Cổ phiếu Hungary tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Hungary sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
+34.62%6.30 HUF14.713 M22.80Bán Lẻ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
+19.59%94.0 HUF10.842 M3.2830.104 B HUF21.564.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDMKERDM-KER SHARE
+16.45%35.4 HUF1.686 M184.483.837 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
+14.02%9.35 HUF379.624 K19.148.977 B HUF12.220.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
+12.00%39.2 HUF92.896 K5.402.421 B HUF66.780.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
OORMESTERŐRMESTER SHARE
+5.50%460 HUF1.725 K1.911.133 B HUF15.6629.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNORDNORD GENERAL PLC
+4.62%13.60 HUF147.44 K1.71Truyền thông
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
+4.00%20.8 HUF98.832 K4.95589.887 M HUF16.731.24 HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AKKOAKKO INVEST SHARE
+3.94%264 HUF107.558 K2.118.424 B HUF7.6034.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
APPENINNAPPENINN SHARE
+3.85%486 HUF170.364 K2.2022.169 B HUF3.01161.21 HUF0.00%Tài chính
BIFBIF SHARE
+3.58%492 HUF3870.04119.55 B HUF11.7541.88 HUF+27.48%7.37%Tài chính
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
+2.83%2180 HUF5101.3412.72 B HUF12.05180.86 HUF+36.29%7.08%Dịch vụ Công nghệ
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
+2.65%11.6 EUR6200.54Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
+2.12%24100 HUF430.2947.2 B HUF17.101409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPENSUMPENSUM SHARE
+1.69%2400 HUF1.107 K2.77Dịch vụ Thương mại
NNUTEXNUTEX PLC
+1.42%14.30 HUF345.039 K2.502.089 B HUF12.601.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
MOLMOL SHARE
+1.12%3070 HUF628.592 K1.051.958 T HUF5.00%Năng lượng Mỏ
Mua
PPOLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
+0.87%11600 HUF1502.47Khoáng sản phi năng lượng
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
+0.31%963 HUF362.046 K0.46932.697 B HUF8.81109.32 HUF+91.95%4.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
BBETBUDAPEST STOCK EX
+0.26%3910 HUF5000.4621.113 B HUF3.621078.97 HUF0.00%Tài chính
ANYANY SHARE
+0.26%3910 HUF2.987 K0.4355.949 B HUF13.14297.46 HUF+90.16%4.13%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
+0.24%840 HUF11.654 K2.1890.915 B HUF13.6561.56 HUF0.00%Tài chính