Cổ phiếu Colombiađược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Colombia nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECOPETROLECOPETROL S.A.
7.652M2513 COP0.96%102.339T COP3.95635.52 COP0.96%25.94%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
721.794K32900 COP3.39%28.734T COP9.183585.09 COP9.24%10.46%Tài chính
Sức mua mạnh
EXITOALMACENES EXITO S.A.
479.43K2788 COP−0.78%3.647T COP46.0060.61 COP−82.08%5.96%Bán Lẻ
Mua
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
342.877K8600 COP0.35%6.795T COP6.181391.30 COP73.99%6.27%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
177.721K3910 COP0.28%4.564T COP15.56251.31 COP3.60%7.95%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
148.699K15230 COP0.20%16.837T COP5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
130.826K1620 COP−0.61%14.965T COP4.87332.60 COP13.09%10.34%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CELSIACELSIA S.A E.S.P
117.554K2355 COP−0.63%2.536T COP11.31%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
96.153K230.0 COP−0.86%263.147B COP5.70%Dịch vụ Công nghiệp
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
24.9K13120 COP2.90%4.634T COP4.382992.26 COP−30.00%7.15%Tài chính
Theo dõi
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
16.745K30000 COP−0.99%15.372T COP11.332646.90 COP180.48%3.41%Tài chính
Bán
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
12.86K4090 COP−0.99%4.688T COP5.51741.87 COP−27.46%9.17%Công ty dịch vụ công cộng
BHIBAC HOLDING INTERN
11.813K204.2 COP0.00%8.826T COP7.7026.54 COP−99.76%0.00%Tài chính
MINEROSMINEROS S.A.
11.756K1830 COP−3.63%569.201B COP10.66171.60 COP−69.30%15.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
4.263K25000 COP1.01%8.792T COP2.958487.57 COP−35.45%4.22%Tài chính
Sức mua mạnh
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
4.217K6660 COP0.83%1.198T COP12.58529.47 COP−77.99%13.91%Dịch vụ Phân phối
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1.097K485.0 COP0.00%11.702T COP14.7332.93 COP−77.75%4.45%Tài chính
Bán
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
52448200 COP0.21%22.03T COP25.701875.13 COP5.61%2.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
18685.00 COP0.00%301.797B COP−9.81 COP−120.38%0.00%Truyền thông
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
5549060 COP0.00%3.881T COP4.4710965.11 COP−22.35%4.53%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
259050 COP0.00%547.647B COP17.86506.71 COP−32.29%12.89%Tài chính
VOOVANGUARD SP 500
211601140 COP1.19%Hỗn hợp
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC B
61445060 COP0.00%3183.311T COPTài chính
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
2260960 COP0.00%118.401T COPCông nghệ Sức khỏe
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
011200 COP0.00%669.019B COP7.271539.60 COP0.93%Công nghiệp Chế biến
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
03000 COP0.00%668.924B COP−607.46 COP−168.68%13.00%Tài chính
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
01000.0 COP0.00%70B COP−1902.67 COP−43.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
071960 COP0.00%
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
083090 COP0.00%2.111T COP9.498758.88 COP−20.65%0.00%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
09710 COP0.00%539.321B COP8.091200.28 COP84.78%4.65%Tài chính
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
021180 COP0.00%415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
011260 COP0.00%379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
07.00 COP0.00%174.095B COP17.620.40 COP−82.99%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
01330 COP0.00%163.106B COP2.51528.91 COP78.15%23.19%Công ty dịch vụ công cộng
FABRICATOFABRICATO S.A.
04.53 COP0.00%41.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
0804.0 COP0.00%369.803B COP27.49%Dịch vụ Khách hàng
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
08500 COP0.00%64.161B COP9.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0505.0 COP0.00%84.533B COP5.0599.99 COP3.87%Dịch vụ Thương mại
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
023290 COP0.00%287.777B COP14.701584.32 COP−40.11%2.55%Công nghiệp Chế biến
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
012000 COP0.00%1.871T COP3.513416.42 COP−1.45%10.73%Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
014600 COP0.00%659.639B COP3.364340.79 COP87.33%3.79%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0220.0 COP0.00%1.7T COP8.22%Tài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
0506.0 COP0.00%30.36B COP4.27118.44 COP6.73%14.39%Công nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
01118 COP0.00%642.141B COP−160.09 COP−386.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
01665 COP0.00%98.566B COP19.65%Tài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
05410 COP0.00%88.421B COP−56.85 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
0506.0 COP0.00%31.625B COP3.26155.37 COP44.27%25.08%Công nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0260.0 COP0.00%3.784T COP18.44%Tài chính
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
018600 COP0.00%26.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
02075 COP0.00%7.076T COP−127.41 COP−214.85%1.44%Truyền thông
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
02499 COP0.00%90.117B COP3.33750.71 COP13.85%Tài chính
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
02650 COP0.00%67.959B COP−0.02 COP99.98%3.90%Tài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
049100 COP0.00%780.371B COPDịch vụ Khách hàng
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
018.20 COP0.00%214.282B COP10.981.66 COP−59.80%2.20%Công nghiệp Chế biến