Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.293.57%0.01Bán2.434M355.033M-0.23Tài chính
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.293.57%0.01Bán2.434M355.033M-0.23Tài chính
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.651.56%0.01Mua6.100K1.040B25.000.03Tài chính
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.651.56%0.01Mua6.100K1.040B25.000.03Tài chính
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.903.45%0.03Mua5.419M1.740BDịch vụ Phân phối
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.903.45%0.03Mua5.419M1.740BDịch vụ Phân phối
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
13.800.00%0.00Sức mua mạnh103.400K5.882B15.180.91Tài chính
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.830.00%0.00Sức mua mạnh12.000K878.576M32.330.06Khoáng sản phi năng lượng
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.830.00%0.00Sức mua mạnh12.000K878.576M32.330.06Khoáng sản phi năng lượng
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán5.402M853.248M-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán5.402M853.248M-0.00Tài chính
B-WORK BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
12.600.80%0.10Sức mua mạnh107.100K4.647B17.290.72Tài chính
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.21-4.55%-0.01Mua87.800K424.626M-0.05Dịch vụ Công nghệ
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.21-4.55%-0.01Mua87.800K424.626M-0.05Dịch vụ Công nghệ
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
42.000.00%0.00Mua41.700K12.600B8.724.82Công nghiệp Chế biến
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.000.00%0.00Mua41.700K12.600B8.724.82Công nghiệp Chế biến
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
41.756.37%2.50Mua4.639M23.015B1.56Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.756.37%2.50Mua4.639M23.015B33.741.16Tài chính
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.953.17%0.06Mua1.552M3.119B-0.03Dịch vụ Công nghiệp
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.953.17%0.06Mua1.552M3.119B-0.03Dịch vụ Công nghiệp
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.316.90%0.02Mua17.458M858.089M60.420.00Khoáng sản phi năng lượng
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.316.90%0.02Mua17.458M858.089M60.420.00Khoáng sản phi năng lượng
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.230.82%0.01Bán644.200K1.181B23.640.05Khoáng sản phi năng lượng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.230.82%0.01Bán644.200K1.181B23.640.05Khoáng sản phi năng lượng
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.10-0.76%-0.10Mua200.100K12.668B14.150.93Tài chính
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0433.33%0.01Mua1.400K375.652M2.220.01Công nghệ Điện tử
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0433.33%0.01Mua1.400K375.652M2.220.01Công nghệ Điện tử
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
7.053.68%0.25Sức mua mạnh2.625M5.499B9.080.75Dịch vụ Khách hàng
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.053.68%0.25Sức mua mạnh2.625M5.499B9.130.74Dịch vụ Khách hàng
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
18.705.06%0.90Mua1.228M3.259B11.831.50Bán Lẻ
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.705.06%0.90Mua1.228M3.259B11.831.50Bán Lẻ
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Bán113.600K1.918B19.890.11Công nghiệp Chế biến
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Bán113.600K1.918B19.890.11Công nghiệp Chế biến
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.44-0.81%-0.02Mua264.500K1.610B57.750.04Khoáng sản phi năng lượng
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.44-0.81%-0.02Mua264.500K1.610B57.750.04Khoáng sản phi năng lượng
PL.R PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.660.00%0.00Mua52.600K1.587B8.250.32Tài chính
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.700.94%0.10Mua2.800K646.818M11.230.94Dịch vụ Thương mại
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.700.94%0.10Mua2.800K646.818M11.230.94Dịch vụ Thương mại
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.50-0.66%-0.01Mua3.958M1.830B12.320.12Khách hàng Lâu năm
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.50-0.66%-0.01Mua3.958M1.830B12.320.12Khách hàng Lâu năm
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
15.001.35%0.20Mua4.632M32.828B6.042.45Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.001.35%0.20Mua4.632M32.828B5.852.53Tài chính
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
14.004.48%0.60Mua1.284M5.953B6.372.10Sản xuất Chế tạo
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
14.004.48%0.60Mua1.284M5.953B6.072.21Sản xuất Chế tạo
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
3.862.66%0.10Mua22.400K3.686B21.280.18Công ty dịch vụ công cộng
SCG.R SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.862.66%0.10Mua22.400K3.686B21.280.18Công ty dịch vụ công cộng
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.95-1.65%-0.10Mua97.400K1.785B8.280.73Khoáng sản phi năng lượng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.95-1.65%-0.10Mua97.400K1.785B8.280.73Khoáng sản phi năng lượng
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.87-4.10%-0.08Mua4.217M982.709M-0.84Công nghệ Điện tử
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.87-4.10%-0.08Mua4.217M982.709M-0.84Công nghệ Điện tử
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.200.97%0.05Mua226.100K10.396B42.390.122568.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.200.97%0.05Mua226.100K10.396B0.132240.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
7.805.41%0.40Mua588.700K2.417B-0.15Dịch vụ Công nghiệp
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.805.41%0.40Mua588.700K2.417B-0.22Dịch vụ Công nghiệp
SUPEREIF SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE
11.400.88%0.10Mua1.049M5.871BTài chính
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
3.100.65%0.02Mua5001.023B5.280.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
3.100.65%0.02Mua5001.023B3.980.77Hàng tiêu dùng không lâu bền
TIF1 THAI INDUSTRIAL FUND 1
9.150.00%0.00Sức mua mạnh10.000K823.500M12.810.71Tài chính
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.730.00%0.00Mua2.430M447.494M-0.01Sản xuất Chế tạo
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.730.00%0.00Mua2.430M447.494M-0.01Sản xuất Chế tạo
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.201.85%0.04Sức mua mạnh1.405M1.760B19.490.11Bán Lẻ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.201.85%0.04Sức mua mạnh1.405M1.760B19.490.11Bán Lẻ
TNPF TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY
2.90-0.00%-0.00Mua1.200K424.659M24.190.12Tài chính
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.440.45%0.02Mua44.700K2.623B8.490.52Dịch vụ Khách hàng
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.440.45%0.02Mua44.700K2.623B8.490.52Dịch vụ Khách hàng
TTLPF TALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND
22.000.00%0.00Mua11.600K3.960B11.951.84Tài chính
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.901.27%0.20Mua16.736M75.872B19.630.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.901.27%0.20Mua16.736M19.580.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.07-12.50%-0.01Bán38.064M690.668M14.290.01Dịch vụ Phân phối
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.07-12.50%-0.01Bán38.064M592.827M14.550.01Dịch vụ Phân phối
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán741.700K263.250M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán741.700K263.250M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất