Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Colombia

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B18.00Công nghiệp Chế biến
BAC BK OF AMERICA CORP
174590.000.00%0.00Mua01492689.332B13.7012850.38213000.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1610.000.00%0.00Mua095.310BTài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-1203.51Công nghiệp Chế biến
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
23290.000.00%0.00Mua0287.777B10.302261.56Công nghiệp Chế biến
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00Công nghiệp Chế biến
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
POPULAR BCO POPULAR SA
280.000.00%0.00Bán02163.091B6860.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán0780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010BDịch vụ Thương mại
Tải thêm