Các công ty của Hungary có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Hungary sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
86.96%69.0 HUF+18.97%106.298 K6.32Tài chính
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
12.87%970 HUF+1.25%84.054 K1.0432.833 B HUF12.2579.21 HUF−9.16%11.15%Tài chính
MOLMOL SHARE
8.45%2960 HUF−1.99%579.559 K1.131.909 T HUF5.13%Năng lượng Mỏ
Mua
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
7.97%11800 HUF0.00%120.98Khoáng sản phi năng lượng
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
7.49%22700 HUF+3.65%400.2245.4 B HUF16.111409.00 HUF−19.35%7.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANYANY SHARE
7.08%3530 HUF0.00%3.228 K0.2650.641 B HUF4.56%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
6.88%2180 HUF0.00%1000.8413.08 B HUF12.05180.86 HUF+74.00%6.88%Dịch vụ Công nghệ
BIFBIF SHARE
6.23%562 HUF−2.43%3.841 K0.32141.447 B HUF6.23%Tài chính
SSUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
5.74%43800 HUF0.00%90.0262.722 B HUFTài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
5.73%8.90 EUR−1.11%6900.1935.636 B HUF8.87387.27 HUF+15.16%6.05%Tài chính
Sức mua mạnh
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
4.42%8855 HUF−1.06%215.982 K0.901.644 T HUF10.28861.39 HUF+2.87%4.40%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
3.30%927 HUF+0.54%319.937 K0.61900.635 B HUF11.0384.02 HUF+30.20%3.30%Truyền thông
Sức mua mạnh
NNATURNATURLAND HOLDING
3.03%2400 HUF0.00%501.29Tài chính
WABERERSWABERER`S SHARE
3.00%4000 HUF+0.25%3.328 K0.2569.916 B HUF6.26639.46 HUF+73.52%2.53%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OTPOTP BANK SHARE
1.77%16940 HUF−0.62%411.986 K1.094.559 T HUF4.623668.82 HUF1.77%Tài chính
Mua
MMKBBANKMKB BANK SHARE
1.31%7860 HUF−0.51%290.022.535 T HUF13.82568.82 HUF1.31%Tài chính