Các công ty của Hungary với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Hungary. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Hungary này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
OTPOTP BANK SHARE
35.976K10970 HUF3.30%350 HUF
Mua
266.396K2.922B HUF2.952T HUF5.312065.46 HUFTài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
12.167K8725 HUF1.45%125 HUF
Mua
251.906K2.198B HUF1.62T HUF10.28848.76 HUFCông nghệ Sức khỏe
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
6.711K413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
Bán
402.193K166.106M HUF415.396B HUF7.2556.95 HUFTruyền thông
OPUSOPUS SHARE
4.665K105.0 HUF0.00%0.0 HUF
Bán
85.763K9.005M HUF71.603B HUF5.8218.07 HUFHỗn hợp
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.499K2405 HUF0.63%15 HUF
Bán
6.282K15.108M HUF40.526B HUF11.71205.38 HUFCông nghiệp Chế biến
ANYANY SHARE
1.082K1685 HUF0.30%5 HUF
Mua
1.503K2.533M HUF24.173B HUF156.42 HUFDịch vụ Thương mại
ESENTESENSE HUMAN RES
446430 HUF−3.15%−14 HUF
Bán
5.07K2.18M HUF4.3B HUF−5.09 HUFDịch vụ Thương mại
ALTEOALTEO SHARE
4132730 HUF−1.80%−50 HUF
Bán
1.138K3.107M HUF52.369B HUF4.17655.47 HUFCông ty dịch vụ công cộng
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24719000 HUF0.53%100 HUF
Mua
761.444M HUF38B HUFHàng tiêu dùng không lâu bền
GLOSTERGLOSTER SHARE
2021010 HUF8.60%80 HUF
Mua
550555.5K HUF18.124B HUF132.417.63 HUFDịch vụ Công nghệ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
191263 HUF−1.13%−3 HUF
Bán
3.698K972.574K HUF24.71B HUF12.01 HUFTài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
742040 HUF5.70%110 HUF
Mua
3.615K7.375M HUF12.24B HUFDịch vụ Công nghệ
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
6832.0 HUF10.34%3.0 HUF
Mua
4K128K HUF2.213B HUF−0.04 HUFKhách hàng Lâu năm
BIFBIF SHARE
64238 HUF−4.03%−10 HUF
Bán
20.579K4.898M HUF59.901B HUF5.9739.87 HUFTài chính
APPENINNAPPENINN SHARE
59146.5 HUF0.34%0.5 HUF
Bán
1.436K210.374K HUF6.94B HUFTài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
248.10 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2872.325K EUR30.492B HUF9.12339.71 HUFTài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
141030 HUF−0.96%−10 HUF
Bán Mạnh
6.458K6.652M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUFCông ty dịch vụ công cộng
CHOMECHAMELEON SMART HO
14210.00 HUF0.00%0.00 HUF
Mua
29662.16K HUF4.2B HUFCông nghệ Điện tử
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
020.80 HUF4.00%0.80 HUF
Bán
23.756K494.125K HUF613.482M HUFHàng tiêu dùng không lâu bền
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
Mua
90.165K8.584M HUF41.288B HUFBán Lẻ
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
734 HUF−1.08%−8 HUF
Mua
38.515K28.27M HUF24.845B HUF8.0491.25 HUFTài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
229 HUF−0.43%−1 HUF
Bán
17.333K3.969M HUF7.595B HUF7.4030.94 HUFTài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
35.0 HUF2.94%1.0 HUF
Mua
324.085K11.343M HUF13.405B HUF9.973.51 HUFDịch vụ Công nghệ
RABARÁBA SHARE
1250 HUF0.81%10 HUF
Bán
9891.236M HUF16.691B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
NUTEXNUTEX SHARE
12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
Bán Mạnh
4.077M52.591M HUF1.911B HUFCông nghệ Sức khỏe
WABERERSWABERER`S SHARE
2000 HUF1.52%30 HUF
Mua
8.438K16.876M HUF34.958B HUF366.31 HUFVận chuyển
DMKERDM-KER SHARE
33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
Bán Mạnh
11.351K380.259K HUF4.229B HUF89.930.37 HUFDịch vụ Phân phối
MOLMOL SHARE
2906 HUF2.69%76 HUF
Sức mua mạnh
668.773K1.943B HUF2.32T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
4IG4IG SHARE
660 HUF−0.45%−3 HUF
Bán
20.066K13.244M HUF196.824B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
500 HUF8.93%41 HUF
Sức mua mạnh
16.416K8.208M HUF663.609M HUF−12.20 HUFTài chính
ENEFIENEFI SHARE
142 HUF6.77%9 HUF
Mua
1K142K HUF1.583B HUFCông ty dịch vụ công cộng
ORMESTERŐRMESTER SHARE
550 HUF−7.56%−45 HUF
Mua
42.2K HUF1.429B HUF13.4840.79 HUFDịch vụ Thương mại