Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Hungary với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Hungary này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
10.14%7.60 EUR8.57%0.60 EUR
Theo dõi
120912 EURTài chính
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
8.75%33.2 HUF−0.60%−0.2 HUF
Mua
3.35K111.22K HUF2.31B HUF−0.04 HUF68Khách hàng Lâu năm
ESENTESENSE HUMAN RES
6.97%420 HUF3.96%16 HUF
Bán
12.622K5.301M HUF4.04B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
6.51%35.2 HUF0.86%0.3 HUF
Mua
768.184K27.04M HUF13.367B HUF10.033.51 HUFDịch vụ Công nghệ
ORMESTERŐRMESTER SHARE
5.60%500 HUF5.93%28 HUF
Bán
200100K HUF1.226B HUF12.2640.79 HUFDịch vụ Thương mại
BIFBIF SHARE
5.56%222 HUF−2.63%−6 HUF
Bán
12.308K2.732M HUF57.384B HUF5.5739.87 HUF64Tài chính
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
4.93%750 HUF3.59%26 HUF
Mua
220.696K165.522M HUF24.507B HUF8.2291.25 HUFTài chính
WABERERSWABERER`S SHARE
4.76%2180 HUF3.32%70 HUF
Sức mua mạnh
15.803K34.451M HUF36.881B HUF366.31 HUFVận chuyển
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
4.46%10.10 HUF−2.88%−0.30 HUF
Bán Mạnh
7.02K70.902K HUFTruyền thông
OTPOTP BANK SHARE
3.97%11520 HUF3.32%370 HUF
Sức mua mạnh
1.497M17.246B HUF3.001T HUF5.582065.46 HUF35.976KTài chính
RABARÁBA SHARE
3.63%1245 HUF2.89%35 HUF
Theo dõi
8761.091M HUF16.157B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
NUTEXNUTEX SHARE
3.52%12.90 HUF−2.64%−0.35 HUF
Bán
74.35K959.115K HUF1.962B HUFCông nghệ Sức khỏe
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
3.42%7300 HUF3.55%250 HUF
Sức mua mạnh
35255.5K HUFTài chính
OPUSOPUS SHARE
3.33%104.8 HUF2.34%2.4 HUF
Bán
205.071K21.491M HUF69.83B HUF5.8018.07 HUF4.665KHỗn hợp
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
3.00%1000 HUF−2.44%−25 HUF
Bán
350350K HUFCông ty dịch vụ công cộng
AKKOAKKO INVEST SHARE
2.75%223 HUF0.00%0 HUF
Bán
3.211K716.053K HUF7.396B HUF7.2130.94 HUFTài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2.50%2420 HUF−0.41%−10 HUF
Bán
5.308K12.845M HUF40.947B HUF11.78205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
2.38%252 HUF−2.33%−6 HUF
Bán Mạnh
3.243K817.236K HUF24.24B HUF12.01 HUF191Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
2.33%95.8 HUF0.63%0.6 HUF
Sức mua mạnh
72.718K6.966M HUF41.288B HUFBán Lẻ
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
2.00%50.0 HUF2.04%1.0 HUF
Bán
5.696K284.8K HUFDịch vụ Khách hàng
ALTEOALTEO SHARE
1.87%2690 HUF−0.37%−10 HUF
Bán
7.415K19.946M HUF51.794B HUF3.37799.33 HUF413Công ty dịch vụ công cộng
4IG4IG SHARE
1.71%648 HUF−0.77%−5 HUF
Bán
18.728K12.136M HUF194.736B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
GLOSTERGLOSTER SHARE
1.70%1000 HUF−1.67%−15 HUF
Bán
635633.73K HUF18.214B HUF130.837.63 HUF202Dịch vụ Công nghệ
APPENINNAPPENINN SHARE
1.69%148.0 HUF−1.33%−2.0 HUF
Bán
4.608K681.984K HUF7.105B HUF59Tài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.61%8430 HUF−1.29%−110 HUF
Mua
239.169K2.016B HUF1.585T HUF9.93848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
PANNERGYPANNERGY SHARE
1.46%1040 HUF−0.48%−5 HUF
Bán
10.658K11.084M HUF16.325B HUF12.7981.32 HUF14Công ty dịch vụ công cộng
MOLMOL SHARE
1.21%3010 HUF0.80%24 HUF
Mua
688.205K2.071B HUF2.384T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
1.10%410.0 HUF−0.12%−0.5 HUF
Bán
179.947K73.778M HUF412.881B HUF7.2056.95 HUF6.711KTruyền thông
PENSUMPENSUM SHARE
1.09%1830 HUF−1.08%−20 HUF
Bán
4073.2K HUFDịch vụ Thương mại
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.74%8.14 EUR−0.73%−0.06 EUR
Bán
1431.164K EUR30.675B HUF9.16339.71 HUF24Tài chính
UBMUBM HOLDING PUBLIC
0.68%1470 HUF0.68%10 HUF
Mua
446655.62K HUFCông nghiệp Chế biến
ANYANY SHARE
0.59%1705 HUF0.29%5 HUF
Sức mua mạnh
4.468K7.618M HUF24.388B HUF156.42 HUF1.082KDịch vụ Thương mại
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
0.26%19000 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
91517.385M HUF38B HUF247Hàng tiêu dùng không lâu bền
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
0.00%20.00 HUF0.00%0.00 HUF
Bán
8.51K170.2K HUF589.887M HUF0Hàng tiêu dùng không lâu bền
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
0.00%1610 HUF0.00%0 HUF
Bán
5588.55K HUF8.05B HUFTài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.00%2080 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
1531.2K HUF12.48B HUF74Dịch vụ Công nghệ