Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2200.001.38%30.00Mua7.596M19923.154B10.04216.24342.00Công ty dịch vụ công cộng
ECOPETROL ECOPETROL SA
2990.00-0.99%-30.00Mua6.167M124172.418B10.66283.439150.00Năng lượng
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.685.19%0.28Mua2.431M49.690B-3.654883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1300.00-0.38%-5.00Mua1.942M28965.322B9.02144.0568892.00Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
8.40-1.18%-0.10Mua1.250M100.077B24.480.351018.00Vật liệu cơ bản
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17660.00-0.79%-140.00Mua1.008M15258.644B21.61823.7011250.00Vật liệu cơ bản
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1260.00-3.45%-45.00Bán601.302K438.724B-1581.2321861.00Công nghiệp
ISA INTERCONEXION ELEC
19860.000.81%160.00Mua571.262K21821.255B12.211613.073968.00Công ty dịch vụ công cộng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7500.00-0.79%-60.00Bán556.805K8706.643B44.35170.458057.00Vật liệu cơ bản
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4345.00-0.11%-5.00Bán429.908K4654.381B20.83208.811429.00Công ty dịch vụ công cộng
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25660.001.02%260.00Mua369.031K11687.136B21.361189.33119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43000.00-1.29%-560.00Mua332.361K38473.080B11.613446.4730735.00Tài chính
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33400.000.06%20.00Bán302.338K19426.411B10.623143.7820690.00Tài chính
PROMIGAS PROMIGAS SA
7610.000.79%60.00Sức mua mạnh205.733K8568.103B11.75642.632468.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1295.00-0.38%-5.00Mua156.437K28965.322B9.02144.0568892.00Tài chính
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
41200.00-0.05%-20.00Bán153.403K4451.492B13.123141.0817167.00Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
3400.00-0.87%-30.00Mua145.409K897.588B5.70601.493241.00Vật liệu cơ bản
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4320.000.00%0.00Sức bán mạnh142.795K2407.110B14.53297.904067.00Vật liệu cơ bản
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
26660.00-0.15%-40.00Mua105.858K7919.550B3.846959.8111561.00Tài chính
ETB EMPRESA DE TELECOM
225.00-3.85%-9.00Sức bán mạnh101.239K830.829B281.560.832807.00Dịch vụ Viễn thông
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
502.00-1.57%-8.00Bán81.411K578.470B5.9885.253613.00Công nghiệp
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
30980.000.00%0.00Bán72.797K19426.411B10.623143.7820690.00Tài chính
CNEC CANACOL ENERGY LTD
12160.001.33%160.00Mua66.950K2147.478B163.1878.17212.00Năng lượng
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
39980.00-0.05%-20.00Mua61.069K38473.080B11.613446.4730735.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13400.00-0.74%-100.00Bán21.868K15258.644B21.61823.7011250.00Vật liệu cơ bản
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1195.000.42%5.00Bán19.759K683.495B9.52124.951471.00Công nghiệp
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6180.002.32%140.00Bán17.441K8706.643B44.35170.458057.00Vật liệu cơ bản
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
340.000.00%0.00Mua5.900K4891.814B9.3536.375389.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
12000.003.63%420.00Bán2.566K700.746B18.65620.83Tài chính
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
70000.002.94%2000.00Sức mua mạnh2.000K5373.099B3.5219328.3425177.00Tài chính
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
75000.00-0.03%-20.00Sức mua mạnh1.923K24852.667B7.759680.8536173.00Tài chính
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
22720.00-1.05%-240.00Mua1.797K7919.550B3.846959.8111561.00Tài chính
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10700.00-0.19%-20.00Bán7201944.871B9.751099.502405.00Năng lượng
VILLAS BANCO AV VILLAS
5220.000.00%0.00Mua851173.097B5.46954.785054.00Tài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1950.000.00%0.00Mua15136.500B-581.961858.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0180.054B52162.4158.00Công ty dịch vụ công cộng
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B6.47225.50110.00Tài chính
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00Bán0485.141B-66.934640.00Vật liệu cơ bản
AMZN AMAZON COM INC
6173100.000.00%0.00Mua03089024.076B76.3483639.18647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAT CATERPILLAR INC
448980.000.00%0.00Mua0253365.700B12.7735662.38104000.00Công nghiệp
C CITIGROUP INC
236240.000.00%0.00Mua0544046.830B9.7924607.22200000.00Tài chính
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00Mua00-1070.122095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00Mua02776.670B11.88210.433038.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
37300.000.00%0.00Mua05815.060B12.582966.053353.00Tài chính
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00Mua0361.996B803.1648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00Mua0400.448B-3597.0730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTC INTEL CORP
176340.000.00%0.00Sức mua mạnh0787559.343B12.1214896.54107400.00Công nghệ
VALSIMESA VALORES SIMESA
6000.000.00%0.00Mua0222.731B3.00Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
101260.000.00%0.00Mua0959499.580B10.689741.44209000.00Tài chính
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
4160140.000.00%0.00Mua02936809.128B24.88171792.95107646.00Công nghệ
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B6.462788.47204.00Vật liệu cơ bản
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B96.170.142264.00Vật liệu cơ bản
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00Bán067.442B2935.39696.00Chăm sóc sức khỏe
MCD MCDONALD'S CORP
704160.000.00%0.00Bán0549074.640B27.3026723.80210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00Mua0
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0195.752B-32.224434.00Vật liệu cơ bản
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4800.000.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00Mua08.901B9.7212.86605.00Vật liệu cơ bản
T AT&T INC
127240.000.00%0.00Mua0922927.842B16.167840.06258000.00Dịch vụ Viễn thông
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1317.150.00%0.00Theo dõi0
PG PROCTER & GAMBLE
409860.000.00%0.00Mua01044010.302B81.915411.0897000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PROTECCION PROTECCION
105500.000.00%0.00Mua02680.486B8.5012408.201881.00Tài chính
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B965.051180.00Vật liệu cơ bản
WMT WALMART INC
394120.000.00%0.00Mua01144999.959B25.4915880.372200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00Mua06662.550B19.63978.90732.00Công ty dịch vụ công cộng
GS GOLDMAN SACHS GRP
738020.000.00%0.00Mua0268193.700B9.6178394.7135600.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
438920.000.00%0.00Mua01182580.360B21.6321044.88135100.00Chăm sóc sức khỏe
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00Theo dõi00-15881.471331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT Tập đoàn Microsoft
460860.000.00%0.00Bán03634108.995B29.1816480.02144000.00Công nghệ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
403500.000.00%0.00Mua01315750.183B12.1933864.84254983.00Tài chính
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00Mua018.147B-163.086.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua01061.003B10.05980.261610.00Vật liệu cơ bản
POPULAR BCO POPULAR SA
330.000.00%0.00Bán02549.358B7.2345.646042.00Tài chính
AAPL Apple Inc
734160.000.00%0.00Mua03459150.695B19.3539855.26132000.00Công nghệ
EXITO ALMACENES EXITO
17620.000.00%0.00Mua07886.788B-285.6741090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FB FACEBOOK INC
628240.000.00%0.00Mua01844287.035B31.8920413.6539651.00Công nghệ
PFE PFIZER INC
123880.000.00%0.00Bán0691390.308B17.797179.1192400.00Chăm sóc sức khỏe
CVX CHEVRON CORP
407780.000.00%0.00Sức mua mạnh0810021.868B16.1126682.8848600.00Năng lượng
XOM EXXON MOBIL CORP
243800.000.00%0.00Mua01058663.032B17.5714244.5271000.00Năng lượng
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00Mua01173.097B5.46954.785054.00Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00Mua0515.097B1063.251929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00Mua0
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua04891.814B9.3536.375389.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất