Chứng khoán Colombia rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Colombia đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
33900COP0.00%0COP
Mua
1645.56M12.043TCOP2.7412392.22COP36.449KTài chính
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277KKhoáng sản phi năng lượng
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
7900COP−2.95%−240COP
Bán Mạnh
23.084K182.364M1.477TCOP4.052010.55COPDịch vụ Phân phối
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1807COP−3.37%−63COP
Bán
255.729K462.102M17.169TCOP6.26298.88COPCông ty dịch vụ công cộng
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
17780COP−5.43%−1020COP
Bán Mạnh
98.39K1.749B20.824TCOP9.382004.34COP4.452KCông ty dịch vụ công cộng
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3200COP0.00%0COP
Bán
1.472K4.71M713.519BCOP3.95809.82COP4.177KTài chính
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COPDịch vụ Khách hàng
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
120.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
276.962K33.235M426.066BCOP6.0519.83COPTruyền thông
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227Tài chính
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Mua
0030.36BCOP4.56110.97COP18Công nghiệp Chế biến
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
18300COP0.00%0COP
Bán
0025.592BCOPKhoáng sản phi năng lượng
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
11200COP0.00%0COP
Theo dõi
00669.019BCOP3.831KCông nghiệp Chế biến
CLHCEMEX LATAM HOLDINGS S.A
5800COP5.94%325COP
Sức mua mạnh
9.954K57.733M3.166TCOP−184.92COPDịch vụ Thương mại
MINEROSMINEROS S.A.
1800COP−2.07%−38COP
Theo dõi
13.312K23.962M550.917BCOP3.84478.19COPKhoáng sản phi năng lượng
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3550COP3.38%116COP
Bán
8.16K28.968M4.457TCOP11.76292.12COPBán Lẻ
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4500COP−4.26%−200COP
Theo dõi
29.499K132.746M5.334TCOP4.381074.21COP70Công ty dịch vụ công cộng
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
40000COP0.00%0COP
Mua
58.671K2.347B34.558TCOP10.933660.20COP29.955KTài chính
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1105.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0077.35BCOP−1573.23COP157Công nghiệp Chế biến
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
30.00COP0.00%0.00COP
Theo dõi
14.973K449.19K353.212BCOP10.402.88COPCông nghiệp Chế biến
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOPDịch vụ Khách hàng
FABRICATOFABRICATO S.A.
7.00COP0.00%0.00COP
Mua
387K2.709M64.413BCOPCông nghiệp Chế biến
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
240.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
25.012K6.003M272.221BCOP5.0744.99COPDịch vụ Công nghiệp
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP−2.45COPTài chính
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Theo dõi
00163.106BCOP3.67361.98COPCông ty dịch vụ công cộng
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260COP0.00%0COP
Theo dõi
00379.965BCOP17.22654.00COPCông nghiệp Chế biến
ECOPETROLECOPETROL S.A.
2239COP−2.53%−58COP
Bán
8.478M18.983B94.445TCOP2.89793.66COPNăng lượng Mỏ
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000COP0.00%0COP
Mua
00165.997BCOP7.3568061.90COPCông ty dịch vụ công cộng
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
7780COP0.00%0COP
Theo dõi
4733.68M470.795BCOP10.75723.45COP472Tài chính
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1550COP0.00%0COP
Theo dõi
00890.267BCOP−1.69COPDịch vụ Công nghiệp
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
9850COP−1.20%−120COP
Bán
45.733K450.47M7.878TCOP12.83777.33COPTài chính
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
14600COP0.00%0COP
Theo dõi
00659.639BCOP5.142842.31COPCông nghiệp Chế biến
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP37.6755.08COPTruyền thông
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
506.0COP0.00%0.0COP
Bán
0031.625BCOP4.06124.72COP9Công nghiệp Chế biến
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
21180COP0.00%0COP
Theo dõi
00415.55BCOPCông nghiệp Chế biến
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
540.1COP0.00%0.0COP
Bán
23.278K12.572M12.936TCOPTài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COPTài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86KTài chính
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
45000COP0.00%0COP
Theo dõi
84.116K3.785B20.61TCOP23.821889.54COPHàng tiêu dùng không lâu bền
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
350.0COP0.00%0.0COP
Mua
005.036TCOP89.98COP119Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
24000COP0.00%0COP
Bán
003.742TCOP6.923466.65COP7.151KTài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
60550COP−0.74%−450COP
Theo dõi
37222.525M4.824TCOP3.8116310.69COP23.988KTài chính
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410COP0.00%0COP
Theo dõi
0088.421BCOPDịch vụ Thương mại
FGNTOLIMAFONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.40COP−0.00%−0.00COP
Bán Mạnh
0015.307BCOPHàng tiêu dùng không lâu bền
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
15820COP−0.19%−30COP
Bán
107.281K1.697B5.744TCOP2.965350.38COP15.242KTài chính
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
23290COP0.00%0COP
Mua
00287.777BCOP10.512216.31COPCông nghiệp Chế biến
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.0COP0.00%0.0COP
Bán
0084.533BCOP4.27118.19COPDịch vụ Thương mại
BHIBAC HOLDING INTERN
278.5COP0.14%0.4COP
Mua
109.115K30.389M12.02TCOP0.055744.98COPTài chính
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2920COP−0.03%−1COP
Bán
17.288K50.481M3.125TCOP7.77375.89COPCông ty dịch vụ công cộng
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3700COP−2.12%−80COP
Theo dõi
90.547K335.024M4.424TCOPKhoáng sản phi năng lượng
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
40990COP8.44%3190COP
Sức mua mạnh
38.139K1.563B19.104TCOP16.472295.38COPTài chính