Các công ty của Hungary tạo ra nhiều doanh thu nhất trên mỗi nhân viên

Doanh thu trên mỗi nhân viên là thước đo sơ bộ về số tiền mà mỗi nhân viên tạo ra. Các công ty của Hungary trong danh sách sau có doanh thu trên mỗi nhân viên cao nhất.
Doanh thu/nhân viên
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALTEOALTEO SHARE
217,961 M HUF4.220 HUF−0,47%1,53 K0,3881,336 B HUF8,76481,69 HUF−39,73%9,50%Công ty dịch vụ công cộng
OPUSOPUS SHARE
144,444 M HUF438,0 HUF−0,45%94,331 K0,40300,053 B HUF11,0639,61 HUF+31,31%2,36%Công nghệ Điện tử
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
124,963 M HUF1.090 HUF−0,18%112,357 K0,251,025 T HUF9,97109,32 HUF+91,95%4,09%Truyền thông
Sức mua mạnh
OTPOTP BANK SHARE
97,093 M HUF18.445 HUF+0,63%456,731 K1,584,933 T HUF4,773.866,64 HUF2,94%Tài chính
Mua
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
90,71 M HUF26.200 HUF+0,77%6160,7952 B HUF18,031.453,00 HUF−15,72%6,54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
69,392 M HUF9.680 HUF−0,87%86,85 K0,731,813 T HUF9,461.023,61 HUF+20,60%4,42%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RABARÁBA SHARE
54,727 M HUF1.320 HUF0,00%1,84 K2,4917,626 B HUF11.978,220,11 HUF−99,95%0,00%Sản xuất Chế tạo
ANYANY SHARE
51,271 M HUF4.260 HUF−0,23%2,311 K0,1461,257 B HUF10,60401,87 HUF+253,34%3,77%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
48,69 M HUF3.140 HUF+1,29%1,954 K0,9152,237 B HUF−430,91 HUF−309,82%0,00%Công nghiệp Chế biến
WABERERSWABERER`S SHARE
44,884 M HUF4.030 HUF0,00%3,119 K0,3970,441 B HUF9,31433,09 HUF−23,20%3,01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GGLOSTERGLOSTER SHARE
32,607 M HUF890 HUF0,00%1600,0316,177 B HUF128,806,91 HUF−50,13%0,00%Dịch vụ Công nghệ