Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nhật Bản

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
5240.624B1.12-0.20%832.848KDịch vụ Thương mại57
313.270B1.47-0.35%299.931KCông nghệ Điện tử6
1600.170B1.81-0.36%350.348KCông nghiệp Chế biến20
2510.462B1.85-0.71%839.130KVận chuyển10
2378.953B2.610.47%969.063KVận chuyển3
124.851B0.88-2.14%313.085KCông ty dịch vụ công cộng2
317.454B2.750.45%1.797MKhoáng sản phi năng lượng5
1589.499B1.71-0.65%297.152KHàng tiêu dùng không lâu bền33
8497.539B1.110.40%406.341KBán Lẻ35
18059.490B2.560.37%470.823KSản xuất Chế tạo90
7444.565B3.56-0.32%594.803KKhách hàng Lâu năm13
9365.639B2.350.63%915.438KHàng tiêu dùng không lâu bền9
3266.043B1.490.53%267.975KHàng tiêu dùng không lâu bền7
1456.615B0.07-0.81%425.848KCông nghệ Sức khỏe19
1530.456B2.341.00%519.628KDịch vụ Khách hàng11
3703.020B2.630.12%372.732KSản xuất Chế tạo56
74.846B2.88-1.41%8.200KDịch vụ Khách hàng1
116.174B1.27-0.79%67.926KDịch vụ Khách hàng2
1252.059B0.47-3.17%1.363MBán Lẻ13
911.489B1.871.46%399.600KCông nghiệp Chế biến9
4040.902B3.56-0.15%2.486MCông nghiệp Chế biến17
14645.412B2.47-0.46%1.488MCông nghiệp Chế biến84
30.920B0.510.51%660.708KNăng lượng Mỏ2
2303.571B1.89-0.11%909.331KDịch vụ Thương mại31
86.435B0.710.87%540.149KCông nghệ Điện tử6
525.732B1.75-0.12%115.179KCông nghệ Điện tử14
119.539B2.48-1.62%302.150KCông nghệ Điện tử3
1891.906B1.882.92%248.648KKhoáng sản phi năng lượng37
281.430B1.67-0.38%102.099KHàng tiêu dùng không lâu bền5
1517.440B1.64-0.49%204.395KCông nghiệp Chế biến30
756.398B1.78-1.03%330.688KDịch vụ Công nghệ17
2477.007B1.730.66%691.734KBán Lẻ16
2481.831B0.76-0.55%1.107MBán Lẻ12
4186.131B1.13-0.45%154.630KBán Lẻ20
7499.810B3.030.51%1.760MCông ty dịch vụ công cộng16
10157.919B1.76-0.88%968.803KSản xuất Chế tạo56
11082.592B1.52-0.48%1.270MCông nghệ Điện tử99
34758.067B2.53-0.39%1.114MCông nghệ Điện tử65
8116.967B1.830.57%770.430KCông nghệ Điện tử29
1328.004B2.49-0.47%386.181KDịch vụ Phân phối33
2669.567B1.840.03%889.169KBán Lẻ17
23402.334B1.400.22%3.453MKhách hàng Lâu năm26
15952.480B2.730.32%640.539KDịch vụ Công nghiệp179
367.373B2.39-1.15%75.886KDịch vụ Công nghiệp10
8346.407B2.960.26%1.768MTài chính41
580.289B3.99-1.18%1.477MTài chính5
155.474B1.60-0.79%260.903KDịch vụ Thương mại7
985.654B1.72-0.24%27.622KDịch vụ Phân phối40
9945.756B1.840.21%1.243MBán Lẻ47
73.425B0.660.34%47.963KHàng tiêu dùng không lâu bền5
2903.754B1.41-0.10%611.862KHàng tiêu dùng không lâu bền24
9614.763B1.39-0.67%406.156KHàng tiêu dùng không lâu bền81
102.145B2.68-1.81%39.145KKhoáng sản phi năng lượng8
3955.276B2.230.75%875.484KCông ty dịch vụ công cộng16
302.416B2.92-0.45%74.363KKhách hàng Lâu năm9
513.719B2.180.10%126.988KBán Lẻ10
1483.991B2.69-0.81%283.635KKhách hàng Lâu năm32
123.397B0.62-1.08%62.593KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
714.053B1.39-0.24%193.969KDịch vụ Khách hàng16
13817.007B1.29-1.10%1.016MHàng tiêu dùng không lâu bền28
9352.085B2.16-2.16%1.536MSản xuất Chế tạo10
26579.390B1.69-0.71%401.958KSản xuất Chế tạo190
7896.259B2.07-0.76%408.759KCông nghiệp Chế biến72
15409.292B1.36-0.30%655.603KDịch vụ Công nghệ185
124.532B2.27-1.61%19.111KTài chính8
922.946B5.31-0.64%973.245KNăng lượng Mỏ2
1196.046B1.11-0.25%1.512MBán Lẻ15
13069.675B1.020.21%6.218MDịch vụ Công nghệ91
8189.789B4.01-0.35%4.012MTài chính40
181.071B2.37-0.73%67.564KTài chính8
405.347B2.850.00%981Hỗn hợp255
9353.647B3.950.23%3.160MTài chính6
32301.131B4.31-0.68%26.587MTài chính11
17086.190B4.390.18%3.674MTruyền thông2
2088.158B1.903.57%489.667KVận chuyển36
3.916B2.720.78%30.500KDịch vụ Khách hàng1
2113.931B1.76-0.55%469.705KDịch vụ Phân phối18
13242.618B0.88-0.59%1.237MCông nghệ Sức khỏe39
465.768B2.43-1.12%189.269KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
5084.933B2.180.50%647.476KSản xuất Chế tạo70
55.614B2.32-1.45%282.000KHỗn hợp3
7404.029B1.49-0.63%335.142KDịch vụ Thương mại159
2970.815B1.87-0.55%556.531KSản xuất Chế tạo40
58215.766B3.02-0.43%2.444MKhách hàng Lâu năm10
7324.838B0.53-0.67%527.580KDịch vụ Khách hàng35
30.471B0.12-1.33%25.736KTài chính2
986.202B2.07-0.35%151.727KSản xuất Chế tạo21
1810.592B2.380.07%2.676MNăng lượng Mỏ3
3412.670B4.321.20%4.208MNăng lượng Mỏ8
185.569B1.760.33%114.495KDịch vụ Công nghiệp2
4359.294B1.26-0.09%1.960MDịch vụ Khách hàng67
344.831B2.11-0.49%103.937KKhách hàng Lâu năm12
1371.559B2.21-0.16%802.688KKhoáng sản phi năng lượng11
1511.281B1.47-1.07%115.653KVận chuyển17
7276.491B1.03-0.48%302.989KDịch vụ Công nghệ92
1960.359B1.85-0.51%346.513KDịch vụ Thương mại38
611.557B1.28-0.21%348.811KCông nghệ Sức khỏe3
22567.591B3.820.10%1.026MCông nghệ Sức khỏe13
28577.638B1.39-0.32%1.394MCông nghệ Sức khỏe42
5.503B0.005.26%832.200KKhoáng sản phi năng lượng1
6008.827B3.54-0.39%1.052MTài chính3
137.431B0.98-1.02%51.111KDịch vụ Khách hàng14
18.959B0.93-0.26%4.190KDịch vụ Khách hàng2
1316.251B1.87-0.26%881.259KCông nghiệp Chế biến15
26577.519B1.120.22%385.524KVận chuyển26
20464.827B2.36-0.07%1.484MTài chính120
16631.943B3.54-0.73%7.423KTài chính70
13032.705B1.43-0.80%1.021MKhách hàng Lâu năm38
14240.114B3.39-0.48%1.848MTài chính80
5421.637B0.92-0.58%231.220KDịch vụ Khách hàng99
2906.099B0.980.54%4.240MCông nghệ Điện tử13
1102.992B1.13-0.37%165.769KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
2091.980B4.120.47%980.200KTài chính1
3891.187B1.220.39%195.043KBán Lẻ63
9462.896B1.07-0.21%8.075MTruyền thông20
7835.388B1.573.26%1.363MKhoáng sản phi năng lượng27
304.622B2.021.11%87.237KCông nghệ Điện tử18
2436.908B2.370.66%3.400MCông nghiệp Chế biến33
4441.580B6.15-0.16%5.516MHàng tiêu dùng không lâu bền1
1013.849B1.71-0.54%401.264KKhách hàng Lâu năm6
1468.813B1.79-0.51%143.123KVận chuyển25
7313.918B2.910.23%2.020MSản xuất Chế tạo43
20.610B1.480.11%14.668KCông ty dịch vụ công cộng3
42946.326B4.000.20%1.606MDịch vụ Phân phối170
17497.760B3.740.19%4.191MTruyền thông6
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất