Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.502.04%0.01Mua3.404M658.097M8.650.0639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.502.04%0.01Mua3.404M658.097M8.650.0639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
20.200.50%0.10Mua56.500K4.147B15.291.31312.00Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
20.200.50%0.10Mua56.500K4.147B15.291.31312.00Công nghệ
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
10.900.93%0.10Sức mua mạnh25.600K3.901B14.260.76Tài chính
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
66.251.15%0.75Sức mua mạnh1.000K949.999B37.601.765477.00Công nghiệp
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua1.173M1.706B50.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua1.173M1.706B50.000.00286.00Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.4515.38%0.06Mua9.056M181.740M83.510.00125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.4515.38%0.06Mua9.056M181.740M83.510.00125.00Công nghiệp
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.70-1.47%-0.10Mua2.500K2.176B15.010.45546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.70-1.47%-0.10Mua2.500K4.233B11.400.685178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE
8.002.56%0.20Mua3.534M4.233B11.400.685178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING
8.002.56%0.20Mua3.534M4.233B11.400.685178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
7.45-1.97%-0.15Mua680.300K6.199B48.630.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.45-1.97%-0.15Mua680.300K6.199B48.630.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.20-0.81%-0.10Mua835.700K25.773B16.200.762613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.20-0.81%-0.10Mua835.700K25.773B16.200.762613.00Công nghiệp
BCH.F BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.8019.15%2.70Theo dõi20.000K39.401B35.800.444743.00Chăm sóc sức khỏe
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.255.85%0.29Mua24.210M9.920B-0.202583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.255.85%0.29Mua24.210M9.920B-0.202583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.60-1.85%-0.20Mua1.130M7.500B13.660.792756.00Vật liệu cơ bản
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.60-1.85%-0.20Mua1.130M7.500B13.660.792756.00Vật liệu cơ bản
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
10.000.50%0.05Mua23.300K3.500B15.300.65Tài chính
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.581.75%0.01Mua14.018M1.214B31.180.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.581.75%0.01Mua14.018M1.214B31.180.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
4.020.00%0.00Mua44.300K1.532B16.120.251677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.020.00%0.00Mua44.300K1.532B16.120.251677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.250.96%0.25Mua14.470M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.96%0.25Mua14.470M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.8028.47%1.95Mua3.100K274.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.8028.47%1.95Mua3.100K274.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.51-1.92%-0.01Mua2.088M2.706B18.470.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.51-1.92%-0.01Mua2.088M2.706B18.470.03225.00Vật liệu cơ bản
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
14.700.68%0.10Mua805.200K
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
30.009.09%2.50Mua2.800K300.000M12.342.43461.00Công nghiệp
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.009.09%2.50Mua2.800K300.000M12.342.43461.00Công nghiệp
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
11.30-0.88%-0.10Mua2.645M23.775B67.800.17Tài chính
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.9310.71%0.09Mua24.915M516.600M-0.2586.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.9310.71%0.09Mua24.915M516.600M-0.2586.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
189.002.16%4.00Sức mua mạnh3001.387B18.1110.22117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
189.002.16%4.00Sức mua mạnh3001.387B18.1110.22117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.20-0.75%-0.10Mua2.553M16.676B14.900.894759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.20-0.75%-0.10Mua2.553M16.676B14.900.894759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.250.00%0.00Mua493.100K130.561B15.435.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.250.00%0.00Mua493.100K130.561B15.435.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.85-1.16%-0.01Mua289.300K3.110B2.950.29988.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.85-1.16%-0.01Mua289.300K3.110B2.950.29988.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.146.54%0.07Mua2.034M765.072M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.146.54%0.07Mua2.034M765.072M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.593.51%0.02Mua402.900K547.200M-0.01Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.593.51%0.02Mua402.900K547.200M-0.01Công nghiệp
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
5.201.96%0.10Mua2002.444B11.630.45Tài chính
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY
21.100.48%0.10Mua7.100K4.200B11.671.802019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRC.R INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.100.48%0.10Mua7.100K4.200B11.671.802019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.7628.81%0.17Mua13.420M150.037M-0.05132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.7628.81%0.17Mua13.420M150.037M-0.05132.00Công nghệ
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-1.37%-0.10Mua132.700K7.446B11.890.611251.00Công nghiệp
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-1.37%-0.10Mua132.700K7.446B11.890.611251.00Công nghiệp
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.202.94%0.12Mua153.100K2.448B-0.11794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.202.94%0.12Mua153.100K2.448B-0.11794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.270.79%0.01Mua31.200K1.512B-0.462282.00Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.270.79%0.01Mua31.200K1.512B-0.462282.00Công nghiệp
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.161.28%0.04Mua929.500K13.760B16.220.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.161.28%0.04Mua929.500K13.760B16.220.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
34.50-1.43%-0.50Mua211.300K168.000B28.111.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.50-1.43%-0.50Mua211.300K168.000B28.111.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
32.759.17%2.75Mua7.100K881.158M39.130.84205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.759.17%2.75Mua7.100K881.158M39.130.84205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.000.56%0.05Bán47.900K6.150B-3.701438.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.000.56%0.05Bán47.900K6.150B-3.701438.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.591.72%0.01Mua1.569M1.452B16.800.031018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.591.72%0.01Mua1.569M1.452B16.800.031018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
5.700.00%0.00Mua400
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.871.08%0.02Mua5.579M6.421B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.871.08%0.02Mua5.579M6.421B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.504.17%0.02Mua4.000K257.010M-0.50357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.504.17%0.02Mua4.000K257.010M-0.50357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-1.14%-0.01Mua21.700K1.096B28.780.03163.00Tài chính
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-1.14%-0.01Mua21.700K1.096B28.780.03163.00Tài chính
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán10.105M1.358B-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán10.105M1.358B-0.0141.00Công nghệ
NOBLE.F NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
15.2039.45%4.3010.000K7.623B15.671.07389.00Tài chính
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.2618.18%0.04Mua154.400K176.000M20.300.01163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2618.18%0.04Mua154.400K176.000M20.300.01163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.93-2.53%-0.05Mua14.339M400.950M-0.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.93-2.53%-0.05Mua14.339M400.950M-0.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.121.48%0.06Mua35.300K874.096M12.060.34168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.121.48%0.06Mua35.300K874.096M12.060.34168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.611.90%0.03Mua155.300K907.046M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.611.90%0.03Mua155.300K907.046M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.12-0.88%-0.01Bán959.400K1.539B0.891.27926.00Công nghiệp
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.12-0.88%-0.01Bán959.400K1.539B0.891.27926.00Công nghiệp
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.775.48%0.04Mua27.287M627.694M25.980.03Công nghiệp
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.775.48%0.04Mua27.287M627.694M25.980.03Công nghiệp
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-2.78%-0.08Mua37.555M30.857B7.870.371102.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-2.78%-0.08Mua37.555M30.857B7.870.371102.00Tài chính
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
4.02-0.99%-0.04Sức mua mạnh773.400K2.504B67.520.06666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
4.02-0.99%-0.04Sức mua mạnh773.400K2.504B67.520.06666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAAM.F SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY FOREIGN
1.800.00%0.000471.000M21.420.07Công ty dịch vụ công cộng
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-1.19%-0.01Bán251.500K1.008B25.940.03Công nghiệp
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Bán251.500K1.008B25.940.03Công nghiệp
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-0.47%-0.25Mua20017.573B10.894.891589.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-0.47%-0.25Mua20017.573B10.894.891589.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.2011.11%0.02Mua6.674M127.723M-0.15Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2011.11%0.02Mua6.674M127.723M-0.15Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
31.5010.53%3.00Sức mua mạnh1.800K330.750M10.273.07432.00Vật liệu cơ bản
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.5010.53%3.00Sức mua mạnh1.800K330.750M10.273.07432.00Vật liệu cơ bản
TFFIF THAILAND FUTURE FUND
10.10-0.98%-0.10Bán2.969M
TIC THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
34.250.00%0.00Theo dõi300804.850M-0.22257.00Tài chính
TIC.R THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.250.00%0.00Theo dõi300804.850M-0.22257.00Tài chính
TLHPF THAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND
11.101.83%0.20Sức mua mạnh28.700K1.909B13.510.82Tài chính
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.205.77%0.12Sức mua mạnh4.219M640.640M11.220.19Chăm sóc sức khỏe
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.205.77%0.12Sức mua mạnh4.219M640.640M11.220.19Chăm sóc sức khỏe
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.833.75%0.03Mua393.500K367.019M-0.17Công nghiệp
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.833.75%0.03Mua393.500K367.019M-0.17Công nghiệp
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.771.32%0.01Mua835.900K510.295M-0.04425.00Công nghiệp
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.771.32%0.01Mua835.900K510.295M-0.04425.00Công nghiệp
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
34.750.72%0.25Mua516.100K70.001B37.720.914838.00Vật liệu cơ bản
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.750.72%0.25Mua516.100K70.001B37.720.914838.00Vật liệu cơ bản
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.801.72%0.20Mua1.100K2.944B45.210.26763.00Vật liệu cơ bản
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.801.72%0.20Mua1.100K2.944B45.210.26763.00Vật liệu cơ bản
TREIT TICON FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE
11.800.00%0.00Sức mua mạnh45.200K30.708B10.171.16Tài chính
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua724.200K474.076M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua724.200K474.076M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.841.10%0.02Theo dõi599.200K1.011B10.900.191362.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.841.10%0.02Theo dõi599.200K1.011B10.900.191362.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Mua191.868M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Mua191.868M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.243.85%0.12Mua2.351M936.000M22.820.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.243.85%0.12Mua2.351M936.000M22.820.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WG WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
179.000.00%0.00Mua14.100K3.195B23.627.58102.00Vật liệu cơ bản
WG.R WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
179.000.00%0.00Mua14.100K3.195B23.627.58102.00Vật liệu cơ bản
WHABT WHA BUSINESS COMPLEX FREEHOLD
10.100.00%0.00Sức mua mạnh1002.040B13.460.75Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất