Cổ phiếu
84
Giá trị vốn hóa thị trường
280.472B
Khối lượng
2.293M
Tỷ suất Cổ tức
3.56%
Thay đổi
-0.15%
Hiệu suất Tháng
4.76%
Hiệu suất Năm
-8.48%
Hiệu suất YTD
10.82%
           
1C5 PACIFIC STAR DEV
0.080.00%0.00Bán36.700K39.973M-0.00312.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1D5 CAPITAL WORLD
0.045.71%0.00Bán1.876M58.538M3.120.0167.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1F3 ASPEN
0.1515.87%0.02Mua10.300K140.688M9.880.01Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1J0 SLB DEV
0.140.00%0.00Bán601.100K131.472M-0.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
40S PERENNIAL HLDGS
0.64-2.29%-0.01Bán116.000K1.063B13.630.0587.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
41O LHN
0.17-1.20%-0.00Mua9.000K66.403M8.850.02403.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
502 3CNERGY
0.010.00%0.00Bán106.000K27.603M-0.02Dịch vụ Bất động sản
5AE POLLUX PROP
0.020.00%0.00Bán30.000K60.708M0.930.02274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5DM YING LI INTL
0.14-0.71%-0.00Mua2.423M355.429M17.380.0248.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5DP HEETON
0.47-1.04%-0.01Mua6.200K154.449M8.760.050.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5EC ISR CAPITAL^
0.00-33.33%-0.00Bán2007.815M-0.0052.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
5F4 FIGTREE
0.1214.29%0.01Mua52.000K41.758M-0.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5H0 SINGHAIYI
0.101.05%0.00Mua1.152M405.709M18.320.0134.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5IC SINGHOLDINGS
0.411.25%0.00Mua82.800K162.403M14.560.038.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5JK HIAP HOE
0.85-1.16%-0.01Bán66.800K399.974M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5PC GOODLAND
0.215.00%0.01Bán250.200K75.725M11.580.0242.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5PI PLATO CAPITAL
0.05-1.96%-0.00Bán22.000K9.735M-0.02Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
5PO HIAP TONG
0.071.52%0.00Sức bán mạnh441.200K20.640M32.060.00253.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
5QY NET PACIFIC FIN
0.020.00%0.00Bán450.000K9.461M-0.01584.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
5UA STARLAND
0.160.00%0.00Mua6.000K23.157M12.500.0125.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5UF MAXI-CASH FIN
0.13-0.75%-0.00Sức bán mạnh150.000K136.628M12.880.01165.00Cho vay Tiêu dùng
5UX OXLEY
0.300.00%0.00Bán1.768M1.236B5.450.067.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
5VI BOLDTEK
0.100.00%0.00Bán70.000K19.491M24.140.00218.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A05 A AVJENNINGS A$
0.510.00%0.00Bán800189.943M6.210.08457.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A17U ASCENDAS REIT
2.940.00%0.00Mua17.688M9.146B18.140.16REITs thương mại
A26 SINARMAS LAND
0.271.89%0.01Mua168.500K1.149B9.660.0345000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A30 ASPIAL
0.180.56%0.00Bán29.400K348.568M321.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A68U ASCOTT REIT
1.200.84%0.01Mua2.853M2.607B20.280.064000.00REITs Nhà ở
ADN FIRST SPONSOR
1.280.00%0.00Bán14.200K1.016B8.530.18248.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AIY IFAST
1.140.88%0.01Sức mua mạnh348.900K304.234M28.310.04560.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
AJBU KEPPEL DC REIT
1.490.00%0.00Mua2.448M2.014B13.560.11REITs thương mại
AU8U CAPITAR CHINA TR
1.52-0.65%-0.01Bán1.256M1.518B11.560.13REITs thương mại
AW9U FIRST REIT
0.980.51%0.01Bán812.100K776.926M10.620.090.00Quỹ REIT Chuyên biệt
AYB LAFE^
0.21-33.33%-0.11Sức bán mạnh6005.320M-0.283696.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AZA IPC CORP
0.30-1.61%-0.00Sức bán mạnh1.500K26.014M1.040.29112.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B61 BUKIT SEMBAWANG
5.64-0.88%-0.05Bán43.100K1.460B10.870.5221.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B73 GLOBAL INV
0.140.00%0.00Mua1.277M232.719M31.180.001400.00Quỹ Tương hỗ
BCD CHINA YUANBANG^
0.310.00%0.00Mua1.000K21.514M0.640.48161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BDX GSH
0.28-1.72%-0.00Bán250.000K558.296M93.750.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BHD CHINA MINING
0.12-26.47%-0.04Bán1.200K18.336M-0.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BHO TOP GLOBAL
0.182.86%0.01Bán13.100K57.849M-0.0157.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLS HOTUNG INV
1.68-0.59%-0.01Bán49.600K161.761M13.600.122.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMGU BHG RETAIL REIT
0.70-0.71%-0.00Mua8.400K353.755M11.320.06REITs thương mại
BTE BUND CENTER
0.60-0.83%-0.01Mua6.400K455.261M17.170.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BTF DEBAO PROPERTY^
0.061.59%0.00Bán15.200K4.800M-0.41Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BTOU MANULIFEREIT USD
0.870.00%0.00Mua595.500K1.512B15.750.07574.00REITs thương mại
BUOU FRASERS L&I TR
1.160.87%0.01Mua1.923M2.348B12.350.09REITs thương mại
BVP AIMS PROPERTY
1.65-5.71%-0.10Bán6.500K58.695M4.710.280.00REITs thương mại
BWCU EC WORLD REIT
0.790.64%0.01Mua378.600K623.470M13.180.06Quỹ REIT Chuyên biệt
C09 CITYDEV
9.23-0.32%-0.03Mua1.734M8.371B16.170.6014017.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C29 CHIP ENG SENG
0.800.00%0.00Mua716.300K500.811M8.060.10187.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C2PU PARKWAYLIFE REIT
2.900.00%0.00Mua1.527M1.755B11.550.25Quỹ REIT Chuyên biệt
C31 CAPITALAND
3.64-1.09%-0.04Mua5.607M15.153B9.400.428498.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
C38U CAPITAMALL TRUST
2.31-0.86%-0.02Bán15.279M8.520B12.160.19450.00REITs thương mại
C61U CAPITACOM TRUST
1.930.00%0.00Bán12.697M7.236B13.620.140.00REITs thương mại
CHJ UNI-ASIA GRP
1.180.00%0.00Bán122.000K61.832M33.220.04421.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLN APAC REALTY
0.64-1.54%-0.01Mua939.900K227.327M9.380.07137.00Dịch vụ Bất động sản
CMOU KEP-KBS REIT USD
0.74-0.67%-0.00Sức mua mạnh1.228M826.364M13.040.08REITs thương mại
CNNU CROMWELLREIT EUR
0.491.02%0.00Mua841.000K1.676B9.870.08REITs thương mại
CRPU SASSEUR REIT
0.800.63%0.00Mua395.700K951.163MREITs thương mại
CSFU CROMWELLREIT SGD
0.760.00%0.00Mua7.700K1.676B9.870.08REITs thương mại
CTO HONG LAI HUAT
0.260.00%0.00Mua20.000K57.703M7.270.047.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
D05 DBS
27.40-0.33%-0.09Sức mua mạnh2.979M69.911B12.772.1526857.00Ngân hàng
D5IU LIPPO MALLS TR
0.200.00%0.00Bán2.325M578.981M13.130.020.00REITs thương mại
E8Z ROXY-PACIFIC
0.412.50%0.01Mua63.000K534.632M25.180.02252.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EH5 UOA
0.640.00%0.00Mua30.000K329.294M9.580.071817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
F17 GUOCOLAND
1.981.02%0.02Sức mua mạnh251.000K2.197B11.430.17161.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
F25U FORTUNE REIT HKD
10.040.40%0.04Mua16.000K3.344B3.210.540.00REITs thương mại
F31 FRAGRANCE
0.140.00%0.00Mua70.000K946.556M3.560.04129.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
G07 GREAT EASTERN
26.640.15%0.04Sức mua mạnh1.300K12.609B17.011.572873.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
G41 G K GOH
0.89-0.56%-0.00Mua5.000K289.081M-0.01497.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
H13 HO BEE LAND
2.530.00%0.00Mua193.300K1.683B6.230.4160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H19 HWA HONG
0.321.61%0.01Mua95.000K205.588M46.810.01173.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H30 HONG FOK
0.900.00%0.00Mua1.005M779.198M114.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
H78 HONGKONGLAND USD
7.100.14%0.01Bán1.013M22.471B6.771.422090.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
I49 IFS CAPITAL
0.210.00%0.00Bán69.800K80.833M4.490.0586.00Cho vay Tiêu dùng
J69U FRASERS CPT TR
2.33-1.27%-0.03Bán1.104M2.165B12.900.180.00REITs thương mại
K2LU CACHE LOG TRUST
0.71-0.69%-0.01Bán3.260M770.685M30.020.02REITs thương mại
K71U KEPPEL REIT
1.23-0.81%-0.01Bán7.819M4.187B29.520.04REITs thương mại
LJ3 OUE
1.74-0.57%-0.01Mua553.800K1.569B156.620.011146.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
M1GU SABANA REIT
0.420.00%0.00Mua765.400K447.560M26.630.02Quỹ REIT Chuyên biệt
M44U MAPLETREE LOG TR
1.440.00%0.00Theo dõi28.289M5.216B9.820.1570.00REITs thương mại
ME8U MAPLETREE IND TR
2.050.00%0.00Bán5.718M4.143B12.520.16REITs thương mại
N2IU MAPLETREE COM TR
1.850.54%0.01Mua9.787M5.346B9.380.20REITs thương mại
ND8U FRASERS COM TR
1.48-0.67%-0.01Mua1.046M1.334B9.180.1620.00REITs thương mại
O10 FAR EAST ORCHARD
1.270.00%0.00Bán198.400K555.249M16.710.08164.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
O39 OCBC BANK
11.770.43%0.05Sức mua mạnh3.785M50.023B11.071.0629706.00Ngân hàng
O5RU AIMS APAC REIT
1.39-1.42%-0.02Bán770.400K960.369M14.380.10REITs thương mại
OU8 CENTURION
0.451.12%0.01Sức mua mạnh118.800K378.350M4.770.09700.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OYY PROPNEX
0.610.82%0.01Mua55.600K227.550M11.720.05151.00Dịch vụ Bất động sản
P15 PACIFIC CENTURY
0.362.82%0.01Bán47.000K967.155M19.360.02360.00Công ty mẹ
P40U STARHILLGBL REIT
0.76-0.66%-0.00Sức mua mạnh3.150M1.647B21.930.0324.00REITs thương mại
PH0 HATTEN LAND
0.10-5.45%-0.01Sức bán mạnh475.600K143.322M-0.001515.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RW0U MAPLETREE NAC TR
1.330.00%0.00Mua4.610M4.221B6.490.20Mô hình nến Diversified REITs
S23 SPURA FINANCE
0.951.06%0.01Sức mua mạnh4.700K150.752M19.540.0586.00Ngân hàng
S35 SING INV & FIN
1.59-0.62%-0.01Mua15.000K250.625M10.430.15Cho vay Tiêu dùng
S41 HONG LEONG FIN
2.800.36%0.01Mua81.100K1.249B10.560.27634.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
S49 SINGREINSURANCE
0.301.69%0.01Mua10.000K181.566M20.660.01101.00Tái bảo hiểm
S68 SGX
7.330.96%0.07Bán2.372M7.844B21.170.35806.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
S9B TEE LAND
0.190.53%0.00Mua171.700K84.013M-0.0014000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SK6U SPHREIT
1.051.94%0.02Mua3.239M2.714B21.650.05REITs thương mại
SV3U SOILBUILDBIZREIT
0.63-0.79%-0.00Mua1.446M669.901M12.940.05REITs thương mại
T24 TUAN SING
0.410.00%0.00Mua213.400K486.426M3.630.114700.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
T55 TIH
0.28-6.67%-0.02Bán1.000K67.672M2037.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
T6I VALUEMAX
0.291.75%0.00Sức mua mạnh20.900K154.685M7.620.04141.00Cho vay Tiêu dùng
T82U SUNTEC REIT
1.890.00%0.00Bán4.722M5.066B16.630.12REITs thương mại
TQ5 FRASERS PROPERTY
1.87-2.60%-0.05Mua823.100K5.459B7.410.254635.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TS0U OUE COM REIT
0.50-1.96%-0.01Bán1.261M1.431B12.320.05REITs thương mại
U04 UNITED ENGINEERS
2.52-0.79%-0.02Mua291.800K1.554B28.850.09Phát triển và Hoạt động Bất động sản
U06 UIC
3.101.31%0.04Mua210.500K4.441B14.140.22496.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
U10 UOB KAY HIAN
1.250.00%0.00Mua40.300K1.008B13.340.093036.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
U11 UOB
26.80-0.26%-0.07Mua1.497M44.641B11.482.3426153.00Ngân hàng
U13 UOI
7.12-2.33%-0.17Bán2.000K435.424M18.270.3999.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
U14 UOL
7.67-1.41%-0.11Mua2.310M6.466B14.900.511154.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
UD1U IREIT GLOBAL
0.740.00%0.00Bán199.200K471.845M5.360.14REITs thương mại
UV1 REGAL INTL^
0.040.00%0.00Bán3.000K8.997M-0.05142.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
W05 WING TAI
2.04-0.97%-0.02Mua185.800K1.566B7.170.29924.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Z25 YANLORD LAND
1.48-1.99%-0.03Mua2.482M2.859B3.990.372862.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Z59 YOMA STRATEGIC
0.32-1.56%-0.00Sức bán mạnh1.473M597.183M69.080.004065.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất