Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thái Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị134.744B THB1.88%+0.96%6.243MDịch vụ Thương mại18
Hàng Nông sản/Chế biến623.419B THB3.37%−2.09%12.251MCông nghiệp Chế biến44
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh33.815B THB3.65%−0.69%1.754MVận chuyển10
Hàng không605.483B THB0.00%+1.49%1.502MVận chuyển7
Sản xuất Năng lượng Thay thế532.021B THB1.59%+0.90%5.397MCông ty dịch vụ công cộng24
Trang phục / Giày dép13.564T THB0.02%+1.80%69.297KHàng tiêu dùng không lâu bền19
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép2.518B THB0.91%+1.11%87.614KBán Lẻ8
Bộ phận tự động hóa: OEM79.776B THB6.28%−0.12%120.157KSản xuất Chế tạo20
Hậu mãi ô tô20.695B THB3.35%+0.82%69.849KKhách hàng Lâu năm8
Đồ uống: Không cồn396.612B THB2.65%−0.17%2.854MHàng tiêu dùng không lâu bền16
Phát thanh truyền hình18.005B THB1.37%−1.42%2.081MDịch vụ Khách hàng8
Sản phẩm Xây dựng42.485B THB2.64%−1.19%1.468MSản xuất Chế tạo14
Hóa chất: Nông nghiệp8.974B THB5.77%+0.50%8.334KCông nghiệp Chế biến6
Hóa chất: Đặc biệt1.059T THB2.48%+0.78%4.293MCông nghiệp Chế biến20
Than143.612B THB13.71%+0.45%45.579MNăng lượng Mỏ6
In ấn thương mại /Theo mẫu27.147B THB1.78%+0.51%162.34KDịch vụ Thương mại16
Thiết bị ngoại vi máy tính31.559B THB3.27%0.00%907.982KCông nghệ Điện tử2
Vật liệu Xây dựng235.205B THB6.45%+0.11%2.514MKhoáng sản phi năng lượng34
Bao bì/Đóng gói637.842B THB2.42%+0.17%7.4MCông nghiệp Chế biến42
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu3.202B THB4.57%+0.51%1.354MDịch vụ Công nghệ2
Cửa hàng Bách hóa464.387B THB1.25%+1.99%6.031MBán Lẻ2
Cửa hàng Giảm giá3.42B THB+0.59%3.701KBán Lẻ2
Công ty Điện lực1.993T THB2.15%−0.54%6.909MCông ty dịch vụ công cộng34
Sản phẩm Điện3.906T THB0.53%+0.00%2.563MSản xuất Chế tạo25
Linh kiện Điện tử176.822B THB2.53%+3.02%9.896MCông nghệ Điện tử8
Thiết bị/ Công cụ điện41.086B THB2.82%−0.45%1.029MCông nghệ Điện tử4
Sản xuất Thiết bị ĐIện1.935T THB0.52%−0.32%10.182MCông nghệ Điện tử4
Phân phối Điện tử124.584B THB4.49%+0.04%7.51MDịch vụ Phân phối28
Cửa hàng điện tử / Gia dụng145.709B THB2.47%−1.19%8.7MBán Lẻ8
Kỹ sư & Xây dựng282.191B THB1.01%+1.01%4.767MDịch vụ Công nghiệp72
Dịch vụ Môi trường7.115B THB0.28%−0.14%6.126MDịch vụ Công nghiệp6
Tài chính/Cho thuê969.646B THB2.91%−0.52%4.344MTài chính56
Tập đoàn Tài chính7.634B THB4.66%−0.16%226.414KTài chính5
Phân phối Thực phẩm64.33B THB4.23%+0.08%209.347KDịch vụ Phân phối10
Bán lẻ Thực phẩm1.526T THB1.62%+0.82%22.657MBán Lẻ8
Thực phẩm: Đa dạng hóa238.358B THB1.99%+0.42%1.596MHàng tiêu dùng không lâu bền14
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa329.512B THB2.69%+0.09%6.71MHàng tiêu dùng không lâu bền18
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo244.261B THB2.13%+0.15%2.574MHàng tiêu dùng không lâu bền32
Lâm sản6.752B THB8.53%0.00%14.223KKhoáng sản phi năng lượng2
Phân phối Gas37.943B THB3.38%−1.87%1.213MCông ty dịch vụ công cộng8
Nội thất Gia đình59.919B THB3.02%−0.34%1.303MKhách hàng Lâu năm18
Chuỗi Cải tạo Nhà Ở479.43B THB2.65%+0.21%10.473MBán Lẻ4
Xây dựng nhà141.804B THB6.04%−0.13%8.36MKhách hàng Lâu năm18
Quản lý Bệnh viện1.72T THB1.71%−0.94%22.007MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe46
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền430.726B THB0.00%−0.23%7.765MDịch vụ Khách hàng28
Chăm sóc cá nhân/Gia đình31.916B THB2.87%+0.08%712.252KHàng tiêu dùng không lâu bền10
Tập đoàn Công nghiệp6.574B THB7.30%0.00%59.715KSản xuất Chế tạo4
Máy móc Công nghiệp19.583B THB1.73%+0.74%1.811MSản xuất Chế tạo30
Đặc sản Công nghiệp201.395B THB5.32%−0.02%1.904MCông nghiệp Chế biến26
Dịch vụ Công nghệ thông tin187.247B THB1.22%+4.24%4.688MDịch vụ Công nghệ38
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ35.841B THB3.38%+0.06%441.411KTài chính6
Dầu3.193T THB4.98%+0.18%43.842MNăng lượng Mỏ4
Bán lẻ qua Internet6.633T THB0.01%+1.23%3.185MBán Lẻ5
Phần mềm / Dịch vụ Internet15.113T THB0.01%−0.61%13.173KDịch vụ Công nghệ10
Ngân hàng / Môi giới đầu tư146.358B THB5.55%−0.30%2.624MTài chính22
Quản lý Đầu tư67.287B THB5.90%+0.62%2.911MTài chính10
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ204.914B THB9.76%−0.26%5.406MHỗn hợp25
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế300.202B THB2.95%−0.19%5.132MTài chính8
Các Ngân hàng lớn1.023T THB4.92%+0.31%52.348MTài chính10
Viễn thông39.871B THB0.00%0.00%232.627MTruyền thông2
Vận tải biển106.875B THB11.93%+1.79%6.118MVận chuyển18
Nhà phân phối Y tế34.005B THB3.50%+1.70%1.733MDịch vụ Phân phối14
Chuyên khoa Y tế14.615B THB4.09%+0.74%211.978KCông nghệ Sức khỏe4
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng118.705B THB2.30%+1.76%611.323KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
Chế tạo Kim loại28.137B THB2.99%+0.48%149.156KSản xuất Chế tạo16
Dịch vụ thương mại hỗn hợp197.675B THB2.56%+1.19%2.713MDịch vụ Thương mại48
Sản xuất hỗn hợp79.26B THB8.81%+0.76%2.753MSản xuất Chế tạo26
Xe cơ giới21.107B THB5.58%+0.85%909.179KKhách hàng Lâu năm4
Phim / Giải trí111.02B THB1.21%−0.10%4.08MDịch vụ Khách hàng26
Bảo hiểm nhiều Rủi ro3.477T THB0.03%−0.58%188.031KTài chính9
Thiết bị / Vật tư văn phòng2.556B THB1.67%+0.40%10.503KSản xuất Chế tạo6
Lọc/Tiếp thị Dầu khí896.22B THB4.35%+0.08%7.25MNăng lượng Mỏ18
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu733.9M THB4.58%+1.70%72.507KDịch vụ Công nghiệp2
Dịch vụ tiêu dùng khác84.8B THB0.85%−0.03%446.12KDịch vụ Khách hàng10
Đặc sản tiêu dùng khác22.252B THB1.02%+0.72%935.935KKhách hàng Lâu năm6
Giao thông vận tải khác2.397T THB1.41%−1.10%45.993MVận chuyển28
Phần mềm đã đóng gói2.506T THB0.03%+2.53%14.28KDịch vụ Công nghệ9
Dịch vụ nhân sự3.12B THB+1.96%295.325KDịch vụ Thương mại2
Dược phẩm: Chính12.236B THB2.29%+1.16%54.417KCông nghệ Sức khỏe8
Dược phẩm: Khác73.35B THB3.92%−1.82%3.423MCông nghệ Sức khỏe6
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn84.678B THB5.13%+0.08%7.642KTài chính16
Xuất bản: Sách / Tạp chí43.129B THB1.38%+0.65%44.169KDịch vụ Khách hàng8
Xuất bản: Báo chí2.947B THB3.14%0.00%601Dịch vụ Khách hàng2
Bột giấy14.43B THB5.41%0.00%74.475KCông nghiệp Chế biến2
Phát triển Bất động sản1.816T THB3.21%+0.40%10.541MTài chính132
Quỹ Đầu tư Bất động sản264.449B THB8.41%−0.91%1.375MTài chính51
Ngân hàng khu vực2.474T THB4.17%+0.25%5.269MTài chính14
Nhà hàng235.846B THB1.75%−0.92%1.436MDịch vụ Khách hàng18
Bán dẫn9.911T THB0.02%+1.51%225.105KCông nghệ Điện tử7
Bảo hiểm đặc biệt3.128B THB6.24%−0.73%106.205KTài chính2
Cửa hàng Đặc sản85.079B THB3.88%−0.06%3.899MBán Lẻ20
Chuyên ngành viễn thông37.202B THB4.01%−0.18%3.06MTruyền thông6
Thép89.938B THB2.13%+0.67%1.137MKhoáng sản phi năng lượng50
Thiết bị Viễn thông2.175T THB0.89%−1.48%751.577KCông nghệ Điện tử5
Dệt May32.661B THB1.81%−0.18%8.617KCông nghiệp Chế biến16
Vận tải đường bộ6.464B THB3.55%+3.99%3.978MVận chuyển6
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp3.621B THB4.46%+1.97%1.782MSản xuất Chế tạo6
Công ty quản lý nước118.387B THB5.50%−0.29%2.168MCông ty dịch vụ công cộng10
Nhà phân phối bán buôn770.22B THB2.15%+1.11%7.74MDịch vụ Phân phối66
Viễn thông không dây1.688T THB2.90%+0.17%14.36MTruyền thông6