Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Sở giao dịch chứng khoán Hungary

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Tỉ suất cổ tức FWD
Cổ tức Đã trả
Cổ tức trên mỗi Cổ phần (FY)
ANYANY SHARE
1600HUF10.37%−1.234BHUF163.00HUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1560HUF8.52%−618MHUF132.00HUF
BIFBIF SHARE
314HUF6.99%−2.569BHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
528HUF6.04%−1.389BHUF32.00HUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
324HUF5.39%18.00HUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3580HUF4.51%−3.576BHUF160.00HUF
ALTEOALTEO SHARE
2360HUF4.31%−455.275MHUF103.00HUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17050HUF4.11%−600MHUF700.00HUF
MOLMOL SHARE
2842HUF3.70%−63.213BHUF
4IG4IG SHARE
792HUF3.69%−2.212BHUF29.00HUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
411.0HUF3.68%−15.309BHUF15.05HUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7665HUF3.00%−41.934BHUF225.00HUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
1006HUF1.83%−253MHUF18.00HUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4015HUF1.37%−615.14MHUF55.00HUF
OTPOTP BANK SHARE
10466HUF0.04%−10MHUF430.41HUF