Chứng khoán Hungary

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Hungary bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
4IG4IG SHARE
660 HUF−0.45%−3 HUF
Bán
20.066K13.244M HUF196.824B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
AKKOAKKO INVEST SHARE
229 HUF−0.43%−1 HUF
Bán
17.333K3.969M HUF7.595B HUF7.4030.94 HUFTài chính
ALTEOALTEO SHARE
2730 HUF−1.80%−50 HUF
Bán
1.138K3.107M HUF52.369B HUF4.17655.47 HUF413Công ty dịch vụ công cộng
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
500 HUF8.93%41 HUF
Sức mua mạnh
16.416K8.208M HUF663.609M HUF−12.20 HUFTài chính
ANYANY SHARE
1685 HUF0.30%5 HUF
Mua
1.503K2.533M HUF24.173B HUF156.42 HUF1.082KDịch vụ Thương mại
APPENINNAPPENINN SHARE
146.5 HUF0.34%0.5 HUF
Bán
1.436K210.374K HUF6.94B HUF59Tài chính
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
450 HUF−4.26%−20 HUF
Bán Mạnh
1.49K670.5K HUFCông nghệ Điện tử
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
Mua
90.165K8.584M HUF41.288B HUFBán Lẻ
BIFBIF SHARE
238 HUF−4.03%−10 HUF
Bán
20.579K4.898M HUF59.901B HUF5.9739.87 HUF64Tài chính
CHOMECHAMELEON SMART HO
210.00 HUF0.00%0.00 HUF
Mua
29662.16K HUF4.2B HUF14Công nghệ Điện tử
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
263 HUF−1.13%−3 HUF
Bán
3.698K972.574K HUF24.71B HUF12.01 HUF191Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
35.0 HUF2.94%1.0 HUF
Mua
324.085K11.343M HUF13.405B HUF9.973.51 HUFDịch vụ Công nghệ
DMKERDM-KER SHARE
33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
Bán Mạnh
11.351K380.259K HUF4.229B HUF89.930.37 HUFDịch vụ Phân phối
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
734 HUF−1.08%−8 HUF
Mua
38.515K28.27M HUF24.845B HUF8.0491.25 HUFTài chính
ENEFIENEFI SHARE
142 HUF6.77%9 HUF
Mua
1K142K HUF1.583B HUFCông ty dịch vụ công cộng
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
32.0 HUF10.34%3.0 HUF
Mua
4K128K HUF2.213B HUF−0.04 HUF68Khách hàng Lâu năm
ESENTESENSE HUMAN RES
430 HUF−3.15%−14 HUF
Bán
5.07K2.18M HUF4.3B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
20.80 HUF4.00%0.80 HUF
Bán
23.756K494.125K HUF613.482M HUF0Hàng tiêu dùng không lâu bền
GLOSTERGLOSTER SHARE
1010 HUF8.60%80 HUF
Mua
550555.5K HUF18.124B HUF132.417.63 HUF202Dịch vụ Công nghệ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.10 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2872.325K EUR30.492B HUF9.12339.71 HUF24Tài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
2040 HUF5.70%110 HUF
Mua
3.615K7.375M HUF12.24B HUF74Dịch vụ Công nghệ
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
2405 HUF0.63%15 HUF
Bán
6.282K15.108M HUF40.526B HUF11.71205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.21 HUF−5.59%−0.19 HUF
Bán Mạnh
119.6K383.916K HUFBán Lẻ
MOLMOL SHARE
2906 HUF2.69%76 HUF
Sức mua mạnh
668.773K1.943B HUF2.32T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
Bán
402.193K166.106M HUF415.396B HUF7.2556.95 HUF6.711KTruyền thông
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1040 HUF4.00%40 HUF
Theo dõi
105109.2K HUFCông ty dịch vụ công cộng
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
10.50 HUF−0.47%−0.05 HUF
Bán Mạnh
2.35K24.675K HUFTruyền thông
NUTEXNUTEX SHARE
12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
Bán Mạnh
4.077M52.591M HUF1.911B HUFCông nghệ Sức khỏe
OPUSOPUS SHARE
105.0 HUF0.00%0.0 HUF
Bán
85.763K9.005M HUF71.603B HUF5.8218.07 HUF4.665KHỗn hợp
ORMESTERŐRMESTER SHARE
550 HUF−7.56%−45 HUF
Mua
42.2K HUF1.429B HUF13.4840.79 HUFDịch vụ Thương mại
OTPOTP BANK SHARE
10970 HUF3.30%350 HUF
Mua
266.396K2.922B HUF2.952T HUF5.312065.46 HUF35.976KTài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
1030 HUF−0.96%−10 HUF
Bán Mạnh
6.458K6.652M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUF14Công ty dịch vụ công cộng
RABARÁBA SHARE
1250 HUF0.81%10 HUF
Bán
9891.236M HUF16.691B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
8725 HUF1.45%125 HUF
Mua
251.906K2.198B HUF1.62T HUF10.28848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
WABERERSWABERER`S SHARE
2000 HUF1.52%30 HUF
Mua
8.438K16.876M HUF34.958B HUF366.31 HUFVận chuyển
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
19000 HUF0.53%100 HUF
Mua
761.444M HUF38B HUF247Hàng tiêu dùng không lâu bền