Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Hungary có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Hungary này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MOLMOL SHARE
9.868T HUF2932 HUF+0.34%308.357K0.701.891T HUF5.18%Năng lượng Mỏ
Mua
OTPOTP BANK SHARE
2.838T HUF17400 HUF−0.68%300.498K0.874.683T HUF4.843597.74 HUF1.73%Tài chính
Mua
MKBBANKMKB BANK SHARE
896.169B HUF7900 HUF+0.64%2000.612.548T HUF13.15600.90 HUF1.30%Tài chính
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
849.372B HUF833 HUF+3.48%1.929M2.92809.309B HUF9.9184.02 HUF+30.20%3.67%Truyền thông
Sức mua mạnh
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
802.755B HUF9725 HUF+0.21%153.99K1.121.805T HUF16.43591.92 HUF−44.54%4.01%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OPUSOPUS SHARE
513.877B HUF417.0 HUF−0.48%158.994K0.57284.368B HUF12.4333.55 HUF+17.19%0.00%Công nghệ Điện tử
4IG4IG SHARE
277.421B HUF835 HUF+3.21%352.22K4.59249.012B HUF−74.31 HUF−2440.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
270.166B HUF129.5 HUF+0.39%93.988K0.7862.736B HUF5.2324.76 HUF0.00%Bán Lẻ
WABERERSWABERER`S SHARE
264.922B HUF3660 HUF−0.54%2.534K0.3363.973B HUF4.90746.82 HUF+142.24%2.77%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALTEOALTEO SHARE
103.027B HUF2830 HUF−1.05%3.365K1.0254.288B HUF4.09691.55 HUF+21.32%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
79.088B HUF3230 HUF+4.70%25.626K4.5554.428B HUF−472.08 HUF1.70%Công nghiệp Chế biến
RABARÁBA SHARE
72.842B HUF1370 HUF−2.14%9.688K2.8618.293B HUF15.4588.67 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
ANYANY SHARE
43.18B HUF2800 HUF+2.19%34.886K3.6440.168B HUF5.75%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
30.311B HUF698 HUF−0.29%13.839K2.6523.626B HUF9.7471.64 HUF−15.28%15.49%Tài chính
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
29.79B HUF335 HUF+2.45%67.292K2.5431.475B HUF18.0518.56 HUF+7.38%5.37%Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
28.349B HUF250 HUF−1.57%23.685K1.088.291B HUF8.5129.36 HUF+156.99%0.00%Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
21.215B HUF20400 HUF−0.49%2932.7040.8B HUF14.481409.00 HUF−19.35%8.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
19.03B HUF36.0 HUF−0.28%72.928K0.3913.788B HUF63.400.57 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
DMKERDM-KER SHARE
18.197B HUF30.1 HUF−2.27%37.8K2.183.8B HUF−0.80 HUF−131.08%0.66%Dịch vụ Phân phối
GOPDGOPD SHARE
15.936B HUF9900 HUF+4.21%120.92247.5B HUF5600.501.77 HUF−69.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
BIFBIF SHARE
10.993B HUF460 HUF−1.71%1.58K0.68115.775B HUF12.1237.95 HUF+109.34%7.61%Tài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.925B HUF8.92 EUR−0.89%2.359K0.0735.111B HUF9.58364.87 HUF−2.88%6.04%Tài chính
Sức mua mạnh
PANNERGYPANNERGY SHARE
7.145B HUF1450 HUF−1.02%9.85K1.0122.651B HUF13.17110.10 HUF+127.05%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GLOSTERGLOSTER SHARE
6.349B HUF1006 HUF+0.50%2.645K0.6418.267B HUF211.724.75 HUF−66.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CIVTACIVITA GROUP NYRT
5.014B HUF730.0 HUF−7.83%150.148.782B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
4.521B HUF39.0 HUF−2.50%12K1.952.697B HUF−0.48 HUF0.00%Khách hàng Lâu năm
BETBUDAPEST STOCK EX
4.427B HUF3799.0 HUF+0.42%2500.1320.566B HUF0.00%Tài chính
ESENTESENSE HUMAN RES
3.135B HUF515 HUF−0.96%250.015.15B HUF−2.07 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
CHOMECHAMELEON SMART HO
476.509M HUF90.00 HUF+18.42%5.346K0.512.547B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
24K HUF471 HUF−5.61%2.25K1.74625.12M HUF−10.28 HUF+17.88%0.00%Tài chính
SPPCSHOPPER PARK PLUS
11.600 EUR0.00%8722.31Tài chính
UBMUBM HOLDING PUBLIC
1480 HUF0.00%100.04Công nghiệp Chế biến
PENSUMPENSUM SHARE
2400 HUF−0.83%1932.26Dịch vụ Thương mại
ORMESTERŐRMESTER SHARE
426 HUF−0.93%6020.161.107B HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1100 HUF0.00%1100.05Công ty dịch vụ công cộng
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
895 HUF−1.65%2.71K0.5697.099B HUF0.00%Tài chính
NATURNATURLAND HOLDING
2420 HUF+5.22%50.14Tài chính
POLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
12500 HUF+5.93%370.77Khoáng sản phi năng lượng
EPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1450 HUF+1.40%400.35Tài chính
STRTSTRT HOLDING NYRT
1180.0 HUF0.00%6350.29Tài chính
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
15.15 HUF−0.66%65K1.75Truyền thông
NUTEXNUTEX PLC
15.10 HUF−0.66%563.141K3.042.236B HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
49.0 HUF0.00%2.08K0.12Tài chính
ENEFIENEFI SHARE
191 HUF+11.70%61.962K6.722.13B HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
7.75 EUR+17.42%200.11Tài chính
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.77 HUF+2.45%118.11K1.26Bán Lẻ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
2000 HUF−8.26%1050.2212B HUF7.50%Dịch vụ Công nghệ
APPENINNAPPENINN SHARE
576 HUF0.00%45.604K0.6127.285B HUF0.00%Tài chính
SUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
43800 HUF−3.95%80.0262.722B HUFTài chính
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
320 HUF−5.33%1.41K0.807.56B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
VERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.795 HUF−0.85%7K0.188.795B HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
21.2 HUF−1.40%43.7K1.33625.28M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền