Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Colombia

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
CENCOSUDCO CENCOSUD S.A.
0.42-4.73-4.73-4.73-4.730.00%0.080.08-15.01-15.55-10.261.210.00
FALABELLCO S.A.C.I. FALABELLA
6.106.106.106.106.100.00%5.942.17-10.75-26.75-24.141.200.00
AAPL Apple Inc
0.600.600.600.602.302.30%4.211.8614.3947.2245.0956.201.152.27
AMZN AMAZON
1.961.961.961.961.961.96%2.70-4.113.5418.2423.5320.651.101.92
BAC BANK OF AMERICA
-3.70-2.77-3.70-3.70-3.700.63%0.57-4.9712.0312.0066.5278.131.090.63
C CITIGROUP INC
-0.48-1.23-1.23-1.23-1.23-0.40%-1.23-5.98-8.50-13.7716.6321.181.070.48
CHILECO BANCO DE CHILE
-2.03-2.03-2.03-2.03-2.030.00%-0.32-2.35-0.941.935.691.030.00
JPM JP MORGAN CHASE & CO
2.322.322.322.322.320.00%0.13-4.933.394.5343.6649.460.810.00
GE GENERAL ELECTRIC
-8.80-8.80-8.80-8.80-8.805.36%4.97-1.59-2.79-3.9029.6524.460.715.09
CNEC CANACOL ENERGY LTD
0.000.000.000.001.193.34%5.314.071.69-1.16-1.73-8.260.683.61
JNJ JOHNSON & JOHNSON
0.050.050.050.050.051.66%0.260.26-3.577.5320.0919.750.511.63
ENELAMCO ENEL AMERICAS S.A.
-7.83-7.83-7.83-7.83-7.830.00%3.51-3.50-3.46-3.57-7.070.470.00
PFE PFIZER
-0.19-0.19-1.72-1.72-1.72-1.72%-7.05-6.4213.1342.7254.2437.990.281.75
Tải thêm