Cổ phiếu Hungary mất giá nhiều nhất

Các công ty của Hungary sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPENSUMPENSUM SHARE
−13.22%2 100 HUF640.44Dịch vụ Thương mại
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
−9.09%600 HUF430.267.94 B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
−5.33%710.0 HUF1.5 KDịch vụ Công nghệ
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
−4.33%1 000 HUF8181.31Công ty dịch vụ công cộng
NNATURNATURLAND HOLDING
−4.20%2 280 HUF2027.19Tài chính
GGLOSTERGLOSTER SHARE
−3.70%910 HUF7640.0417.177 B HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
RABARÁBA SHARE
−2.96%1 310 HUF6.867 K3.7418.026 B HUF14.7788.67 HUF−27.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
NNORDNORD GENERAL PLC
−2.95%13.15 HUF219.468 K7.91Truyền thông
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
−2.86%8.50 HUF9.153 K0.578.75 B HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
ENEFIENEFI SHARE
−2.11%186 HUF17.641 K4.252.118 B HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
−2.08%940 HUF4590.08104.151 B HUF0.00%Tài chính
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
−1.82%2 160 HUF1650.3413.2 B HUF6.82%Dịch vụ Công nghệ
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
−0.99%150.0 HUF96.262 K0.3880.426 B HUF7.0921.14 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−0.94%21.0 HUF36.2 K2.28625.28 M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
−0.85%11.6 EUR2.285 K6.15Tài chính
BIFBIF SHARE
−0.66%606 HUF2.312 K0.19153.528 B HUF5.74%Tài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
−0.59%9 335 HUF115.669 K0.551.743 T HUF10.84861.39 HUF+2.87%4.15%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
−0.56%8.95 EUR1.643 K0.1735.887 B HUF8.92387.27 HUF+15.16%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
EESENTESENSE HUMAN RES
−0.42%476 HUF4.04 K1.054.78 B HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−0.32%3 160 HUF6.232 K0.6553.417 B HUF−540.92 HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
−0.26%37.8 HUF163.691 K1.0914.516 B HUF8.674.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ