Cổ phiếu Colombiađược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Colombia nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ECOPETROLECOPETROL S.A.
11.709M2457COP0.29%7COP
Theo dõi
28.768B101.024TCOP3.09793.66COPNăng lượng Mỏ
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
1.017M110.3COP−11.05%−13.7COP
Bán
112.201M391.626BCOP6.2519.83COPTruyền thông
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
405.139K1879COP2.23%41COP
Mua
761.256M17.251TCOP6.15298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
205.469K41900COP1.21%500COP
Sức mua mạnh
8.609B35.825TCOP11.313660.20COP29.955KTài chính
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
197.581K10000COP−2.91%−300COP
Bán Mạnh
1.976B7.875TCOP12.88799.65COPTài chính
BHIBAC HOLDING INTERN
196.24K279.0COP−0.36%−1.0COP
Mua
54.751M12.058TCOP0.055744.98COPTài chính
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
169.128K18450COP−0.38%−70COP
Theo dõi
3.12B20.437TCOP2004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
90.591K240.0COP−2.04%−5.0COP
Bán
21.742M272.221BCOP5.4544.99COPDịch vụ Công nghiệp
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
73.438K3769COP−0.82%−31COP
Mua
276.788M4.412TCOPKhoáng sản phi năng lượng
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
51.845K61000COP−1.60%−990COP
Theo dõi
3.163B4.824TCOP3.8016310.69COP23.988KTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
47.745K3040COP0.00%0COP
Mua
145.145M3.253TCOP8.09375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
33.289K537.3COP0.24%1.3COP
Bán
17.886M13.155TCOPTài chính
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
18.148K4680COP0.11%5COP
Sức mua mạnh
84.933M2.706TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
MINEROSMINEROS S.A.
13.473K1950COP−1.02%−20COP
Mua
26.272M584.488BCOP4.12478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
11.813K7900COP−1.25%−100COP
Bán Mạnh
93.323M1.433TCOP3.982010.55COPDịch vụ Phân phối
EXITOALMACENES EXITO S.A.
11.118K3789COP0.05%2COP
Mua
42.126M4.918TCOP12.96292.12COPBán Lẻ
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
8.926K30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
267.78K353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
7.693K33980COP0.24%80COP
Mua
261.408M12.071TCOP2.7412392.22COP36.449KTài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
4.405K16470COP1.54%250COP
Bán
72.55M5.974TCOP3.035350.38COP15.242KTài chính
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
1.187K39500COP−2.45%−990COP
Bán
46.887M19.977TCOP17.642295.38COPTài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
1.159K7600COP0.00%0COP
Bán
8.808M459.902BCOP10.51723.45COP472Tài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
51640690COP0.00%0COP
Bán
20.996M18.636TCOP21.531889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
3864330COP0.00%0COP
Theo dõi
1.671M4.914TCOP4.031074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
018300COP0.00%0COP
Bán
025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
08500COP0.00%0COP
Mua
064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
07.50COP0.00%0.00COP
Bán
0186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
02075COP0.00%0COP
Theo dõi
07.076TCOP18.70110.93COPTruyền thông
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
049100COP0.00%0COP
Theo dõi
0780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
INRAISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (ACC)
0143280COP0.00%0COP0Hỗn hợp
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
011260COP0.00%0COP
Theo dõi
0379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
01105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
011200COP0.00%0COP
Theo dõi
0669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
024000COP0.00%0COP
Bán
03.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
IUESISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (ACC)
043320COP0.00%0COP0Hỗn hợp
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
03310COP0.00%0COP
Bán
084.884BCOP−2.45COPTài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
05410COP0.00%0COP
Theo dõi
088.421BCOPDịch vụ Thương mại
SDIAISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS
026610COP0.00%0COP0Hỗn hợp
FABRICATOFABRICATO S.A.
06.40COP0.00%0.00COP
Bán
058.892BCOPCông nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
0505.0COP0.00%0.0COP
Bán
084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
0506.0COP0.00%0.0COP
Bán
031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
0500000COP0.00%0COP
Mua
0165.997BCOP7.3568061.90COPCông ty dịch vụ công cộng
IUHCISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (ACC)
051340COP0.00%0COP0Hỗn hợp
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
0804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
IWVLISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACT UCITS
0167720COP0.00%0COP0Hỗn hợp
POPULARBANCO POPULAR S.A.
0220.0COP0.00%0.0COP
Bán
01.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
EMCAISHARES J.P. MORGAN EM CORP BOND UCITS (ACC)
025840COP0.00%0COP0Hỗn hợp
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
0171.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0Dịch vụ Công nghiệp
ICHNISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)
019870COP0.00%0COP0Hỗn hợp
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
0506.0COP0.00%0.0COP
Mua
030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
021180COP0.00%0COP
Theo dõi
0415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
0320.0COP0.00%0.0COP
Bán
04.618TCOP3.8283.67COP119Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
014600COP0.00%0COP
Theo dõi
0659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
01640COP0.00%0COP
Mua
0941.96BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
01330COP0.00%0COP
Theo dõi
0163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
IDSEISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD (ACC)
0498060COP0.00%0COP0Hỗn hợp
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
03200COP0.00%0COP
Bán
0713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
IJPAISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (ACC)
0208620COP0.00%0COP0Hỗn hợp
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
07540COP0.00%0COP
Theo dõi
0419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
RBOTISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS
047440COP0.00%0COP0Hỗn hợp
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
023290COP0.00%0COP
Mua
0287.777BCOP8.802645.30COPCông nghiệp Chế biến