Công nghiệp (Khu vực)

1050
Cổ phiếu
171681.888B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.077M
Khối lượng
+2.31%
Tỷ suất Cổ tức
−0.23%
Thay đổi
−4.43%
Hiệu suất Tháng
−5.83%
Hiệu suất Năm
+3.41%
Hiệu suất YTD
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
353.000.00%0.00Bán15.100K4.395B-1.0570.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
3755.00-0.40%-15.00Mua109.100K202.126B25.02150.11819.00Xây dựng & Kỹ thuật
1417 MIRAIT HLDG CORP
1542.000.78%12.00Bán104.700K155.219B6.61263.1612361.00Xây dựng & Kỹ thuật
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
243.000.41%1.00Bán8.800K4.727B39.386.17372.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1429 NIPPON AQUA CO LTD
526.003.75%19.00Bán200.000K16.975B21.7824.20445.00Xây dựng & Kỹ thuật
1433 BESTERRA CO LTD
1267.00-0.39%-5.00Sức bán mạnh18.600K10.423B15.7580.4383.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1434 JESCO HOLDINGS INC
374.00-0.53%-2.00Bán36.900K2.459B2.11177.02671.00Xây dựng & Kỹ thuật
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1348.004.01%52.00Mua2.300K1.957B9.29145.1595.00Xây dựng & Kỹ thuật
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
230.00-0.43%-1.00Mua92.700K3.735B8.8126.11153.00Xây dựng & Kỹ thuật
1446 CANDEAL CO LTD
1690.00-0.06%-1.00Mua190.900K8.707B45.2741.38618.00Xây dựng & Kỹ thuật
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
298.000.68%2.00Bán54.400K5.896B-5.97283.00Xây dựng & Kỹ thuật
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
464.004.50%20.00Bán206.700K16.386B64.757.421223.00Xây dựng & Kỹ thuật
1449 FUJI JAPAN CO LTD
570.007.34%39.00Bán1.000K1.214B54.00Xây dựng & Kỹ thuật
1450 TANAKEN
2296.00-0.73%-17.00Bán2.300K4.994B8.77261.7375.00Xây dựng & Kỹ thuật
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
338.00-0.59%-2.00Sức bán mạnh19.100K1.420B-56.9325.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
702.000.14%1.00Mua24.000K11.803B19.3136.36154.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1614.000.19%3.00Sức bán mạnh5.400K9.186B7.20224.17480.00Xây dựng & Kỹ thuật
1717 MEIHO FACILITY WORKS
576.005.49%30.00Mua157.400K6.899B11.1152.83174.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1718 MIKIKOGYO CO LTD
3955.00-0.63%-25.00Mua2004.324B4.74834.69598.00Xây dựng & Kỹ thuật
1719 HAZAMA ANDO CORP
684.001.79%12.00Sức bán mạnh480.500K136.647B15.2245.093966.00Xây dựng & Kỹ thuật
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
719.000.28%2.00Sức bán mạnh255.900K76.655B4.29167.422784.00Xây dựng & Kỹ thuật
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
2777.000.58%16.00Mua306.400K357.846B12.29226.7916700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1723 NIHON DENGI CO
2861.000.39%11.00Mua1.100K22.899B9.89289.42789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
303.00-2.88%-9.00Bán75.100K11.922B17.7217.35550.00Xây dựng & Kỹ thuật
1730 ASO FOAM CRETE CO
500.000.60%3.00Sức bán mạnh7.800K1.707B116.624.2999.00Xây dựng & Kỹ thuật
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3390.000.59%20.00Bán2002.139B10.77314.87211.00Xây dựng & Kỹ thuật
1737 MESCO INC
898.000.45%4.00Bán50011.469B9.7592.11370.00Xây dựng & Kỹ thuật
1738 NITTOH CORPORATION
490.001.45%7.00Sức mua mạnh1.800K1.986B8.1959.83402.00Xây dựng & Kỹ thuật
1739 SEEDHEIWA CO LTD
628.00-1.41%-9.00Bán3.100K3.822B4.46140.73116.00Xây dựng & Kỹ thuật
1743 KOATSU KOGYO CO
3430.002.85%95.00Mua9002.601B8.08424.49262.00Xây dựng & Kỹ thuật
1757 CREA HOLDINGS INC
15.000.00%0.00Bán213.400K2.296B-8.3675.00Xây dựng & Kỹ thuật
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
5100.00-5.20%-280.00Sức bán mạnh2004.426B8.03672.83208.00Xây dựng & Kỹ thuật
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2282.000.35%8.00Theo dõi25.600K79.456B11.38200.503915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1764 KUDO CORP
2411.005.75%131.00Bán8.400K3.127B5.21462.78471.00Xây dựng & Kỹ thuật
1768 SONEC CORP
820.000.12%1.00Mua1.100K6.015B9.0990.17120.00Xây dựng & Kỹ thuật
1770 FUJITA ENGINEERING CO
771.00-0.77%-6.00Sức bán mạnh9009.021B4.75162.30578.00Xây dựng & Kỹ thuật
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
479.000.00%0.00Bán4002.414B20.9688.77234.00Xây dựng & Kỹ thuật
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
1863.000.43%8.00Mua2.400K16.754B4.98373.851501.00Xây dựng & Kỹ thuật
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
765.001.32%10.00Mua1.000K6.978B6.55116.86476.00Xây dựng & Kỹ thuật
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
396.005.60%21.00Mua2.300K4.738B3.56111.28364.00Xây dựng & Kỹ thuật
1780 YAMAURA CORP
822.00-1.08%-9.00Sức bán mạnh7.400K15.128B12.2966.88345.00Xây dựng & Kỹ thuật
1780 YAMAURA CORPORATION
898.00-5.07%-48.00Mua10015.128B12.2966.88345.00Xây dựng & Kỹ thuật
1782 JOBAN KAIHATSU CO
5090.001.60%80.00Sức bán mạnh3003.991B388.00Xây dựng & Kỹ thuật
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
61.000.00%0.00Bán11.900K3.504B7.678.15167.00Xây dựng & Kỹ thuật
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
515.00-11.51%-67.00Bán96.300K3.280B41.2512.48148.00Xây dựng & Kỹ thuật
1793 OHMOTO GUMI CO
4630.00-0.32%-15.00Bán20023.648B7.43623.24812.00Xây dựng & Kỹ thuật
1795 MASARU CORPORATION
3045.001.00%30.00Mua8002.635B8.83344.83130.00Xây dựng & Kỹ thuật
1798 MORIYA CORPORATION
1812.000.67%12.00Bán1003.943B4.13438.48415.00Xây dựng & Kỹ thuật
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1733.00-0.06%-1.00Mua1.100K35.578B9.81176.73949.00Xây dựng & Kỹ thuật
1801 TAISEI CORP
3655.001.39%50.00Bán639.300K780.079B6.59554.5214433.00Xây dựng & Kỹ thuật
1802 OBAYASHI CORP
952.001.82%17.00Bán1.824M683.190B5.79164.3614739.00Xây dựng & Kỹ thuật
1803 SHIMIZU CORP
869.000.93%8.00Bán2.678M681.774B6.30138.0316184.00Xây dựng & Kỹ thuật
1805 TOBISHIMA CORP
1147.002.32%26.00Bán34.800K22.073B4.35263.451351.00Xây dựng & Kỹ thuật
1807 WATANABE SATO CO LTD
1935.00-1.12%-22.00Bán3006.193B5.57348.35488.00Xây dựng & Kỹ thuật
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
680.002.26%15.00Mua34.600K20.754B5.62121.10756.00Xây dựng & Kỹ thuật
1811 ZENITAKA CORP
3895.00-0.76%-30.00Bán2.400K27.898B6.44605.27913.00Xây dựng & Kỹ thuật
1812 KAJIMA CORP
1219.001.33%16.00Bán1.428M624.571B6.24195.2218297.00Xây dựng & Kỹ thuật
1813 FUDO TETRA CORP
1131.000.98%11.00Bán58.300K18.028B8.00141.34864.00Xây dựng & Kỹ thuật
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
901.001.24%11.00Sức bán mạnh10.400K9.408B3.36268.43572.00Xây dựng & Kỹ thuật
1815 TEKKEN CORP
2605.000.50%13.00Bán18.000K40.653B7.28358.011906.00Xây dựng & Kỹ thuật
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
1832.001.83%33.00Bán194.100K100.215B5.36341.662920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
521.002.36%12.00Bán576.400K83.244B4.39118.714560.00Xây dựng & Kỹ thuật
1822 DAIHO CORPORATION
2601.000.70%18.00Bán17.900K43.574B7.32359.351639.00Xây dựng & Kỹ thuật
1824 MAEDA CORP
839.002.07%17.00Mua777.000K155.837B5.93141.404224.00Xây dựng & Kỹ thuật
1826 SATA CONSTRUCTION CO
394.00-0.25%-1.00Mua7.500K6.110B9.7640.37462.00Xây dựng & Kỹ thuật
1827 NAKANO CORPORATION
408.000.74%3.00Bán8.600K14.023B3.51116.081390.00Xây dựng & Kỹ thuật
1828 TANABE ENGINEERING CORP
749.000.54%4.00Bán6.400K8.015B5.23143.091035.00Xây dựng & Kỹ thuật
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
665.000.00%0.00Bán70013.778B16.4840.351428.00Xây dựng & Kỹ thuật
1833 OKUMURA CORP
2767.000.91%25.00Bán63.700K126.356B10.30268.522074.00Xây dựng & Kỹ thuật
1835 TOTETSU KOGYO CO
3010.000.00%0.00Mua28.900K103.621B11.00273.611835.00Xây dựng & Kỹ thuật
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
891.000.79%7.00Bán3003.147B8.40105.93125.00Xây dựng & Kỹ thuật
1844 OHMORI CO LTD
214.000.00%0.00Bán6.700K3.175B12.6817.0790.00Xây dựng & Kỹ thuật
1847 ICHIKEN CO LTD
1597.002.11%33.00Bán12.100K11.570B3.66435.80615.00Xây dựng & Kỹ thuật
1848 FUJI P.S CORPORATION
452.00-1.74%-8.00Sức bán mạnh2.900K8.010B13.4833.52420.00Xây dựng & Kỹ thuật
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
350.000.29%1.00Bán4.100K10.090B-43.36512.00Xây dựng & Kỹ thuật
1852 ASANUMA CORP
3500.001.01%35.00Mua32.300K26.713B6.86510.171427.00Xây dựng & Kỹ thuật
1853 MORI-GUMI CO LTD
293.001.03%3.00Bán31.500K9.596B4.4066.60350.00Xây dựng & Kỹ thuật
1860 TODA CORP
570.001.79%10.00Bán386.000K174.754B6.0494.435296.00Xây dựng & Kỹ thuật
1861 KUMAGAI GUMI CO
2785.001.24%34.00Bán180.500K129.784B8.20339.734032.00Xây dựng & Kỹ thuật
1865 ASUNARO AOKI CONSTRUCTION
1208.000.00%0.00Mua261.400K65.887B14.7382.021822.00Xây dựng & Kỹ thuật
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2221.001.97%43.00Bán7.600K13.976B4.72470.821033.00Xây dựng & Kỹ thuật
1867 UEKI CORP
2322.000.22%5.00Mua1.300K7.684B7.19323.04949.00Xây dựng & Kỹ thuật
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1015.00-0.49%-5.00Sức bán mạnh10025.623B6.03168.281267.00Xây dựng & Kỹ thuật
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
671.001.21%8.00Bán23.400K29.124B6.51103.131109.00Xây dựng & Kỹ thuật
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
665.000.00%0.00Mua192.000K31.578B3.93169.131700.00Xây dựng & Kỹ thuật
1879 SHINNIHON CORP
742.000.82%6.00Bán24.500K43.378B4.31172.18538.00Xây dựng & Kỹ thuật
1881 NIPPO CORPORATION
1848.000.71%13.00Bán113.900K220.073B8.57215.736087.00Xây dựng & Kỹ thuật
1882 TOA ROAD CORPORATION
3090.00-1.59%-50.00Sức bán mạnh14.800K15.661B-45.581532.00Xây dựng & Kỹ thuật
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2334.001.48%34.00Mua231.200K190.036B11.28206.992511.00Xây dựng & Kỹ thuật
1884 NIPPON ROAD CO LTD
6000.00-1.15%-70.00Bán3.800K52.744B11.59517.631911.00Xây dựng & Kỹ thuật
1885 TOA CORPORATION
1216.002.18%26.00Bán95.800K25.415B8.27146.991737.00Xây dựng & Kỹ thuật
1887 JDC CORPORATION
511.001.39%7.00Bán128.900K50.208B1003.00Xây dựng & Kỹ thuật
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1454.00-0.21%-3.00Mua20.200K18.836B5.88247.26744.00Xây dựng & Kỹ thuật
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
421.000.72%3.00Mua118.400K39.583B7.2757.921564.00Xây dựng & Kỹ thuật
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3380.002.42%80.00Mua3006.957B4.93685.94694.00Xây dựng & Kỹ thuật
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
520.000.39%2.00Mua1.182M148.387B7.5369.033319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD.
520.000.00%0.00Bán200148.387B7.5369.033319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
4530.000.67%30.00Mua10017.244B247.8818.27166.00Xây dựng & Kỹ thuật
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
688.001.93%13.00Sức mua mạnh99.500K27.797B7.9986.14896.00Xây dựng & Kỹ thuật
1899 FUKUDA CORP
3690.000.14%5.00Bán19.800K32.616B5.63655.492026.00Xây dựng & Kỹ thuật
1904 TAISEI ONCHO CO
1766.00-0.67%-12.00Bán2.400K11.007B20.3986.61789.00Xây dựng & Kỹ thuật
1905 TENOX CORP
808.000.00%0.00Bán2.600K5.494B9.5386.05277.00Xây dựng & Kỹ thuật
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
322.000.31%1.00Sức bán mạnh14.700K8.624B52.816.10409.00Xây dựng & Kỹ thuật
1921 TOMOE CORPORATION
343.003.31%11.00Bán53.000K13.576B5.1866.23426.00Xây dựng & Kỹ thuật
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1320.001.54%20.00Bán121.000K68.482B10.93120.791122.00Xây dựng & Kỹ thuật
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
635.001.11%7.00Mua73.300K26.486B9.1169.67915.00Xây dựng & Kỹ thuật
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
915.001.89%17.00Mua5.400K21.344B7.35124.461055.00Xây dựng & Kỹ thuật
1934 YURTEC CORPORATION
650.001.72%11.00Bán33.600K46.484B7.9881.444846.00Xây dựng & Kỹ thuật
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1427.000.63%9.00Mua20036.118B10.23140.361482.00Xây dựng & Kỹ thuật
1939 YONDENKO CORP
2709.00-0.84%-23.00Mua5.600K21.244B8.10334.522459.00Xây dựng & Kỹ thuật
1941 CHUDENKO CORP
2238.000.81%18.00Bán38.100K124.647B20.06111.824210.00Xây dựng & Kỹ thuật
1942 KANDENKO CO LTD
886.000.34%3.00Bán237.800K180.973B9.7598.789818.00Xây dựng & Kỹ thuật
1944 KINDEN CORPORATION
1545.001.11%17.00Bán126.300K335.189B11.03140.1010867.00Xây dựng & Kỹ thuật
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
902.001.46%13.00Bán22.300K30.620B8.49106.221455.00Xây dựng & Kỹ thuật
1946 TOENEC CORP
3110.00-0.16%-5.00Sức bán mạnh2.900K58.130B6.61470.566096.00Xây dựng & Kỹ thuật
1948 KODENSHA CO LTD
4540.00-1.52%-70.00Bán2008.036B4.081109.90651.00Xây dựng & Kỹ thuật
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
1880.001.68%31.00Mua25.500K66.891B11.66161.243042.00Xây dựng & Kỹ thuật
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2021.001.56%31.00Sức bán mạnh55.600K124.236B12.80157.934446.00Xây dựng & Kỹ thuật
1951 KYOWA EXEO CORP
2338.002.10%48.00Bán791.100K263.452B6.45363.7313151.00Xây dựng & Kỹ thuật
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
1729.000.93%16.00Bán17.300K40.401B11.63149.861588.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1954 NIPPON KOEI CO
2536.00-0.35%-9.00Mua17.600K39.676B10.99230.824923.00Xây dựng & Kỹ thuật
1959 KYUDENKO CORP
3115.000.48%15.00Sức bán mạnh62.900K221.417B7.84397.369862.00Xây dựng & Kỹ thuật
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
670.001.21%8.00Bán90011.545B16.2241.321285.00Xây dựng & Kỹ thuật
1961 SANKI ENGINEERING CO
1238.001.48%18.00Sức mua mạnh89.800K71.301B8.23151.082394.00Xây dựng & Kỹ thuật
1963 JGC CORP
1260.003.19%39.00Bán1.556M317.980B13.5593.007841.00Xây dựng & Kỹ thuật
1964 CHUGAI RO CO LTD
1514.000.73%11.00Bán7.400K11.626B15.4997.76701.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1965 TECHNO RYOWA LTD
788.000.00%0.00Sức bán mạnh5.600K17.455B5.38146.56830.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1966 TAKADA CORPORATION
574.00-1.03%-6.00Sức bán mạnh5.200K3.633B9.29219.881668.00Xây dựng & Kỹ thuật
1967 YAMATO CORPORATION
670.001.06%7.00Mua29.100K17.531B6.39104.82890.00Xây dựng & Kỹ thuật
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2280.003.78%83.00Mua36.000K43.285B12.33184.961942.00Xây dựng & Kỹ thuật
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
1580.000.77%12.00Bán193.800K113.177B8.28190.835912.00Xây dựng & Kỹ thuật
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2760.00-0.54%-15.00Mua4.300K17.625B6.88400.92958.00Xây dựng & Kỹ thuật
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
716.002.73%19.00Mua36.500K37.401B7.6993.14641.00Xây dựng & Kỹ thuật
1979 TAIKISHA LTD
3000.001.35%40.00Bán24.300K102.206B11.57259.334829.00Xây dựng & Kỹ thuật
1980 DAI-DAN CO LTD
2071.00-0.72%-15.00Sức bán mạnh42.200K46.164B8.45245.121600.00Xây dựng & Kỹ thuật
1981 KYOWANISSEI CO LTD
786.00-1.26%-10.00Mua1008.750B11.8464.19836.00Xây dựng & Kỹ thuật
1982 HIBIYA ENGINEERING
1837.00-0.60%-11.00Sức bán mạnh14.700K44.284B17.16107.02920.00Xây dựng & Kỹ thuật
1983 TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CP
1725.000.00%0.00Bán91.400K168.035B13.47128.034319.00Xây dựng & Kỹ thuật
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1314.00-0.68%-9.00Sức bán mạnh7002.605B5.05260.17123.00Xây dựng & Kỹ thuật
1999 SAITA HOLDINGS
2190.00-16.73%-440.00Bán1.400K1.381B2.69813.96247.00Xây dựng & Kỹ thuật
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
2065.002.28%46.00Bán247.600K84.396B18.81109.911389.00Dịch vụ Việc làm
2127 NIHON M&A CENTER INC
2921.001.56%45.00Mua405.900K469.851B50.3259.49451.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2136 HIP CORPORATION
808.00-0.49%-4.00Bán3.300K3.212B9.4585.50789.00Dịch vụ Việc làm
2146 UT GROUP CO LTD
2043.00-1.07%-22.00Bán873.400K82.462B19.68103.8021746.00Dịch vụ Việc làm
2150 CARENET INC
620.001.14%7.00Bán10.900K6.576B29.8620.76100.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2151 TAKEEI CORPORATION
962.000.84%8.00Mua78.000K22.155B79.5012.101288.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
1201.001.26%15.00Mua6.700K8.165B6.86175.151317.00Xây dựng & Kỹ thuật
2154 TRUST TECH INC.
1296.003.02%38.00Bán127.900K54.931B14.4890.0117552.00Dịch vụ Việc làm
2163 ARTNER CO LTD
698.001.45%10.00Sức bán mạnh13.300K7.417B14.1849.23881.00Dịch vụ Việc làm
2168 PASONA GROUP INC
1460.000.90%13.00Bán81.100K57.109B27.5552.997716.00Dịch vụ Việc làm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất