Cổ phiếu Hungary có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Hungary sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OPUSOPUS SHARE
+236.01%377.0 HUF−0.26%254.928 K0.72257.772 B HUF9.6439.12 HUF+116.66%0.00%Công nghệ Điện tử
APPENINNAPPENINN SHARE
+235.17%486 HUF+3.85%170.364 K2.2022.169 B HUF3.01161.21 HUF0.00%Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
+186.59%94.0 HUF+19.59%10.842 M3.2830.104 B HUF21.564.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
ANYANY SHARE
+138.41%3910 HUF+0.26%2.987 K0.4355.949 B HUF13.14297.46 HUF+90.16%4.13%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
+126.59%963 HUF+0.31%362.046 K0.46932.697 B HUF8.81109.32 HUF+91.95%4.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
WABERERSWABERER`S SHARE
+103.52%4050 HUF−1.22%5.547 K1.3271.664 B HUF9.35433.09 HUF−23.20%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
+98.11%840 HUF+0.24%11.654 K2.1890.915 B HUF13.6561.56 HUF0.00%Tài chính
BIFBIF SHARE
+65.10%492 HUF+3.58%3870.04119.55 B HUF11.7541.88 HUF+27.48%7.37%Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
+61.96%149.0 HUF−1.65%158.048 K0.6381.333 B HUF6.6322.48 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
OTPOTP BANK SHARE
+60.36%17880 HUF−0.45%367.09 K1.014.834 T HUF4.623866.64 HUF1.67%Tài chính
Mua
ENEFIENEFI SHARE
+60.00%208 HUF−0.95%18.6 K0.952.341 B HUF−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
+50.77%39.2 HUF+12.00%92.896 K5.402.421 B HUF66.780.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
ALTEOALTEO SHARE
+46.10%3930 HUF−1.50%16.72 K0.9876.54 B HUF6.12642.07 HUF−2.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
+33.57%9.35 HUF+14.02%379.624 K19.148.977 B HUF12.220.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
+30.98%24100 HUF+2.12%430.2947.2 B HUF17.101409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PANNERGYPANNERGY SHARE
+29.72%1375 HUF−1.79%10.341 K1.6321.87 B HUF12.47110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
+29.21%345 HUF−2.54%18.215 K0.3833.26 B HUF11.2830.59 HUF+154.79%5.08%Tài chính
BBETBUDAPEST STOCK EX
+28.62%3910 HUF+0.26%5000.4621.113 B HUF3.621078.97 HUF0.00%Tài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
+22.29%2880 HUF−0.69%9.822 K2.4048.867 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
4IG4IG SHARE
+17.08%795 HUF−0.63%18.722 K0.34238.574 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
+14.74%2180 HUF+2.83%5101.3412.72 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%7.08%Dịch vụ Công nghệ
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
+12.50%450 HUF−0.44%2.81 K3.03599.903 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
+11.59%9100 HUF−0.11%262.376 K1.281.691 T HUF8.891023.61 HUF+20.60%4.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AKKOAKKO INVEST SHARE
+10.46%264 HUF+3.94%107.558 K2.118.424 B HUF7.6034.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
MOLMOL SHARE
+10.35%3070 HUF+1.12%628.592 K1.051.958 T HUF5.00%Năng lượng Mỏ
Mua
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
+8.96%9.00 EUR0.00%12.938 K2.8235.215 B HUF7.77459.53 HUF+30.41%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
RABARÁBA SHARE
+8.68%1315 HUF−2.59%3000.3218.026 B HUF14.8288.70 HUF−27.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
EESENTESENSE HUMAN RES
+3.75%498 HUF0.00%3000.014.98 B HUF19.6425.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
DDMKERDM-KER SHARE
+1.14%35.4 HUF+16.45%1.686 M184.483.837 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
−0.28%716 HUF−3.24%92.121 K1.0525.048 B HUF9.1278.52 HUF14.61%Tài chính
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−2.80%20.8 HUF+4.00%98.832 K4.95589.887 M HUF16.731.24 HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGLOSTERGLOSTER SHARE
−9.96%895 HUF0.00%4.634 K1.7916.268 B HUF129.526.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNUTEXNUTEX PLC
−10.90%14.30 HUF+1.42%345.039 K2.502.089 B HUF12.601.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
OORMESTERŐRMESTER SHARE
−14.02%460 HUF+5.50%1.725 K1.911.133 B HUF15.6629.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
−35.84%290 HUF0.00%3.887 K3.356.851 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
MMKBBANKMKB BANK SHARE
−37.67%7480 HUF−1.06%1.979 K7.322.438 T HUF13.15568.74 HUF1.36%Tài chính