Tất cả Chứng khoán Hungary

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Hungary sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4IG4IG SHARE
800 HUF−0.37%23.959 K0.44239.469 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AKKOAKKO INVEST SHARE
254 HUF+1.60%35.999 K0.748.291 B HUF7.3134.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
ALTEOALTEO SHARE
3990 HUF+0.25%26.774 K1.7776.348 B HUF6.21642.07 HUF−2.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
452 HUF−0.44%9271.10602.557 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
ANYANY SHARE
3900 HUF+0.52%8.341 K1.2655.662 B HUF13.11297.46 HUF+90.16%4.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
APPENINNAPPENINN SHARE
468 HUF+0.65%73.678 K1.0222.027 B HUF2.90161.21 HUF0.00%Tài chính
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
290 HUF−3.33%750.067.087 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
151.5 HUF+0.33%226.068 K0.9081.064 B HUF6.7422.48 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BBETBUDAPEST STOCK EX
3900 HUF0.00%2000.1821.113 B HUF3.611078.97 HUF0.00%Tài chính
BIFBIF SHARE
475 HUF+0.64%2.411 K0.26118.795 B HUF11.3441.88 HUF+27.48%7.42%Tài chính
CCHOMECHAMELEON SMART HO
100.0 HUF0.00%1000.042.83 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
354 HUF−2.48%50.147 K1.1834.105 B HUF11.5730.59 HUF+154.79%4.96%Tài chính
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
555 HUF−19.57%20.026.676 B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
78.6 HUF+19.09%6.562 M2.4725.278 B HUF18.034.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDMKERDM-KER SHARE
30.4 HUF+0.66%24.35 K3.483.812 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
740 HUF−7.96%144.385 K1.8627.215 B HUF9.4278.52 HUF0.00%Tài chính
ENEFIENEFI SHARE
210 HUF+0.96%19.109 K1.052.319 B HUF−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
35.0 HUF+9.38%55.755 K4.692.213 B HUF59.630.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
EESENTESENSE HUMAN RES
498 HUF+0.40%5300.024.96 B HUF19.6425.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
20.0 HUF0.00%13.527 K0.73589.887 M HUF16.091.24 HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGLOSTERGLOSTER SHARE
895 HUF+0.56%5.406 K2.6216.177 B HUF129.526.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
9.00 EUR+0.56%2.327 K0.4135.019 B HUF7.77459.53 HUF+30.41%6.02%Tài chính
Sức mua mạnh
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
580.0 HUF+11.54%1250.21Dịch vụ Công nghệ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
2120 HUF−5.36%1.849 K8.3413.44 B HUF11.72180.86 HUF+36.29%6.70%Dịch vụ Công nghệ
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2900 HUF0.00%3.333 K0.8448.867 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
4.68 HUF+28.57%5.526 M57.25Bán Lẻ
MMKBBANKMKB BANK SHARE
7560 HUF+0.53%1200.462.425 T HUF13.29568.74 HUF1.37%Tài chính
MOLMOL SHARE
3036 HUF+0.33%1.218 M2.431.952 T HUF5.02%Năng lượng Mỏ
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
960 HUF+1.16%852.999 K1.22922.009 B HUF8.78109.32 HUF+91.95%4.71%Truyền thông
Sức mua mạnh
MMULTIMULTIHOME ZRT
220 HUF−8.33%4130.17Tài chính
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1240 HUF−3.13%1.162 K0.16Công ty dịch vụ công cộng
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
74.0 HUF+14.73%9.7 K0.97Tài chính
NNORDNORD GENERAL PLC
13.00 HUF+2.36%62.7 K0.75Truyền thông
NNUTEXNUTEX PLC
14.10 HUF0.00%312.104 K2.732.089 B HUF12.431.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
OPUSOPUS SHARE
378.0 HUF−2.83%379.973 K1.14265.274 B HUF9.6639.12 HUF+116.66%0.00%Công nghệ Điện tử
OORMESTERŐRMESTER SHARE
436 HUF0.00%2000.221.133 B HUF14.8429.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
OTPOTP BANK SHARE
17960 HUF−0.25%449.71 K1.314.846 T HUF4.643866.64 HUF1.67%Tài chính
Mua
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.60 EUR0.00%1.358 K2.48Tài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
1400 HUF+2.94%13.602 K2.4821.246 B HUF12.69110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
PPENSUMPENSUM SHARE
2360 HUF0.00%1850.43Dịch vụ Thương mại
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
11500 HUF+0.88%1764.01Khoáng sản phi năng lượng
RABARÁBA SHARE
1350 HUF+2.27%1.134 K1.1817.626 B HUF15.2288.70 HUF−27.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
9110 HUF−1.88%307.815 K1.621.724 T HUF8.901023.61 HUF+20.60%4.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.3 EUR−3.42%2.643 K3.02Tài chính
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1145 HUF+6.02%2550.38Tài chính
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
838 HUF−0.71%1.609 K0.3191.566 B HUF13.6161.56 HUF0.00%Tài chính
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
1480 HUF0.00%6301.88Công nghiệp Chế biến
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.20 HUF+2.50%10 K0.518.758 B HUF10.710.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
VVVTVIVETECH PLC
175 HUF−2.78%1.1 K0.60Dịch vụ Thương mại
WABERERSWABERER`S SHARE
4100 HUF+0.24%13.665 K4.0771.489 B HUF9.47433.09 HUF−23.20%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
23600 HUF0.00%240.1247.2 B HUF16.751409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền