Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Hungary với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Hungary tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
MOLMOL SHARE
851.59B HUF2906 HUF2.69%76 HUF
Sức mua mạnh
668.773K1.943B HUF2.32T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
OTPOTP BANK SHARE
334.91B HUF10970 HUF3.30%350 HUF
Mua
266.396K2.922B HUF2.952T HUF5.312065.46 HUF35.976KTài chính
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
155.581B HUF8725 HUF1.45%125 HUF
Mua
251.906K2.198B HUF1.62T HUF10.28848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
62.954B HUF413.0 HUF−1.67%−7.0 HUF
Bán
402.193K166.106M HUF415.396B HUF7.2556.95 HUF6.711KTruyền thông
ALTEOALTEO SHARE
12.888B HUF2730 HUF−1.80%−50 HUF
Bán
1.138K3.107M HUF52.369B HUF4.17655.47 HUF413Công ty dịch vụ công cộng
OPUSOPUS SHARE
12.321B HUF105.0 HUF0.00%0.0 HUF
Bán
85.763K9.005M HUF71.603B HUF5.8218.07 HUF4.665KHỗn hợp
BIFBIF SHARE
10.034B HUF238 HUF−4.03%−10 HUF
Bán
20.579K4.898M HUF59.901B HUF5.9739.87 HUF64Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.3B HUF95.2 HUF−1.86%−1.8 HUF
Mua
90.165K8.584M HUF41.288B HUFBán Lẻ
WABERERSWABERER`S SHARE
6.35B HUF2000 HUF1.52%30 HUF
Mua
8.438K16.876M HUF34.958B HUF366.31 HUFVận chuyển
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
6.15B HUF2405 HUF0.63%15 HUF
Bán
6.282K15.108M HUF40.526B HUF11.71205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3.552B HUF8.10 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2872.325K EUR30.492B HUF9.12339.71 HUF24Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
3.448B HUF19000 HUF0.53%100 HUF
Mua
761.444M HUF38B HUF247Hàng tiêu dùng không lâu bền
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
2.711B HUF734 HUF−1.08%−8 HUF
Mua
38.515K28.27M HUF24.845B HUF8.0491.25 HUFTài chính
ANYANY SHARE
2.244B HUF1685 HUF0.30%5 HUF
Mua
1.503K2.533M HUF24.173B HUF156.42 HUF1.082KDịch vụ Thương mại
PANNERGYPANNERGY SHARE
1.31B HUF1030 HUF−0.96%−10 HUF
Bán Mạnh
6.458K6.652M HUF16.09B HUF12.6781.32 HUF14Công ty dịch vụ công cộng
RABARÁBA SHARE
1.272B HUF1250 HUF0.81%10 HUF
Bán
9891.236M HUF16.691B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
1.211B HUF263 HUF−1.13%−3 HUF
Bán
3.698K972.574K HUF24.71B HUF12.01 HUF191Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.003B HUF229 HUF−0.43%−1 HUF
Bán
17.333K3.969M HUF7.595B HUF7.4030.94 HUFTài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
1.002B HUF35.0 HUF2.94%1.0 HUF
Mua
324.085K11.343M HUF13.405B HUF9.973.51 HUFDịch vụ Công nghệ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
796.251M HUF2040 HUF5.70%110 HUF
Mua
3.615K7.375M HUF12.24B HUF74Dịch vụ Công nghệ
GLOSTERGLOSTER SHARE
134.669M HUF1010 HUF8.60%80 HUF
Mua
550555.5K HUF18.124B HUF132.417.63 HUF202Dịch vụ Công nghệ
ESENTESENSE HUMAN RES
83.859M HUF430 HUF−3.15%−14 HUF
Bán
5.07K2.18M HUF4.3B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
ORMESTERŐRMESTER SHARE
80.952M HUF550 HUF−7.56%−45 HUF
Mua
42.2K HUF1.429B HUF13.4840.79 HUFDịch vụ Thương mại
DMKERDM-KER SHARE
50.222M HUF33.5 HUF−4.29%−1.5 HUF
Bán Mạnh
11.351K380.259K HUF4.229B HUF89.930.37 HUFDịch vụ Phân phối
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−2.522M HUF32.0 HUF10.34%3.0 HUF
Mua
4K128K HUF2.213B HUF−0.04 HUF68Khách hàng Lâu năm
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
−15.41M HUF500 HUF8.93%41 HUF
Sức mua mạnh
16.416K8.208M HUF663.609M HUF−12.20 HUFTài chính
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−138.552M HUF20.80 HUF4.00%0.80 HUF
Bán
23.756K494.125K HUF613.482M HUF0Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHOMECHAMELEON SMART HO
−189.974M HUF210.00 HUF0.00%0.00 HUF
Mua
29662.16K HUF4.2B HUF14Công nghệ Điện tử
ENEFIENEFI SHARE
−530.775M HUF142 HUF6.77%9 HUF
Mua
1K142K HUF1.583B HUFCông ty dịch vụ công cộng
APPENINNAPPENINN SHARE
−1.077B HUF146.5 HUF0.34%0.5 HUF
Bán
1.436K210.374K HUF6.94B HUF59Tài chính
4IG4IG SHARE
−20.884B HUF660 HUF−0.45%−3 HUF
Bán
20.066K13.244M HUF196.824B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
10.50 HUF−0.47%−0.05 HUF
Bán Mạnh
2.35K24.675K HUFTruyền thông
NUTEXNUTEX SHARE
12.90 HUF−20.37%−3.30 HUF
Bán Mạnh
4.077M52.591M HUF1.911B HUFCông nghệ Sức khỏe
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.21 HUF−5.59%−0.19 HUF
Bán Mạnh
119.6K383.916K HUFBán Lẻ
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1040 HUF4.00%40 HUF
Theo dõi
105109.2K HUFCông ty dịch vụ công cộng
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
450 HUF−4.26%−20 HUF
Bán Mạnh
1.49K670.5K HUFCông nghệ Điện tử