Các công ty của Hungary có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Hungary có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OTPOTP BANK SHARE
41.547 K18005 HUF−1.53%434.461 K1.334.846 T HUF4.663866.64 HUF1.67%Tài chính
Mua
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
11.603 K9285 HUF−1.64%304.76 K1.711.724 T HUF9.071023.61 HUF+20.60%4.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
6.797 K949 HUF−1.35%1.635 M2.89922.009 B HUF8.68109.32 HUF+91.95%4.71%Truyền thông
Sức mua mạnh
WABERERSWABERER`S SHARE
6.044 K4090 HUF+0.74%9280.2271.489 B HUF9.44433.09 HUF−23.20%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OPUSOPUS SHARE
4.457 K389.0 HUF−0.38%252.566 K0.72265.274 B HUF9.9439.12 HUF+116.66%0.00%Công nghệ Điện tử
RABARÁBA SHARE
1.331 K1320 HUF−2.58%2250.2117.626 B HUF14.8888.70 HUF−27.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.138 K2900 HUF0.00%1.66 K0.4148.867 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
ANYANY SHARE
1.082 K3880 HUF+0.78%1.193 K0.1555.662 B HUF13.04297.46 HUF+90.16%4.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALTEOALTEO SHARE
4543980 HUF0.00%6.445 K0.4476.348 B HUF6.20642.07 HUF−2.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GGLOSTERGLOSTER SHARE
274890 HUF0.00%5.609 K3.2616.177 B HUF128.806.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
24723600 HUF−1.67%100.0447.2 B HUF16.751409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
822240 HUF−5.08%1060.2513.44 B HUF12.39180.86 HUF+36.29%6.70%Dịch vụ Công nghệ
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7032.0 HUF+0.31%1 K0.082.213 B HUF54.510.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
BIFBIF SHARE
65472 HUF−7.09%4.582 K0.49118.795 B HUF11.2741.88 HUF+27.48%7.42%Tài chính
BBETBUDAPEST STOCK EX
623900 HUF0.00%2000.1821.113 B HUF3.611078.97 HUF0.00%Tài chính
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
56555 HUF−19.57%20.026.676 B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
258.95 EUR+0.56%1.492 K0.2135.121 B HUF8.92387.27 HUF+15.16%6.02%Tài chính
Sức mua mạnh
CCHOMECHAMELEON SMART HO
22100.0 HUF0.00%1000.042.83 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
17844 HUF−0.47%5.918 K1.2691.566 B HUF13.7161.56 HUF0.00%Tài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
171360 HUF−0.37%1.479 K0.2521.246 B HUF12.33110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
APPENINNAPPENINN SHARE
8465 HUF−1.48%143.982 K1.7222.027 B HUF2.88161.21 HUF0.00%Tài chính
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
3454 HUF−5.02%9420.93602.557 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
OORMESTERŐRMESTER SHARE
436 HUF+1.40%1000.111.133 B HUF14.8429.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
EESENTESENSE HUMAN RES
496 HUF−0.40%251.4 K55.554.96 B HUF19.5625.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
363 HUF−0.55%18.576 K0.4134.105 B HUF11.8730.59 HUF+154.79%4.96%Tài chính
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
300 HUF0.00%990.087.087 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
8.00 HUF−5.33%1.86 K0.078.758 B HUF10.450.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
NNUTEXNUTEX PLC
14.10 HUF−0.35%12.64 K0.112.089 B HUF12.431.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
DDMKERDM-KER SHARE
30.2 HUF+3.42%3.256 K0.383.812 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
804 HUF−13.17%59.999 K0.7327.214 B HUF10.1679.16 HUF−9.22%13.45%Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
151.0 HUF0.00%254.659 K1.0781.064 B HUF6.7222.48 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MMKBBANKMKB BANK SHARE
7520 HUF−1.57%3001.192.425 T HUF13.22568.74 HUF1.37%Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
250 HUF−0.79%5.703 K0.118.291 B HUF7.1934.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
4IG4IG SHARE
803 HUF+0.12%17.434 K0.30239.469 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
66.0 HUF+0.92%5.447 M2.5525.278 B HUF15.144.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
20.0 HUF0.00%13.527 K0.73589.887 M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOLMOL SHARE
3026 HUF−0.13%625.641 K1.341.952 T HUF5.02%Năng lượng Mỏ
Mua
ENEFIENEFI SHARE
208 HUF−7.14%19.045 K1.172.319 B HUF−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng