Công nghiệp (Khu vực)

1035
Cổ phiếu
186084.271B
Giá trị vốn hóa thị trường
176.437K
Khối lượng
+2.08%
Tỷ suất Cổ tức
+0.02%
Thay đổi
+1.57%
Hiệu suất Tháng
−2.23%
Hiệu suất Năm
+14.80%
Hiệu suất YTD
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
288.00-0.69%-2.00Bán8.700K3.612B-8.7770.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4065.00-0.37%-15.00Sức mua mạnh174.100K219.621B27.18150.11855.00Xây dựng & Kỹ thuật
1417 MIRAIT HLDG CORP
1652.000.55%9.00Mua284.800K165.386B7.04263.1612361.00Xây dựng & Kỹ thuật
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
242.00-0.41%-1.00Bán22.400K4.630B615.940.39372.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1429 NIPPON AQUA CO LTD
683.001.64%11.00Sức mua mạnh154.400K21.690B22.5129.90445.00Xây dựng & Kỹ thuật
1433 BESTERRA CO LTD
1218.00-0.08%-1.00Bán8.500K10.028B15.8676.8583.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1434 JESCO HOLDINGS INC
377.00-1.82%-7.00Bán33.400K2.525B2.17177.10671.00Xây dựng & Kỹ thuật
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1360.000.37%5.00Mua3001.967B7.90171.4295.00Xây dựng & Kỹ thuật
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
291.00-9.06%-29.00Mua1.385M5.196B11.1228.77153.00Xây dựng & Kỹ thuật
1446 CANDEAL CO LTD
703.00-0.85%-6.00Bán24.800K7.320B26.5028.82618.00Xây dựng & Kỹ thuật
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
321.00-0.31%-1.00Bán124.900K6.371B-8.631433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
518.00-1.89%-10.00Mua266.000K18.646B107.695.111283.00Xây dựng & Kỹ thuật
1449 FUJI JAPAN CO LTD
506.00-2.13%-11.00Bán1.400K1.101B54.00Xây dựng & Kỹ thuật
1450 TANAKEN
2440.000.04%1.00Sức mua mạnh1.800K5.305B75.00Xây dựng & Kỹ thuật
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
332.000.91%3.00Mua23.800K1.383B-95.3925.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
773.00-2.52%-20.00Sức mua mạnh34.600K13.321B22.0635.96154.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1758.00-0.57%-10.00Mua7.200K10.063B8.04219.83501.00Xây dựng & Kỹ thuật
1717 MEIHO FACILITY WORKS
658.00-0.15%-1.00Mua42.400K7.894B12.7152.83174.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1718 MIKIKOGYO CO LTD
3885.00-1.65%-65.00Bán6004.318B4.73834.69598.00Xây dựng & Kỹ thuật
1719 HAZAMA ANDO CORP
818.000.62%5.00Mua1.002M162.418B18.0945.093966.00Xây dựng & Kỹ thuật
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
845.000.36%3.00Mua422.500K89.768B5.03167.422784.00Xây dựng & Kỹ thuật
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
3070.00-0.81%-25.00Mua653.400K398.824B13.70226.7916700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1723 NIHON DENGI CO
2812.000.43%12.00Bán1.100K22.410B9.67289.44789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
423.00-0.47%-2.00Mua103.800K16.722B24.8517.35550.00Xây dựng & Kỹ thuật
1730 ASO FOAM CRETE CO
669.001.06%7.00Mua367.500K2.260B154.404.2999.00Xây dựng & Kỹ thuật
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3470.00-0.57%-20.00Mua4002.202B11.08314.87211.00Xây dựng & Kỹ thuật
1737 MESCO INC
949.002.82%26.00Mua1.300K11.789B10.0292.11370.00Xây dựng & Kỹ thuật
1738 NITTOH CORPORATION
480.001.05%5.00Mua1001.945B8.0259.83402.00Xây dựng & Kỹ thuật
1739 SEEDHEIWA CO LTD
694.00-0.14%-1.00Mua2.000K4.230B4.89142.15135.00Xây dựng & Kỹ thuật
1743 KOATSU KOGYO CO
3675.00-0.14%-5.00Mua2002.786B8.66424.56262.00Xây dựng & Kỹ thuật
1757 CREA HOLDINGS INC
14.000.00%0.00Sức bán mạnh103.600K2.143B-8.3675.00Xây dựng & Kỹ thuật
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
5500.000.92%50.00Mua2004.467B9.25589.43208.00Xây dựng & Kỹ thuật
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2544.000.63%16.00Sức mua mạnh37.500K88.022B12.61200.503915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1764 KUDO CORP
2454.00-0.53%-13.00Mua1.000K2.817B4.51547.59542.00Xây dựng & Kỹ thuật
1768 SONEC CORP
844.00-0.47%-4.00Mua9.700K6.220B9.4090.17120.00Xây dựng & Kỹ thuật
1770 FUJITA ENGINEERING CO
768.000.26%2.00Bán7008.962B5.12149.53578.00Xây dựng & Kỹ thuật
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
453.00-1.52%-7.00Sức bán mạnh2.000K2.319B25.2484.14234.00Xây dựng & Kỹ thuật
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
1870.000.16%3.00Mua80016.790B4.99373.851501.00Xây dựng & Kỹ thuật
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
770.000.26%2.00Sức mua mạnh12.000K7.006B6.57116.86476.00Xây dựng & Kỹ thuật
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
409.000.25%1.00Mua1.700K4.881B3.67111.28364.00Xây dựng & Kỹ thuật
1780 YAMAURA CORP
919.001.55%14.00Mua30.700K16.748B17.1252.85358.00Xây dựng & Kỹ thuật
1782 JOBAN KAIHATSU CO
5330.00-1.30%-70.00Mua3004.234B388.00Xây dựng & Kỹ thuật
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
61.00-1.61%-1.00Sức bán mạnh48.100K3.561B12.904.83167.00Xây dựng & Kỹ thuật
1788 SANTO CO LTD
2417.00-3.28%-82.00Bán1001.713B31.0980.3787.00Xây dựng & Kỹ thuật
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
512.00-0.97%-5.00Bán13.400K3.293B41.4112.48148.00Xây dựng & Kỹ thuật
1793 OHMOTO GUMI CO
4850.000.21%10.00Bán60024.720B7.77623.26812.00Xây dựng & Kỹ thuật
1795 MASARU CORPORATION
2965.00-1.17%-35.00Bán5002.596B8.70344.83130.00Xây dựng & Kỹ thuật
1798 MORIYA CORPORATION
1899.001.17%22.00Mua4.000K4.084B5.15364.35415.00Xây dựng & Kỹ thuật
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1720.000.00%0.00Mua80035.242B10.59162.44949.00Xây dựng & Kỹ thuật
1801 TAISEI CORP
4230.001.68%70.00Mua1.048M887.860B7.50554.5214433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1802 OBAYASHI CORP
1093.001.58%17.00Mua2.826M772.177B6.55164.3614739.00Xây dựng & Kỹ thuật
1803 SHIMIZU CORPORATION
1011.000.90%9.00Mua100790.826B7.30138.0316184.00Xây dựng & Kỹ thuật
1803 SHIMIZU CORP
1008.000.00%0.00Mua2.575M790.826B7.30138.0316184.00Xây dựng & Kỹ thuật
1805 TOBISHIMA CORP
1281.00-0.08%-1.00Mua145.700K24.670B5.67226.171351.00Xây dựng & Kỹ thuật
1807 WATANABE SATO CO LTD
1895.002.32%43.00Mua3005.909B5.32348.35488.00Xây dựng & Kỹ thuật
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
805.001.26%10.00Sức mua mạnh51.400K24.264B8.3095.74772.00Xây dựng & Kỹ thuật
1811 ZENITAKA CORP
3995.001.91%75.00Mua2.600K28.077B6.78578.05953.00Xây dựng & Kỹ thuật
1812 KAJIMA CORP
1452.000.14%2.00Mua2.113M742.928B7.43195.2218297.00Xây dựng & Kỹ thuật
1812 KAJIMA CORPORATION
1464.004.35%61.00Bán200742.928B7.43195.2218297.00Xây dựng & Kỹ thuật
1813 FUDO TETRA CORP
1404.00-2.23%-32.00Mua502.000K22.890B10.16141.37864.00Xây dựng & Kỹ thuật
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
949.00-0.11%-1.00Mua10.200K9.920B3.54268.43572.00Xây dựng & Kỹ thuật
1815 TEKKEN CORP
2907.001.50%43.00Sức mua mạnh67.100K44.694B9.59298.801906.00Xây dựng & Kỹ thuật
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2125.000.81%17.00Mua375.800K115.313B6.17341.662920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
585.000.00%0.00Mua745.300K93.470B4.93118.714560.00Xây dựng & Kỹ thuật
1822 DAIHO CORPORATION
3010.00-0.17%-5.00Sức mua mạnh102.700K50.510B8.49359.351639.00Xây dựng & Kỹ thuật
1824 MAEDA CORP
981.000.20%2.00Mua660.600K178.563B6.92141.404224.00Xây dựng & Kỹ thuật
1826 SATA CONSTRUCTION CO
432.000.70%3.00Mua40.000K6.653B10.6340.37462.00Xây dựng & Kỹ thuật
1827 NAKANO CORPORATION
487.00-0.20%-1.00Sức mua mạnh40.000K16.773B5.1594.841390.00Xây dựng & Kỹ thuật
1828 TANABE ENGINEERING CORP
756.00-4.30%-34.00Bán147.900K8.454B5.46144.611035.00Xây dựng & Kỹ thuật
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
660.000.61%4.00Bán3.300K13.674B16.3640.351428.00Xây dựng & Kỹ thuật
1833 OKUMURA CORP
2997.000.50%15.00Mua69.300K136.174B11.11268.522074.00Xây dựng & Kỹ thuật
1835 TOTETSU KOGYO CO
3345.001.67%55.00Sức mua mạnh70.600K113.260B12.02273.611835.00Xây dựng & Kỹ thuật
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
902.00-0.66%-6.00Bán1003.189B8.52105.93125.00Xây dựng & Kỹ thuật
1844 OHMORI CO LTD
229.00-1.72%-4.00Sức mua mạnh88.200K3.456B13.8117.0790.00Xây dựng & Kỹ thuật
1847 ICHIKEN CO LTD
1692.00-0.06%-1.00Mua60.000K12.282B3.48488.68624.00Xây dựng & Kỹ thuật
1848 FUJI P.S CORPORATION
524.000.77%4.00Sức mua mạnh18.200K9.216B10.9347.57420.00Xây dựng & Kỹ thuật
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
341.00-1.16%-4.00Bán22.100K9.946B-56.44512.00Xây dựng & Kỹ thuật
1852 ASANUMA CORP
3920.000.64%25.00Mua32.100K31.402B6.66585.091427.00Xây dựng & Kỹ thuật
1853 MORI-GUMI CO LTD
320.00-0.62%-2.00Mua29.300K10.545B5.1262.93350.00Xây dựng & Kỹ thuật
1860 TODA CORP
656.000.77%5.00Sức mua mạnh577.000K199.587B6.8994.435296.00Xây dựng & Kỹ thuật
1861 KUMAGAI GUMI CO
3140.000.80%25.00Mua163.100K145.163B9.17339.734032.00Xây dựng & Kỹ thuật
1865 ASUNARO AOKI CONSTRUCTION
1208.000.00%0.00Mua42.000K65.887B14.7382.021822.00Xây dựng & Kỹ thuật
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2638.00-1.09%-29.00Mua102.600K16.782B8.29321.861009.00Xây dựng & Kỹ thuật
1867 UEKI CORP
2618.000.89%23.00Sức mua mạnh3.500K8.588B7.03369.25950.00Xây dựng & Kỹ thuật
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
992.00-0.50%-5.00Bán70025.168B5.92168.281267.00Xây dựng & Kỹ thuật
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
727.00-0.68%-5.00Mua46.400K31.771B8.2888.411109.00Xây dựng & Kỹ thuật
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
751.00-1.05%-8.00Mua132.500K35.534B4.01189.391700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1879 SHINNIHON CORP
821.000.37%3.00Mua76.500K47.821B4.97164.49538.00Xây dựng & Kỹ thuật
1881 NIPPO CORPORATION
2173.000.28%6.00Mua235.600K258.061B10.05215.736087.00Xây dựng & Kỹ thuật
1882 TOA ROAD CORPORATION
3435.000.73%25.00Sức mua mạnh14.700K17.283B20.34167.641553.00Xây dựng & Kỹ thuật
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2398.00-0.08%-2.00Sức mua mạnh248.600K195.410B11.59206.992511.00Xây dựng & Kỹ thuật
1884 NIPPON ROAD CO LTD
6740.000.00%0.00Sức mua mạnh13.000K59.246B9.45713.201911.00Xây dựng & Kỹ thuật
1885 TOA CORPORATION
1400.000.50%7.00Mua155.500K29.113B9.57145.551737.00Xây dựng & Kỹ thuật
1887 JDC CORPORATION
577.00-1.20%-7.00Mua577.400K50.813B4.43132.021039.00Xây dựng & Kỹ thuật
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1604.000.00%0.00Mua38.200K20.697B6.05265.00758.00Xây dựng & Kỹ thuật
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
473.00-0.63%-3.00Sức mua mạnh408.000K44.835B7.3364.911564.00Xây dựng & Kỹ thuật
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3305.000.15%5.00Mua4006.803B4.58721.90694.00Xây dựng & Kỹ thuật
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
611.00-1.13%-7.00Sức mua mạnh2.544M176.352B8.9569.033319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
4665.000.76%35.00Mua30017.758B255.2718.27166.00Xây dựng & Kỹ thuật
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
735.00-1.21%-9.00Mua82.100K29.937B6.21119.75907.00Xây dựng & Kỹ thuật
1899 FUKUDA CORP
4490.002.28%100.00Sức mua mạnh23.000K38.807B7.84560.192026.00Xây dựng & Kỹ thuật
1904 TAISEI ONCHO CO
1875.000.00%0.00Mua1.300K12.249B55.0634.05789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1905 TENOX CORP
830.000.36%3.00Mua6.200K5.623B9.7586.05277.00Xây dựng & Kỹ thuật
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
397.00-1.49%-6.00Sức mua mạnh644.300K10.793B66.096.10409.00Xây dựng & Kỹ thuật
1921 TOMOE CORPORATION
427.00-0.70%-3.00Sức mua mạnh54.800K17.019B6.4966.23426.00Xây dựng & Kỹ thuật
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1604.005.18%79.00Sức mua mạnh769.800K79.118B12.63120.791122.00Xây dựng & Kỹ thuật
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
686.00-1.58%-11.00Mua230.100K29.073B10.0069.67915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
939.002.62%24.00Mua24.600K21.344B7.35124.461055.00Xây dựng & Kỹ thuật
1934 YURTEC CORPORATION
693.001.17%8.00Mua116.700K48.986B8.4181.444846.00Xây dựng & Kỹ thuật
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1237.00-0.80%-10.00Bán7.200K31.364B8.88140.361482.00Xây dựng & Kỹ thuật
1939 YONDENKO CORP
2781.00-0.22%-6.00Mua3.600K21.855B8.33334.522459.00Xây dựng & Kỹ thuật
1941 CHUDENKO CORP
2471.001.06%26.00Mua108.600K136.176B21.91111.824210.00Xây dựng & Kỹ thuật
1942 KANDENKO CO LTD
1013.00-0.88%-9.00Mua649.900K208.753B11.2498.789818.00Xây dựng & Kỹ thuật
1944 KINDEN CORPORATION
1624.000.37%6.00Mua293.000K351.027B11.55140.1010867.00Xây dựng & Kỹ thuật
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
945.00-0.32%-3.00Mua56.200K32.182B8.93106.221455.00Xây dựng & Kỹ thuật
1946 TOENEC CORP
3485.000.87%30.00Mua9.900K64.579B7.34470.566096.00Xây dựng & Kỹ thuật
1948 KODENSHA CO LTD
4680.000.00%0.00Sức mua mạnh5008.302B4.221109.90651.00Xây dựng & Kỹ thuật
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2174.000.32%7.00Sức mua mạnh50.900K77.102B13.44161.243042.00Xây dựng & Kỹ thuật
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2342.001.21%28.00Sức mua mạnh79.800K142.248B14.65157.934446.00Xây dựng & Kỹ thuật
1951 KYOWA EXEO CORP
2655.000.68%18.00Mua543.800K297.144B7.27363.7313151.00Xây dựng & Kỹ thuật
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
1960.00-1.75%-35.00Mua46.600K46.616B13.41149.871588.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1954 NIPPON KOEI CO
3255.000.93%30.00Mua86.900K50.582B15.26211.355497.00Xây dựng & Kỹ thuật
1959 KYUDENKO CORP
3535.00-0.28%-10.00Mua229.700K250.915B8.92397.369862.00Xây dựng & Kỹ thuật
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
729.00-0.68%-5.00Mua17.400K12.648B17.7641.321285.00Xây dựng & Kỹ thuật
1961 SANKI ENGINEERING CO
1295.00-0.77%-10.00Mua166.800K75.159B8.22159.352394.00Xây dựng & Kỹ thuật
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
1480.000.89%13.00Mua1.479M370.219B15.7793.007841.00Xây dựng & Kỹ thuật
1964 CHUGAI RO CO LTD
1566.001.16%18.00Mua13.700K11.886B12.22126.63725.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1965 TECHNO RYOWA LTD
768.000.00%0.00Bán13.400K17.012B5.24146.56830.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1966 TAKADA CORPORATION
595.000.17%1.00Mua5.700K3.759B8.33253.201668.00Xây dựng & Kỹ thuật
1967 YAMATO CORPORATION
746.001.08%8.00Sức mua mạnh64.600K19.310B7.04104.82890.00Xây dựng & Kỹ thuật
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2594.000.74%19.00Sức mua mạnh46.200K48.886B13.92184.961942.00Xây dựng & Kỹ thuật
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
1852.000.76%14.00Sức mua mạnh181.000K131.658B9.64190.835912.00Xây dựng & Kỹ thuật
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
3070.00-0.32%-10.00Mua4.700K19.668B7.68400.94958.00Xây dựng & Kỹ thuật
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
823.003.00%24.00Sức mua mạnh149.700K41.737B8.5893.14641.00Xây dựng & Kỹ thuật
1979 TAIKISHA LTD
3405.001.64%55.00Sức mua mạnh49.700K114.130B12.92259.334829.00Xây dựng & Kỹ thuật
1980 DAI-DAN CO LTD
2331.001.66%38.00Mua16.200K50.368B8.91257.371600.00Xây dựng & Kỹ thuật
1981 KYOWANISSEI CO LTD
733.00-2.27%-17.00Bán6008.649B10.6368.93836.00Xây dựng & Kỹ thuật
1982 HIBIYA ENGINEERING
1936.000.78%15.00Mua28.800K46.309B17.95107.02920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1983 TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CP
1989.000.76%15.00Mua144.900K192.291B15.42128.034319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1450.00-0.14%-2.00Mua1.500K2.878B5.58260.17123.00Xây dựng & Kỹ thuật
1999 SAITA HOLDINGS
2250.00-6.25%-150.00Bán1001.513B2.82851.81247.00Xây dựng & Kỹ thuật
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
2012.000.50%10.00Bán116.000K81.821B18.44108.731389.00Dịch vụ Việc làm
2127 NIHON M&A CENTER INC
2983.00-0.57%-17.00Bán577.700K489.061B51.6859.49451.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2136 HIP CORPORATION
838.00-0.12%-1.00Mua2.600K3.335B9.8685.13789.00Dịch vụ Việc làm
2146 UT GROUP CO LTD
2325.00-1.44%-34.00Mua358.500K95.216B22.73103.8021746.00Dịch vụ Việc làm
2150 CARENET INC
632.000.48%3.00Bán18.000K6.671B24.3525.84100.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2151 TAKEEI CORPORATION
1107.001.65%18.00Sức mua mạnh300.900K25.080B32.6533.361277.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
1366.00-2.43%-34.00Mua15.200K9.518B6.70208.891377.00Xây dựng & Kỹ thuật
2154 TRUST TECH INC.
1285.000.71%9.00Bán111.100K54.083B14.6687.4620329.00Dịch vụ Việc làm
2163 ARTNER CO LTD
737.000.14%1.00Mua8.700K7.820B13.8753.05881.00Dịch vụ Việc làm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất