Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nhật Bản

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
5229.883B1.12-0.15%896.158KDịch vụ Thương mại57
312.158B1.480.61%169.342KCông nghệ Điện tử6
1594.443B1.81-0.35%401.063KCông nghiệp Chế biến20
2492.758B1.860.44%762.881KVận chuyển10
2390.073B2.60-0.38%1.526MVận chuyển3
122.175B0.901.24%643.737KCông ty dịch vụ công cộng2
318.882B2.74-0.10%1.171MKhoáng sản phi năng lượng5
1579.559B1.73-0.48%236.263KHàng tiêu dùng không lâu bền33
8531.501B1.11-0.16%343.470KBán Lẻ35
17899.462B2.550.11%442.335KSản xuất Chế tạo89
7427.396B3.57-1.53%793.004KKhách hàng Lâu năm13
9342.235B2.360.44%820.132KHàng tiêu dùng không lâu bền9
3285.050B1.480.37%246.744KHàng tiêu dùng không lâu bền7
1444.767B0.07-0.26%326.848KCông nghệ Sức khỏe19
1545.747B2.320.97%560.397KDịch vụ Khách hàng11
4242.296B2.780.28%357.796KSản xuất Chế tạo57
73.794B2.930.77%8.300KDịch vụ Khách hàng1
115.254B1.28-0.30%68.988KDịch vụ Khách hàng2
1212.308B0.48-1.96%1.400MBán Lẻ13
924.818B1.84-0.73%373.396KCông nghiệp Chế biến9
4034.958B3.57-0.06%2.116MCông nghiệp Chế biến17
19381.808B2.321.22%892.331KCông nghiệp Chế biến85
31.079B0.51-1.11%943.368KNăng lượng Mỏ2
2300.942B1.90-0.25%1.027MDịch vụ Thương mại31
87.190B0.710.33%293.893KCông nghệ Điện tử6
525.117B1.75-0.27%108.492KCông nghệ Điện tử14
117.598B2.520.60%346.970KCông nghệ Điện tử3
1868.338B1.903.57%186.558KKhoáng sản phi năng lượng37
280.351B1.67-0.53%105.933KHàng tiêu dùng không lâu bền5
1509.943B1.650.48%205.028KCông nghiệp Chế biến30
748.630B1.80-0.44%212.795KDịch vụ Công nghệ17
2488.238B1.73-0.99%518.415KBán Lẻ16
2468.196B0.770.07%639.542KBán Lẻ12
4165.204B1.13-1.10%152.458KBán Lẻ20
7671.991B2.99-0.43%1.438MCông ty dịch vụ công cộng17
9585.666B1.75-0.47%984.816KSản xuất Chế tạo55
11017.002B1.530.11%1.537MCông nghệ Điện tử99
38401.405B2.770.17%982.776KCông nghệ Điện tử67
8163.434B1.823.52%1.703MCông nghệ Điện tử29
1321.829B2.500.19%419.292KDịch vụ Phân phối33
2670.303B1.83-0.45%1.850MBán Lẻ17
23387.747B1.40-0.05%3.794MKhách hàng Lâu năm26
15891.334B2.740.73%712.745KDịch vụ Công nghiệp179
363.217B2.420.30%62.361KDịch vụ Công nghiệp10
8341.916B2.96-0.26%1.723MTài chính41
573.430B4.03-0.76%1.158MTài chính5
154.238B1.61-1.46%168.383KDịch vụ Thương mại7
983.332B1.73-0.23%25.417KDịch vụ Phân phối40
9966.950B1.84-0.91%962.053KBán Lẻ47
73.673B0.66-1.80%64.148KHàng tiêu dùng không lâu bền5
2900.837B1.42-0.72%513.905KHàng tiêu dùng không lâu bền24
9549.341B1.40-0.29%287.834KHàng tiêu dùng không lâu bền80
100.307B2.73-2.55%88.885KKhoáng sản phi năng lượng8
4026.314B2.19-0.59%743.787KCông ty dịch vụ công cộng16
301.059B2.94-0.18%51.764KKhách hàng Lâu năm9
514.254B2.17-0.07%102.034KBán Lẻ10
1473.214B2.71-0.56%297.858KKhách hàng Lâu năm32
122.066B0.63-0.90%66.271KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
712.308B1.39-0.55%116.603KDịch vụ Khách hàng16
13665.085B1.30-0.53%985.976KHàng tiêu dùng không lâu bền28
9134.367B2.21-1.12%1.151MSản xuất Chế tạo10
28874.178B1.780.03%417.382KSản xuất Chế tạo192
7836.476B2.09-0.48%394.172KCông nghiệp Chế biến72
15341.958B1.37-0.83%615.435KDịch vụ Công nghệ185
122.522B2.311.76%16.577KTài chính8
916.996B5.34-0.67%864.748KNăng lượng Mỏ2
1192.704B1.12-1.02%1.524MBán Lẻ15
13097.359B1.02-0.10%4.224MDịch vụ Công nghệ91
8157.675B4.03-0.39%4.313MTài chính40
179.752B2.390.51%76.642KTài chính8
406.040B2.85-0.15%718Hỗn hợp255
9374.708B3.94-0.14%3.051MTài chính6
31987.386B4.36-0.29%20.049MTài chính11
17116.650B4.380.30%4.061MTruyền thông2
2064.278B1.934.06%475.868KVận chuyển36
3.946B2.701.23%6.900KDịch vụ Khách hàng1
2102.363B1.77-1.19%392.284KDịch vụ Phân phối18
13164.408B0.88-0.72%1.488MCông nghệ Sức khỏe39
460.426B2.45-1.61%131.107KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
5074.351B2.180.86%912.912KSản xuất Chế tạo70
54.806B2.35-0.68%180.409KHỗn hợp3
7358.178B1.50-0.61%341.192KDịch vụ Thương mại159
2954.532B1.88-0.05%484.131KSản xuất Chế tạo40
58264.088B3.02-0.75%2.210MKhách hàng Lâu năm10
7275.865B0.540.19%436.290KDịch vụ Khách hàng35
30.065B0.12-0.91%15.365KTài chính2
985.580B2.07-0.45%145.838KSản xuất Chế tạo21
1811.838B2.38-1.16%2.675MNăng lượng Mỏ3
3411.386B4.320.92%4.489MNăng lượng Mỏ8
186.177B1.75-0.73%98.377KDịch vụ Công nghiệp2
4354.443B1.26-0.08%2.369MDịch vụ Khách hàng67
343.136B2.12-0.33%99.703KKhách hàng Lâu năm12
1369.380B2.211.61%1.028MKhoáng sản phi năng lượng11
1495.130B1.480.40%128.103KVận chuyển17
7241.770B1.03-0.56%377.512KDịch vụ Công nghệ92
1950.365B1.86-1.14%394.210KDịch vụ Thương mại38
610.252B1.29-0.70%350.524KCông nghệ Sức khỏe3
22327.356B3.860.66%1.195MCông nghệ Sức khỏe13
28487.056B1.39-0.55%1.493MCông nghệ Sức khỏe42
5.793B0.00-5.00%379.900KKhoáng sản phi năng lượng1
5985.105B3.55-0.75%1.060MTài chính3
136.112B0.99-0.01%138.972KDịch vụ Khách hàng14
18.792B0.93-1.41%6.096KDịch vụ Khách hàng2
1312.837B1.870.22%1.304MCông nghiệp Chế biến15
26665.691B1.120.71%390.691KVận chuyển27
20389.996B2.370.20%1.803MTài chính120
16511.095B3.57-0.07%8.331KTài chính70
12928.326B1.45-1.09%1.144MKhách hàng Lâu năm38
14171.160B3.41-0.69%1.522MTài chính80
5393.560B0.93-0.35%224.045KDịch vụ Khách hàng99
2921.684B0.982.04%7.594MCông nghệ Điện tử13
1098.961B1.13-1.05%180.370KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
2101.750B4.10-0.30%930.400KTài chính1
3900.934B1.22-0.37%160.581KBán Lẻ63
9443.242B1.070.96%11.661MTruyền thông20
7909.909B1.552.60%1.200MKhoáng sản phi năng lượng27
302.595B2.041.57%64.584KCông nghệ Điện tử18
2453.028B2.35-0.21%2.340MCông nghiệp Chế biến33
4434.490B6.16-0.08%3.915MHàng tiêu dùng không lâu bền1
1008.381B1.720.40%292.907KKhách hàng Lâu năm6
1461.415B1.80-0.04%133.037KVận chuyển25
7337.127B2.91-0.02%2.396MSản xuất Chế tạo44
20.632B1.482.88%78.080KCông ty dịch vụ công cộng3
39506.361B4.00-0.03%1.699MDịch vụ Phân phối169
17531.004B3.730.33%4.080MTruyền thông6
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất