Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
00641R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INVERSE 1X IDX
14.832.42%0.35Mua4.728M
00648R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BEAR 1X
11.522.67%0.30Mua7.202MHỗn hợp
00654R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 1
13.761.62%0.22Sức mua mạnh156.000KHỗn hợp
00669R CATHAY SECS INV TRUST CO LTD DOW JONES IND AVG DAILY INVERSED
12.182.61%0.31Sức mua mạnh7.973MHỗn hợp
00671R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 1X INVERSE INDEX ETF TWD
10.882.45%0.26Mua3.952M
00673R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 1X
16.564.74%0.75Mua15.624MHỗn hợp
00677U FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO S&P 500 VIX FUTURES TWD
3.686.98%0.24Mua458.701MHỗn hợp
00680L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA DAILY UST 20+ 2X ETF
28.661.70%0.48Mua614.000KHỗn hợp
00688L CATHAY SECS INV TR CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF
29.031.79%0.51Mua190.000KHỗn hợp
01001T FUBON NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
16.500.12%0.02Mua85.000K9.620BTài chính
01002T CATHAY NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
17.760.06%0.01Mua2.949M24.740BTài chính
01007T CATHAY NO.2 REIT NO.2 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
17.540.17%0.03Mua3.121M12.629BTài chính
1101B TAIWAN CEMENT
54.000.00%0.00Sức mua mạnh127.103K230.584B13.274.209993.00Khoáng sản phi năng lượng
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
23.95-2.84%-0.70Mua3.854M11.647B21.981.12938.00Công nghiệp Chế biến
1325 UNIVERSAL INC
36.659.90%3.30Mua29.983M3.126B66.590.50177.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
40.80-0.24%-0.10Mua25.017K12.209B33.341.23481.00Công nghiệp Chế biến
1423 REWARD WOOL
10.150.00%0.00Bán149.336K1.405B-0.12100.00Công nghiệp Chế biến
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
9.171.66%0.15Mua612.183K1.150B553.370.0219.00Công nghiệp Chế biến
1473 TAINAN ENTERPRISES
30.950.49%0.15Mua612.641K4.523B24.421.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
1615 DAH SAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO LD
19.401.04%0.20Mua387.466K2.170B11.311.70Sản xuất Chế tạo
1707 GRAPE KING BIO LTD
220.001.38%3.00Mua1.866M29.927B22.629.63Hàng tiêu dùng không lâu bền
1732 MAO BAO CHEMICAL
28.758.90%2.35Mua16.963M1.220B51.540.51155.00Công nghiệp Chế biến
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
94.10-0.11%-0.10Sức mua mạnh361.370K14.115B16.585.74402.00Công nghiệp Chế biến
1904 CHENG LOONG
23.650.00%0.00Mua25.703M26.211B13.941.703566.00Công nghiệp Chế biến
1905 CHUNG HWA PULP
9.21-2.33%-0.22Mua12.636M10.157B124.240.082678.00Công nghiệp Chế biến
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
16.109.52%1.40Mua16.150M2.431B10.771.3623000.00Công nghiệp Chế biến
1907 YFY INC
13.90-2.46%-0.35Mua20.650M23.079B12.201.1711454.00Công nghiệp Chế biến
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
18.200.83%0.15Mua89.633M22.162B-0.014416.00Công nghiệp Chế biến
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
30.90-2.37%-0.75Mua9.223M37.482B11.962.714508.00Khoáng sản phi năng lượng
2369 LINGSEN PRECISION INDUSTRIES
10.700.47%0.05Mua15.404M4.007B-1.432928.00Công nghệ Điện tử
2380 AVISION INC
3.920.51%0.02Mua265.896K636.012M-2.64Công nghệ Điện tử
2480 STARK TECHNOLOGY
60.705.93%3.40Sức mua mạnh4.658M6.456B13.734.20Dịch vụ Công nghệ
2498 HTC CORPORATION
35.00-4.11%-1.50Bán12.960M28.658B-13.874810.00Công nghệ Điện tử
2535 DA-CIN CONSTRUCTION CO
22.10-2.64%-0.60Mua3.829M6.341B11.812.09544.00Dịch vụ Công nghiệp
2539 SAKURA DEVELOPMENT CO
30.050.33%0.10Mua214.342K13.921B17.301.7838.00Tài chính
2546 KEDGE CONSTRUCTION CO
38.601.05%0.40Sức mua mạnh263.501K4.093B8.974.27526.00Dịch vụ Công nghiệp
2812 TAICHUNG COMMERCIAL BANK
12.350.00%0.00Mua8.280M45.804B11.091.11Tài chính
2887E TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
56.400.18%0.10Sức mua mạnh259.762K151.348B51.901.118937.00Tài chính
2887F TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
54.900.00%0.00Mua28.161K151.348B50.611.118937.00Tài chính
2888A SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
46.300.00%0.00Mua296.109K115.732B36.011.3617470.00Tài chính
2897A O-BANK CO LTD
10.600.00%0.00Mua60.099K
2906 COLLINS
11.300.44%0.05Mua342.300K2.363B38.950.29505.00Dịch vụ Phân phối
2911 LES ENPHANTS
7.43-1.07%-0.08Mua198.693K1.395B-1.252356.00Bán Lẻ
2939 KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD
96.902.76%2.60Mua458.100K4.576B15.356.15446.00Khách hàng Lâu năm
3014 ITE TECH INC.
44.10-0.68%-0.30Mua4.461M7.104B13.413.38Công nghệ Điện tử
3029 ZERO ONE TECHNOLOGY
30.402.01%0.60Mua4.123M3.757B12.232.48Công nghệ Điện tử
3051 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
3.982.31%0.09Mua1.402M1.295B-0.77Công nghệ Điện tử
3060 MIN AIK TECHNOLOGY
16.601.22%0.20Mua6.657M2.284B-3.073365.00Sản xuất Chế tạo
3338 TAISOL ELECTRONICS CO
79.70-8.29%-7.20Mua23.314M6.893B27.803.152455.00Công nghệ Điện tử
3557 JIA WEI LIFESTYLE INC
57.70-4.63%-2.80Mua1.772M4.172B85.910.7028.00Công nghệ Điện tử
3669 AVER INFORMATION INC
28.00-2.10%-0.60Sức mua mạnh3.941M2.602B58.700.49433.00Dịch vụ Khách hàng
3706 MITAC HOLDINGS CORPORATION
34.05-2.01%-0.70Mua29.842M36.140B14.582.406941.00Công nghệ Điện tử
4155 OK BIOTECH CO LTD
34.600.29%0.10Mua1.637M2.668B19.941.8089.00Công nghệ Sức khỏe
4545 MIN AIK PRECISION INDUSTRIAL CO LTD
28.952.48%0.70Mua549.136K2.229B104.130.271120.00Sản xuất Chế tạo
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
156.000.32%0.50Mua210.900K18.809B17.948.682955.00Công nghiệp Chế biến
4807 REGAL HOLDING CO LTD
31.603.27%1.00Mua704.002K1.216B-4.103662.00Khách hàng Lâu năm
4967 TEAM GROUP INC
40.35-3.12%-1.30Sức mua mạnh20.563M2.754B52.790.84300.00Công nghệ Điện tử
5203 CYBERLINK CORP
118.00-7.45%-9.50Sức mua mạnh4.731M9.954B4.53Dịch vụ Công nghệ
5288 EUROCHARM HOLDINGS CO LTD(TW)
120.50-0.82%-1.00Mua134.000K7.932B12.829.50Sản xuất Chế tạo
6024 CAPITAL FUTURES CORP.
43.30-0.92%-0.40Mua410.807K7.640B14.393.04Tài chính
6131 JUNTAI INTERNATIONAL CO LTD
3.48-0.29%-0.01Mua220.003K328.606M-0.6155.00Khách hàng Lâu năm
6172 BILLIONTON SYSTEMS INC
20.554.58%0.90Sức mua mạnh544.892K616.500M48.020.416.00Công nghệ Điện tử
6213 ITEQ CORP
143.50-5.59%-8.50Mua8.268M46.918B20.207.552979.00Công nghệ Điện tử
6215 AUROTEK CORP
14.45-0.69%-0.10Mua594.393K1.196B24.110.60268.00Sản xuất Chế tạo
8039 TAIFLEX SCIENTIFIC CO
47.00-0.63%-0.30Mua6.176M9.829B15.723.02Công nghệ Điện tử
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
44.259.94%4.00Sức mua mạnh3.957M6.638B57.360.70368.00Khoáng sản phi năng lượng
8466 MJ INTERNATIONAL CO LTD
69.600.00%0.00Mua67.000K4.598B10.156.90Sản xuất Chế tạo
8497 GROWWW MEDIA CO LTD
67.901.80%1.20Mua2.642M2.314B13.474.95708.00Dịch vụ Thương mại
9925 TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO LTD
38.052.28%0.85Mua187.206K14.474B18.552.01Dịch vụ Thương mại
9929 CHOICE DEVELOPMENT INC.
13.001.96%0.25Mua14.001K2.194B-0.55297.00Dịch vụ Khách hàng
9941A YULON FINANCE CORPORATION
54.300.00%0.00Sức mua mạnh13.291K32.324B5.869.27Tài chính
9958 CENTURY IRON & STEEL INDUSTRIAL
73.60-4.42%-3.40Mua16.137M15.414B27.712.89223.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất