Cổ phiếu Hungary có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Hungary sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
8.3738.7 HUF+5.74%1.029 M14.018 B HUF8.884.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
2.086.90 EUR0.00%830Tài chính
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
1.3620.4 HUF0.00%22.3 K601.685 M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OTPOTP BANK SHARE
1.2817045 HUF−0.96%447.909 K4.632 T HUF4.653668.82 HUF1.74%Tài chính
Mua
MOLMOL SHARE
1.253020 HUF−0.20%607.603 K1.952 T HUF5.02%Năng lượng Mỏ
Mua
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
1.133.50 HUF+2.94%111.052 KBán Lẻ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.028950 HUF−1.16%232.653 K1.681 T HUF10.39861.39 HUF+2.87%4.31%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.76922 HUF−0.32%419.777 K898.692 B HUF10.9784.02 HUF+30.20%3.31%Truyền thông
Sức mua mạnh
OPUSOPUS SHARE
0.69398.5 HUF+1.14%174.396 K268.683 B HUF11.8833.55 HUF+17.19%0.00%Công nghệ Điện tử
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
0.68367 HUF+0.82%18.105 K34.199 B HUF4.95%Tài chính
RABARÁBA SHARE
0.671325 HUF−1.85%1.305 K18.026 B HUF14.9488.67 HUF−27.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
4IG4IG SHARE
0.60815 HUF0.00%49.485 K243.048 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.572180 HUF+1.87%21112.84 B HUF7.01%Dịch vụ Công nghệ
WABERERSWABERER`S SHARE
0.503990 HUF0.00%6.719 K69.741 B HUF5.34746.82 HUF+142.24%2.54%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NNUTEXNUTEX PLC
0.4714.35 HUF+0.70%32.44 K2.111 B HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
0.47958 HUF+0.63%38.801 K32.224 B HUF12.0979.21 HUF−9.16%11.36%Tài chính
NNORDNORD GENERAL PLC
0.4413.15 HUF−1.13%20.5 KTruyền thông
ANYANY SHARE
0.433530 HUF−0.56%5.62 K50.928 B HUF4.54%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ENEFIENEFI SHARE
0.42178 HUF−4.30%2.536 K2.074 B HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
0.4021900 HUF0.00%7643.8 B HUF15.541409.00 HUF−19.35%7.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APPENINNAPPENINN SHARE
0.39510 HUF−1.92%65.422 K24.632 B HUF0.00%Tài chính
GGLOSTERGLOSTER SHARE
0.38885 HUF−2.75%3.859 K16.541 B HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.33149.0 HUF−0.33%68.656 K79.365 B HUF7.0521.14 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
0.3112.0 EUR+3.45%209Tài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.313050 HUF−0.33%3.102 K51.563 B HUF−540.92 HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
AKKOAKKO INVEST SHARE
0.27250 HUF−1.19%7.708 K8.391 B HUF0.00%Tài chính
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
0.251030 HUF+2.49%200Tài chính
PPENSUMPENSUM SHARE
0.222400 HUF+14.29%40Dịch vụ Thương mại
ALTEOALTEO SHARE
0.203690 HUF+0.27%2.276 K70.593 B HUF5.74642.37 HUF−1.98%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
0.19498 HUF−3.30%200683.517 M HUF0.00%Tài chính
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
0.1331.0 HUF−6.06%1.5 K2.282 B HUF0.00%Khách hàng Lâu năm
NNATURNATURLAND HOLDING
0.132400 HUF+0.84%5Tài chính
MMKBBANKMKB BANK SHARE
0.127900 HUF0.00%1492.548 T HUF13.89568.82 HUF1.30%Tài chính
FFORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
0.111700 HUF−0.58%168.55 B HUFTài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.109.00 EUR0.00%87736.036 B HUF8.97387.27 HUF+15.16%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
0.07940 HUF0.00%215101.981 B HUF0.00%Tài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.061350 HUF−0.37%50321.167 B HUF12.24110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BIFBIF SHARE
0.05576 HUF0.00%558144.97 B HUF6.08%Tài chính
CCHOMECHAMELEON SMART HO
0.0480.0 HUF−19.19%1202.801 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
EESENTESENSE HUMAN RES
0.03500 HUF0.00%975 B HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
OORMESTERŐRMESTER SHARE
0.01410 HUF−1.44%51.081 B HUF17.3923.58 HUF−42.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
620.0 HUF+3.33%100Dịch vụ Công nghệ