Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

172
Cổ phiếu
59975.380B
Giá trị vốn hóa thị trường
545.900K
Khối lượng
+2.43%
Tỷ suất Cổ tức
+1.33%
Thay đổi
+2.68%
Hiệu suất Tháng
−5.95%
Hiệu suất Năm
+15.21%
Hiệu suất YTD
           
2137 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD.
839.003.33%27.00Mua3001.707B7.77105.18259.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2160 GNI GROUP LTD
1749.00-1.58%-28.00Bán335.200K72.949B278.106.32346.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2176 INA RESEARCH INC
714.000.14%1.00Mua22.100K2.141B18.4438.73178.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2183 LINICAL CO LTD
968.00-1.02%-10.00Sức bán mạnh43.300K21.864B40.4923.91823.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2191 TELLA INC
177.00-1.67%-3.00Sức bán mạnh241.600K3.736B-45.4236.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2309 CMIC HLDGS CO LTD
1704.00-0.06%-1.00Sức bán mạnh36.800K31.218B14.59116.834962.00Dược phẩm
2342 TRANS GENIC INC
421.001.45%6.00Bán38.500K7.312B54.367.81223.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2370 MEDINET CO LTD
62.00-1.59%-1.00Bán444.200K7.494B-10.5292.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2372 I'ROM GROUP CO LTD
1585.00-0.94%-15.00Sức bán mạnh66.300K18.724B20.6979.00673.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2373 CARE TWENTYONE CORP
1796.001.93%34.00Mua4.100K8.199B13.95128.714521.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2374 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
503.00-0.40%-2.00Sức bán mạnh16.400K12.489B13.5937.463354.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2393 NIPPON CARE SUPPLY CO
1372.000.88%12.00Mua7.500K21.318B14.4694.88872.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
615.00-2.54%-16.00Bán360.800K25.604B16.8036.60935.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
691.00-1.29%-9.00Bán43.800K3.517B-23.5429.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2398 TSUKUI CORP
420.00-0.47%-2.00Sức bán mạnh168.200K30.308B16.2526.035034.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2425 CARE SERVICE CO LTD
581.000.17%1.00Mua2.500K2.204B17.9032.46949.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2435 CEDAR. CO LTD
196.00-1.51%-3.00Mua12.500K2.249B-8.931160.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2667 IMAGEONE CO LTD
497.00-2.55%-13.00Sức bán mạnh73.500K3.283B-61.4634.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
2689 KAWANISHI HOLDINGS INC.
1334.000.00%0.00Mua1007.400B9.54138.241189.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2784 ALFRESA HOLDINGS CORP
2383.000.59%14.00Bán302.800K504.419B12.24194.7012076.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
505.00-1.75%-9.00Bán213.400K14.664B29.3417.21117.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1350.000.60%8.00Mua28.000K47.328B27.4449.201292.00Dược phẩm
3055 HOKUYAKU TAKEYAMA HOLDINGS INC
800.001.27%10.00Mua5.000K18.831B8.2297.341441.00Dược phẩm
3079 DVX INC.
851.001.92%16.00Mua11.900K9.214B10.9677.65302.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3154 MEDIUS HLDG CO LTD
738.000.68%5.00Mua5.000K16.080B-3.211680.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
3183 WIN-PARTNERS CO LTD
1183.00-3.43%-42.00Sức mua mạnh23.200K33.962B12.2496.64536.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3360 SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
4610.000.99%45.00Bán295.300K219.575B20.95233.365779.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3386 COSMO BIO COMPANY LIMITED
1070.000.28%3.00Bán53.000K6.343B24.7843.18125.00Dược phẩm
3417 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
910.002.59%23.00Mua1.600K12.670B6.09149.47569.00Dược phẩm
3446 JTEC CORPORATION
3425.00-2.14%-75.00Sức bán mạnh11.900K20.022B63.7556.9238.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
2680.000.15%4.00Mua12.400K26.800B19.91134.62230.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3593 HOGY MEDICAL CO
3085.00-0.48%-15.00Mua137.200K93.152B19.51158.121502.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3604 KAWAMOTO CORP
428.00-1.83%-8.00Mua3.200K2.481B27.4615.59343.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2561.00-4.19%-112.00Bán9.800K9.066B425.536.02208.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
3649 FINDEX INC
925.00-0.75%-7.00Bán53.300K23.677B44.2421.45242.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1104.00-0.81%-9.00Bán124.100K44.189B133.908.25220.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
1962.000.77%15.00Bán1.219M1053.495B27.5271.377242.00Dược phẩm
4241 ATECT CORPORATION
1244.00-1.97%-25.00Bán39.600K5.454B44.5228.38100.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
4282 EPS HOLDINGS INC
1242.00-0.96%-12.00Bán149.300K55.071B18.8066.065695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4355 LONGLIFE HOLDINGS
426.000.71%3.00Mua11.100K4.421B-29.93889.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
3641.00-0.71%-26.00Bán1.800K5864.048B62.9359.6149578.00Dược phẩm
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3870.004.03%150.00Bán4005864.048B62.9359.6149578.00Dược phẩm
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3720.000.90%33.00Mua4.159M5864.048B62.9359.6149578.00Dược phẩm
4503 ASTELLAS PHARMA
1586.002.49%38.50Sức mua mạnh7.732M2991.370B13.44118.3216243.00Dược phẩm
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
1781.000.96%17.00Bán938.900K707.584B17.65100.896140.00Dược phẩm
4507 SHIONOGI & CO
5884.00-0.08%-5.00Bán945.700K1831.882B14.72401.525233.00Dược phẩm
4508 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP
1244.003.32%40.00Mua2.173M697.607B23.0354.027228.00Dược phẩm
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
252.000.40%1.00Bán9.100K8.746B-16.47334.00Dược phẩm
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1076.00-0.65%-7.00Bán30.900K30.403B24.4144.08842.00Dược phẩm
4516 NIPPON SHINYAKU CO
9270.000.11%10.00Mua221.600K624.372B36.11256.691951.00Dược phẩm
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2153.000.84%18.00Bán2.000K25.753B12.93166.73227.00Dược phẩm
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
8100.00-0.61%-50.00Mua728.900K4433.956B39.26206.627432.00Dược phẩm
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
4910.00-0.30%-15.00Bán76.600K193.050B10.50467.411341.00Dược phẩm
4523 EISAI CO
5436.002.64%140.00Bán1.066M1557.850B21.42253.9810683.00Dược phẩm
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO
2989.001.74%51.00Sức mua mạnh323.000K340.956B39.8975.256355.00Dược phẩm
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
1900.000.98%18.50Bán818.500K967.077B18.55102.453555.00Dược phẩm
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4785.003.57%165.00Mua172.900K395.547B22.58212.122792.00Dược phẩm
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
4055.000.12%5.00Sức bán mạnh43.600K159.075B27.17149.261617.00Dược phẩm
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1833.000.16%3.00Bán596.400K731.689B23.6177.874073.00Dược phẩm
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
1940.000.21%4.00Sức bán mạnh8.700K17.024B15.92121.881347.00Dược phẩm
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2801.00-0.25%-7.00Bán1.600K11.936B9.91282.59846.00Dược phẩm
4540 TSUMURA & CO
2887.000.21%6.00Bán150.100K220.733B14.74195.933547.00Dược phẩm
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
1210.000.41%5.00Mua154.300K77.154B11.91102.761573.00Dược phẩm
4543 TERUMO CORP
3362.000.27%9.00Mua1.829M2498.441B30.23113.8225378.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
4544 MIRACA HOLDINGS INC
2446.000.29%7.00Bán117.400K139.380B24.5199.845957.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2668.00-0.22%-6.00Mua54.500K124.639B26.23101.721907.00Dược phẩm
4548 SEIKAGAKU CORP
1149.00-0.69%-8.00Bán46.400K64.808B32.0935.81744.00Dược phẩm
4549 EIKEN CHEMICAL CO
1563.00-0.45%-7.00Sức bán mạnh84.800K68.055B16.1697.40719.00Dược phẩm
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1191.00-0.75%-9.00Bán14.000K26.672B45.6726.08316.00Dược phẩm
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2748.00-0.07%-2.00Bán56.200K77.146B2.99919.811049.00Dược phẩm
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
8160.00-0.49%-40.00Mua35.900K251.386B66.48123.47632.00Dược phẩm
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
2460.00-0.85%-21.00Sức bán mạnh95.200K121.054B9.57277.862472.00Dược phẩm
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1299.00-0.23%-3.00Sức bán mạnh15.500K40.467B11.94108.801511.00Dược phẩm
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL
5530.000.73%40.00Bán72.800K242.119B11.79469.523131.00Dược phẩm
4556 KAINOS LABORATORIES
818.000.00%0.00Mua13.100K3.419B10.7975.81159.00Dược phẩm
4557 MEDICAL & BIO LABS
2572.00-0.58%-15.00Bán36.800K13.299B27.5293.45397.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4558 CHUKYO IYAKUHIN CO
273.001.11%3.00Sức bán mạnh2.800K3.183B137.431.99402.00Dược phẩm
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
1895.00-0.26%-5.00Bán72.100K88.908B38.8648.761705.00Dược phẩm
4563 ANGES INC
628.00-1.26%-8.00Bán1.131M67.162B-39.6336.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
92.00-4.17%-4.00Bán1.632M14.829B-19.6563.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4565 SOSEI GROUP CORP
2150.00-3.50%-78.00Bán2.208M165.523B-56.68169.00Dược phẩm
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
6518.000.34%22.00Bán1.576M4222.949B37.51174.1214887.00Dược phẩm
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1773.001.08%19.00Bán103.500K101.567B14.92118.802297.00Dược phẩm
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
717.00-0.28%-2.00Bán53.900K6.255B-28.7461.00Dược phẩm
4571 NANOCARRIER CO LTD
263.00-1.13%-3.00Bán703.200K17.373B-33.8042.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1850.00-0.48%-9.00Bán120.300K20.859B55.6536.2362.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
2583.000.82%21.00Mua33.000K36.713B25.01103.35229.00Dược phẩm
4575 CANBAS CO LTD
815.00-4.68%-40.00Bán361.200K5.569B-86.5013.00Dược phẩm
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
316.00-0.32%-1.00Sức bán mạnh138.500K8.303B-9.4517.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
2943.000.03%1.00Sức bán mạnh48.900K36.847B10.48280.75735.00Dược phẩm
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4214.000.36%15.00Bán1.576M2285.132B27.11159.3932935.00Dược phẩm
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1274.00-1.77%-23.00Bán228.100K26.344B-40.0963.00Dược phẩm
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
7630.001.60%120.00Sức bán mạnh81.200K608.979B13.28575.185142.00Dược phẩm
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
603.00-0.17%-1.00Bán238.400K14.691B-166.4190.00Dược phẩm
4583 CHIOME BIOSCIENCE INC
190.00-2.06%-4.00Bán515.600K6.310B-60.5737.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
747.000.54%4.00Sức mua mạnh56.800K20.652B-260.3226.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4585 UMN PHARMA INC
327.00-5.22%-18.00Bán287.600K5.787B-47.8435.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4586 MEDRX CO LTD
403.00-0.25%-1.00Bán180.800K5.124B-146.1928.00Dược phẩm
4587 PEPTIDREAM INC
4925.00-0.10%-5.00Bán549.300K616.447B225.8322.34104.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1953.000.83%16.00Bán660.100K27.743B-67.7930.00Dược phẩm
4591 RIBOMIC INC
616.00-0.96%-6.00Mua877.600K9.911B-53.8121.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
4010.00-3.95%-165.00Theo dõi792.700K207.654B-78.2443.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4593 HEALIOS KK
1226.00-2.00%-25.00Sức bán mạnh157.800K62.816B-74.1993.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
300.001.35%4.00Bán542.500K12.598B-44.9542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
2566.00-0.23%-6.00Mua16.300K24.440B30.7483.47165.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
4596 KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
297.00-0.67%-2.00Sức bán mạnh445.100K12.564B-76.2220.00Dược phẩm
4597 SOLASIA PHARMA K K
149.00-1.32%-2.00Bán790.000K15.664B-25.6031.00Dược phẩm
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1844.002.44%44.00Mua12.800K8.306B-189.9311.00Dược phẩm
4599 STEMRIM
925.00-2.73%-26.00Mua230.000K48.706B-16.80Dược phẩm
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1583.00-1.55%-25.00Bán9.700K16.705B26.7659.561348.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
4694 BML INC
2949.00-0.10%-3.00Bán68.300K125.619B18.77157.303882.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
4875 MEDICINOVA INC
747.00-4.23%-33.00Bán203.600K32.195B-39.859.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4974 TAKARA BIO INC
2147.00-0.28%-6.00Sức bán mạnh233.900K258.532B61.3235.011435.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
4978 REPROCELL INCORPORATED
217.00-0.46%-1.00Bán162.500K15.445B-10.67111.00Dược phẩm
5187 CREATE MEDIC CO
955.000.21%2.00Mua5.900K8.896B13.9668.391189.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6039 JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR CO L
2325.00-0.68%-16.00Bán6.300K5.643B18.84128.50175.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6059 UCHIYAMA HLDGS CO LTD
483.00-0.41%-2.00Sức bán mạnh24.800K9.337B6.1079.222088.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6062 CHARM CARE CORPORATION
2309.00-1.87%-44.00Mua167.000K32.336B32.1471.921009.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6077 N FIELD CO LTD
609.001.50%9.00Bán72.800K7.848B37.6316.191208.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
827.000.85%7.00Bán32.700K4.841B-80.1080.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
6099 ELAN CORPORATION
1692.00-3.97%-70.00Bán307.500K51.267B53.8731.47242.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6190 PHOENIXBIO CO LTD
973.000.41%4.00Mua4.000K2.855B-72.1672.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
6197 SOLASTO CORPORATION
1217.00-2.33%-29.00Mua216.500K114.595B23.9051.4125996.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6545 INTERNET INFINITY INC(JP)
813.000.12%1.00Bán16.600K4.401B34.0225.33323.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
6678 TECHNO MEDICA CO
2046.00-0.68%-14.00Sức bán mạnh5.000K17.342B14.48141.32223.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6722 A&T CORPORATION
1126.00-0.18%-2.00Mua3.400K7.045B9.63116.92430.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
6823 RION CO LTD
2493.000.32%8.00Sức mua mạnh22.200K30.607B14.76168.95886.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6849 NIHON KOHDEN CORP
3060.00-0.65%-20.00Bán125.100K260.577B25.66119.245169.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
6869 SYSMEX CORP
6990.00-0.14%-10.00Bán359.900K1459.110B37.94184.497697.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6960 FUKUDA DENSHI CO
6750.00-0.74%-50.00Bán800132.219B10.66633.363121.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
7061 JAPAN HOSPICES HLDGS INC
2343.00-1.26%-30.00Mua34.700K17.582B306.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
7062 FUREASU CO LTD
1754.00-5.24%-97.00Bán31.500K4.084B617.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
7071 AMVIS HOLDINGS INC
4150.000.48%20.00160.000K45.650B529.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
7444 HARIMA-KYOWA CO
1710.002.40%40.00Mua9009.190B7.07241.72175.00Dược phẩm
7447 NAGAILEBEN CO
2373.000.59%14.00Mua23.800K78.909B22.90103.61506.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7476 AS ONE CORPORATION
8790.00-0.11%-10.00Bán17.900K164.086B31.20282.10557.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7488 YAGAMI INC.
1978.000.00%0.00Mua10012.910B14.84127.86225.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7575 JAPAN LIFELINE CO
1699.00-0.23%-4.00Bán397.100K136.221B17.0999.55932.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7600 JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING
1825.00-0.49%-9.00Mua76.700K48.182B22.7780.16404.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3780.00-0.13%-5.00Theo dõi20012.333B13.73275.29407.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7681 LEOCLAN CO LTD
4350.00-7.25%-340.00429.100K8.452B156.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7702 JMS CO LTD
636.000.00%0.00Bán29.500K15.504B13.0748.656417.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7703 KAWASUMI LABORATORIES INC
876.000.00%0.00Mua20.300K18.059B47.5218.442622.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
404.00-0.25%-1.00Bán95.700K10.248B81.435.15171.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
7716 NAKANISHI INC
1616.000.00%0.00Bán120.800K140.018B22.4372.191083.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7730 MANI INC
2543.00-6.75%-184.00Bán1.147M250.299B41.0261.993653.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7733 OLYMPUS CORPORATION
1450.001.40%20.00Mua4.228M1980.330B59.1924.5135124.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
7741 HOYA CORP
8931.001.91%167.00Mua1.054M3372.281B27.48325.6637412.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
815.000.00%0.00Bán39.500K20.402B35.7722.79977.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
7747 ASAHI INTECC CO LTD
2802.00-0.36%-10.00Mua786.000K729.345B65.0943.327810.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất