Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ (Khu vực)

163
Cổ phiếu
121403.405B
Giá trị vốn hóa thị trường
181.464K
Khối lượng
+1.32%
Tỷ suất Cổ tức
−1.51%
Thay đổi
−8.87%
Hiệu suất Tháng
−15.15%
Hiệu suất Năm
+3.58%
Hiệu suất YTD
           
000070 SAMYANG HOLDINGS
76400.00-2.30%-1800.00Bán10.863K669.042B8.459042.44155.00Chế biến Thức ăn
000080 HITE JINRO
20500.00-1.20%-250.00Sức mua mạnh225.742K1407.313B64.23319.153318.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000140 HITEJINRO HOLDINGS
9300.00-1.80%-170.00Sức mua mạnh7.489K198.680B-126.868.00Quán bia
000890 BOHAE BREW
1505.00-2.90%-45.00Mua19.318M166.002B-273.82407.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
001040 CJ
103500.00-1.43%-1500.00Bán58.535K2682.477B18.225679.8648.00Chế biến Thức ăn
001130 DAEHAN FLR MILL
204000.00-1.92%-4000.00Bán2.250K335.626B6.6130882.25354.00Chế biến Thức ăn
001340 PAIKKWANG IND
3005.001.18%35.00Mua280.404K129.093B5.46550.68140.00Câu cá và Nuôi cá
001680 DAESANG
26450.001.73%450.00Mua192.030K916.440B13.781919.063930.00Chế biến Thức ăn
001790 TS
19950.00-0.99%-200.00Sức bán mạnh5.430K164.741B18.051124.08572.00Chế biến Thức ăn
001800 ORION HOLDINGS
17750.00-4.57%-850.00Sức bán mạnh105.164K1067.781B18.95936.452087.00Chế biến Thức ăn
002140 KOR IND
2265.001.57%35.00Bán90.815K55.881B14.19159.6796.00Chế biến Thức ăn
002210 DONGSUNG PHARM
19700.00-3.19%-650.00Bán1.116M444.069B-257.76331.00Sản phẩm Cá nhân
002270 LOTTE FOOD
579000.00-0.52%-3000.00Bán819655.353B13.4742981.142191.00Chế biến Thức ăn
002600 CHOHEUNG
184000.00-0.81%-1500.00Sức bán mạnh60110.400B13.7413392.74251.00Chế biến Thức ăn
002680 HANTOP
2730.00-0.73%-20.00Bán200.320K53.235B-194.20127.00Chế biến Thức ăn
002760 BOLAK
2325.00-1.48%-35.00Sức bán mạnh706.106K139.268B216.8510.72132.00Chế biến Thức ăn
002790 AMORE GROUP
69800.00-1.41%-1000.00Bán100.807K5359.381B45.611530.36135.00Sản phẩm Cá nhân
003230 SAMYANG FOOD
77100.00-2.41%-1900.00Mua51.042K580.764B16.684623.091107.00Chế biến Thức ăn
003310 DAEJOO
1545.000.32%5.00Bán319.754K54.681B32.5247.50123.00Câu cá và Nuôi cá
003350 HKCMANUFACTURE
32300.00-0.92%-300.00Bán10.546K146.384B35.29915.38185.00Sản phẩm Cá nhân
003380 HARIM HOLDINGS
11550.00-1.28%-150.00Sức bán mạnh144.205K1080.898B11.321020.06Chế biến Thức ăn
003680 HANSUNG ENT
6570.00-5.19%-360.00Theo dõi125.569K36.762B-457.93783.00Chế biến Thức ăn
003920 NAMYANG DAIRY
592000.00-1.82%-11000.00Bán492402.390B70.768366.622442.00Chế biến Thức ăn
003960 SJDR
21850.00-2.67%-600.00Bán11.814K130.239B13.141662.76613.00Chế biến Thức ăn
004370 NONGSHIM
255500.00-3.22%-8500.00Bán27.613K1477.461B18.1814054.415009.00Chế biến Thức ăn
004410 SEOUL FOOD IND
194.00-1.02%-2.00Bán1.197M65.458B106.281.84246.00Câu cá và Nuôi cá
004650 CHANGHAE ETHANOL
13150.001.15%150.00Mua33.882K104.465B28.99453.5845.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
004970 SILLA
14350.00-2.05%-300.00Bán6.306K229.600B5.682525.21553.00Câu cá và Nuôi cá
005180 BINGGRAE
74800.001.91%1400.00Mua34.757K661.367B18.124128.961609.00Chế biến Thức ăn
005300 LOTTE CHILSUNG
168000.000.30%500.00Bán27.703K1379.314B-5323.785642.00Đồ uống không cồn
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
12800.00-1.54%-200.00Sức bán mạnh162.992K1117.529B10.761190.094475.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
005610 SPC SAMLIP
114500.00-2.14%-2500.00Sức bán mạnh8.540K928.048B22.025199.021385.00Chế biến Thức ăn
005670 FOODWELL
10100.00-3.81%-400.00Sức mua mạnh103.652K78.960B14.90677.88197.00Chế biến Thức ăn
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
11100.000.00%0.00Sức bán mạnh15.191K161.757B35.77310.281585.00Chế biến Thức ăn
005860 HANILFEED
2155.001.89%40.00Bán995.331K84.915B237.619.0787.00Câu cá và Nuôi cá
005990 MAEIL HOLDINGS
13350.00-0.74%-100.00Mua24.313K174.888B8.511581.202085.00Chế biến Thức ăn
006040 DONGWON IND
260000.00-1.52%-4000.00Bán4.550K874.432B12.6120620.85814.00Câu cá và Nuôi cá
006090 OYANG
8600.00-0.12%-10.00Bán20.961K81.036B10.18844.60776.00Câu cá và Nuôi cá
006880 SINGSONGHOLDINGS
5070.00-3.61%-190.00Mua224.126K59.972B-247.6724.00Chế biến Thức ăn
006980 WOOSUNG FEED
3365.000.75%25.00Mua2.703M103.978B-160.64268.00Câu cá và Nuôi cá
007070 GS RETAIL
35150.00-1.40%-500.00Bán143.721K2706.550B24.141456.198830.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
007160 SAJO IND
55600.000.91%500.00Bán8.768K274.942B7.727202.29702.00Chế biến Thức ăn
007310 OTTOGI
723000.00-0.96%-7000.00Mua2.617K2357.944B14.8148809.583231.00Chế biến Thức ăn
007390 NATURECELL
11450.00-0.43%-50.00Bán345.933K607.725B270.0842.3979.00Đồ uống không cồn
008040 SAJODONGAONE
1465.002.81%40.00Bán6.286M206.777B12.19134.63439.00Chế biến Thức ăn
009770 SAMJUNGPULP
35150.000.72%250.00Bán19487.874B-69.66303.00Sản phẩm Cá nhân
009780 MSC
6720.00-0.74%-50.00Sức bán mạnh25.370K118.272B11.07607.27356.00Chế biến Thức ăn
011150 CJ SEAFOOD
2660.00-0.19%-5.00Bán1.028M95.576B42.8062.15453.00Chế biến Thức ăn
012690 MONALISA
3675.00-1.61%-60.00Bán87.774K134.361B-47.00175.00Sản phẩm Cá nhân
014100 BRM
9220.00-0.86%-80.00Bán23.989K106.612B14.25647.10203.00Sản phẩm Cá nhân
014710 SAJOSEAFOOD
6160.00-0.81%-50.00Bán25.859K106.066B8.40733.04303.00Chế biến Thức ăn
016100 LEADERS COSMETICS
9860.00-1.00%-100.00Sức bán mạnh70.045K171.784B-484.17280.00Sản phẩm Cá nhân
016670 POBIS TNC
1640.00-5.48%-95.00Bán1.496M65.728B34.2447.90139.00Thuốc lá
016790 HYUNDAI FEED
19400.003.19%600.00Mua186.468K119.319B-101.5681.00Câu cá và Nuôi cá
017810 PMO
11500.002.22%250.00Mua323.267K428.274B21.44591.27288.00Chế biến Thức ăn
018120 JRDISTILLER
29450.000.00%0.00Theo dõi1.096K221.533B15.761869.0055.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
50200.000.20%100.00Mua158.485K1322.596B20.642451.95Sản phẩm Cá nhân
019660 GLOBON
2985.00-0.50%-15.00Bán73.754K85.142B48.3261.7712.00Sản phẩm Cá nhân
023900 PUNGGUK
16100.00-2.42%-400.00Bán53.541K202.860B19.38830.8641.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
33300.00-3.20%-1100.00Bán26.569K594.121B10.293612.6567.00Sản phẩm Cá nhân
025620 JAYJUN COSMETIC
6850.00-0.15%-10.00Bán314.253K179.603B-47.94181.00Sản phẩm Cá nhân
025870 SILLA SG
5370.001.70%90.00Bán36.043K21.480B-448.34187.00Chế biến Thức ăn
025880 KC FEED
2505.001.83%45.00Bán222.215K39.542B39.6663.1773.00Câu cá và Nuôi cá
026960 DONGSUH
19950.00-0.25%-50.00Mua47.697K1968.517B16.871182.32257.00Câu cá và Nuôi cá
027050 COREANA
4440.00-1.33%-60.00Bán93.339K177.600B79.4155.91363.00Sản phẩm Cá nhân
027410 BGF
7770.000.52%40.00Bán306.340K740.956B11.98648.321778.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
027710 FARMSTORY
1305.00-2.97%-40.00Bán873.634K114.233B-62.78363.00Câu cá và Nuôi cá
027740 MANIKER
1140.003.17%35.00Mua8.926M178.747B-85.87493.00Câu cá và Nuôi cá
030720 DONGWON FISH
8580.00-0.92%-80.00Bán83.341K39.930B19.19467.70224.00Câu cá và Nuôi cá
033780 KT&G
100000.000.50%500.00Bán189.348K12626.513B13.647332.044102.00Thuốc lá
033920 MUHAK
11350.00-2.58%-300.00Sức bán mạnh63.152K319.921B85.42132.88534.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
035810 EASY BIO
6580.00-4.78%-330.00Sức bán mạnh2.010M386.109B10.47628.45182.00Câu cá và Nuôi cá
036580 FARMSCO
7580.00-1.30%-100.00Sức bán mạnh136.239K265.443B-139.29418.00Câu cá và Nuôi cá
036670 KCI
10200.00-5.99%-650.00Bán762.601K109.754B12.35825.76148.00Sản phẩm Cá nhân
043650 KSDB
4010.00-0.74%-30.00Sức bán mạnh104.389K70.696B-153.48336.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
044480 BIOGENETICS
8050.00-0.37%-30.00Sức bán mạnh101.176K93.055B-656.40125.00Sản phẩm Cá nhân
044820 COSMAX BTI
19650.00-1.26%-250.00Bán9.763K187.825B19.76994.2163.00Chế biến Thức ăn
048410 HDBIO
14500.001.05%150.00Mua1.285M495.221B192.1275.4774.00Sản phẩm Cá nhân
049770 DONGWON F&B
255000.00-1.73%-4500.00Bán5.505K984.077B14.9017113.402315.00Chế biến Thức ăn
051500 CJ FW
29250.00-2.66%-800.00Sức bán mạnh37.361K347.244B25.551154.812844.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
051900 LG H&H
1271000.00-3.35%-44000.00Bán28.789K21296.932B29.8942521.684328.00Sản phẩm Cá nhân
052260 SKBIOLAND
16200.000.62%100.00Bán37.417K243.000B16.151003.16258.00Sản phẩm Cá nhân
054050 N.W BIO
11300.00-1.31%-150.00Bán62.019K181.145B5.731971.97427.00Câu cá và Nuôi cá
057030 YBM NET
3905.00-5.90%-245.00Bán578.422K63.200B170.9222.85490.00Các Dịch vụ Cá nhân
060240 LONGTU KOREA
5110.004.29%210.00Mua102.588K123.540B80.7763.2766.00Các Dịch vụ Cá nhân
065170 NEXT BT
1730.00-0.57%-10.00Bán481.762K107.095B65.3226.4842.00Câu cá và Nuôi cá
065950 WELCRON
3700.001.51%55.00Bán815.754K100.383B15.18243.79166.00Sản phẩm Gia dụng
066360 CHERRYBRO
2870.002.14%60.00Bán305.555K79.994B-335.88Chế biến Thức ăn
069110 COSON
8280.000.36%30.00Bán36.522K154.812B-133.83149.00Sản phẩm Cá nhân
072710 NONGSHIM HOLDINGS
85100.00-2.07%-1800.00Mua944394.676B8.4410077.096.00Chế biến Thức ăn
072870 MEGASTUDY
12250.00-1.61%-200.00Bán14.207K145.248B6.401915.35108.00Các Dịch vụ Cá nhân
073560 WOORISON F&G
2600.00-5.97%-165.00Bán1.525M180.018B6.65391.15Câu cá và Nuôi cá
078520 ABLE C&C
11100.00-2.20%-250.00Bán140.768K297.153B-485.13286.00Sản phẩm Cá nhân
079660 SJ HP
10750.00-5.70%-650.00Mua1.042M76.956B9.761101.07366.00Chế biến Thức ăn
084690 DAESANG HOLDINGS
8190.000.12%10.00Bán13.805K296.581B12.97631.5413.00Chế biến Thức ăn
086060 GENEBIOTECH
4705.00-0.95%-45.00Bán76.819K40.513B-241.9433.00Chế biến Thức ăn
086220 NATURALFNP
3190.00-1.85%-60.00Sức bán mạnh1.501K33.730BChế biến Thức ăn
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4220.002.30%95.00Mua354.046K108.546B5.27800.14597.00Chế biến Thức ăn
090430 AMOREPACIFIC
197500.00-1.25%-2500.00Bán121.093K13593.091B48.204097.835811.00Sản phẩm Cá nhân
092730 NEOPHARM
50600.00-0.39%-200.00Bán39.509K357.970B22.902232.7394.00Sản phẩm Cá nhân
097950 CJ CHEILJEDANG
280000.00-2.27%-6500.00Bán51.179K4486.494B5.2853066.565122.00Chế biến Thức ăn
101530 HAITAI CONFECTIONERY
9640.000.10%10.00Sức bán mạnh19.523K255.630B105.0191.802400.00Chế biến Thức ăn
123330 GENIC
8700.008.21%660.00Bán193.976K59.647B-2234.61179.00Sản phẩm Cá nhân
123690 HANKOOK COSMETICS
10900.00-0.91%-100.00Bán46.886K175.131B-482.11104.00Sản phẩm Cá nhân
133750 MEGAMD
2270.00-0.66%-15.00Bán51.105K47.753B43.0452.75237.00Các Dịch vụ Cá nhân
136480 HARIM
3275.000.77%25.00Mua894.071K284.737B-129.902003.00Câu cá và Nuôi cá
136490 SUNJIN
12200.000.83%100.00Bán23.405K290.106B16.19753.61299.00Câu cá và Nuôi cá
138360 ACTCOS
4480.000.00%0.00Bán0122.021B-290.4370.00Sản phẩm Cá nhân
139480 EMART
145500.00-0.68%-1000.00Bán228.268K4054.238B10.8313430.4330085.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
142760 BLS
10850.00-0.46%-50.00Bán83.381K191.860B-1080.2827.00Sản phẩm Cá nhân
145990 SYC
55600.00-1.59%-900.00Bán6.235K537.447B12.394489.09885.00Chế biến Thức ăn
154030 ASIA SEED
7330.009.08%610.00Mua2.378M67.550B-176.23Câu cá và Nuôi cá
161890 KOLMAR KOREA
67100.00-2.75%-1900.00Bán110.920K1499.463B34.551976.91788.00Sản phẩm Cá nhân
175250 ICURE PHARM. INC.
37050.001.79%650.00Bán104.276K237.633B-1526.27Sản phẩm Cá nhân
189980 HYUNGKUK F&B
7970.00-0.25%-20.00Mua12.107K55.968B24.55393.15105.00Đồ uống không cồn
192820 COSMAX
117000.00-0.85%-1000.00Bán57.346K1175.387B36.033247.20665.00Sản phẩm Cá nhân
194700 NOVAREX
23850.00-2.25%-550.00Theo dõi48.998K189.634B19.981204.36Chế biến Thức ăn
200130 KBH
24000.00-4.38%-1100.00Bán110.274K708.993B13.821736.14162.00Chế biến Thức ăn
203690 PROSTEMICS
5420.00-1.99%-110.00Bán321.885K241.477B-141.6767.00Sản phẩm Cá nhân
204990 HS VITAL
1970.000.00%0.00Bán101.248K62.302B-1849.69102.00Chế biến Thức ăn
208890 EDUPARTNER
1530.001.66%25.00Bán1.026K3.046BCác Dịch vụ Cá nhân
214420 TONYMOLY
11950.00-2.05%-250.00Sức bán mạnh73.803K208.980B-432.15199.00Sản phẩm Cá nhân
215050 B&D LIFE HEALTH
2980.00-2.30%-70.00Mua1.016K6.323BSản phẩm Gia dụng
215200 MEGASTUDYEDU
39500.00-4.70%-1950.00Bán68.559K461.148B11.303527.43863.00Các Dịch vụ Cá nhân
215570 CRONEX
16900.00-3.70%-650.00Bán9617.428BCâu cá và Nuôi cá
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
7910.00-1.98%-160.00Bán115.697K177.303B19.78401.91Sản phẩm Cá nhân
222040 COSMAX NBT
11950.00-4.78%-600.00Bán107.519K246.505B32.36369.31280.00Chế biến Thức ăn
222980 MCNULTY
10800.000.93%100.00Bán19.460K53.730B78.93136.84118.00Chế biến Thức ăn
225850 MIEV
3300.0010.00%300.00Mua3.006K10.997B-1015.41Sản phẩm Cá nhân
225860 M&C LIFE SCIENCE
869.00-4.51%-41.00Bán9119.870B-304.69Sản phẩm Cá nhân
226320 IT'S HANBUL
25650.00-0.19%-50.00Bán35.357K562.487B54.85467.7594.00Sản phẩm Cá nhân
227610 OUTIN
11200.00-1.32%-150.00Bán96.004K110.504B12.11924.93130.00Sản phẩm Cá nhân
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
13750.000.00%0.00Bán28.891K119.444B26.66515.7454.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
237880 CLIO COSMETICS
20850.00-1.42%-300.00Mua130.699K346.330B3144.646.63Sản phẩm Cá nhân
238200 BIFIDO
30150.000.00%0.00Bán28.120K123.314B92.16327.1671.00Chế biến Thức ăn
239610 HLSCIENCE
98700.006.47%6000.00Mua69.278K499.420B45.972147.2064.00Chế biến Thức ăn
240340 INTERKOS
2900.000.17%5.00Bán3599.704BSản phẩm Cá nhân
241710 COSMECCA KOREA
21800.000.93%200.00Bán28.415K232.824B28.78757.50505.00Sản phẩm Cá nhân
248170 SEMPIO FOODS
32000.00-3.18%-1050.00Theo dõi65.709K146.131B8.123939.81Chế biến Thức ăn
250000 BORATR
6890.00-1.43%-100.00Bán12.905K45.519B9.66713.6285.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
252370 YOUCEL
9260.002.89%260.00Bán20012.270BSản phẩm Cá nhân
260930 CTK COSMETICS
22650.00-0.44%-100.00Bán9.295K221.146B28.54799.45Sản phẩm Cá nhân
263920 BLOSSOM M&C
28550.00-1.55%-450.00Mua16.493K269.852B-8.4885.00Sản phẩm Cá nhân
264900 CROWN
9990.00-0.10%-10.00Bán6.637K125.037B9.701029.641442.00Chế biến Thức ăn
266870 POWER FULX
3200.006.67%200.00Mua820.188BSản phẩm Cá nhân
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3580.001.13%40.00Mua31.917K25.689BChế biến Thức ăn
267810 ANTZ
4590.009.29%390.00Mua5707.101BCác Dịch vụ Cá nhân
267980 MAEIL DAIRIES
90900.00-0.11%-100.00Mua14.511K712.711B11.458003.872022.00Chế biến Thức ăn
270210 SR BIOTEK
20200.001.25%250.00Mua1119.348BSản phẩm Cá nhân
270870 NEWTREE
22900.00-2.35%-550.00Bán218.298K206.838B58.00394.83Chế biến Thức ăn
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất