Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ (Khu vực)

164
Cổ phiếu
110726.667B
Giá trị vốn hóa thị trường
632.528K
Khối lượng
+0.79%
Tỷ suất Cổ tức
+0.21%
Thay đổi
+6.52%
Hiệu suất Tháng
−9.83%
Hiệu suất Năm
−3.11%
Hiệu suất YTD
           
000070 SAMYANG HOLDINGS
62400.00-1.58%-1000.00Bán7.003K556.338B8.777226.61155.00Chế biến Thức ăn
000080 HITE JINRO
26800.000.19%50.00Mua295.110K1836.372B-476.323318.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000140 HITEJINRO HOLDINGS
11550.000.87%100.00Sức mua mạnh73.806K244.617B-1432.018.00Quán bia
000890 BOHAE BREW
1240.00-0.40%-5.00Mua20.456M152.180B-59.13407.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
001040 CJ
84100.00-1.75%-1500.00Mua72.259K2857.187B-2029.1448.00Chế biến Thức ăn
001130 DAEHAN FLR MILL
171000.00-0.58%-1000.00Bán2.274K282.979B18.599250.33354.00Chế biến Thức ăn
001340 PAIKKWANG IND
2820.00-4.57%-135.00Mua1.926M126.945B5.94497.66140.00Câu cá và Nuôi cá
001680 DAESANG
22100.00-0.45%-100.00Mua53.165K769.186B12.291806.273930.00Chế biến Thức ăn
001790 TS
22350.0011.19%2250.00Mua1.654M165.980B138.46152.69572.00Chế biến Thức ăn
001800 ORION HOLDINGS
16050.00-0.93%-150.00Bán29.238K974.538B25.19643.112087.00Chế biến Thức ăn
002140 KOR IND
4645.000.00%0.00Mua7.243M114.599B69.7466.6196.00Chế biến Thức ăn
002210 DONGSUNG PHARM
17000.00-1.16%-200.00Bán320.836K405.930B-456.77323.00Sản phẩm Cá nhân
002270 LOTTE FOOD
451000.00-0.44%-2000.00Mua1.510K512.737B10.7242273.342197.00Chế biến Thức ăn
002600 CHOHEUNG
154500.00-0.96%-1500.00Mua3593.600B12.3212658.88252.00Chế biến Thức ăn
002680 HANTOP
2165.000.23%5.00Mua100.437K42.120B-274.47127.00Chế biến Thức ăn
002760 BOLAK
2075.000.48%10.00Mua1.543M123.694B335.656.15134.00Chế biến Thức ăn
002790 AMORE GROUP
64400.001.26%800.00Mua95.288K4849.453B46.481368.36135.00Sản phẩm Cá nhân
003230 SAMYANG FOOD
78000.000.39%300.00Mua40.096K585.283B15.075155.611107.00Chế biến Thức ăn
003310 DAEJOO
1440.00-5.57%-85.00Mua1.283M53.973B45.3433.63123.00Câu cá và Nuôi cá
003350 HKCMANUFACTURE
27700.000.18%50.00Mua19.050K125.310B116.96236.41200.00Sản phẩm Cá nhân
003380 HARIM HOLDINGS
9940.00-2.07%-210.00Mua195.418K949.880B13.23767.16Chế biến Thức ăn
003680 HANSUNG ENT
6460.00-0.15%-10.00Mua190.554K37.078B-578.20784.00Chế biến Thức ăn
003920 NAMYANG DAIRY
495500.00-0.70%-3500.00Bán419339.176B16.2330752.122442.00Chế biến Thức ăn
003960 SJDR
17750.00-2.20%-400.00Mua19.158K166.335B34.10532.18613.00Chế biến Thức ăn
004370 NONGSHIM
246500.000.00%0.00Mua11.094K1425.417B18.2213531.605009.00Chế biến Thức ăn
004410 SEOUL FOOD IND
197.001.55%3.00Sức mua mạnh2.316M65.458B-0.19248.00Câu cá và Nuôi cá
004650 CHANGHAE ETHANOL
13050.000.38%50.00Mua6.044K119.481B9.291407.5145.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
004970 SILLA
13000.00-1.14%-150.00Mua12.740K210.400B5.802268.78553.00Câu cá và Nuôi cá
005180 BINGGRAE
57700.001.05%600.00Bán6.377K504.867B13.924102.671609.00Chế biến Thức ăn
005300 LOTTE CHILSUNG
143000.001.06%1500.00Mua12.747K1161.743B-11545.665642.00Đồ uống không cồn
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
11900.00-0.83%-100.00Mua52.930K1047.683B10.661125.314475.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
005610 SPC SAMLIP
96000.00-1.84%-1800.00Mua11.623K792.691B20.314815.951385.00Chế biến Thức ăn
005670 FOODWELL
6620.000.76%50.00Mua52.468K64.204B1.993308.10197.00Chế biến Thức ăn
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
11600.00-0.85%-100.00Mua32.900K170.501B-229.751585.00Chế biến Thức ăn
005860 HANILFEED
2200.00-2.22%-50.00Mua13.908M88.658B1007.952.2387.00Câu cá và Nuôi cá
005990 MAEIL HOLDINGS
12700.00-1.17%-150.00Bán3.728K167.778B4.542833.182085.00Chế biến Thức ăn
006040 DONGWON IND
220500.00-1.78%-4000.00Bán3.782K825.630B11.2220013.22814.00Câu cá và Nuôi cá
006090 OYANG
8180.00-4.33%-370.00Mua219.776K80.564B17.32493.70782.00Câu cá và Nuôi cá
006880 SINGSONGHOLDINGS
4430.000.34%15.00Bán70.431K52.224B-152.9224.00Chế biến Thức ăn
006980 WOOSUNG FEED
3990.00-10.64%-475.00Mua7.113M137.969B-233.77268.00Câu cá và Nuôi cá
007070 GS RETAIL
41750.000.36%150.00Sức mua mạnh114.415K3203.200B26.551566.818830.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
007160 SAJO IND
42900.00-1.61%-700.00Bán9.116K215.602B9.684504.11702.00Chế biến Thức ăn
007310 OTTOGI
584000.00-1.52%-9000.00Bán3.554K1933.971B12.8446168.413231.00Chế biến Thức ăn
007390 NATURECELL
7300.002.67%190.00Mua1.344M435.064B146.3748.5890.00Đồ uống không cồn
008040 SAJODONGAONE
1145.00-0.87%-10.00Mua1.028M163.022B8.94147.19439.00Chế biến Thức ăn
009770 SAMJUNGPULP
33750.00-1.03%-350.00Mua12985.249B-469.47303.00Sản phẩm Cá nhân
009780 MSC
5610.003.70%200.00Mua123.959K95.216B8.33649.18356.00Chế biến Thức ăn
011150 CJ SEAFOOD
3370.00-3.02%-105.00Theo dõi1.641M124.860B96.1236.15437.00Chế biến Thức ăn
012690 MONALISA
3820.003.10%115.00Mua613.824K135.458B-17.25178.00Sản phẩm Cá nhân
014100 BRM
8090.000.25%20.00Bán96.799K93.314B4.621745.79203.00Sản phẩm Cá nhân
014710 SAJOSEAFOOD
5570.00-0.89%-50.00Mua108.169K96.768B7.49750.04302.00Chế biến Thức ăn
016100 LEADERS COSMETICS
6410.001.10%70.00Bán54.387K110.458B-1321.18280.00Sản phẩm Cá nhân
016670 POBIS TNC
1580.00-0.32%-5.00Mua2.634M63.524B16.29101.89139.00Thuốc lá
016790 HYUNDAI FEED
17400.00-4.66%-850.00Mua262.139K112.246B-94.4781.00Câu cá và Nuôi cá
017810 PMO
9390.000.97%90.00Bán92.428K346.344B22.91459.23288.00Chế biến Thức ăn
018120 JRDISTILLER
30000.00-0.83%-250.00Mua3.575K200.245B15.401964.4055.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
31600.00-0.94%-300.00Bán67.526K840.454B17.151867.96Sản phẩm Cá nhân
019660 GLOBON
3285.003.96%125.00Bán93.764K91.903B-20.3813.00Sản phẩm Cá nhân
023900 PUNGGUK
19850.00-0.25%-50.00Sức mua mạnh210.823K250.740B28.08708.5741.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
21700.000.00%0.00Bán40.933K387.160B8.333002.8167.00Sản phẩm Cá nhân
025620 JAYJUN COSMETIC
4450.00-0.67%-30.00Mua165.429K118.807B-707.40181.00Sản phẩm Cá nhân
025870 SILLA SG
9950.0011.67%1040.00Mua3.540M35.640B-447.44187.00Chế biến Thức ăn
025880 KC FEED
2405.00-1.23%-30.00Mua225.447K38.437B44.3654.8973.00Câu cá và Nuôi cá
026960 DONGSUH
18100.000.00%0.00Mua42.699K1785.973B14.851218.88257.00Câu cá và Nuôi cá
027050 COREANA
3640.000.55%20.00Mua344.868K144.800B46.4877.88363.00Sản phẩm Cá nhân
027410 BGF
6130.000.00%0.00Mua50.801K586.695B16.02382.691778.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
027710 FARMSTORY
1165.00-9.34%-120.00Mua6.698M112.482B-134.89363.00Câu cá và Nuôi cá
027740 MANIKER
1220.00-13.48%-190.00Mua55.906M221.082B-56.59493.00Câu cá và Nuôi cá
030720 DONGWON FISH
9650.00-2.13%-210.00Mua317.862K45.887B17.58560.87224.00Câu cá và Nuôi cá
033780 KT&G
102500.00-0.49%-500.00Mua192.769K13005.308B13.247777.254102.00Thuốc lá
033920 MUHAK
9520.002.37%220.00Mua97.194K257.488B49.26188.80534.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
035810 EASY BIO
5770.00-7.83%-490.00Mua3.866M362.625B15.83395.36182.00Câu cá và Nuôi cá
036580 FARMSCO
5170.00-3.72%-200.00Mua435.181K188.051B-267.29418.00Câu cá và Nuôi cá
036670 KCI
9830.001.34%130.00Mua37.688K104.374B10.28943.30145.00Sản phẩm Cá nhân
043650 KSDB
3315.000.15%5.00Bán15.025K57.860B115.6028.63336.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
044480 BIOGENETICS
6870.003.00%200.00Mua245.860K81.944B-572.94125.00Sản phẩm Cá nhân
044820 COSMAX BTI
14850.00-0.34%-50.00Mua6.885K142.422B21.54691.8663.00Chế biến Thức ăn
048410 HDBIO
12600.00-1.56%-200.00Mua1.014M443.327B129.0299.2174.00Sản phẩm Cá nhân
049770 DONGWON F&B
221500.00-0.67%-1500.00Mua5.697K860.585B12.6317653.002315.00Chế biến Thức ăn
051500 CJ FW
27600.00-0.18%-50.00Bán34.635K328.249B21.011350.812844.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
051900 LG H&H
1257000.00-0.40%-5000.00Mua22.342K21146.128B28.7343926.494328.00Sản phẩm Cá nhân
052260 SKBIOLAND
13850.00-1.07%-150.00Mua21.031K210.000B12.801093.41258.00Sản phẩm Cá nhân
054050 N.W BIO
12800.000.00%0.00Mua76.693K205.191B24.55521.32427.00Câu cá và Nuôi cá
057030 YBM NET
4535.00-1.84%-85.00Mua3.610M74.772B82.9955.67490.00Các Dịch vụ Cá nhân
060240 LONGTU KOREA
5680.000.35%20.00Bán257.167K136.837B37.46167.0166.00Các Dịch vụ Cá nhân
065170 NEXT BT
1640.000.31%5.00Mua542.916K101.214B89.8018.2142.00Câu cá và Nuôi cá
065950 WELCRON
3380.002.58%85.00Mua685.934K89.508B12.58262.02166.00Sản phẩm Gia dụng
066360 CHERRYBRO
3815.00-16.61%-760.00Mua3.535M127.516B-281.59Chế biến Thức ăn
069110 COSON
6470.000.31%20.00Mua36.383K120.597B-133.83149.00Sản phẩm Cá nhân
072710 NONGSHIM HOLDINGS
88300.00-0.11%-100.00Sức mua mạnh1.295K409.981B8.7210137.016.00Chế biến Thức ăn
072870 MEGASTUDY
12000.005.26%600.00Sức mua mạnh2.325M135.170B7.061615.44108.00Các Dịch vụ Cá nhân
073560 WOORISON F&G
2640.00-7.04%-200.00Mua9.376M196.635B7.66370.73Câu cá và Nuôi cá
078520 ABLE C&C
11500.00-1.29%-150.00Mua59.284K309.890B-338.21286.00Sản phẩm Cá nhân
084690 DAESANG HOLDINGS
6880.000.00%0.00Mua17.022K249.142B9.63714.5213.00Chế biến Thức ăn
086060 GENEBIOTECH
5450.00-16.02%-1040.00Mua1.832M55.883B-241.9433.00Chế biến Thức ăn
086220 NATURALFNP
2000.000.00%0.00Bán1.001K21.148BChế biến Thức ăn
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4295.00-11.26%-545.00Mua1.482M124.493B5.96811.45618.00Chế biến Thức ăn
090430 AMOREPACIFIC
138500.000.00%0.00Mua181.118K9487.391B40.403428.115811.00Sản phẩm Cá nhân
092730 NEOPHARM
47900.00-1.44%-700.00Mua20.433K380.083B20.962343.2994.00Sản phẩm Cá nhân
097950 CJ CHEILJEDANG
237500.00-3.46%-8500.00Bán60.535K3941.705B36.506740.205122.00Chế biến Thức ăn
101530 HAITAI CONFECTIONERY
8000.000.50%40.00Mua15.093K211.081B203.2939.162400.00Chế biến Thức ăn
123330 GENIC
5350.00-1.47%-80.00Bán19.430K37.228B-2365.28179.00Sản phẩm Cá nhân
123690 HANKOOK COSMETICS
8500.001.07%90.00Mua108.348K135.124B-737.32104.00Sản phẩm Cá nhân
133750 MEGAMD
3230.0018.97%515.00Mua37.036M57.114B-46.74237.00Các Dịch vụ Cá nhân
136480 HARIM
3650.00-17.05%-750.00Mua19.158M382.547B-161.142003.00Câu cá và Nuôi cá
136490 SUNJIN
10600.00-2.30%-250.00Mua209.112K258.004B23.23467.15299.00Câu cá và Nuôi cá
139480 EMART
113500.00-1.73%-2000.00Bán160.288K3218.313B12.779041.5030085.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
142760 BLS
8150.002.64%210.00Mua639.666K140.403B-1409.4827.00Sản phẩm Cá nhân
145990 SYC
51000.00-0.97%-500.00Mua3.058K497.815B20.162554.25885.00Chế biến Thức ăn
149300 APURES
2475.00-1.39%-35.00Mua21.132K67.935BCâu cá và Nuôi cá
154030 ASIA SEED
7740.004.17%310.00Mua898.959K68.471B-281.33Câu cá và Nuôi cá
161890 KOLMAR KOREA
44550.00-0.78%-350.00Bán139.369K1027.365B24.571858.36788.00Sản phẩm Cá nhân
175250 ICURE PHARM. INC.
23900.00-0.62%-150.00Bán17.361K154.253B-385.87Sản phẩm Cá nhân
189980 HYUNGKUK F&B
8610.00-0.92%-80.00Bán16.100K61.024B15.37620.30105.00Đồ uống không cồn
192820 COSMAX
74700.000.40%300.00Bán79.555K747.425B25.112962.45665.00Sản phẩm Cá nhân
194700 NOVAREX
20350.00-1.93%-400.00Mua100.085K164.985B16.541261.62Chế biến Thức ăn
195500 MANIKER F&G
8700.00-15.94%-1650.00Mua1.968M107.412B23.96432.02Chế biến Thức ăn
200130 KBH
26700.001.91%500.00Mua49.695K773.984B13.771902.69162.00Chế biến Thức ăn
203690 PROSTEMICS
4170.00-0.71%-30.00Mua119.796K188.389B-123.401.00Sản phẩm Cá nhân
204990 HS VITAL
3820.005.82%210.00Mua1.805M114.167B-2030.40102.00Chế biến Thức ăn
208890 EDUPARTNER
1110.00-14.29%-185.00Sức bán mạnh7.133K2.210BCác Dịch vụ Cá nhân
214420 TONYMOLY
9710.00-1.52%-150.00Mua51.724K172.430B-780.24199.00Sản phẩm Cá nhân
215050 B&D LIFE HEALTH
2395.00-14.92%-420.00Bán15.972BSản phẩm Gia dụng
215200 MEGASTUDYEDU
34750.001.61%550.00Mua78.680K398.734B9.383672.37863.00Các Dịch vụ Cá nhân
215570 CRONEX
3980.0010.56%380.00Bán1011.475BCâu cá và Nuôi cá
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
6020.000.50%30.00Mua58.163K134.266B101.6259.13Sản phẩm Cá nhân
222040 COSMAX NBT
7540.00-2.58%-200.00Bán144.651K159.661B38.66200.20280.00Chế biến Thức ăn
222980 MCNULTY
9120.000.33%30.00Mua15.546K45.223B54.87165.66118.00Chế biến Thức ăn
225850 MIEV
2685.003.07%80.00Mua18.681B-1015.41Sản phẩm Cá nhân
225860 M&C LIFE SCIENCE
444.00-14.94%-78.00Bán27.969K5.929B-304.69Sản phẩm Cá nhân
226320 IT'S HANBUL
19650.00-0.76%-150.00Mua12.686K434.200B861.0223.0094.00Sản phẩm Cá nhân
227610 OUTIN
9370.00-0.32%-30.00Bán27.162K92.744B29.15322.45158.00Sản phẩm Cá nhân
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
13400.004.28%550.00Mua233.249K111.626B25.23509.2954.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
237880 CLIO COSMETICS
20150.000.25%50.00Mua83.557K333.872B644.1231.21Sản phẩm Cá nhân
238200 BIFIDO
23350.00-0.43%-100.00Mua11.029K95.910B48.64482.1078.00Chế biến Thức ăn
239610 HLSCIENCE
76400.00-8.28%-6900.00Bán379.266K421.496B25.513265.7660.00Chế biến Thức ăn
240340 INTERKOS
2895.003.58%100.00Bán69.537BSản phẩm Cá nhân
241710 COSMECCA KOREA
15200.001.67%250.00Theo dõi17.117K159.666B38.89384.45505.00Sản phẩm Cá nhân
248170 SEMPIO FOODS
32000.000.16%50.00Sức mua mạnh9.772K145.903B6.085259.14Chế biến Thức ăn
250000 BORATR
8010.00-0.99%-80.00Bán54.899K53.447B11.29716.7885.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
252370 YOUCEL
3475.00-0.29%-10.00Bán264.604BSản phẩm Cá nhân
260930 CTK COSMETICS
16150.00-2.42%-400.00Bán18.253K161.588B15.871051.41Sản phẩm Cá nhân
263920 BLOSSOM M&C
17650.005.06%850.00Theo dõi71.078K158.792B-148.3485.00Sản phẩm Cá nhân
264900 CROWN
8790.00-1.24%-110.00Mua11.520K111.394B9.28958.611426.00Chế biến Thức ăn
266870 POWER FULX
1895.000.00%0.00Bán111.955BSản phẩm Cá nhân
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2785.000.00%0.00Bán5.162K20.262BChế biến Thức ăn
267810 ANTZ
3665.0014.71%470.00Mua14.943BCác Dịch vụ Cá nhân
267980 MAEIL DAIRIES
96300.003.55%3300.00Sức mua mạnh39.249K729.176B11.108377.872022.00Chế biến Thức ăn
270210 SR BIOTEK
7240.0014.92%940.00Bán4013.350BSản phẩm Cá nhân
270870 NEWTREE
16200.00-1.82%-300.00Mua100.687K149.032B19.47847.44Chế biến Thức ăn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất