Vật liệu cơ bản (Khu vực)

266
Cổ phiếu
135991.668B
Giá trị vốn hóa thị trường
237.103K
Khối lượng
+2.35%
Tỷ suất Cổ tức
+0.12%
Thay đổi
+1.94%
Hiệu suất Tháng
−14.01%
Hiệu suất Năm
+2.39%
Hiệu suất YTD
           
000180 SCE HOLDINGS
1990.000.25%5.00Mua8.226K130.347B-123.8966.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
000320 NOROO HOLDINGS
12350.00-0.40%-50.00Bán935168.571B-704.94103.00Hóa chất thông dụng
000390 SAMHWA PAINT
5500.00-1.08%-60.00Bán2.615K125.871B142.5139.02947.00Hóa chất thông dụng
000480 CHOSUN REFRCTR
97700.001.35%1300.00Mua9.155K385.600B5.9416226.83557.00Vật liệu Xây dựng
000670 YOUNGPOONG
719000.00-0.96%-7000.00Bán3311248.817B11.2164781.20642.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
000860 KANGNAM JEVISCO
25700.000.39%100.00Bán2.515K166.400B4.276001.12602.00Hóa chất thông dụng
000910 UNION
5440.00-2.33%-130.00Mua541.022K78.061B-3912.56224.00Vật liệu Xây dựng
000970 KOR CASTIRON PIPE
10250.001.99%200.00Mua69.274K216.185B30.19332.92241.00Thép
001020 PAPERCOREA
860.000.00%0.00Sức bán mạnh33.832K77.182B-703.41194.00Sản phẩm Giấy
001230 DONGKUK STL MILL
6640.00-0.90%-60.00Bán110.328K633.319B-2712.302592.00Thép
001250 GS GLOBAL
2780.00-0.18%-5.00Mua105.145K229.749B9.84283.08236.00Thép
001390 KGC
13300.003.50%450.00Mua44.229K157.472B53.40274.91223.00Các loại hóa chất
001420 TAEWONMULSAN
4895.00-0.20%-10.00Mua4.373K35.969B85.3957.4454.00Vật liệu Xây dựng
001430 SEAH BESTEEL
18050.004.34%750.00Mua137.713K615.805B146.40118.171523.00Thép
001520 TONGYANG
1770.001.14%20.00Bán109.985K428.967B-0.85398.00Vật liệu Xây dựng
001550 CHOBI
26250.00-0.19%-50.00Mua59.538K136.545B-69.16117.00Hóa chất Nông nghiệp
001570 KUMYANG
2320.00-1.07%-25.00Mua19.288K91.536B5.48516.16101.00Hóa chất thông dụng
001770 SHINHWA SILUP
22900.00-0.43%-100.00Bán23727.942B33.49686.8580.00Thép
001780 ALUKO
3115.00-1.58%-50.00Mua165.008K235.869B-27.41316.00Nhôm
001810 M.S
2905.00-1.19%-35.00Mua22.271K65.084B5.82505.00207.00Sản phẩm Giấy
001940 KISCO HOLDINGS
14300.00-1.38%-200.00Mua11.364K267.908B6.942090.1623.00Thép
002030 ASIA HOLDINGS
112500.00-0.44%-500.00Bán122214.867B4.2926328.7211.00Sản phẩm Giấy
002100 KYUNGNONG
17750.000.28%50.00Mua233.436K383.944B57.12309.88346.00Hóa chất Nông nghiệp
002200 KOR EXPT PKG IND
21600.00-0.46%-100.00Mua1.134K86.800B4.944391.45312.00Bao bì Giấy
002220 HANIL IRON & STL
2240.000.00%0.00Sức mua mạnh27.769K44.752B-374.45Thép
002240 KIS WIRE
26150.000.00%0.00Mua6.960K522.853B141.33185.021018.00Thép
002300 HANKUK PAPR MFG
18350.00-1.61%-300.00Bán1.567K90.063B-7116.04518.00Sản phẩm Giấy
002310 ASIA PAPR MFG
39400.000.25%100.00Mua2.984K351.991B4.498743.87253.00Bao bì Giấy
002360 SH ENERCHEM
1245.00-0.40%-5.00Mua962.928K138.622B60.1720.77146.00Hóa chất thông dụng
002380 KCC
269500.000.75%2000.00Bán6.869K2630.447B-37285.285173.00Hóa chất thông dụng
002690 DONG IL STEEL MFG
3150.000.32%10.00Mua24.657K47.100B180.3217.41131.00Thép
002710 TCC STEEL
2605.00-1.14%-30.00Mua21.210K56.221B5.86494.48281.00Thép
002810 SAMYUNG TRDG
16450.00-0.90%-150.00Mua13.445K289.074B9.401765.2275.00Hóa chất thông dụng
002820 SUNCHANG
5150.00-0.77%-40.00Mua5.099K63.144B-867.62528.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
002840 MIWON COMCL
45750.000.77%350.00Mua1.028K228.581B10.524316.04371.00Hóa chất thông dụng
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1355.000.00%0.00Mua8.996K47.369B4.36311.10192.00Bao bì Giấy
003030 SEAH STL
55700.000.18%100.00Sức mua mạnh1.616K224.650B5.0810935.67856.00Thép
003080 SUNGBO CHEM
5180.00-1.15%-60.00Mua15.158K103.967B16.90310.07150.00Hóa chất Nông nghiệp
003240 TAEKWANG IND
1344000.003.31%43000.00Bán9661448.533B5.42240168.701504.00Hóa chất thông dụng
003300 HANIL HOLDINGS
53700.00-3.24%-1800.00Bán9.808K332.604B22.102511.11626.00Vật liệu Xây dựng
003410 SSANGYONG CEMENT
6360.000.63%40.00Mua541.094K3184.387B21.63292.16996.00Vật liệu Xây dựng
003580 NEXT SCIENCE
5850.003.17%180.00Mua155.653K133.102B-701.4845.00Vật liệu Xây dựng
003670 POSCO CHEMICAL
55800.001.09%600.00Sức bán mạnh69.069K3366.550B24.402262.751324.00Vật liệu Xây dựng
003720 SAMYOUNG CHEM
1230.000.41%5.00Mua255.054K41.635B-201.67263.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3715.001.50%55.00Mua59.520K47.580B13.49271.2162.00Hóa chất thông dụng
004000 LOTTE FINE CHEM
51700.00-3.90%-2100.00Mua147.247K1370.286B6.837875.02810.00Các loại hóa chất
004020 HYUNDAI STEEL
41650.000.12%50.00Bán68.240K5460.859B16.072588.6011263.00Thép
004090 KOR PETRO
113500.00-2.16%-2500.00Bán63472.486B15.417527.63Vật liệu Xây dựng
004150 HANSOL HOLDINGS
4725.00-0.21%-10.00Mua8.050K198.448B-849.8925.00Sản phẩm Giấy
004250 NPC
3730.000.27%10.00Bán2.011K136.598B13.02285.74297.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004430 SONGWON IND
21600.00-0.46%-100.00Mua61.956K520.800B14.841462.72540.00Các loại hóa chất
004440 DAELIM C&S
9930.000.20%20.00Theo dõi1.151K126.174B-619.68228.00Vật liệu Xây dựng
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
46500.000.00%0.00Sức mua mạnh4385.389B8.325594.42205.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004560 HYUNDAI BNG STEEL
8910.00-0.89%-80.00Bán5.157K135.559B7.061272.95445.00Thép
004780 DAERYUK
5370.00-0.37%-20.00Bán4.955K85.718B23.62228.24445.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
004890 DIC
61600.00-1.91%-1200.00Theo dõi3.702K137.125B12.754924.41237.00Thép
004910 CHOKWANG PAINT
6800.001.49%100.00Mua1.837K85.760B-392.29421.00Hóa chất thông dụng
004980 SUNGSHIN CEMENT
9920.000.20%20.00Mua90.963K238.740B10.87938.31690.00Vật liệu Xây dựng
005010 HUSTEEL
11750.00-1.26%-150.00Mua9.206K90.698B5.532403.69573.00Thép
005070 COSMO AM&T
14050.000.72%100.00Bán36.602K275.320B26.44532.29287.00Hóa chất thông dụng
005090 SAMKWANG GLASS
38000.00-0.13%-50.00Bán3.899K183.375B-1204.09503.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
005160 DONGKUK
2745.000.55%15.00Mua7.239K140.662B11.16244.68394.00Thép
005190 DONGSUNG CHEM
16850.00-0.59%-100.00Mua2.547K89.534B15.341104.63223.00Hóa chất thông dụng
005290 DONGJIN
10500.00-0.47%-50.00Bán361.658K542.423B10.281026.521329.00Hóa chất Chuyên biệt
005420 COSMO CHEM
12150.000.83%100.00Bán44.037K193.819B-1096.88392.00Hóa chất thông dụng
005490 POSCO
238500.001.49%3500.00Bán144.179K18827.176B13.1917820.9732287.00Thép
005810 POONGSAN HOLDINGS
39400.000.38%150.00Bán696307.530B7.285393.51370.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
005820 WONLIM
18050.00-0.82%-150.00Bán88235.661B-208.8524.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
005950 ISU CHEM
9600.00-0.31%-30.00Bán2.853K139.870B78.34183.18379.00Hóa chất thông dụng
006110 SAMA ALUM
5120.000.79%40.00Mua11.437K55.880B20.19251.65271.00Nhôm
006380 CAPRO
4205.00-0.36%-15.00Bán50.775K168.800B17.07247.21274.00Hóa chất thông dụng
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
34200.000.59%200.00Bán7.629K571.924B-1637.58408.00Vật liệu Xây dựng
006570 DAELIM TRDG
4215.00-1.40%-60.00Bán15165.087B-74.10319.00Thép
006580 DAEYANGPAPER
4515.00-0.22%-10.00Mua70.810K121.496B3.141440.8198.00Bao bì Giấy
006650 KPIC
133500.00-1.48%-2000.00Bán12.925K836.862B3.5937789.52758.00Hóa chất thông dụng
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3480.00-0.29%-10.00Bán4.640K77.478B5.01696.89103.00Bao bì Giấy
006840 AK HOLDINGS
46350.00-2.11%-1000.00Bán15.709K617.704B5.808169.5611.00Hóa chất thông dụng
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5760.00-1.54%-90.00Bán118.920K66.897B18.81310.9681.00Hóa chất thông dụng
006920 MOHENZ
5540.000.54%30.00Mua9.918K60.169B146.7563.0974.00Vật liệu Xây dựng
007110 ILSHIN STONE
2725.003.22%85.00Mua1.618M204.413B482.455.4781.00Vật liệu Xây dựng
007280 KOREA STEEL SHAPES
1775.000.57%10.00Bán37.283K57.104B-308.74372.00Thép
007590 DONGBANG AGRO
7400.000.82%60.00Sức mua mạnh14.232K85.162B13.89528.42240.00Hóa chất Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
45650.00-0.76%-350.00Bán4.054K256.051B6.337269.90410.00Hóa chất Chuyên biệt
007770 HANILCHEMIC
13000.000.00%0.00Mua13.905K45.630B19.99650.2298.00Hóa chất thông dụng
008250 EAGON IND
9480.00-0.63%-60.00Bán20.913K102.475B31.70300.93281.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
008260 NI STEEL
2765.00-0.54%-15.00Bán69.075K79.508B9.85317.55194.00Thép
008350 NAMSUN ALUM
4045.00-0.86%-35.00Mua1.429M449.531B18.60219.36597.00Nhôm
008420 MOONBAE STL
3330.000.91%30.00Mua709.653K64.661B15.67214.9162.00Thép
008730 YOULCHON CHEM
13700.000.37%50.00Mua2.798K338.520B22.53605.84823.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
008870 KUMBI
68200.000.00%0.00Bán20668.200B7.958582.94244.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
008970 DONGYANG STL PIPE
1300.001.56%20.00Mua682.794K152.155B-49.52173.00Thép
009190 DAIYANG MTL
7530.00-3.83%-300.00Bán22.741K96.449B66.72120.37204.00Thép
009200 MOORIM PAPER
3295.00-0.15%-5.00Mua31.728K137.311B3.96833.04510.00Sản phẩm Giấy
009460 HANCHANG PAPER
3440.00-2.41%-85.00Mua981.611K206.098B23.75148.41216.00Bao bì Giấy
009580 MOORIM P&P
5440.001.12%60.00Mua55.917K335.517B5.121051.10656.00Sản phẩm Giấy
009620 SAMBO IND
1795.001.13%20.00Mua74.943K36.607B-529.85362.00Nhôm
009730 KOSSEN
2085.00-1.18%-25.00Bán226.734K127.620B-275.9080.00Thép
009830 HANWHA CHEM
20650.00-0.24%-50.00Bán165.337K3342.621B410.5450.422417.00Hóa chất thông dụng
010040 KRC
6000.002.74%160.00Mua560.877K130.411B20.04291.36580.00Vật liệu Xây dựng
010060 OCI
93500.00-0.74%-700.00Mua38.216K2246.611B-311.672627.00Hóa chất thông dụng
010130 KOR ZINC
464000.00-1.28%-6000.00Sức mua mạnh15.162K8306.893B15.5830160.241396.00Kim loại và Khoáng sản quý
010420 HANSOL PNS
1615.00-1.52%-25.00Mua251.948K33.609B11.99136.73210.00Sản phẩm Giấy
010640 CHINYANGPOLY
2295.000.44%10.00Bán16.231K22.850B14.30159.8444.00Hóa chất thông dụng
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
251500.001.21%3000.00Bán44.406K8517.442B6.7137040.932741.00Hóa chất thông dụng
011280 TAILIM PKG
7920.00-0.13%-10.00Mua922.107K545.894B24.85319.06755.00Bao bì Giấy
011390 BUSAN IND
128500.001.18%1500.00Mua5.973K134.112B42.972955.6241.00Vật liệu Xây dựng
011500 HANNONG
4235.000.12%5.00Mua8.654K64.694B10.24413.10160.00Hóa chất thông dụng
011790 SKC
36950.001.37%500.00Mua199.149K1291.079B13.162770.211588.00Hóa chất thông dụng
012160 YOUNG HEUNG I&S
1420.000.71%10.00Mua296.891K121.015B-22.35312.00Thép
012280 YEONGHWA MTL
1510.00-1.63%-25.00Mua335.389K65.936B62.8724.42486.00Thép
012610 KYUNG-IN SYNTH
6290.00-0.94%-60.00Bán207.490K255.247B18.29347.23469.00Hóa chất Chuyên biệt
012620 WONIL
9180.000.22%20.00Mua80740.304B6.001525.94126.00Thép
012800 DAECHANG
1440.001.05%15.00Mua5.412M129.875B38.7136.81391.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
013000 SEWOO GLOBAL
1970.00-1.25%-25.00Mua267.793K57.262B218.249.9630.00Hóa chất thông dụng
013810 SPECO
3380.00-0.59%-20.00Bán26.050K49.824B-389.68105.00Vật liệu Xây dựng
014160 DAEYOUNG PKG
1350.000.00%0.00Sức mua mạnh1.144M139.198B13.01103.96365.00Bao bì Giấy
014190 WONIK CUBE CORP.
2360.002.16%50.00Mua164.872K81.763B-175.94128.00Hóa chất thông dụng
014280 KUMKANG KIND
4385.000.69%30.00Bán51.831K112.168B13.90313.31398.00Thép
014440 YOUNGBO CHEM
3960.00-0.75%-30.00Bán6.765K77.805B10.54378.51280.00Hóa chất thông dụng
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4390.00-6.10%-285.00Mua2.404M121.380B32.87142.21328.00Vật liệu Xây dựng
014680 HANCHEM
79300.000.51%400.00Bán5.257K874.868B11.786704.50431.00Hóa chất Chuyên biệt
014820 DWS
39650.00-0.13%-50.00Mua7.141K1009.230B21.471848.73460.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
014830 UNID
50500.000.20%100.00Sức mua mạnh4.309K448.048B10.284901.26435.00Hóa chất thông dụng
014970 SAMRYOONG
4675.000.43%20.00Theo dõi3.220K69.010B551.468.4485.00Bao bì Giấy
015890 TAEKYUNG IND
6080.000.33%20.00Mua73.872K175.031B4.451361.08251.00Hóa chất thông dụng
016380 DONGBU STL
7600.00-0.39%-30.00Sức bán mạnh8.655K207.755B-3748.53712.00Thép
016590 SHINDAEYANG PAPR
82900.000.97%800.00Mua8.777K330.845B4.1719674.11169.00Bao bì Giấy
017480 SAMSCO
4535.001.00%45.00Mua30.853K69.339B9.58468.80103.00Thép
017550 SOOSAN HVY IND
1790.000.00%0.00Mua189.780K92.084B12.38144.54209.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
017650 DAELIMPAPER
1770.000.28%5.00Mua91.975K79.425B6.05291.6273.00Bao bì Giấy
017890 KAI
9200.000.00%0.00Bán19.860K189.341B6.601393.28146.00Hóa chất thông dụng
017960 HANKUK CARBON
8640.000.23%20.00Mua152.118K353.611B53.20162.04481.00Hóa chất thông dụng
018290 GMP
10000.00-2.91%-300.00Mua882.194K274.571B33.23309.99228.00Hóa chất thông dụng
018310 SAMMOK S-FORM
12100.000.00%0.00Bán4.923K177.870B5.242311.14283.00Vật liệu Xây dựng
018470 CHOIL ALUMINUM
934.00-0.21%-2.00Mua11.804K65.146B-210.03406.00Nhôm
019440 SEAH SPECIAL STEEL
14850.00-0.34%-50.00Bán9.743K125.361B15.58956.20305.00Thép
021040 DAEHO P&C
1035.000.00%0.00Mua181.475K74.864B35.7129.41243.00Thép
021050 SEOWON
1335.00-1.11%-15.00Sức mua mạnh617.420K62.716B13.43100.54143.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
023000 SAMWONSTEEL
3080.00-0.16%-5.00Mua996123.400B10.23301.65275.00Thép
023150 MHETHANOL
6580.001.39%90.00Bán2.472K43.538B-81.6147.00Hóa chất thông dụng
023410 EUGENE
5920.000.34%20.00Bán109.835K432.131B15.22329.52603.00Vật liệu Xây dựng
023440 JEILSTEEL
1910.002.69%50.00Mua94.764K54.856B135.4813.7342.00Thép
023450 DONGNAMCHEMICAL
25300.000.00%0.00Mua27691.620B12.632003.39150.00Hóa chất thông dụng
023600 SAMBO CORR
11750.000.00%0.00Mua20.342K189.395B3.213661.58233.00Bao bì Giấy
023790 DONGILSTEEL
5490.00-1.26%-70.00Mua13.748K35.183B-2408.4187.00Thép
024070 WISCOM
2660.00-0.75%-20.00Bán4.375K41.075B20.84128.58256.00Hóa chất thông dụng
024090 DCM
12700.000.40%50.00Sức mua mạnh2.682K148.005B12.411019.30123.00Thép
024840 KBI METAL
1865.001.08%20.00Bán45.896K60.663B-44.86219.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
025000 KPX CHEMICAL
56200.00-0.53%-300.00Mua730268.670B24.302325.09280.00Hóa chất thông dụng
025750 HOMEDECO
1405.00-1.40%-20.00Theo dõi210.914K114.805B10.09141.28199.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất