Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
ECOPETROL ECOPETROL S.A.
3565.000.42%15.00Mua5.239M145964.260B11.83300.059150.00Năng lượng
FABRICATO FABRICATO S.A.
7.30-1.35%-0.10Theo dõi4.300M68.094B-2.384883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1220.00-1.21%-15.00Sức mua mạnh3.171M27405.652B11.02111.6268892.00Tài chính
GEB GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2115.00-1.63%-35.00Sức mua mạnh2.312M19739.531B11.58185.67342.00Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A.
8100.000.00%0.00Mua1.538M9328.545B52.24155.054500.00Vật liệu cơ bản
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A.
7.701.72%0.13Mua1.196M90.658B38.760.201018.00Vật liệu cơ bản
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
226.004.15%9.00Bán930.684K770.470B17.8012.192807.00Dịch vụ Viễn thông
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A
450.002.27%10.00Mua771.618K499.072B5.3082.993613.00Công nghiệp
PFAVH AVIANCA HOLDINGS S.A
1630.00-2.40%-40.00Bán730.203K559.656B-76.7925306.00Công nghiệp
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
16100.00-1.83%-300.00Mua554.803K33756.830B11.921376.204221.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
37160.000.70%260.00Mua506.947K21474.970B13.892656.3920690.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A
15700.002.35%360.00Sức mua mạnh502.733K16064.437B23.93783.1411250.00Vật liệu cơ bản
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
4750.000.85%40.00Mua415.341K2623.843B11.75401.154067.00Vật liệu cơ bản
PFBCOLOM BANCOLOMBIA S.A.
42120.001.99%820.00Sức mua mạnh395.474K38857.810B14.612764.3931040.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO S.A.
14840.00-1.72%-260.00Mua385.242K6758.825B19.40756.2341090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A
18700.00-0.21%-40.00Mua333.385K16064.437B23.93783.1411250.00Vật liệu cơ bản
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
26300.00-0.98%-260.00Mua332.272K7422.148B7.453563.0211642.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S.A.
37800.00-2.07%-800.00Bán217.790K4168.549B12.593064.8017324.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A
6730.001.05%70.00Mua214.204K9328.545B52.24155.054500.00Vật liệu cơ bản
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
26400.00-1.12%-300.00Mua211.817K12285.297B24.021111.53119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4595.00-0.11%-5.00Mua197.928K4921.874B19.20239.541429.00Công ty dịch vụ công cộng
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1200.00-1.64%-20.00Mua170.266K700.726B6.63164.411471.00Công nghiệp
MINEROS MINEROS S.A.
2120.003.41%70.00Mua160.032K536.459B6.36324.673241.00Vật liệu cơ bản
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P.
5400.00-1.28%-70.00Bán157.587K6207.619B8.92613.502468.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1225.00-0.41%-5.00Mua138.668K27405.652B11.02111.6268892.00Tài chính
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
273.00-3.53%-10.00Mua124.000K3927.839B7.3037.395375.00Tài chính
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
13.200.00%0.00Mua105.220K328.293B-0.482264.00Vật liệu cơ bản
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
41300.002.23%900.00Mua96.959K38857.810B14.612764.3931040.00Tài chính
PFGRUPSURA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A
35600.001.71%600.00Sức mua mạnh58.009K21474.970B13.892656.3920690.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10520.00-0.75%-80.00Mua45.350K1948.326B-2825.26270.00Năng lượng
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A.
67520.00-0.56%-380.00Mua26.792K22493.950B9.487161.8036320.00Tài chính
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A.
10000.00-4.76%-500.00Mua7.864K1904.957B13.91754.972405.00Năng lượng
BVC BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
11880.00-0.17%-20.00Mua6.838K720.110B9.691227.76Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A.
51440.00-0.12%-60.00Bán5.630K4066.815B2.6619328.3425177.00Tài chính
PFCORFICOL CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
22440.001.36%300.00Sức mua mạnh3807422.148B7.453563.0211642.00Tài chính
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A.
38500.000.00%0.00Mua3496002.139B13.912767.333353.00Tài chính
PG PROCTER & GAMBLE
311220.000.00%0.00Mua0811678.600B24.7313395.7692000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLASCA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5358.990.00%0.00Mua01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
MARLY CLINICA DE MARLY S.A.
5300.000.00%0.00Bán061.743B1629.37696.00Chăm sóc sức khỏe
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA S.A.
139.000.00%0.00Bán09.898B6.1322.68605.00Vật liệu cơ bản
PFE PFIZER
129320.000.00%0.00Bán0746794.700B24.545585.0892400.00Chăm sóc sức khỏe
CAT CATERPILLAR
415380.000.00%0.00Bán0244188.550B13.2232530.03104000.00Công nghiệp
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5406.220.00%0.00Mua016.614B-260.506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
436600.000.00%0.00Mua01166101.500B24.4718195.42135100.00Chăm sóc sức khỏe
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
105000.000.00%0.00Bán02667.782B9.5111037.981930.00Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0471.570B1066.001929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FB FACEBOOK
536340.000.00%0.00Mua01505827.100B21.8224415.2435587.00Công nghệ
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A.
49104.770.00%0.00Theo dõi00-14903.291331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT Tập đoàn Microsoft
349480.000.00%0.00Mua02876046.500B27.3313877.42131000.00Công nghệ
MCD MCDONALDS CORPORATION
567660.000.00%0.00Mua0451550.450B24.2124597.66210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
19240.000.00%0.00Mua06670.534B26.09737.52732.00Công ty dịch vụ công cộng
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
49157.640.00%0.00Bán0444.145B519.534640.00Vật liệu cơ bản
CARTON CARTON DE COLOMBIA S.A.
6530.000.00%0.00Mua0703.386B6.82957.231610.00Vật liệu cơ bản
T AT&T INC
94740.000.00%0.00Bán0708942.070B11.018865.63268000.00Dịch vụ Viễn thông
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A.
7540.980.00%0.00Mua0366.609B1039.2730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A
21170.800.00%0.00Mua0331.406B447.9548.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11253.730.00%0.00Mua0
XOM EXXON MOBIL
249860.000.00%0.00Mua01098484.500B16.6815554.4271000.00Năng lượng
C CITIGROUP INC
196260.000.00%0.00Bán0480044.430B9.5921402.38204000.00Tài chính
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Mua0165.997B48430.0858.00Công ty dịch vụ công cộng
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1200.000.00%0.00Mua071.039B6.71178.95110.00Tài chính
PFVILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4000.000.00%0.00Bán01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A.
5300.000.00%0.00Mua0196.745B3.00Tài chính
GS THE GOLDMAN SACHS
617420.000.00%0.00Mua0228270.580B8.1077520.9436600.00Tài chính
GASNATURAL GAS NATURAL S.A. E.S.P.
73800.000.00%0.00Mua02724.518B11.316522.50529.00Công ty dịch vụ công cộng
WMT WAL-MART STORES
308620.000.00%0.00Mua0914116.400B43.817230.062300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CVX CHEVRON
384620.000.00%0.00Mua0755723.600B16.1324869.5948600.00Năng lượng
AMZN AMAZON
5125620.000.00%0.00Mua02816032.600B90.6264895.27647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL APPLE INC
546820.000.00%0.00Mua02848153.300B15.7738400.37132000.00Công nghệ
JPM JP MORGAN CHASE & CO
325760.000.00%0.00Mua01108684.900B11.6328818.50256105.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
803.720.00%0.00Mua0
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1015.000.00%0.00Bán071.050B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5100.000.00%0.00Mua01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
POPULAR BANCO POPULAR S.A.
278.000.00%0.00Bán02147.641B7.6036.586243.00Tài chính
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.23767.951180.00Vật liệu cơ bản
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3782000.000.00%0.00Mua02719615.200B28.06141031.3998771.00Công nghệ
PFBBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA
270.000.00%0.00Bán03927.839B7.3037.395375.00Tài chính
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11204.550.00%0.00Mua00-1927.372095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
2500.000.00%0.00Mua02776.670B12.99192.523038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFVILLAS01 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00Mua01146.130B5.56916.904468.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES S.A
5300.000.00%0.00Mua0195.752B21.70244.234434.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORPORATION
165960.000.00%0.00Mua0775284.400B12.1714372.60107400.00Công nghệ
BAC BANK OF AMERICA
90600.000.00%0.00Mua0883346.060B10.978440.69204000.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất