Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
83.301.22%1.00Sức mua mạnh1.684M22.056B12.206.75Công nghiệp Chế biến
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
49.100.20%0.10Mua1.451M62.540B15.133.24Công nghiệp Chế biến
1316 SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
11.754.91%0.55Mua2.160M1.813B-0.38Hàng tiêu dùng không lâu bền
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
17.650.86%0.15Mua97.262K6.409B43.460.4142.00Khách hàng Lâu năm
1521 TA YIH INDUSTRIAL CO
45.70-0.87%-0.40Bán47.107K3.514B30.071.53Sản xuất Chế tạo
1524 GORDON AUTO BODY PARTS CO
10.502.44%0.25Mua729.028K1.694B62.080.17Khách hàng Lâu năm
1540 ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
16.251.56%0.25Mua96.370K1.368B-0.24Sản xuất Chế tạo
1558 ZENG HSING INDUSTRIAL CO
168.500.90%1.50Mua199.242K10.109B9.7117.234070.00Khách hàng Lâu năm
1582 SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
84.600.00%0.00Mua289.909K10.467B10.997.75Sản xuất Chế tạo
1598 DYACO INTERNATIONAL INC
102.503.12%3.10Mua1.798M12.631B7.6013.68Khách hàng Lâu năm
1614 SANYO ELECTRIC CO(TAIWAN)
34.200.00%0.00Mua66.037K8.855B23.501.46Khách hàng Lâu năm
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
58.502.45%1.40Sức mua mạnh3.453M55.958B27.812.06Công nghiệp Chế biến
1733 APEX BIOTECHNOLOGY CORP
24.800.61%0.15Mua1.270M2.450B23.031.18Công nghệ Sức khỏe
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
22.40-0.22%-0.05Mua20.507M14.540B20.351.10Khoáng sản phi năng lượng
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
50.800.79%0.40Mua191.388M72.351B30.831.64Khoáng sản phi năng lượng
2114 HSIN YUNG CHIEN CO
131.500.00%0.00Mua211.080K9.324B17.427.62121.00Sản xuất Chế tạo
2239 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO. LTD.
93.803.65%3.30Mua328.888K10.680B14.826.20Sản xuất Chế tạo
2313 COMPEQ MANUFACTURING
41.00-0.12%-0.05Mua24.050M48.924B10.523.92Công nghệ Điện tử
2327 YAGEO CORP
545.002.64%14.00Mua16.994M263.333B16.7432.06Công nghệ Điện tử
2360 CHROMA ATE INC
198.00-1.00%-2.00Mua437.996K83.955B20.589.79Công nghệ Điện tử
2369 LINGSEN PRECISION INDUSTRIES
20.809.47%1.80Sức mua mạnh55.616M7.114B-0.00Công nghệ Điện tử
2371 TATUNG CO LTD
25.35-0.39%-0.10Mua9.615M59.427B-0.74Khách hàng Lâu năm
2375 KAIMEI ELECTRONIC CORP
117.509.81%10.50Sức mua mạnh19.820M14.527B21.115.12Công nghệ Điện tử
2402 ICHIA TECHNOLOGIES INC
18.301.67%0.30Sức mua mạnh1.523M5.356B36.040.50Công nghệ Điện tử
2406 GIGASTORAGE CORP
20.700.24%0.05Sức mua mạnh43.139M5.904B21.310.97Công nghệ Điện tử
2428 THINKING ELECTRONIC INDL
183.008.28%14.00Sức mua mạnh2.300M21.651B13.6412.43Công nghệ Điện tử
2441 GREATEK ELECTRONICS INC
76.503.52%2.60Sức mua mạnh7.430M42.038B13.935.36Công nghệ Điện tử
2456 CHILISIN ELECTRONICS CORP
101.503.57%3.50Mua6.468M25.818B15.096.80Sản xuất Chế tạo
2465 LEADTEK RESEARCH
89.309.98%8.10Sức mua mạnh3.806M4.351B41.271.97Sản xuất Chế tạo
2480 STARK TECHNOLOGY
72.700.41%0.30Mua432.341K7.700B15.144.81Dịch vụ Công nghệ
2481 PAN JIT INTERNATIONAL INC
65.206.89%4.20Sức mua mạnh67.201M20.259B18.713.27Công nghệ Điện tử
2484 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO
31.802.75%0.85Mua18.622M4.934B24.501.27796.00Công nghệ Điện tử
2485 ZINWELL
22.609.98%2.05Sức mua mạnh15.962M6.529B-0.73Công nghệ Điện tử
2486 I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
33.050.30%0.10Sức mua mạnh20.239M6.655B780.810.04Công nghệ Điện tử
2607 EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
26.259.83%2.35Sức mua mạnh72.026M25.505B37.260.64Vận chuyển
2609 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
140.508.08%10.50Sức mua mạnh442.473M433.174B11.5912.32Vận chuyển
2611 TZE SHIN INTERNATIONAL CO LTD
22.059.98%2.00Sức mua mạnh24.547M3.445B33.650.60Dịch vụ Công nghiệp
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
28.600.35%0.10Mua52.159M15.869B35.450.81Vận chuyển
2615 WAN HAI LINES
206.000.24%0.50Mua108.840M455.860B17.6211.69Vận chuyển
2636 T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
172.509.87%15.50Sức mua mạnh10.619M19.506B21.207.65Vận chuyển
2702 HOTEL HOLIDAY GARDEN
26.206.50%1.60Sức mua mạnh1.487M2.718B-2.76Dịch vụ Khách hàng
2705 LEOFOO DEVELOPMENT
18.002.27%0.40Mua284.973K3.283B-1.90Dịch vụ Khách hàng
2706 FIRST HOTEL
15.301.66%0.25Sức mua mạnh1.948M7.525B71.870.2142.00Dịch vụ Khách hàng
2748 FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
41.501.22%0.50Mua42.577K3.095B24.971.71Dịch vụ Khách hàng
2820 CHINA BILLS FINANCE CORP
16.100.31%0.05Sức mua mạnh2.332M21.555B12.311.30158.00Tài chính
2850 SHINKONG INSURANCE CO
40.150.63%0.25Sức mua mạnh119.819K12.607B6.665.991704.00Tài chính
2851 CENTRAL REINSURANCE
27.050.19%0.05Mua885.382K15.940B8.593.14Tài chính
2852 FIRST INSURANCE CO
13.100.77%0.10Mua133.407K3.915B9.911.31866.00Tài chính
3003 KS TERMINALS INC
77.801.17%0.90Sức mua mạnh7.556M11.970B29.082.65977.00Công nghệ Điện tử
3005 GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
54.705.60%2.90Sức mua mạnh3.863M30.671B11.054.79Công nghệ Điện tử
3015 FSP TECHNOLOGY INC.
47.302.16%1.00Mua818.449K8.670B10.664.37Sản xuất Chế tạo
3023 SINBON ELECTRONICS CO LTD
273.000.74%2.00Sức mua mạnh326.819K63.126B28.189.677293.00Công nghệ Điện tử
3026 HOLY STONE ENTERPRISE
140.003.32%4.50Sức mua mạnh4.275M21.408B13.949.82Công nghệ Điện tử
3030 TEST RESEARCH INC
59.503.12%1.80Sức mua mạnh876.675K13.630B12.204.73Công nghệ Điện tử
3031 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP
19.203.50%0.65Sức mua mạnh1.058M3.185B18.641.00Công nghệ Điện tử
3037 UNIMICRON TECHNOLOGY
134.006.35%8.00Sức mua mạnh56.353M184.912B25.554.9731255.00Công nghệ Điện tử
3042 TXC CORPN
119.004.39%5.00Sức mua mạnh39.921M35.312B19.685.82Công nghệ Điện tử
3051 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
8.981.35%0.12Mua953.487K2.882B4.801.85Công nghệ Điện tử
3090 NICHIDENBO CORPORATION
55.102.23%1.20Sức mua mạnh1.397M9.630B14.303.79Công nghệ Điện tử
3092 HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTR
74.003.21%2.30Sức mua mạnh3.688M6.446B57.921.27Dịch vụ Phân phối
3149 G-TECH OPTOELECTRONICS CORP
40.309.96%3.65Sức mua mạnh8.782M7.564B-1.14Công nghệ Điện tử
3209 ALLTEK TECHNOLOGY CORP
29.051.57%0.45Sức mua mạnh2.367M5.411B9.852.97Công nghệ Điện tử
3257 CHAMPION MICROELECTRONIC CORP
78.601.81%1.40Mua547.849K5.595B19.933.92Công nghệ Điện tử
3296 POWERTECH INDUSTRIAL CO
22.208.56%1.75Mua175.071K1.978B55.360.37Sản xuất Chế tạo
3308 BESTEC POWER ELECTRONICS CO
10.500.96%0.10Mua1.268M1.025B-0.60Công nghệ Điện tử
3312 G.M.I TECHNOLOGY INC
21.002.94%0.60Sức mua mạnh1.968M2.552B1.13Dịch vụ Công nghệ
3321 UNIFLEX TECHNOLOGY INC
14.659.74%1.30Sức mua mạnh2.162M2.004B-1.37Công nghệ Điện tử
3356 GEOVISION INC
32.152.55%0.80Sức mua mạnh1.571M2.816B18.001.74Công nghệ Điện tử
3376 SHIN ZU SHING CO
115.000.88%1.00Mua854.551K21.934B12.579.09Sản xuất Chế tạo
3406 GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO.LTD
527.004.15%21.00Mua3.133M56.612B20.1325.33Công nghệ Điện tử
3443 GLOBAL UNICHIP CORP.
415.001.72%7.00Mua3.425M54.677B51.777.90Công nghệ Điện tử
3515 ASROCK INCORPORATION
193.506.91%12.50Sức mua mạnh7.922M21.836B13.1013.89Công nghệ Điện tử
3530 SILICON OPTRONICS INC
181.5010.00%16.50Sức mua mạnh4.884M12.723B35.844.62Công nghệ Điện tử
3532 FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP
183.002.81%5.00Sức mua mạnh4.771M69.037B55.703.20Công nghệ Điện tử
3550 COPARTNER TECHNOLOGY CORPORATION
19.053.53%0.65Sức mua mạnh710.114K1.564B11.491.60Sản xuất Chế tạo
3563 MACHVISION INC.
262.003.76%9.50Mua285.115K11.294B17.3714.62Công nghệ Điện tử
3607 COXON PRECISE INDUSTRIAL CO. LTD.
16.007.74%1.15Sức mua mạnh1.531M1.769B-2.51Công nghệ Điện tử
3617 CYBERPOWER SYSTEMS INC.
85.20-0.12%-0.10Mua37.204K6.905B15.426.11Sản xuất Chế tạo
3645 TAIMIDE TECH INC
50.501.00%0.50Mua424.953K6.538B16.303.09Công nghiệp Chế biến
3703 CONTINENTAL HLDGS CORP
26.454.96%1.25Sức mua mạnh4.369M20.745B12.462.02Dịch vụ Công nghiệp
3714 ENNOSTAR INC
80.004.44%3.40Sức mua mạnh8.274M51.898BCông nghệ Điện tử
4119 SCI PHARMTECH INC
90.901.79%1.60Mua469.230K7.098B37.262.43Công nghệ Sức khỏe
4526 TONG-TAI MACHINE TOOL CO
17.359.81%1.55Sức mua mạnh1.124M4.026B-1.14Sản xuất Chế tạo
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
33.850.59%0.20Mua450.399K3.290B10.483.22Công nghiệp Chế biến
4999 SINHER TECHNOLOGY INC
50.501.51%0.75Mua330.012K3.702B8.555.87Công nghệ Điện tử
5215 KO JA (CAYMAN) CO LTD
120.001.27%1.50Mua298.939K7.624B7.9514.95Công nghệ Điện tử
5469 HANNSTAR BOARD CORP
46.051.88%0.85Mua4.056M23.886B6.357.14Công nghệ Điện tử
5515 CHIEN KUO CONSTRUCTION CO
13.501.12%0.15Sức mua mạnh254.379K3.437B8.811.52Dịch vụ Công nghiệp
5608 SHIH WEI NAVIGATION
52.809.89%4.75Sức mua mạnh178.732M13.419B-1.72Vận chuyển
5907 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
20.151.77%0.35Mua131.000K3.872B250.950.08Bán Lẻ
6153 CAREER TECHNOLOGY CO
31.101.80%0.55Mua6.377M16.991B17.771.72Công nghệ Điện tử
6172 BILLIONTON SYSTEMS INC
42.00-5.83%-2.60Mua735.651K1.338B76.840.5833.00Công nghệ Điện tử
6191 GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO LTD
33.652.59%0.85Sức mua mạnh15.213M16.844B7.224.55Công nghệ Điện tử
6196 MARKETECH INTERNATIONAL CORP
107.501.90%2.00Mua328.550K19.764B22.324.75Công nghệ Điện tử
6214 SYSTEX CORPORATION
89.200.68%0.60Sức mua mạnh189.076K21.971B10.438.513761.00Tài chính
6224 POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP
124.004.64%5.50Sức mua mạnh2.641M10.037B20.805.73Công nghệ Điện tử
6271 TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LT
196.509.78%17.50Mua5.972M31.930B18.179.88Công nghệ Điện tử
6277 ATEN INTERNATIONAL CO
85.800.00%0.00Mua102.141K10.251B7.6111.45Công nghệ Điện tử
6278 TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY
128.504.90%6.00Sức mua mạnh32.389M35.819B14.788.32Công nghệ Điện tử
6281 E-LIFE MALL CORPORATION
84.000.00%0.00Sức mua mạnh26.863K8.331B13.966.061632.00Bán Lẻ
6409 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP
1290.00-0.77%-10.00Mua42.339K112.990B51.1725.56Sản xuất Chế tạo
6412 CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD
71.403.48%2.40Mua604.675K27.058B10.486.65Công nghệ Điện tử
6438 SYMTEK AUTOMATION ASIA CO LTD
102.504.81%4.70Sức mua mạnh1.365M5.926B13.637.77Công nghệ Điện tử
6477 ANJI TECHNOLOGY CO LTD
50.400.60%0.30Mua21.431M5.721B20.002.67Công nghệ Điện tử
6491 PEGAVISION CORPORATION
583.000.17%1.00Mua646.969K40.740B48.2312.12Công nghệ Điện tử
6592 HOTAI FINANCE CO LTD
85.000.24%0.20Mua1.424M43.672B15.845.35Tài chính
6672 VENTEC INTERNATIONAL GROUP CO LTD
149.500.00%0.00Mua6.296M10.563B23.196.49Sản xuất Chế tạo
6756 VIA LABS INC
324.007.11%21.50Sức mua mạnh4.577M20.419B46.676.79Công nghệ Điện tử
8039 TAIFLEX SCIENTIFIC CO
51.103.23%1.60Mua1.844M10.351B12.024.12Công nghệ Điện tử
8150 CHIPMOS TECHNOLOGIES INC
49.652.06%1.00Mua6.942M35.380B13.683.59Công nghệ Điện tử
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
14.650.34%0.05Mua21.615K2.561B22.710.64Công nghiệp Chế biến
8429 JINLI GROUP HOLDINGS LTD
14.509.85%1.30Sức mua mạnh9.785M2.452B-1.96Hàng tiêu dùng không lâu bền
8443 SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD
11.852.60%0.30Sức mua mạnh97.978K771.540M-2.52Dịch vụ Phân phối
8454 MOMO COM INC
1465.003.17%45.00Mua458.460K198.883B87.1616.29Bán Lẻ
8467 BONNY WORLDWIDE LTD
42.000.12%0.05Mua3.000K2.078B94.570.44Khách hàng Lâu năm
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
35.450.85%0.30Sức mua mạnh1.833M7.352B12.542.81Khoáng sản phi năng lượng
9933 CTCI CORP
38.750.52%0.20Mua745.875K29.380B34.831.11Dịch vụ Công nghiệp
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
74.300.00%0.00Mua1.714M21.382B11.486.48Công nghiệp Chế biến
9941 YULON FINANCE CORPORATION
138.500.00%0.00Mua403.969K46.024B13.939.95Tài chính
9943 HOLIDAY ENTERTAINMENT CO
63.900.95%0.60Mua202.510K9.009B15.114.19Dịch vụ Khách hàng
9958 CENTURY IRON & STEEL INDUSTRIAL
132.500.00%0.00Mua14.094M30.489B28.264.89Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter