Tài chính (Khu vực)

121
Cổ phiếu
431.723B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.943M
Khối lượng
+3.43%
Tỷ suất Cổ tức
+1.28%
Thay đổi
−3.94%
Hiệu suất Tháng
+6.36%
Hiệu suất Năm
+2.69%
Hiệu suất YTD
           
1C5 PACIFIC STAR DEV
0.15-5.66%-0.01Mua3.700K54.963M-0.01312.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1D5 CAPITAL WORLD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.091M21.985M-0.0167.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1H2 OLIVE
0.08-14.43%-0.01Bán5004.269M-0.01Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1J0 SLB DEV
0.128.11%0.01Bán10.600K109.560M-0.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
40S PERENNIAL HLDGS
0.520.00%0.00Sức bán mạnh5.000K880.706M22.300.02391.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
41O LHN
0.12-1.71%-0.00Bán103.000K46.281M6.800.02399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
502 3CNERGY
0.01-11.11%-0.00Bán300.000K18.402M-0.01Dịch vụ Bất động sản
5AE POLLUX PROP
0.0416.67%0.01Mua25.000K104.860M21.710.00274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5DM YING LI
0.101.02%0.00Bán76.100K253.147M15.800.0248.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5DP HEETON
0.43-1.14%-0.01Bán4.900K143.069M11.910.040.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5EC REENOVA
0.000.00%0.00Mua2.000M13.222M-0.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
5F4 FIGTREE
0.11-12.00%-0.01Bán100.000K39.336M8.620.01Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5H0 SINGHAIYI
0.090.00%0.00Mua301.300K392.372M30.000.0040.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5IC SINGHOLDINGS
0.380.00%0.00Bán40.200K154.383M8.550.058.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5JK HIAP HOE
0.800.00%0.00Mua23.100K374.093M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5PC GOODLAND
0.191.08%0.00Bán22.300K69.531M12.930.0142.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5PO HIAP TONG
0.070.00%0.00Sức bán mạnh125.000K20.332M9.050.01253.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
5QY NET PACIFIC FIN
0.020.00%0.00Sức bán mạnh10.500K9.461M-0.01584.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
5SY ONEAPEX
0.173.13%0.01Bán52.500K13.520M-0.02114.00Dịch vụ Bất động sản
5UA STARLAND
0.1118.89%0.02Theo dõi60015.631M49.080.0025.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5UX OXLEY
0.344.62%0.02Sức mua mạnh14.845M1.416B9.960.03170.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5VI BOLDTEK
0.10-11.02%-0.01Mua370.000K21.347M26.140.00218.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A05 A AVJENNINGS A$
0.560.89%0.01Bán29.100K226.757M13.500.04457.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A17U ASCENDAS REIT
3.160.32%0.01Sức mua mạnh10.560M9.836B18.900.17REITs thương mại
A26 SINARMAS LAND
0.210.00%0.00Sức bán mạnh222.100K915.010M2.280.0945000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A30 ASPIAL
0.16-6.47%-0.01Bán68.700K319.521M10.810.02321.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A68U ASCOTT REIT
1.391.46%0.02Mua6.383M3.026B11.360.124000.00REITs Nhà ở
ADN FIRST SPONSOR
1.300.00%0.00Bán13.200K1.042B8.620.19248.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AIY IFAST
1.000.50%0.01Bán159.400K267.996M29.450.03660.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
AJBU KEPPEL DC REIT
1.97-1.50%-0.03Mua3.383M3.210B17.520.11REITs thương mại
AU8U CAPITAR
1.540.65%0.01Mua2.921M1.856B9.480.16REITs thương mại
AW9U FIRST REIT
1.010.00%0.00Bán1.385M803.276M11.010.090.00Quỹ REIT Chuyên biệt
AZA IPC CORP
0.300.00%0.00Sức bán mạnh1.200K25.588M1.040.29112.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B61 BUKIT SEMBAWANG
4.902.30%0.11Mua451.200K1.269B12.670.3921.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B73 GLOBAL INV
0.140.00%0.00Sức mua mạnh590.800K234.405M11.150.011400.00Quỹ Tương hỗ
BCD CHINA YUANBANG^
0.28-6.78%-0.02Bán1.000K19.432M1.150.24161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BHO TOP GLOBAL
0.170.00%0.00Bán5.100K54.956M-0.0157.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLS HOTUNG INV
1.530.00%0.00Bán500149.243M11.130.142.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMGU BHG RETAIL REIT
0.69-0.72%-0.01Sức bán mạnh4.000K347.595M6.410.11REITs thương mại
BTE BUND CENTER
0.540.00%0.00Bán500413.529M15.430.04Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BTOU MANULIFEREIT USD
0.91-1.09%-0.01Mua4.218M1.958B23.130.05574.00REITs thương mại
BUOU FRASERS LOGISTICS & IND TRUST
1.26-0.79%-0.01Mua4.667M2.834B13.390.09REITs thương mại
BVP AIMS PROPERTY
1.330.00%0.00Sức bán mạnh50059.339M6.430.210.00REITs thương mại
BWCU EC WORLD REIT
0.740.00%0.00Mua449.400K586.070M13.950.05Quỹ REIT Chuyên biệt
BWQU FRASERS LOGISTICS & IND TRUST
1.380.73%0.01Mua5002.834B13.390.09REITs thương mại
C09 CITYDEV
10.671.81%0.19Mua2.042M9.677B16.350.6814017.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C29 CHIP ENG SENG
0.620.81%0.00Bán398.200K485.161M6.450.10187.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C2PU PARKWAYLIFE REIT
3.25-0.91%-0.03Mua981.200K1.966B12.730.26Quỹ REIT Chuyên biệt
C31 CAPITALAND
3.620.28%0.01Sức mua mạnh6.800M18.235B9.400.418484.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C38U CAPITAMALL TRUST
2.62-1.13%-0.03Bán8.304M9.664B16.580.16450.00REITs thương mại
C61U CAPITACOM TRUST
2.05-0.49%-0.01Bán6.534M7.907B19.710.100.00REITs thương mại
CHJ UNI-ASIA GRP
0.710.00%0.00Bán34.000K56.199M16.460.04421.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLN APAC REALTY
0.510.00%0.00Mua337.600K182.927M11.620.04137.00Dịch vụ Bất động sản
CMOU KEPPACOAKREITUSD
0.781.30%0.01Sức mua mạnh3.000M886.583M17.510.06REITs thương mại
CNNU CROMWELLREIT EUR
0.50-0.99%-0.01Bán1.598M1.929B10.630.07200.00REITs thương mại
CRPU SASSEUR
0.800.00%0.00Mua539.300K955.230M4.820.17REITs thương mại
CSFU CROMWELLREIT SGD
0.760.00%0.00Mua1.000K1.929B10.630.07200.00REITs thương mại
CTO HONG LAI HUAT
0.170.57%0.00Bán70.000K38.838M23.270.017.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
D05 DBS
24.910.52%0.13Mua2.646M63.649B10.802.3127060.00Ngân hàng
D5IU LIPPO MALLS TR
0.23-2.08%-0.00Mua3.125M680.302M17.790.010.00REITs thương mại
E8Z ROXY-PACIFIC
0.380.00%0.00Bán33.900K495.512M29.050.01252.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EH5 UOA
0.740.68%0.01Mua2.000K386.446M11.070.071817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
F17 GUOCOLAND
2.061.48%0.03Sức mua mạnh338.500K2.286B9.670.21161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
F31 FRAGRANCE
0.132.40%0.00Mua44.000K852.627M3.450.04129.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
G07 GREAT EASTERN
21.791.73%0.37Bán90.600K10.314B12.001.824227.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
G41 G K GOH
0.820.00%0.00Bán20.000K266.344M-0.01497.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
H13 HO BEE LAND
2.321.31%0.03Mua35.500K1.543B8.070.2960.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H19 HWA HONG
0.320.00%0.00Mua49.000K205.588M74.470.00173.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H30 HONG FOK
0.832.47%0.02Mua415.500K717.048M2.980.28114.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H78 HONGKONGLAND USD
5.502.23%0.12Bán2.357M17.645B7.371.032090.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
I49 IFS CAPITAL
0.21-6.67%-0.01Sức bán mạnh1.000K80.833M3.550.0686.00Cho vay Tiêu dùng
J69U FRASERS CENTREPOINT TRUST
2.73-0.36%-0.01Bán2.268M3.047B14.820.180.00REITs thương mại
K2LU CACHE LOG TRUST
0.73-0.68%-0.00Bán593.200K789.231M39.570.02REITs thương mại
K6S PRUDENTIAL USD
15.0033.93%3.80Sức bán mạnh50059.310B19.811.1523792.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
K71U KEPPEL REIT
1.24-0.80%-0.01Bán6.443M4.208B34.050.04REITs thương mại
LIW EAGLE HTRUST USD
0.650.00%0.00Sức bán mạnh409.700K782.141MQuỹ REIT Chuyên biệt
LJ3 OUE
1.450.00%0.00Bán152.200K1.307B25.420.071146.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
M1GU SABANA REIT
0.451.12%0.01Bán85.600K473.888M94.340.00Quỹ REIT Chuyên biệt
M44U MAPLETREE LOG TR
1.66-0.60%-0.01Mua14.183M6.042B13.220.13141.00REITs thương mại
ME8U MAPLETREE IND TR
2.53-1.94%-0.05Mua5.092M5.567B17.920.14REITs thương mại
N2IU MAPLETREE COM TR
2.38-0.83%-0.02Mua10.701M6.892B7.730.31REITs thương mại
ND8U FRASERS COMMERCIAL TRUST
1.641.23%0.02Sức mua mạnh1.445M1.491B10.000.1620.00REITs thương mại
O10 FAR EAST ORCHARD
1.180.85%0.01Mua229.000K517.264M17.450.07164.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
O39 OCBC BANK
10.710.37%0.04Sức bán mạnh3.817M47.128B9.911.0830255.00Ngân hàng
O5RU AIMS APAC REIT
1.370.00%0.00Bán7.224M954.687M18.770.0723.00REITs thương mại
OU8 CENTURION
0.411.25%0.00Bán122.100K344.719M4.390.09700.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OXMU PRIME US REITUSD
0.93-0.53%-0.00Bán397.000K1.181BQuỹ Đầu tư
OYY PROPNEX
0.510.99%0.00Mua191.600K188.700M12.800.04151.00Dịch vụ Bất động sản
P15 PACIFIC
0.320.00%0.00Sức bán mạnh10.000K861.166M20.070.02360.00Công ty mẹ
P36 PAN HONG
0.112.70%0.00Mua157.300K57.891M1.860.0660.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
P40U STARHILLGBL REIT
0.74-0.67%-0.00Bán1.075M1.614B24.620.0329.00REITs thương mại
PA3 TA
0.15-20.53%-0.04Sức bán mạnh182.700K85.481M-0.03713.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PH0 HATTEN LAND
0.10-1.00%-0.00Sức bán mạnh229.300K137.810M34.630.001515.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RF1U RHT HEALTHTRUST
0.020.00%0.00Bán1.293M14.605M-0.05Quỹ REIT Chuyên biệt
RW0U MAPLETREE NAC TR
1.240.81%0.01Bán7.290M3.953B6.170.20Mô hình nến Diversified REITs
S23 SPURA FINANCE
0.87-2.25%-0.02Sức bán mạnh32.700K138.057M13.430.0686.00Ngân hàng
S35 SING INV & FIN
1.420.00%0.00Bán1.100K223.829M9.810.14Cho vay Tiêu dùng
S41 HONG LEONG FIN
2.620.00%0.00Mua148.300K1.174B9.850.27634.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
S49 SINGREINSURANCE
0.28-3.45%-0.01Bán376.300K169.462M19.570.01101.00Tái bảo hiểm
S68 SGX
8.321.71%0.14Mua3.319M8.901B22.850.37834.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
S9B TEE LAND
0.13-1.52%-0.00Bán1.420M56.306M-0.0114000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SK6U SPHREIT
1.150.88%0.01Sức mua mạnh1.529M2.988B19.870.06REITs thương mại
SV3U SOILBUILDBIZREIT
0.52-0.95%-0.01Sức bán mạnh1.573M654.967M11.090.05REITs thương mại
T24 TUAN SING
0.330.00%0.00Sức bán mạnh122.600K391.762M3.150.104700.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
T55 TIH
0.20-11.11%-0.02Sức bán mạnh1.300K56.796M12.450.022037.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
T6I VALUEMAX
0.326.67%0.02Mua298.800K165.353M7.480.04141.00Cho vay Tiêu dùng
T82U SUNTEC REIT
1.87-0.53%-0.01Sức bán mạnh6.735M5.232B17.610.11REITs thương mại
TQ5 FRASERS PROPERTY LIMITED
1.77-0.56%-0.01Mua102.000K5.167B6.000.304635.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TS0U OUE COM
0.550.00%0.00Mua470.500K2.958B13.620.05REITs thương mại
U04 UNITED ENGINEERS
2.601.96%0.05Sức mua mạnh431.900K1.638B32.770.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
U06 UIC
2.840.35%0.01Mua135.100K4.068B7.330.39496.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
U10 UOB KAY
1.200.00%0.00Bán21.300K994.233M16.880.073036.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
U11 UOB
25.89-0.23%-0.06Mua1.408M43.190B10.652.4426867.00Ngân hàng
U13 UOI
7.183.16%0.22Mua6.000K436.035M4.761.5099.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
U14 UOL
7.751.71%0.13Sức mua mạnh1.258M6.535B13.200.591154.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
UD1U IREIT GLOBAL
0.790.64%0.01Mua1.343M499.244M6.390.12REITs thương mại
UV1 REGAL INTL^
0.026.25%0.00Mua30.000K2.924M-0.05142.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
W05 WING TAI
2.070.98%0.02Sức mua mạnh593.600K1.589B36.600.06924.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
XZL ARA HTRUST USD
0.881.73%0.01Mua224.700K685.102MQuỹ REIT Chuyên biệt
Z25 YANLORD
1.170.86%0.01Bán835.000K2.260B4.780.242862.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Z59 YOMA STRATEGIC
0.321.59%0.00Bán1.096M607.591M13.710.024000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất