Vật liệu cơ bản (Khu vực)

358
Cổ phiếu
41332.029B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.339M
Khối lượng
+2.64%
Tỷ suất Cổ tức
−0.62%
Thay đổi
+9.44%
Hiệu suất Tháng
−8.84%
Hiệu suất Năm
+9.83%
Hiệu suất YTD
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1256.001.70%21.00Mua20.500K14.498B11.29109.39653.00Hóa chất Nông nghiệp
1491 CHUGAI MINING CO
20.00-4.76%-1.00Bán55.300K6.083B56.720.37107.00Kim loại và Khoáng sản quý
1515 NITTETSU MINING CO
4265.00-2.40%-105.00Mua20.000K36.359B7.64572.241836.00Vật liệu Xây dựng
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
3600.00-0.55%-20.00Mua1.400K9.141B21.16171.12264.00Thép
1972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO
2455.001.61%39.00Mua5.600K9.316B4.47540.45466.00Thép
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
687.00-0.15%-1.00Bán7.700K6.010B5.13134.11178.00Vật liệu Xây dựng
2714 PLA MATELS CORP
513.00-0.39%-2.00Mua2.900K4.402B6.3481.19198.00Hóa chất thông dụng
3023 RASA CORPORATION
849.001.31%11.00Mua87.700K9.714B5.99139.80270.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3036 ALCONIX CORPORATION
1263.001.04%13.00Mua51.900K31.848B9.81127.482417.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3101 TOYOBO CO
1427.00-1.65%-24.00Mua415.100K128.801B-22.609572.00Hóa chất thông dụng
3168 KUROTANI CORPORATION
436.002.59%11.00Bán35.500K6.013B-18.63124.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
831.001.59%13.00Mua39.800K15.948B7.62107.321120.00Hóa chất thông dụng
3359 TAISEI CO.LTD.
313.000.97%3.00Mua33.000K3.368B10.3530.3175.00Bao bì Giấy
3405 KURARAY CO
1342.00-1.90%-26.00Mua1.597M473.618B20.7366.0910768.00Hóa chất thông dụng
3407 ASAHI KASEI CORP
1095.500.05%0.50Mua3.849M1519.244B11.2897.0939283.00Hóa chất thông dụng
3420 KFC LTD (JAPAN)
1769.00-0.28%-5.00Mua1.700K13.056B8.35212.36275.00Vật liệu Xây dựng
3423 SE CORP
298.000.00%0.00Bán44.200K8.913B10.0929.55498.00Vật liệu Xây dựng
3440 NISSO PRONITY CO LTD
976.001.46%14.00Mua15.900K7.003B5.82187.53278.00Thép
3447 SHINWA CO LTD
982.000.00%0.00Mua24.800K13.737B10.2696.44148.00Thép
3512 NIPPON FELT CO
469.000.21%1.00Mua8.500K9.002B20.1223.26628.00Sản phẩm Giấy
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
934.00-0.64%-6.00Mua8003.364B14.8563.3272.00Hóa chất thông dụng
3551 DYNIC CORP
718.000.84%6.00Mua7.000K6.034B8.9279.851386.00Sản phẩm Giấy
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
3925.00-0.63%-25.00Mua13.600K54.864B13.38296.451490.00Sản phẩm Giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
522.00-0.76%-4.00Bán3.675M520.539B11.1647.1736309.00Sản phẩm Giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1869.000.48%9.00Mua424.700K215.242B-211.9712943.00Sản phẩm Giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
486.00-1.02%-5.00Bán87.800K21.928B21.5822.753668.00Sản phẩm Giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
569.000.18%1.00Mua237.600K107.381B10.5354.584714.00Sản phẩm Giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1548.00-1.15%-18.00Mua5.500K20.909B29.0054.001444.00Sản phẩm Giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
901.00-6.92%-67.00Mua37.100K9.799B-220.001270.00Hóa chất Chuyên biệt
3880 DAIO PAPER CORP
1382.00-2.06%-29.00Sức mua mạnh490.900K211.781B46.6235.2610551.00Sản phẩm Giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
728.00-0.14%-1.00Sức bán mạnh1.200K3.608B6.75107.92174.00Sản phẩm Giấy
3941 RENGO CO
807.000.12%1.00Mua964.800K199.557B10.7475.0616968.00Bao bì Giấy
3943 OHISHI SANGYO CO
1520.000.00%0.00Bán7007.089B10.44145.60505.00Bao bì Giấy
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2460.00-1.40%-35.00Mua4004.433B4.70537.51662.00Bao bì Giấy
3945 SUPERBAG CO LTD
1710.002.33%39.00Sức mua mạnh5002.555B-529.07725.00Bao bì Giấy
3946 TOMOKU CO LTD
1587.00-2.28%-37.00Mua27.300K31.411B7.40242.443335.00Bao bì Giấy
3947 DYNAPAC CO LTD
1442.000.49%7.00Sức bán mạnh80014.188B-89.691943.00Bao bì Giấy
3950 THE PACK CORPORATION
3605.00-0.83%-30.00Mua27.900K68.973B14.71247.441228.00Bao bì Giấy
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
1038.00-3.89%-42.00Bán9.000K24.112B15.0473.451352.00Bao bì Giấy
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1187.000.85%10.00Bán4005.846B10.27114.59194.00Bao bì Giấy
3953 OHMURA SHIGYO CO
770.00-0.39%-3.00Bán2.100K3.719B29.0526.61219.00Bao bì Giấy
3954 SHOWA PAXXS CORP
1540.000.20%3.00Mua2006.824B5.97257.67636.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
3955 IMURA ENVELOPE
542.00-0.73%-4.00Bán8.000K5.655B24.3422.70863.00Sản phẩm Giấy
3956 KOKUSAI CHART CORP
294.000.34%1.00Mua10.800K1.758B21.2913.76124.00Sản phẩm Giấy
4004 SHOWA DENKO KK
3060.00-0.65%-20.00Mua1.341M449.299B3.80810.7410476.00Hóa chất thông dụng
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
500.00-2.91%-15.00Mua11.950M842.031B8.2262.7032542.00Các loại hóa chất
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3370.00-0.15%-5.00Mua39.900K46.548B-21.681340.00Hóa chất thông dụng
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
4495.00-1.64%-75.00Bán598.300K667.092B23.86191.552583.00Hóa chất thông dụng
4022 RASA INDUSTRIES
1253.000.00%0.00Bán66.700K9.931B4.37286.90557.00Hóa chất thông dụng
4023 KUREHA CORPORATION
6450.00-0.46%-30.00Mua133.600K130.020B8.77739.784299.00Hóa chất thông dụng
4025 TAKI CHEMICAL CO
5110.000.59%30.00Mua18.900K43.885B31.66160.45594.00Hóa chất Nông nghiệp
4027 TAYCA CORP
1949.00-2.21%-44.00Bán45.700K46.854B12.38161.05758.00Hóa chất thông dụng
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
960.000.10%1.00Bán317.800K38.326B5.28181.501642.00Hóa chất thông dụng
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1099.00-1.96%-22.00Mua8.300K11.063B11.15100.56829.00Hóa chất Nông nghiệp
4033 NITTO FC CO LTD
1198.00-0.08%-1.00Bán6.000K30.132B29.9540.03342.00Hóa chất Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
2651.00-0.19%-5.00Mua90.900K80.148B16.21163.832724.00Các loại hóa chất
4042 TOSOH CORP
1485.00-1.13%-17.00Mua1.416M487.752B7.17209.5912955.00Hóa chất thông dụng
4043 TOKUYAMA CORP
2417.00-2.26%-56.00Mua731.200K171.759B5.29467.575471.00Hóa chất thông dụng
4045 TOAGOSEI CO LTD
1193.00-0.17%-2.00Mua248.900K157.294B12.8093.352429.00Hóa chất thông dụng
4046 OSAKA SODA CO LTD
2674.00-0.07%-2.00Mua56.600K63.500B11.11278.87970.00Hóa chất thông dụng
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
789.00-1.25%-10.00Mua289.700K45.961B7.87101.49859.00Hóa chất thông dụng
4061 DENKA COMPANY LIMITED
2992.00-1.58%-48.00Mua490.800K263.922B11.14272.876133.00Hóa chất thông dụng
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
11660.00-0.89%-105.00Mua1.124M4890.776B15.58754.9521735.00Hóa chất thông dụng
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
11260.000.45%50.00Sức mua mạnh1004890.776B15.58754.9521735.00Hóa chất thông dụng
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1246.00-1.66%-21.00Bán13.100K10.373B5.76219.853451.00Hóa chất thông dụng
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2565.00-1.50%-39.00Mua39.900K43.750B12.63206.211964.00Hóa chất thông dụng
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
805.00-4.62%-39.00Bán82.600K27.457B-27.69231.00Hóa chất thông dụng
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
839.00-1.29%-11.00Mua49.900K20.580B7.13119.21441.00Hóa chất thông dụng
4088 AIR WATER INC
1947.00-1.22%-24.00Mua560.100K391.648B13.82142.8715757.00Hóa chất thông dụng
4088 AIR WATER INC
1940.0013.45%230.00Mua100391.648B13.82142.8715757.00Hóa chất thông dụng
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
2100.00-0.62%-13.00Bán566.600K914.415B20.86101.2719229.00Hóa chất thông dụng
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2433.00-0.21%-5.00Mua72.900K21.445B9.96244.88683.00Hóa chất thông dụng
4093 TOHO ACETYLENE CO
1323.000.46%6.00Mua5.500K9.201B9.25142.32794.00Hóa chất thông dụng
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
997.00-0.40%-4.00Theo dõi12.400K20.067B8.86112.92418.00Hóa chất Chuyên biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
1226.00-1.21%-15.00Mua160.900K149.190B12.5099.324353.00Hóa chất thông dụng
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
827.00-5.38%-47.00Mua48.100K48.249B13.5664.451909.00Hóa chất thông dụng
4098 TITAN KOGYO K.K.
2629.00-0.68%-18.00Bán15.100K7.962B14.23185.98284.00Hóa chất thông dụng
4099 SHIKOKU CHEMICAL CORP
1142.000.35%4.00Mua53.700K66.482B12.3891.951167.00Hóa chất thông dụng
4100 TODA KOGYO CORP
2219.000.23%5.00Mua5.600K12.755B-99.811206.00Hóa chất Chuyên biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1420.00-2.07%-30.00Sức bán mạnh4003.198B8.37178.88261.00Hóa chất thông dụng
4107 ISE CHEMICALS CORP
3335.000.00%0.00Mua70017.009B18.13183.97307.00Hóa chất thông dụng
4109 STELLA CHEMIFA
2902.00-0.62%-18.00Mua115.100K37.706B16.87173.08815.00Hóa chất thông dụng
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
3045.00-0.81%-25.00Mua25.700K24.264B14.75208.18731.00Hóa chất thông dụng
4113 TAOKA CHEMICAL CO
6100.00-2.56%-160.00Mua41.500K17.945B11.15561.21409.00Các loại hóa chất
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6430.00-1.38%-90.00Mua112.400K260.001B13.02500.834454.00Hóa chất thông dụng
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1121.00-0.80%-9.00Bán1.600K12.969B9.16123.39360.00Hóa chất thông dụng
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
3175.00-0.78%-25.00Mua16.400K59.411B17.82179.533904.00Hóa chất Chuyên biệt
4118 KANEKA CORP
3475.00-1.14%-40.00Bán351.500K229.253B11.86296.8010571.00Hóa chất thông dụng
4119 NIPPON PIGMENT CO
2176.000.32%7.00Mua9003.405B8.88244.29939.00Hóa chất Chuyên biệt
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1128.00-0.44%-5.00Bán9001.545B6.70168.48170.00Các loại hóa chất
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1465.001.10%16.00Mua1.482M306.260B7.73187.418276.00Hóa chất thông dụng
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2478.00-2.13%-54.00Mua1.220M494.062B7.64331.4817743.00Hóa chất thông dụng
4185 JSR CORP
1783.00-1.49%-27.00Sức mua mạnh1.223M394.745B13.58133.638748.00Hóa chất thông dụng
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO
3980.00-0.75%-30.00Mua177.000K167.187B25.43158.141673.00Hóa chất Chuyên biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
1043.000.00%0.00Mua35.600K23.100B8.55122.00412.00Hóa chất thông dụng
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
810.00-1.54%-12.70Mua7.790M1168.159B8.51104.8072020.00Các loại hóa chất
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2371.000.59%14.00Bán209.700K87.132B11.84200.07753.00Hóa chất thông dụng
4202 DAICEL CORPORATION
905.00-0.11%-1.00Mua1.323M294.587B10.0090.5812319.00Hóa chất thông dụng
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
4125.00-1.67%-70.00Mua155.800K197.417B13.22317.415898.00Hóa chất thông dụng
4205 ZEON CORPORATION
1334.000.30%4.00Mua529.400K290.603B16.2681.933405.00Hóa chất thông dụng
4208 UBE INDUSTRIES
2222.00-0.89%-20.00Mua385.600K226.574B7.70292.0511010.00Hóa chất thông dụng
4215 C I TAKIRON CORPORATION
653.001.08%7.00Mua86.800K62.904B10.7759.983412.00Hóa chất thông dụng
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1337.000.53%7.00Mua65.700K25.447B8.48156.921438.00Hóa chất thông dụng
4217 HITACHI CHEMICAL CO
3405.000.15%5.00Mua447.900K707.949B27.57123.3322989.00Hóa chất Chuyên biệt
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
481.00-0.82%-4.00Mua105.400K31.519B11.0145.361882.00Hóa chất thông dụng
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1631.000.00%0.00Mua9.500K19.436B6.83238.822053.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4228 SEKISUI PLASTICS CO
748.00-1.45%-11.00Mua82.700K34.376B10.9169.593881.00Hóa chất thông dụng
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2399.000.25%6.00Mua4.800K21.533B13.93171.73484.00Hóa chất Chuyên biệt
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
528.00-0.19%-1.00Mua2.100K5.806B31.2516.93672.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4243 NIX INC
1006.00-5.00%-53.00Mua43.000K2.460B8.35126.89179.00Hóa chất thông dụng
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
1890.00-0.53%-10.00Mua1.200K2.503B189.00Hóa chất thông dụng
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
932.006.39%56.00Mua166.500K10.975B9.2095.64959.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2514.00-0.12%-3.00Mua34.700K41.644B6.81369.424386.00Hóa chất thông dụng
4272 NIPPON KAYAKU CO
1297.000.00%0.00Mua615.400K224.569B16.6078.155814.00Các loại hóa chất
4274 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO LTD
867.002.00%17.00Bán33.500K3.402B26.6831.8683.00Hóa chất thông dụng
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD
589.000.68%4.00Mua63.400K13.849B9.3262.771098.00Hóa chất thông dụng
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
981.000.51%5.00Mua7001.189B9.07107.58163.00Hóa chất thông dụng
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
1218.00-0.90%-11.00Mua15.000K29.185B12.9694.85631.00Hóa chất thông dụng
4364 MANAC INCORPORATED
520.00-0.38%-2.00Mua4.900K4.193B19.7126.49228.00Hóa chất thông dụng
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
10770.000.00%0.00Mua10048.601B8.611251.47365.00Hóa chất thông dụng
4366 DAITO CHEMIX CORP
303.00-1.62%-5.00Bán8.800K3.307B6.3648.44266.00Các loại hóa chất
4367 KOEI CHEMICAL CO
1651.00-0.54%-9.00Mua4.200K8.120B7.91209.84323.00Các loại hóa chất
4368 FUSO CHEMICAL CO
2370.00-0.38%-9.00Mua79.200K84.464B13.41177.46761.00Hóa chất thông dụng
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
6260.00-1.11%-70.00Mua58.400K49.449B17.60359.60148.00Hóa chất Chuyên biệt
4401 ADEKA CORPORATION
1382.000.00%0.00Bán246.400K142.411B8.79157.265154.00Hóa chất thông dụng
4403 NOF CORP
3615.00-1.50%-55.00Mua157.600K308.901B14.12259.953725.00Hóa chất thông dụng
4406 NEW JAPAN CHEMICAL CO
193.001.05%2.00Mua74.300K6.984B12.4315.37429.00Hóa chất thông dụng
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
506.00-1.17%-6.00Bán9.100K10.920B5.7189.69744.00Hóa chất thông dụng
4410 HARIMA CHEMICALS GROUP INC
1259.000.32%4.00Mua33.000K31.899B9.84127.541458.00Hóa chất thông dụng
4461 DKS CO. LTD.
2809.00-1.20%-34.00Bán38.400K28.887B11.19254.07985.00Hóa chất thông dụng
4462 ISHIHARA CHEMICAL CO LTD
1710.00-1.04%-18.00Mua30.800K14.090B13.24130.51220.00Hóa chất Chuyên biệt
4463 NICCA CHEMICAL CO
814.000.00%0.00Mua5.600K12.785B11.4371.191479.00Hóa chất thông dụng
4465 NIITAKA CO LTD
1477.001.03%15.00Mua6.600K8.631B11.15131.12367.00Hóa chất thông dụng
4471 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES
4960.00-1.20%-60.00Mua48.700K110.664B27.88180.052078.00Hóa chất thông dụng
4531 YUKI GOSEI KOGYO CO
233.000.43%1.00Mua21.900K5.064B24.359.53306.00Các loại hóa chất
4611 DAI NIPPON TORYO
1128.00-1.05%-12.00Mua46.500K32.456B8.77130.632203.00Hóa chất thông dụng
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
5040.00-8.20%-450.00Mua822.300K1760.807B41.46132.4420402.00Hóa chất thông dụng
4613 KANSAI PAINT CO LTD
2260.00-5.56%-133.00Mua2.135M615.336B40.7867.8716287.00Hóa chất thông dụng
4615 SHINTO PAINT CO
166.000.00%0.00Mua41.600K5.142B-9.07444.00Hóa chất thông dụng
4616 KAWAKAMI PAINT MFG CO
1368.00-0.15%-2.00Bán3.100K1.365B6.00228.29143.00Hóa chất thông dụng
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS
895.00-1.43%-13.00Mua151.500K54.709B-5.932272.00Hóa chất thông dụng
4620 FUJIKURA KASEI CO
544.00-0.18%-1.00Bán21.500K17.347B9.2658.891280.00Hóa chất thông dụng
4621 ROCK PAINT CO LTD
806.000.00%0.00Mua3.800K15.490B13.1861.14503.00Hóa chất thông dụng
4623 ASAHIPEN CORP
1680.000.42%7.00Mua1.500K7.020B12.67132.02230.00Hóa chất thông dụng
4624 ISAMU PAINT CO
3300.002.96%95.00Bán1007.692B197.00Hóa chất thông dụng
4625 ATOMIX CO LTD
697.00-0.57%-4.00Mua1.400K4.386B24.7728.30286.00Hóa chất thông dụng
4627 NATOCO CO LTD
1265.000.00%0.00Mua6009.542B9.63131.37380.00Hóa chất thông dụng
4628 SK KAKEN CO LTD
43350.00-3.99%-1800.00Bán1.600K121.743B16.572724.162177.00Hóa chất thông dụng
4629 DAISHIN CHEMICAL
1200.00-1.23%-15.00Mua1.400K5.559B6.99173.91180.00Hóa chất thông dụng
4631 DIC CORPORATION
3015.00-2.74%-85.00Mua446.400K293.404B9.68320.2720620.00Hóa chất Chuyên biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất