Vật liệu cơ bản (Khu vực)

271
Cổ phiếu
133195.574B
Giá trị vốn hóa thị trường
348.381K
Khối lượng
+1.40%
Tỷ suất Cổ tức
+0.21%
Thay đổi
+5.10%
Hiệu suất Tháng
−7.89%
Hiệu suất Năm
+1.37%
Hiệu suất YTD
           
000180 SCE HOLDINGS
1860.001.64%30.00Mua67.389K122.138B-158.9966.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
000320 NOROO HOLDINGS
11700.000.43%50.00Mua2.332K158.822B-704.94103.00Hóa chất thông dụng
000390 SAMHWA PAINT
5820.000.87%50.00Mua16.949K131.758B86.3467.41947.00Hóa chất thông dụng
000480 CHOSUN REFRCTR
88500.000.68%600.00Sức mua mạnh1.926K354.000B5.3416558.32557.00Vật liệu Xây dựng
000670 YOUNGPOONG
605000.000.83%5000.00Bán8421040.681B6.9287464.50642.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
000860 KANGNAM JEVISCO
22950.000.44%100.00Mua3.587K149.175B3.826001.12602.00Hóa chất thông dụng
000910 UNION
5250.008.02%390.00Sức mua mạnh4.484M76.711B-1938.71224.00Vật liệu Xây dựng
000970 KOR CASTIRON PIPE
11450.000.88%100.00Mua125.000K246.301B37.55304.93241.00Thép
001020 PAPERCOREA
726.000.00%0.00Mua100.032K65.156B-514.41194.00Sản phẩm Giấy
001230 DONGKUK STL MILL
6850.001.03%70.00Mua105.176K647.498B-438.462592.00Thép
001250 GS GLOBAL
2510.000.20%5.00Mua113.402K207.063B9.54263.02236.00Thép
001390 KGC
11850.00-1.25%-150.00Mua36.698K151.826B32.45397.15223.00Các loại hóa chất
001420 TAEWONMULSAN
4405.000.11%5.00Mua15.460K32.302B71.9361.2454.00Vật liệu Xây dựng
001430 SEAH BESTEEL
16950.000.00%0.00Mua20.142K603.346B163.26103.821523.00Thép
001520 TONGYANG
1590.00-0.62%-10.00Bán232.246K389.465B-20.80398.00Vật liệu Xây dựng
001550 CHOBI
22000.001.15%250.00Mua66.407K114.220B-168.12110.00Hóa chất Nông nghiệp
001570 KUMYANG
2230.000.00%0.00Mua12.959K87.047B5.49494.90101.00Hóa chất thông dụng
001770 SHINHWA SILUP
24850.000.40%100.00Mua18.345K30.190B80.95307.0080.00Thép
001780 ALUKO
2470.00-1.59%-40.00Bán227.627K184.075B-27.41316.00Nhôm
001810 M.S
2490.00-0.60%-15.00Mua6.843K55.122B7.74321.60207.00Sản phẩm Giấy
001940 KISCO HOLDINGS
12550.00-0.40%-50.00Mua6.324K231.879B6.002090.1623.00Thép
002030 ASIA HOLDINGS
120500.00-0.41%-500.00Mua380229.128B3.7632044.8411.00Sản phẩm Giấy
002100 KYUNGNONG
16600.000.30%50.00Mua287.406K360.083B142.26116.69346.00Hóa chất Nông nghiệp
002200 KOR EXPT PKG IND
19600.00-1.01%-200.00Mua7.341K78.400B4.464391.45312.00Bao bì Giấy
002220 HANIL IRON & STL
2165.00-0.92%-20.00Sức mua mạnh6.868K43.254B-563.85Thép
002240 KIS WIRE
23700.002.16%500.00Mua14.547K473.867B33.70703.251018.00Thép
002300 HANKUK PAPR MFG
17650.000.28%50.00Bán2.567K85.234B-6324.34518.00Sản phẩm Giấy
002310 ASIA PAPR MFG
30650.00-1.13%-350.00Sức bán mạnh23.960K274.517B3.887909.39253.00Bao bì Giấy
002360 SH ENERCHEM
1115.000.00%0.00Mua2.030M123.496B162.596.86146.00Hóa chất thông dụng
002380 KCC
231000.000.65%1500.00Mua16.256K2271.526B-16050.225173.00Hóa chất thông dụng
002690 DONG IL STEEL MFG
2800.00-0.88%-25.00Mua26.605K42.000B160.8017.41131.00Thép
002710 TCC STEEL
2860.001.06%30.00Mua30.773K61.022B6.37494.48281.00Thép
002810 SAMYUNG TRDG
16550.00-0.30%-50.00Sức mua mạnh6.137K284.747B9.101817.9775.00Hóa chất thông dụng
002820 SUNCHANG
4945.000.10%5.00Mua23.556K60.164B-1171.08528.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
002840 MIWON COMCL
57800.00-0.17%-100.00Mua6.688K291.013B11.654961.79371.00Hóa chất thông dụng
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1325.000.38%5.00Mua65.208K46.320B4.26311.10192.00Bao bì Giấy
003030 SEAH STL
51300.00-1.91%-1000.00Bán3.888K207.276B2.9517385.62856.00Thép
003080 SUNGBO CHEM
4910.00-0.10%-5.00Mua3.928K97.420B21.39229.56149.00Hóa chất Nông nghiệp
003240 TAEKWANG IND
1152000.001.41%16000.00Mua5031282.637B4.33265983.601504.00Hóa chất thông dụng
003300 HANIL HOLDINGS
48750.000.41%200.00Mua2.997K292.225B2.9716422.13626.00Vật liệu Xây dựng
003410 SSANGYONG CEMENT
6250.001.13%70.00Mua573.148K3149.117B19.67317.73996.00Vật liệu Xây dựng
003580 NEXT SCIENCE
4760.00-1.24%-60.00Mua279.137K111.740B-1100.9445.00Vật liệu Xây dựng
003670 POSCO CHEMICAL
48450.00-2.71%-1350.00Bán534.075K2954.879B23.022104.501324.00Vật liệu Xây dựng
003720 SAMYOUNG CHEM
1070.00-0.93%-10.00Mua65.611K36.367B-167.32263.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3340.00-1.62%-55.00Bán41.335K43.420B12.31271.2162.00Hóa chất thông dụng
004000 LOTTE FINE CHEM
47300.000.75%350.00Mua83.759K1204.731B7.006752.60810.00Các loại hóa chất
004020 HYUNDAI STEEL
39950.00-0.37%-150.00Mua337.987K5244.262B26.071532.5611263.00Thép
004090 KOR PETRO
119000.002.15%2500.00Mua20.283K74.360B27.164381.13Vật liệu Xây dựng
004150 HANSOL HOLDINGS
4380.00-1.02%-45.00Bán34.294K183.998B-666.4425.00Sản phẩm Giấy
004250 NPC
4080.000.87%35.00Sức mua mạnh17.012K149.818B11.75347.29297.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004430 SONGWON IND
19250.000.52%100.00Mua72.988K462.000B11.811629.89540.00Các loại hóa chất
004440 DAELIM C&S
7750.000.39%30.00Theo dõi12.513K98.673B-619.68228.00Vật liệu Xây dựng
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
46150.000.11%50.00Sức bán mạnh12984.746B8.255594.42205.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004540 KLEANNARA
2430.00-0.41%-10.00Bán373.962K90.491B-858.34630.00Sản phẩm Giấy
004560 HYUNDAI BNG STEEL
9220.00-0.65%-60.00Mua10.086K139.027B9.95926.78445.00Thép
004780 DAERYUK
4700.002.40%110.00Mua14.613K74.745B23.10203.49433.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004890 DIC
58200.000.00%0.00Bán409127.081B11.824924.41237.00Thép
004910 CHOKWANG PAINT
6360.000.95%60.00Mua12.382K81.408B-392.29421.00Hóa chất thông dụng
004980 SUNGSHIN CEMENT
9800.001.03%100.00Mua209.785K236.328B7.281370.87690.00Vật liệu Xây dựng
005010 HUSTEEL
10850.000.46%50.00Mua8.784K82.695B9.691166.56573.00Thép
005070 COSMO AM&T
9450.000.00%0.00Bán97.208K276.282B51.57183.81288.00Hóa chất thông dụng
005090 SAMKWANG GLASS
33800.000.30%100.00Mua1.491K162.893B-1204.09503.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
005160 DONGKUK
2630.000.96%25.00Mua94.637K135.509B16.27161.63394.00Thép
005190 DONGSUNG CHEM
16750.00-0.30%-50.00Sức mua mạnh2.498K88.478B10.721562.65223.00Hóa chất thông dụng
005290 DONGJIN
15500.000.32%50.00Mua1.335M796.925B13.711130.901329.00Hóa chất Chuyên biệt
005420 COSMO CHEM
7320.00-1.35%-100.00Bán93.718K117.739B-1358.54392.00Hóa chất thông dụng
005490 POSCO
234000.000.21%500.00Mua252.914K18747.060B12.5018713.2033784.00Thép
005810 POONGSAN HOLDINGS
35400.00-1.80%-650.00Bán7.339K277.365B10.483379.45370.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
005820 WONLIM
17950.000.28%50.00Bán7535.171B-208.8524.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
005950 ISU CHEM
9950.000.00%0.00Mua11.315K144.518B80.94183.18379.00Hóa chất thông dụng
006110 SAMA ALUM
4665.00-1.79%-85.00Mua24.087K51.315B13.59343.36271.00Nhôm
006380 CAPRO
3705.000.14%5.00Mua46.004K148.200B14.99247.21274.00Hóa chất thông dụng
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
39550.001.54%600.00Mua31.712K665.282B-1637.58408.00Vật liệu Xây dựng
006570 DAELIM TRDG
4150.00-2.12%-90.00Bán1.690K63.184B-194.84319.00Thép
006580 DAEYANGPAPER
3650.00-0.41%-15.00Bán20.581K98.002B2.491468.3198.00Bao bì Giấy
006650 KPIC
133000.003.10%4000.00Mua23.039K821.421B5.9422374.32758.00Hóa chất thông dụng
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3030.000.50%15.00Bán18.248K67.266B4.94613.23102.00Bao bì Giấy
006840 AK HOLDINGS
33650.000.30%100.00Bán31.650K438.981B5.216461.5611.00Hóa chất thông dụng
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5430.001.69%90.00Mua96.792K62.094B19.91272.7881.00Hóa chất thông dụng
006920 MOHENZ
4580.001.89%85.00Mua43.998K50.014B121.3037.7674.00Vật liệu Xây dựng
007110 ILSHIN STONE
3860.001.45%55.00Mua7.649M298.876B518.387.4581.00Vật liệu Xây dựng
007280 KOREA STEEL SHAPES
1490.000.34%5.00Mua21.494K48.207B-335.43371.00Thép
007590 DONGBANG AGRO
6730.00-0.15%-10.00Mua9.443K78.084B13.52497.81240.00Hóa chất Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
45500.00-0.11%-50.00Mua2.584K253.268B6.267269.90410.00Hóa chất Chuyên biệt
007770 HANILCHEMIC
16000.001.27%200.00Mua37.750K56.160B29.56541.2998.00Hóa chất thông dụng
008250 EAGON IND
8970.00-0.33%-30.00Mua949.068K96.352B18.74478.65281.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
008260 NI STEEL
2525.001.00%25.00Mua195.843K72.215B8.95317.55194.00Thép
008350 NAMSUN ALUM
3845.000.13%5.00Mua1.985M423.639B15.15253.72597.00Nhôm
008420 MOONBAE STL
2925.000.00%0.00Mua73.002K57.314B13.89214.9162.00Thép
008730 YOULCHON CHEM
15400.001.32%200.00Mua129.908K381.920B27.32563.68823.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
008870 KUMBI
65900.000.00%0.00Mua60465.900B6.5210110.55244.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
008970 DONGYANG STL PIPE
1330.000.76%10.00Mua865.397K158.098B-37.51173.00Thép
009190 DAIYANG MTL
15800.00-8.41%-1450.00Sức mua mạnh703.948K194.623B134.62120.37204.00Thép
009200 MOORIM PAPER
2775.001.28%35.00Mua35.735K115.466B3.32836.12510.00Sản phẩm Giấy
009460 HANCHANG PAPER
3220.002.88%90.00Sức mua mạnh3.185M192.129B23.26138.41216.00Bao bì Giấy
009580 MOORIM P&P
4675.00-0.11%-5.00Mua91.994K291.551B4.90953.79656.00Sản phẩm Giấy
009620 SAMBO IND
1470.00-1.34%-20.00Bán990.343K37.940B-529.85362.00Nhôm
009730 KOSSEN
1265.00-1.94%-25.00Bán292.841K80.447B-366.3480.00Thép
009830 HANWHA CHEM
18400.000.55%100.00Theo dõi348.609K2971.219B-926.042417.00Hóa chất thông dụng
010040 KRC
5860.002.45%140.00Mua1.118M130.858B20.93279.95594.00Vật liệu Xây dựng
010060 OCI
70800.000.14%100.00Bán131.832K1688.535B-5205.742627.00Hóa chất thông dụng
010130 KOR ZINC
439000.000.92%4000.00Bán25.420K7758.991B13.7032040.691396.00Kim loại và Khoáng sản quý
010420 HANSOL PNS
1760.00-2.49%-45.00Sức mua mạnh404.480K36.068B11.75149.82209.00Sản phẩm Giấy
010640 CHINYANGPOLY
2670.001.14%30.00Mua12.950K26.700B16.70159.8444.00Hóa chất thông dụng
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
251000.000.80%2000.00Mua113.703K8603.130B8.8328435.212741.00Hóa chất thông dụng
011280 TAILIM PKG
5710.00-3.55%-210.00Bán1.014M393.071B23.16246.54755.00Bao bì Giấy
011390 BUSAN IND
169000.002.74%4500.00Mua127.818K178.464B48.403492.0041.00Vật liệu Xây dựng
011500 HANNONG
3995.000.00%0.00Mua8.878K61.100B9.77408.93164.00Hóa chất thông dụng
011790 SKC
44050.001.97%850.00Mua126.961K1560.275B21.412057.391588.00Hóa chất thông dụng
012160 YOUNG HEUNG I&S
1205.000.42%5.00Mua106.987K103.421B-10.35312.00Thép
012280 YEONGHWA MTL
1455.000.00%0.00Mua232.177K62.499B77.8718.68493.00Thép
012610 KYUNG-IN SYNTH
8570.002.15%180.00Mua835.887K346.883B24.68347.23469.00Hóa chất Chuyên biệt
012620 WONIL
8990.001.12%100.00Mua4.951K39.556B6.611359.59126.00Thép
012800 DAECHANG
1310.000.00%0.00Mua1.312M119.394B35.5936.81391.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
013000 SEWOO GLOBAL
1955.001.82%35.00Mua528.225K56.114B76.2926.9530.00Hóa chất thông dụng
013810 SPECO
3205.00-1.08%-35.00Mua53.049K46.966B314.2010.20105.00Vật liệu Xây dựng
014160 DAEYOUNG PKG
1260.003.28%40.00Sức mua mạnh2.205M129.918B10.31122.42360.00Bao bì Giấy
014190 WONIK CUBE CORP.
2510.008.19%190.00Sức mua mạnh13.901M88.842B-175.94128.00Hóa chất thông dụng
014280 KUMKANG KIND
4250.000.47%20.00Mua57.662K109.219B13.56313.31398.00Thép
014440 YOUNGBO CHEM
3470.001.46%50.00Mua28.772K67.665B9.27374.23280.00Hóa chất thông dụng
014580 BAEKKWANG MIN PDT
7040.0022.86%1310.00Mua44.943M194.185B73.0496.71328.00Vật liệu Xây dựng
014680 HANCHEM
80600.000.75%600.00Mua30.320K893.718B11.666922.07431.00Hóa chất Chuyên biệt
014820 DWS
39850.001.40%550.00Sức mua mạnh12.342K1013.044B19.991993.27460.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
014830 UNID
46350.000.43%200.00Mua4.703K412.044B7.985811.83435.00Hóa chất thông dụng
014970 SAMRYOONG
12900.00-0.77%-100.00Mua928.206K191.243B758.2517.0185.00Bao bì Giấy
015890 TAEKYUNG IND
6020.001.35%80.00Mua431.223K173.876B4.421361.08251.00Hóa chất thông dụng
016380 DONGBU STL
13200.00-20.48%-3400.00Sức bán mạnh216.936K1320.096B-10145.91712.00Thép
016590 SHINDAEYANG PAPR
69300.00-1.00%-700.00Bán8.954K279.264B3.7318587.35169.00Bao bì Giấy
017480 SAMSCO
4305.00-0.58%-25.00Mua32.069K66.482B8.67496.7994.00Thép
017550 SOOSAN HVY IND
1600.00-0.62%-10.00Mua538.504K82.310B11.07144.54209.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
017650 DAELIMPAPER
1400.00-1.06%-15.00Bán153.066K63.000B4.80291.6273.00Bao bì Giấy
017890 KAI
8280.00-0.36%-30.00Mua40.548K170.407B5.491507.85146.00Hóa chất thông dụng
017960 HANKUK CARBON
8580.000.23%20.00Mua504.772K351.970B41.43207.11481.00Hóa chất thông dụng
018290 GMP
10000.001.21%120.00Mua731.564K266.574B45.67218.99228.00Hóa chất thông dụng
018310 SAMMOK S-FORM
10000.00-0.50%-50.00Mua11.258K147.000B6.121632.82283.00Vật liệu Xây dựng
018470 CHOIL ALUMINUM
789.000.38%3.00Mua43.765K55.353B-210.03399.00Nhôm
019440 SEAH SPECIAL STEEL
13800.000.36%50.00Mua2.687K116.106B14.43956.20305.00Thép
021040 DAEHO P&C
1065.000.47%5.00Mua302.899K77.034B59.1618.00250.00Thép
021050 SEOWON
1195.002.58%30.00Mua213.240K55.516B11.89100.54143.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
023000 SAMWONSTEEL
2835.000.89%25.00Mua9.948K113.400B9.13310.45272.00Thép
023150 MHETHANOL
6060.000.17%10.00Bán2.611K40.654B133.9445.2547.00Hóa chất thông dụng
023410 EUGENE
5200.000.00%0.00Mua249.392K380.861B14.08371.90603.00Vật liệu Xây dựng
023440 JEILSTEEL
2595.00-0.95%-25.00Mua230.504K76.533B-18.6838.00Thép
023450 DONGNAMCHEMICAL
24000.000.84%200.00Mua93586.912B11.982003.39150.00Hóa chất thông dụng
023600 SAMBO CORR
8970.00-0.88%-80.00Theo dõi17.253K144.585B2.433697.65233.00Bao bì Giấy
023790 DONGILSTEEL
4340.00-0.12%-5.00Mua9.930K27.463B-2408.4187.00Thép
024070 WISCOM
2650.000.00%0.00Mua7.039K40.615B20.61128.58256.00Hóa chất thông dụng
024090 DCM
12700.000.40%50.00Mua9.206K148.590B7.511691.61123.00Thép
024840 KBI METAL
1615.001.25%20.00Mua91.293K53.101B-44.86219.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
025000 KPX CHEMICAL
54900.000.73%400.00Bán2.846K261.062B18.013047.71280.00Hóa chất thông dụng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất