Cổ phiếu có biến động cao nhất — Sở giao dịch chứng khoán Hungary

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
49.0HUF12.64%5.5HUF
Sức mua mạnh
7.46K365.54K3.04BHUF5.727.61HUF31Khách hàng Lâu năm
EHEPEHEP SHARE
1770HUF11.32%180HUF
Sức mua mạnh
7.839K13.875M1.004BHUF−29.75HUFHỗn hợp
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
5.64HUF2.92%0.16HUF
Theo dõi
490.267K2.765MBán Lẻ
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
24.6HUF−1.60%−0.4HUF
Theo dõi
79.52K1.956M597.734MHUFHàng tiêu dùng không lâu bền
BIFBIF SHARE
314HUF9.79%28HUF
Sức mua mạnh
66.601K20.913M71.982BHUF52Tài chính
OXOTECHOXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT. SHARE
3470HUF−7.22%−270HUF
Bán Mạnh
1034.7KTài chính
OTPOTP BANK SHARE
10466HUF5.66%562HUF
Theo dõi
553.351K5.791B2.666THUF8.331188.99HUF37.866KTài chính
MOLMOL SHARE
2842HUF5.26%142HUF
Mua
1.057M3.004B2.156THUF3.35808.54HUFNăng lượng Mỏ
ENEFIENEFI SHARE
226HUF−4.64%−11HUF
Bán Mạnh
143.164K2.643BHUFCông ty dịch vụ công cộng
WABERERSWABERER`S SHARE
2090HUF1.95%40HUF
Bán
2.224K4.648M35.832BHUF5.87349.04HUF5.8KVận chuyển
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
12.00HUF0.00%0.00HUF
Bán
40480Truyền thông
NUTEXNUTEX SHARE
12.50HUF0.81%0.10HUF
Mua
1.4K17.5K1.837BHUFCông nghệ Sức khỏe
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
7665HUF2.34%175HUF
Mua
232.02K1.778B1.39THUF9.29806.44HUF12.262KCông nghệ Sức khỏe
ORMESTERŐRMESTER SHARE
770HUF4.05%30HUF
Bán
330254.1K1.923BHUF21.2133.01HUFDịch vụ Thương mại
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1560HUF0.65%10HUF
Bán
176274.56K9.3BHUF11.68132.71HUF74Dịch vụ Công nghệ
RABARÁBA SHARE
1170HUF−0.85%−10HUF
Bán
3.592K4.203M15.756BHUF95.26HUFSản xuất Chế tạo
PANNERGYPANNERGY SHARE
1006HUF2.13%22HUF
Mua
11.836K11.895M16.41BHUF18.2154.03HUF18Công ty dịch vụ công cộng
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
324HUF−2.99%−10HUF
Bán
58.556K18.972M31.381BHUF18.7417.82HUFTài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
101.0HUF0.20%0.2HUF
Bán
15.422K1.558M41.993BHUF8.79HUFTài chính
OPUSOPUS SHARE
189.8HUF0.53%1.0HUF
Bán
53.425K10.14M128.75BHUF9.0820.80HUF3.083KHỗn hợp
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
39.10HUF0.26%0.10HUF
Bán
41.01K1.603M14.937BHUFDịch vụ Công nghệ
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1210HUF1.68%20HUF
Theo dõi
1.222K1.479MCông ty dịch vụ công cộng
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17050HUF0.00%0HUF
Bán
2213.768M34.1BHUF10.901564.50HUFHàng tiêu dùng không lâu bền
AKKOAKKO INVEST SHARE
289.5HUF0.87%2.5HUF
Bán
14.809K4.287M9.518BHUFHỗn hợp
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
411.0HUF0.49%2.0HUF
Mua
227.88K93.659M426.482BHUF5.9768.51HUFTruyền thông
ANYANY SHARE
1600HUF−1.23%−20HUF
Bán
2.804K4.486M23.24BHUF6.44251.41HUFDịch vụ Thương mại
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4015HUF−0.12%−5HUF
Bán
2.977K11.953M58.697BHUF411.50HUF1.379KDịch vụ Phân phối
APPENINNAPPENINN SHARE
218HUF1.40%3HUF
Bán
4.197K914.946K10.184BHUF37Tài chính
ALTEOALTEO SHARE
2360HUF−1.26%−30HUF
Mua
251592.36K44.544BHUF7.91312.21HUFCông ty dịch vụ công cộng
4IG4IG SHARE
792HUF0.89%7HUF
Theo dõi
17.565K13.911M80.345BHUF13.2959.53HUFDịch vụ Công nghệ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3580HUF0.85%30HUF
Bán
5421.94M35.793BHUF8.82402.48HUF24Tài chính
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
528HUF−0.38%−2HUF
Theo dõi
1.249K659.472K17.94BHUF11.5345.96HUFTài chính
DMKERDM-KER SHARE
43.0HUF0.47%0.2HUF
Bán
1.041K44.763K5.403BHUF21.541.99HUFDịch vụ Phân phối
GLOSTERGLOSTER SHARE
1150HUF0.44%5HUF
Mua
121139.15K19.436BHUFDịch vụ Công nghệ