Bột giấy (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
5775.473B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
0%
Thay đổi
+15.56%
Hiệu suất Tháng
+33.33%
Hiệu suất Năm
+33.33%
Hiệu suất YTD
          
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
5200.000.00%0.00Mua05775.473B18.75277.361060.00
Tải thêm