Tài chính (Khu vực)

331
Cổ phiếu
93879.853B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.360M
Khối lượng
+3.57%
Tỷ suất Cổ tức
+0.44%
Thay đổi
−5.22%
Hiệu suất Tháng
−15.90%
Hiệu suất Năm
−0.94%
Hiệu suất YTD
           
1435 TATERU INC
210.000.00%0.00Bán502.800K18.641B-62.80505.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1436 FIT CORPORATION
597.004.37%25.00Bán1.900K2.557B-92.3867.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1722 MISAWA HOMES CO LTD
986.000.00%0.00Sức mua mạnh168.400K42.458B8.00123.298859.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1722 MISAWA HOMES CO. LTD.
951.00-2.96%-29.00Bán10042.458B8.00123.298859.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1840 TSUCHIYA HLDG
160.001.27%2.00Bán8.900K4.000B-13.94760.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13435.002.09%275.00Bán520.500K973.968B11.111210.5617161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. LTD.
13000.00-16.13%-2500.00Bán100973.968B11.111210.5617161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1906 HOSODA CORP
105.00-0.94%-1.00Sức bán mạnh14.600K1.968B-35.80234.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
56.00-5.08%-3.00Sức bán mạnh1.815M3.137B-0.2220.00Công ty mẹ
2174 GCA CORPORATION
784.00-0.13%-1.00Bán75.600K29.849B14.2162.13426.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
2337 ICHIGO INC
349.002.95%10.00Bán1.279M176.268B11.2231.14202.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2388 WEDGE HOLDINGS CO
115.001.77%2.00Bán64.200K4.112B-3.542687.00Cho vay Tiêu dùng
2970 GOOD LIFE CO INC
1532.001.46%22.00Bán3.500K2.150B4.85315.7746.00Dịch vụ Bất động sản
2971 ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
103000.000.00%0.00Mua52524.411BREITs thương mại
2972 SANKEI REAL ESTATE INC
108700.00-1.18%-1300.00Theo dõi1.552K26.045BREITs thương mại
3003 HULIC CO LTD
910.00-0.22%-2.00Bán1.108M598.238B12.6571.93936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
137.000.74%1.00Bán123.100K7.348B-21.9622.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
581000.000.00%0.00Sức mua mạnh1.180K281.507B30.7118921.16REITs Nhà ở
3227 MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP
103000.000.29%300.00Mua5.081K169.242B22.694539.58REITs thương mại
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1505.001.14%17.00Bán23.600K31.932B5.43335.94722.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3230 STAR MICA CO LTD
1368.002.32%31.00Bán35.300K24.937B14.19100.53170.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2225.00-0.36%-8.00Mua779.600K410.627B9.06246.996636.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3234 MORI HILLS REIT IN
150000.000.00%0.00Mua6.985K281.244B26.905576.79REITs thương mại
3236 PROPERST CO. LTD
160.002.56%4.00Mua257.000K4.478B5.2330.8842.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3237 INTRANCE CO.LTD
137.00-7.43%-11.00Bán669.200K5.079B44.273.0929.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
305.001.33%4.00Mua27.100K2.361B-130.38130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3241 WILL CO.LTD
287.00-1.03%-3.00Sức bán mạnh14.600K3.256B9.9329.00140.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
347.000.00%0.00Mua31.500K8.730B6.2155.9242.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3244 SAMTY CO.LTD.
1427.000.85%12.00Bán134.500K54.750B5.63262.58207.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3245 DEAR LIFE CO.LTD
420.001.45%6.00Mua99.000K16.831B6.5464.9230.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3246 KOSE R.E. CO.LTD
738.003.07%22.00Theo dõi9.200K7.496B7.35100.3781.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3248 EARLY AGE CO LTD
562.000.36%2.00Bán1.100K1.788B4.80117.1437.00Dịch vụ Bất động sản
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
126900.00-0.78%-1000.00Mua7.740K215.580B23.195471.14REITs thương mại
3250 A D WORKS CO LTD
32.000.00%0.00Bán32.867M11.073B13.212.45146.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1470.002.01%29.00Bán29.900K26.517B9.90149.4683.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3254 PRESSANCE CORPORATION
1386.002.06%28.00Mua231.500K86.040B4.86298.77524.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
1839.000.99%18.00Bán213.600K62.931B5.10360.64366.00Dịch vụ Bất động sản
3260 ESPOIR CO. LTD.
405.001.25%5.00Bán1.200K602.623M20.7719.505.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3261 GRANDES INC
428.001.66%7.00Mua7.600K1.643B6.5465.4634.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3264 ASCOT CORP
166.000.00%0.00Bán34.000K9.786B194.900.8548.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3266 FUND CREATION GROUP CO LTD
85.00-1.16%-1.00Bán202.400K3.185B25.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
320000.000.79%2500.00Mua4.233K432.000B30.7010423.27REITs Nhà ở
3271 THE GLOBAL LTD
538.001.32%7.00Mua34.700K7.273B7.39101.38162.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3275 HOUSECOM CORPORATION
1366.00-0.07%-1.00Mua3.400K10.536B11.92115.55984.00Dịch vụ Bất động sản
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1057.002.03%21.00Mua296.300K19.161B9.85107.36154.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
704.002.47%17.00Bán44.600K5.947B5.92119.42171.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
184600.00-0.16%-300.00Mua3.076K167.517B16.5111179.24REITs Nhà ở
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC
472500.000.64%3000.00Mua3.387K364.403B24.7719078.15REITs thương mại
3280 STRUST CO LIMITED
700.002.34%16.00Sức bán mạnh2.200K4.317B4.84144.4874.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3281 GLP J-REIT
122600.00-0.33%-400.00Mua11.482K469.977B26.074702.02REITs thương mại
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
298100.00-0.27%-800.00Mua2.650K191.033B27.4910842.85REITs Nhà ở
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC
241500.000.12%300.00Sức mua mạnh11.187K527.907B30.947805.48REITs thương mại
3284 HOOSIERS HOLDINGS
592.003.86%22.00Bán525.000K33.718B11.7251.85600.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
537000.000.19%1000.00Bán682114.307B21.3525153.73Quỹ REIT Chuyên biệt
3288 OPEN HOUSE CO LTD
4230.003.42%140.00Mua560.100K238.843B7.04604.812263.00Dịch vụ Bất động sản
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
638.00-0.62%-4.00Mua2.649M458.740B11.2656.6421091.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3290 ONE REIT INC
278500.00-0.07%-200.00Mua97066.814B19.0814595.89REITs thương mại
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1825.000.61%11.00Bán550.000K526.297B8.04227.027736.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3292 AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
134900.00-0.07%-100.00Mua4.901K239.764B22.665952.80REITs thương mại
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1550.000.00%0.00Bán1.700K6.227B6.48239.52193.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3294 E'GRAND CO LTD
662.001.38%9.00Bán12.200K4.167B8.6577.7290.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3295 HULIC REIT INC.
180300.00-0.88%-1600.00Bán4.001K225.555B24.717297.93REITs thương mại
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
422500.00-0.35%-1500.00Mua1.335K190.095B24.7917044.96Mô hình nến Diversified REITs
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1225.000.00%0.00Bán4.000K3.322B8.80139.19133.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
17340.002.30%390.00Mua75.060K149.876B20.64840.08REITs thương mại
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
540.000.56%3.00Bán139.000K13.155B4.54119.21201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3300 AMBITION CORPORATION
1027.001.18%12.00Mua201.700K6.988B8.43135.66239.00Dịch vụ Bất động sản
3308 NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT CORP
171500.00-0.35%-600.00Bán13912.799B26.136562.64REITs thương mại
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
82200.00-0.36%-300.00Mua10.599K309.244B24.763320.40Mô hình nến Diversified REITs
3451 TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
116900.000.43%500.00Mua1.466K33.084B16.786966.92Mô hình nến Diversified REITs
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1785.005.87%99.00Mua96.400K14.091B7.17249.93201.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP
272400.000.26%700.00Sức mua mạnh3.023K138.297B21.7012553.9996.00REITs thương mại
3454 FIRST BROTHERS CO LTD
1100.003.29%35.00Bán13.200K15.413B5.46202.3944.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
114700.000.00%0.00Mua1.927K35.672B20.885493.43Quỹ REIT Chuyên biệt
3457 HOUSE DO CO LTD
1288.003.62%45.00Bán114.400K25.013B15.8485.41534.00Dịch vụ Bất động sản
3458 CRE INC
1000.000.00%0.00Mua24.800K25.053B11.6187.20208.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
101900.00-0.29%-300.00Sức mua mạnh1.629K51.368B20.934868.23REITs Nhà ở
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
169200.001.62%2700.00Mua18.781K769.403B32.835153.51Mô hình nến Diversified REITs
3463 ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
126000.00-0.71%-900.00Bán1.358K32.127B14.258839.10Mô hình nến Diversified REITs
3464 PROPERTY AGENT INC
884.000.34%3.00Bán37.000K6.259B7.72123.0195.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
1468.002.02%29.00Bán43.200K20.833B6.02243.89760.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
122000.00-0.16%-200.00Mua6.431K134.200B24.494982.03REITs thương mại
3468 STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
110800.00-0.45%-500.00Mua2.582K59.923B16.626665.28Mô hình nến Diversified REITs
3469 DUALTAP CO LTD
515.005.53%27.00Bán48.700K1.766B-36.39131.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3470 MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
114000.000.09%100.00Mua42215.087B18.736085.48REITs Nhà ở
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
354500.00-0.84%-3000.00Mua1.353K134.356B31.4311280.37REITs thương mại
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
87200.00-0.23%-200.00Mua1.110K20.522B17.864881.441213.00Quỹ REIT Chuyên biệt
3473 SAKURA SOGO REIT INVESTMENT CORP
92500.001.20%1100.00Mua4.532K30.803BMô hình nến Diversified REITs
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1477.003.29%47.00Bán15.200K10.551B10.80144.0790.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3476 MIRAI CORPORATION
49550.000.10%50.00Sức mua mạnh8.613K78.370B17.132892.86REITs thương mại
3477 FORLIFE CO LTD
778.004.15%31.00Mua2.100K1.556B7.52103.4156.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3478 MORI TRUST HOTEL REIT INC
139600.003.03%4100.00Sức mua mạnh1.311K69.800B22.006344.98Quỹ REIT Chuyên biệt
3480 J S B CO LTD
3440.003.93%130.00Bán2.200K16.314B8.36456.48875.00Dịch vụ Bất động sản
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
266400.001.80%4700.00Mua2.438K65.485B28.099483.26REITs thương mại
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
869.00-0.11%-1.00Sức bán mạnh58.200K18.464B10.8681.4248.00Dịch vụ Bất động sản
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1444.00-0.62%-9.00Sức bán mạnh17.600K12.869B30.8448.7860.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
566.002.17%12.00Bán11.100K4.272B10.6056.0193.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
118300.002.16%2500.00Mua1.366K27.345B21.125601.70REITs thương mại
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
122100.001.41%1700.00Mua80227.277B17.337046.37Mô hình nến Diversified REITs
3489 FAITHNETWORK CO LTD
976.003.17%30.00Bán7.500K4.860B11.4185.55117.00Dịch vụ Bất động sản
3490 AZPLANNING CO LTD
1262.003.53%43.00Bán9001.200B6.11213.4840.00Dịch vụ Bất động sản
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
94800.000.64%600.00Mua2.423K32.753BREITs thương mại
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
99900.00-0.60%-600.00Mua1.408K35.679BREITs thương mại
3494 MULLION CO LTD
1445.003.51%49.00Mua3.300K2.262B19.00Dịch vụ Bất động sản
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1201.00-0.08%-1.00Bán6001.565B172.00Dịch vụ Bất động sản
3497 LEGAL CORPORATION
1368.001.86%25.00Mua7.900K3.947B132.00Dịch vụ Bất động sản
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
127.001.60%2.00Mua78.600K5.424B30.934.1115.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3528 PROSPECT CO LTD
17.006.25%1.00Sức bán mạnh2.161M7.553B-10.51188.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
3536 AXAS HOLDINGS CO LTD
109.000.93%1.00Bán72.700K3.305B12.828.50231.00Công ty mẹ
3747 INTERTRADE CO LTD
236.002.61%6.00Bán27.600K1.696B-53.02110.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
3750 FRACTALE CORPORATION
466.00-1.06%-5.00Bán10.800K3.128B5.00Dịch vụ Bất động sản
4310 DREAM INCUBATOR INC
1741.005.71%94.00Mua64.100K17.141B108.0118.39457.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
4321 KENEDIX INC
524.001.55%8.00Bán1.669M117.067B9.7753.66320.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
4690 NIPPON PALLET POOL CO
2038.005.27%102.00Mua3001.715B7.64266.83101.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
4695 MYSTAR ENGINEERING
774.00-0.13%-1.00Bán10.300K6.025B13.3657.951840.00Dịch vụ Bất động sản
4781 NIHON HOUSING CO
2660.000.00%0.00Bán10042.768B11.74226.582642.00Dịch vụ Bất động sản
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
426.003.90%16.00Bán2.500K1.767B3.98106.91109.00Dịch vụ Bất động sản
5103 SHOWA HOLDINGS CO LTD
59.000.00%0.00Bán34.600K4.475B-4.723341.00Cho vay Tiêu dùng
5280 YOSHICON CO LTD
1047.000.29%3.00Bán6.900K7.554B4.62226.76148.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
6080 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD
5380.000.56%30.00Mua88.800K83.954B29.77182.27143.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1198.00-0.08%-1.00Bán4.969M4843.758B10.10118.57253110.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
6625 JALCO HOLDINGS INC
191.00-0.52%-1.00Mua217.500K16.335B5.00Dịch vụ Bất động sản
7150 THE SHIMANE BANK LTD
747.000.00%0.00Bán8.800K4.132B16.0946.42385.00Ngân hàng
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
542.001.69%9.00Bán100.500K27.721B-22.76147.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
96.001.05%1.00Bán393.900K17.152B23.4210.381832.00Ngân hàng
7162 ASTMAX CO LTD
262.002.34%6.00Theo dõi28.600K3.448B10.0826.0086.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD
3880.001.44%55.00Mua224.600K266.870B11.06350.90260.00Cho vay Tiêu dùng
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
266.000.76%2.00Bán2.955M312.040B6.7439.486848.00Ngân hàng
7169 NEWTON FINANCIAL CONSULTING INC
1590.000.76%12.00Mua3.800K28.762B10.13156.902162.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
7170 CHUOU INTERNATIONAL GROUP CO LTD
290.00-3.33%-10.00Bán300866.972M17.7016.3930.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1491.00-0.33%-5.00Bán41.400K45.290B1617.2448.023224.00Ngân hàng
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
939.000.00%0.00Bán1002.498B12.1377.41185.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
7177 GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
580.001.93%11.00Bán150.300K68.796B10.7254.72345.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
438.000.69%3.00Bán584.600K197.763B8.9249.114756.00Ngân hàng
7181 JAPAN POST INSURANCE CO LTD
1988.00-0.35%-7.00Bán2.125M1192.419B9.90200.868480.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1159.000.17%2.00Bán2.398M5215.500B16.3271.0113297.00Ngân hàng
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
303.001.34%4.00Mua39.800K5.447B35.248.6088.00Cho vay Tiêu dùng
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
333.000.91%3.00Bán21.900K22.277B4.8269.16753.00Ngân hàng
7185 HIROSE TUSYO INC
1727.00-0.17%-3.00Bán16.100K11.071B5.30365.4975.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
411.000.74%3.00Bán4.098M506.522B9.4743.426363.00Ngân hàng
7187 J-LEASE CO LTD
346.008.81%28.00Bán441.600K3.042B-6.02326.00Cho vay Tiêu dùng
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
822.00-0.48%-4.00Bán393.400K125.150B5.53148.644263.00Ngân hàng
7190 MERCURIA INVESTMENT CO LTD
686.000.29%2.00Bán88.000K11.924B8.5981.7155.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
7191 ENTRUST INC
516.000.98%5.00Mua32.200K11.452B20.3725.4492.00Cho vay Tiêu dùng
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
1120.00-0.27%-3.00Sức bán mạnh22.800K7.845B9.86113.63171.00Cho vay Tiêu dùng
7196 CASA INC
1042.002.76%28.00Bán22.700K10.824B14.3078.24301.00Dịch vụ Bất động sản
7198 ARUHI CORPORATION
1612.002.87%45.00Sức bán mạnh857.600K56.945B13.91120.5570.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
1902.006.02%108.00Mua171.500K25.109B18.95108.96324.00Cho vay Tiêu dùng
7321 KANSAI MIRAI FINL GP INC
699.001.90%13.00Bán95.300K260.351B3.81183.717548.00Ngân hàng
7322 SAN JU SAN FINL GP INC
1412.002.77%38.00Bán32.000K36.751B1.131985.552854.00Ngân hàng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất