Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hàn Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
5969.243B2.89-1.51%62.113KDịch vụ Thương mại17
12545.573B0.900.67%464.858KCông nghệ Điện tử12
4580.394B1.070.53%2.255MCông nghiệp Chế biến22
9939.072B1.56-0.74%78.256KVận chuyển6
16291.442B-0.86%331.639KVận chuyển7
341.029B-0.49%112.476KCông ty dịch vụ công cộng4
1361.805B0.53-1.02%309.012KKhoáng sản phi năng lượng8
13477.247B1.34-0.46%113.008KHàng tiêu dùng không lâu bền38
3194.754B2.36-1.68%85.426KBán Lẻ5
22106.301B2.03-1.40%217.164KSản xuất Chế tạo93
6923.950B2.10-1.52%120.773KKhách hàng Lâu năm9
3188.508B2.66-1.79%125.145KHàng tiêu dùng không lâu bền8
2867.609B1.00-1.06%76.961KHàng tiêu dùng không lâu bền2
111467.324B0.16-0.32%159.210KCông nghệ Sức khỏe68
2422.699B2.20-0.81%91.956KDịch vụ Khách hàng8
3669.776B1.12-1.95%135.711KSản xuất Chế tạo12
646.568B1.50-0.94%49.647KDịch vụ Khách hàng4
7331.556B-1.32%264.702KDịch vụ Khách hàng3
4152.803B0.62-4.12%141.885KCông nghiệp Chế biến10
15455.967B0.94-1.95%100.498KCông nghiệp Chế biến19
71654.086B2.13-5.18%228.081KCông nghiệp Chế biến55
350.349B11.87%3.828MNăng lượng Mỏ1
243.824B0.28-1.13%58.037KDịch vụ Thương mại4
4518.666B1.17-1.04%69.767KCông nghệ Điện tử22
2733.006B0.78-1.28%148.860KCông nghệ Điện tử17
809.328B1.22-2.85%153.461KCông nghệ Điện tử6
17577.351B2.16-2.47%185.044KKhoáng sản phi năng lượng28
352.320B3.14-2.05%15.527KHàng tiêu dùng không lâu bền2
3801.433B1.62-0.99%89.568KCông nghiệp Chế biến22
747.754B0.72-1.43%37.522KDịch vụ Công nghệ6
7632.164B1.96-1.14%192.218KBán Lẻ8
2917.777B1.90-2.37%56.011KBán Lẻ1
104.750B0.751.50%153.401KBán Lẻ1
15536.538B0.201.73%1.123MCông ty dịch vụ công cộng3
133022.887B0.19-3.44%306.659KSản xuất Chế tạo72
76549.857B0.81-1.24%157.494KCông nghệ Điện tử89
14168.496B1.30-2.25%683.415KCông nghệ Điện tử52
38172.030B0.95-3.20%460.245KCông nghệ Điện tử71
1275.378B1.97-2.17%39.210KDịch vụ Phân phối9
399.091B5.80-2.59%13.565KBán Lẻ1
37309.702B2.04-0.24%286.700KKhách hàng Lâu năm29
49115.572B2.601.19%583.889KDịch vụ Công nghiệp64
977.360B1.530.02%135.755KDịch vụ Công nghiệp3
7266.240B4.63-1.00%262.542KTài chính24
30764.592B4.06-2.30%635.334KTài chính64
1463.368B4.720.08%127.985KDịch vụ Thương mại4
3493.095B2.54-1.48%17.067KDịch vụ Phân phối7
6391.952B3.021.22%45.490KBán Lẻ3
8852.283B0.54-1.91%13.886KHàng tiêu dùng không lâu bền10
3382.255B1.55-0.73%78.989KHàng tiêu dùng không lâu bền16
18195.794B2.19-0.85%116.955KHàng tiêu dùng không lâu bền26
287.425B1.08-0.33%38.081KKhoáng sản phi năng lượng5
7498.239B3.95-0.57%148.677KCông ty dịch vụ công cộng13
2464.029B0.87-0.20%30.295KKhách hàng Lâu năm11
102.511B-0.40%73.625KBán Lẻ1
866.015B0.470.12%81.196KKhách hàng Lâu năm4
2931.995B0.323.12%197.071KDịch vụ Khách hàng3
26689.717B1.234.35%171.675KHàng tiêu dùng không lâu bền35
6779.725B4.24-0.03%243.403KSản xuất Chế tạo7
49318.001B1.05-1.51%1.487MSản xuất Chế tạo127
18298.526B2.81-2.80%326.500KCông nghiệp Chế biến40
32285.017B2.24-2.40%100.631KDịch vụ Công nghệ59
84.160B-2.09%91.275KTài chính1
319.800B7.720.20%997Năng lượng Mỏ1
757.344B3.04-1.95%27.638KBán Lẻ4
38514.959B0.17-0.95%690.604KDịch vụ Công nghệ31
26029.784B6.98-1.16%360.013KTài chính26
6527.287B4.86-2.01%573.588KTài chính11
814.400B3.31-1.42%151.067KHỗn hợp5
14649.415B4.43-0.80%163.009KTài chính4
10386.236B7.33-3.47%2.475MTài chính2
9401.720B4.760.16%347.696KTruyền thông7
17548.437B2.09-3.15%1.165MVận chuyển7
1840.866B0.66-2.98%275.463KDịch vụ Khách hàng2
2442.552B0.03-0.01%522.178KDịch vụ Phân phối14
14250.674B0.50-1.34%295.078KCông nghệ Sức khỏe70
1675.352B0.601.01%1.932MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
6998.321B0.881.56%5.335MSản xuất Chế tạo33
129.037B0.82-1.53%119.334KHỗn hợp2
24420.395B0.69-1.52%684.412KDịch vụ Thương mại54
1291.490B3.62-1.09%90.221KSản xuất Chế tạo12
75217.104B3.13-6.85%1.926MKhách hàng Lâu năm7
12896.391B0.45-0.74%180.385KDịch vụ Khách hàng34
4366.690B1.90-3.40%84.803KTài chính3
741.399B1.98-0.72%10.959KSản xuất Chế tạo6
30179.139B1.500.08%240.320KNăng lượng Mỏ8
4952.421B1.51-0.68%74.786KDịch vụ Khách hàng18
127.898B2.20-0.90%13.924KKhách hàng Lâu năm2
12813.299B3.08-2.08%76.597KKhoáng sản phi năng lượng7
1252.124B1.14-0.70%40.711KVận chuyển8
78430.415B0.25-2.89%272.154KDịch vụ Công nghệ101
670.361B2.46-1.02%41.058KCông nghệ Sức khỏe4
68814.466B0.48-0.27%188.077KCông nghệ Sức khỏe120
3237.955B0.880.56%413.751KCông nghệ Sức khỏe16
19300.533B4.660.24%69.121KTài chính7
1132.694B1.97-0.81%21.593KDịch vụ Khách hàng4
72.426B-1.44%61.386KDịch vụ Khách hàng1
2148.884B1.52-1.28%124.329KCông nghiệp Chế biến15
1246.607B2.55-0.33%29.662KTài chính5
380.831B5.99-1.79%939.489KTài chính1
11350.021B1.49-1.78%86.520KKhách hàng Lâu năm15
59953.947B4.73-3.63%1.258MTài chính14
238.352B1.16%156.951KDịch vụ Khách hàng3
158.495B4.87-1.30%13.130KTài chính2
99334.042B0.32-1.50%1.140MCông nghệ Điện tử99
3104.576B0.88-0.19%459.046KBán Lẻ12
6102.828B3.98-1.17%370.437KTruyền thông4
32521.687B5.29-2.95%285.368KKhoáng sản phi năng lượng47
402678.329B2.42-2.01%8.232MCông nghệ Điện tử43
9657.955B4.79-1.50%43.494KCông nghiệp Chế biến31
9891.571B5.82-0.60%139.925KHàng tiêu dùng không lâu bền2
278.238B1.030.10%80.737KKhách hàng Lâu năm4
642.598B1.422.23%64.943KVận chuyển5
44891.111B0.98-0.80%697.447KSản xuất Chế tạo34
7022.336B2.58-1.76%369.231KDịch vụ Phân phối23
12018.579B6.28-2.91%299.061KTruyền thông4
Tải thêm