Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.882.52%0.12Mua16.718M2.733B5.620.87Tài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.882.52%0.12Mua16.718M2.733B5.620.87Tài chính
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-2.67%-0.04Mua2.833M876.000M11.600.13Công nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-2.67%-0.04Mua2.833M876.000M11.600.13Công nghiệp
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.195.56%0.01Mua1.192M759.962M-0.0936.00Tài chính
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.195.56%0.01Mua1.192M759.962M-0.0936.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh11.626M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức bán mạnh11.626M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.550.00%0.00Mua17.864M2.505B6.800.08137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.550.00%0.00Mua17.864M2.505B6.800.08137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.506.06%0.20Mua6.934M2.541B42.320.08Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.506.06%0.20Mua6.934M2.541B42.320.08Công nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.821.44%0.04Mua3.192M5.938B18.400.15104.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.821.44%0.04Mua3.192M5.938B18.400.15104.00Tài chính
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.541.99%0.03Mua2.350M950.657M20.570.08Công nghiệp
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.541.99%0.03Mua2.350M950.657M20.570.08Công nghiệp
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.903.68%0.60Mua9.557M13.784B78.350.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.903.68%0.60Mua9.557M13.784B78.350.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
36.25-0.68%-0.25Mua317.000K23.109B21.351.70398.00Công nghiệp
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
36.25-0.68%-0.25Mua317.000K23.109B21.351.70398.00Công nghiệp
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
10.405.05%0.50Sức mua mạnh22.513M20.800B-0.172583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.405.05%0.50Sức mua mạnh22.513M20.800B-0.172583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.209.09%0.10Mua70.948M4.235B9.230.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.209.09%0.10Mua70.948M4.235B9.230.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
51.503.00%1.50Sức mua mạnh10.201M206.283B30.731.6811879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.503.00%1.50Sức mua mạnh10.201M206.283B30.731.6811879.00Công nghiệp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.531.92%0.01Sức mua mạnh5.399M2.989B-0.0127.00Công nghiệp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.531.92%0.01Sức mua mạnh5.399M2.989B-0.0127.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.902.38%0.30Mua41.863M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.902.38%0.30Mua41.863M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
78.254.68%3.50Mua5.823M78.250B55.991.402750.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
78.254.68%3.50Mua5.823M78.250B55.991.402750.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
87.750.57%0.50Mua24.400M788.258B37.042.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
87.750.57%0.50Mua24.400M788.258B37.042.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
6.050.83%0.05Mua860.800K5.735B11.930.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.050.83%0.05Mua860.800K5.735B11.930.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
58.75-0.84%-0.50Mua8.483M139.109B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
58.75-0.84%-0.50Mua8.483M139.109B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.563.70%0.02Mua4.896M1.557B39.630.0112.00Năng lượng
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.563.70%0.02Mua4.896M1.557B39.630.0112.00Năng lượng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0525.00%0.01Mua12.837M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua12.837M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Sức bán mạnh4.940M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Sức bán mạnh4.940M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.501.35%0.10Mua4.743M4.500B32.170.23605.00Chăm sóc sức khỏe
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.501.35%0.10Mua4.743M4.500B32.170.23605.00Chăm sóc sức khỏe
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.742.75%0.10Mua10.611M3.447B13.200.28386.00Công nghiệp
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.742.75%0.10Mua10.611M3.447B13.200.28386.00Công nghiệp
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.150.00%0.00Mua11.109M20.020B22.140.322695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.150.00%0.00Mua11.109M20.020B22.140.322695.00Vật liệu cơ bản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.452.27%0.01Mua38.657M1.748B10.530.04260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.452.27%0.01Mua38.657M1.748B10.530.04260.00Tài chính
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.142.88%0.06Mua144.800K1.244B-0.20Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.142.88%0.06Mua144.800K1.244B-0.20Tài chính
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.249.09%0.02Mua19.104M1.295B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.249.09%0.02Mua19.104M1.295B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.00-0.28%-0.25Mua65.100K130.195B16.985.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.00-0.28%-0.25Mua65.100K130.195B16.985.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
8.400.00%0.00Bán244.000K19.519B9.100.92735.00Tài chính
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.400.00%0.00Bán244.000K19.519B9.100.92735.00Tài chính
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.455.67%0.40Mua15.954M9.685B77.360.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.455.67%0.40Mua15.954M9.685B77.360.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.402.41%0.08Mua548.200K1.678B9.620.3569.00Tài chính
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.402.41%0.08Mua548.200K1.678B9.620.3569.00Tài chính
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
6.755.47%0.35Mua10.099M4.096B24.430.28882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.755.47%0.35Mua10.099M4.096B24.430.28882.00Công nghiệp
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28-0.61%-0.02Mua173.500K1.640B10.910.30156.00Công nghệ
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.28-0.61%-0.02Mua173.500K1.640B10.910.30156.00Công nghệ
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
64.500.78%0.50Mua5.199M206.814B19.233.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
64.500.78%0.50Mua5.199M206.814B19.233.3573.00Dịch vụ Viễn thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.850.00%0.00Mua77.055M64.008B14.070.605469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.850.00%0.00Mua77.055M64.008B14.070.605469.00Dịch vụ Viễn thông
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.382.22%0.03Mua12.486M2.963B45.570.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.382.22%0.03Mua12.486M2.963B45.570.0394.00Tài chính
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
12.801.59%0.20Mua6.389M9.398B329.730.041476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.801.59%0.20Mua6.389M9.398B329.730.041476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
17.702.31%0.40Mua215.300K3.085B15.621.13290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.702.31%0.40Mua215.300K3.085B15.621.13290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.506.60%0.65Mua11.739M10.710B35.750.291251.00Công nghiệp
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.506.60%0.65Mua11.739M10.710B35.750.291251.00Công nghiệp
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
71.00-1.05%-0.75Mua12.072M60.119B10.596.714019.00Tài chính
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
71.00-1.05%-0.75Mua12.072M60.119B10.596.714019.00Tài chính
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.510.00%0.00Mua2.138M31.987B10.170.151504.00Tài chính
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.510.00%0.00Mua2.138M31.987B10.170.151504.00Tài chính
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.442.52%0.06Mua18.711M5.526B51.060.05956.00Công nghệ
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.442.52%0.06Mua18.711M5.526B51.060.05956.00Công nghệ
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.760.85%0.04Sức mua mạnh186.000K3.903B9.930.48449.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.760.85%0.04Sức mua mạnh186.000K3.903B9.930.48449.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
2.042.00%0.04Mua189.900K1.595B-0.04588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
2.042.00%0.04Mua189.900K1.595B-0.04588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua4.513M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua4.513M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.980.00%0.00Mua222.200K763.743M8.150.49692.00Vật liệu cơ bản
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.980.00%0.00Mua222.200K763.743M8.150.49692.00Vật liệu cơ bản
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
23.502.17%0.50Mua6.987M39.831B10.862.16563.00Tài chính
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.502.17%0.50Mua6.987M39.831B10.862.16563.00Tài chính
MIPF MILLIONAIRE PROPERTY FUND
17.204.24%0.70Mua3003.268B17.151.00Tài chính
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.023.06%0.06Mua30.637M7.011B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.023.06%0.06Mua30.637M7.011B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
58.250.43%0.25Mua9.743M123.490B31.821.83Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.250.43%0.25Mua9.743M123.490B31.821.83Tài chính
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.840.71%0.02Mua33.129M4.374B7.230.39545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.840.71%0.02Mua33.129M4.374B7.230.39545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán1.687M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán1.687M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.983.11%0.12Mua4.336M923.380M-0.30614.00Công nghiệp
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.983.11%0.12Mua4.336M923.380M-0.30614.00Công nghiệp
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.000.00%0.00Bán15.100K4.351B146.950.0354.00Vật liệu cơ bản
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán15.100K4.351B146.950.0354.00Vật liệu cơ bản
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.002.04%0.04Mua3.022M4.097B12.600.16171.00Tài chính
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.002.04%0.04Mua3.022M4.097B12.600.16171.00Tài chính
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
53.750.47%0.25Mua22.700K8.600B22.242.421470.00Chăm sóc sức khỏe
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.750.47%0.25Mua22.700K8.600B22.242.421470.00Chăm sóc sức khỏe
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.653.76%0.35Mua30.562M23.634B6.621.46706.00Tài chính
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.653.76%0.35Mua30.562M23.634B6.621.46706.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.210.00%0.00Mua8.655M4.214B-0.12101.00Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.210.00%0.00Mua8.655M4.214B-0.12101.00Tài chính
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
60.250.42%0.25Sức bán mạnh13.600K27.113B18.693.225152.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.250.42%0.25Sức bán mạnh13.600K27.113B18.693.225152.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.241.89%0.06Mua230.600K874.800M16.220.20Vật liệu cơ bản
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.241.89%0.06Mua230.600K874.800M16.220.20Vật liệu cơ bản
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.952.87%0.25Mua29.571M34.749B48.090.19353.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.952.87%0.25Mua29.571M34.749B48.090.19353.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.652.98%0.25Mua11.700K875.380M112.100.08Vật liệu cơ bản
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.652.98%0.25Mua11.700K875.380M112.100.08Vật liệu cơ bản
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.801.47%0.20Mua1.127M6.647B12.441.11Tài chính
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.900.93%0.10Sức mua mạnh1.514M8.571B36.980.291915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.900.93%0.10Sức mua mạnh1.514M8.571B36.980.291915.00Chăm sóc sức khỏe
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.107.06%0.60Sức mua mạnh47.298M22.750B28.750.32943.00Năng lượng
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.107.06%0.60Sức mua mạnh47.298M22.750B28.750.32943.00Năng lượng
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
22.500.90%0.20Sức mua mạnh4.965M49.252B7.203.133383.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.500.90%0.20Sức mua mạnh4.965M49.252B7.203.133383.00Tài chính
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
9.606.67%0.60Mua22.516M14.969B56.620.17776.00Công nghiệp
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.606.67%0.60Mua22.516M14.969B56.620.17776.00Công nghiệp
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.680.00%0.00Mua20.131M4.677B46.510.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.680.00%0.00Mua20.131M4.677B46.510.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.851.74%0.10Mua86.000K2.340B22.810.26477.00Vật liệu cơ bản
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.851.74%0.10Mua86.000K2.340B22.810.26477.00Vật liệu cơ bản
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.583.57%0.02Mua4.803M756.705M39.270.01932.00Năng lượng
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.583.57%0.02Mua4.803M756.705M39.270.01932.00Năng lượng
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.953.48%0.20Mua1.164M3.249B54.080.11642.00Chăm sóc sức khỏe
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.953.48%0.20Mua1.164M3.249B54.080.11642.00Chăm sóc sức khỏe
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.781.61%0.06Mua47.506M25.907B19.870.191319.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.781.61%0.06Mua47.506M25.907B19.870.191319.00Tài chính
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.29-2.27%-0.03Bán80.600K387.000M22.250.06Công ty dịch vụ công cộng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.29-2.27%-0.03Bán80.600K387.000M22.250.06Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất