Vật liệu cơ bản (Khu vực)

363
Cổ phiếu
43656.145B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.047M
Khối lượng
+2.97%
Tỷ suất Cổ tức
−0.24%
Thay đổi
−9.31%
Hiệu suất Tháng
−13.68%
Hiệu suất Năm
+1.05%
Hiệu suất YTD
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1395.00-0.29%-4.00Mua5.900K16.423B16.2386.21653.00Hóa chất Nông nghiệp
1491 CHUGAI MINING CO
21.000.00%0.00Sức mua mạnh107.100K6.083B28378.380.00107.00Kim loại và Khoáng sản quý
1515 NITTETSU MINING CO
4175.002.58%105.00Bán15.500K33.863B6.69608.541784.00Vật liệu Xây dựng
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
3210.00-0.16%-5.00Mua4008.136B18.53173.46261.00Thép
1972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO
2508.00-0.52%-13.00Bán11.400K9.721B5.00503.89448.00Thép
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
644.000.62%4.00Sức bán mạnh11.500K5.591B7.2688.13178.00Vật liệu Xây dựng
2714 PLA MATELS CORP
508.00-0.39%-2.00Bán5.100K4.360B5.9885.35193.00Hóa chất thông dụng
3023 RASA CORPORATION
778.00-0.26%-2.00Bán17.100K9.041B5.81134.23258.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3036 ALCONIX CORPORATION
1264.001.20%15.00Mua87.400K32.326B6.88181.601424.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3101 TOYOBO CO
1243.000.16%2.00Bán420.300K110.160B-6.799494.00Hóa chất thông dụng
3168 KUROTANI CORPORATION
423.00-0.47%-2.00Sức bán mạnh7.800K6.013B-24.29124.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
790.000.51%4.00Sức bán mạnh32.800K15.324B8.2795.021120.00Hóa chất thông dụng
3359 TAISEI CO.LTD.
287.00-1.03%-3.00Bán27.000K3.150B9.4831.0075.00Bao bì Giấy
3405 KURARAY CO
1200.000.08%1.00Bán1.787M416.743B17.5268.5710768.00Hóa chất thông dụng
3407 ASAHI KASEI CORP
1161.000.83%9.50Mua2.744M1607.638B10.90105.6634670.00Hóa chất thông dụng
3420 KFC LTD (JAPAN)
1491.00-1.26%-19.00Sức bán mạnh4.800K11.113B7.11212.36275.00Vật liệu Xây dựng
3423 SE CORP
274.00-1.44%-4.00Bán29.300K8.314B11.8823.40490.00Vật liệu Xây dựng
3440 NISSO PRONITY CO LTD
865.00-0.46%-4.00Mua2.300K5.583B3.88223.94278.00Thép
3447 SHINWA CO LTD
1003.00-2.43%-25.00Sức bán mạnh43.300K14.380B10.7496.44148.00Thép
3512 NIPPON FELT CO
441.00-2.22%-10.00Bán15.300K8.694B14.2731.60641.00Sản phẩm Giấy
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
954.001.27%12.00Bán1.100K3.371B12.3076.5769.00Hóa chất thông dụng
3551 DYNIC CORP
736.000.68%5.00Mua9.800K6.195B10.3870.441392.00Sản phẩm Giấy
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
3810.001.60%60.00Bán7.100K52.045B14.99251.231456.00Sản phẩm Giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
595.000.85%5.00Sức bán mạnh3.047M583.876B11.2452.5236144.00Sản phẩm Giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1966.00-0.15%-3.00Bán485.000K227.859B-304.3412881.00Sản phẩm Giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
543.001.88%10.00Bán26.500K23.804B273.781.953723.00Sản phẩm Giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
592.00-0.34%-2.00Bán404.100K112.296B12.3548.444779.00Sản phẩm Giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1406.00-0.28%-4.00Mua8.400K18.826B-430.951444.00Sản phẩm Giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
945.00-2.38%-23.00Bán19.300K9.799B-38.531202.00Hóa chất Chuyên biệt
3880 DAIO PAPER CORP
1342.001.36%18.00Mua206.800K198.723B46.8132.0510748.00Sản phẩm Giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
802.00-0.37%-3.00Mua41.000K3.984B9.1388.16174.00Sản phẩm Giấy
3941 RENGO CO
988.000.10%1.00Mua931.400K244.371B14.2469.3216532.00Bao bì Giấy
3943 OHISHI SANGYO CO
1516.000.00%0.00Mua4007.071B10.41145.60514.00Bao bì Giấy
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2380.00-2.06%-50.00Bán2004.229B5.72425.36684.00Bao bì Giấy
3945 SUPERBAG CO LTD
1445.000.00%0.00Mua5002.210B-98.09718.00Bao bì Giấy
3946 TOMOKU CO LTD
1776.000.91%16.00Mua7.800K34.041B7.06273.093318.00Bao bì Giấy
3947 DYNAPAC CO LTD
1442.00-1.10%-16.00Sức bán mạnh20014.415B-89.691943.00Bao bì Giấy
3950 THE PACK CORPORATION
3145.000.48%15.00Bán22.200K61.415B12.78245.181228.00Bao bì Giấy
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
1109.001.84%20.00Mua6.500K24.313B15.1773.451352.00Bao bì Giấy
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1229.00-0.08%-1.00Bán5006.109B10.53116.80193.00Bao bì Giấy
3953 OHMURA SHIGYO CO
990.00-0.60%-6.00Bán4.800K4.792B39.4025.28204.00Bao bì Giấy
3954 SHOWA PAXXS CORP
1571.00-1.63%-26.00Sức bán mạnh4.400K7.091B6.14260.07624.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
3955 IMURA ENVELOPE
655.002.83%18.00Mua69.500K6.561B24.5026.31863.00Sản phẩm Giấy
3956 KOKUSAI CHART CORP
309.001.31%4.00Bán36.600K1.830B20.4114.95135.00Sản phẩm Giấy
4004 SHOWA DENKO KK
3065.001.32%40.00Bán2.493M441.270B3.73811.0510476.00Hóa chất thông dụng
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
486.001.67%8.00Bán10.086M781.537B6.6372.176005.00Các loại hóa chất
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3320.002.00%65.00Bán17.300K44.893B74.3243.801269.00Hóa chất thông dụng
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
4750.000.53%25.00Bán544.000K696.883B23.90197.682511.00Hóa chất thông dụng
4022 RASA INDUSTRIES
1305.00-0.38%-5.00Sức bán mạnh85.600K10.383B4.52289.96557.00Hóa chất thông dụng
4023 KUREHA CORPORATION
6980.00-3.06%-220.00Mua192.300K145.909B10.59680.064374.00Hóa chất thông dụng
4025 TAKI CHEMICAL CO
4725.00-0.74%-35.00Bán12.900K41.120B29.67160.45594.00Hóa chất Nông nghiệp
4027 TAYCA CORP
2282.002.01%45.00Bán29.000K52.590B13.12170.44702.00Hóa chất thông dụng
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1035.000.68%7.00Bán277.400K41.085B4.73217.261578.00Hóa chất thông dụng
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1140.00-0.09%-1.00Bán6.200K11.260B11.35100.56829.00Hóa chất Nông nghiệp
4033 NITTO FC CO LTD
1199.000.00%0.00Mua61.400K30.132B29.9540.03342.00Hóa chất Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
2725.00-1.09%-30.00Sức bán mạnh58.600K83.135B14.33192.262683.00Các loại hóa chất
4042 TOSOH CORP
1403.00-0.21%-3.00Bán1.896M456.579B5.85240.6212595.00Hóa chất thông dụng
4043 TOKUYAMA CORP
2562.00-0.89%-23.00Sức bán mạnh469.600K179.532B5.24493.344889.00Hóa chất thông dụng
4045 TOAGOSEI CO LTD
1200.001.61%19.00Mua177.600K155.454B12.2396.562429.00Hóa chất thông dụng
4046 OSAKA SODA CO LTD
2566.000.20%5.00Sức bán mạnh44.700K59.419B9.81297.31931.00Hóa chất thông dụng
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
674.001.51%10.00Bán329.600K38.196B5.83113.90815.00Hóa chất thông dụng
4061 DENKA COMPANY LIMITED
3205.001.42%45.00Bán254.600K274.758B11.04286.205944.00Hóa chất thông dụng
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
9322.00-0.24%-22.00Bán1.010M3894.624B12.88725.8120155.00Hóa chất thông dụng
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
9490.00-0.73%-70.00Mua1003894.624B12.88725.8120155.00Hóa chất thông dụng
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1340.000.00%0.00Sức bán mạnh30.300K10.971B4.74282.503451.00Hóa chất thông dụng
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2413.000.67%16.00Bán18.100K40.272B11.37210.761875.00Hóa chất thông dụng
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
733.000.14%1.00Bán17.500K23.813B-15.34201.00Hóa chất thông dụng
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
757.001.88%14.00Sức bán mạnh59.900K17.989B5.81127.91397.00Hóa chất thông dụng
4088 AIR WATER INC
1674.00-0.65%-11.00Bán320.000K329.859B12.47135.3214265.00Hóa chất thông dụng
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
2139.001.33%28.00Mua403.300K913.550B22.1295.4115876.00Hóa chất thông dụng
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
1727.000.06%1.00Bán63.500K15.182B5.69303.55683.00Hóa chất thông dụng
4093 TOHO ACETYLENE CO
1362.000.07%1.00Bán1.500K9.508B8.63157.74797.00Hóa chất thông dụng
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1021.00-1.07%-11.00Bán5.500K20.689B8.57120.49406.00Hóa chất Chuyên biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
1216.000.41%5.00Bán183.300K145.696B12.8694.184222.00Hóa chất thông dụng
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
825.001.48%12.00Theo dõi17.100K44.881B14.3056.851859.00Hóa chất thông dụng
4098 TITAN KOGYO K.K.
2407.002.95%69.00Mua17.400K7.032B12.57185.98264.00Hóa chất thông dụng
4099 SHIKOKU CHEMICAL CORP
1017.001.70%17.00Bán30.100K58.420B10.8292.381131.00Hóa chất thông dụng
4100 TODA KOGYO CORP
2121.000.38%8.00Bán12.300K12.173B95654.140.021186.00Hóa chất Chuyên biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1481.000.00%0.00Bán1003.335B8.67180.51260.00Hóa chất thông dụng
4107 ISE CHEMICALS CORP
3105.00-1.74%-55.00Sức bán mạnh30016.117B23.28135.72307.00Hóa chất thông dụng
4109 STELLA CHEMIFA
2706.00-1.85%-51.00Bán81.200K35.601B15.15181.99761.00Hóa chất thông dụng
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
2707.00-0.37%-10.00Bán54.100K21.470B11.40238.31719.00Hóa chất thông dụng
4113 TAOKA CHEMICAL CO
3530.005.37%180.00Bán6.400K9.603B5.28634.70393.00Các loại hóa chất
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6510.000.93%60.00Bán118.400K257.211B10.28627.214219.00Hóa chất thông dụng
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1176.00-1.26%-15.00Sức bán mạnh90013.669B7.81152.58361.00Hóa chất thông dụng
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2880.002.42%68.00Sức bán mạnh12.900K52.207B13.47208.773943.00Hóa chất Chuyên biệt
4118 KANEKA CORP
3830.000.66%25.00Bán152.300K248.168B11.24339.1610234.00Hóa chất thông dụng
4119 NIPPON PIGMENT CO
2138.000.66%14.00Bán5.900K3.335B6.02353.06939.00Hóa chất Chuyên biệt
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1305.00-0.84%-11.00Bán3.000K1.803B7.81168.47175.00Các loại hóa chất
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1346.000.60%8.00Sức bán mạnh981.200K285.850B5.20257.468009.00Hóa chất thông dụng
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2403.000.21%5.00Bán874.000K467.748B6.22385.4317277.00Hóa chất thông dụng
4185 JSR CORP
1499.000.33%5.00Bán985.700K329.324B10.65140.587203.00Hóa chất thông dụng
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO
3030.001.51%45.00Bán226.100K124.390B18.48162.021673.00Hóa chất Chuyên biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
1008.000.60%6.00Sức bán mạnh33.500K22.188B8.78114.13412.00Hóa chất thông dụng
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
722.401.25%8.90Sức bán mạnh5.021M1013.089B6.49119.1569230.00Các loại hóa chất
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2959.00-1.37%-41.00Bán163.000K110.822B15.75191.56753.00Hóa chất thông dụng
4202 DAICEL CORPORATION
950.000.74%7.00Sức bán mạnh912.000K309.618B8.98105.0212309.00Hóa chất thông dụng
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
3730.00-0.13%-5.00Bán165.900K175.770B11.65320.535708.00Hóa chất thông dụng
4205 ZEON CORPORATION
1045.00-0.19%-2.00Sức bán mạnh440.100K228.768B12.4684.143328.00Hóa chất thông dụng
4208 UBE INDUSTRIES
2137.000.42%9.00Bán817.600K215.017B6.82313.0510799.00Hóa chất thông dụng
4215 C I TAKIRON CORPORATION
619.000.16%1.00Bán96.200K60.176B10.1061.173369.00Hóa chất thông dụng
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1401.00-0.28%-4.00Bán68.400K26.883B7.39190.051355.00Hóa chất thông dụng
4217 HITACHI CHEMICAL CO
2952.000.24%7.00Mua527.300K613.213B21.35137.9522623.00Hóa chất Chuyên biệt
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
491.000.00%0.00Bán65.800K31.900B10.6947.451844.00Hóa chất thông dụng
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1845.000.44%8.00Mua10.900K21.891B8.97204.902053.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4228 SEKISUI PLASTICS CO
701.000.57%4.00Bán122.200K31.568B10.0969.092101.00Hóa chất thông dụng
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2381.00-0.13%-3.00Bán2.300K21.452B13.73173.58467.00Hóa chất Chuyên biệt
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
486.000.00%0.00Sức bán mạnh4.300K5.334B28.7216.92677.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4243 NIX INC
666.00-2.20%-15.00Sức bán mạnh1.400K1.582B4.76143.14179.00Hóa chất thông dụng
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
1780.00-0.56%-10.00Bán5002.345B187.00Hóa chất thông dụng
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
1207.000.25%3.00Bán31.100K15.084B12.6595.64959.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2440.000.37%9.00Bán39.300K40.221B4.91494.984386.00Hóa chất thông dụng
4272 NIPPON KAYAKU CO
1267.000.32%4.00Bán623.700K212.367B14.7385.775684.00Các loại hóa chất
4274 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO LTD
992.00-0.10%-1.00Mua24.000K3.975B29.2633.9485.00Hóa chất thông dụng
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD
662.001.07%7.00Bán62.400K15.506B8.4177.891062.00Hóa chất thông dụng
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
956.00-0.42%-4.00Bán6.900K1.169B6.66144.10163.00Hóa chất thông dụng
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
1288.000.08%1.00Mua12.600K30.563B13.2796.98606.00Hóa chất thông dụng
4364 MANAC INCORPORATED
501.000.00%0.00Bán5.600K4.024B18.9226.49313.00Hóa chất thông dụng
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
11000.002.80%300.00Bán10049.639B7.851401.01456.00Hóa chất thông dụng
4366 DAITO CHEMIX CORP
290.000.00%0.00Sức bán mạnh3.100K3.113B5.0357.66261.00Các loại hóa chất
4367 KOEI CHEMICAL CO
1565.00-0.06%-1.00Bán2.500K7.660B7.97196.43311.00Các loại hóa chất
4368 FUSO CHEMICAL CO
1978.000.87%17.00Bán40.700K69.623B10.12193.82755.00Hóa chất thông dụng
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
4875.00-1.02%-50.00Bán61.400K38.473B16.97290.23148.00Hóa chất Chuyên biệt
4401 ADEKA CORPORATION
1547.000.26%4.00Sức bán mạnh173.000K158.904B9.31165.783551.00Hóa chất thông dụng
4403 NOF CORP
4005.00-1.11%-45.00Mua337.400K340.888B15.61259.423721.00Hóa chất thông dụng
4406 NEW JAPAN CHEMICAL CO
196.001.03%2.00Bán67.700K7.234B12.6215.37427.00Hóa chất thông dụng
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
507.00-0.39%-2.00Mua12.000K10.856B5.7089.37728.00Hóa chất thông dụng
4410 HARIMA CHEMICALS GROUP INC
1010.003.17%31.00Bán22.800K25.113B6.16158.871467.00Hóa chất thông dụng
4461 DKS CO. LTD.
2883.00-1.87%-55.00Sức bán mạnh79.800K29.853B11.56254.07976.00Hóa chất thông dụng
4462 ISHIHARA CHEMICAL CO LTD
1467.00-2.65%-40.00Sức bán mạnh11.500K12.288B10.20147.68213.00Hóa chất Chuyên biệt
4463 NICCA CHEMICAL CO
854.00-0.12%-1.00Bán5.100K13.429B12.0171.191479.00Hóa chất thông dụng
4465 NIITAKA CO LTD
1552.00-0.89%-14.00Bán13.000K9.245B11.94131.12367.00Hóa chất thông dụng
4471 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES
5020.000.70%35.00Bán29.200K109.893B20.56242.462053.00Hóa chất thông dụng
4531 YUKI GOSEI KOGYO CO
244.001.24%3.00Mua25.300K5.260B45.745.27302.00Các loại hóa chất
4611 DAI NIPPON TORYO
990.000.71%7.00Bán27.000K28.109B7.85125.622177.00Hóa chất thông dụng
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
4255.002.78%115.00Mua670.300K1327.749B29.96138.1920402.00Hóa chất thông dụng
4613 KANSAI PAINT CO LTD
1951.004.22%79.00Bán1.938M481.372B32.1767.6715731.00Hóa chất thông dụng
4615 SHINTO PAINT CO
165.00-0.60%-1.00Bán14.100K5.142B-5.42434.00Hóa chất thông dụng
4616 KAWAKAMI PAINT MFG CO
1288.000.55%7.00Mua7001.276B5.49233.24143.00Hóa chất thông dụng
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS
940.000.53%5.00Bán154.700K56.755B-11.242293.00Hóa chất thông dụng
4620 FUJIKURA KASEI CO
575.00-0.17%-1.00Bán17.700K18.334B9.0263.861259.00Hóa chất thông dụng
4621 ROCK PAINT CO LTD
755.000.00%0.00Bán10014.510B12.3561.14503.00Hóa chất thông dụng
4623 ASAHIPEN CORP
1728.000.00%0.00Bán2007.251B14.32120.66233.00Hóa chất thông dụng
4624 ISAMU PAINT CO
3395.00-0.15%-5.00Bán2008.160B199.00Hóa chất thông dụng
4625 ATOMIX CO LTD
766.003.10%23.00Mua6004.648B25.2229.46287.00Hóa chất thông dụng
4627 NATOCO CO LTD
1231.000.00%0.00Mua1.100K9.286B9.04136.18380.00Hóa chất thông dụng
4628 SK KAKEN CO LTD
47400.000.00%0.00Mua100127.810B16.422886.082193.00Hóa chất thông dụng
4629 DAISHIN CHEMICAL
1161.000.09%1.00Bán6005.307B7.44155.87181.00Hóa chất thông dụng
4631 DIC CORPORATION
2740.000.48%13.00Bán567.700K258.102B8.66314.9620620.00Hóa chất Chuyên biệt
4633 SAKATA INX CORP
961.000.73%7.00Bán118.900K55.713B13.0473.194203.00Hóa chất Chuyên biệt
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất