All-Star Chứng khoán Hungary (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Hungary này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Hiệu suất % 1N
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
47.71%1610 HUF0.00%0 HUF
Bán
5588.55K HUF8.05B HUFTài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
30.00%2080 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
1531.2K HUF12.48B HUF74Dịch vụ Công nghệ
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
25.84%750 HUF3.59%26 HUF
Mua
202.526K151.895M HUF24.507B HUF8.2291.25 HUFTài chính
OTPOTP BANK SHARE
25.52%11505 HUF3.18%355 HUF
Sức mua mạnh
1.312M15.098B HUF3.001T HUF5.572065.46 HUF35.976KTài chính
NUTEXNUTEX SHARE
20.55%13.20 HUF−0.38%−0.05 HUF
Bán
70.225K926.97K HUF1.962B HUFCông nghệ Sức khỏe
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
18.96%8440 HUF−1.17%−100 HUF
Mua
183.699K1.55B HUF1.585T HUF9.94848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
11.62%413.0 HUF0.61%2.5 HUF
Theo dõi
132.376K54.671M HUF412.881B HUF7.2556.95 HUF6.711KTruyền thông
ALTEOALTEO SHARE
10.70%2690 HUF−0.37%−10 HUF
Bán
7.327K19.71M HUF51.794B HUF3.37799.33 HUF413Công ty dịch vụ công cộng
WABERERSWABERER`S SHARE
10.61%2190 HUF3.79%80 HUF
Sức mua mạnh
15.458K33.853M HUF36.881B HUF366.31 HUFVận chuyển
RABARÁBA SHARE
10.18%1245 HUF2.89%35 HUF
Theo dõi
8761.091M HUF16.157B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
8.57%19000 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
91017.29M HUF38B HUF247Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOLMOL SHARE
7.43%3006 HUF0.67%20 HUF
Mua
526.383K1.582B HUF2.384T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
ANYANY SHARE
6.56%1705 HUF0.29%5 HUF
Sức mua mạnh
4.468K7.618M HUF24.388B HUF156.42 HUF1.082KDịch vụ Thương mại
PANNERGYPANNERGY SHARE
4.00%1040 HUF−0.48%−5 HUF
Bán
5.531K5.752M HUF16.325B HUF12.7981.32 HUF14Công ty dịch vụ công cộng
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−4.76%20.00 HUF0.00%0.00 HUF
Bán
8.51K170.2K HUF589.887M HUF0Hàng tiêu dùng không lâu bền
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
−5.34%95.8 HUF0.63%0.6 HUF
Sức mua mạnh
72.718K6.966M HUF41.288B HUFBán Lẻ
BIFBIF SHARE
−11.81%224 HUF−1.75%−4 HUF
Bán
8.633K1.934M HUF57.384B HUF5.6239.87 HUF64Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
−15.85%34.5 HUF−1.15%−0.4 HUF
Mua
685.576K23.652M HUF13.367B HUF9.833.51 HUFDịch vụ Công nghệ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
−17.11%252 HUF−2.33%−6 HUF
Bán Mạnh
3.243K817.236K HUF24.24B HUF12.01 HUF191Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
−18.46%223 HUF0.00%0 HUF
Bán
3.211K716.053K HUF7.396B HUF7.2130.94 HUFTài chính
4IG4IG SHARE
−20.59%648 HUF−0.77%−5 HUF
Bán
15.93K10.323M HUF194.736B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
GLOSTERGLOSTER SHARE
−23.23%1000 HUF−1.67%−15 HUF
Bán
635633.73K HUF18.214B HUF130.837.63 HUF202Dịch vụ Công nghệ
ESENTESENSE HUMAN RES
−25.00%420 HUF3.96%16 HUF
Bán
12.622K5.301M HUF4.04B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−26.55%33.2 HUF−0.60%−0.2 HUF
Mua
2.1K69.72K HUF2.31B HUF−0.04 HUF68Khách hàng Lâu năm
APPENINNAPPENINN SHARE
−34.15%147.5 HUF−1.67%−2.5 HUF
Bán
4.606K679.385K HUF7.105B HUF59Tài chính
ORMESTERŐRMESTER SHARE
−36.71%500 HUF5.93%28 HUF
Bán
200100K HUF1.226B HUF12.2640.79 HUFDịch vụ Thương mại
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−37.95%2420 HUF−0.41%−10 HUF
Bán
5.308K12.845M HUF40.947B HUF11.78205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
OPUSOPUS SHARE
−42.78%103.0 HUF0.59%0.6 HUF
Bán
201.913K20.797M HUF69.83B HUF5.7118.07 HUF4.665KHỗn hợp
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
−99.77%8.14 EUR−0.73%−0.06 EUR
Bán
1431.164K EUR30.675B HUF9.16339.71 HUF24Tài chính