Tài chính (Khu vực)

156
Cổ phiếu
152289.742B
Giá trị vốn hóa thị trường
680.534K
Khối lượng
+1.80%
Tỷ suất Cổ tức
+0.00%
Thay đổi
−0.14%
Hiệu suất Tháng
−5.82%
Hiệu suất Năm
−1.74%
Hiệu suất YTD
           
000060 MERITZ INSURANCE
18150.00-1.63%-300.00Sức bán mạnh508.787K2023.420B7.522413.052155.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
2720.00-0.73%-20.00Bán102.483K317.530B-265.213227.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
2000.000.00%0.00Bán96.652K618.220B3.04657.491716.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
3005.00-0.66%-20.00Sức bán mạnh25.445K193.049B3.31908.921104.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
234500.001.30%3000.00Mua83.040K9968.482B13.1117886.355692.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
000880 HANWHA
24200.000.62%150.00Bán72.330K2135.480B14.771638.875393.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
001200 EUGENEIS
2110.000.48%10.00Bán303.138K204.331B5.56379.23682.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001270 BOOKOOK SECU
21500.00-0.69%-150.00Bán365279.953B7.512861.78208.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001290 SANGSANGININV&SEC
1265.00-0.39%-5.00Bán34.022K118.954B-260.49142.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001450 HYUNDAI M&F INS
28400.000.53%150.00Mua152.258K2264.487B9.692930.793208.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
001500 HMSEC
9940.000.00%0.00Bán29.377K291.611B3.952519.45685.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001510 SK SECU
584.000.17%1.00Bán923.945K269.403B7.8774.21786.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001720 SHINYOUNG SECU
53800.00-0.37%-200.00Sức bán mạnh4.923K876.008B9.615596.46624.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
001750 HANYANG SECU
8130.00-0.61%-50.00Mua17.011K103.483B10.15801.15294.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003460 YUHWA SECU
12900.001.98%250.00Sức mua mạnh4.479K192.255B27.12475.7357.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003470 YUANTA SECURITIES
2745.00-0.72%-20.00Bán81.481K528.907B8.36347.031701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003530 H.I.S.C
1960.000.51%10.00Bán138.416K419.186B4.19468.221661.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003540 DAISHIN SECU
11750.00-1.26%-150.00Sức bán mạnh85.649K921.827B7.431596.991701.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
003690 KOREAN RE
8390.00-0.12%-10.00Mua141.065K963.752B9.10922.13299.00Tái bảo hiểm
005830 DB INSURANCE
55900.000.18%100.00Mua77.951K3538.377B8.956247.494684.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
005940 NHIS
12250.00-1.61%-200.00Sức bán mạnh934.397K3438.733B9.961230.503036.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
006220 JEJU BK
4020.00-0.12%-5.00Bán3.660K129.158B4.49896.25444.00Ngân hàng
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7240.00-0.55%-40.00Sức bán mạnh799.106K4991.773B9.08797.772989.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
007120 MIRAEING
306.000.66%2.00Bán167.642K39.377B-61.1451.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
007330 PUREUN S.BK.
8070.000.50%40.00Sức bán mạnh6.258K121.718B4.371848.00127.00Ngân hàng
007540 SEMPIO
40700.001.24%500.00Mua9.879K117.045B9.154446.67722.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
008560 MERITZ SECU
3695.00-11.07%-460.00Sức bán mạnh11.561M2121.567B4.81835.551384.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
010050 WIB
618.00-1.12%-7.00Bán1.453M416.615B10.2760.1591.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
015020 E-STARCO
598.001.87%11.00Mua21.441K23.257B5.76103.8960.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
35950.00-0.96%-350.00Mua240.610K3210.335B10.193526.242226.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016600 QCP
583.001.22%7.00Bán227.585K79.446B-92.8127.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
016610 DBFI
4260.000.12%5.00Bán56.200K176.487B3.331280.62926.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
019550 SBI INVESTMENT KOREA
660.001.23%8.00Bán234.393K106.354B10.1465.0837.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
649.001.25%8.00Bán85.109K34.309B-119.286.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
1900.002.15%40.00Bán81.730K91.190B12.50151.9424.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
021880 MASON CAPITAL
333.00-3.76%-13.00Mua3.689M33.028B-14.054.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023460 CNH
1655.002.48%40.00Mua209.835K60.090B7.92208.8918.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
023590 DAOU TECH
18600.000.00%0.00Sức bán mạnh38.429K804.759B7.132608.64540.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
023760 HKCAPITAL
520.000.00%0.00Bán335.878K162.256B4.73109.99190.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
024110 IBK
11900.001.28%150.00Bán899.497K6868.168B5.092336.7712603.00Ngân hàng
027360 AJU IB INVESTMENT
1280.003.64%45.00Mua7.378M151.954B14.3389.32Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
027830 DAESUNG PE
1840.001.94%35.00Mua126.787K73.600B-60.2620.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
029780 SAMSUNG CARD
37300.00-0.27%-100.00Mua88.392K3980.309B11.663197.932387.00Cho vay Tiêu dùng
030210 KTBSEC
2260.000.44%10.00Bán74.344K136.310B5.88384.60298.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
030610 KYOBO SECURITIES
9260.00-1.17%-110.00Sức bán mạnh62.471K323.233B3.772457.81973.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032190 DAOU DATA
7800.000.26%20.00Bán8.602K298.740B8.02972.07123.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
032830 SAMSUNG LIFE
72300.000.70%500.00Bán146.120K12983.257B14.205092.535348.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
033660 AJU CAPITAL
11550.00-0.43%-50.00Mua19.785K659.086B6.811696.13633.00Cho vay Tiêu dùng
034810 HAESUNG
11200.000.90%100.00Mua111.352K109.536B84.15133.0965.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
034830 KOREIT
2125.00-0.23%-5.00Bán326.701K505.205B4.11516.74163.00REITs Nhà ở
038540 SANGSANGIN
8160.000.37%30.00Sức bán mạnh515.857K446.890B3.262499.67191.00Ngân hàng
039490 KIWOOM
71700.00-3.24%-2400.00Bán78.137K1784.822B8.0410221.29514.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
041190 WTIC
2510.002.45%60.00Bán822.766K191.190B17.98139.5711.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
053580 WEBCASH
43500.000.46%200.00Bán21.944K288.455B43.95994.07215.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
43750.000.81%350.00Mua601.523K20138.892B6.266993.8521405.00Ngân hàng
071050 KIH
67600.00-3.15%-2200.00Sức bán mạnh547.389K3565.123B6.5210375.3137.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078020 EBEST IS
5910.002.78%160.00Mua209.235K297.898B6.27943.14447.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
20400.006.53%1250.00Sức bán mạnh93.760K336.863B34.17596.93286.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
079440 ORANGE LIFE
28400.000.71%200.00Bán160.506K2286.606B8.963168.33780.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
082640 TONGYANG LIFE
3775.00-0.13%-5.00Bán27.850K588.366B4.48843.29983.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
085620 MIRAE ASSET LIFE
4175.00-1.65%-70.00Bán18.323K739.043B4.59971.541308.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
086790 HANA FINANCIAL GR
35800.000.14%50.00Mua560.232K10438.040B4.597834.29101.00Ngân hàng
088350 HANWHA LIFE
2220.000.23%5.00Bán2.224M1668.086B11.57191.913739.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
088980 MKIF
12000.000.00%0.00Sức mua mạnh567.228K4188.532B20.17595.090.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
100790 MIRAE ASSET VENTURE
4215.000.96%40.00Bán32.607K129.262BNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
105560 KBFINANCIALGROUP
47000.000.75%350.00Sức mua mạnh783.218K18312.814B6.257570.1225725.00Ngân hàng
123890 KAIT
3420.00-0.73%-25.00Sức bán mạnh229.758K380.458B4.06841.61128.00Mô hình nến Diversified REITs
138040 MERITZ FINANCIAL
11050.00-7.92%-950.00Bán639.046K1505.421B4.872414.9317.00Công ty mẹ
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7390.000.14%10.00Sức mua mạnh659.941K2408.552B5.181426.9080.00Ngân hàng
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7080.00-0.70%-50.00Bán311.306K1197.552B3.252179.9554.00Ngân hàng
175330 JB FINANCIAL GROUP
5430.000.74%40.00Bán257.068K1055.288B3.501552.2569.00Ngân hàng
184230 SGA SOLUTIONS
1210.001.68%20.00Bán87.466K44.095B-311.9492.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
190650 KOREA ASSET SEC
9880.00-3.14%-320.00Theo dõi442.502K63.113B9.401050.81Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
198440 KOREA CEMENT
2935.002.44%70.00Bán349.570K93.861B26.09112.57111.00Quỹ Đầu tư
205470 HUMASIS
1355.001.50%20.00Bán71.832K38.134B-81.313.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208140 JUNGDAWN
2450.004.48%105.00Sức bán mạnh240.269K50.298B17.76138.980.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
208370 SELVAS HEALTHCARE
2125.00-0.23%-5.00Mua74.710K29.764B-790.101.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
210980 SK D&D
29150.000.52%150.00Theo dõi6.402K553.545B43.49670.2292.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
7280.009.47%630.00Sức mua mạnh3.702K32.716B17.51548.40Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
215100 ROBOROBO
4375.002.34%100.00Sức bán mạnh1.594M75.850B43.56100.432.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215380 WOOJUNG BIO
5260.003.54%180.00Bán166.502K54.165B-307.59112.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215480 TOEBOX KOREA
1300.000.78%10.00Bán7.111M53.122B-68.7240.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
215790 INNO INSTRUMENT
3130.00-0.32%-10.00Bán12.012K63.484B-353.19Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217500 RUSSELL
1900.003.54%65.00Bán236.174K55.115B13.07145.3255.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217600 CHEMON
1365.000.74%10.00Bán174.902K82.258B45.1630.23195.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
217620 DIDIM
2055.000.74%15.00Bán39.255K73.599B24.1885.99Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
218150 MILAE BIORESOURCES
3025.002.20%65.00Mua142.779K53.804B38.0379.542.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
220260 CHEMTROS
2930.005.02%140.00Sức bán mạnh281.898K77.127B17.77164.86121.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
222080 CIS
2435.001.04%25.00Sức mua mạnh531.806K130.576B32.6778.42114.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225430 KMP
2610.00-1.32%-35.00Mua799.188K55.820B179.5014.5475.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
225590 FASHION PLATFORM
1200.000.00%0.00Bán41.209K30.728B7.45161.0159.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226340 BONNE
3410.00-2.85%-100.00Bán407.117K104.685B28.78119.17Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
226360 EXT
3225.009.51%280.00Bán422.373K92.640B34.65191.38Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
227950 MICROTECH
1775.0012.34%195.00Bán451.207K34.437B-417.71Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
230240 HFR
26350.00-0.19%-50.00Sức mua mạnh242.717K315.688B-296.940.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
241520 DSC INVESTMENT
3010.000.00%0.00Bán49.599K54.539B9.78384.8610.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
246690 TSINVESTMENT
2400.004.35%100.00Mua47.882K53.810B12.61210.9113.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
250060 MOBIIS
2200.002.56%55.00Bán106.402K68.671B-38.5824.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
252500 SEWHA P&C
2670.001.14%30.00Bán102.576K53.727B50.8553.1484.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
258790 KB NO.11 SPAC
1920.000.00%0.00Sức bán mạnh35.208K6.163B-4.72Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
263770 UST
3350.000.75%25.00Bán40.097K78.767B48.8068.6566.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
264850 IBKS NO.6 SPAC
2000.00-0.25%-5.00Bán38.052K8.630B160.6512.45Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2045.000.00%0.00Bán74.755K9.898B195.8910.44Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
265920 HANWHA SUSUNG SPAC
2045.000.00%0.00Bán25.265K9.080B111.4918.36Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
267320 KYOBO 7 SPAC
2075.00-14.26%-345.00Sức bán mạnh214.641K8.341B-6.39Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
270520 HANAFINANCIAL10SPAC
2010.00-9.87%-220.00Sức bán mạnh49.222K9.250B209.249.61Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
271740 KOREA NO.5 SPAC
2050.000.00%0.00Bán6.644K8.200B128.0316.01Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
273060 NH SPAC XII
2065.000.24%5.00Bán2.990K15.508B93.0922.58Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
276920 IBKS NO.7 SPAC
2075.000.24%5.00Bán5.727K7.574B162.0112.81Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
277070 LINDEMAN ASIA
4120.001.35%55.00Bán17.472K55.620B14.12291.8013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2055.00-0.24%-5.00Bán41612.351B87.9823.43Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
279410 HA SPAC 4TH
2060.000.49%10.00Bán8.909K7.200B187.4610.99Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
281410 KOREA NO.6 SPAC
2070.000.00%0.00Bán109.336B125.7916.46Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
284620 HANAFINANCIAL11SPAC
2100.000.48%10.00Sức mua mạnh4.143K11.342B137.1215.31Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
287410 YUANTA SPAC 3
2085.00-0.95%-20.00Bán1228.830B213.929.75Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
289080 SV INVESTMENT
1805.001.40%25.00Sức bán mạnh116.333K96.087B-41.75Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
291210 KOREA NO.7 SPAC
2065.000.00%0.00Bán10.777K10.449B139.9614.75Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
291230 SAMSUNG SPAC 2
2050.000.00%0.00Bán40.034K15.477B102.8320.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
293580 NAU IB CAPITAL
4470.001.02%45.00Bán13.483K42.234B24.26184.2316.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
299170 IBKS NO.10 SPAC
2065.00-0.24%-5.00Bán6.032K8.941B259.337.96Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
303030 ZINITIX CO.,LTD.
2560.000.79%20.00Bán235.960K86.692B192.1913.78Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
1980.000.25%5.00Sức bán mạnh7.928K9.583BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2075.000.00%0.00Mua1010.707B953.302.18Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307160 HANAMUST6SPAC
2070.000.00%0.00Bán7.197K9.501B140.4114.74Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307180 SHT-4 SPAC
2075.00-3.71%-80.00Sức bán mạnh150.481K9.037B-204.16Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307280 KYOBO 8 SPAC
2105.00-0.47%-10.00Bán1.149K7.831B8826.740.24Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2035.000.49%10.00Bán91510.195B-19.25Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2035.000.25%5.00Sức bán mạnh11.502K9.666B127.4916.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
307930 COMPANY K PARTNERS
8140.001.37%110.00Theo dõi142.797K127.065B16.44495.1014.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
309930 SAMSUNG MUST SPAC 3
2065.00-0.96%-20.00Bán2.614K9.478BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310200 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 2
2020.000.25%5.00Bán7.882K6.161BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310840 NH SPAC 13
2075.000.24%5.00Bán237.096BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
310870 KOREA NO.8 SPAC
2060.000.24%5.00Bán1.914K7.045BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2045.000.25%5.00Bán2447.362BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
313750 YUANTA SPAC 4
2055.000.00%0.00Theo dõi109.556BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
316140 WOORIFINANCIALGROUP
11350.00-0.44%-50.00Bán1.361M8197.738B4.372596.8614011.00Ngân hàng
317030 KB NO.17 SPAC
2065.000.00%0.00Bán5311.277BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317240 HI-4 SPAC
2045.00-1.45%-30.00Bán1798.998BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317320 HANWHA SBI SPAC
2635.00-0.94%-25.00Bán316.832K11.489BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
317400 XI SND
5470.00-2.32%-130.00Bán338.115K146.500B6.44849.862659.00Dịch vụ Bất động sản
319400 NH SPAC 14
2035.000.00%0.00Sức bán mạnh4.564K17.542BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
321260 EUGENE SPAC IV
2035.00-0.73%-15.00Bán3.500K7.102BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
322780 DB FINANCE NO.7 SPAC
2065.00-0.24%-5.00Bán2399.396BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
323210 EBEST IAN SPAC 1
2045.000.49%10.00Bán146.544BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2015.00-0.98%-20.00Bán54.018K13.061BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2015.000.00%0.00Bán21.535K7.758BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
330990 KB NO.19 SPAC
2040.000.00%0.00Bán108.774BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
331380 EUGENE SPAC V
2015.000.25%5.00Sức bán mạnh13.509K8.080BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
331520 KYOBO 9 SPAC
2025.00-0.49%-10.00Bán1.977K7.857BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
332710 HANA14SPAC
2020.000.50%10.00Mua12.994K8.908BDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất