Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Colombia có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Colombia sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
20.1195 COP−10.38%806.48K376.359B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
NUAMCOHBR S.A. - HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A.
19.3415000 COP−6.72%2.955KHỗn hợp
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
4.2532000 COP−2.38%30.427K11.645T COP31.621012.08 COP7.96%Tài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
3.618150 COP+1.88%24.653K1.451T COP5.801405.48 COP−30.09%11.49%Dịch vụ Phân phối
MINEROSMINEROS S.A.
3.342250 COP+6.13%1.124M635.443B COP19.07117.97 COP−75.33%13.76%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3.233830 COP+6.24%1.126M3.857T COP7.85%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
VOOVANGUARD SP 500
2.351843480 COP+2.56%32Hỗn hợp
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
1.7830400 COP−1.94%17.964K16.358T COP13.052329.19 COP+75.72%4.13%Tài chính
Bán
ECOPETROLECOPETROL S.A.
1.442345 COP+0.64%4.085M95.802T COP4.44527.85 COP−31.29%16.97%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
FABRICATOFABRICATO S.A.
1.343.00 COP0.00%3.37M27.606B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1.15495 COP0.00%27.461K11.721T COP36.0913.72 COP6.55%Tài chính
Bán
BHIBAC HOLDING INTERN
1.10240 COP0.00%1.036M10.373T COP6.5836.47 COP−99.36%14.94%Tài chính
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
0.68300 COP+0.67%157.029K338.008B COP4.44%Dịch vụ Công nghiệp
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
0.6517200 COP+0.58%185.033K18.941T COP7.722227.37 COP+11.13%5.21%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
0.6114500 COP+0.55%13.744K5.242T COP7.212010.08 COP9.49%Tài chính
Theo dõi
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
0.522200 COP+0.92%394.241K20.015T COP6.59333.71 COP+11.65%8.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
0.4733500 COP−1.35%200.636K32.094T COP10.41%Tài chính
Theo dõi
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
0.456790 COP−0.59%163.261K7.994T COP24.87273.00 COP+124.57%4.72%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
0.415000 COP0.00%4.699K5.674T COP7.11702.84 COP−34.57%8.28%Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
0.3113520 COP−0.44%53.976K11.008T COP9.731389.33 COP+78.73%5.15%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EXITOALMACENES EXITO S.A.
0.202585 COP+3.40%44.556K3.245T COP−54.26 COP−118.57%6.70%Bán Lẻ
Mua
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
0.1916.0 COP0.00%2.563M188.38B COP7.622.10 COP−27.17%2.50%Công nghiệp Chế biến
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
0.162520 COP0.00%49561.896B COP−1075.10 COP15.48%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
0.149920 COP0.00%64600.294B COP17.47567.96 COP−21.49%11.76%Tài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
0.0860000 COP0.00%564.746T COP4.00%Tài chính
PORTSOCIEDAD PORTAFOLI
0.016500 COP0.00%490Tài chính
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
0.00774200 COP+1.60%0Hỗn hợp
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
0.007.00 COP0.00%0174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0.00505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0.00220 COP0.00%01.7T COP8.22%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
0.0012380 COP0.00%01.93T COP3.803261.90 COP11.71%Tài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
0.00590 COP0.00%0338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
0.0046700 COP0.00%021.388T COP2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
0.001203960 COP+2.20%0Hỗn hợp
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
0.001000 COP0.00%070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
0.0080000 COP0.00%02.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
0.0020000 COP0.00%027.969B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0.00235 COP0.00%03.436T COP20.40%Tài chính
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3918980 COP+2.48%0Hỗn hợp
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
MVOLISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
244700 COP+2.41%0Hỗn hợp
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
IHYAISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
24860 COP+1.39%0Hỗn hợp
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COPDịch vụ Khách hàng
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
32620 COP+2.71%0Hỗn hợp
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
CBU0ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC
554420 COP+1.30%0Hỗn hợp
IBTAISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)
21300 COP+0.85%0Hỗn hợp
FLOAISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
23040 COP+1.05%0Hỗn hợp
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%Tài chính
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161B COP7.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153B COP13.84%Tài chính
CEMAISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
633680 COP+2.10%0Hỗn hợp
IDTPISHARES USD TIPS UCITS ETF
915100 COP+0.96%0Hỗn hợp
SPMVISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
345840 COP+2.65%0Hỗn hợp
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14700 COP0.00%0181.637B COP8.041829.17 COP−17.47%4.50%Công nghiệp Chế biến
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP8.141375.23 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IAUPISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
47140 COP−1.34%0Hỗn hợp