385.648B5.9557.13Dịch vụ Công nghiệp
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
26540.000.91%240.00Bán668.929K25296.100B8.113241.0731075.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
60000.00-1.02%-620.00Bán22.116K4789.960B24246.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS SA
7000.000.29%20.00Bán130.910K7921.250B394.00Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
3905.00-1.88%-75.00Bán248.922K4583.650B37.61105.833812.00Khoáng sản phi năng lượng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
8900.002.30%200.00Bán21.081K7457.870B10.82804.41Khoáng sản phi năng lượng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4180.001.83%75.00Mua26.466K4392.230B9.41442.49Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
2695.000.94%25.00Bán36.515K698.705B5.72467.16Khoáng sản phi năng lượng
EXITO ALMACENES EXITO
11700.00-0.68%-80.00Bán33.789K5272.770B93.54125.93Bán Lẻ
BVC BOLSA DE VALOR COL
8600.000.82%70.00Bán1.679K516.180B10.00850.19Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
8250.00-0.60%-50.00Bán8.025K1505.830B6.331311.40Bán Lẻ
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00Mua033.960B5.8097.59Công nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-1.793556.00Khoáng sản phi năng lượng
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1220.000.00%0.00Bán0700.726B26.6445.80Dịch vụ Công nghiệp
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
5750.000.00%0.00Bán01290.370B5.481050.134450.00Tài chính
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B4.653874.07Khoáng sản phi năng lượng
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1315.000.00%0.00Bán0Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1095.000.00%0.00Bán3.140K24397.700B136.19Tài chính
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.870B20.26102.40Truyền thông
VALSIMESA VALORES SIMESA
4960.000.00%0.00Bán0159.884BTài chính
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.246B21.882246.39Công nghiệp Chế biến
POPULAR BCO POPULAR SA
280.000.00%0.00Bán02163.090B5.2853.026486.00Tài chính
AMZN AMAZON COM INC
7692160.000.00%0.00Mua0Bán Lẻ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019BCông nghiệp Chế biến
AAPL Apple Inc
981880.000.00%0.00Bán04296200.000B23.4342215.55137000.00Công nghệ Điện tử
JNJ JOHNSON & JOHNSON
533760.000.00%0.00Mua0Công nghệ Sức khỏe
CSACOL CELSIA COL SA ESP
18900.000.00%0.00Theo dõi06552.650B11.651621.75Công ty dịch vụ công cộng
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0Sản xuất Chế tạo
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
4500.000.00%0.00Mua04998.010BCông nghiệp Chế biến
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00Mua01436.230B5.101050.134450.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
390.000.00%0.00Bán05611.190B7.6750.85119.00Tài chính
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01436.230B5.441050.134450.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01436.230B5.441050.134450.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán01478.100B-11256.58Dịch vụ Khách hàng
VILLAS BANCO AV VILLAS
6400.000.00%0.00Mua01436.230B6.091050.134450.00Tài chính
PROTECCION PROTECCION
123500.000.00%0.00Mua03137.810BTài chính
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00Bán08.901B-9.72448.00Sản xuất Chế tạo
PFE PFIZER INC
131760.000.00%0.00Sức mua mạnh0Công nghệ Sức khỏe
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997B9.3953266.57Công ty dịch vụ công cộng
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624BCông nghiệp Chế biến
FB FACEBOOK INC
634160.000.00%0.00Bán0Dịch vụ Công nghệ
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01436.230B5.441050.134450.00Tài chính
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B-36.56Công nghiệp Chế biến
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
10.000.00%0.00Bán0117.737B7.851.27Công nghiệp Chế biến
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-356.14Công nghiệp Chế biến
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.000B12.05817.45Công nghiệp Chế biến
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua05539.250B7.5750.85119.00Tài chính
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
22400.000.00%0.00Bán7226644.120B3.406582.0612696.00Tài chính
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
87100.000.00%0.00Mua03215.520B13.216594.59Công ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987BCông nghiệp Chế biến
BMC BMC BOLSA MERCANTI
730.000.00%0.00Bán043.215B3.64200.37Tài chính
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
36500.000.00%0.00Bán05690.340B10.103613.589909.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
3550.000.00%0.00Bán17.234K4583.650B33.54105.833812.00Khoáng sản phi năng lượng
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.760B1.883412.28Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
350800.000.00%0.00Bán01078350.000B9.9835253.96256981.00Tài chính
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
4.710.00%0.00Bán1.031M43.341B-1.11Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất