Cổ phiếu Hungary đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Hungary này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
BIFBIF SHARE
−2.63%222 HUF−6 HUF
Bán
2.917K647.574K HUF57.384B HUF5.5739.87 HUF64Tài chính
APPENINNAPPENINN SHARE
−1.67%147.5 HUF−2.5 HUF
Bán
62792.483K HUF7.105B HUF59Tài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
−0.70%8480 HUF−60 HUF
Mua
14.638K124.13M HUF1.585T HUF9.99848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
ESENTESENSE HUMAN RES
−0.50%402 HUF−2 HUF
Bán
208.04K HUF4.04B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−0.41%2420 HUF−10 HUF
Bán
5221.263M HUF40.947B HUF11.78205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
−0.24%409.5 HUF−1.0 HUF
Bán
6.09K2.494M HUF412.881B HUF7.1956.95 HUF6.711KTruyền thông
OTPOTP BANK SHARE
−0.18%11130 HUF−20 HUF
Mua
33.713K375.226M HUF3.001T HUF5.392065.46 HUF35.976KTài chính