Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Sở giao dịch chứng khoán Hungary

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PENSUMPENSUM SHARE
1700HUF−8.11%−150HUF
Bán Mạnh
1017KDịch vụ Thương mại
CYBERGCYBERG CORP. NYRT. SHARE
2160HUF−6.09%−140HUF
Mua
6011.298MDịch vụ Khách hàng
GLOSTERGLOSTER SHARE
1100HUF−5.98%−70HUF
Bán
100110K19.86BHUFDịch vụ Công nghệ
POLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
20800HUF−4.15%−900HUF
Mua
120.8KKhoáng sản phi năng lượng
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
98.0HUF−3.92%−4.0HUF
Bán Mạnh
402.02K39.398M42.493BHUF8.79HUFTài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
290.0HUF−3.81%−11.5HUF
Bán
25.04K7.262M9.999BHUFHỗn hợp
NUTEXNUTEX SHARE
10.10HUF−3.35%−0.35HUF
Bán Mạnh
97.012K979.821K1.548BHUFCông nghệ Sức khỏe
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1590HUF−3.05%−50HUF
Bán Mạnh
1.836K2.919M9.84BHUF12.36132.71HUF74Dịch vụ Công nghệ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3450HUF−2.82%−100HUF
Bán Mạnh
3.115K10.747M35.793BHUF9.04392.56HUF24Tài chính
RABARÁBA SHARE
1155HUF−2.53%−30HUF
Bán Mạnh
3.5K4.043M15.823BHUF95.26HUFSản xuất Chế tạo
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
6605HUF−2.51%−170HUF
Bán Mạnh
213.8K1.412B1.258THUF9.01751.88HUF12.262KCông nghệ Sức khỏe
WABERERSWABERER`S SHARE
2010HUF−1.95%−40HUF
Bán
13.211K26.554M35.832BHUF5.87349.04HUF5.8KVận chuyển
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4010HUF−1.72%−70HUF
Bán
13.314K53.389M59.573BHUF411.50HUF1.379KDịch vụ Phân phối
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
5.46HUF−1.44%−0.08HUF
Bán Mạnh
319.873K1.747MBán Lẻ
ORMESTERŐRMESTER SHARE
700HUF−1.41%−10HUF
Bán Mạnh
278194.6K1.845BHUF21.5133.01HUFDịch vụ Thương mại
MOLMOL SHARE
2800HUF−0.99%−28HUF
Theo dõi
263.306K737.257M2.258THUF3.51808.54HUFNăng lượng Mỏ
PANNERGYPANNERGY SHARE
992HUF−0.80%−8HUF
Bán
10.782K10.696M16.676BHUF18.5154.03HUF18Công ty dịch vụ công cộng
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
528HUF−0.75%−4HUF
Mua
17994.512K18.008BHUF11.5745.96HUFTài chính
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1218HUF−0.65%−8HUF
Theo dõi
6.898K8.402MCông ty dịch vụ công cộng
APPENINNAPPENINN SHARE
216HUF−0.46%−1HUF
Bán
1.524K329.184K10.279BHUF37Tài chính
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
450HUF−0.44%−2HUF
Bán
227102.15K49.038BHUF15Tài chính
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
318HUF−0.31%−1HUF
Bán
2.306K733.308K29.971BHUF17.9017.82HUFTài chính
4IG4IG SHARE
777HUF−0.26%−2HUF
Bán
100.193K77.85M79.731BHUF13.1959.53HUFDịch vụ Công nghệ