Chứng khoán Hungary được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Hungary hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OTPOTP BANK SHARE
7,351 B HUF18.420 HUF+0,49%399,056 K1,384,933 T HUF4,763.866,64 HUF2,94%Tài chính
Mua
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
351,932 M HUF9.705 HUF−0,61%36,263 K0,301,813 T HUF9,481.023,61 HUF+20,60%4,42%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MOLMOL SHARE
297,802 M HUF2.842 HUF0,00%104,786 K0,271,833 T HUF5,28%Năng lượng Mỏ
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
75,8 M HUF1.092 HUF0,00%69,414 K0,161,025 T HUF9,99109,32 HUF+91,95%4,09%Truyền thông
Sức mua mạnh
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
52,897 M HUF942 HUF+1,95%56,154 K2,9131,276 B HUF12,0078,52 HUF13,55%Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
24,034 M HUF81,0 HUF+0,25%296,72 K0,6230,947 B HUF18,584,36 HUF0,00%Dịch vụ Công nghệ
OPUSOPUS SHARE
13,321 M HUF437,5 HUF−0,57%30,449 K0,13300,053 B HUF11,0439,61 HUF+31,31%2,36%Công nghệ Điện tử
WABERERSWABERER`S SHARE
12,57 M HUF4.030 HUF0,00%3,119 K0,3970,441 B HUF9,31433,09 HUF−23,20%3,01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
9,982 M HUF26.200 HUF+0,77%3810,4952 B HUF18,031.453,00 HUF−15,72%6,54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANYANY SHARE
9,248 M HUF4.260 HUF−0,23%2,171 K0,1361,257 B HUF10,60401,87 HUF+253,34%3,77%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ALTEOALTEO SHARE
6,094 M HUF4.220 HUF−0,47%1,444 K0,3581,336 B HUF8,76481,69 HUF−39,73%9,50%Công ty dịch vụ công cộng
4IG4IG SHARE
5,854 M HUF789 HUF−0,88%7,419 K0,39237,381 B HUF−184,07 HUF−137,30%0,00%Dịch vụ Công nghệ
MMULTIMULTIHOME ZRT
5,781 M HUF12,8 HUF−2,29%451,651 K0,83Tài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4,794 M HUF3.150 HUF+1,61%1,522 K0,7152,237 B HUF−430,91 HUF−309,82%0,00%Công nghiệp Chế biến
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
4,277 M HUF500 HUF+3,73%8,554 K2,76639,719 M HUF−12,71 HUF+14,52%0,00%Tài chính
RABARÁBA SHARE
2,293 M HUF1.300 HUF−1,52%1,764 K2,3917,626 B HUF11.796,730,11 HUF−99,95%0,00%Sản xuất Chế tạo
PANNERGYPANNERGY SHARE
2,28 M HUF1.425 HUF+1,79%1,6 K0,4021,87 B HUF12,92110,29 HUF+104,14%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
AKKOAKKO INVEST SHARE
1,686 M HUF278 HUF−0,71%6,063 K0,229,286 B HUF8,0034,75 HUF+95,10%0,00%Tài chính
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1,541 M HUF1.400 HUF0,00%1,101 K0,23Công ty dịch vụ công cộng
APPENINNAPPENINN SHARE
1,316 M HUF598 HUF+0,34%2,201 K0,0528,232 B HUF3,71161,21 HUF0,00%Tài chính
DDMKERDM-KER SHARE
1,288 M HUF33,4 HUF−3,47%38,57 K0,794,368 B HUF−1,86 HUF−193,77%0,58%Dịch vụ Phân phối
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
1,223 M HUF342 HUF+0,59%3,575 K0,2831,944 B HUF8,6239,65 HUF+447,88%9,71%Tài chính
NNUTEXNUTEX PLC
910,2 K HUF14,80 HUF+1,37%61,5 K0,282,163 B HUF13,041,13 HUF0,00%Công nghệ Sức khỏe
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
824,082 K HUF147,0 HUF+0,68%5,606 K0,0578,38 B HUF10,6313,84 HUF0,00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
322,184 K HUF782 HUF−1,01%4120,2185,707 B HUF12,7061,56 HUF0,00%Tài chính
BIFBIF SHARE
275,6 K HUF530 HUF+2,32%5200,23130,373 B HUF12,6541,88 HUF+27,48%6,76%Tài chính
NNORDNORD GENERAL PLC
256 K HUF12,80 HUF+6,22%20 K0,22Truyền thông
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
212 K HUF10,6 HUF−3,64%20 K0,0312,043 B HUF13,850,77 HUF0,00%Sản xuất Chế tạo
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
200,382 K HUF4,20 HUF0,00%47,71 K0,07Bán Lẻ
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
187,2 K HUF11.700 HUF0,00%160,15Khoáng sản phi năng lượng
EESENTESENSE HUMAN RES
186,496 K HUF496 HUF−0,40%3760,074,98 B HUF19,5625,36 HUF0,00%Dịch vụ Thương mại
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
163,5 K HUF1.500 HUF+0,67%1090,17Công nghiệp Chế biến
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
155,2 K HUF19,4 HUF+4,30%8 K0,38548,595 M HUF15,601,24 HUF0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGLOSTERGLOSTER SHARE
142,4 K HUF890 HUF0,00%1600,0316,177 B HUF128,806,91 HUF−50,13%0,00%Dịch vụ Công nghệ
OORMESTERŐRMESTER SHARE
100,62 K HUF430 HUF0,00%2340,221,117 B HUF10,4940,98 HUF+95,69%0,00%Dịch vụ Thương mại
NNATURNATURLAND HOLDING
49,2 K HUF2.460 HUF+0,82%200,48Tài chính
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
31,416 K HUF84,0 HUF+10,53%3740,02Tài chính
Sức mua mạnh
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
24 K HUF40,0 HUF+0,25%6000,042,76 B HUF68,140,59 HUF−92,29%0,00%Khách hàng Lâu năm
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
19,4 K EUR9,70 EUR0,00%2 K0,8838,509 B HUF8,34461,27 HUF+30,90%7,22%Tài chính
Sức mua mạnh
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1 K HUF1.000 HUF−0,50%10,00Tài chính