Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Colombia có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Colombia sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COPDịch vụ Khách hàng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
3820 COP+2.41%515.293K0.483.991T COP7.59%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
7280 COP+4.00%1.042M1.968.193T COP26.67273.00 COP+124.57%4.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
32700 COP+0.25%0Hỗn hợp
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153B COP13.84%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1222540 COP+1.54%00.00Hỗn hợp
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
14740 COP+3.80%1.116M5.6811.531T COP13.981054.27 COP+4.00%4.93%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%Tài chính
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP0.37%Công nghiệp Chế biến
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%Công nghiệp Chế biến
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500 COP0.00%064.161B COP7.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
MINEROSMINEROS S.A.
2530 COP0.00%135.448K0.11758.336B COP3.76672.39 COP+956.19%11.53%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MVOLISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
242220 COP−1.01%0Hỗn hợp
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP3.74%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
SPMVISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
345280 COP−0.16%0Hỗn hợp
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3939380 COP+0.52%0Hỗn hợp
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
20000 COP0.00%00.0027.969B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính