Tài chính (Khu vực)

395
Cổ phiếu
113974.339B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.566M
Khối lượng
+3.42%
Tỷ suất Cổ tức
−0.19%
Thay đổi
+6.75%
Hiệu suất Tháng
−6.03%
Hiệu suất Năm
+5.52%
Hiệu suất YTD
           
1435 TATERU INC
179.00-3.76%-7.00Mua651.100K16.511B-107.27505.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1436 FIT CORPORATION
483.00-2.82%-14.00Bán5.000K2.129B-91.1679.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1722 MISAWA HOMES CO LTD
1144.00-0.09%-1.00Mua89.300K49.304B7.87145.428895.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1840 TSUCHIYA HLDG
154.00-1.28%-2.00Bán13.300K3.900B-11.31760.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
14320.00-0.56%-80.00Mua367.000K1005.715B12.551148.0617646.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1906 HOSODA CORP
107.00-0.93%-1.00Mua15.000K2.024B-41.03229.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
51.000.00%0.00Mua281.500K2.857B-14.3330.00Công ty mẹ
2174 GCA CORPORATION
751.000.13%1.00Mua104.000K29.137B12.7865.94426.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
2337 ICHIGO INC
424.00-3.85%-17.00Mua1.561M215.436B13.0733.74231.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2388 WEDGE HOLDINGS CO
113.00-2.59%-3.00Mua68.700K4.148B-10.732687.00Cho vay Tiêu dùng
2970 GOOD LIFE CO INC
1515.000.33%5.00Mua4002.119B46.00Dịch vụ Bất động sản
2971 ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
115800.00-0.86%-1000.00Mua82927.682BREITs thương mại
2974 DAIEISANGYO CO LTD
1166.00-2.35%-28.00Bán2.600K3.901B233.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2975 STAR MICA HLDGS CO
1929.002.88%54.00Sức mua mạnh36.200K34.179B19.45100.53170.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1037.00-4.07%-44.00Bán4.500K1.243B5.30203.8043.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2978 TSUKURUBA INC
1680.00-11.72%-223.00Bán504.600K17.120B117.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3003 HULIC CO LTD
1086.00-1.00%-11.00Mua1.145M733.070B13.8879.01936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
137.00-0.72%-1.00Mua151.800K7.402B-15.6538.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
657000.00-0.76%-5000.00Bán1.604K320.754B34.9918921.16REITs Nhà ở
3227 MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP
115400.000.79%900.00Mua8.999K188.138B19.575851.68REITs thương mại
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1472.000.41%6.00Mua19.700K31.104B5.43317.72722.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2408.000.29%7.00Mua543.000K441.296B10.82223.136980.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3234 MORI HILLS REIT IN
165800.00-1.01%-1700.00Mua5.643K314.056B30.045576.79REITs thương mại
3236 PROPERST CO. LTD
145.00-0.68%-1.00Mua97.300K4.087B5.6726.0745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3237 INTRANCE CO.LTD
125.00-3.10%-4.00Bán62.400K4.782B94.711.3629.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
302.000.00%0.00Mua16.000K2.337B3.1895.06139.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3241 WILL CO.LTD
316.000.00%0.00Bán2.700K3.585B10.1331.30140.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
380.000.26%1.00Mua62.000K9.535B7.2752.1042.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3244 SAMTY CO.LTD.
1880.00-0.32%-6.00Mua364.800K73.948B6.04321.92207.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3245 DEAR LIFE CO.LTD
514.00-0.39%-2.00Mua155.600K20.704B8.0364.9330.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3246 KOSE R.E. CO.LTD
685.000.29%2.00Mua12.400K6.937B6.9398.5281.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3248 EARLY AGE CO LTD
623.00-0.32%-2.00Mua5001.988B5.67110.2537.00Dịch vụ Bất động sản
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
153300.000.33%500.00Mua9.026K274.126B26.725719.21REITs thương mại
3250 A D WORKS CO LTD
35.002.94%1.00Sức mua mạnh3.173M13.229B10.943.14167.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1520.00-1.17%-18.00Mua50.200K27.776B20.5475.2269.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3254 PRESSANCE CORPORATION
1690.00-0.47%-8.00Mua274.300K105.582B7.38238.41612.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
4125.00-0.84%-35.00Mua608.200K142.356B14.05296.02386.00Dịch vụ Bất động sản
3260 ESPOIR CO. LTD.
535.005.94%30.00Mua1.800K751.433M74.956.745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3261 GRANDES INC
466.00-0.85%-4.00Mua12.400K1.804B8.6754.2334.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3264 ASCOT CORP
220.00-0.45%-1.00Mua151.900K13.028B17.8913.2448.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3266 FUND CREATION GROUP CO LTD
103.00-1.90%-2.00Mua100.400K3.934B25.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
343000.00-0.87%-3000.00Theo dõi4.901K467.100B33.1810428.19REITs Nhà ở
3271 THE GLOBAL LTD
442.00-1.12%-5.00Mua70.400K6.043B5.69107.17162.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3275 HOUSECOM CORPORATION
1577.00-3.13%-51.00Sức mua mạnh60.400K12.557B15.51105.84991.00Dịch vụ Bất động sản
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1397.00-0.21%-3.00Mua116.600K24.658B13.48103.95154.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
822.00-2.38%-20.00Mua67.200K7.120B6.84123.71171.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
199900.00-1.67%-3400.00Theo dõi3.137K184.486B24.548285.27REITs Nhà ở
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC
531000.000.38%2000.00Mua2.011K407.977B26.8519703.14REITs thương mại
3280 STRUST CO LIMITED
806.00-0.74%-6.00Mua17.600K5.007B4.86167.1876.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3281 GLP J-REIT
135200.000.15%200.00Mua7.503K517.512B28.714702.02REITs thương mại
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
338500.00-1.74%-6000.00Mua2.812K220.767B31.7710842.85REITs Nhà ở
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC
282000.00-0.63%-1800.00Mua7.916K666.689B35.847919.42REITs thương mại
3284 HOOSIERS HOLDINGS
631.00-1.56%-10.00Mua259.500K36.509B11.4955.93600.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
572000.000.53%3000.00Mua498121.118B22.0825773.44Quỹ REIT Chuyên biệt
3288 OPEN HOUSE CO LTD
5270.001.15%60.00Mua198.500K290.335B8.43622.092263.00Dịch vụ Bất động sản
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
671.00-1.47%-10.00Mua3.506M489.658B12.8353.0621976.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3290 ONE REIT INC
301000.000.00%0.00Bán59672.212B20.6214595.89REITs thương mại
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1794.00-0.72%-13.00Mua430.200K521.105B8.36216.198561.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3292 AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
137800.000.95%1300.00Mua10.930K255.084B22.935952.80REITs thương mại
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1613.00-0.06%-1.00Mua5006.484B6.53247.70204.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3294 E'GRAND CO LTD
705.00-1.40%-10.00Mua7.900K4.501B9.2278.7997.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3295 HULIC REIT INC.
190700.00-0.05%-100.00Mua3.806K238.691B26.147297.93REITs thương mại
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
437000.00-0.79%-3500.00Bán1.199K198.194B24.2518161.88Mô hình nến Diversified REITs
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1060.000.76%8.00Mua1.500K2.853B6.92152.10133.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
20490.000.79%160.00Mua35.930K180.922B23.94849.06REITs thương mại
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
623.000.32%2.00Mua148.200K15.128B5.33117.03201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3300 AMBITION CORPORATION
890.00-0.22%-2.00Bán89.500K6.070B4.84202.39239.00Dịch vụ Bất động sản
3308 NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT CORP
190500.001.11%2100.00Mua42914.061B28.136696.95REITs thương mại
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
90900.000.55%500.00Mua10.699K387.695B25.583534.44Mô hình nến Diversified REITs
3451 TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
128100.000.39%500.00Mua1.275K36.113B16.397783.76Mô hình nến Diversified REITs
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1669.000.48%8.00Mua58.400K13.139B5.05329.46201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP
277600.00-1.80%-5100.00Mua4.166K143.527B22.1412766.5696.00REITs thương mại
3454 FIRST BROTHERS CO LTD
1086.00-0.09%-1.00Mua19.400K15.231B13.9278.4944.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
133200.00-0.67%-900.00Bán90541.705B24.415493.43Quỹ REIT Chuyên biệt
3457 HOUSE DO CO LTD
1568.00-2.49%-40.00Mua186.800K31.269B16.04103.35534.00Dịch vụ Bất động sản
3458 CRE INC
1002.00-1.67%-17.00Sức bán mạnh6.800K25.578B20.3350.52208.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
118500.000.17%200.00Theo dõi1.183K70.105B24.304868.23REITs Nhà ở
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
192900.00-0.16%-300.00Mua12.296K878.538B37.495153.51Mô hình nến Diversified REITs
3463 ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
124100.00-1.12%-1400.00Bán3.020K31.999B14.208839.10Mô hình nến Diversified REITs
3464 PROPERTY AGENT INC
1167.00-3.23%-39.00Bán50.400K8.582B10.53123.01111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2022.00-1.32%-27.00Mua81.900K29.078B7.89259.561006.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
159000.003.25%5000.00Mua44.082K186.340B30.914982.03REITs thương mại
3468 STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
115500.001.14%1300.00Mua2.163K61.762B17.136665.28Mô hình nến Diversified REITs
3469 DUALTAP CO LTD
500.00-0.99%-5.00Bán18.800K1.732B64.009.33131.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3470 MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
121200.00-0.41%-500.00Mua30316.106B20.355980.04REITs Nhà ở
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
442000.002.20%9500.00Mua3.720K163.917B37.2611606.95REITs thương mại
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
88800.00-1.11%-1000.00Mua80521.134B18.594831.741213.00Quỹ REIT Chuyên biệt
3473 SAKURA SOGO REIT INVESTMENT CORP
94400.00-0.21%-200.00Bán2.132K31.502B17.785322.01Mô hình nến Diversified REITs
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1720.000.76%13.00Mua29.700K12.277B14.80120.5890.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3476 MIRAI CORPORATION
59600.000.68%400.00Mua4.927K93.633B20.572878.52REITs thương mại
3477 FORLIFE CO LTD
1080.002.08%22.00Sức mua mạnh7.900K2.116B8.93118.5162.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3478 MORI TRUST HOTEL REIT INC
138900.00-0.43%-600.00Bán68269.750B21.996344.98Quỹ REIT Chuyên biệt
3480 J S B CO LTD
4410.00-5.06%-235.00Mua13.500K22.268B10.78465.63875.00Dịch vụ Bất động sản
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
312500.000.48%1500.00Bán80976.448B32.799483.26REITs thương mại
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
781.00-1.76%-14.00Bán110.400K17.000B10.9373.6948.00Dịch vụ Bất động sản
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1625.00-0.67%-11.00Bán36.500K14.580B26.0064.1871.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
589.000.00%0.00Mua8.400K4.452B18.1733.2793.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
128100.000.00%0.00Bán1.275K33.210B23.055558.67REITs thương mại
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
128400.00-1.68%-2200.00Bán1.670K29.176B18.537046.37Mô hình nến Diversified REITs
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1040.00-1.33%-14.00Mua7.500K5.249B8.39125.63141.00Dịch vụ Bất động sản
3490 AZPLANNING CO LTD
1317.000.00%0.00Bán1.000K1.252B17.5581.1951.00Dịch vụ Bất động sản
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
113400.00-0.44%-500.00Bán3.734K52.679BREITs thương mại
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
109200.000.83%900.00Mua3.032K38.679BREITs thương mại
3494 MULLION CO LTD
1351.00-3.22%-45.00Sức bán mạnh2002.186B12.30113.5119.00Dịch vụ Bất động sản
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1290.00-2.49%-33.00Mua1.400K1.726B5.58240.93172.00Dịch vụ Bất động sản
3497 LEGAL CORPORATION
1160.00-4.45%-54.00Bán30.100K3.503B10.41128.82132.00Dịch vụ Bất động sản
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
127.001.60%2.00Sức mua mạnh97.600K5.339B25.274.9516.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3528 PROSPECT CO LTD
21.000.00%0.00Mua356.600K9.331B-17.6088.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3536 AXAS HOLDINGS CO LTD
108.00-0.92%-1.00Bán156.000K3.305B33.643.24231.00Công ty mẹ
3747 INTERTRADE CO LTD
1365.0019.21%220.00Mua4.808M8.228B-69.17110.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
3750 FRACTALE CORPORATION
581.00-1.02%-6.00Mua6.800K3.940B12.2747.855.00Dịch vụ Bất động sản
4310 DREAM INCUBATOR INC
1352.00-0.15%-2.00Mua11.300K13.307B-7.70501.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
4321 KENEDIX INC
567.001.61%9.00Sức mua mạnh2.406M122.560B15.6935.58320.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
4690 NIPPON PALLET POOL CO
1887.001.45%27.00Bán2001.565B6.38291.6096.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
4695 MYSTAR ENGINEERING
704.000.28%2.00Bán2.900K5.470B8.7380.421875.00Dịch vụ Bất động sản
4781 NIHON HOUSING CO
2540.000.59%15.00Bán10040.598B10.65237.092760.00Dịch vụ Bất động sản
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
405.000.00%0.00Bán2001.680B4.3593.10107.00Dịch vụ Bất động sản
5103 SHOWA HOLDINGS CO LTD
54.003.85%2.00Mua10.800K3.944B-5.952941.00Cho vay Tiêu dùng
5280 YOSHICON CO LTD
1077.00-0.74%-8.00Mua14.800K7.828B4.72229.81146.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
6080 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD
6290.000.96%60.00Mua67.100K97.218B29.21216.17143.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1028.00-0.10%-1.00Theo dõi6.053M4160.482B8.47121.43245922.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
6625 JALCO HOLDINGS INC
189.000.00%0.00Bán42.000K16.192B34.395.926.00Dịch vụ Bất động sản
7065 UPR CORPORATION
5220.004.61%230.00Bán13.800K7.645B186.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
7150 THE SHIMANE BANK LTD
678.00-1.31%-9.00Mua59.800K3.800B9.9968.78362.00Ngân hàng
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
637.00-1.24%-8.00Sức mua mạnh60.300K33.036B-33.92146.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
101.00-0.98%-1.00Mua249.900K18.224B53.646.191775.00Ngân hàng
7162 ASTMAX CO LTD
329.00-5.73%-20.00Mua211.900K4.593B27.3212.7789.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD
4110.00-1.67%-70.00Mua190.000K287.505B11.69357.67256.00Cho vay Tiêu dùng
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
266.00-0.37%-1.00Mua2.065M313.257B7.0437.966647.00Ngân hàng
7169 NEWTON FINANCIAL CONSULTING INC
2208.000.09%2.00Bán2.600K39.905B14.14156.031924.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1401.000.79%11.00Mua109.600K42.217B19.46119.313081.00Ngân hàng
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
900.000.00%0.00Mua3002.394B14.1863.45191.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
7177 GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
601.00-1.31%-8.00Mua99.200K71.684B11.6552.82345.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
439.00-2.88%-13.00Mua924.600K204.084B9.2948.654579.00Ngân hàng
7181 JAPAN POST INSURANCE CO LTD
1657.00-0.60%-10.00Bán1.200M937.541B8.19203.628269.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1066.00-1.02%-11.00Mua1.983M4846.500B15.2070.8712821.00Ngân hàng
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
256.00-0.39%-1.00Mua2.800K4.620B20.7612.3899.00Cho vay Tiêu dùng
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
315.00-0.63%-2.00Mua39.800K21.079B9.2534.27753.00Ngân hàng
7185 HIROSE TUSYO INC
1989.00-0.05%-1.00Sức mua mạnh12.100K12.757B7.49283.8178.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
419.00-1.87%-8.00Mua3.038M519.876B9.8243.516228.00Ngân hàng
7187 J-LEASE CO LTD
313.00-0.32%-1.00Bán20.600K2.762B20.9415.31334.00Cho vay Tiêu dùng
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
722.000.00%0.00Mua719.100K109.924B5.46132.154133.00Ngân hàng
7190 MERCURIA INVESTMENT CO LTD
745.00-1.19%-9.00Mua21.000K13.045B17.1944.5455.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
7191 ENTRUST INC
627.00-2.34%-15.00Bán121.900K14.251B23.9926.9296.00Cho vay Tiêu dùng
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
1111.00-0.89%-10.00Mua22.300K7.852B9.76114.87171.00Cho vay Tiêu dùng
7196 CASA INC
1207.00-1.47%-18.00Mua46.800K12.495B15.6283.96301.00Dịch vụ Bất động sản
7198 ARUHI CORPORATION
2094.001.90%39.00Mua230.500K71.967B16.34130.34327.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
1898.00-1.09%-21.00Mua69.300K25.358B9.70207.59386.00Cho vay Tiêu dùng
7321 KANSAI MIRAI FINL GP INC
719.00-1.51%-11.00Mua313.900K271.897B26.4827.617326.00Ngân hàng
7322 SAN JU SAN FINL GP INC
1719.00-0.46%-8.00Mua52.600K44.949B14.67187.912708.00Ngân hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất