Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Colombia

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
ECOPETROL ECOPETROL SA
3425.00-0.29%-10.00Mua7.170M140825.000B11.88289.1812228.00Năng lượng Mỏ
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
42720.00-7.57%-3500.00Bán5.254M41089.200B12.183795.1431040.00Tài chính
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1475.00-1.99%-30.00Mua4.773M32864.500B10.58142.2791191.00Tài chính
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2480.000.61%15.00Mua4.722M22769.300B223.55Công ty dịch vụ công cộng
ETB EMPRESA DE TELECOM
257.001.58%4.00Mua1.953M912.492BTruyền thông
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4700.002.73%125.00Sức mua mạnh1.460M5028.860B11.62393.87Tài chính
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5800.00-4.29%-260.00Bán1.127M6679.690B105.83Khoáng sản phi năng lượng
CNEC CANACOL ENERGY LTD
11980.002.39%280.00Sức mua mạnh683.319K2142.860B-132.34212.00Năng lượng Mỏ
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.000.00%0.00Sức bán mạnh481.401K46.009B-4.68Công nghiệp Chế biến
ISA INTERCONEXION ELEC
18900.00-1.97%-380.00Bán389.527K20935.200B12.001606.593968.00Công ty dịch vụ công cộng
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
27700.00-3.15%-900.00Bán252.587K16120.800B11.112573.80Tài chính
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
40520.00-7.28%-3180.00Bán246.160K38973.200B11.513795.1431040.00Tài chính
MINEROS MINEROS S.A.
3400.000.59%20.00Mua196.693K889.737B4.55742.62Khoáng sản phi năng lượng
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1450.00-2.68%-40.00Bán180.513K32307.500B10.47142.2791191.00Tài chính
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25260.000.64%160.00Mua177.557K11622.700B21.721155.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
486.00-0.82%-4.00Theo dõi175.366K551.250B5.8084.41Dịch vụ Công nghiệp
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
2040.00-3.09%-65.00Mua171.465K2042.670B-1670.6721861.00Vận chuyển
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32500.00-2.99%-1000.00Bán152.453K18914.300B13.022573.80Tài chính
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17260.00-1.37%-240.00Sức bán mạnh118.985K14795.700B20.18867.04Khoáng sản phi năng lượng
CLH CEMEX LATAM HLDGS
3820.00-1.29%-50.00Bán78.626K2209.020B622.216.38Khoáng sản phi năng lượng
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
45000.00-2.00%-920.00Bán70.440K20325.100B14.163242.4717357.00Tài chính
BVC BOLSA DE VALOR COL
10460.00-1.88%-200.00Sức bán mạnh63.145K632.971B15.80674.84220.00Tài chính
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
4595.00-2.85%-135.00Bán56.006K6679.690B105.83Khoáng sản phi năng lượng
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10500.005.00%500.00Mua47.996K1904.960B9.221084.41Bán Lẻ
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
33000.000.12%40.00Mua33.262K9788.210B5.016582.0612696.00Tài chính
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
12500.00-0.64%-80.00Sức bán mạnh21.336K10715.300B14.51867.04Khoáng sản phi năng lượng
PROMIGAS PROMIGAS SA
8000.001.78%140.00Sức mua mạnh13.355K9078.220B394.00Công ty dịch vụ công cộng
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
87500.00-1.02%-900.00Mua6.076K6913.920B26253.00Tài chính
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00Mua2.589K1061.000B10.41946.38Công nghiệp Chế biến
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
27600.000.00%0.00Mua1.842K8186.500B4.196582.0612696.00Tài chính
EXITO ALMACENES EXITO
14700.000.68%100.00Mua1.500K6579.780B115.93125.93Bán Lẻ
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
89640.00-0.11%-100.00Mua1.187K29696.000B9.939038.6439721.00Tài chính
JNJ JOHNSON & JOHNSON
507180.000.00%0.00Mua0Công nghệ Sức khỏe
FB FACEBOOK INC
723560.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Công nghệ
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
MARLY CLINICA DE MARLY
6600.000.00%0.00Mua070.908B1.933412.28Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
4500.000.00%0.00Mua04998.010BCông nghiệp Chế biến
BAC BK OF AMERICA CORP
117740.000.00%0.00Mua01027700.000B13.049076.67208000.00Tài chính
PROTECCION PROTECCION
123000.000.00%0.00Mua03125.110BTài chính
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-356.14Công nghiệp Chế biến
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01373.400B6.35899.475054.00Tài chính
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01373.400B6.35899.475054.00Tài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán01478.100B-11256.58Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B-36.56Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019BCông nghiệp Chế biến
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00Bán01373.400B6.35899.475054.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00Mua086.431B7.29200.37Tài chính
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
10.900.00%0.00Mua0128.334B13.870.79Công nghiệp Chế biến
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1360.000.00%0.00Mua0781.137B29.7045.80Dịch vụ Công nghiệp
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997B9.3953266.57Công ty dịch vụ công cộng
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00Mua033.960B5.8097.59Công nghiệp Chế biến
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00Mua01373.400B5.96899.475054.00Tài chính
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1315.000.00%0.00Bán0Tài chính
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
40000.000.00%0.00Mua06235.990B11.413505.399792.00Tài chính
C CITIGROUP INC
266180.000.00%0.00Mua0562731.000B10.0526530.90200000.00Tài chính
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00Mua0Sản xuất Chế tạo
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987BCông nghiệp Chế biến
VILLAS BANCO AV VILLAS
6120.000.00%0.00Mua01373.400B6.80899.475054.00Tài chính
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
425.000.00%0.00Mua06114.760B11.2537.77Tài chính
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00Mua0328.293B-1.793556.00Khoáng sản phi năng lượng
POPULAR BCO POPULAR SA
289.000.00%0.00Sức bán mạnh02232.620B5.3554.076260.00Tài chính
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00Bán025.172B4.653874.07Khoáng sản phi năng lượng
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00Bán08.901B-9.72448.00Sản xuất Chế tạo
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
87100.000.00%0.00Mua03215.520B13.216594.59Công ty dịch vụ công cộng
VALSIMESA VALORES SIMESA
5320.000.00%0.00Mua0171.488BTài chính
PFE PFIZER INC
123340.000.00%0.00Bán0Công nghệ Sức khỏe
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.246B21.882246.39Công nghiệp Chế biến
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
18900.000.00%0.00Bán06552.650B19.08990.53Công ty dịch vụ công cộng
AAPL Apple Inc
1097780.000.00%0.00Mua026.2042215.55137000.00Công nghệ Điện tử
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.870B20.26102.40Truyền thông
AMZN AMAZON COM INC
7212200.000.00%0.00Mua0Bán Lẻ
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00Mua05539.250B10.1937.77Tài chính
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624BCông nghiệp Chế biến
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
6300.000.00%0.00Mua01413.790B7.00899.475054.00Tài chính
JPM JPMORGAN CHASE &CO
464380.000.00%0.00Mua01456520.000B13.2135252.87Tài chính
TGLSC TECNOGLASS INC
24980.000.00%0.00Bán01210.857B34.31759.005852.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất