Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
ECOPETROL ECOPETROL SA
2940.00-3.29%-100.00Bán4.770M124994.752B10.70284.239150.00Năng lượng
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
504.00-3.08%-16.00Mua3.454M589.813B6.2782.993613.00Công nghiệp
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1180.00-1.67%-20.00Bán2.034M26291.600B9.03130.7268892.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
236.002.61%6.00Bán1.590M816.627B12.3018.702807.00Dịch vụ Viễn thông
ISA INTERCONEXION ELEC
15780.000.00%0.00Mua1.574M17479.157B11.061426.353968.00Công ty dịch vụ công cộng
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.650.00%0.00Sức bán mạnh1.191M51.990B-3.464883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EXITO ALMACENES EXITO
13780.00-2.55%-360.00Sức bán mạnh641.492K6329.125B18.16756.2341090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1245.00-0.80%-10.00Sức bán mạnh607.495K421.915B-322.9921861.00Công nghiệp
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10800.000.93%100.00Mua600.000K1941.242B9.731099.502405.00Năng lượng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7050.00-1.26%-90.00Bán478.004K8222.940B59.10120.818057.00Vật liệu cơ bản
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2135.000.23%5.00Bán361.671K19555.907B10.45203.81342.00Công ty dịch vụ công cộng
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.0050.84%3320.00Sức mua mạnh278.436K703.386B6.82957.231610.00Vật liệu cơ bản
BVC BOLSA DE VALOR COL
12000.000.00%0.00Bán188.368K726.162B18.51648.47Tài chính
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
38120.00-0.47%-180.00Bán178.566K34664.245B13.042764.3931040.00Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
16500.00-0.48%-80.00Bán166.331K14212.827B21.17783.1411250.00Vật liệu cơ bản
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
23300.00-0.43%-100.00Bán96.221K6940.730B3.746262.7611321.00Tài chính
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25000.00-1.96%-500.00Sức bán mạnh95.197K11733.148B20.741229.30119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
37000.00-0.80%-300.00Bán77.027K4028.157B12.043097.0817357.00Tài chính
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4200.001.08%45.00Bán57.658K4445.736B19.90208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32520.00-2.11%-700.00Sức bán mạnh51.556K19333.294B12.512656.3820690.00Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
36260.000.61%220.00Bán42.371K34664.245B13.042764.3931040.00Tài chính
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4400.00-3.93%-180.00Sức bán mạnh39.038K2551.498B13.23347.054067.00Vật liệu cơ bản
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
29800.00-1.65%-500.00Sức bán mạnh32.254K19333.294B12.512656.3820690.00Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
2330.00-0.85%-20.00Mua21.706K614.965B3.95595.203241.00Vật liệu cơ bản
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1245.00-1.19%-15.00Bán19.550K723.701B6.28200.491471.00Công nghiệp
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1180.000.00%0.00Bán12.135K26291.600B9.03130.7268892.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
9900.00-1.00%-100.00Bán11.339K1783.488B-450.90212.00Năng lượng
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5700.00-1.04%-60.00Bán8.804K8222.940B59.10120.818057.00Vật liệu cơ bản
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13800.00-0.14%-20.00Bán8.336K14212.827B21.17783.1411250.00Vật liệu cơ bản
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
310.000.00%0.00Mua8.000K4460.184B8.2937.395375.00Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
51500.000.00%0.00Bán6.300K4066.815B2.6619328.3425177.00Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
5150.000.00%0.00Mua5.486K1157.366B5.36960.075054.00Tài chính
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
20000.00-4.67%-980.00Bán2.928K6940.730B3.746262.7611321.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
67000.000.00%0.00Mua2.145K22195.797B7.349129.5736173.00Tài chính
FB FACEBOOK INC
615600.000.25%1560.00Mua1601772145.212B27.5222741.8537773.00Công nghệ
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-14903.291331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
367060.000.00%0.00Mua01204325.975B11.9631177.09255998.00Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0508.541B353.241929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-0.712264.00Vật liệu cơ bản
MSFT Tập đoàn Microsoft
424380.000.00%0.00Mua03277374.311B28.4715190.21131000.00Công nghệ
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B21.70244.234434.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
148760.000.00%0.00Bán0663109.643B10.0914865.93107400.00Công nghệ
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00Bán01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
VALSIMESA VALORES SIMESA
5950.000.00%0.00Mua0220.875B3.00Tài chính
POPULAR BCO POPULAR SA
315.000.00%0.00Mua02433.478B7.5441.756260.00Tài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00Bán071.050B-408.531858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JNJ JOHNSON & JOHNSON
459320.000.00%0.00Mua01234203.164B25.6918375.18135100.00Chăm sóc sức khỏe
WMT WALMART INC
334220.000.00%0.00Mua0981914.359B33.1910381.782200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC
137420.000.00%0.00Mua0782102.755B23.256171.5392400.00Chăm sóc sức khỏe
PROTECCION PROTECCION
105000.000.00%0.00Bán02667.782B13.018073.77325.00Tài chính
CVX CHEVRON CORP
399360.000.00%0.00Mua0769348.505B16.6924391.1748600.00Năng lượng
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1380.000.00%0.00Mua081.695B7.71178.95110.00Tài chính
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00Mua0
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán066.584B2184.38696.00Chăm sóc sức khỏe
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0395.351B-3381.4330.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua017.916B-260.506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1927.372095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
139.000.00%0.00Bán09.898B8.3216.70605.00Vật liệu cơ bản
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00Mua0
MCD MCDONALD'S CORP
660160.000.00%0.00Mua0513703.647B26.1925811.01210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XOM EXXON MOBIL CORP
251540.000.00%0.00Bán01070985.658B17.4214531.2971000.00Năng lượng
C CITIGROUP INC
215620.000.00%0.00Mua0500910.413B9.4023068.47203000.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
94100.000.00%0.00Mua0907485.272B10.589124.41205000.00Tài chính
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01157.366B5.36960.075054.00Tài chính
GS GOLDMAN SACHS GRP
654220.000.00%0.00Mua0239623.611B8.5977096.6235900.00Tài chính
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00Mua0192.381B7.25158.60Công nghiệp
AMZN AMAZON COM INC
6193340.000.00%0.00Mua03067218.874B78.6181176.15647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
78000.000.00%0.00Mua02879.572B11.966522.50529.00Công ty dịch vụ công cộng
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B199.213038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B18.23767.951180.00Vật liệu cơ bản
T AT&T INC
105380.000.00%0.00Mua0789198.163B12.548652.36262000.00Dịch vụ Viễn thông
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06670.534B20.40943.34732.00Công ty dịch vụ công cộng
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0357.388B447.9548.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
270.000.00%0.00Bán04460.184B8.2937.395375.00Tài chính
PG PROCTER & GAMBLE
356060.000.00%0.00Mua0896766.074B25.6114279.1792000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR INC
406800.000.00%0.00Bán0236716.265B12.0434803.63104000.00Công nghiệp
PROMIGAS PROMIGAS SA
6000.000.00%0.00Mua06809.088B9.34642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
3851540.000.00%0.00Mua02688203.717B28.99134878.94103459.00Công nghệ
AAPL Apple Inc
645620.000.00%0.00Mua02817323.165B15.6739400.40132000.00Công nghệ
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38620.000.00%0.00Mua06020.847B12.463100.763353.00Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.700.00%0.00Mua090.658B38.760.201018.00Vật liệu cơ bản
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0178.867B53503.9858.00Công ty dịch vụ công cộng
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Bán0478.966B-290.424640.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất