Các công ty của Hungary có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Hungary với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
589.887 M HUF20.8 HUF+4.00%98.832 K4.9516.731.24 HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
599.903 M HUF450 HUF−0.44%2.81 K3.03−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
OORMESTERŐRMESTER SHARE
1.133 B HUF460 HUF+5.50%1.725 K1.9115.6629.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNUTEXNUTEX PLC
2.089 B HUF14.30 HUF+1.42%345.039 K2.5012.601.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENEFIENEFI SHARE
2.341 B HUF208 HUF−0.95%18.6 K0.95−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
2.421 B HUF39.2 HUF+12.00%92.896 K5.4066.780.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
CCHOMECHAMELEON SMART HO
2.83 B HUF100.0 HUF0.00%1000.040.00%Công nghệ Điện tử
DDMKERDM-KER SHARE
3.837 B HUF35.4 HUF+16.45%1.686 M184.48−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
EESENTESENSE HUMAN RES
4.98 B HUF498 HUF0.00%3000.0119.6425.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
6.676 B HUF555 HUF−19.57%20.020.00%Công nghiệp Chế biến
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
6.851 B HUF290 HUF0.00%3.887 K3.350.00%Công nghệ Điện tử
AKKOAKKO INVEST SHARE
8.424 B HUF264 HUF+3.94%107.558 K2.117.6034.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.977 B HUF9.35 HUF+14.02%379.624 K19.1412.220.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
12.72 B HUF2180 HUF+2.83%5101.3412.05180.86 HUF+36.29%7.08%Dịch vụ Công nghệ
GGLOSTERGLOSTER SHARE
16.268 B HUF895 HUF0.00%4.634 K1.79129.526.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RABARÁBA SHARE
18.026 B HUF1315 HUF−2.59%3000.3214.8288.70 HUF−27.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBETBUDAPEST STOCK EX
21.113 B HUF3910 HUF+0.26%5000.463.621078.97 HUF0.00%Tài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
21.87 B HUF1375 HUF−1.79%10.341 K1.6312.47110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
APPENINNAPPENINN SHARE
22.169 B HUF486 HUF+3.85%170.364 K2.203.01161.21 HUF0.00%Tài chính
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
25.048 B HUF716 HUF−3.24%92.121 K1.059.1278.52 HUF14.61%Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
30.104 B HUF94.0 HUF+19.59%10.842 M3.2821.564.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
33.26 B HUF345 HUF−2.54%18.215 K0.3811.2830.59 HUF+154.79%5.08%Tài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
35.215 B HUF9.00 EUR0.00%12.938 K2.827.77459.53 HUF+30.41%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
47.2 B HUF24100 HUF+2.12%430.2917.101409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
48.867 B HUF2880 HUF−0.69%9.822 K2.40−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
ANYANY SHARE
55.949 B HUF3910 HUF+0.26%2.987 K0.4313.14297.46 HUF+90.16%4.13%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
WABERERSWABERER`S SHARE
71.664 B HUF4050 HUF−1.22%5.547 K1.329.35433.09 HUF−23.20%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALTEOALTEO SHARE
76.54 B HUF3930 HUF−1.50%16.72 K0.986.12642.07 HUF−2.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
81.333 B HUF149.0 HUF−1.65%158.048 K0.636.6322.48 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
90.915 B HUF840 HUF+0.24%11.654 K2.1813.6561.56 HUF0.00%Tài chính
BIFBIF SHARE
119.55 B HUF492 HUF+3.58%3870.0411.7541.88 HUF+27.48%7.37%Tài chính
4IG4IG SHARE
238.574 B HUF795 HUF−0.63%18.722 K0.34−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OPUSOPUS SHARE
257.772 B HUF377.0 HUF−0.26%254.928 K0.729.6439.12 HUF+116.66%0.00%Công nghệ Điện tử
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
932.697 B HUF963 HUF+0.31%362.046 K0.468.81109.32 HUF+91.95%4.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.691 T HUF9100 HUF−0.11%262.376 K1.288.891023.61 HUF+20.60%4.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MOLMOL SHARE
1.958 T HUF3070 HUF+1.12%628.592 K1.055.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MMKBBANKMKB BANK SHARE
2.438 T HUF7480 HUF−1.06%1.979 K7.3213.15568.74 HUF1.36%Tài chính
OTPOTP BANK SHARE
4.834 T HUF17880 HUF−0.45%367.09 K1.014.623866.64 HUF1.67%Tài chính
Mua
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1200 HUF−3.23%11.472 K1.57Công ty dịch vụ công cộng
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
1480 HUF0.00%6301.88Công nghiệp Chế biến
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
6.30 HUF+34.62%14.713 M22.80Bán Lẻ
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.6 EUR+2.65%6200.54Tài chính
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
11600 HUF+0.87%1502.47Khoáng sản phi năng lượng
MMULTIMULTIHOME ZRT
210 HUF−4.55%3840.16Tài chính
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
580.0 HUF+11.54%1250.21Dịch vụ Công nghệ
PPENSUMPENSUM SHARE
2400 HUF+1.69%1.107 K2.77Dịch vụ Thương mại
NNORDNORD GENERAL PLC
13.60 HUF+4.62%147.44 K1.71Truyền thông
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1145 HUF0.00%60.01Tài chính
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
74.0 HUF0.00%1.5 K0.15Tài chính
VVVTVIVETECH PLC
175 HUF0.00%4700.25Dịch vụ Thương mại
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.60 EUR0.00%1.036 K1.58Tài chính