Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1650.0032.53%405.00Mua7.600M418.553B-327.0621861.00Công nghiệp
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5830.002.28%130.00Bán36.298K8119.290B58.35120.818057.00Vật liệu cơ bản
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4365.003.93%165.00Bán1.112M4493.885B20.11208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10700.00-0.93%-100.00Mua21.133K1959.385B9.821099.502405.00Năng lượng
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
505.000.20%1.00Mua637.885K571.664B6.0782.993613.00Công nghiệp
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1200.001.69%20.00Bán157.795K26291.600B9.03130.7268892.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
240.001.69%4.00Bán1.157M837.931B12.6218.702807.00Dịch vụ Viễn thông
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25040.000.16%40.00Bán15.637K11503.086B20.341229.30119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4340.00-1.36%-60.00Sức bán mạnh92.036K2451.221B12.57351.444067.00Vật liệu cơ bản
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10240.003.43%340.00Mua305.423K1669.653B-423.48212.00Năng lượng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33580.003.26%1060.00Bán189.156K18925.910B12.242656.3820690.00Tài chính
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1205.002.12%25.00Bán13.201M26291.600B9.03130.7268892.00Tài chính
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.50-2.65%-0.15Bán5.162M51.990B-3.464883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINEROS MINEROS S.A.
2350.000.86%20.00Mua31.207K609.732B3.87601.493241.00Vật liệu cơ bản
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
23540.001.03%240.00Mua135.134K6911.068B3.726262.7611321.00Tài chính
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1245.000.00%0.00Bán0715.085B6.21200.491471.00Công nghiệp
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
37640.001.73%640.00Bán208.187K3995.759B11.953097.0817357.00Tài chính
ECOPETROL ECOPETROL SA
3000.002.04%60.00Bán9.377M120883.082B10.34284.239150.00Năng lượng
EXITO ALMACENES EXITO
13940.001.16%160.00Bán220.997K6167.987B17.70756.2341090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
30420.002.08%620.00Bán61.552K18925.910B12.242656.3820690.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1405.001.81%25.00Sức mua mạnh131.000K81.695B7.71178.95110.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7160.001.56%110.00Bán362.750K8119.290B58.35120.818057.00Vật liệu cơ bản
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
305.00-1.61%-5.00Bán254.880K4460.184B8.2937.395375.00Tài chính
AMZN AMAZON COM INC
6094760.00-1.59%-98580.00Mua622812176.406B76.7476238.26647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
38060.00-0.16%-60.00Bán227.452K34875.847B13.122764.3931040.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
16520.000.12%20.00Bán342.923K14144.248B21.07783.1411250.00Vật liệu cơ bản
ISA INTERCONEXION ELEC
15800.000.13%20.00Mua290.030K17479.157B11.061426.353968.00Công ty dịch vụ công cộng
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
67000.000.00%0.00Bán9.187K22195.797B7.349129.5736173.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13840.000.29%40.00Bán54.713K14144.248B21.07783.1411250.00Vật liệu cơ bản
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
36260.000.00%0.00Bán32.231K34875.847B13.122764.3931040.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
12080.000.67%80.00Bán5.760K726.162B18.51648.47Tài chính
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2125.00-0.47%-10.00Bán654.608K19601.813B10.48203.81342.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
51500.000.00%0.00Bán04066.815B2.6619328.3425177.00Tài chính
POPULAR BCO POPULAR SA
315.000.00%0.00Mua02433.478B7.5441.756260.00Tài chính
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
270.000.00%0.00Bán04460.184B8.2937.395375.00Tài chính
VALSIMESA VALORES SIMESA
5950.000.00%0.00Mua0220.875B3.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
5150.000.00%0.00Mua01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0181.125B54649.1358.00Công ty dịch vụ công cộng
JPM JPMORGAN CHASE &CO
367060.000.00%0.00Mua01108817.849B11.7229280.61255998.00Tài chính
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1927.372095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B20.40943.34732.00Công ty dịch vụ công cộng
MSFT Tập đoàn Microsoft
424380.000.00%0.00Mua03042091.367B28.1414266.20131000.00Công nghệ
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00Mua0
PG PROCTER & GAMBLE
356060.000.00%0.00Mua0842532.111B25.6213410.5892000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
215620.000.00%0.00Bán0464910.936B9.2921665.23203000.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS SA
6000.000.00%0.00Mua06809.088B9.34642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
T AT&T INC
105380.000.00%0.00Mua0737977.220B12.488126.04262000.00Dịch vụ Viễn thông
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0361.304B447.9548.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCD MCDONALD'S CORP
660160.000.00%0.00Mua0480066.791B26.0624240.94210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR INC
406800.000.00%0.00Bán0219977.942B11.9132686.55104000.00Công nghiệp
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
78000.000.00%0.00Mua02879.572B11.966522.50529.00Công ty dịch vụ công cộng
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00Mua0
PFE PFIZER INC
137420.000.00%0.00Sức mua mạnh0733303.502B23.215796.1292400.00Chăm sóc sức khỏe
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B21.70244.234434.00Vật liệu cơ bản
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.23767.951180.00Vật liệu cơ bản
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0514.112B353.241929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP
251540.000.00%0.00Mua0982276.514B17.0113647.3671000.00Năng lượng
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-14903.291331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3851540.000.00%0.00Mua02501725.596B28.73126674.35103459.00Công nghệ
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B199.213038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION PROTECCION
105000.000.00%0.00Bán02667.782B13.018073.77325.00Tài chính
WMT WALMART INC
334220.000.00%0.00Mua0918847.559B33.079750.262200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
459320.000.00%0.00Mua01167731.546B25.8817257.43135100.00Chăm sóc sức khỏe
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38620.000.00%0.00Mua06020.847B12.463100.763353.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
94100.000.00%0.00Bán0830445.510B10.318569.38205000.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Sức mua mạnh3811061.003B10.29957.231610.00Vật liệu cơ bản
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
139.000.00%0.00Bán09.898B8.3216.70605.00Vật liệu cơ bản
FB FACEBOOK INC
615600.000.00%0.00Mua01624381.732B26.8621358.4837773.00Công nghệ
AAPL Apple Inc
645620.000.00%0.00Mua02600781.890B15.4037003.71132000.00Công nghệ
GS GOLDMAN SACHS GRP
654220.000.00%0.00Mua0220961.357B8.4472406.8835900.00Tài chính
INTC INTEL CORP
148760.000.00%0.00Bán0630274.746B10.2113961.64107400.00Công nghệ
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
20000.000.00%0.00Bán06911.068B3.726262.7611321.00Tài chính
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0399.682B-3381.4330.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CVX CHEVRON CORP
399360.000.00%0.00Mua0706369.080B16.3222907.4748600.00Năng lượng
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00Bán071.050B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B7.25158.60Công nghiệp
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Bán0484.213B-290.424640.00Vật liệu cơ bản
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.700.00%0.00Mua090.658B38.760.201018.00Vật liệu cơ bản
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán067.313B2184.38696.00Chăm sóc sức khỏe
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-0.712264.00Vật liệu cơ bản
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua018.112B-260.506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất