Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
0055 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF 18.651.08%0.20Sức mua mạnh45.004K
0059 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIWAN FINANCE ETF 44.901.26%0.56Sức mua mạnh1.000K
006205 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 ETF 28.202.43%0.67Mua3.792M
006206 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50 ETF 28.872.45%0.69Mua1.705M
00633L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 LEVERAGED 2X IDX ETF 37.135.09%1.80Mua43.884M
00637L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 2X BULL P ETF 14.085.07%0.68Mua194.461M
00640L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX LEVERAGED 2X IDX 25.242.19%0.54Mua742.000K
00645 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX 23.381.56%0.36Sức mua mạnh248.571K
00646 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500 27.220.81%0.22Mua481.000K
00647L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BULL 2X 36.601.33%0.48Mua46.000K
00655L CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY LEV 2X ETF 26.895.16%1.32Mua19.376M
00657 CATHAY SECS INV TR CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG 29.451.27%0.37Sức mua mạnh409.000K
00657K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00657K TT 9.591.16%0.11Mua6.700K
00658L CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE JAPAN DAILY LEVERAGED 2X 40.571.65%0.66Mua93.000K
00661 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 ETF 29.601.02%0.30Sức mua mạnh61.000K
00668 CATHAY SECS INV TR CO LTD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TWD 28.571.42%0.40Sức mua mạnh47.000K
00668K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00668K TT 9.300.98%0.09Sức mua mạnh200
00692 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO CORPORATE GOVN 100 ETF TWD 22.710.71%0.16Sức mua mạnh558.986K
00701 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30 22.850.93%0.21Mua76.000K
00702 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY S&P 500 LOW VOL HI DV 21.230.71%0.15Sức mua mạnh131.000K
00707R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY -1X ETF 20.470.49%0.10Sức mua mạnh25.000K
00731 FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FTSE TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY 54.551.87%1.00Sức mua mạnh3.000K
00742 SHIN KONG INV TRUST CO LTD (FUNDNAME) CLASS TWDENCY SERIES 20.890.43%0.09Mua1.000K
008201 BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD W.I.S.E. SSE 50 CHINA TRACKER 94.552.22%2.05Mua5.000K
1108 LUCKY CEMENT CO. 7.87-0.25%-0.02Bán101.163K3.193B-0.34649.00Vật liệu cơ bản
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD. 20.30-1.46%-0.30Mua19.913M10.300B14.931.381790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1232 TTET UNION CORP 99.502.05%2.00Mua162.224K15.598B17.845.47319.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1233 TEN REN TEA CO 39.05-0.13%-0.05Mua66.201K3.540B19.242.031575.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1234 HEY SONG 31.601.77%0.55Sức mua mạnh99.351K12.478B18.561.671011.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1301 FORMOSA PLASTIC 117.503.52%4.00Mua28.373M722.512B12.289.246784.00Vật liệu cơ bản
1303 NAN YA PLASTIC 85.501.79%1.50Sức mua mạnh15.762M666.189B10.298.1734224.00Vật liệu cơ bản
1304 USI CORPORATION 14.001.82%0.25Mua2.223M14.744B13.251.045533.00Vật liệu cơ bản
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER 23.252.20%0.50Mua11.879M12.009B9.602.382291.00Vật liệu cơ bản
1321 OCEAN PLASTICS 27.45-0.54%-0.15Mua75.000K6.091B-0.03802.00Vật liệu cơ bản
1325 UNIVERSAL INC 17.750.85%0.15Mua19.500K1.501B24.140.73180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO 128.004.92%6.00Mua25.386M711.720B11.5610.5518585.00Vật liệu cơ bản
1402 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 37.404.47%1.60Mua28.790M191.605B14.222.5228557.00Dịch vụ Viễn thông
1434 FORMOSA TAFFETA CO 37.956.45%2.30Sức mua mạnh7.264M59.977B22.011.6210197.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1437 GTM HOLDINGS CORPORATION 18.701.08%0.20Sức mua mạnh132.350K3.762B13.751.35944.00Công nghệ
1459 LAN FA TEXTILE 9.923.77%0.36Sức mua mạnh5.072M3.035B10.550.91413.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1465 WISHER INDUSTRIAL CO 14.852.06%0.30Mua241.038K1.507B202.170.07757.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO 27.652.41%0.65Mua14.156K1.152B-1.71162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1476 ECLAT TEXTILE CO 402.504.68%18.00Sức mua mạnh2.537M105.494B25.7914.918934.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1536 HOTA INDUSTRIAL MFG CO 139.502.20%3.00Mua3.430M34.802B27.994.881402.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1560 KINIK CO 66.700.45%0.30Mua345.043K9.362B13.355.011643.00Công nghiệp
1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 343.509.92%31.00Mua4.721M59.070B17.3118.073302.00Công nghiệp
1626 AIRMATE CAYMAN INTL CO 18.305.48%0.95Mua194.012K2.110B-1.398219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1712 SINON CORP 17.400.87%0.15Sức mua mạnh1.915M7.253B10.291.732934.00Vật liệu cơ bản
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP 148.002.07%3.00Mua751.956K33.662B25.325.74154.00Vật liệu cơ bản
1724 TNC INDUSTRIAL 13.701.11%0.15Mua49.000K1.732B17.010.80185.00Công nghiệp
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO 82.002.63%2.10Sức mua mạnh27.685K12.944B16.364.891064.00Vật liệu cơ bản
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS 15.100.00%0.00Mua89.410K1.665B13.931.09320.00Vật liệu cơ bản
1786 SCIVISION BIOTECH INC 77.209.97%7.00Sức mua mạnh540.110K3.622B63.041.1164.00Chăm sóc sức khỏe
2002A CHINA STEEL CORP 43.300.00%0.00Mua54.000K385.383B18.491.3628207.00Vật liệu cơ bản
2013 CHINA STEEL STRUCTURE CO 33.452.14%0.70Sức mua mạnh14.428M6.327B75.610.43610.00Công nghiệp
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD 60.502.37%1.40Mua487.271K34.373B12.284.81868.00Vật liệu cơ bản
2031 HSIN KUANG STEEL CO 42.306.28%2.50Mua23.759M12.330B8.914.80225.00Vật liệu cơ bản
2032 SINKANG INDUSTRIES CO 9.872.28%0.22Mua222.073K1.260B19.230.50206.00Vật liệu cơ bản
2103 TSRC CORPORATION 33.404.70%1.50Sức mua mạnh3.231M26.340B21.361.501466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP 15.051.01%0.15Mua837.941K5.513B29.330.51218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2301 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 38.102.42%0.90Mua10.677M86.454B53.000.7277497.00Công nghệ
2395 ADVANTECH CO LTD 221.000.91%2.00Mua1.227M152.762B24.898.866454.00Công nghệ
2412 CHUNGHWA TELECOM 109.50-0.45%-0.50Sức mua mạnh10.978M853.319B22.824.8233311.00Dịch vụ Viễn thông
2514 LONG BON INTERNATIONAL CO. LTD. 15.454.04%0.60Mua1.413M7.513B19.200.776379.00Tài chính
2527 HUNG CHING DEVELOPMENT & CONSTR 31.901.11%0.35Sức mua mạnh797.001K8.258B-0.19125.00Tài chính
2530 DELPHA CONSTRUCTION CORP 16.100.62%0.10Sức mua mạnh165.357K4.289B-0.1638.00Tài chính
2536 HONG PU REAL ESTATE DEVELOPMENT CO 21.403.38%0.70Mua735.800K6.889B7.712.6936.00Tài chính
2538 KEE TAI PROPERTIES 14.353.24%0.45Mua6.609M6.094B42.830.3220.00Tài chính
2601 FIRST STEAMSHIP 10.753.37%0.35Mua8.254M6.561B14.770.713435.00Công nghiệp
2633 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 26.951.70%0.45Mua9.335M149.150B16.601.604426.00Công nghiệp
2801 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD 18.701.63%0.30Mua10.155M180.127B14.241.306372.00Tài chính
2809 KING'S TOWN BANK 31.501.29%0.40Mua1.256M35.676B6.864.53963.00Tài chính
2812 TAICHUNG COMMERCIAL BANK 10.700.00%0.00Mua3.629M36.118B9.371.152099.00Tài chính
2820 CHINA BILLS FINANCE CORP 14.150.71%0.10Mua591.915K18.869B13.351.05155.00Tài chính
2836 BANK OF KAOHSIUNG LTD 9.562.36%0.22Mua1.058M9.717B31.360.30998.00Tài chính
2838 UNION BANK OF TAIWAN 10.350.49%0.05Mua1.988M38.067B9.631.073975.00Tài chính
2838A UNION BANK OF TAIWAN 51.800.00%0.00Mua227.872K38.067B9.631.073975.00Tài chính
2855 PRESIDENT SECURITIES 14.350.70%0.10Mua1.465M19.814B7.801.831714.00Tài chính
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO 18.501.09%0.20Sức mua mạnh18.584M211.248B15.701.1710028.00Tài chính
2881 FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD 51.101.39%0.70Mua35.477M515.774B8.046.2744173.00Tài chính
2881A FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD 63.800.16%0.10Mua67.500K515.774B8.046.2744173.00Tài chính
2882 CATHAY FINANCIAL HLDG CO 52.901.34%0.70Mua21.155M655.800B10.245.1056322.00Tài chính
2883 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HLDGS 11.101.37%0.15Mua34.495M158.535B11.190.9813240.00Tài chính
2884 E SUN FINANCIAL HOLDINGS 22.652.03%0.45Mua26.585M240.402B14.591.529459.00Tài chính
2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD. 16.003.23%0.50Mua50.064M180.894B8.861.7513973.00Tài chính
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING CO 27.150.56%0.15Mua31.484M367.195B13.741.979064.00Tài chính
2887 TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD 14.700.68%0.10Sức mua mạnh32.321M152.311B12.141.208879.00Tài chính
2890 SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD 11.300.44%0.05Sức mua mạnh17.952M126.799B13.330.848708.00Tài chính
2891 CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD 22.451.35%0.30Sức mua mạnh71.356M431.858B10.862.0419753.00Tài chính
2891B CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD 62.400.00%0.00Sức mua mạnh20.449K431.858B10.862.0419753.00Tài chính
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD 20.700.49%0.10Sức mua mạnh23.574M254.174B16.481.259074.00Tài chính
2905 MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING CO 24.201.26%0.30Sức mua mạnh557.567K18.617B11.302.2227834.00Tài chính
2906 COLLINS 10.500.96%0.10Mua169.200K2.175B33.360.311339.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2908 TEST RITE INTERNATIONAL 23.500.86%0.20Sức mua mạnh580.983K11.880B14.381.625425.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2929 TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 100.502.03%2.00Mua442.973K7.753B7.8912.56191.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3338 TAISOL ELECTRONICS CO 22.200.68%0.15Mua2.395M1.905B87.700.302355.00Công nghệ
3702 WPG HOLDINGS LIMITED 41.200.93%0.38Mua3.556M69.170B8.914.266060.00Công nghệ
4104 EXCELSIOR MEDICAL CO LTD 47.700.21%0.10Mua548.903K6.099B15.203.15774.00Chăm sóc sức khỏe
4106 APEX MEDICAL 26.40-2.04%-0.55Mua664.972K2.247B25.491.08535.00Chăm sóc sức khỏe
4164 CHC HEALTHCARE GROUP 36.951.23%0.45Mua320.450K5.107B-0.28160.00Chăm sóc sức khỏe
4555 TAIWAN CHELIC CORP LTD 65.401.40%0.90Mua3.000K4.314B20.393.16400.00Công nghiệp
4942 CHIA CHANG CO LTD 31.90-3.33%-1.10Mua3.450M4.698B13.272.505605.00Công nghệ
5531 SHINING BUILDING BUSINESS CO LTD 12.402.90%0.35Sức mua mạnh1.117M11.722B13.610.89146.00Tài chính
5871 CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED 108.500.00%0.00Mua11.322M139.912B11.469.473130.00Tài chính
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS 18.601.92%0.35Sức mua mạnh20.119M229.380B15.331.199085.00Tài chính
5907 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED 35.105.09%1.70Sức mua mạnh4.306M6.321B10.473.193258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6112 SYSAGE TECHNOLOGY 31.250.16%0.05Mua241.931K3.470B11.402.77263.00Công nghệ
6282 ACBEL POLYTECH INC 20.703.76%0.75Sức mua mạnh6.198M10.307B9.682.0710752.00Công nghiệp
6285 WISTRON NEWEB CORPORATION 75.101.35%1.00Mua3.337M27.719B17.754.399454.00Công nghệ
6452 PHARMALLY INTERNATIONAL HOLDING LTD 439.005.78%24.00Mua2.043M32.370B33.2912.46Chăm sóc sức khỏe
6505 FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION 147.005.76%8.00Sức mua mạnh7.860M1324.109B14.879.356507.00Năng lượng
6641 GSD TECHNOLOGIES CO LTD 83.000.00%0.001.550M06.60Công nghiệp
8150 CHIPMOS TECHNOLOGIES INC 23.402.41%0.55Mua16.871M19.557B36.680.635805.00Công nghệ
8480 TAISUN INT.L (HOLDING) CO 129.000.00%0.00Sức mua mạnh1.000K5.066B18.247.09Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8926 TAIWAN COGENERATION CORP 26.852.68%0.70Sức mua mạnh4.479M15.404B15.691.67239.00Công nghiệp
911616 DUKANG DISTILLERS HOLDINGS LIMITED 1.084.85%0.05Mua5.000K413.418M-12.48982.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9136 JU TENG INTERNATIONAL HOLDING LTD 7.081.87%0.13Mua913.056K7.975B-0.63Công nghệ
9910 FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 198.002.06%4.00Mua1.034M129.580B27.866.9674679.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9944 SHINIH ENTERPRISE CO LTD 16.300.93%0.15Mua46.000K1.762B37.070.441201.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9958 CENTURY IRON & STEEL INDUSTRIAL 93.508.47%7.30Mua24.122M17.719B245.660.35152.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất