Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Singapore

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
52.507M0.00%3.100KDịch vụ Thương mại1
10.782B0.00-0.58%5.505MCông nghệ Điện tử1
32.539B4.340.24%5.840MCông nghiệp Chế biến13
1.786B2.100.90%1.436MVận chuyển8
16.470B1.80-0.36%2.928MVận chuyển1
13.820M0.00%25.300KKhoáng sản phi năng lượng1
33.936M0.00%200Hàng tiêu dùng không lâu bền1
58.306M3.90-5.67%938.751KBán Lẻ2
531.155M2.823.18%14.947KSản xuất Chế tạo2
23.869B2.46-0.20%12.491MHàng tiêu dùng không lâu bền2
422.633M2.85-0.96%13.919KHàng tiêu dùng không lâu bền2
13.803M-3.85%4.308MCông nghệ Sức khỏe1
170.562M6.620.00%84.104KSản xuất Chế tạo2
196.893M9.170.92%1.965MDịch vụ Khách hàng1
10.617B2.270.00%12.913MDịch vụ Khách hàng1
468.159M3.680.08%401.652KCông nghiệp Chế biến3
2.698B5.13-3.44%5.534MCông nghiệp Chế biến4
2.570B5.531.11%2.693MNăng lượng Mỏ3
51.360M1.25-3.72%332.382KDịch vụ Thương mại2
683.570M0.000.53%317.295KCông nghệ Điện tử3
5.046B4.330.35%948.700KCông nghệ Điện tử1
766.995M3.890.69%120.792KKhoáng sản phi năng lượng4
169.233M4.85-2.80%11.075KCông nghiệp Chế biến4
156.645M3.19%21.264MDịch vụ Công nghiệp1
15.878M0.00%200Dịch vụ Công nghệ1
701.315M3.72-0.11%1.118MBán Lẻ3
6.649B1.870.87%4.024MCông ty dịch vụ công cộng4
514.907M4.973.90%36.675KSản xuất Chế tạo4
25.598M0.00%800.000KCông nghệ Điện tử1
140.870M8.630.00%22.479KCông nghệ Điện tử2
900.974M3.99-0.01%1.960MCông nghệ Điện tử7
299.002M6.733.74%114.144KDịch vụ Phân phối8
326.522M4.670.89%3.542KBán Lẻ3
17.565B4.330.66%3.395MDịch vụ Công nghiệp38
1.501B6.78-0.66%142.720KDịch vụ Công nghiệp5
1.189B9.71-0.00%67.391KTài chính10
3.543B3.66-1.57%1.995MTài chính10
49.126M1.051.58%41.258KDịch vụ Phân phối2
7.174B3.23-1.02%919.879KBán Lẻ2
5.995B0.761.12%1.054MHàng tiêu dùng không lâu bền4
2.305B3.170.00%2.330MHàng tiêu dùng không lâu bền4
1.316B4.53-0.63%32.274KHàng tiêu dùng không lâu bền3
61.897M0.00%424.889KKhoáng sản phi năng lượng2
2.883B6.740.87%8.854MCông ty dịch vụ công cộng4
96.262M0.86-3.16%138.285KKhách hàng Lâu năm3
327.399M5.714.67%33.625KKhách hàng Lâu năm4
20.710B1.161.35%273.167KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
11.182B0.521.04%72.519KDịch vụ Khách hàng20
967.111M0.43-0.91%860.779KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.239B3.261.30%66.566KSản xuất Chế tạo16
1.462B0.361.91%6.213KCông nghiệp Chế biến5
1.308B3.08-0.39%347.952KDịch vụ Công nghệ8
327.021M1.990.00%3.170MNăng lượng Mỏ2
5.431M-4.35%252.400KBán Lẻ1
11.043B3.80-0.37%1.265MTài chính2
358.419M1.75-0.93%11.075KTài chính2
4.905B9.120.00%3.578MHỗn hợp52
89.757B4.12-1.37%3.469MTài chính1
91.815B3.600.25%9.173MTruyền thông3
1.190B10.820.23%4.980MVận chuyển10
%Dịch vụ Phân phối
2.389B1.69-1.67%4.344MCông nghệ Sức khỏe5
1.385B3.971.31%67.008KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe10
349.974M2.58-0.51%943.872KSản xuất Chế tạo7
859.997M0.920.54%1.787MHỗn hợp3
2.055B2.462.52%706.154KDịch vụ Thương mại22
2.217B9.65-0.02%467.119KSản xuất Chế tạo3
36.889B1.31-1.28%460.818KKhách hàng Lâu năm2
646.883M0.170.90%67.405KDịch vụ Khách hàng5
9.012B3.580.69%11.741KTài chính2
13.365M0.00%400Sản xuất Chế tạo1
123.105M5.74%2.893MNăng lượng Mỏ2
164.332M3.34-8.71%62.459KNăng lượng Mỏ3
180.579M1.162.31%33.717KDịch vụ Công nghiệp3
1.178B3.160.05%18.088KDịch vụ Khách hàng5
1.135B2.740.79%83.127KKhoáng sản phi năng lượng3
9.175B1.46-1.27%3.048MVận chuyển6
1.746B0.862.01%872.375KDịch vụ Công nghệ3
802.500M0.00-0.62%604.900KDịch vụ Thương mại1
6.012B5.521.00%144.304KCông nghệ Sức khỏe5
237.484M0.34-12.70%7.902MKhoáng sản phi năng lượng4
5.604M16.67%900Dịch vụ Khách hàng1
204.380M-2.22%400Công nghiệp Chế biến1
47.414B3.54-0.11%1.156MTài chính42
122.027B5.43-1.39%7.767MTài chính44
54.467M1.690.00%66.400KKhách hàng Lâu năm1
109.070B4.20-1.21%5.449MTài chính4
957.064M3.660.25%48.782KDịch vụ Khách hàng11
1.004B3.590.00%2.746MCông nghệ Điện tử2
21.070B4.07-1.52%560.322KBán Lẻ12
1.866B5.960.88%900.923KTruyền thông2
879.476M6.19-3.02%127.695KKhoáng sản phi năng lượng3
160.770M2.83-1.49%89.143KCông nghệ Điện tử4
15.403M-9.59%50.892KVận chuyển2
10.244B1.961.67%83.390MSản xuất Chế tạo5
%Công ty dịch vụ công cộng
3.325B3.450.27%203.685KDịch vụ Phân phối30
Tải thêm