Chứng khoán ColombiaCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Colombia hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
KL g.dịch tương đối
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MINEROSMINEROS S.A.
5.281900COP5.56%100COP
Mua
208.397K395.954M569.501BCOP3.76478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3.313797COP−0.08%−3COP
Mua
579.141K2.199B4.444TCOPKhoáng sản phi năng lượng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
3.271818COP−1.20%−22COP
Theo dõi
3.036M5.52B16.691TCOP6.16298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
ECOPETROLECOPETROL S.A.
1.722475COP3.08%74COP
Mua
22.193M54.927B101.764TCOP3.03793.66COPNăng lượng Mỏ
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
1.4210000COP−0.10%−10COP
Bán
175.945K1.759B7.873TCOP12.52799.65COPTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
1.3219080COP3.14%580COP
Mua
318.059K6.069B21.134TCOP2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
1.264990COP0.85%42COP
Sức mua mạnh
46.172K230.398M2.886TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
1.2640700COP−0.44%−180COP
Mua
199.42K8.116B34.756TCOP11.173660.20COP29.955KTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
1.08275.8COP−0.90%−2.5COP
Mua
2.034M561.031M11.92TCOP0.055744.98COPTài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1.08580.0COP5.45%30.0COP
Mua
134.287K77.886M13.619TCOPTài chính
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
1.024380COP1.39%60COP
Mua
26.289K115.146M4.971TCOP4.021074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
0.98235.0COP−0.84%−2.0COP
Bán
134.25K31.549M266.55BCOP5.2744.99COPDịch vụ Công nghiệp
CELSIACELSIA S.A E.S.P
0.952905COP−3.20%−96COP
Bán
86.422K251.056M3.108TCOP7.98375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
EXITOALMACENES EXITO S.A.
0.763600COP−1.23%−45COP
Bán Mạnh
8.993K32.375M4.672TCOP12.48292.12COPBán Lẻ
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
0.7416380COP−0.18%−30COP
Bán
47.631K780.196M5.941TCOP3.075350.38COP15.242KTài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
0.617770COP0.00%0COP
Theo dõi
1.755K13.636M470.19BCOP10.74723.45COP472Tài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
0.5641000COP−1.11%−460COP
Bán
11.36K465.76M18.778TCOP21.941889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
0.5137530COP−4.46%−1750COP
Bán
3.456K129.704M18.96TCOP17.112295.38COPTài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
0.477960COP0.63%50COP
Bán
7.62K60.655M1.444TCOP3.932010.55COPDịch vụ Phân phối
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
0.4230.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
133.926K4.018M353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
0.2433000COP−2.51%−850COP
Theo dõi
2.605K85.965M11.723TCOP2.7312392.22COP36.449KTài chính
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
0.08110.3COP0.00%0.0COP
Bán
15.174K1.674M391.626BCOP5.5619.83COPTruyền thông
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
0.0760980COP−0.03%−20COP
Theo dõi
73444.759M4.822TCOP3.7416310.69COP23.988KTài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
0.003200COP0.00%0COP
Bán
00713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
FABRICATOFABRICATO S.A.
0.006.40COP0.00%0.00COP
Bán
0058.892BCOPCông nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
0.001600COP0.00%0COP
Mua
00918.985BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0.00315.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.549TCOP89.98COP119Tài chính
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
0.0019990COP5.49%1040COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
0.003310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghiệp
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
168410COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
GIBRALTARFONDO DE INV INM G
17178000COP0.00%0COP
Mua
00
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
41650COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
26090COP0.00%0COP
Bán Mạnh
00Hỗn hợp
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
25580COP−0.58%−150COP
Mua
46711.946MHỗn hợp
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
498200COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
143210COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227Tài chính
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
47390COP0.00%0COP
Bán
00Hỗn hợp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
212930COP0.00%0COP
Sức mua mạnh
00Hỗn hợp
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
51080COP0.00%0COP
Mua
00Hỗn hợp