Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.561.82%0.01Mua2.843M673.337M-0.0716.00Tài chính
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.561.82%0.01Mua2.843M673.337M-0.0716.00Tài chính
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
197.50-0.75%-1.50Mua892.200K49.750B14.1914.035177.00Tài chính
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
197.50-0.75%-1.50Mua892.200K49.750B14.1914.035177.00Tài chính
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
11.900.85%0.10Sức mua mạnh13.700K4.223B16.480.72Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua10.453M2.560B300.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua10.453M2.560B300.000.00286.00Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.752.09%0.20Mua4.145M7.789B44.270.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.752.09%0.20Mua4.145M7.789B44.270.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
11.500.00%0.00Sức mua mạnh286.400K
BKKCP BANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
13.000.00%0.00Sức mua mạnh99.500K
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
12.500.00%0.00Sức mua mạnh4.719M
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
77.75-0.64%-0.50Sức mua mạnh29.258M702.920B33.032.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.75-0.64%-0.50Sức mua mạnh29.258M702.920B33.032.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
30.000.84%0.25Sức mua mạnh2.299M65.821B16.751.78Tài chính
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.100.00%0.00Mua702.800K12.668B14.660.89Tài chính
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
5.850.86%0.05Mua453.500K5.498B11.440.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.850.86%0.05Mua453.500K5.498B11.440.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
11.900.85%0.10Sức mua mạnh1.549M19.632B16.810.70161.00Công ty dịch vụ công cộng
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
11.900.85%0.10Sức mua mạnh1.549M19.632B16.810.70161.00Công ty dịch vụ công cộng
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
12.600.80%0.10Mua5.552M26.069B15.630.80Tài chính
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Bán1.282M375.652M24.240.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán1.282M375.652M24.240.00193.00Công nghệ
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
25.000.00%0.00Mua114.100K13.239B18.161.38Tài chính
GC Vàng
5.15-0.00%-0.00Mua52.900K1.030B11.170.46115.00Vật liệu cơ bản
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.15-0.00%-0.00Mua52.900K1.030B11.170.46115.00Vật liệu cơ bản
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
8.400.00%0.00Mua624.900K19.519B9.100.92735.00Tài chính
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.400.00%0.00Mua624.900K19.519B9.100.92735.00Tài chính
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
19.60-0.51%-0.10Mua1.932M3.925B10.651.851579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.60-0.51%-0.10Mua1.932M3.925B10.651.851579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.060.66%0.02Mua208.200K1.500B8.600.3569.00Tài chính
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.060.66%0.02Mua208.200K1.500B8.600.3569.00Tài chính
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.242.91%0.12Mua4.369M3.626B9.910.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.242.91%0.12Mua4.369M3.626B9.910.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LHSC LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD
18.201.68%0.30Mua350.400K8.736B15.531.15Tài chính
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
2.100.00%0.00Bán340.000K1.641B-0.05588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
2.100.00%0.00Bán340.000K1.641B-0.05588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.900.53%0.01Mua480.600K756.000M15.380.12Vật liệu cơ bản
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.900.53%0.01Mua480.600K756.000M15.380.12Vật liệu cơ bản
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
1.401.45%0.02Bán3.300K190.440M29.420.05Tài chính
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.650.00%0.00Mua126.400K5.175B13.770.63352.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.650.00%0.00Mua126.400K5.175B13.770.63352.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.081.99%0.06Mua588.500K906.000M22.600.13531.00Công ty dịch vụ công cộng
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.081.99%0.06Mua588.500K906.000M22.600.13531.00Công ty dịch vụ công cộng
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
20.20-0.49%-0.10Mua3.103M44.437B6.503.133383.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.20-0.49%-0.10Mua3.103M44.437B6.503.133383.00Tài chính
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.70-1.44%-0.20Mua34.260M23.213B26.520.5212894.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.70-1.44%-0.20Mua34.260M23.213B26.520.5212894.00Năng lượng
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.401.52%0.20Sức mua mạnh1.286M10.520B11.911.11Tài chính
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
462.00-1.70%-8.00Mua4.769M564.000B12.8236.6752971.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
462.00-1.70%-8.00Mua4.769M564.000B12.8236.6752971.00Công nghiệp
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
218.00-0.91%-2.00Mua113.300K65.560B19.9111.055700.00Vật liệu cơ bản
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
218.00-0.91%-2.00Mua113.300K65.560B19.9111.055700.00Vật liệu cơ bản
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-2.86%-0.15Sức mua mạnh1.676M2.906B110.290.05Năng lượng
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-2.86%-0.15Sức mua mạnh1.676M2.906B110.290.05Năng lượng
SIRIP SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
11.300.00%0.00Mua5.100K1.921B472.010.02Tài chính
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Mua3.888M606.896M-0.02Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua3.888M606.896M-0.02Công nghiệp
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
19.000.53%0.10Mua14.321M29.778B30.430.621105.00Vật liệu cơ bản
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.000.53%0.10Mua14.321M29.778B30.430.621105.00Vật liệu cơ bản
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
3.840.00%0.00Mua186.800K1.267B7.560.512154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
3.840.00%0.00Mua186.800K1.267B7.560.512154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFFIF THAILAND FUTURE FUND
11.900.00%0.00Mua5.361M
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
37.250.00%0.00Mua25.600K6.705B19.841.881161.00Chăm sóc sức khỏe
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.250.00%0.00Mua25.600K6.705B19.841.881161.00Chăm sóc sức khỏe
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.402.70%0.30Mua258.100K2.817B33.720.33763.00Vật liệu cơ bản
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.402.70%0.30Mua258.100K2.817B33.720.33763.00Vật liệu cơ bản
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.761.33%0.01Mua366.100K6.316B-0.02Vật liệu cơ bản
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.761.33%0.01Mua366.100K6.316B-0.02Vật liệu cơ bản
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.000.00%0.00Mua11.281M51.870B17.810.73321.00Công ty dịch vụ công cộng
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.000.00%0.00Mua11.281M51.870B17.810.73321.00Công ty dịch vụ công cộng
TVI THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
3.960.00%0.00Sức mua mạnh589.700K1.200B11.040.36490.00Tài chính
TVI.R THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.960.00%0.00Sức mua mạnh589.700K1.200B11.040.36490.00Tài chính
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.090.00%0.00Mua294.791M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.090.00%0.00Mua294.791M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
14.202.90%0.40Sức mua mạnh1.256M31.029B17.240.80Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất