Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
8.99-31.89%-4.21Sức bán mạnh600.000K328.293B-0.482264.00Vật liệu cơ bản
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1050.0041.89%310.00Sức mua mạnh633.986K62.159B5.87178.95110.00Tài chính
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.00-7.69%-0.50Bán2.571M55.211B-2.384883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1060.000.00%0.00Mua242.652K608.828B5.76164.411471.00Công nghiệp
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13980.00-2.51%-360.00Mua3.528K14915.752B27.70628.2611250.00Vật liệu cơ bản
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1090.000.00%0.00Mua327.169K24286.308B9.77111.6268892.00Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
9400.00-4.08%-400.00Bán2.919K1705.390B12.45754.972405.00Năng lượng
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
16500.004.43%700.00Mua04650.020B4.673563.0211642.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4480.004.19%180.00Mua49.633K2495.041B27.25165.804156.00Vật liệu cơ bản
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1805.00-3.22%-60.00Bán172.325K606.818B-85.9125306.00Công nghiệp
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
56760.001.18%660.00Bán55.731K18803.484B7.937161.8036320.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
16640.000.97%160.00Bán164.176K4650.020B4.673563.0211642.00Tài chính
FB FACEBOOK INC
465000.003.22%14500.00Mua1591409106.200B20.2524536.7633606.00Công nghệ
EXITO ALMACENES EXITO
12780.00-1.24%-160.00Bán106.663K5720.383B3178.00-18.2841090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17400.000.58%100.00Mua366.176K14915.752B27.70628.2611250.00Vật liệu cơ bản
PROMIGAS PROMIGAS SA
5400.001.89%100.00Mua37.552K6128.180B8.80613.502468.00Công ty dịch vụ công cộng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
3955.00-0.50%-20.00Bán2.262M4231.742B19.16206.431429.00Công ty dịch vụ công cộng
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5620.00-1.40%-80.00Bán16.710K8153.840B174.4740.584500.00Vật liệu cơ bản
MINEROS MINEROS S.A.
2000.00-1.72%-35.00Bán21.492K523.375B6.20324.673241.00Vật liệu cơ bản
ISA INTERCONEXION ELEC
13980.000.43%60.00Mua875.422K31125.750B12.781094.074221.00Công ty dịch vụ công cộng
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1055.00-0.47%-5.00Mua3.017M24286.308B9.77111.6268892.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
34020.000.77%260.00Sức mua mạnh137.046K32721.355B12.792660.1430973.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
34300.000.12%40.00Sức mua mạnh454.007K3704.177B11.193064.8017324.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10100.00-1.17%-120.00Mua41.914K1889.840B-2894.53270.00Năng lượng
EEB GPO ENERGIA BOGOTA
1810.000.00%0.00Mua2.537M16617.930B11.13162.62342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
34400.000.94%320.00Sức mua mạnh500.769K32721.355B12.792660.1430973.00Tài chính
ECOPETROL ECOPETROL SA
2895.00-0.52%-15.00Bán7.826M119032.830B9.65300.059150.00Năng lượng
ETB EMPRESA DE TELECOM
257.001.18%3.00Bán92.518K912.492B21.0812.192807.00Dịch vụ Viễn thông
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
265.000.00%0.00Mua1.107M3812.738B5.9044.935319.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
52000.00-0.76%-400.00Mua6.092K4107.496B2.6919328.3425177.00Tài chính
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
23840.000.76%180.00Mua11.799K10969.343B22.711049.67154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32580.00-0.31%-100.00Mua323.850K18960.830B12.642576.9220690.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7080.000.28%20.00Mua820.409K8153.840B174.4740.584500.00Vật liệu cơ bản
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
360.00-0.28%-1.00Mua231.400K408.332B4.3482.993613.00Công nghiệp
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
31060.000.19%60.00Mua58.837K18960.830B12.642576.9220690.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
11880.00-0.17%-20.00Bán11.525K718.900B9.681227.76Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
6500.00-0.15%-10.00Bán1.600K700.154B6.79957.231610.00Vật liệu cơ bản
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.31-0.00%-0.00Bán0
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.80-0.00%-0.00Bán0335.045B447.9548.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVENSA INV VENECIA SA
643.28-0.00%-0.00Bán052.585B34.1110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00Sức mua mạnh069.657B24.2115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00Sức mua mạnh0
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.99-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.22-0.00%-0.00Bán016.796B-260.506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.77-0.00%-0.00Bán047.888B5.2715.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00Sức bán mạnh01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.38-0.00%-0.00Sức bán mạnh07.439B-0.8382.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.32-0.00%-0.00Bán050.482B24.0720.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.64-0.00%-0.00Bán0449.022B519.534640.00Vật liệu cơ bản
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
73800.000.00%0.00Mua02724.518B11.316522.50529.00Công ty dịch vụ công cộng
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B7.51153.15Công nghiệp
PG PROCTER & GAMBLE
295580.000.00%0.00Bán0746303.800B22.5513545.1492000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PR
0.080.00%0.00Bán027.239B-0.005861.00Chăm sóc sức khỏe
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTI
2200.000.00%0.00Bán0521.866B9.00244.52204.00Năng lượng
INTC INTEL CORP
152220.000.00%0.00Mua0733676.250B11.4314285.31102700.00Công nghệ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1927.372095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00Mua5001146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.280.00%0.00Bán078.626B149.30693.00Công nghiệp
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00Bán071.050B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAC BK OF AMERICA CORP
82020.000.00%0.00Bán0925857.240B11.238647.62205000.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-14903.291331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán062.421B1629.37696.00Chăm sóc sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0476.748B1066.001929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CVX CHEVRON CORP
360200.000.00%0.00Bán0714173.130B17.9820978.6951900.00Năng lượng
CAT CATERPILLAR INC
411440.000.00%0.00Mua0263428.780B13.3433862.6898400.00Công nghiệp
VALSIMESA VALORES SIMESA
4530.000.00%0.00Mua0168.162B3.00Tài chính
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.23767.951180.00Vật liệu cơ bản
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B26.09737.52732.00Công ty dịch vụ công cộng
AMZN AMAZON COM INC
5228380.000.00%0.00Mua02710441.400B104.4054571.21566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
407520.000.00%0.00Sức bán mạnh01145459.000B24.5317655.27134000.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART INC
303340.000.00%0.00Mua0927886.550B59.245430.142300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSFT Tập đoàn Microsoft
327460.000.00%0.00Bán02702000.000B25.7213818.48131000.00Công nghệ
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997B48430.0858.00Công ty dịch vụ công cộng
AAPL APPLE INC
474640.000.00%0.00Bán02431958.000B12.9140051.52132000.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3428000.000.00%0.00Mua02516652.200B27.19134440.1194372.00Công nghệ
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B21.70244.234434.00Vật liệu cơ bản
GS GOLDMAN SACHS GRP
564780.000.00%0.00Bán0246209.650B8.4279589.4839800.00Tài chính
JPM JPMORGAN CHASE &CO
323300.000.00%0.00Bán01119668.650B11.6429524.61255313.00Tài chính
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.990.00%0.00Bán0115.508B255.2196.00Công ty dịch vụ công cộng
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0370.634B1039.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCD MCDONALD'S CORP
578240.000.00%0.00Mua0459954.860B24.2524846.31235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDEPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B26.09737.52732.00Công ty dịch vụ công cộng
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.000.00%0.00Mua082.416B35.230.201018.00Vật liệu cơ bản
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00Mua0
XOM EXXON MOBIL CORP
229480.000.00%0.00Bán01009941.400B18.0413222.5969600.00Năng lượng
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
140.000.00%0.00Bán09.969B6.1722.68605.00Vật liệu cơ bản
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.99192.523038.00Vật liệu cơ bản
INFABRI TEXTILES FABRICATO
10.100.00%0.00Bán055.211B-2.384883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
178420.000.00%0.00Bán0488668.160B9.4121928.02206000.00Tài chính
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38100.000.00%0.00Bán05939.779B13.772767.333353.00Tài chính
PFE PFIZER INC
138700.000.00%0.00Bán0806130.500B17.747967.2890200.00Chăm sóc sức khỏe
T AT&T INC
99120.000.00%0.00Mua0736368.100B15.436576.16269280.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất