Tài chính (Khu vực)

145
Cổ phiếu
164000.158B
Giá trị vốn hóa thị trường
617.148K
Khối lượng
+3.65%
Tỷ suất Cổ tức
+1.67%
Thay đổi
−2.08%
Hiệu suất Tháng
−2.72%
Hiệu suất Năm
+5.97%
Hiệu suất YTD
           
000060 MERITZ INSURANCE
19650.00-0.76%-150.00Bán219.981K2190.644B8.832225.052155.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
3645.002.82%100.00Sức bán mạnh132.789K425.513B8.05452.713227.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
2190.000.23%5.00Bán168.610K291.388B3.16693.751741.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
4140.00-0.48%-20.00Bán13.961K265.965B4.97835.511089.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
269500.004.86%12500.00Mua113.610K11456.315B11.4423567.985692.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000880 HANWHA
25850.002.58%650.00Bán179.149K1785.685B6.204168.335393.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
001200 EUGENEIS
2525.003.48%85.00Bán226.868K244.519B5.36471.16682.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001270 BOOKOOK SECU
20900.000.24%50.00Mua1.597K274.031B7.332851.63208.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001290 SANGSANGININV&SEC
2200.001.15%25.00Bán26.980K206.877B-278.31142.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001450 HYUNDAI M&F INS
27700.004.33%1150.00Bán332.374K2208.672B6.634176.323208.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
001500 HMSEC
10300.002.49%250.00Mua60.254K302.172B5.621832.53685.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001510 SK SECU
693.001.61%11.00Bán941.945K319.685B10.0768.79786.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001720 SHINYOUNG SECU
60100.001.35%800.00Mua2.366K947.132B7.428101.81624.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001750 HANYANG SECU
7260.00-0.82%-60.00Bán17.654K92.409B14.16512.73264.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003460 YUHWA SECU
12550.000.40%50.00Sức bán mạnh763186.713B28.74436.6363.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003470 YUANTA SECURITIES
3055.001.33%40.00Bán141.684K588.638B7.54444.651701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003530 H.I.S.C
2335.003.78%85.00Bán287.426K401.072B5.46427.751661.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003540 DAISHIN SECU
13050.001.56%200.00Bán123.714K990.633B7.341793.731701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003690 KOREAN RE
8210.000.74%60.00Bán91.791K943.075B10.15809.25299.00Tái bảo hiểm
005830 DB INSURANCE
54500.002.83%1500.00Bán109.475K3449.760B6.997795.664684.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
005940 NHIS
14450.002.85%400.00Mua636.533K4052.676B10.781340.143036.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
006220 JEJU BK
4595.000.22%10.00Bán8.115K147.632B4.251080.00444.00Ngân hàng
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7990.002.57%200.00Mua1.110M5509.507B12.99614.912989.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
007120 MIRAEING
364.000.00%0.00Bán194.856K46.842B-79.0051.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
007330 PUREUN S.BK.
8430.000.96%80.00Bán6.861K127.148B3.862182.57127.00Ngân hàng
007540 SEMPIO
41100.003.79%1500.00Bán91.975K118.195B6.076776.46722.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
008560 MERITZ SECU
5350.001.33%70.00Mua939.903K3046.717B7.60777.841384.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
010050 WIB
756.000.80%6.00Bán670.262K509.646B12.9858.2291.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
015020 E-STARCO
635.002.42%15.00Bán76.546K24.696B-130.1860.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
38900.003.32%1250.00Mua319.673K3473.770B10.903568.762226.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016600 QCP
622.001.97%12.00Bán162.302K84.761B-156.2327.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016610 DBFI
4905.001.66%80.00Bán71.244K203.209B3.391445.64926.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
019550 SBI INVESTMENT KOREA
727.002.97%21.00Bán380.291K117.151B19.3037.6637.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
812.000.74%6.00Bán53.611K42.926B-85.487.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
1965.002.88%55.00Bán174.274K94.309B15.51126.6723.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021880 MASON CAPITAL
317.000.63%2.00Bán193.812K31.441B-44.144.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023460 CNH
1430.000.70%10.00Bán47.733K52.112B6.62216.0018.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023590 DAOU TECH
20850.000.24%50.00Sức bán mạnh33.668K902.109B7.162913.13540.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
023760 HKCAPITAL
699.000.29%2.00Bán31.872K115.077B5.99116.64180.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
024110 IBK
13800.000.73%100.00Bán345.172K7934.233B5.332590.7512603.00Ngân hàng
027360 AJU IB INVESTMENT
1150.003.14%35.00Bán209.204K136.521B9.85116.75Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
027830 DAESUNG PE
1625.001.25%20.00Bán37.061K65.000B156.7210.3720.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
029780 SAMSUNG CARD
36550.00-0.27%-100.00Bán51.606K3900.276B11.073300.452387.00Cho vay Tiêu dùng
030210 KTBSEC
2915.002.28%65.00Bán83.682K175.816B7.13409.85298.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
030610 KYOBO SECURITIES
10550.004.98%500.00Mua105.009K368.263B4.282466.72973.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032190 DAOU DATA
8820.000.23%20.00Sức bán mạnh13.803K337.806B8.351055.77123.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032830 SAMSUNG LIFE
79600.001.14%900.00Bán197.942K14294.152B8.309588.005348.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
033660 AJU CAPITAL
10650.001.91%200.00Bán40.775K609.847B6.941535.19633.00Cho vay Tiêu dùng
034810 HAESUNG
10650.000.47%50.00Bán1.539K104.157B163.2865.2365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
034830 KOREIT
2190.00-1.35%-30.00Bán293.735K532.122B3.72589.32163.00REITs Nhà ở
038540 SANGSANGIN
20000.000.00%0.00Mua66.156K1116.106B8.222431.90191.00Ngân hàng
039490 KIWOOM
78400.001.69%1300.00Bán59.169K1990.804B8.3710392.52514.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
041190 WTIC
3235.000.31%10.00Bán1.521M246.414B23.74136.2911.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
053580 WEBCASH
48500.00-1.62%-800.00Bán69.211K324.637B35.091398.15247.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
45800.001.22%550.00Sức mua mạnh1.445M21537.493B6.846691.5421405.00Ngân hàng
071050 KIH
79800.004.18%3200.00Mua255.920K4208.533B7.9110089.3837.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078020 EBEST IS
5440.001.12%60.00Bán195.190K274.207B5.86928.92447.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
37250.006.13%2150.00Bán263.369K615.106B56.72656.70286.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
079440 ORANGE LIFE
29200.000.00%0.00Bán74.870K2371.332B7.903695.09771.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
082640 TONGYANG LIFE
4270.00-0.58%-25.00Bán10.125K665.516B12.91330.86983.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
085620 MIRAE ASSET LIFE
4275.001.54%65.00Bán75.268K756.744B6.46735.891308.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
086790 HANA FINANCIAL GR
36000.001.55%550.00Bán1.094M10808.714B5.236916.18101.00Ngân hàng
088350 HANWHA LIFE
2780.002.02%55.00Bán1.403M2088.865B9.01308.523739.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
088980 MKIF
11550.002.21%250.00Mua1.128M4031.462B19.41595.090.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
100790 MIRAE ASSET VENTURE
5860.003.72%210.00Mua393.253K179.710BNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
105560 KBFINANCIALGROUP
45500.001.11%500.00Mua620.422K17874.490B6.167427.6125320.00Ngân hàng
123890 KAIT
4015.000.88%35.00Bán77.667K446.012B4.30932.85128.00Mô hình nến Diversified REITs
138040 MERITZ FINANCIAL
13900.001.09%150.00Bán46.016K1915.957B6.132386.9017.00Công ty mẹ
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7330.001.66%120.00Bán423.714K2388.996B5.311379.7180.00Ngân hàng
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7780.000.65%50.00Bán573.651K1315.955B3.382299.0554.00Ngân hàng
175330 JB FINANCIAL GROUP
5750.000.35%20.00Bán117.707K1117.478B3.851494.2869.00Ngân hàng
184230 SGA SOLUTIONS
1575.001.61%25.00Sức bán mạnh124.387K57.396B-360.2092.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
198440 KOREA CEMENT
2630.001.35%35.00Bán1.049M84.107B15.87165.81112.00Quỹ Đầu tư
205470 HUMASIS
1685.000.30%5.00Bán398.384K47.201B-18.743.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208140 JUNGDAWN
2800.000.90%25.00Bán89.206K57.483B9.78288.250.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208370 SELVAS HEALTHCARE
2345.006.83%150.00Bán937.159K32.846B-774.741.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
210980 SK D&D
26150.00-0.38%-100.00Bán5.891K422.437B9.243092.1592.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5980.00-3.08%-190.00Bán16826.874B14.38548.40Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
215100 ROBOROBO
5650.000.71%40.00Mua1.431M97.955B33.19173.362.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215380 WOOJUNG BIO
3150.000.64%20.00Mua959.856K76.607B-75.42114.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215480 TOEBOX KOREA
1165.000.00%0.00Bán421.872K47.605B-95.38Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215790 INNO INSTRUMENT
4815.001.16%55.00Sức bán mạnh21.805K97.660B-309.40Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217500 RUSSELL
2435.00-3.56%-90.00Mua1.522M77.462B187.4712.991.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217600 CHEMON
1765.00-8.07%-155.00Mua22.975M106.363B280.586.29192.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217620 DIDIM
2595.000.58%15.00Bán15.416K93.593B24.78107.05Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
218150 MILAE BIORESOURCES
3195.004.24%130.00Bán80.929K56.828B32.8398.292.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
220260 CHEMTROS
3865.00-3.38%-135.00Mua2.777M92.934B24.37158.81124.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
222080 CIS
2615.000.58%15.00Mua386.282K139.354B-183.41Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225430 KMP
2840.001.79%50.00Bán159.880K60.739B-789.1367.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225590 FASHION PLATFORM
1670.001.21%20.00Sức mua mạnh901.080K41.412B11.33147.4159.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226340 BONNE
5940.004.03%230.00Mua608.420K178.780B70.3684.42Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226360 EXT
3705.002.35%85.00Mua334.153K97.797B38.16100.48Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
227950 MICROTECH
1790.000.00%0.00Mua262.764K34.728B-417.71Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
230240 HFR
21100.001.93%400.00Mua275.781K252.820B-469.880.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
241520 DSC INVESTMENT
3865.009.96%350.00Mua3.585M69.645B10.47445.2910.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
246690 TSINVESTMENT
2020.004.94%95.00Bán484.945K45.290B11.15196.4413.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
250060 MOBIIS
2855.002.70%75.00Bán1.055M89.116B99.8128.6024.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
250930 KB NO.10 SPAC
4000.002.04%80.00Mua210.378K20.840B297.9313.55Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
252500 SEWHA P&C
2960.00-1.00%-30.00Bán101.326K59.563B37.7878.9883.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
254120 IBKS NO.5 SPAC
2995.002.39%70.00Mua201.337K13.477B188.8715.86Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
257730 SHINHAN 3RD SPAC
2270.00-0.22%-5.00Mua4.291K7.956B300.297.56Quỹ đầu tư dạng Đóng
258790 KB NO.11 SPAC
2260.00-0.44%-10.00Mua4.501K7.255B309.837.29Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
261200 HANAFINANCIAL9THSPAC
2155.00-0.69%-15.00Mua17.642K9.180B111.9119.26Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
262830 DAISHIN BALANCE IV
2125.000.24%5.00Mua31.611K10.646B167.5812.68Quỹ đầu tư dạng Đóng
263770 UST
5200.002.56%130.00Mua198.723K122.266B52.65100.7764.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
264290 HA SPAC 3RD
2350.002.40%55.00Mua1.809M7.238B338.336.95Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2290.000.22%5.00Sức mua mạnh8.081K11.084B855.942.68Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
270520 HANAFINANCIAL10SPAC
2165.00-0.23%-5.00Mua11.640K9.963B200.2810.81Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
271740 KOREA NO.5 SPAC
2205.000.68%15.00Sức mua mạnh4.739K8.820B334.016.60Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
273060 NH SPAC XII
2180.00-0.23%-5.00Mua13.000K16.372B106.3720.49Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
276920 IBKS NO.7 SPAC
2280.000.44%10.00Sức mua mạnh3018.322B122.0718.68Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
277070 LINDEMAN ASIA
4775.001.70%80.00Bán24.675K64.463B18.25261.5713.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2145.001.42%30.00Mua13.563K12.891B97.0122.11Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
279410 HA SPAC 4TH
2140.000.00%0.00Bán97.967K7.479B237.189.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
281410 KOREA NO.6 SPAC
2145.000.00%0.00Mua2019.674B118.1818.15Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
281740 DONGBU NO.5 SPAC
2185.00-0.23%-5.00Mua4.783K10.575B117.0518.67Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
284620 HANAFINANCIAL11SPAC
2095.00-0.71%-15.00Bán2.013K11.315B188.4711.12Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
287410 YUANTA SPAC 3
2130.000.24%5.00Mua19.021B430.704.95Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
289080 SV INVESTMENT
2420.004.54%105.00Mua3.501M128.826B10.49230.72Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
291210 KOREA NO.7 SPAC
2110.000.00%0.00Bán2.200K10.677B166.2412.69Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
291230 SAMSUNG SPAC 2
2100.000.24%5.00Mua4.261K15.855B183.7011.53Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
293580 NAU IB CAPITAL
4520.002.49%110.00Bán12.753K42.707B41.39109.21Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
297570 IBKS NO.9 SPAC
3735.002.05%75.00Bán39.565K10.309B-7.65Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
299170 IBKS NO.10 SPAC
2280.000.44%10.00Sức mua mạnh12.425K9.872B-67.81Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
303030 DAISHINBALANCE NO.5
4210.006.31%250.00Mua283.019K17.303BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
2135.001.67%35.00Mua15.042K10.333BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2100.000.24%5.00Bán19.667K10.836BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307160 HANAMUST6SPAC
2195.000.00%0.00Sức mua mạnh5210.075BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307180 SHT-4 SPAC
2120.00-0.24%-5.00Bán7.800K9.233BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307280 KYOBO 8 SPAC
2200.001.38%30.00Sức mua mạnh14.453K8.184BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2170.000.93%20.00Sức mua mạnh6.514K10.872BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2100.000.24%5.00Mua26.570K9.975BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307930 COMPANY K PARTNERS
10050.0029.68%2300.00Mua9.466M156.881B14.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
309930 SAMSUNG MUST SPAC 3
2160.000.00%0.00Bán5069.914BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310840 NH SPAC 13
2180.00-1.58%-35.00Bán2007.456BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310870 KOREA NO.8 SPAC
2150.00-0.46%-10.00Bán1057.353BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2130.00-2.29%-50.00Bán327.668BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
316140 WOORIFINANCIALGROUP
13800.000.00%0.00Bán650.271K9386.267B4.872831.5615850.00Ngân hàng
317030 KB NO.17 SPAC
2095.00-0.24%-5.00Bán6.230K11.441BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317240 HI-4 SPAC
2120.001.44%30.00Mua6.684K9.328BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317320 HANWHA SBI SPAC
3880.0029.98%895.00Mua6.069M16.917BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
319400 NH SPAC 14
2090.000.24%5.00Mua7.689K18.016BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
321260 EUGENE SPAC IV
2200.000.92%20.00Bán222.804K7.678BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
323210 EBEST IAN SPAC 1
2130.00-0.23%-5.00967.575K6.816BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
2150.00-0.46%-10.00Bán341.763K122.389B3.04707.73287.00Công ty mẹ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất