Chứng khoán Colombia rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Colombia đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
80000 COP0.00%00.002.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
78.5 COP0.00%215.142K14.21278.718B COP−7.41 COP−137.38%0.00%Truyền thông
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
31980 COP+4.78%121.516K1.0928.17T COP9.113509.33 COP11.25%Tài chính
Theo dõi
BHIBAC HOLDING INTERN
209 COP+0.48%307.02K0.238.99T COP5.7336.47 COP−99.36%17.23%Tài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
500 COP0.00%610.0011.312T COP36.4513.72 COP6.48%Tài chính
Bán
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%Công ty dịch vụ công cộng
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1795 COP−3.23%559.692K1.0417.031T COP5.38333.71 COP+11.65%9.08%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4140 COP0.00%10.419K0.764.698T COP5.89702.84 COP−34.57%10.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
10400 COP+2.16%279.409K0.868.245T COP7.491389.33 COP+78.73%5.28%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
11700 COP+3.54%21.192K1.274.116T COP5.822010.08 COP8.07%Tài chính
Theo dõi
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
11400 COP0.00%7.876K0.85689.854B COP20.07567.96 COP−21.49%10.23%Tài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23300 COP0.00%0287.9B COP12.741829.17 COP−17.47%2.70%Công nghiệp Chế biến
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
49980 COP−2.95%1.575K0.0923.587T COP30.401644.29 COP−12.98%2.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
238 COP0.00%00.003.478T COP11.2121.22 COP20.14%Tài chính
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
6920 COP−1.56%8.58K1.501.275T COP4.921405.48 COP−30.09%13.07%Dịch vụ Phân phối
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
5620 COP+1.63%333.411K0.356.473T COP14.80379.84 COP+126.76%5.83%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2465 COP+0.41%3.091M1.05100.941T COP4.67527.85 COP−31.29%22.72%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
49700 COP+2.22%0.995K0.673.846T COP24.002071.10 COP4.75%Tài chính
MINEROSMINEROS S.A.
1720 COP+1.18%334.598K2.05509.554B COP14.58117.97 COP−75.33%17.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
24000 COP0.00%3300.118.526T COP23.711012.08 COP7.61%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
30500 COP+1.67%2.297K0.2115.363T COP13.092329.19 COP+75.72%3.85%Tài chính
Bán
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.00 COP0.00%00.00174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%Khoáng sản phi năng lượng
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2445 COP0.00%59.847K0.182.616T COP16.36149.49 COP−61.24%11.27%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
221 COP0.00%2.1K0.02250.67B COP5.98%Dịch vụ Công nghiệp
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%25.08%Công nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505 COP0.00%084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%Dịch vụ Thương mại
FABRICATOFABRICATO S.A.
4.53 COP0.00%00.0041.684B COP0.00%Công nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%Truyền thông
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
15800 COP+3.27%279.73K0.5716.947T COP7.092227.37 COP+11.13%5.36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%Công nghiệp Chế biến
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3520 COP0.00%04.568T COP−54.26 COP−118.57%4.76%Bán Lẻ
Mua
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COP0.00%Dịch vụ Khách hàng
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
12000 COP0.00%00.001.871T COP3.683261.90 COP12.08%Tài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%Công nghiệp Chế biến
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%Dịch vụ Thương mại
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18600 COP0.00%00.0026.011B COP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
18.3 COP+0.55%1.249M3.77214.282B COP8.712.10 COP−27.17%2.20%Công nghiệp Chế biến
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2900 COP0.00%00.00646.627B COP−931.01 COP13.45%Tài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.39%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%Công nghiệp Chế biến
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200 COP0.00%0669.019B COP8.141375.23 COP2.34%Công nghiệp Chế biến
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
590 COP0.00%0338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
171 COP0.00%016.416B COP0.00%Dịch vụ Công nghiệp