Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Colombia biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Colombia trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
25.69%2240 COP−11.11%27.322K89.61561.896B COP−1075.10 COP15.48%Tài chính
MINEROSMINEROS S.A.
10.43%2300 COP−8.55%4.658M7.85753.84B COP3.42672.39 COP+956.19%11.59%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PORTSOCIEDAD PORTAFOLI
5.74%6100 COP−5.43%30.472K0.63Tài chính
NUAMCOHBR S.A. - HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A.
5.47%15820 COP+5.47%2560.17Hỗn hợp
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
4.29%14000 COP−3.71%67.244K3.135.287T COP6.962010.08 COP9.41%Tài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3.73%3750 COP+3.59%4.399M7.853.873T COP7.82%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
3.22%32940 COP−1.61%781.405K1.7231.659T COP10.56%Tài chính
Theo dõi
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
3.00%16720 COP−2.56%1.37M5.1319.008T COP5.19%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
2.78%32480 COP+1.82%219.036K21.9811.333T COP32.091012.08 COP8.18%Tài chính
EXITOALMACENES EXITO S.A.
2.60%2500 COP−1.57%69.884K0.303.297T COP−54.26 COP−118.57%6.59%Bán Lẻ
Mua
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
2.36%5080 COP−2.31%4.961K0.425.901T COP7.23702.84 COP−34.57%7.96%Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
2.21%28960 COP−1.83%61.155K5.9115.613T COP12.432329.19 COP+75.72%4.34%Tài chính
Theo dõi
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2.06%2215 COP−0.67%1.795M3.1920.474T COP6.64333.71 COP+11.65%8.03%Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
1.99%60200 COP+1.69%1.793K2.144.683T COP4.05%Tài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
1.90%13700 COP−1.01%370.195K2.1811.164T COP12.991054.27 COP+4.00%5.06%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
1.64%6790 COP−0.15%848.522K2.557.959T COP24.87273.00 COP+124.57%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
1.32%306 COP0.00%77.065K0.31347.082B COP4.32%Dịch vụ Công nghiệp
ECOPETROLECOPETROL S.A.
1.31%2290 COP−0.43%3.385M1.1294.568T COP4.34527.85 COP−31.29%17.19%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
1.00%8020 COP−0.99%6.711K0.651.47T COP5.711405.48 COP−30.09%11.34%Dịch vụ Phân phối
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
0.00%1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
FLOAISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
0.00%23040 COP0.00%0Hỗn hợp
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
0.00%471 COP0.00%53.082K1.3611.324T COP34.3413.72 COP6.88%Tài chính
Bán
IDTPISHARES USD TIPS UCITS ETF
0.00%915100 COP0.00%0Hỗn hợp
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0.00%220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
0.00%80000 COP0.00%02.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
0.00%5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
0.00%9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
IBTAISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)
0.00%21300 COP0.00%0Hỗn hợp
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
0.00%171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
0.00%14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
0.00%21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
MVOLISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
0.00%244700 COP0.00%0Hỗn hợp
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
0.00%8500 COP0.00%064.161B COP7.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
0.00%1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
0.00%804 COP0.00%0369.803B COPDịch vụ Khách hàng
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0.00%505 COP0.00%00.0084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
0.00%16.0 COP0.00%12.962K0.01188.38B COP7.622.10 COP−27.17%2.50%Công nghiệp Chế biến
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
0.00%1203960 COP0.00%00.00Hỗn hợp
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
0.00%506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
0.00%71960 COP0.00%0
SPMVISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
0.00%345840 COP0.00%0Hỗn hợp
FABRICATOFABRICATO S.A.
0.00%3.00 COP0.00%1.367M0.7027.606B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
0.00%25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%Tài chính
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
0.00%506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
0.00%590 COP0.00%00.00338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
0.00%32620 COP0.00%0Hỗn hợp
IAUPISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
0.00%47140 COP0.00%0Hỗn hợp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
0.00%14700 COP0.00%0181.637B COP8.041829.17 COP−17.47%4.50%Công nghiệp Chế biến
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
0.00%774200 COP0.00%00.00Hỗn hợp
IHYAISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
0.00%24860 COP0.00%0Hỗn hợp
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0.00%235 COP0.00%14.4K1.853.436T COP20.40%Tài chính
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
0.00%2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
0.00%20000 COP0.00%00.0027.969B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
0.00%11200 COP0.00%0669.019B COP2.34%Công nghiệp Chế biến
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
0.00%1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
BHIBAC HOLDING INTERN
0.00%243 COP0.00%53.069K0.0510.503T COP6.6636.47 COP−99.36%14.75%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
0.00%12380 COP0.00%00.001.93T COP3.803261.90 COP11.71%Tài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
0.00%46700 COP0.00%00.0021.388T COP29.671573.95 COP−18.40%2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
0.00%49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
VOOVANGUARD SP 500
0.00%1863980 COP0.00%171.31Hỗn hợp
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
0.00%95.0 COP0.00%167.85K1.17337.303B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
CEMAISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
0.00%633680 COP0.00%0Hỗn hợp
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
0.00%9920 COP0.00%1.671K4.14600.294B COP17.47567.96 COP−21.49%11.76%Tài chính
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
0.00%11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
0.00%7.00 COP0.00%450K8.40174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
CBU0ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC
0.00%554420 COP0.00%0Hỗn hợp
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
0.00%3918980 COP0.00%0Hỗn hợp
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
0.00%2500 COP0.00%090.153B COP13.84%Tài chính