Các công ty của Hungary có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Hungary sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OTPOTP BANK SHARE
988.658 B HUF17640 HUF+0.23%541.397 K2.334.737 T HUF4.563866.64 HUF3.07%Tài chính
Mua
MOLMOL SHARE
529.918 B HUF2850 HUF+0.35%1.906 M4.921.832 T HUF5.28%Năng lượng Mỏ
Mua
MMKBBANKMKB BANK SHARE
176.679 B HUF7400 HUF−2.12%1870.532.438 T HUF11.34652.78 HUF1.01%Tài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
158.85 B HUF9300 HUF−0.37%302.246 K2.011.733 T HUF9.091023.61 HUF+20.60%4.18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
78.951 B HUF1052 HUF−0.57%7.026 M6.56993.057 B HUF9.62109.32 HUF+91.95%4.22%Truyền thông
Sức mua mạnh
OPUSOPUS SHARE
25.856 B HUF425.0 HUF+0.35%221.967 K0.35288.801 B HUF10.7339.61 HUF+31.31%0.00%Công nghệ Điện tử
ALTEOALTEO SHARE
12.797 B HUF4090 HUF0.00%8.612 K0.4078.458 B HUF6.37642.07 HUF−2.02%9.84%Công ty dịch vụ công cộng
WABERERSWABERER`S SHARE
11.246 B HUF4040 HUF+0.25%5.277 K1.0970.441 B HUF9.33433.09 HUF−23.20%2.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BIFBIF SHARE
10.568 B HUF514 HUF−0.77%6280.13130.373 B HUF12.2741.88 HUF+27.48%6.76%Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
9.731 B HUF146.0 HUF−1.35%814.434 K5.6979.454 B HUF10.5513.84 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
APPENINNAPPENINN SHARE
7.607 B HUF506 HUF+3.27%107.376 K3.9023.211 B HUF3.14161.21 HUF0.00%Tài chính
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
6.663 B HUF830 HUF0.00%1130.0290.047 B HUF13.4861.56 HUF0.00%Tài chính
BBETBUDAPEST STOCK EX
5.841 B HUF3860 HUF−3.50%400.0721.654 B HUF3.581078.97 HUF0.00%Tài chính
ANYANY SHARE
4.267 B HUF4250 HUF+0.71%3.98 K0.2560.539 B HUF10.58401.87 HUF+253.34%3.82%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3.922 B HUF9.05 EUR−0.55%50.0136.685 B HUF7.78461.27 HUF+30.90%7.69%Tài chính
Sức mua mạnh
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
2.906 B HUF24600 HUF0.00%820.2649.2 B HUF16.931453.00 HUF−15.72%6.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
2.874 B HUF352 HUF−0.56%18.65 K2.7333.26 B HUF8.8839.65 HUF+447.88%9.32%Tài chính
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
2.706 B HUF770 HUF0.00%2.631 K0.3426.064 B HUF9.8178.52 HUF16.26%Tài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
1.716 B HUF1400 HUF+0.36%3.236 K0.6121.792 B HUF12.69110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
RABARÁBA SHARE
1.184 B HUF1310 HUF−1.87%8260.4417.826 B HUF11887.480.11 HUF−99.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.157 B HUF267 HUF+1.14%64.4 K3.358.756 B HUF7.6834.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1.085 B HUF2100 HUF0.00%200.0612.6 B HUF11.61180.86 HUF+36.29%8.76%Dịch vụ Công nghệ
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
765.273 M HUF8.20 HUF−6.82%112 K2.499.634 B HUF10.710.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
294.637 M HUF530 HUF−7.83%7895.456.376 B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
EESENTESENSE HUMAN RES
253.613 M HUF480 HUF0.00%3080.084.8 B HUF18.9325.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
217.457 M HUF76.4 HUF+2.41%493.197 K0.3628.572 B HUF17.534.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNUTEXNUTEX PLC
171.124 M HUF14.15 HUF+2.91%100.393 K0.332.037 B HUF12.471.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
GGLOSTERGLOSTER SHARE
123.48 M HUF900 HUF−1.10%2.676 K0.8116.541 B HUF130.246.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OORMESTERŐRMESTER SHARE
72.065 M HUF420 HUF0.00%2800.181.091 B HUF10.2540.98 HUF+95.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
56.678 M HUF18.5 HUF−2.12%4.111 K0.06557.443 M HUF14.881.24 HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
40.599 M HUF39.2 HUF+13.95%311.823 K12.852.379 B HUF66.780.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
−16.874 M HUF436 HUF+2.35%3800.22565.395 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
ENEFIENEFI SHARE
−223.122 M HUF254 HUF−5.93%16.057 K0.343.01 B HUF−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DDMKERDM-KER SHARE
−227.871 M HUF33.0 HUF+6.45%24 K1.413.913 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.65%Dịch vụ Phân phối
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
−6.033 B HUF3090 HUF+1.64%10 K1.0751.226 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
4IG4IG SHARE
−30.002 B HUF784 HUF0.00%6.672 K0.45233.803 B HUF−184.07 HUF−137.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.70 EUR+3.08%190.03Tài chính
KKERMNKERMANN IT SOLUTIO
535.0 HUF−7.76%3501.23Dịch vụ Công nghệ
HHU0000009907KARPOTLASI JEGY
352 HUF+0.57%250.09
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
81.0 HUF+1.89%2.14 K0.20Tài chính
EEPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1550 HUF−1.27%3102.87Tài chính
NNATURNATURLAND HOLDING
2420 HUF0.00%40.06Tài chính
NNORDNORD GENERAL PLC
13.70 HUF0.00%19.6 K0.55Truyền thông
NNAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1350 HUF0.00%2500.03Công ty dịch vụ công cộng
SSUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
50000 HUF+14.16%90.0271.6 B HUFTài chính
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1030 HUF+0.98%1.205 K2.30Tài chính
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.2 EUR+1.82%6000.41Tài chính
VVVTVIVETECH PLC
130 HUF+1.56%6801.74Dịch vụ Thương mại
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
300 HUF+7.14%3500.087.087 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
UUBMUBM HOLDING PUBLIC
1490 HUF0.00%2.442 K14.42Công nghiệp Chế biến
MMEGAKRANMEGAKRAN SHARE
4.20 HUF+0.48%520.005 K0.87Bán Lẻ
PPENSUMPENSUM SHARE
2400 HUF0.00%2190.92Dịch vụ Thương mại