Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0050 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN TOP 50 ETF 84.651.62%1.35Sức mua mạnh18.403M
0051 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN MID-CAP 100 ETF 33.44-0.68%-0.23Mua26.000K
0052 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON IT UNITS FUND 53.152.21%1.15Mua167.104K
0053 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN ELECTRONICS TECH ETF 36.801.02%0.37Sức mua mạnh43.000K
0055 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF 17.500.34%0.06Sức mua mạnh47.080K
0057 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF 51.451.58%0.80Sức mua mạnh24.000K
006203 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF 39.171.37%0.53Sức mua mạnh12.000K
006204 SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF 55.550.36%0.20Mua8.000K
00631L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BULL 2X 38.691.95%0.74Sức mua mạnh3.046M
00663L CATHAY SECS INV TR CO LTD TAIEX DAILY 2X ETF 36.251.57%0.56Sức mua mạnh781.000K
00666R FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE 14.350.21%0.03Mua91.000K
00674R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X 20.560.39%0.08Mua177.000K
00675L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 2X ETF 15.601.56%0.24Sức mua mạnh1.497M
00682U YUANTA S&P US DOLLAR ER FUTURE YUANTA S&P US DOLLAR ER ETF 18.800.05%0.01Mua108.000K
00685L CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEK DLY 2X TWD 13.681.26%0.17Sức mua mạnh461.000K
00690 MEGA INV TRUST CORPORATION MEGA TAIWAN BLUE CHIP 30 22.480.45%0.10Mua78.000K
00692 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO CORPORATE GOVN 100 ETF TWD 21.640.89%0.19Sức mua mạnh1.241M
00701 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30 21.600.47%0.10Sức mua mạnh203.231K
00704L TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI TAIWAN DAILY LEV 2X ETF 22.201.32%0.29Sức mua mạnh4.000K
00710B FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST HWA 15 YR HIGH YIELD TWD ETF 20.400.34%0.07Sức mua mạnh22.000K
00712 FUHUA SECURITIES INV TR CO LTD HWA FTSE MORTGAGE REITS TWD ETF 19.480.62%0.12Mua33.000K
00728 FSITC TAIWAN INDUSTRY FSITC TAIWAN INDUSTRY ELITE 30 ETF 20.050.00%0.00Mua1.195M
00730 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF 20.280.20%0.04Mua136.245K
00735 CATHAY SECS INV TR CO LTD KOREA/TAIWAN IT PREMIER ETF 19.540.67%0.13Mua176.000K
00737 CATHAY SECS INV TR CO LTD NASDAQ A.I. & ROBOTICS ETF 20.420.29%0.06Sức mua mạnh1.423M
01003T SHIN KONG NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10 14.800.07%0.01Sức mua mạnh179.000K16.761BTài chính
01004T FUBON NO.2 REIT NO.2 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10 12.770.00%0.00Mua23.000K9.352B33.540.38Tài chính
1102 ASIA CEMENT CORP 38.000.66%0.25Sức mua mạnh11.716M127.264B16.772.275955.00Vật liệu cơ bản
1108 LUCKY CEMENT CO. 7.950.00%0.00Bán86.189K3.227B-0.31649.00Vật liệu cơ bản
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL 38.500.26%0.10Mua602.617K36.836B12.043.20648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1231 LIAN HWA FOODS CORP 37.70-1.31%-0.50Mua158.808K6.125B12.852.941266.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1235 SHIN TAI INDUSTRY CO 40.402.80%1.10Mua65.736K2.391B8.594.7335.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER 13.502.66%0.35Mua15.410M21.344B19.530.693831.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION 10.301.98%0.20Mua63.632K1.126B-0.31571.00Vật liệu cơ bản
1587 CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP 19.952.57%0.50Mua169.282K1.321B218.100.10528.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD. 107.002.88%3.00Sức mua mạnh3.401M15.645B18.265.91288.00Vật liệu cơ bản
1903 SHIHLIN PAPER CORP 32.70-0.30%-0.10Mua21.005K8.554B-0.61329.00Vật liệu cơ bản
2002 CHINA STEEL CORP 24.250.21%0.05Mua12.417M383.561B21.141.1528344.00Vật liệu cơ bản
2208 CSBC CORPORATION TAIWAN 37.06-1.58%-0.59Sức mua mạnh1.638M12.572B-7.042979.00Công nghiệp
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY 85.300.12%0.10Mua38.981M1480.704B11.257.771290000.00Công nghệ
2324 COMPAL ELECTRONICS INC 19.850.00%0.00Mua17.423M87.736B14.401.4067156.00Công nghệ
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 237.505.79%13.00Sức mua mạnh97.969M5838.309B17.8413.3248602.00Công nghệ
2354 FOXCONN TECH CO 78.30-0.13%-0.10Mua3.885M111.218B11.177.0546100.00Công nghệ
2359 SOLOMON TECHNOLOGY CORP 22.303.96%0.85Mua1.529M3.689B48.500.461640.00Công nghiệp
2363 SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP 13.100.77%0.10Mua48.856M7.302B-0.48440.00Công nghệ
2379 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 123.501.23%1.50Sức mua mạnh1.865M62.168B16.997.372774.00Công nghệ
2383 ELITE MATERIAL CO 84.806.00%4.80Mua3.273M25.647B11.797.352098.00Công nghệ
2480 STARK TECHNOLOGY 40.050.00%0.00Mua106.782K4.272B12.623.20659.00Công nghệ
2511 PRINCE HOUSING DEVELOPMENT CORP 11.250.00%0.00Mua1.411M18.316B13.150.862775.00Tài chính
2540 I SUNNY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT 26.10-10.00%-2.90Bán233.002K4.264B35.580.738.00Tài chính
2637 WISDOM MARINE LINES CO LIMITED 29.550.51%0.15Mua457.994K18.184B32.900.982301.00Công nghiệp
2701 WAN HWA ENTERPRISE 12.950.39%0.05Mua57.033K5.677B16.960.7623.00Tài chính
2702 HOTEL HOLIDAY GARDEN 28.459.85%2.55Sức mua mạnh2.943M2.657B17.401.63230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2867 MERCURIES LIFE INSURANCE CO LTD 16.450.30%0.05Mua2.178M31.587B8.261.9917880.00Tài chính
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO 17.900.28%0.05Sức mua mạnh4.995M197.754B15.191.1810151.00Tài chính
2881B FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD 60.800.16%0.10Sức mua mạnh182.075K
2884 E SUN FINANCIAL HOLDINGS 21.900.46%0.10Mua38.419M222.690B14.051.569583.00Tài chính
2887 TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD 14.700.68%0.10Sức mua mạnh7.944M172.243B12.261.208879.00Tài chính
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP 358.002.58%9.00Mua2.668M363.884B12.1629.6443950.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3008 LARGAN PRECISION CO 5270.004.25%215.00Mua1.357M680.052B28.45187.206285.00Công nghệ
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS 143.00-1.04%-1.50Mua1.928M88.186B17.388.241790.00Công nghệ
3167 TALIANG TECHNOLOGY CO 48.35-0.62%-0.30Mua230.250K3.910B9.065.35588.00Công nghiệp
3416 WINMATE COMMUNICATION INC 57.000.35%0.20Mua169.534K4.112B25.282.26292.00Công nghệ
3443 GLOBAL UNICHIP CORP. 323.00-1.22%-4.00Mua4.469M43.949B47.346.85481.00Công nghệ
3530 SILICON OPTRONICS INC 171.5012.46%19.003.912M11.831B59.532.9036.00Công nghệ
3583 SCIENTECH CORPORATION 95.506.94%6.20Mua5.611M7.267B23.894.04529.00Công nghệ
3706 MITAC HOLDINGS CORPORATION 33.80-0.15%-0.05Mua1.423M27.823B8.414.05Công nghệ
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 70.60-2.35%-1.70Bán12.558M
4414 ROO HSING CO. LTD. 15.400.98%0.15Mua3.528M13.817B-0.736893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4930 STAR COMGISTIC CAPITAL CO. LTD. 12.251.24%0.15Mua73.699K1.630B-1.895500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4938 PEGATRON CORPORATION 68.401.63%1.10Mua10.809M176.381B13.884.95177948.00Công nghệ
4960 CHI MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORPO 10.50-0.94%-0.10Mua2.025M7.077B-1.892579.00Công nghệ
4984 COADNA HOLDINGS INC 53.800.00%0.00Mua200.077K2.497B-1.48278.00Công nghệ
5288 EUROCHARM HOLDINGS CO LTD(TW) 89.501.47%1.30Sức mua mạnh178.100K5.823B12.537.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS 18.050.00%0.00Mua9.192M220.900B15.151.198996.00Tài chính
6201 YA HORNG ELECTRONI 31.900.00%0.00Sức mua mạnh6.000K2.854B13.502.381033.00Công nghệ
6216 DRAYTEK CORP 30.20-0.33%-0.10Mua213.675K2.510B12.732.44240.00Công nghệ
6230 CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP 97.808.55%7.70Mua4.394M7.802B20.054.882226.00Công nghệ
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP 17.90-0.83%-0.15Mua3.098M2.997B38.440.473171.00Vật liệu cơ bản
6269 FLEXIUM INTERCONNECT INC 105.50-0.47%-0.50Mua4.147M33.805B10.979.956405.00Công nghệ
6552 JMC ELECTRONICS CO LTD 61.80-6.93%-4.60Mua2.137M6.659B132.960.46Công nghệ
8039 TAIFLEX SCIENTIFIC CO 44.35-1.55%-0.70Mua1.085M9.448B12.613.53889.00Công nghệ
8442 WW HOLDING INC 58.100.00%0.00Mua47.000K2.913B-2.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8464 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 283.00-0.18%-0.50Mua485.144K83.313B24.1311.737664.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES 26.850.37%0.10Mua290.200K8.182B15.841.701069.00Vật liệu cơ bản
9925 TAIWAN SOGO SHINGKONG SECURITY 38.100.13%0.05Mua216.760K14.640B15.792.427778.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất