Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
22020.00-6.30%-1480.00Mua3837925.483B4.276262.7611321.00Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
8.00-5.88%-0.50Mua5.600M100.077B24.480.351018.00Vật liệu cơ bản
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
525.000.00%0.00Mua14.485K595.484B6.3382.993613.00Công nghiệp
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1730.003.90%65.00Mua147.568K559.751B-307.3421861.00Công nghiệp
ISA INTERCONEXION ELEC
19160.00-0.21%-40.00Mua365.768K21267.416B13.461426.353968.00Công ty dịch vụ công cộng
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25760.001.50%380.00Mua170.430K11677.933B20.651229.30119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
15180.001.47%220.00Sức mua mạnh36.531K15172.921B22.60783.1411250.00Vật liệu cơ bản
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
65000.002.36%1500.00Sức mua mạnh24.572K5017.526B3.2919328.3425177.00Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
41680.001.36%560.00Mua428.685K37261.178B12.543088.3230740.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
255.002.00%5.00Mua289.080K887.638B13.3718.702807.00Dịch vụ Viễn thông
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
39500.001.96%760.00Sức mua mạnh124.829K37261.178B12.543088.3230740.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7850.000.90%70.00Mua316.597K8960.011B64.40120.818057.00Vật liệu cơ bản
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
40860.00-0.34%-140.00Mua225.149K4427.733B13.842962.0817167.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4495.00-0.11%-5.00Mua94.772K4814.876B21.55208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
ECOPETROL ECOPETROL SA
3010.001.52%45.00Bán5.950M121911.000B10.43284.239150.00Năng lượng
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
26920.000.75%200.00Mua83.805K7925.483B4.276262.7611321.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17900.001.13%200.00Mua128.809K15172.921B22.60783.1411250.00Vật liệu cơ bản
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4610.001.32%60.00Mua39.861K2534.786B13.80330.244067.00Vật liệu cơ bản
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
32700.000.86%280.00Mua29.604K20159.702B11.023143.7820690.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
72600.00-0.44%-320.00Mua10.451K24156.978B7.999129.5736173.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
34920.000.81%280.00Mua78.609K20159.702B11.023143.7820690.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6790.000.59%40.00Sức mua mạnh40.157K8960.011B64.40120.818057.00Vật liệu cơ bản
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1300.000.00%0.00Mua2.925M28519.702B9.27138.1468892.00Tài chính
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2120.00-0.24%-5.00Bán595.121K19510.001B10.43203.81342.00Công ty dịch vụ công cộng
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10860.00-0.73%-80.00Mua23.985K1900.595B-417.46212.00Năng lượng
PROMIGAS PROMIGAS SA
7100.000.71%50.00Mua137.031K8000.679B10.97642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
BVC BOLSA DE VALOR COL
12080.000.67%80.00Bán102.205K726.162B19.20624.91Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
16960.000.36%60.00Mua71.636K7564.513B21.30771.2141090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1300.000.39%5.00Sức mua mạnh41.920K743.804B6.46200.491471.00Công nghiệp
MINEROS MINEROS S.A.
3050.00-0.16%-5.00Mua10.415K799.455B5.08601.493241.00Vật liệu cơ bản
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
118.000.00%0.00Bán08.402B7.0616.70605.00Vật liệu cơ bản
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-0.712264.00Vật liệu cơ bản
BAC BK OF AMERICA CORP
93960.000.00%0.00Mua0854201.130B10.508792.95205000.00Tài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1650.000.00%0.00Mua0115.500B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VALSIMESA VALORES SIMESA
5950.000.00%0.00Mua0220.875B3.00Tài chính
CVX CHEVRON CORP
401920.000.00%0.00Mua0736540.772B17.2622581.2948600.00Năng lượng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1280.000.00%0.00Mua144.428K28519.702B9.27138.1468892.00Tài chính
AMZN AMAZON COM INC
6415760.000.00%0.00Mua03020139.639B83.6175152.70647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCD MCDONALD'S CORP
679500.000.00%0.00Mua0511265.662B28.2823895.78210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POPULAR BCO POPULAR SA
315.000.00%0.00Mua5.079K2433.478B6.9045.646042.00Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
11000.000.00%0.00Mua01995.670B10.001099.502405.00Năng lượng
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3652600.000.00%0.00Mua02470194.363B28.77124870.62103459.00Công nghệ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06662.550B20.37943.34732.00Công ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B17.68791.631180.00Vật liệu cơ bản
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00Bán0
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0196.277B-18.564434.00Vật liệu cơ bản
XOM EXXON MOBIL CORP
247660.000.00%0.00Mua0982068.159B17.2513453.0471000.00Năng lượng
WMT WALMART INC
365620.000.00%0.00Mua01015705.507B37.259611.432200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1317.150.00%0.000
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
PG PROCTER & GAMBLE
366860.000.00%0.00Sức mua mạnh0898060.958B27.7113219.6292000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.000.00%0.00Mua1.530M55.211B-3.654883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLOMBINA COLOMBINA
1452.060.00%0.00Mua00108.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
T AT&T INC
107360.000.00%0.00Mua0748971.776B12.858010.33262000.00Dịch vụ Viễn thông
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
315.000.00%0.00Mua04546.510B8.4537.395375.00Tài chính
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B-10144.27204.00Vật liệu cơ bản
MSFT Tập đoàn Microsoft
443140.000.00%0.00Mua03242137.112B30.4214063.06131000.00Công nghệ
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
36520.000.00%0.00Bán05693.458B11.783100.763353.00Tài chính
INTC INTEL CORP
159260.000.00%0.00Mua0696782.686B11.4513762.84107400.00Công nghệ
PFE PFIZER INC
135260.000.00%0.00Bán0742519.925B23.845713.5892400.00Chăm sóc sức khỏe
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B8.79130.81Công nghiệp
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0484.395B511.741929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
GS GOLDMAN SACHS GRP
682540.000.00%0.00Sức mua mạnh0243400.997B9.5070761.7335900.00Tài chính
PROTECCION PROTECCION
105500.000.00%0.00Mua02680.486B13.078073.77325.00Tài chính
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00Mua0
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0340.419B-108.9848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.310.00%0.00Mua0
CAT CATERPILLAR INC
441420.000.00%0.00Sức mua mạnh0239246.779B13.1432221.12104000.00Công nghiệp
JPM JPMORGAN CHASE &CO
367840.000.00%0.00Sức mua mạnh01137169.471B11.7130477.86255998.00Tài chính
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0376.579B-3381.4330.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVENSA INV VENECIA SA
643.280.00%0.00Mua053.429B50.1410.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
428460.000.00%0.00Bán01087533.609B21.9018900.36135100.00Chăm sóc sức khỏe
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán063.422B2357.37696.00Chăm sóc sức khỏe
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0169.322B54649.1358.00Công ty dịch vụ công cộng
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.003B8.451166.261610.00Vật liệu cơ bản
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
316.000.00%0.00Mua7.461K4546.510B8.4537.395375.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02784.119B199.213038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
228960.000.00%0.00Mua0502995.657B10.0322218.95203000.00Tài chính
FB FACEBOOK INC
653600.000.00%0.00Mua01777516.372B29.8221054.3537773.00Công nghệ
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua017.065B-181.996.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00Bán070.774B93.4415.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Mua0456.224B-66.934640.00Vật liệu cơ bản
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.770.00%0.00Mua048.526B68.3415.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua300.000K86.431B6.47225.50110.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-15881.471331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01146.130B5.31960.075054.00Tài chính
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.380.00%0.00Mua07.559B-5.7682.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.320.00%0.00Mua051.291B22.2320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1347.312095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua661146.130B5.31960.075054.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00Bán1.450K1146.130B5.31960.075054.00Tài chính
AAPL Apple Inc
648600.000.00%0.00Mua02934769.319B17.6336476.81132000.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất