Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

61
Cổ phiếu
1922.670B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.070M
Khối lượng
+2.01%
Tỷ suất Cổ tức
+0.24%
Thay đổi
−1.52%
Hiệu suất Tháng
−8.16%
Hiệu suất Năm
−4.69%
Hiệu suất YTD
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
15.500.00%0.00Bán6.500K2.324B18.200.851369.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.500.00%0.00Bán6.500K2.324B18.200.851369.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
15.90-0.62%-0.10Mua6.633M39.900B35.800.455905.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.90-0.62%-0.10Mua6.633M39.900B35.800.455905.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.50-0.42%-0.10Sức bán mạnh41.686M375.051B25.420.9330709.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.400.86%0.20Bán68.700K375.051B25.420.9330709.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.50-0.42%-0.10Sức bán mạnh41.686M375.051B25.420.9330709.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
123.501.23%1.50Bán644.200K88.919B27.085.363980.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
123.501.23%1.50Bán644.200K88.919B27.085.363980.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.700.00%0.00Mua100.500K1.080B11.530.23Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.700.00%0.00Mua100.500K1.080B11.530.23Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.562.40%0.06Sức mua mạnh58.639M27.500B48.700.053531.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.562.40%0.06Sức mua mạnh58.639M27.500B48.700.053531.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.220.00%0.00Sức bán mạnh62.300K8.931B36.180.061179.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.220.00%0.00Sức bán mạnh62.300K8.931B36.180.061179.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.800.42%0.02Bán158.700K956.000M47.040.10Cơ sở và Dịch vụ Y tế
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.800.42%0.02Bán158.700K956.000M47.040.10Cơ sở và Dịch vụ Y tế
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0433.33%0.01Bán206.600K966.506M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0433.33%0.01Bán206.600K966.506M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.651.32%0.10Bán543.300K4.530B29.040.26639.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.651.32%0.10Bán543.300K4.530B29.040.26639.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.98-1.01%-0.01Bán170.500K594.000M-0.05Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.98-1.01%-0.01Bán170.500K594.000M-0.05Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.100.00%0.00Bán125.800K3.672B30.920.16801.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.00%0.00Bán125.800K3.672B30.920.16801.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
191.000.53%1.00Bán6003.040B32.375.872587.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
191.000.53%1.00Bán6003.040B32.375.872587.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
29.50-0.84%-0.25Sức bán mạnh957.900K25.938B22.761.314823.00Dược phẩm
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.50-0.84%-0.25Sức bán mạnh957.900K25.938B22.761.314823.00Dược phẩm
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
47.25-17.47%-10.00Sức bán mạnh500472.500M54.260.87589.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.25-17.47%-10.00Sức bán mạnh500472.500M54.260.87589.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
49.002.08%1.00Bán13.800K7.680B20.352.361470.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.002.08%1.00Bán13.800K7.680B20.352.361470.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.55-1.16%-0.10Bán717.600K6.801B33.760.261915.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.55-1.16%-0.10Bán717.600K6.801B33.760.261915.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.18-2.34%-0.10Bán458.900K13.870B-0.091693.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.18-2.34%-0.10Bán458.900K13.870B-0.091693.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
158.00-0.32%-0.50Bán4.100K38.040B20.557.712240.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
158.00-0.32%-0.50Bán4.100K38.040B20.557.712240.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
25.251.41%0.35Bán108.700K7.470B20.251.231115.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.251.41%0.35Bán108.700K7.470B20.251.231115.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
7.050.00%0.00Mua922.400K3.849B64.850.11850.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.050.00%0.00Mua922.400K3.849B64.850.11850.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.820.42%0.02Sức mua mạnh210.400K9.597B37.060.132410.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.820.42%0.02Sức mua mạnh210.400K9.597B37.060.132410.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SVH SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
452.00-0.44%-2.00Bán1.000K45.400B23.5319.303101.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SVH.R SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
452.00-0.44%-2.00Bán1.000K45.400B23.5319.303101.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
23.300.00%0.00Bán458.000K19.784B56.580.413632.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.300.00%0.00Bán458.000K19.784B56.580.413632.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.58-1.53%-0.04Mua251.100K806.960M12.840.20Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.58-1.53%-0.04Mua251.100K806.960M12.840.20Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
33.750.75%0.25Sức bán mạnh53.600K6.030B18.991.761161.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.750.75%0.25Sức bán mạnh53.600K6.030B18.991.761161.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
TOG THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
5.100.99%0.05Bán29.500K2.395B12.290.411648.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TOG.R THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.99%0.05Bán29.500K2.395B12.290.411648.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
1.88-1.05%-0.02Bán1.227M25.079B46.890.051161.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.88-1.05%-0.02Bán1.227M25.079B46.890.051161.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.650.00%0.00Mua407.000K3.224B20.780.272518.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.650.00%0.00Mua407.000K3.224B20.780.272518.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.060.00%0.00Bán201.300K1.236B158.950.01569.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.060.00%0.00Bán201.300K1.236B158.950.01569.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất