Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Bán1.425M618.000M9.770.11Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Bán1.425M618.000M9.770.11Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.17-5.56%-0.01Bán16.724M763.253M-0.09847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.17-5.56%-0.01Bán16.724M763.253M-0.09847.00Công nghệ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.73-1.35%-0.01Mua876.400K709.116M10.930.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.73-1.35%-0.01Mua876.400K709.116M10.930.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
25.750.00%0.00Mua5.491M35.456B-0.321254.00Năng lượng
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.750.00%0.00Mua5.491M35.456B-0.321254.00Năng lượng
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.900.00%0.00Mua23.145M166.607B31.030.353647.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.900.00%0.00Mua23.145M166.607B31.030.353647.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
14.201.43%0.20Mua62.528M178.572B43.050.334248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.201.43%0.20Mua62.528M178.572B43.050.334248.00Công nghiệp
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.992.58%0.05Mua14.000K582.000M58.790.03456.00Vật liệu cơ bản
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.992.58%0.05Mua14.000K582.000M58.790.03456.00Vật liệu cơ bản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.480.81%0.02Mua2.055M5.290B44.640.06542.00Tài chính
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.480.81%0.02Mua2.055M5.290B44.640.06542.00Tài chính
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.330.00%0.00Bán1.332M1.777B11.060.03230.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.330.00%0.00Bán1.332M1.777B11.060.03230.00Vật liệu cơ bản
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
47.750.53%0.25Mua464.800K59.251B16.502.8811314.00Công nghiệp
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
47.750.53%0.25Mua464.800K59.251B16.502.8811314.00Công nghiệp
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.042.51%0.05Mua2.886M1.194B9.490.21154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.042.51%0.05Mua2.886M1.194B9.490.21154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.82-3.70%-0.07Bán2.292M1.134B10.670.18266.00Công nghiệp
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.82-3.70%-0.07Bán2.292M1.134B10.670.18266.00Công nghiệp
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01Mua4.312M298.503M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua4.312M298.503M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.543.85%0.02Mua1.256M1.302B49.710.011018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.543.85%0.02Mua1.256M1.302B49.710.011018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.000.00%0.00Bán77.600K2.581B4.610.65718.00Tài chính
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.000.00%0.00Bán77.600K2.581B4.610.65718.00Tài chính
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
1.606.67%0.10Mua10.100K207.000M-0.05Tài chính
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán539.900K1.358B26.320.0041.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán539.900K1.358B26.320.0041.00Công nghệ
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.000.00%0.00Sức bán mạnh326.800K6.217B-0.891824.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.000.00%0.00Sức bán mạnh326.800K6.217B-0.891824.00Công nghiệp
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.821.23%0.01Mua16.408M7.021B5.390.151102.00Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.821.23%0.01Mua16.408M7.021B5.390.151102.00Tài chính
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.512.00%0.01Mua9.070M429.928M199.200.00Công nghiệp
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.512.00%0.01Mua9.070M429.928M199.200.00Công nghiệp
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.20-4.76%-0.01Bán769.500K2.378B-0.12923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.20-4.76%-0.01Bán769.500K2.378B-0.12923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEG THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
37.500.67%0.25Mua1.303M
SEG.R THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.500.67%0.25Mua1.303M
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.06-0.96%-0.02Bán36.700K1.331B13.220.16519.00Vật liệu cơ bản
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.06-0.96%-0.02Bán36.700K1.331B13.220.16519.00Vật liệu cơ bản
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
3.809.20%0.32Mua407.400K942.765M-0.68Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.809.20%0.32Mua407.400K942.765M-0.68Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.923.23%0.06Mua6.786M799.800M-0.07221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.923.23%0.06Mua6.786M799.800M-0.07221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh7.268M505.747M11.600.00Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh7.268M505.747M11.600.00Công nghiệp
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.080.00%0.00Theo dõi5.300K163.800M-0.07600.00Vật liệu cơ bản
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.080.00%0.00Theo dõi5.300K163.800M-0.07600.00Vật liệu cơ bản
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45-4.61%-0.07Bán2.868M384.882M-0.18135.00Tài chính
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.45-4.61%-0.07Bán2.868M384.882M-0.18135.00Tài chính
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
27.500.92%0.25Mua1.854M23.137B57.680.473632.00Chăm sóc sức khỏe
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.500.92%0.25Mua1.854M23.137B57.680.473632.00Chăm sóc sức khỏe
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
52.500.96%0.50Mua15.000K3.008B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.500.96%0.50Mua15.000K3.008B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
26.500.95%0.25Mua1.389M21.226B16.511.59931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.500.95%0.25Mua1.389M21.226B16.511.59931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Bán3.221M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán3.221M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.300.00%0.00Mua1.971M12.045B13.770.46723.00Tài chính
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.300.00%0.00Mua1.971M12.045B13.770.46723.00Tài chính
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Mua1.067M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua1.067M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
WIIK WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.00%0.00Mua5.095M573.029M85.900.02142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WIIK.R WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.00%0.00Mua5.095M573.029M85.900.02142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất