Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FB FACEBOOK INC
653020.00-5.31%-36640.00Bán0Dịch vụ Công nghệ
ISA INTERCONEXION ELEC
19000.003.83%700.00Mua220.990K20270.500B11.391606.593968.00Công ty dịch vụ công cộng
PROMIGAS PROMIGAS SA
7710.00-2.90%-230.00Bán9.952K9010.130B12.42639.26394.00Công ty dịch vụ công cộng
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1910.002.69%50.00Sức mua mạnh448.832K1862.430B-1670.6721861.00Vận chuyển
EXITO ALMACENES EXITO
14000.000.00%0.00Bán53.784K6266.460B44.97311.30Bán Lẻ
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
43140.00-0.60%-260.00Sức mua mạnh77.950K19602.500B13.383242.4717357.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
42500.000.71%300.00Mua233.328K40589.100B11.123795.1431040.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6730.001.51%100.00Mua743.532K7635.570B54.73121.142932.00Khoáng sản phi năng lượng
ETB EMPRESA DE TELECOM
250.00-1.57%-4.00Mua45.124K901.841B1223.51-44.56Truyền thông
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25280.00-0.71%-180.00Bán129.801K11714.700B22.031155.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
18260.001.44%260.00Mua160.157K15430.100B20.76867.04Khoáng sản phi năng lượng
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
71000.000.00%0.00Mua3.795K5610.150B5.3613239.7625177.00Tài chính
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
28760.000.28%80.00Mua712.283K16691.100B11.142573.80Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
44720.001.31%580.00Sức mua mạnh303.888K42455.000B11.633795.1431040.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4500.000.33%15.00Mua86.777K2593.580B47.0795.294067.00Khoáng sản phi năng lượng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33020.000.49%160.00Bán361.539K19123.800B12.772573.80Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
3170.001.28%40.00Bán9.194K819.082B4.21742.62Khoáng sản phi năng lượng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
12960.000.00%0.00Bán56.845K11109.700B14.95867.04Khoáng sản phi năng lượng
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11620.000.87%100.00Bán35.141K2065.710B-132.34212.00Năng lượng Mỏ
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
87000.001.16%1000.00Sức mua mạnh6.470K28490.100B9.519038.6439721.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5220.000.00%0.00Bán270.065K7635.570B54.73121.142932.00Khoáng sản phi năng lượng
ECOPETROL ECOPETROL SA
3325.000.61%20.00Sức mua mạnh5.110M135891.000B11.43289.1812228.00Năng lượng Mỏ
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1420.00-0.35%-5.00Mua6.454M31750.400B10.02142.2791191.00Tài chính
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1400.00-0.71%-10.00Mua51.452K31416.200B9.91142.2791191.00Tài chính
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
29760.00-0.13%-40.00Sức mua mạnh53.780K8839.050B4.536582.0612696.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
12220.00-0.65%-80.00Mua12.462K744.316B18.23674.84220.00Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
9940.000.00%0.00Bán10.534K1803.360B10.89912.72Bán Lẻ
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2185.000.46%10.00Sức mua mạnh3.101M19969.100B9.73223.55Công ty dịch vụ công cộng
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4400.00-0.34%-15.00Mua206.319K4723.920B11.21393.87Tài chính
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.070.00%0.00Bán28.255M46.653B-4.68Công nghiệp Chế biến
VILLAS BANCO AV VILLAS
5810.000.17%10.00Bán1.654K1301.590B6.07954.785054.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán01478.100B-11256.58Dịch vụ Khách hàng
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
10.200.00%0.00Mua0120.092B12.980.79Công nghiệp Chế biến
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-451.90Công nghiệp Chế biến
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.246B21.882246.39Công nghiệp Chế biến
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
75080.000.00%0.00Bán02771.770B11.396594.59Công ty dịch vụ công cộng
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728B11.02105.34Dịch vụ Khách hàng
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9000.000.00%0.00Bán0969.444B8.491060.44Công nghiệp Chế biến
INVENSA INV VENECIA SA
643.000.00%0.00Bán040.188B8.4775.94Công nghiệp Chế biến
PROTECCION PROTECCION
123000.000.00%0.00Mua03125.110B10.3111933.21Tài chính
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua05539.250B10.1937.77Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
6200.000.00%0.00Mua01391.350B6.49954.785054.00Tài chính
JPM JPMORGAN CHASE &CO
463220.000.00%0.00Mua01452880.000B14.1732782.35256105.00Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B13.701066.00Công nghiệp Chế biến
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Mua01301.590B6.07954.785054.00Tài chính
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Mua01301.590B6.07954.785054.00Tài chính
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B4.653874.07Khoáng sản phi năng lượng
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
372.000.00%0.00Sức mua mạnh05352.210B9.8537.77Tài chính
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.870B18.68111.10Truyền thông
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.000.00%0.00Bán0Dịch vụ Công nghiệp
AMZN AMAZON COM INC
6008540.000.00%0.00Bán0Bán Lẻ
POPULAR BCO POPULAR SA
320.000.00%0.00Bán02472.100B5.9254.076260.00Tài chính
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B-36.56Công nghiệp Chế biến
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997B9.3953266.57Công ty dịch vụ công cộng
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00Mua01301.590B6.07954.785054.00Tài chính
PFE PFIZER INC
131340.000.00%0.00Mua0Công nghệ Sức khỏe
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1250.000.00%0.00Bán5.125K717.957B27.2945.80Dịch vụ Công nghiệp
COLOMBINA COLOMBINA
1450.000.00%0.00Bán0562.641B12.20118.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
INESA INV EQUIPOS Y SERV
523.000.00%0.00Mua052.290B3.69141.84Công nghiệp Chế biến
AAPL Apple Inc
928620.000.00%0.00Mua04126110.000B24.2538408.12137000.00Công nghệ Điện tử
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00Mua033.960B5.8097.59Công nghiệp Chế biến
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B7.29200.36Tài chính
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B16.29764.70Công nghiệp Chế biến
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
444.000.00%0.00Bán28.334K503.611B5.2684.41Dịch vụ Công nghiệp
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
C CITIGROUP INC
260060.000.00%0.00Mua0567760.000B10.7024387.79204000.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
115500.000.00%0.00Mua01038940.000B13.248788.80204000.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0Sản xuất Chế tạo
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-947.63Công nghiệp Chế biến
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21180.000.00%0.00Mua0Công nghiệp Chế biến
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Mua01301.590B6.07954.785054.00Tài chính
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010B1078.74Dịch vụ Thương mại
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.400.00%0.00Mua015.307B-7.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.000.00%0.00Bán027.720B7.1664.53Công nghiệp Chế biến
JNJ JOHNSON & JOHNSON
481540.000.00%0.00Mua0Công nghệ Sức khỏe
MARLY CLINICA DE MARLY
6600.000.00%0.00Mua070.908B1.933412.28Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1315.000.00%0.00Bán0Tài chính
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
18900.000.00%0.00Bán06552.650B19.08990.53Công ty dịch vụ công cộng
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
4500.000.00%0.00Mua04998.010B24.28185.36Công nghiệp Chế biến
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
24260.000.00%0.00Mua6.647K7195.820B3.696582.0612696.00Tài chính
VALSIMESA VALORES SIMESA
5380.000.00%0.00Bán0173.422B7.82410.47Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Mua01301.590B6.07954.785054.00Tài chính
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua4.804K328.293B-1.793556.00Khoáng sản phi năng lượng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38000.000.00%0.00Mua05924.190B12.812966.059792.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất