Tài chính (Khu vực)

148
Cổ phiếu
150683.007B
Giá trị vốn hóa thị trường
739.457K
Khối lượng
+1.82%
Tỷ suất Cổ tức
+0.40%
Thay đổi
−1.42%
Hiệu suất Tháng
−11.78%
Hiệu suất Năm
−2.33%
Hiệu suất YTD
           
000060 MERITZ INSURANCE
19200.00-1.03%-200.00Mua37.766K2162.774B8.332328.052155.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
2950.00-1.83%-55.00Bán161.790K350.800B311.749.643227.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
2175.000.46%10.00Mua59.916K288.061B3.29657.491716.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
3155.00-0.63%-20.00Bán12.788K203.970B3.50908.921104.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
223000.000.45%1000.00Bán44.818K9437.113B11.3419570.065692.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000880 HANWHA
24950.00-0.40%-100.00Mua36.198K2203.428B9.862541.615393.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
001200 EUGENEIS
2145.00-1.61%-35.00Bán67.331K211.109B5.75379.23682.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001270 BOOKOOK SECU
20450.00-0.49%-100.00Mua1.191K270.101B7.182861.78208.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001290 SANGSANGININV&SEC
1650.00-2.65%-45.00Sức bán mạnh42.729K159.390B-278.31142.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001450 HYUNDAI M&F INS
26400.00-0.56%-150.00Mua58.748K2116.976B8.123270.793208.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
001500 HMSEC
10350.00-1.43%-150.00Bán11.390K308.040B4.172519.45685.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001510 SK SECU
609.00-0.33%-2.00Bán347.876K281.858B9.8662.00786.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001720 SHINYOUNG SECU
56000.000.54%300.00Mua4.658K893.136B7.817132.31624.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001750 HANYANG SECU
7310.00-0.54%-40.00Bán1.917K93.555B9.17801.15294.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003460 YUHWA SECU
12300.000.41%50.00Mua1.419K185.408B25.75475.7357.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003470 YUANTA SECURITIES
2630.00-1.13%-30.00Bán48.143K512.529B8.10347.031701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003530 H.I.S.C
2110.00-1.17%-25.00Bán55.492K456.613B4.56468.221661.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003540 DAISHIN SECU
12800.000.39%50.00Mua43.589K977.281B8.061596.991701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003690 KOREAN RE
7800.00-1.64%-130.00Sức bán mạnh60.662K910.912B8.60922.13299.00Tái bảo hiểm
005830 DB INSURANCE
53800.000.19%100.00Mua31.477K3399.121B8.346436.614684.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
005940 NHIS
12500.00-0.79%-100.00Bán128.822K3536.984B9.611311.743036.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
006220 JEJU BK
4210.00-0.47%-20.00Sức bán mạnh14.781K135.905B4.72896.25444.00Ngân hàng
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7340.00-1.21%-90.00Bán420.371K5123.000B10.52706.532989.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
007120 MIRAEING
295.00-0.67%-2.00Bán14.456K38.219B-61.1451.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
007330 PUREUN S.BK.
8150.000.00%0.00Mua1.477K122.925B4.411848.00127.00Ngân hàng
007540 SEMPIO
40500.00-0.74%-300.00Sức bán mạnh6.437K117.333B9.184446.67722.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
008560 MERITZ SECU
4855.00-1.12%-55.00Bán251.540K2819.187B6.46844.391384.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
010050 WIB
673.00-0.30%-2.00Bán352.312K455.041B11.1160.7691.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
015020 E-STARCO
600.00-0.33%-2.00Mua25.093K23.412B5.79103.8960.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
34750.00-0.71%-250.00Bán40.527K3125.500B9.933526.242226.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016600 QCP
527.00-0.38%-2.00Bán70.990K72.087B-92.8127.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016610 DBFI
4370.00-0.91%-40.00Sức bán mạnh20.695K182.701B3.441280.62926.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
019550 SBI INVESTMENT KOREA
654.00-1.06%-7.00Bán68.347K106.515B10.1665.0837.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
732.002.38%17.00Mua185.419K37.798B-119.286.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
1815.00-0.82%-15.00Bán66.585K87.830B12.04151.9424.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021880 MASON CAPITAL
269.00-1.47%-4.00Sức bán mạnh115.532K27.077B-14.054.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023460 CNH
1470.00-0.34%-5.00Mua43.450K53.752B6.83216.0018.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023590 DAOU TECH
18850.00-0.26%-50.00Bán45.483K817.739B7.252608.64540.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
023760 HKCAPITAL
570.000.18%1.00Bán27.996K177.546B5.17109.99190.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
024110 IBK
12750.000.79%100.00Bán382.202K7301.036B4.922570.3212603.00Ngân hàng
027360 AJU IB INVESTMENT
986.000.82%8.00Bán78.319K116.102B10.9589.32Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
027830 DAESUNG PE
1535.003.37%50.00Mua129.152K59.400B153.939.6520.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
029780 SAMSUNG CARD
35550.001.14%400.00Sức mua mạnh22.333K3750.881B10.993197.932387.00Cho vay Tiêu dùng
030210 KTBSEC
2460.00-1.40%-35.00Bán38.038K150.484B7.13349.90298.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
030610 KYOBO SECURITIES
9340.000.00%0.00Bán3.737K326.026B3.802457.81973.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032190 DAOU DATA
8410.00-0.12%-10.00Bán1.357K322.486B8.66972.07123.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032830 SAMSUNG LIFE
70900.001.14%800.00Bán120.797K12588.192B12.915429.775348.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
033660 AJU CAPITAL
10800.00-0.46%-50.00Theo dõi5.819K619.142B6.401696.13633.00Cho vay Tiêu dùng
034810 HAESUNG
9560.00-0.42%-40.00Bán13293.888B147.1865.2365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
034830 KOREIT
2145.00-0.23%-5.00Mua171.236K515.830B3.64590.48163.00REITs Nhà ở
038540 SANGSANGIN
12400.00-1.20%-150.00Bán104.036K693.831B5.192418.72191.00Ngân hàng
039490 KIWOOM
68800.001.47%1000.00Mua23.025K1717.680B8.129447.97514.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
041190 WTIC
2765.00-0.72%-20.00Bán264.464K212.137B19.26144.6311.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
053580 WEBCASH
47150.00-1.67%-800.00Bán17.616K320.955B56.70849.09219.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
42700.000.00%0.00Mua270.634K19921.443B6.326760.2921405.00Ngân hàng
071050 KIH
71400.00-2.59%-1900.00Bán95.940K3865.733B6.8710667.7337.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078020 EBEST IS
5490.000.00%0.00Mua67.698K276.727B5.82943.14447.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
25950.002.77%700.00Mua86.017K416.951B42.30596.93286.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
079440 ORANGE LIFE
27800.002.77%750.00Mua134.076K2191.861B8.043362.61776.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
082640 TONGYANG LIFE
3755.00-0.13%-5.00Sức bán mạnh19.600K586.028B7.89476.34983.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
085620 MIRAE ASSET LIFE
4050.000.87%35.00Sức bán mạnh13.507K710.720B4.96879.411308.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
086790 HANA FINANCIAL GR
35600.001.28%450.00Mua315.581K10544.721B5.066981.24101.00Ngân hàng
088350 HANWHA LIFE
2335.000.86%20.00Bán366.030K1739.468B9.72238.133739.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
088980 MKIF
11900.00-0.42%-50.00Mua91.598K4171.080B20.08595.090.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
100790 MIRAE ASSET VENTURE
4445.00-0.89%-40.00Bán26.502K137.542BNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
105560 KBFINANCIALGROUP
42900.000.47%200.00Mua233.249K16637.386B5.677572.3225725.00Ngân hàng
123890 KAIT
3380.00-0.59%-20.00Bán16.294K378.233B4.04841.61128.00Mô hình nến Diversified REITs
138040 MERITZ FINANCIAL
13050.000.38%50.00Mua12.415K1785.992B5.442529.9817.00Công ty mẹ
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7190.000.98%70.00Mua340.486K2320.553B4.921445.8980.00Ngân hàng
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7260.000.97%70.00Bán262.354K1216.159B3.222235.8154.00Ngân hàng
175330 JB FINANCIAL GROUP
5500.000.36%20.00Bán118.843K1065.006B3.471577.2569.00Ngân hàng
184230 SGA SOLUTIONS
1345.000.00%0.00Mua73.384K49.014B-344.5092.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
198440 KOREA CEMENT
2900.00-2.36%-70.00Sức bán mạnh333.140K94.980B17.92165.81112.00Quỹ Đầu tư
205470 HUMASIS
1495.000.67%10.00Mua28.699K41.598B-18.743.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208140 JUNGDAWN
2880.00-0.35%-10.00Bán208.044K59.331B20.95138.980.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208370 SELVAS HEALTHCARE
1990.001.02%20.00Bán13.983K27.593B-896.831.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
210980 SK D&D
27500.000.36%100.00Bán2.953K520.313B69.99391.5192.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
4760.00-13.92%-770.00Bán18921.391B11.45548.40Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
215100 ROBOROBO
5180.00-0.38%-20.00Bán119.299K90.154B51.78100.432.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215380 WOOJUNG BIO
5410.00-1.99%-110.00Bán86.835K52.820B-307.59112.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215480 TOEBOX KOREA
1120.00-1.75%-20.00Bán267.984K46.584B-82.7440.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215790 INNO INSTRUMENT
3980.00-0.13%-5.00Bán7.814K80.825B-309.40Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217500 RUSSELL
2225.00-0.89%-20.00Mua38.848K65.123B15.45145.3255.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217600 CHEMON
1545.00-0.32%-5.00Mua171.092K93.407B246.406.29192.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217620 DIDIM
2235.00-1.32%-30.00Sức bán mạnh34.786K81.691B24.1696.08Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
218150 MILAE BIORESOURCES
3190.00-1.24%-40.00Sức bán mạnh141.668K57.450B33.1998.292.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
220260 CHEMTROS
3570.00-1.65%-60.00Bán466.245K95.553B22.02164.86121.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
222080 CIS
2280.00-1.94%-45.00Bán182.881K123.900B-63.30111.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225430 KMP
2350.000.43%10.00Bán91.969K50.046B-797.2371.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225590 FASHION PLATFORM
1345.000.00%0.00Bán35.800K34.441B8.35161.0159.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226340 BONNE
4045.00-1.46%-60.00Mua181.936K126.022B34.64119.17Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226360 EXT
3995.00-0.99%-40.00Mua787.402K115.907B47.04177.56Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
227950 MICROTECH
2355.000.00%0.00Mua110.015K45.689B-417.71Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
230240 HFR
24750.000.41%100.00Bán155.463K295.321B-296.940.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
241520 DSC INVESTMENT
2925.00-0.34%-10.00Bán10.679K53.180B8.29430.3210.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
246690 TSINVESTMENT
1840.00-1.34%-25.00Mua17.056K41.815B9.80210.9113.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
250060 MOBIIS
2630.00-1.31%-35.00Mua108.514K83.185B366.757.2724.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
252500 SEWHA P&C
2845.00-1.90%-55.00Bán406.741K58.356B37.0178.9883.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
254120 IBKS NO.5 SPAC
2020.00-0.74%-15.00Sức bán mạnh12.918K9.158B146.9613.85Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
256840 NH SPAC XI
2455.00-2.96%-75.00Mua137.087K17.280B106.0625.86Quỹ Đầu tư
258790 KB NO.11 SPAC
2150.000.00%0.00Bán11.721K6.902B306.037.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
261200 HANAFINANCIAL9THSPAC
2105.000.00%0.00Bán38.967B98.5821.35Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
263770 UST
4225.00-0.59%-25.00Bán22.237K99.929B61.9168.6566.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
264290 HA SPAC 3RD
2070.00-0.96%-20.00Sức bán mạnh29.224K6.437B225.499.27Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
264850 IBKS NO.6 SPAC
2015.00-0.98%-20.00Sức bán mạnh1.710K8.781B127.7215.93Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2120.000.95%20.00Bán110.164B220.809.51Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
265920 HANWHA SUSUNG SPAC
2040.000.00%0.00Bán4.942K9.058B96.0121.27Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
271740 KOREA NO.5 SPAC
2110.001.20%25.00Sức bán mạnh9608.340B264.437.89Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
273060 NH SPAC XII
2090.00-0.24%-5.00Bán50115.733B92.5322.64Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
276920 IBKS NO.7 SPAC
2130.000.00%0.00Bán2.857K7.774B195.9710.87Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
277070 LINDEMAN ASIA
3915.00-0.13%-5.00Bán5.407K52.920B13.43291.8013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2090.00-0.24%-5.00Bán1.550K12.591B90.5023.15Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
279410 HA SPAC 4TH
2075.000.00%0.00Bán2.450K7.252B204.3910.15Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
281410 KOREA NO.6 SPAC
2100.001.20%25.00Bán5849.471B115.7018.15Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
281740 DONGBU NO.5 SPAC
2310.005.24%115.00Sức mua mạnh55.317K11.180B118.7819.45Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
284620 HANAFINANCIAL11SPAC
2095.000.00%0.00Bán10211.315B188.4711.12Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
287410 YUANTA SPAC 3
2100.00-0.24%-5.00Bán7398.893B200.8110.46Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
289080 SV INVESTMENT
1790.00-0.83%-15.00Bán52.493K96.087B-3.75Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
291210 KOREA NO.7 SPAC
2080.00-0.48%-10.00Sức bán mạnh210.525B135.3615.37Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
291230 SAMSUNG SPAC 2
2080.000.00%0.00Bán315.704B181.9511.53Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
293580 NAU IB CAPITAL
4255.00-1.05%-45.00Bán5.274K40.628B23.34184.2316.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
299170 IBKS NO.10 SPAC
2120.000.00%0.00Bán1219.180B-67.81Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
303030 ZINITIX CO.,LTD.
2600.00-1.89%-50.00Mua209.727K89.764B-15.29Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2075.00-0.24%-5.00Bán1.389K10.733BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307160 HANAMUST6SPAC
2125.00-0.47%-10.00Bán5.028K9.800B-3.89Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307180 SHT-4 SPAC
2125.00-1.39%-30.00Bán77.027K9.385B-294.84Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307280 KYOBO 8 SPAC
2165.000.00%0.00Bán508.054BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2085.00-0.24%-5.00Bán25910.471BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2075.000.00%0.00Mua19.856BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307930 COMPANY K PARTNERS
7950.00-0.38%-30.00Bán58.565K124.568B16.12495.1014.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
309930 SAMSUNG MUST SPAC 3
2110.000.00%0.00Sức bán mạnh5009.685BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310200 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 2
2080.00-0.24%-5.00Bán4.720K6.359BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310840 NH SPAC 13
2100.000.00%0.00Bán207.182BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310870 KOREA NO.8 SPAC
2140.000.23%5.00Bán5.023K7.319BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2090.00-0.24%-5.00Sức bán mạnh27.524BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
313750 YUANTA SPAC 4
2090.000.00%0.00Bán10.051K9.719BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12100.002.54%300.00Bán690.490K8522.759B4.332722.0714011.00Ngân hàng
317030 KB NO.17 SPAC
2085.000.00%0.00Bán6511.386BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317240 HI-4 SPAC
2090.00-1.18%-25.00Bán79.196BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317320 HANWHA SBI SPAC
3460.000.14%5.00Sức bán mạnh31.087K15.064BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
319400 NH SPAC 14
2075.000.00%0.00Bán4.882K17.887BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
321260 EUGENE SPAC IV
2085.00-0.71%-15.00Sức bán mạnh11.660K7.329BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
322780 DB FINANCE NO.7 SPAC
2080.000.00%0.00Bán2.065K9.464BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
323210 EBEST IAN SPAC 1
2065.00-0.24%-5.00Sức bán mạnh10.802K6.624BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2060.000.00%0.00Bán57413.353BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2040.000.00%0.00Bán1.871K7.854BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
330990 KB NO.19 SPAC
2045.00-0.24%-5.00Mua3.902K8.817BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
1835.00-0.54%-10.00Bán63.898K105.027B2.65695.11287.00Công ty mẹ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất