Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 6.700.00%0.00Mua40.200K6.566B53.540.13632.00Tài chính
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.700.00%0.00Mua40.200K6.566B53.540.13632.00Tài chính
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 6.90-2.82%-0.20Mua8.541M2.246B14.860.56Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.90-2.82%-0.20Mua8.541M2.246B14.860.56Tài chính
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 0.521.96%0.01Mua366.800K624.367M-0.0916.00Tài chính
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.521.96%0.01Mua366.800K624.367M-0.0916.00Tài chính
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND) 190.506.42%11.50Sức mua mạnh2.304M44.750B13.6613.105177.00Tài chính
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING 190.506.42%11.50Sức mua mạnh2.304M44.750B13.6613.105177.00Tài chính
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED 9.150.00%0.00Mua3.300K417.005M562.380.02588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.150.00%0.00Mua3.300K417.005M562.380.02588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 22.600.00%0.00Mua36.565M24.114B15.951.42111.00Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 22.600.00%0.00Mua36.565M24.114B15.951.42111.00Tài chính
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 5.30-0.93%-0.05Mua15.441M17.832B12.440.43Tài chính
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.30-0.93%-0.05Mua15.441M17.832B12.440.43Tài chính
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY 66.500.38%0.25Mua56.164M946.428B39.911.665477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING 66.500.38%0.25Mua56.164M946.428B39.911.665477.00Công nghiệp
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED 5.500.00%0.00Mua401.400K3.630B24.130.23950.00Công nghiệp
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.500.00%0.00Mua401.400K3.630B24.130.23950.00Công nghiệp
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 0.20-4.76%-0.01Bán2.809M839.958M-0.0636.00Tài chính
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.20-4.76%-0.01Bán2.809M839.958M-0.0636.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00Mua45.218M2.559B-0.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00Mua45.218M2.559B-0.00286.00Tài chính
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.480.00%0.00Bán29.052M2.173B4.290.1165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.480.00%0.00Bán29.052M2.173B4.290.1165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE 7.152.88%0.20Mua10.082M5.046B31.310.22Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING 7.152.88%0.20Mua10.082M5.046B31.310.22Công nghiệp
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 6.800.74%0.05Mua87.400K2.160B13.780.49546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.800.74%0.05Mua87.400K4.912B14.590.625178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED 3.700.54%0.02Mua29.500K478.400M38.200.10Tài chính
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.700.54%0.02Mua29.500K478.400M38.200.10Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED 8.550.00%0.00Mua7.107M6.974B53.340.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 8.550.00%0.00Mua7.107M6.974B53.340.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED 13.001.56%0.20Mua7.856M26.880B19.190.672613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 13.001.56%0.20Mua7.856M26.880B19.190.672613.00Công nghiệp
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 40.501.25%0.50Mua1.347M294.230B12.173.2915019.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 40.501.25%0.50Mua1.347M294.230B12.173.2915019.00Tài chính
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED 11.800.00%0.00Mua131.490M35.473B27.370.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.800.00%0.00Mua131.490M35.473B27.370.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 29.000.00%0.00Mua145.900K6.394B19.831.4658.00Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 29.000.00%0.00Mua145.900K6.394B19.831.4658.00Tài chính
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY 182.001.11%2.00Mua2.841M131.175B38.755.534225.00Chăm sóc sức khỏe
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 182.001.11%2.00Mua2.841M131.175B38.755.534225.00Chăm sóc sức khỏe
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY 33.003.94%1.25Mua3.108M54.215B12.102.621453.00Tài chính
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 33.003.94%1.25Mua3.108M54.215B12.102.621453.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 1.850.54%0.01Mua110.667M34.218B25.800.071896.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.850.54%0.01Mua110.667M34.218B25.800.071896.00Tài chính
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 25.750.00%0.00Mua12.042M78.564B21.651.19Công ty dịch vụ công cộng
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.750.00%0.00Mua12.042M78.564B21.651.19Công ty dịch vụ công cộng
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED 5.503.77%0.20Mua2.541M4.841B11.580.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.503.77%0.20Mua2.541M4.841B11.580.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 0.570.00%0.00Mua1.038M3.213B12.280.0527.00Công nghiệp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.570.00%0.00Mua1.038M3.213B12.280.0527.00Công nghiệp
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT 10.000.00%0.00Bán51.500K3.500B15.630.64Tài chính
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 5.00-0.99%-0.05Mua92.485M37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.F CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 5.1045.71%1.6050.000K37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.00-0.99%-0.05Mua92.485M37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED 3.46-0.57%-0.02Mua2.601M3.341B21.680.16514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.46-0.57%-0.02Mua2.601M3.341B21.680.16514.00Vật liệu cơ bản
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED 20.802.97%0.60Mua15.114M24.240B31.680.643119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.802.97%0.60Mua15.114M24.240B31.680.643119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY 1.850.00%0.00Mua430.300K1.171B8.890.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING 1.850.00%0.00Mua430.300K1.171B8.890.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED 2.96-1.33%-0.04Mua286.800K2.271B-0.05423.00Công nghiệp
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.96-1.33%-0.04Mua286.800K2.271B-0.05423.00Công nghiệp
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.110.00%0.00Mua1.552M555.000M10.690.10264.00Công nghiệp
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.110.00%0.00Mua1.552M555.000M10.690.10264.00Công nghiệp
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION 2.323.57%0.08Mua10.185M2.634B14.190.16397.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING 2.323.57%0.08Mua10.185M2.634B14.190.16397.00Công nghiệp
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 11.804.42%0.50Sức mua mạnh1.271M2.260B50.420.22Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 11.804.42%0.50Sức mua mạnh1.271M2.260B50.420.22Chăm sóc sức khỏe
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN 46.0011.52%4.75Mua184.200K109.511B41.531.114731.00Dịch vụ Viễn thông
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY 8.750.00%0.00Mua2.876M8.346B137.560.08772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.750.00%0.00Mua2.876M8.346B137.560.08772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.69-2.82%-0.02Mua4.141M1.974B41.910.0212.00Năng lượng
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.69-2.82%-0.02Mua4.141M1.974B41.910.0212.00Năng lượng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED 0.26-3.70%-0.01Mua5.085M2.277B-0.06295.00Công nghiệp
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.26-3.70%-0.01Mua5.085M2.277B-0.06295.00Công nghiệp
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 16.10-3.59%-0.60Mua28.078M57.796B5.852.86545.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 16.10-3.59%-0.60Mua28.078M57.796B5.852.86545.00Năng lượng
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY 0.650.00%0.00Mua7.292M3.264B14.260.05169.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.650.00%0.00Mua7.292M3.264B14.260.05169.00Tài chính
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED 2.320.87%0.02Mua4.201M828.000M21.610.11119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.320.87%0.02Mua4.201M828.000M21.610.11119.00Công nghiệp
GC Vàng 5.200.97%0.05Sức mua mạnh190.800K1.030B11.120.46115.00Vật liệu cơ bản
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.200.97%0.05Sức mua mạnh190.800K1.030B11.120.46115.00Vật liệu cơ bản
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT 10.80-0.92%-0.10Mua7.320M25.329B12.180.89531.00Tài chính
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING 10.80-0.92%-0.10Mua7.320M25.329B12.180.89531.00Tài chính
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY 2.90-0.68%-0.02Mua17.832M21.662B64.790.05395.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.90-0.68%-0.02Mua17.832M21.662B64.790.05395.00Công nghiệp
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60Mua5.200K202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY 5.40-0.92%-0.05Bán12.200K2.562B11.960.46Tài chính
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 11.403.64%0.40Mua2.897M7.480B51.150.22340.00Công nghệ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.403.64%0.40Mua2.897M7.480B51.150.22340.00Công nghệ
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 40.000.00%0.00Sức mua mạnh60011.625B11.553.467002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 40.000.00%0.00Sức mua mạnh60011.625B11.553.467002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 4.625.00%0.22Mua19.115M5.720B34.680.13305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.625.00%0.22Mua19.115M5.720B34.680.13305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 9.750.00%0.00Mua413.000K5.372B22.050.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.750.00%0.00Mua413.000K5.372B22.050.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY 7.000.00%0.00Mua3.423M4.231B36.640.19882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.000.00%0.00Mua3.423M4.231B36.640.19882.00Công nghiệp
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY 21.001.45%0.30Mua9.100K4.140B10.591.962019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRC.R INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 21.001.45%0.30Mua9.100K4.140B10.591.962019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 0.992.06%0.02Bán6.455M246.671M-0.16132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING 0.992.06%0.02Bán6.455M246.671M-0.16132.00Công nghệ
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 6.950.00%0.00Mua108.036M141.854B9.620.726167.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.950.00%0.00Mua108.036M141.854B9.620.726167.00Năng lượng
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 3.081.99%0.06Mua75.621M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.081.99%0.06Mua75.621M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 5.750.00%0.00Mua23.206M45.472B8.180.795469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.750.00%0.00Mua23.206M45.472B8.180.795469.00Dịch vụ Viễn thông
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET 10.400.00%0.00Mua3.381M
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 11.30-2.59%-0.30Mua11.745M6.264B22.440.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.30-2.59%-0.30Mua11.745M6.264B22.440.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 1.821.11%0.02Mua58.400K248.841M-1.22162.00Công nghiệp
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.821.11%0.02Mua58.400K248.841M-1.22162.00Công nghiệp
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 4.46-0.45%-0.02Mua2.191M8.923B8.840.51569.00Tài chính
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 4.46-0.45%-0.02Mua2.191M8.923B8.840.51569.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 35.504.41%1.50Mua29.050M87.663B20.391.671625.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 35.504.41%1.50Sức mua mạnh29.050M87.663B20.391.671625.00Tài chính
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY 16.100.62%0.10Mua1.377M8.400B9.251.73735.00Năng lượng
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 16.100.62%0.10Mua1.377M8.400B9.251.73735.00Năng lượng
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.800.72%0.02Mua326.400K2.564B17.950.15500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.800.72%0.02Mua326.400K2.564B17.950.15500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED 2.240.90%0.02Mua2.382M5.028B-0.04956.00Công nghệ
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.240.90%0.02Mua2.382M5.028B-0.04956.00Công nghệ
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY 74.752.05%1.50Mua963.400K67.454B27.082.7118835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M-STOR MFC-STRATEGIC STORAGE FUND 10.300.98%0.10Mua200620.160M15.460.66Tài chính
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING 74.752.05%1.50Mua963.400K67.454B27.082.7118835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 14.90-0.67%-0.10Mua5.638M4.140B41.930.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 14.90-0.67%-0.10Mua5.638M4.140B41.930.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED 4.021.01%0.04Mua87.200K763.742M14.170.28692.00Vật liệu cơ bản
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.021.01%0.04Mua87.200K763.742M14.170.28692.00Vật liệu cơ bản
MFC MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY 17.102.40%0.40Mua205.300K2.098B11.681.46302.00Tài chính
MFC.R MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 17.102.40%0.40Mua205.300K2.098B11.681.46302.00Tài chính
ML MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 1.090.00%0.00Mua1.066M1.161B10.870.10201.00Tài chính
ML.R MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.090.00%0.00Mua1.066M1.161B10.870.10201.00Tài chính
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 2.360.85%0.02Mua12.250M8.122B1671.430.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.360.85%0.02Mua12.250M8.122B1671.430.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY 1.621.25%0.02Mua174.300K2.080B-0.10150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất