Công nghiệp (Khu vực)

155
Cổ phiếu
200.583B
Giá trị vốn hóa thị trường
898.173K
Khối lượng
+2.45%
Tỷ suất Cổ tức
+0.23%
Thay đổi
+2.72%
Hiệu suất Tháng
+2.78%
Hiệu suất Năm
+2.84%
Hiệu suất YTD
           
1A1 WONG FONG IND
0.14-6.00%-0.01Sức bán mạnh90.000K33.135M14.660.01234.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1B6 OCEAN
0.060.00%0.00Bán10.000K23.682M-0.039683.00Xây dựng & Kỹ thuật
1C0 ETC SINGAPORE
0.020.00%0.00Bán15.000K16.506M6.800.00296.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1D1 UNUSUAL
0.29-0.00%-0.00Bán26.000K298.462M22.620.0128.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1E3 SANLI
0.1911.76%0.02Mua10045.672M10.350.02Xây dựng & Kỹ thuật
1J4 JEP
0.15-0.67%-0.00Bán240.400K60.015M31.430.01164.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
40D STARBURST
0.38-1.28%-0.01Bán20.100K93.374M-0.0283.00Xây dựng & Kỹ thuật
40N VERSALINK
0.09-20.72%-0.02Sức bán mạnh35.500K11.880M-0.01435.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
40U MS HLDGS
0.06-11.11%-0.01Bán26.000K10.611M-0.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
41B HUATIONG GLOBAL
0.140.00%0.00Sức bán mạnh40.100K21.951M4.120.04888.00Xây dựng & Kỹ thuật
41F GSS ENERGY
0.092.41%0.00Mua5.453M41.181M29.230.002300.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
43A GS HLDG
0.252.04%0.01Mua107.000K43.307M-0.03Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
43F ACROMEC
0.09-21.19%-0.03Mua59.700K12.886M-0.03122.00Xây dựng & Kỹ thuật
43Q ADVANCER GLOBAL
0.170.00%0.00Bán50042.729M26.480.01717.00Dịch vụ Việc làm
532 DISA
0.000.00%0.00Mua15.000K30.116M-0.0071.00Tập đoàn Công nghiệp
541 ABUNDANCE INTL
0.01-68.75%-0.02Bán10.000K6.428M-0.00209.00Dịch vụ In ấn Thương mại
554 KING WAN
0.125.50%0.01Mua70040.155M16.910.01169.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
561 TECKWAH
0.41-4.60%-0.02Mua85.300K101.594M13.770.031300.00Dịch vụ In ấn Thương mại
564 SPINDEX
0.904.65%0.04Mua13.600K103.829M6.210.15527.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
567 COLEX
0.252.04%0.01Bán21.000K32.468M10.050.02651.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
575 ASTI^
0.03-10.00%-0.00Sức bán mạnh500.000K19.642M0.890.032000.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
578 KS ENERGY^
0.01-11.76%-0.00Bán6.000K7.734M-0.071000.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
581 SUNRISE SHARES
0.03-13.33%-0.00Bán5.000K4.637M3.710.0185.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
584 OEL
0.00-20.00%-0.00Bán100.000K2.673M-0.00152.00Xây dựng & Kỹ thuật
585 ASIAN
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh3004.261M-0.000.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
586 GLOBAL DRAGON
0.070.00%0.00Mua30.000K47.056M26.340.00208.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
595 GKE
0.06-1.67%-0.00Bán277.500K41.312M10.510.0197.00Air Freight & Courier Services
5AI P5 CAPITAL
0.00-25.00%-0.00Bán1001.673M-0.00274.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5CF OKP
0.200.00%0.00Bán64.000K61.686M9.510.02695.00Xây dựng & Kỹ thuật
5CN WINAS
0.131.59%0.00Bán683.000K42.976M6.380.0283.00Vận tải Đường biển & Logistics
5CR ASIATIC
0.000.00%0.00Bán1.000K5.298M6.150.00100.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5CT ECOWISE
0.038.00%0.00Bán200.100K25.852M-0.008.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
5DD MICRO-MECHANICS
1.560.00%0.00Bán4.600K216.890M15.270.10600.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5DL KOON
0.02-4.00%-0.00Bán44.400K6.314M24.490.00416.00Xây dựng & Kỹ thuật
5EF ADVENTUS
0.0125.00%0.00Mua101.100K7.802M-0.000.00Dịch vụ In ấn Thương mại
5FX NEW WAVE
0.01-25.00%-0.00Bán1.500M13.820M-0.0016.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5G9 TRITECH
0.033.12%0.00Bán1.449M29.055M-0.01184.00Xây dựng & Kỹ thuật
5GD SUNPOWER
0.491.04%0.01Mua1.246M378.867M194.900.05354.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5GZ AA
0.01-8.33%-0.00Bán11.038M21.370M-0.00152.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5HH SINJIA LAND
0.0277.78%0.01Mua37.200K2.833M-0.02272.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5HV KOH ECO
0.045.00%0.00Mua50070.565M8.460.00Xây dựng & Kỹ thuật
5IF NATURAL COOL
0.0616.00%0.01Bán20014.526M54.720.00322.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5LY MARCOPOLO MARINE
0.020.00%0.00Mua200.000K59.846M-0.00111.00Vận tải Đường biển & Logistics
5MZ KINGSMENCREATIVE
0.520.00%0.00Mua20.000K106.023M12.850.04424.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
5NV CHASEN^
0.092.41%0.00Mua12.203M32.123M5.950.0119.00Xây dựng & Kỹ thuật
5OC KOYO INTL
0.070.00%0.00Bán90.000K12.339M10.640.01Xây dựng & Kỹ thuật
5OS JUBILEE IND
0.038.70%0.00Bán80023.316M8.650.00460.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5QR MSM INTL
0.040.00%0.00Sức bán mạnh10.000K3.600M382.490.00367.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5TG 800 SUPER
0.890.00%0.00Mua20.000K160.026M27.200.032902.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
5TJ FAR EAST
0.150.69%0.00Mua22.000K16.273M0.620.24118.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5TR LIBRA
0.063.45%0.00Sức bán mạnh50.000K12.371M-0.02200.00Xây dựng & Kỹ thuật
5TT KEONG HONG
0.472.17%0.01Bán66.900K107.875M5.060.09116.00Xây dựng & Kỹ thuật
5UO SYSMA
0.15-1.91%-0.00Mua22.000K39.619M14.440.01Xây dựng & Kỹ thuật
5WE MOYA ASIA
0.081.30%0.00Mua1.749M323.676M13.920.01152.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
5WF ISOTEAM
0.24-2.00%-0.01Mua273.200K70.906M39.000.01404.00Xây dựng & Kỹ thuật
A04 ASL MARINE
0.0515.22%0.01Bán1.000K28.946M-0.12622.00Đóng tàu
A33 BLUMONT
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.570M55.142M-0.0071.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
AVM BOUSTEAD PROJ
0.940.53%0.01Mua29.400K289.576M9.520.10141.00Xây dựng & Kỹ thuật
AWC BROOK CROMPTON
0.70-4.11%-0.03Sức bán mạnh30024.821M5.310.133698.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
AWE SP CORP
0.470.00%0.00Sức bán mạnh60016.322M7.400.06351.00Các công ty Phân phối & Thương mại
AWX AEM
1.044.00%0.04Mua10.175M270.823M8.560.12441.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
AXB YONGNAM
0.170.00%0.00Mua791.500K89.888M-0.10532.00Xây dựng & Kỹ thuật
AYV ACMA^
0.188.24%0.01Bán4.000K7.800M-0.1210908.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
B10 BOARDROOM
0.880.00%0.00Mua31.100K184.501M31.680.03280.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
B49 WORLD PRECISION
0.140.00%0.00Mua9.000K58.000M48.080.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
B69 BROADWAY IND^
0.04-2.27%-0.00Bán321.700K20.634M-0.016181.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
BBP HOR KEW^
0.150.00%0.00Bán1.000K7.810M-0.57289.00Xây dựng & Kỹ thuật
BDA PNE INDUSTRIES
0.760.67%0.01Bán2.000K63.357M12.040.061187.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
BEC BRC ASIA
1.30-1.52%-0.02Sức bán mạnh833.500K308.002M15.040.09202.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
BEZ BENG KUANG^
0.04-7.69%-0.00Sức bán mạnh4.500K4.860M-0.06Xây dựng & Kỹ thuật
BFI TIONG SENG
0.230.00%0.00Bán18.000K102.301M19.670.01688.00Xây dựng & Kỹ thuật
BHQ SUNNINGDALE TECH
1.361.49%0.02Mua75.200K255.467M8.970.15Tập đoàn Công nghiệp
BIP VIBRANT
0.14-0.74%-0.00Mua7.100K91.116M-0.03477.00Air Freight & Courier Services
BJD VIBROPOWER^
0.11-8.33%-0.01Bán8003.955M8.830.01100.00Thiết bị Điện nặng
BKA SIN HENG MACH
0.3610.77%0.04Mua115.000K41.045M-0.06167.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BKX YONGMAO
0.713.62%0.02Mua30.000K63.456M5.250.14700.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
BLL PSL^
0.120.00%0.00Bán15.100K6.682M-0.07212.00Xây dựng & Kỹ thuật
BLR DARCO WATER TECH
0.31-24.39%-0.10Sức bán mạnh16.000K29.088M-0.02346.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
BN4 KEPPEL CORP
6.671.83%0.12Sức mua mạnh4.317M11.901B14.770.4518186.00Tập đoàn Công nghiệp
BQC A-SMART
0.34-1.43%-0.00Bán7.000K45.054M-0.00451.00Dịch vụ In ấn Thương mại
BQF XMH^
0.151.31%0.00Bán2.500K16.939M-0.0543.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
BQM TIONG WOON
0.37-1.35%-0.00Mua178.200K85.927M19.910.02448.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
BQN BH GLOBAL^
0.076.25%0.00Bán25.300K20.400M-0.0134.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
BRD SAPPHIRE
0.111.87%0.00Bán83.400K43.612M11.290.01176.00Xây dựng & Kỹ thuật
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.521.33%0.02Sức mua mạnh8.744M5.919B7.860.19902.00Đóng tàu
BTJ A-SONIC
0.19-9.05%-0.02Sức bán mạnh70011.170M6.670.03720.00Air Freight & Courier Services
BTM PENGUIN
0.461.11%0.01Sức mua mạnh310.000K99.076M7.300.06440.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
BTX ANCHUN INTL^
0.190.00%0.00Bán5.000K9.516M7.320.03424.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
BWM CHINA JINJIANG
0.603.45%0.02Mua4.200K837.083M7.270.082196.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
C06 CSC
0.02-9.09%-0.00Mua482.000K51.191M-0.012000.00Xây dựng & Kỹ thuật
C50 CHEUNG WOH
0.12-3.85%-0.01Bán6.000K37.776M-0.033400.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
C52 COMFORTDELGRO
2.690.75%0.02Sức mua mạnh8.596M5.784B18.830.1421918.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
C6L SIA
9.300.32%0.03Bán2.715M10.973B16.150.5825901.00Hàng không
CEE CITIC ENVIROTECH
0.311.64%0.00Bán2.083M741.870M16.310.02250.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
CHZ HRNETGROUP
0.69-0.72%-0.00Bán300.500K702.928M13.740.05941.00Dịch vụ Việc làm
CIN COURAGE
0.04-26.00%-0.01Bán1.500K29.519M21.340.0014.00Vận tải Đường biển & Logistics
CYW TRICKLESTAR
0.37-7.50%-0.0310.500K32.717MPhụ kiện & Thiết bị Điện
E28 FRENCKEN
0.653.15%0.02Mua1.993M268.924M8.430.08Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
E3B WEE HUR
0.21-2.33%-0.01Bán70.000K197.638M10.050.02219.00Xây dựng & Kỹ thuật
ER0 KSH
0.410.00%0.00Bán844.200K233.592M9.160.04542.00Xây dựng & Kỹ thuật
F13 FU YU
0.210.00%0.00Mua360.200K158.129M12.230.0211000.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
F1E LOW KENG HUAT
0.51-0.96%-0.00Bán16.000K384.184M35.840.011066.00Xây dựng & Kỹ thuật
F3V MMP RESOURCES^
0.0033.33%0.00Bán15.900M7.031M-0.00Xây dựng & Kỹ thuật
F83 COSCO SHP SG
0.324.92%0.01Mua3.260M682.970M52.230.01245.00Đóng tàu
F86 MYP
0.1222.34%0.02Bán131.000K183.134M-0.00Vận tải đường bộ và Logistics
F9D BOUSTEAD
0.790.00%0.00Bán104.500K374.868M11.040.07773.00Xây dựng & Kỹ thuật
G11 GUOAN INTL
0.017.14%0.00Bán70.000K103.848M-0.00117.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
G20 GP INDUSTRIES
0.570.00%0.00Bán74.500K278.327M9.550.062700.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
H17 HI-P
1.415.22%0.07Sức mua mạnh4.083M1.072B10.630.133454.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
I06 INTRACO
0.240.00%0.00Sức bán mạnh5.000K25.413M10.080.02128.00Các công ty Phân phối & Thương mại
I07 ISDN
0.234.44%0.01Mua605.900K94.877M8.950.03Phụ kiện & Thiết bị Điện
IW5 SEROJA INV^
0.03-8.57%-0.00Bán20.200K12.492M9.340.00935.00Vận tải Đường biển & Logistics
J2T HOCK LIAN SENG
0.331.54%0.01Bán50.000K166.434M11.850.03Xây dựng & Kỹ thuật
J36 JMH USD
64.311.48%0.94Mua187.200K64.430B13.766.35469000.00Tập đoàn Công nghiệp
J37 JSH USD
38.380.05%0.02Mua69.600K58.539B11.894.4430000.00Tập đoàn Công nghiệp
JLB GRAND
0.22-2.17%-0.01Mua56.000K53.878MMáy móc & Thiết bị Công nghiệp
K1Q TTJ
0.24-5.77%-0.01Bán4.900K85.627M21.160.01548.00Xây dựng & Kỹ thuật
K22 RAFFLES
0.052.00%0.00Bán10.000K20.150M7.990.01342.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
K75 KOH BROS
0.236.98%0.01Mua10094.866M14.200.021549.00Xây dựng & Kỹ thuật
KJ5 BBR
0.17-6.25%-0.01Bán2.300K56.740M-0.02544.00Xây dựng & Kỹ thuật
L02 MANHATTAN RES^
0.020.00%0.00Bán3.000K22.740M1.500.0132.00Vận tải Đường biển & Logistics
L03 LIAN BENG
0.471.08%0.01Bán502.000K232.355M4.160.111066.00Xây dựng & Kỹ thuật
L19 LUM CHANG
0.340.00%0.00Bán160.000K129.365M6.860.051047.00Xây dựng & Kỹ thuật
L23 ENVIRO-HUB^
0.020.00%0.00Sức bán mạnh2.700K24.810M1200.000.00111.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
LS9 LEADER ENV^
0.02-60.00%-0.02Bán39.900K9.875M-0.0092.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
M1Z TEE INTL
0.094.88%0.00Mua27.864M53.032M-0.01832.00Xây dựng & Kỹ thuật
MF6 MUN SIONG ENGG^
0.050.00%0.00Mua178.300K26.621M-0.011282.00Xây dựng & Kỹ thuật
MR7 NORDIC
0.31-1.61%-0.00Bán100121.681M10.760.03201.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
N08 NEW TOYO
0.200.00%0.00Bán40.000K87.885M45.350.001800.00Dịch vụ In ấn Thương mại
N32 NIPPECRAFT
0.0417.65%0.01Mua15.100K14.056M-0.00409.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
N4E NAM CHEONG
0.010.00%0.00Mua16.000M64.239M0.070.142920.00Đóng tàu
NEX RECLAIMS GLOBAL
0.230.00%0.00Bán12.000K30.130M95.440.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
NO4 DYNA-MAC
0.10-2.78%-0.00Bán300.000K110.507M72.970.00679.00Đóng tàu
NR7 RAFFLES
0.081.22%0.00Sức bán mạnh200113.050M13.580.01557.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
O2I AVIC
0.09-3.19%-0.00Bán200.000K25.987M5.260.02400.00Xây dựng & Kỹ thuật
OTX MEDINEX
0.271.89%0.01Bán69.000K35.426M35.670.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
P9D CIVMEC
0.330.00%0.00Bán22.900K165.325M8.350.04417.00Xây dựng & Kỹ thuật
Q0X LEY CHOON
0.01-20.00%-0.00Bán107.500K14.218M-0.01281.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
R14 ENECO ENERGY
0.075.71%0.00Mua117.000K38.505M-0.07Air Freight & Courier Services
RS1 CHINA ENV RES
0.01250.00%0.01Bán1.000K45.248M-0.0223.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
S08 SINGPOST
0.950.00%0.00Bán6.438M2.137B-0.031900.00Air Freight & Courier Services
S19 SINGSHIPPING
0.291.75%0.00Sức mua mạnh153.400K121.305M8.620.03694.00Đóng tàu
S3N OKH GLOBAL^
0.02-19.05%-0.00Bán50.000K23.702M6.560.00800.00Xây dựng & Kỹ thuật
S51 SEMBCORP MARINE
1.511.34%0.02Mua2.883M3.113B-0.0411847.00Đóng tàu
S56 SAMUDERASHIPPING
0.178.39%0.01Mua27.200K90.390M8.600.02493.00Vận tải Đường biển & Logistics
S58 SATS
5.27-0.19%-0.01Mua1.974M5.884B23.680.2213147.00Dịch vụ Sân bay
S59 SIA ENGINEERING
2.510.40%0.01Mua337.100K2.798B17.420.1423189.00Dịch vụ Sân bay
S61 SBS TRANSIT
4.13-0.72%-0.03Sức mua mạnh16.300K1.297B15.440.279709.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
S63 ST ENGINEERING
4.160.73%0.03Mua6.935M12.892B25.510.1621418.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
S69 SERIAL SYSTEM
0.080.00%0.00Bán40.000K73.459M3.470.02310.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất