Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
ECOPETROL ECOPETROL SA
3280.00-0.76%-25.00Sức mua mạnh7.022M136918.593B11.52289.169150.00Năng lượng
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1420.000.71%10.00Mua4.514M31527.639B9.95142.2768892.00Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6500.001.72%110.00Bán1.297M7370.703B52.83121.148057.00Vật liệu cơ bản
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2185.000.46%10.00Mua770.127K19923.154B9.72223.35342.00Công ty dịch vụ công cộng
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5180.000.00%0.00Bán549.852K7370.703B52.83121.148057.00Vật liệu cơ bản
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43900.001.43%620.00Mua500.588K40781.465B11.173795.1430900.00Tài chính
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
27920.00-0.14%-40.00Bán477.295K19484.608B10.513186.6020690.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4390.00-0.57%-25.00Bán375.329K2468.402B14.54306.254067.00Vật liệu cơ bản
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1820.003.12%55.00Mua341.701K584.965B-1810.8021861.00Công nghiệp
ISA INTERCONEXION ELEC
18660.001.97%360.00Bán284.701K20314.813B11.421606.603968.00Công ty dịch vụ công cộng
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
42520.001.00%420.00Bán270.292K4563.805B12.953263.0817167.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33100.000.91%300.00Bán167.036K19484.608B10.513186.6020690.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17960.001.93%340.00Mua157.229K15412.945B20.74867.0411250.00Vật liệu cơ bản
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
42000.000.53%220.00Sức mua mạnh144.656K40781.465B11.173795.1430900.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11800.001.72%200.00Mua136.425K2050.600B-144.19212.00Năng lượng
MINEROS MINEROS S.A.
3175.00-0.78%-25.00Bán112.108K832.166B4.28742.623241.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25700.000.94%240.00Mua87.137K11641.123B21.121198.01119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13340.004.22%540.00Theo dõi67.423K15412.945B20.74867.0411250.00Vật liệu cơ bản
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4380.00-0.79%-35.00Mua30.851K4654.381B10.72405.721429.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1420.000.35%5.00Sức mua mạnh27.519K31527.639B9.95142.2768892.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
12500.000.97%120.00Mua27.095K749.157B18.35674.84Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
250.002.04%5.00Mua25.954K887.638B300.810.832807.00Dịch vụ Viễn thông
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1280.00-0.39%-5.00Mua21.000K738.060B10.28124.951471.00Công nghiệp
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
29140.00-0.21%-60.00Mua16.222K8238.136B4.786169.6111930.00Tài chính
POPULAR BCO POPULAR SA
320.000.00%0.00Bán6.152K2472.104B5.9254.076235.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
13580.00-0.88%-120.00Bán4.291K6087.419B-1022.9641090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
86000.004.75%3900.00Mua3.815K27264.390B9.119038.9236173.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
368.000.00%0.00Mua3.453K5294.670B9.7437.776700.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS SA
7710.00-3.38%-270.00Bán2.660K9056.087B11.28707.372468.00Công ty dịch vụ công cộng
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
24260.000.00%0.00Bán2568238.136B4.786169.6111930.00Tài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-581.961858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21180.000.00%0.00Mua0371.137B587.6848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FB FACEBOOK INC
710280.000.00%0.00Sức mua mạnh01948780.061B31.7621647.5443030.00Công nghệ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
18900.000.00%0.00Bán06554.389B19.09990.12732.00Công ty dịch vụ công cộng
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0497.391B1139.724640.00Vật liệu cơ bản
PROTECCION PROTECCION
121000.000.00%0.00Mua03074.301B9.7512408.201881.00Tài chính
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00Mua053.046B97.5915.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC
135680.000.00%0.00Mua0725874.648B14.039544.2992400.00Chăm sóc sức khỏe
AAPL Apple Inc
943460.000.00%0.00Mua03999462.797B22.0841041.85137000.00Công nghệ
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
75080.000.00%0.00Bán02771.773B11.396594.59529.00Công ty dịch vụ công cộng
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00Mua01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán0
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán00-1070.122095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INESA INV EQUIPOS Y SERV
523.000.00%0.00Mua077.160B126.7115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MARLY CLINICA DE MARLY
6600.000.00%0.00Mua070.908B1.893500.25696.00Chăm sóc sức khỏe
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
6200.000.00%0.00Mua01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
AMZN AMAZON COM INC
6343280.000.00%0.00Mua03002058.611B79.0078221.23750000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
464120.000.00%0.00Mua01427468.445B13.0235051.42257444.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B6.82214.22110.00Tài chính
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0184.601B52162.4158.00Công ty dịch vụ công cộng
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua05294.670B9.7437.776700.00Tài chính
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B6.462788.47204.00Vật liệu cơ bản
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
117360.000.00%0.00Mua01025467.895B12.229401.47209000.00Tài chính
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1315.000.00%0.00Bán0
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán00-13229.841331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
264600.000.00%0.00Mua0557319.142B9.7526287.51199000.00Tài chính
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0127.951B202.9596.00Công ty dịch vụ công cộng
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0528.104B1387.851929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B-32.224434.00Vật liệu cơ bản
COLOMBINA COLOMBINA
1450.000.00%0.00Bán00124.70Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0
VILLAS BANCO AV VILLAS
6120.000.00%0.00Mua01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B965.051180.00Vật liệu cơ bản
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.000.00%0.00Bán087.096B541.97693.00Công nghiệp
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0410.560B-3597.0730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.000.00%0.00Bán055.920B3.8320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INVENSA INV VENECIA SA
643.000.00%0.00Bán058.250B103.5310.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01375.355B6.80899.475054.00Tài chính
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
440.000.46%2.00Bán0499.072B5.2184.413613.00Công nghiệp
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-1.792264.00Vật liệu cơ bản
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.400.00%0.00Mua08.241B-7.6882.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua018.605B-163.086.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
484300.000.00%0.00Mua01261529.678B26.5818308.82135100.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất