Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0050 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN TOP 50 ETF
96.901.10%1.05Mua5.880MHỗn hợp
0052 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON IT UNITS FUND
73.001.74%1.25Mua147.629KHỗn hợp
0053 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN ELECTRONICS TECH ETF
42.501.72%0.72Mua41.010KHỗn hợp
0056 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS TW DIVIDEND PLUS EXC
28.370.21%0.06Mua10.070MHỗn hợp
0057 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF
61.501.15%0.70Mua23.010KHỗn hợp
006203 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF
45.101.21%0.54Sức mua mạnh4.000KHỗn hợp
006204 SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF
59.200.42%0.25Mua47.000KHỗn hợp
006205 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 ETF
31.131.60%0.49Mua2.223MHỗn hợp
006207 FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST CSI 300 A SHS ETF
23.712.07%0.48Mua1.177MHỗn hợp
006208 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF
53.601.13%0.60Mua815.398KHỗn hợp
00631L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BULL 2X
53.251.82%0.95Mua2.510MHỗn hợp
00636K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00636K TT
7.212.12%0.15Mua100Hỗn hợp
00639 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100
10.881.87%0.20Sức mua mạnh2.299MHỗn hợp
00640L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX LEVERAGED 2X IDX
23.032.40%0.54Mua857.000KHỗn hợp
00642U YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD
17.320.87%0.15Mua2.689MHỗn hợp
00645 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX
22.401.36%0.30Sức mua mạnh135.939KHỗn hợp
00646 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500
29.290.72%0.21Mua420.283KHỗn hợp
00647L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BULL 2X
41.152.03%0.82Mua29.050KHỗn hợp
00650L FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG LEVERAGED 2X ETF
29.503.44%0.98Mua1.411MHỗn hợp
00657 CATHAY SECS INV TR CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG
29.702.59%0.75Mua101.000KHỗn hợp
00657K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00657K TT
9.852.93%0.28Sức mua mạnh100Hỗn hợp
00658L CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE JAPAN DAILY LEVERAGED 2X
40.355.27%2.02Sức mua mạnh9.000KHỗn hợp
00660 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD EURO STOXX 50 ETF
26.501.53%0.40Sức mua mạnh7.000KHỗn hợp
00662 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100
32.820.27%0.09Mua189.528K
00663L CATHAY SECS INV TR CO LTD TAIEX DAILY 2X ETF
47.131.18%0.55Mua48.000KHỗn hợp
00665L FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI
26.472.72%0.70Mua584.000KHỗn hợp
00668K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00668K TT
10.161.09%0.11Mua100Hỗn hợp
00670L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 2X LEVERAGED INDEX ETF TWD
41.482.02%0.82Mua309.000K
00672L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 2XER
16.101.77%0.28Mua32.952MHỗn hợp
00675L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 2X ETF
20.441.49%0.30Mua66.000KHỗn hợp
00685L CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEK DLY 2X TWD
18.081.23%0.22Mua25.000KHỗn hợp
00703 TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF
20.640.93%0.19Mua234.000KHỗn hợp
00709 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD
21.461.71%0.36Sức mua mạnh125.656KHỗn hợp
00715L PARADIGM ASSET MGMT CO LTD GSCI BRENT CRUDE 2X LEV ER FUTURES ETF
22.591.62%0.36Mua35.000K
00728 FSITC TAIWAN INDUSTRY FSITC TAIWAN INDUSTRY ELITE 30 ETF TWD
21.400.90%0.19Mua739.350KHỗn hợp
00733 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIWAN CLASS TWDENCY SERIES
19.96-0.05%-0.01Mua228.251KHỗn hợp
00735 CATHAY SECS INV TR CO LTD KOREA/TAIWAN IT PREMIER ETF TWD
21.431.95%0.41Mua127.000KHỗn hợp
00736 CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD
20.380.69%0.14Sức mua mạnh168.000KHỗn hợp
00737 CATHAY SECS INV TR CO LTD NASDAQ CTA ARTIFICIAL INTELL AND ROBOTIC
22.400.90%0.20Mua990.584KHỗn hợp
00742 SHIN KONG INV TRUST CO LTD DOMESTIC DEMAND HIGH DIVIDEND ETF TWD
21.70-0.05%-0.01Mua11.000KHỗn hợp
00743 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE CHINA A150 ETF TWD
20.921.45%0.30Mua142.971KHỗn hợp
00752 CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD
23.531.20%0.28Sức mua mạnh3.106MHỗn hợp
00753L CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 2X TWD
25.702.59%0.65Sức mua mạnh339.000KHỗn hợp
00763U PARADIGM ASSET MGMT CO LTD PARADIGM DJ CO ER FUTURE ETF
19.490.52%0.10Mua56.000KHỗn hợp
00766L TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA 2X ETF TWD
10.452.55%0.26Sức mua mạnh1.500M
00767 FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FUH HWA DOW JONES US FIN SRVIS EQT ETF
23.701.46%0.34Mua103.000KHỗn hợp
00783 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON CHINA CSI 500 INDEX ETF TWD
17.520.63%0.11Mua1.235MHỗn hợp
00830 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD
17.202.32%0.39Mua658.460KHỗn hợp
00850 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA FTSE4GD TIP TW ESG ETF TWD
23.461.16%0.27Mua4.582MHỗn hợp
00852L CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY DJIA DAILY 2X ETF TWD
17.241.83%0.31Mua468.000K
1102 ASIA CEMENT CORP
47.40-0.11%-0.05Mua13.183M159.501B9.834.835878.00Khoáng sản phi năng lượng
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
19.351.57%0.30Mua2.033M12.451B12.491.53333.00Khoáng sản phi năng lượng
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.000.00%0.00Sức mua mạnh3.242K9.688B693.880.02Khoáng sản phi năng lượng
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
41.30-1.55%-0.65Mua3.308M32.804B14.382.922132.00Công nghiệp Chế biến
1227 STANDARD FOODS CORPORATION
70.503.37%2.30Mua4.729M61.954B19.283.543605.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1308 ASIA POLYMER
16.050.94%0.15Mua1.168M8.815B15.461.03236.00Công nghiệp Chế biến
1309 TAITA CHEMICAL
10.900.46%0.05Bán951.208K3.626B25.960.42626.00Công nghiệp Chế biến
1319 TONG YANG INDUSTRY
47.401.83%0.85Sức mua mạnh2.747M27.533B14.013.325697.00Sản xuất Chế tạo
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
15.600.65%0.10Mua454.307K2.370B-1.85Công nghiệp Chế biến
1447 LI PENG ENTERPRISE
7.05-0.70%-0.05Mua725.355K5.847B-0.201333.00Công nghiệp Chế biến
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
8.06-0.62%-0.05Mua837.618K4.961B-0.571462.00Công nghiệp Chế biến
1459 LAN FA TEXTILE
6.84-0.87%-0.06Bán110.620K2.191B-1.87264.00Công nghiệp Chế biến
1513 CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
21.700.70%0.15Mua1.755M8.856B14.531.483210.00Sản xuất Chế tạo
1530 AWEA MECHANTRONIC CO
29.100.34%0.10Mua28.250K2.801B11.892.44807.00Sản xuất Chế tạo
1560 KINIK CO
68.90-1.99%-1.40Sức mua mạnh1.345M9.912B17.054.121675.00Khách hàng Lâu năm
1605 WALSIN LIHWA CORP
15.051.01%0.15Mua18.813M49.557B14.271.044815.00Sản xuất Chế tạo
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
94.50-1.56%-1.50Mua498.527K14.400B16.735.74402.00Công nghiệp Chế biến
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
15.402.67%0.40Mua68.000K1.043B31.470.48283.00Công nghiệp Chế biến
1903 SHIHLIN PAPER CORP
32.500.62%0.20Mua22.520K8.399B-0.64Công nghiệp Chế biến
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
14.102.55%0.35Mua17.260M16.606B-0.014416.00Công nghiệp Chế biến
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
22.750.22%0.05Sức mua mạnh1.285M22.792B19.011.19Sản xuất Chế tạo
2031 HSIN KUANG STEEL CO
29.804.20%1.20Mua3.536M8.886B-0.77242.00Khoáng sản phi năng lượng
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.14-1.24%-0.09Bán264.000K1.311B-1.69326.00Khoáng sản phi năng lượng
2049 HIWIN TECHNOLOGIES CORP
272.501.68%4.50Sức mua mạnh3.130M82.967B30.778.716976.00Công nghệ Điện tử
2207 HOTAI MOTOR CO
640.002.89%18.00Mua525.089K339.723B30.2920.536042.00Khách hàng Lâu năm
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS
16.600.00%0.00Mua77.949M194.623B46.490.3619929.00Công nghệ Điện tử
2308 DELTA ELECTRONIC
145.501.75%2.50Mua9.578M371.448B15.439.277044.00Công nghệ Điện tử
2327 YAGEO CORP
376.50-1.31%-5.00Mua11.317M162.551B15.6724.35Công nghệ Điện tử
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
339.002.26%7.50Mua58.199M8595.930B26.1112.7048752.00Công nghệ Điện tử
2338 TAIWAN MASK CORP
35.45-3.01%-1.10Sức mua mạnh38.357M7.252B25.031.46485.00Sản xuất Chế tạo
2387 SUNREX TECHNOLOGY
41.150.73%0.30Mua20.491M7.826B52.200.78264.00Công nghệ Điện tử
2408 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
79.602.98%2.30Sức mua mạnh40.919M236.025B14.365.38Công nghệ Điện tử
2409 AU OPTRONICS CORPORATION
9.582.68%0.25Mua195.541M89.528B-1.0552241.00Công nghệ Điện tử
2417 AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC
10.351.47%0.15Mua2.103M1.968B137.840.07188.00Công nghệ Điện tử
2419 HITRON TECHNOLOGY
22.659.95%2.05Sức mua mạnh1.984M4.559B18.881.091145.00Dịch vụ Công nghệ
2423 GOOD WILL INSTRUMENT
27.200.18%0.05Mua211.777K3.938B11.992.26690.00Công nghệ Điện tử
2433 HUXEN CORPORATION
54.50-0.37%-0.20Mua94.000K7.904B12.964.22449.00Dịch vụ Thương mại
2438 ENLIGHT CORP
8.2510.00%0.75Mua234.304K714.119M-0.96Công nghệ Điện tử
2441 GREATEK ELECTRONICS INC
46.800.00%0.00Mua1.118M26.622B14.403.253697.00Công nghệ Điện tử
2443 LEAD DATA INC
3.29-0.30%-0.01Mua453.766K480.767M-2.15Công nghệ Điện tử
2466 COSMO ELECTRONICS
33.300.91%0.30Sức mua mạnh80.002K5.159B179.940.181114.00Công nghệ Điện tử
2471 ARES INTERNATIONAL (TAIWAN)
18.801.62%0.30Sức mua mạnh121.146K874.197M12.571.47Dịch vụ Công nghệ
2486 I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
8.200.86%0.07Mua1.245M1.604B-0.711613.00Công nghệ Điện tử
2537 WE & WIN DEVELOPMENT CO. LTD.
8.79-1.24%-0.11Mua3.225M2.675B-0.3633.00Công nghệ Điện tử
2616 SHAN LOONG TRANSPORTATION CO
29.75-0.17%-0.05Mua71.499K4.051B14.702.031892.00Vận chuyển
2701 WAN HWA ENTERPRISE
13.400.75%0.10Sức mua mạnh71.781K5.985B14.290.9320.00Dịch vụ Khách hàng
2704 AMBASSADOR HOTEL
32.20-0.92%-0.30Mua1.317M11.925B33.330.981310.00Dịch vụ Khách hàng
2832 TAIWAN FIRE & MARINE INSURANCE CO
20.900.48%0.10Mua107.101K7.534B12.491.67886.00Tài chính
2851 CENTRAL REINSURANCE
19.350.52%0.10Mua307.714K11.365B9.302.07136.00Tài chính
2855 PRESIDENT SECURITIES
14.400.35%0.05Mua1.913M19.694B11.871.211722.00Tài chính
2881 FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
47.152.39%1.10Sức mua mạnh41.125M471.257B9.224.9945174.00Tài chính
2882 CATHAY FINANCIAL HLDG CO
42.901.06%0.45Sức mua mạnh38.247M551.650B11.103.8354520.00Tài chính
2882A CATHAY FINANCIAL HLDG CO
63.800.00%0.00Sức mua mạnh259.051K551.650B11.103.8354520.00Tài chính
2882B CATHAY FINANCIAL HLDG CO
63.900.00%0.00Sức mua mạnh40.473K551.650B11.103.8354520.00Tài chính
2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
20.252.02%0.40Mua28.890M231.351B12.071.6414217.00Tài chính
2888 SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
10.452.45%0.25Sức mua mạnh144.107M128.172B12.550.8117063.00Tài chính
2890 SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
13.050.77%0.10Mua36.750M145.961B13.250.988693.00Tài chính
2891 CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
22.501.58%0.35Sức mua mạnh58.659M431.859B10.232.1720125.00Tài chính
2891B CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
65.70-0.15%-0.10Mua14.014K431.859B10.232.1720125.00Tài chính
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
23.300.87%0.20Sức mua mạnh17.159M287.870B15.641.489266.00Tài chính
2906 COLLINS
11.400.88%0.10Mua393.922K2.363B39.110.29505.00Dịch vụ Phân phối
2910 TONLIN DEPARTMENT STORE CO
31.30-0.16%-0.05Sức mua mạnh22.000K5.499B60.320.52Bán Lẻ
3006 ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECH INC
33.350.00%0.00Mua3.290M9.082B29.491.13467.00Công nghệ Điện tử
3008 LARGAN PRECISION CO
4840.000.73%35.00Mua753.281K644.543B24.19198.66Công nghệ Điện tử
3013 CHENMING MOLD INDUSTRIAL CORP
14.25-0.35%-0.05Mua218.351K2.330B21.910.656220.00Sản xuất Chế tạo
3023 SINBON ELECTRONICS CO LTD
123.000.82%1.00Mua665.403K28.368B16.887.235912.00Công nghệ Điện tử
3025 LOOP TELECOMMUNICATIONS INTL INC
21.30-0.47%-0.10Mua98.001K1.518B33.940.63Công nghệ Điện tử
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS
229.00-0.65%-1.50Mua9.657M140.262B17.1513.442511.00Công nghệ Điện tử
3047 EDIMAX TECHNOLOGY CO
10.602.42%0.25Sức mua mạnh1.406M1.911B17.760.581248.00Công nghệ Điện tử
3054 LIWANLI INNOVATION CO LTD
24.303.40%0.80Mua61.440K1.960B109.860.2130.00Công nghệ Điện tử
3266 SUNTY DEVELOPMENT CO LTD
15.852.59%0.40Sức mua mạnh252.348K5.443B35.960.4369.00Tài chính
3380 ALPHA NETWORKS INC
23.001.32%0.30Mua11.619M12.173B42.520.53Công nghệ Điện tử
3406 GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO.LTD
497.503.75%18.00Mua15.573M52.185B27.0217.757415.00Công nghệ Điện tử
3413 FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY IN
200.00-3.61%-7.50Mua13.297M17.158B29.287.091832.00Công nghệ Điện tử
3481 INNOLUX CORPORATION
8.201.74%0.14Sức mua mạnh160.823M78.271B-1.1459554.00Công nghệ Điện tử
3530 SILICON OPTRONICS INC
99.106.67%6.20Sức mua mạnh7.173M7.179B41.802.2247.00Công nghệ Điện tử
3533 LOTES CO LTD
322.502.71%8.50Sức mua mạnh2.112M32.492B16.2219.369111.00Công nghệ Điện tử
3535 FAVITE INC.
24.003.00%0.70Mua19.666M1.842B8.012.91277.00Công nghệ Điện tử
3563 MACHVISION INC.
300.000.67%2.00Mua348.801K12.697B11.4426.04306.00Công nghệ Điện tử
3588 LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION
31.659.90%2.85Mua4.964M1.338B81.560.35164.00Công nghệ Điện tử
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO.
198.50-1.73%-3.50Mua9.853M24.447B33.885.961797.00Công nghệ Điện tử
3702 WPG HOLDINGS LIMITED
38.600.00%0.00Mua2.877M64.812B10.263.765695.00Dịch vụ Phân phối
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
85.200.71%0.60Mua28.522M359.758B22.593.7593891.00Công nghệ Điện tử
4961 FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC
39.10-0.76%-0.30Mua15.534M6.412B19.392.03569.00Công nghệ Điện tử
5203 CYBERLINK CORP
118.003.06%3.50Sức mua mạnh1.555M9.658B26.124.38361.00Dịch vụ Công nghệ
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
91.00-1.09%-1.00Mua1.472M9.450B14.076.54345.00Công nghiệp Chế biến
5269 ASMEDIA TECHNOLOGY INC
625.00-0.48%-3.00Mua572.305K37.704B36.1817.36223.00Công nghệ Điện tử
5533 FOUNDING CONSTRUCTION DEVELOPMENT C
15.950.00%0.00Mua87.336K4.550B35.980.44437.00Dịch vụ Công nghiệp
6116 HANNSTAR DISPLAY CORP
7.973.64%0.28Mua99.759M24.100B-0.132881.00Công nghệ Điện tử
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
30.55-2.08%-0.65Bán450.786K3.981B10.832.88919.00Sản xuất Chế tạo
6189 PROMATE ELECTRONIC CO
34.70-0.57%-0.20Mua245.396K6.249B11.732.97179.00Dịch vụ Phân phối
6192 LUMAX INTERNATIONAL CORP
76.500.66%0.50Bán211.836K8.120B9.767.79416.00Công nghệ Điện tử
6196 MARKETECH INTERNATIONAL CORP
87.00-1.92%-1.70Sức mua mạnh29.780M16.558B27.073.28Công nghệ Điện tử
6205 CHANT SINCERE CO
25.500.99%0.25Mua100.000K1.814B14.471.74155.00Công nghệ Điện tử
6215 AUROTEK CORP
16.103.87%0.60Mua1.752M1.283B25.650.60268.00Công nghệ Điện tử
6239 POWERTECH TECHNOLOGY INC
100.500.70%0.70Mua7.220M77.494B15.156.5910755.00Công nghệ Điện tử
6257 SIGURD MICROELECTRONICS CORP
37.50-0.27%-0.10Mua12.865M15.292B13.882.713079.00Công nghệ Điện tử
6281 E-LIFE MALL CORPORATION
67.200.45%0.30Sức mua mạnh74.100K6.635B17.003.941692.00Bán Lẻ
6415 SILERGY CORP
995.00-0.50%-5.00Mua993.839K91.265B44.2522.60Công nghệ Điện tử
6533 ANDES TECHNOLOGY CORPORATION
127.00-3.79%-5.00Mua3.228M5.630B123.041.07171.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất