Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
FABRICATO FABRICATO S.A. 6.66-4.58%-0.32Sức bán mạnh14.275M64.229B-3.434883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECOPETROL ECOPETROL S.A. 3870.002.11%80.00Mua10.149M155832.270B14.75256.939150.00Năng lượng
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 1150.00-3.36%-40.00Sức bán mạnh3.451M26068.790B11.62100.6668892.00Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A. 7.500.13%0.01Bán2.500M88.185B-0.111018.00Vật liệu cơ bản
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A 5530.002.03%110.00Bán1.003M3018.197B31.71171.974298.00Vật liệu cơ bản
CELSIA CELSIA S.A E.S.P 4430.000.00%0.00Sức bán mạnh905.343K4739.978B17.48253.471429.00Công ty dịch vụ công cộng
EEB EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 2015.00-0.25%-5.00Bán553.563K18545.977B12.03167.89342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFAVH AVIANCA HOLDINGS S.A 2140.000.47%10.00Mua422.115K725.282B-13.0525306.00Công nghiệp
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 22780.00-0.52%-120.00Bán241.074K6423.236B13.591684.84382.00Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA S.A. 30580.000.59%180.00Bán226.746K30586.098B12.402564.0631000.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A. 7630.000.39%30.00Bán225.167K8752.710B228.6733.244500.00Vật liệu cơ bản
EXITO ALMACENES EXITO S.A. 14300.00-1.11%-160.00Bán166.439K6472.358B-296.6741090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 13120.00-3.10%-420.00Bán163.539K30638.370B10.991232.044221.00Công ty dịch vụ công cộng
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 338.00-3.15%-11.00Bán162.912K1239.143B-4.832807.00Dịch vụ Viễn thông
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. 30820.00-3.08%-980.00Bán146.485K30586.098B12.402564.0631000.00Tài chính
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A 1030.001.98%20.00Bán138.898K591.597B10.5098.071471.00Công nghiệp
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A 360.004.96%17.00Bán100.617K389.049B4.3978.143613.00Công nghiệp
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 1150.00-1.71%-20.00Sức bán mạnh75.968K26068.790B11.62100.6668892.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA S.A. 6000.00-0.50%-30.00Bán62.932K649.528B6.60914.231610.00Vật liệu cơ bản
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A 6900.00-0.29%-20.00Bán60.852K8752.710B228.6733.244500.00Vật liệu cơ bản
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA 34700.001.40%480.00Bán56.692K19915.273B12.832667.0920690.00Tài chính
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 272.00-0.37%-1.00Sức bán mạnh34.250K3927.839B6.8939.645309.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S.A. 33560.001.57%520.00Bán29.658K3568.105B10.913028.8017353.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A 17180.00-0.58%-100.00Sức bán mạnh28.094K14812.886B24.17714.7911250.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A. 25080.00-1.95%-500.00Bán27.300K11769.958B27.34935.71154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFCORFICOL CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 20000.00-1.96%-400.00Sức bán mạnh17.466K6423.236B13.591684.84382.00Tài chính
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A. 9400.00-1.05%-100.00Sức bán mạnh16.210K1705.390B11.03851.952405.00Năng lượng
PFGRUPSURA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A 33700.00-0.82%-280.00Bán14.016K19915.273B12.832667.0920690.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD 9310.00-0.32%-30.00Sức bán mạnh12.119K1673.980B-2903.64270.00Năng lượng
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A 15500.000.00%0.00Bán8.008K14812.886B24.17714.7911250.00Vật liệu cơ bản
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A. 68000.000.00%0.00Sức bán mạnh5.571K22527.078B10.766317.9636320.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P. 6620.00-2.65%-180.00Sức bán mạnh4.787K7716.967B11.81575.772468.00Công ty dịch vụ công cộng
MINEROS MINEROS S.A. 2200.00-2.22%-50.00Bán4.164K575.712B6.45341.033241.00Vật liệu cơ bản
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A. 40000.000.00%0.00Mua9506235.989B13.412982.983353.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A. 52820.000.00%0.00Bán1004171.052B2.7519209.3425177.00Tài chính
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. 1015.000.00%0.00Bán3671.050B-240.211858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFVILLA051 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 2300.000.00%0.00Bán0545.587B10.00230.04204.00Năng lượng
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A. 14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.31764.701180.00Vật liệu cơ bản
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A. 803.720.00%0.00Mua0
INFABRI FABRICATO S.A 10.100.00%0.00Bán064.229B-3.434883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT Tập đoàn Microsoft 332220.000.00%0.00Mua0
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. 500000.000.00%0.00Mua0165.997B10.4048058.0758.00Công ty dịch vụ công cộng
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 13.200.00%0.00Theo dõi0328.293B-1.432264.00Vật liệu cơ bản
FB FACEBOOK 500560.000.00%0.00Bán01413463.100B22.4322159.9230275.00Công nghệ
SANFELIPE COMPANIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. 565.770.00%0.00Mua046.139B-13.7815.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR 433880.000.00%0.00Mua0
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A. 4400.000.00%0.00Bán0163.336B13.13335.033.00Tài chính
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A 3576200.000.00%0.00Bán02471603.600B31.63113498.4589058.00Công nghệ
TITAN MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 29900.000.00%0.00Bán041.814B-16202.85204.00Vật liệu cơ bản
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A. 5406.220.00%0.00Mua016.183B-225.206.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFBBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 275.000.00%0.00Mua03927.839B6.8939.645309.00Tài chính
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A. 11204.550.00%0.00Mua00-1546.062095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL 251240.000.00%0.00Mua01058870.630B23.5910600.0169600.00Năng lượng
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A 740.000.00%0.00Bán043.807B5.56133.07110.00Tài chính
WMT WAL-MART STORES 294220.000.00%0.00Mua0835522.200B56.715065.662300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTC INTEL CORPORATION 142600.000.00%0.00Bán0633316.700B11.7111944.94102700.00Công nghệ
GASORIENTE GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 1330.990.00%0.00Bán0111.291B255.2196.00Công ty dịch vụ công cộng
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA S.A. 245.000.00%0.00Mua013.885B5.19605.00Vật liệu cơ bản
GASNATURAL GAS NATURAL S.A. E.S.P. 73800.000.00%0.00Bán02724.518B11.516409.35529.00Công ty dịch vụ công cộng
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. 1150.000.00%0.00Sức mua mạnh0192.381B8.55134.57Công nghiệp
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A. 11253.730.00%0.00Mua0
PFVILLAS01 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
AMZN AMAZON 5993140.000.00%0.00Mua02898213.000B178.9434150.55566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JPM JP MORGAN CHASE & CO 350980.000.00%0.00Mua01150488.200B14.1224390.71252942.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES S.A 5300.000.00%0.00Mua0195.752B15.98331.584434.00Vật liệu cơ bản
ORBIS GRUPO ORBIS S.A 49157.640.00%0.00Bán0432.628B1139.514640.00Vật liệu cơ bản
COLOMBINA COLOMBINA S.A. 1452.060.00%0.00Mua0089.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A. 14591.470.00%0.00Mua0459.341B1196.761929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER 129560.000.00%0.00Mua0
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A. 49104.770.00%0.00Theo dõi00-11492.381331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A. 643.280.00%0.00Mua050.665B71.2210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INESA INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. 522.850.00%0.00Mua067.114B5.3115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AAPL APPLE INC 679420.000.00%0.00Mua03260700.800B19.4235057.04123000.00Công nghệ
MARLY CLINICA DE MARLY S.A. 5300.000.00%0.00Bán060.142B1686.52696.00Chăm sóc sức khỏe
GE GENERAL ELECTRIC 38060.000.00%0.00Bán0
PFVILLA053 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5358.990.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
T AT&T INC 98620.000.00%0.00Mua0735916.100B18.145598.11273210.00Dịch vụ Viễn thông
GS THE GOLDMAN SACHS 718140.000.00%0.00Mua0261038.630B9.6572390.3038000.00Tài chính
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A 21170.800.00%0.00Mua0322.812B670.6048.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 0.08-0.00%-0.00Bán026.245B-0.025861.00Chăm sóc sức khỏe
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION 113000.000.00%0.00Mua02871.041B8.3613513.651930.00Tài chính
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A. 462.320.00%0.00Mua048.639B10.8820.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FGNTOLIMA FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. 40.380.00%0.00Bán07.168B0.9882.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PG PROCTER & GAMBLE 251480.000.00%0.00Mua0
TGLSC TECNOGLASS INC 24980.000.00%0.00Bán01071.376B22.581303.705326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A. 7540.980.00%0.00Mua0357.102B1047.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CVX CHEVRON 351840.000.00%0.00Bán0678353.000B22.2316066.5051900.00Năng lượng
PFVILLAS00 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 5714.700.00%0.00Mua01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.94193.203038.00Vật liệu cơ bản
BAC BANK OF AMERICA 94740.000.00%0.00Mua0914885.950B14.326532.26208000.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON 421600.000.00%0.00Mua01128644.100B25.4616760.57134000.00Chăm sóc sức khỏe
MCD MCDONALDS CORPORATION 503200.000.00%0.00Mua0376336.900B20.7723595.39235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDEPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 9000.000.00%0.00Theo dõi03255.261B734.38732.00Công ty dịch vụ công cộng
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 2075.310.00%0.00Theo dõi0
PFVILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 4880.000.00%0.00Bán01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 4950.000.00%0.00Bán01112.420B6.32782.614468.00Tài chính
C CITIGROUP INC 213800.000.00%0.00Mua0535406.130B11.5118492.54205000.00Tài chính
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 171.280.00%0.00Bán075.755B173.17693.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất