Công nghiệp (Khu vực)

1042
Cổ phiếu
205951.731B
Giá trị vốn hóa thị trường
926.686K
Khối lượng
+2.08%
Tỷ suất Cổ tức
+0.88%
Thay đổi
+3.16%
Hiệu suất Tháng
+15.04%
Hiệu suất Năm
+23.45%
Hiệu suất YTD
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
283.000.35%1.00Mua8.500K3.513B-6.9470.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4585.000.99%45.00Mua174.300K244.380B30.71147.82855.00Xây dựng & Kỹ thuật
1417 MIRAIT HLDG CORP
1689.000.48%8.00Mua272.600K161.247B7.29259.2712361.00Xây dựng & Kỹ thuật
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
257.002.80%7.00Mua101.600K4.763B633.680.39372.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1429 NIPPON AQUA CO LTD
631.00-1.41%-9.00Bán268.200K20.670B16.6238.56445.00Xây dựng & Kỹ thuật
1433 BESTERRA CO LTD
1300.000.08%1.00Mua17.000K10.687B16.9176.8583.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1434 JESCO HOLDINGS INC
379.001.61%6.00Mua18.100K2.451B-18.94622.00Xây dựng & Kỹ thuật
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1470.000.34%5.00Sức mua mạnh9002.127B12.26119.4695.00Xây dựng & Kỹ thuật
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
472.00-0.63%-3.00Mua1.436M7.713B12.8436.99153.00Xây dựng & Kỹ thuật
1446 CANDEAL CO LTD
789.004.92%37.00Sức mua mạnh188.200K7.770B32.0824.35618.00Xây dựng & Kỹ thuật
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
423.001.44%6.00Sức mua mạnh330.000K8.250B1433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
533.000.76%4.00Mua147.600K18.691B-15.071283.00Xây dựng & Kỹ thuật
1449 FUJI JAPAN CO LTD
653.0012.59%73.00Mua19.400K1.235B19.0430.4654.00Xây dựng & Kỹ thuật
1450 TANAKEN
2459.002.33%56.00Mua2.700K5.226B13.20182.0575.00Xây dựng & Kỹ thuật
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
314.000.32%1.00Bán5.300K1.315B-93.7725.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
1080.002.86%30.00Sức mua mạnh40.900K17.638B29.2035.96154.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1779.000.40%7.00Bán76.800K10.086B8.05220.18501.00Xây dựng & Kỹ thuật
1717 MEIHO FACILITY WORKS
776.000.78%6.00Sức mua mạnh103.800K9.315B14.8152.97174.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4300.000.00%0.00Mua1004.701B3.551212.78598.00Xây dựng & Kỹ thuật
1719 HAZAMA ANDO CORP
939.000.21%2.00Mua787.800K187.162B12.7773.523966.00Xây dựng & Kỹ thuật
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
804.000.50%4.00Mua810.400K85.290B4.41181.602784.00Xây dựng & Kỹ thuật
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
3245.001.25%40.00Mua329.800K410.609B13.97230.2516700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1723 NIHON DENGI CO
3040.000.00%0.00Mua3.000K24.331B7.83388.19789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
497.000.40%2.00Sức mua mạnh204.900K19.555B20.8624.08550.00Xây dựng & Kỹ thuật
1730 ASO FOAM CRETE CO
611.004.44%26.00Mua8.400K1.997B16.9534.5199.00Xây dựng & Kỹ thuật
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3700.000.00%0.00Mua4002.334B9.58386.14211.00Xây dựng & Kỹ thuật
1737 MESCO INC
981.001.55%15.00Mua4.000K12.338B13.3572.33370.00Xây dựng & Kỹ thuật
1738 NITTOH CORPORATION
543.00-1.27%-7.00Mua1.600K2.229B7.5472.95402.00Xây dựng & Kỹ thuật
1739 SEEDHEIWA CO LTD
765.004.79%35.00Mua14.000K4.443B4.83151.17135.00Xây dựng & Kỹ thuật
1743 KOATSU KOGYO CO
3905.000.00%0.00Mua5002.961B31.34124.60262.00Xây dựng & Kỹ thuật
1757 CREA HOLDINGS INC
17.000.00%0.00Mua829.200K2.602B-9.9875.00Xây dựng & Kỹ thuật
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
5600.004.67%250.00Mua6.700K4.385B9.08589.43208.00Xây dựng & Kỹ thuật
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2790.000.61%17.00Mua10.000K96.552B12.76217.303915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1764 KUDO CORP
2399.000.17%4.00Bán7002.734B4.57523.50542.00Xây dựng & Kỹ thuật
1768 SONEC CORP
822.00-0.48%-4.00Mua6.100K6.059B9.8084.32120.00Xây dựng & Kỹ thuật
1770 FUJITA ENGINEERING CO
821.000.00%0.00Mua5.100K9.606B6.16133.31578.00Xây dựng & Kỹ thuật
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
467.00-0.64%-3.00Bán3.200K2.369B9.71125.15234.00Xây dựng & Kỹ thuật
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2036.000.54%11.00Sức mua mạnh3.500K18.211B5.86345.821501.00Xây dựng & Kỹ thuật
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
822.000.61%5.00Mua6.700K7.452B6.42127.28476.00Xây dựng & Kỹ thuật
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
447.000.22%1.00Mua2005.336B3.59124.12364.00Xây dựng & Kỹ thuật
1780 YAMAURA CORP
889.001.14%10.00Mua26.100K16.347B21.6840.54358.00Xây dựng & Kỹ thuật
1782 JOBAN KAIHATSU CO
6030.000.50%30.00Sức mua mạnh2004.704B388.00Xây dựng & Kỹ thuật
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
63.00-4.55%-3.00Bán728.800K3.791B-0.64167.00Xây dựng & Kỹ thuật
1788 SANTO CO LTD
2302.00-2.13%-50.00Sức bán mạnh3001.612B22.67103.7687.00Xây dựng & Kỹ thuật
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
701.00-2.23%-16.00Sức mua mạnh17.700K4.567B42.0417.05148.00Xây dựng & Kỹ thuật
1793 OHMOTO GUMI CO
4985.00-0.70%-35.00Mua2.900K25.637B11.94420.58812.00Xây dựng & Kỹ thuật
1795 MASARU CORPORATION
3155.000.00%0.00Sức mua mạnh1002.730B7.47422.61130.00Xây dựng & Kỹ thuật
1798 MORIYA CORPORATION
1911.000.00%0.00Mua1004.170B5.37355.65415.00Xây dựng & Kỹ thuật
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1712.00-0.70%-12.00Mua3.000K35.290B11.95144.24949.00Xây dựng & Kỹ thuật
1801 TAISEI CORPORATION
4545.005.57%240.00Mua100964.641B8.10563.7314433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1801 TAISEI CORP
4565.000.00%0.00Sức mua mạnh756.100K964.641B8.10563.7314433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1802 OBAYASHI CORP
1246.001.30%16.00Sức mua mạnh3.265M882.706B7.29168.8014739.00Xây dựng & Kỹ thuật
1802 OBAYASHI CORP
1224.002.00%24.00Mua100882.706B7.29168.8014739.00Xây dựng & Kỹ thuật
1803 SHIMIZU CORPORATION
1041.00-0.95%-10.00Mua2.000K841.455B7.74141.7216184.00Xây dựng & Kỹ thuật
1803 SHIMIZU CORP
1103.000.55%6.00Sức mua mạnh2.614M841.455B7.74141.7216184.00Xây dựng & Kỹ thuật
1805 TOBISHIMA CORP
1583.000.83%13.00Mua130.100K30.041B5.79271.321351.00Xây dựng & Kỹ thuật
1807 WATANABE SATO CO LTD
2101.002.49%51.00Sức mua mạnh1.600K6.540B6.24328.34488.00Xây dựng & Kỹ thuật
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
799.001.65%13.00Mua18.800K23.989B10.0278.44772.00Xây dựng & Kỹ thuật
1811 ZENITAKA CORP
4110.000.24%10.00Mua2.900K29.366B8.17501.95953.00Xây dựng & Kỹ thuật
1812 KAJIMA CORP
1529.001.39%21.00Sức mua mạnh1.663M772.973B7.41203.4718297.00Xây dựng & Kỹ thuật
1812 KAJIMA CORPORATION
1445.00-0.34%-5.00Bán1.700K772.973B7.41203.4718297.00Xây dựng & Kỹ thuật
1813 FUDO TETRA CORP
1745.003.62%61.00Mua351.100K26.665B9.97168.95864.00Xây dựng & Kỹ thuật
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
1010.002.33%23.00Sức mua mạnh15.600K10.363B3.94250.76572.00Xây dựng & Kỹ thuật
1815 TEKKEN CORP
2954.000.89%26.00Mua33.800K45.692B8.97326.301906.00Xây dựng & Kỹ thuật
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2538.000.87%22.00Mua251.700K137.632B7.07355.812920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
646.001.57%10.00Sức mua mạnh962.400K100.506B5.68112.014560.00Xây dựng & Kỹ thuật
1822 DAIHO CORPORATION
3085.00-0.16%-5.00Mua24.200K51.765B10.17307.181639.00Xây dựng & Kỹ thuật
1824 MAEDA CORP
1061.000.47%5.00Mua450.400K195.619B7.09149.004224.00Xây dựng & Kỹ thuật
1826 SATA CONSTRUCTION CO
439.000.92%4.00Mua33.200K6.746B12.4035.08462.00Xây dựng & Kỹ thuật
1827 NAKANO CORPORATION
488.000.83%4.00Mua10.300K16.635B6.6472.911390.00Xây dựng & Kỹ thuật
1828 TANABE ENGINEERING CORP
834.001.09%9.00Sức mua mạnh13.300K8.828B6.28131.471035.00Xây dựng & Kỹ thuật
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
651.00-0.61%-4.00Bán5.400K13.488B11.0458.971428.00Xây dựng & Kỹ thuật
1833 OKUMURA CORP
3120.00-0.16%-5.00Mua65.400K142.704B12.99240.632074.00Xây dựng & Kỹ thuật
1835 TOTETSU KOGYO CO
3350.000.60%20.00Mua31.900K114.637B12.15274.151835.00Xây dựng & Kỹ thuật
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
994.003.33%32.00Mua3003.415B15.6661.42125.00Xây dựng & Kỹ thuật
1844 OHMORI CO LTD
285.0029.55%65.00Mua2.706M3.264B21.1210.6296.00Xây dựng & Kỹ thuật
1847 ICHIKEN CO LTD
1817.000.50%9.00Mua11.200K13.117B3.95459.80624.00Xây dựng & Kỹ thuật
1848 FUJI P.S CORPORATION
610.002.01%12.00Sức mua mạnh13.200K10.599B12.5347.74420.00Xây dựng & Kỹ thuật
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
346.001.47%5.00Mua20.300K9.830B-60.22512.00Xây dựng & Kỹ thuật
1852 ASANUMA CORP
4485.000.56%25.00Mua42.000K35.957B6.75661.201427.00Xây dựng & Kỹ thuật
1853 MORI-GUMI CO LTD
324.000.31%1.00Mua58.100K10.578B7.5742.69350.00Xây dựng & Kỹ thuật
1860 TODA CORP
720.000.84%6.00Mua388.600K218.934B7.3996.615296.00Xây dựng & Kỹ thuật
1861 KUMAGAI GUMI CO
3405.000.29%10.00Mua108.000K158.202B9.46358.874032.00Xây dựng & Kỹ thuật
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2743.001.55%42.00Mua12.400K16.895B12.31219.331009.00Xây dựng & Kỹ thuật
1867 UEKI CORP
2571.000.74%19.00Mua1.800K8.446B6.31404.53950.00Xây dựng & Kỹ thuật
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1072.00-0.65%-7.00Mua20027.238B5.58193.441267.00Xây dựng & Kỹ thuật
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
809.000.37%3.00Mua23.200K34.983B8.2997.181109.00Xây dựng & Kỹ thuật
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
765.002.00%15.00Mua288.300K34.830B4.26176.061700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1879 SHINNIHON CORP
984.001.13%11.00Mua43.400K56.882B5.30183.61538.00Xây dựng & Kỹ thuật
1881 NIPPO CORPORATION
2387.001.36%32.00Mua149.400K280.449B10.83217.446087.00Xây dựng & Kỹ thuật
1882 TOA ROAD CORPORATION
3560.00-0.14%-5.00Mua64.700K18.068B13.84257.621553.00Xây dựng & Kỹ thuật
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2666.001.10%29.00Sức mua mạnh191.100K221.329B11.75224.372511.00Xây dựng & Kỹ thuật
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7050.000.71%50.00Mua6.500K61.531B9.51736.401911.00Xây dựng & Kỹ thuật
1885 TOA CORPORATION
1667.00-0.24%-4.00Mua121.600K34.923B7.66218.191737.00Xây dựng & Kỹ thuật
1887 JDC CORPORATION
665.001.84%12.00Mua980.200K56.817B4.96132.021039.00Xây dựng & Kỹ thuật
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1740.00-0.57%-10.00Sức mua mạnh32.500K22.413B6.85255.43758.00Xây dựng & Kỹ thuật
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
533.001.72%9.00Sức mua mạnh593.300K49.266B7.8366.951564.00Xây dựng & Kỹ thuật
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3300.000.00%0.00Sức mua mạnh3006.792B4.82684.50694.00Xây dựng & Kỹ thuật
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD.
635.000.32%2.00Mua100195.766B9.7370.513319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
701.002.19%15.00Sức mua mạnh2.595M195.766B9.7370.513319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
4900.000.10%5.00Mua70018.634B88.1155.56166.00Xây dựng & Kỹ thuật
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
920.000.77%7.00Mua125.600K36.789B7.42123.04907.00Xây dựng & Kỹ thuật
1899 FUKUDA CORP
5170.000.58%30.00Sức mua mạnh14.400K45.437B8.36615.112026.00Xây dựng & Kỹ thuật
1904 TAISEI ONCHO CO
2025.000.75%15.00Mua1.400K13.131B7.61264.02789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1905 TENOX CORP
900.005.02%43.00Mua127.600K5.827B7.98108.94277.00Xây dựng & Kỹ thuật
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
413.00-2.59%-11.00Mua131.100K11.328B19.3921.87409.00Xây dựng & Kỹ thuật
1921 TOMOE CORPORATION
416.000.48%2.00Mua32.000K16.386B5.3976.76426.00Xây dựng & Kỹ thuật
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1643.00-0.06%-1.00Mua310.000K85.291B12.94127.061122.00Xây dựng & Kỹ thuật
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
875.00-0.34%-3.00Mua355.400K36.622B11.2877.87915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1132.005.89%63.00Mua38.300K24.936B8.27129.221055.00Xây dựng & Kỹ thuật
1934 YURTEC CORPORATION
706.001.88%13.00Mua69.500K49.559B8.5780.874846.00Xây dựng & Kỹ thuật
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1336.000.53%7.00Mua8.900K33.426B9.69137.091482.00Xây dựng & Kỹ thuật
1939 YONDENKO CORP
2849.000.07%2.00Mua4.500K22.325B9.23308.522459.00Xây dựng & Kỹ thuật
1941 CHUDENKO CORP
2634.001.23%32.00Mua48.600K144.926B19.17136.024210.00Xây dựng & Kỹ thuật
1942 KANDENKO CO LTD
1088.000.00%0.00Mua348.200K222.233B11.9199.339818.00Xây dựng & Kỹ thuật
1944 KINDEN CORPORATION
1720.001.18%20.00Sức mua mạnh304.900K368.816B11.78144.3510867.00Xây dựng & Kỹ thuật
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
942.001.29%12.00Mua6.900K31.603B8.61108.061455.00Xây dựng & Kỹ thuật
1946 TOENEC CORP
3795.00-0.13%-5.00Mua23.600K71.026B7.91480.636096.00Xây dựng & Kỹ thuật
1948 KODENSHA CO LTD
5240.001.16%60.00Mua6009.188B4.801080.18651.00Xây dựng & Kỹ thuật
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2529.00-0.28%-7.00Mua38.700K90.230B15.06168.443042.00Xây dựng & Kỹ thuật
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2311.001.05%24.00Sức mua mạnh40.400K140.588B13.47169.784446.00Xây dựng & Kỹ thuật
1951 KYOWA EXEO CORP
2907.000.83%24.00Mua289.600K319.884B7.91365.5513151.00Xây dựng & Kỹ thuật
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2240.00-0.22%-5.00Mua15.400K52.545B14.80152.591588.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1954 NIPPON KOEI CO
3735.002.05%75.00Mua81.200K57.454B13.25276.195497.00Xây dựng & Kỹ thuật
1959 KYUDENKO CORP
3595.000.84%30.00Mua226.500K252.567B8.69410.079862.00Xây dựng & Kỹ thuật
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
719.00-0.55%-4.00Bán1.100K12.095B27.5126.281285.00Xây dựng & Kỹ thuật
1961 SANKI ENGINEERING CO
1526.001.40%21.00Mua144.000K89.688B8.41179.642394.00Xây dựng & Kỹ thuật
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
1746.003.31%56.00Sức mua mạnh1.562M426.496B19.9084.937841.00Xây dựng & Kỹ thuật
1964 CHUGAI RO CO LTD
1854.003.11%56.00Sức mua mạnh40.700K13.806B9.96180.55725.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1965 TECHNO RYOWA LTD
857.000.00%0.00Mua6.000K18.983B5.49156.07830.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1966 TAKADA CORPORATION
809.000.87%7.00Mua26.400K5.076B8.95296.971668.00Xây dựng & Kỹ thuật
1967 YAMATO CORPORATION
743.001.36%10.00Mua34.000K19.030B6.95105.52890.00Xây dựng & Kỹ thuật
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2348.00-0.59%-14.00Bán22.600K44.869B17.98131.341942.00Xây dựng & Kỹ thuật
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
1948.001.51%29.00Mua117.200K136.512B9.50202.025912.00Xây dựng & Kỹ thuật
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
3480.00-0.57%-20.00Mua24.200K22.350B7.84446.67958.00Xây dựng & Kỹ thuật
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
958.000.95%9.00Sức mua mạnh68.200K49.058B10.6788.96641.00Xây dựng & Kỹ thuật
1979 TAIKISHA LTD
3910.000.90%35.00Sức mua mạnh38.900K132.016B9.92390.454829.00Xây dựng & Kỹ thuật
1980 DAI-DAN CO LTD
2686.001.67%44.00Sức mua mạnh16.300K58.034B10.24257.991600.00Xây dựng & Kỹ thuật
1981 KYOWANISSEI CO LTD
835.000.00%0.00Mua6.800K9.613B8.9293.64836.00Xây dựng & Kỹ thuật
1982 HIBIYA ENGINEERING
1967.00-0.61%-12.00Mua17.900K47.523B13.99141.44920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1983 TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CP
2663.00-0.04%-1.00Mua346.600K259.505B22.68117.444319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1590.002.65%41.00Mua7003.119B6.30245.92118.00Xây dựng & Kỹ thuật
1999 SAITA HOLDINGS
2200.000.00%0.00Mua3001.387B2.36931.56259.00Xây dựng & Kỹ thuật
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
2102.000.29%6.00Mua170.600K85.663B19.71106.471389.00Dịch vụ Việc làm
2127 NIHON M&A CENTER INC
3685.000.27%10.00Mua273.400K599.179B59.0762.98451.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2136 HIP CORPORATION
851.000.47%4.00Mua1.100K3.367B9.8486.09789.00Dịch vụ Việc làm
2146 UT GROUP CO LTD
3165.00-1.25%-40.00Mua250.600K129.363B27.66115.8921746.00Dịch vụ Việc làm
2150 CARENET INC
808.00-0.37%-3.00Mua22.400K8.558B26.0331.16100.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2151 TAKEEI CORPORATION
1314.00-0.68%-9.00Mua96.300K30.469B20.6963.941277.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
1526.00-0.59%-9.00Sức mua mạnh104.500K10.436B7.35208.891377.00Xây dựng & Kỹ thuật
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất